24 sep. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 87


In de kijker :

* Het spekken van de beurs
* Prikkeltjes
* Eén van ons
* Samen zijn we slimmer
* Psychologie voor een betere wereld
* Zaaien van onrust broodnodig 
* Kissebissen achter de dijken
* Gouden windei
* Vaccinsoap (1)
* Bedekt lustobject

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het spekken van de beurs

Even terug naar 2011 : Minister Schippers' antwoord op kamervragen : "De kosten van de jaarlijkse griepvaccinatie bedragen in totaal € 57,5 mln. De huisartsen ontvangen € 10,22 per vaccinatie voor het selecteren en oproepen van patiënten, het vaccineren en het registreren hiervan. Hoeveel beide partijen na aftrek van kosten hieraan verdienen weet ik niet."

Bron : http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2010/afleveringen/20-11-2010/schippers_vindt_griepprik_wel_effectief

Actueel : volgens het draaiboek voor de uitvoerders van de seizoens-influenzavaccinatie van het Nederlands Programma Grieppreventie (NPG), is dit bedrag inmiddels bijgesteld (inflatie) en ontvangen huisartsen in 2013 als vergoeding € 10,63 per toegediend vaccin voor hun kosten en werkzaamheden in het kader van het NPG.

Bedenkelijk is wel dat enkele moeders op facebookpagina's getuigen van het oproepen van hun nog jonge kinderen (1-2 jaar) om de griepprik 'te komen halen', terwijl in de bijsluiter nota bene het volgende staat : Kinderen van 6 maanden tot 35 maanden: klinische gegevens zijn beperkt.  Met deze aanvullende opmerking : 'Voor kinderen die niet eerder zijn gevaccineerd moet een tweede dosis worden toegediend na een tussenperiode van ten minste 4 weken.' En dan weer even terughoppend naar de informatie op de website van het NPG : De huisarts ontvangt twee keer een vergoeding als om medische redenen twee keer is gevaccineerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen jonger dan 6 jaar die niet eerder een influenzavaccinatie hebben ontvangen. Voilà, vandaar dus....
Bron : http://www.snpg.nl/griepcampagne/declareren.htm#1

Vraag van de week : zou de huisarts nu bezorgd zijn om de gezondheid van uw kind, of om de inhoud van zijn portemonnee? Huisarts Hans van der Linde nog maar eens citerend (2009) : "Ik hou er netto een wereldreis aan over”...

Het laatste nieuws in de media van afgelopen week over de teruglopende animo griepprik : 'In de groep van 60- tot 65-jarigen liet 50 procent zich vaccineren in 2012. In 2008 was dat nog 64 procent.'  Afsluitend met de niet zo vergezochte conclusie : huisartsen zullen zich nu dus 'nood-gedwongen' op een andere doelgroep moeten richten: onze kinderen...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Zorg over polio Israël : Het RIVM in Bilthoven is bezorgd over de verspreiding van wild poliovirus in Israël, en met name nu het virus ook is opgedoken in Jeruzalem. „Uit de reformatorische gezindte gaan geregeld mensen naar Israël. Wij adviseren hun dringend zich te laten vaccineren of, als ze dat niet willen, voorlopig van een bezoek aan Israël af te zien.”  Dat stelt dr. Harrie van der Avoort, senior onderzoeker polio bij het RIVM in Bilthoven, naar aanleiding van de recente opmars van wild poliovirus type 1 in Israël. In juni werd het virus voor het eerst gevonden in rioolwatermonsters in de zuidelijke stad Rahat, waar veel bedoeïenen wonen. Van der Avoort beaamt dat ook gevaccineerden het virus mee naar Nederland kunnen nemen. „Dat klopt. Maar het gaat te ver om hen te ontraden naar Israël te gaan alleen omdat ze het virus vervolgens in Nederland zouden kunnen overdragen op niet-gevaccineerde mensen.”  Bron : http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/zorg_rivm_over_circulerend_poliovirus_in_israel_1_769573

* Onderzoek (experiment!) nieuw vogelgriepvaccin : de NIH (National Institution of Health USA) heeft tot een handen-in-elkaar-slaan besloten bij het uittesten van een vaccin door de 3 grootste farmaproducenten, GSK, Sanofi en Novartis. Aan de trials nemen 1700 personen deel, die het Sanofi vaccin (zonder adjuvant) gaan uitproberen, aangevuld door verschillende combinaties met de GSK (AS03) en Novartis (MF59) adjuvanten. Voorbeeldje wijze van toedienen (cq experimenteren) ten behoeve van de gedroomde resultaten : 'Elke arm zal een ander mengseltje toegediend krijgen: Sanofi's vaccin zonder, EN eentje met adjuvanten'. Alleen al het adjuvant AS03 van GlaxoSmithKline in het Pandemrix vaccin (H1N1) werd uiteindelijk als oorzaak van de verhoogde narcolepsiegevallen beschouwd. En (begrijpe wie het begrijpen kan) dan toch weer deze testen... Bron : http://www.fiercevaccines.com/story/nih-trialing-sanofi-h7n9-vaccine-gsk-novartis-adjuvants/2013-09-19#ixzz2fLfg3cRs

* BMR-vaccin UK : in navolging van genomen maatregelen in Australië, wordt nu ook in Engeland geijverd (gelobbyd) voor het 'financieel straffen' van ouders die hun kind(eren) niet met deze spuit willen laten inenten, met name in de vorm van het korten op de kinderbijslag : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2429738/Cut-benefits-parents-fail-children-MMR-jab-says-Labour-policy-chief-Jon-Cruddas.html

 * HPV-vaccin voor jongens : Opinieartikel : 'Moeten ook jongens zich laten vaccineren tegen het Humaan Papillomavirus (HPV - Baarmoederhalskanker)?' Lees verder : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14214

*
Verplicht vaccineren? : de Zwitsers hebben afgelopen zondag via een referendum JA gestemd over gedwongen vaccinaties : http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Vote_shows_fear_of_epidemics_and_central_power.html?cid=36520954
------------------------------------------------------------------------------------------
Eén van ons

Onze maatschappij verzakelijkt en individualiseert. Een menselijke samenleving streeft menselijke waardigheid na. Dit staat boven individuele zelfbeschikking. Een menselijk embryo is een subject, menselijk leven, geen object, ook geen ding. Waar het menselijk embryo als een object wordt gezien zonder menselijke waardigheid, wordt het gebruikt als “productiemiddel” voor de farmaceutische industrie, als object van wetenschappelijk onderzoek, en kan het bij medische experimenten worden vernietigd. Het herstellen van de menselijke waardigheid van het embryo zal een dam op werpen tegen het ongebreidelde gebruik van het embryo als object en de vernietiging er van. Daartoe kan het Europees burgerinitiatief Eén van ons bijdragen.

Door uw steun aan dit Europees burgerinitiatief kunnen wij, inwoners van de EU lidstaten, de Europese Commissie vragen bij toekomstige wetgeving financiële steun te weigeren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid waarbij menselijke embryo’s vernietigd worden. Door uw steun draagt u bij aan het verzamelen van één miljoen handtekeningen die nodig zijn om het burgerinitiatief in de Europese Commissie te behandelen. Dit biedt een concrete mogelijkheid het menselijke embryo dezelfde waardigheid en rechten toe te kennen die het toekomt en die gelijk zijn aan de waardigheid en rechten die gelden voor ieder mens. De aktie loopt nog tot en met 31 oktober.

Steun het burgerinitiatief : http://www.demenselijkewaardigheid.nl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samen zijn we slimmer

We leven in een unieke tijd. Dankzij internet kunnen we samenwerken op een schaal en een manier die tot nu toe onmogelijk was. Daardoor kunnen we veel beter gebruik maken van de talenten, ideeën, kennis, creativiteit, energie en mankracht die in onze samenleving aanwezig zijn. Samen zijn we slimmer. Dat wordt ook wel de ‘wisdom of crowds’ genoemd.

Er is sprake van ‘wisdom of crowds’ als er met de diversiteit aan meningen, ideeën en bijdragen iets intelligents tot stand gebracht wordt dat de mogelijkheden van individuen en individuele organisaties overtreft. Daardoor is een (grote) groep mensen in staat is om verstandige beslissingen te nemen, complexe problemen op te lossen of gezamenlijk iets kan creëren dat meer is dan de som der delen. In bepaalde gevallen is dat ‘slim’ of zelfs ‘wijs’ te noemen.

Het begrip ‘wisdom of crowds’ heeft nog een veel belangrijkere waarde. Het is vooral een beeld om te laten zien dat iedere leek of expert, waardevolle informatie en kennis heeft, en dat groepen mensen niet per se hysterisch zijn. We kunnen, door slimmer samen te werken en ieders inbreng goed te benutten, als samenleving sterker komen te staan. Dat hebben we hard nodig bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en duurzaamheid. Hiervoor hebben we heel veel verschillende kennis en informatie nodig en zijn wij bovendien als burgers zelf een deel van de oplossing.

Lees verder : http://wisdomofthecrowd.nl/achtergrond/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychologie voor een betere wereld

Je hoort wel eens mensen zeggen dat onze huidige manier van leven de uiterste houdbaarheidsdatum heeft overschreden. En toch lijkt er maar geen verandering te komen in ons gedrag. Waarom? En kunnen dezelfde kenmerken van de menselijke psychologie die dat systeem in stand houden ook worden gebruikt om een betere en meer duurzame wereld te creëren? 

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van het boek Psychology for a Better World (Psychologie voor een betere wereld, Lars Moratis) van de Nieuw-Zeelandse professor Niki Harré. Het boek is voor iedereen die gelooft dat we een betere wereld kunnen creëren, waarin zowel mens als milieu goed gedijen.

Harré geeft nieuwe inzichten in hoe mensen zich gedragen binnen verschillende sociale settings. Het laatste deel van het boek helpt bij het analyseren van wat je nu al bijdraagt aan een betere wereld, en hoe je dit nog effectiever kan doen.

Uit duurzaamheidsoverwegingen probeert Harré haar reisgedrag zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom extra bijzonder dat zij een workshop geeft in Nederland! Op 31 oktober komt ze naar het kantoor van MVO Nederland in Utrecht.

Quote : “Zoals in ieder menselijk systeem, gaat het er niet alleen om wie gelijk heeft – het gaat ook om wie mensen kan overtuigen.” Niki Harré

Lees verder :  http://www.mvonederland.nl/agenda/2013-10-31/workshop-nikki-harr-psychology-better-world
http://www.duurzaamnieuws.nl/gratis-boek-psychologie-voor-een-betere-wereld-strategieen-voor-duurzame-actie/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaaien van onrust broodnodig

De Indiase wetenschapster en milieuactiviste Vandana Shiva reist de wereld rond om steun te vragen voor kleine, onafhankelijke boeren en verzet te kweken tegen multinationals die ggo's op de velden loslaten.

Zij weet als geen ander duidelijk te maken wat er op het spel staat door de op til zijnde Europese wetgeving rond landbouwzaden. "Terwijl de Europese Commissie het aan de lidstaten over laat om te beslissen of ze ggo's willen telen, werkt ze aan een centraal systeem om te beheren welke variëteiten in het veld van een boer groeien. De EU beledigt boeren, die in haar ogen niet meer dan kopers van zaaigoed zijn, door de zaden te willen registreren die ze zelf vermeerderen zoals ze dat altijd al gedaan hebben."

Volksvertegenwoordiger Dirk Peeters hoopt dat Vlaanderen zijn stem zal verheffen in het Europese debat. Alleen is hij niet gerust in de opinie die Vlaanderen zal vertolken. "Kiezen voor het Instituut voor Biotechnologie en voor ggo-veldproeven is kiezen voor een verdere patentering van zaden." Daar staat volgens Peeters te weinig onderzoek naar agro-ecologie tegenover.

Het Vlaams parlementslid voor Groen hoopt dat een diversiteit aan zaden en gewassen bewaard kan blijven, evenals de mogelijkheid voor boeren om zelf zaaigoed te veredelen en vermeerderen. Hij betreurt dat de biodiversiteit in landbouwzaden onder druk staat door het streven naar een uniforme voedselkwaliteit, en wijt dat aan het grootschalig, intensief en exportgericht landbouwmodel.

Wie meer wil weten over de standpunten van Vandana Shiva in het zaaddebat kan het boekje 'De wet van de zaden'  lezen. Dat is een vertaling die denktank Oikos en de Europese groene fractie maakten van het originele werk The Law of the Seeds dat door Shiva zelf geschreven werd. Dirk Holemans (Oikos) en Bart Staes gebruiken de inleiding om de lezer bewust te maken van de commerciële machtsstrijd rond zaaigoed, met multinationals zoals Monsanto in de hoofdrol.

Bron : http://www.mo.be/artikel/vandana-shiva-steunt-het-verzet-tegen-europese-zadenwet
Vandana op TV : http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_130917_Terzake?video=1.1732012
EU-zaadwetgeving: 'Tendens om levensvormen en zaden te privatiseren moet stoppen' : http://www.bartstaes.be/articles.php?id=3908

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kissebissen achter de dijken

'Dit kabinet neemt heel Nederland op de schop. We moeten Nederland klaar maken voor de toekomst. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de oppositie. We moeten er met elkaar de schouders onder zetten en kappen met kissebissen achter de dijken.' Dat zegt zorgminister Edith Schippers in Forum, het opinieblad van VNO-NCW.

Schippers is er trots op dat de zorg volgend jaar 1,5 miljard euro bijdraagt aan de bezuinigingsdoelstelling van het kabinet. 'Dat is nog nooit voorgekomen. De zorg overschreed altijd. De sector neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vorm van akkoorden die ik met de diverse partijen heb gesloten.'

Zij bezuinigt onder meer op de AWBZ om de zorg betaalbaar te maken en te houden. 'Een gemiddeld gezin geeft nu al een kwart van zijn inkomen aan zorg uit, of er nu gebruik van wordt gemaakt of niet. Als je het belang van die premiebetaler niet in de gaten houdt, kan de solidariteit in het zorgsysteem kapotgaan.'

http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Schippers_We_nemen_heel_Nederland_op_de_schop_2615.aspx#.UjsEIH__Qj0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gouden windei

De jaarlijkse Gouden Windei verkiezing is weer begonnen! Wie is de grootste misleider van 2013? Wie verdient het Gouden Windei? 

Foodwatch heeft de volgende vijf kandidaten geselecteerd: Natrena Stevia Kristalpoeder, Hema Slagroomtaart, Red Bull Energy Shot, Ola Festini Peer en AH Puur&eerlijk zalm in bladerdeeg. Foodwatch heeft een leuk filmpje klaargezet waarin wordt uitgelegd hoe deze kandidaten jou om de tuin leiden.

Stem mee : https://www.foodwatch.nl/index_nl.html
https://www.youtube.com/watch?v=pH6HMLJuHaQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (1)


Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Het lijkt alsof we in onze vaccin-bewustwording een nieuwe weg zijn ingeslagen. Elke week wordt wel een nieuwe studie gepubliceerd over vaccinatieschade, een uiteenzetting over vaccinbesmetting of een wetenschappelijk schandaal over vaccins. De kwestie over vaccins is 'hot', en ouders willen antwoorden over de fouten die gemaakt zijn.

Eén van de best bewaarde geheimen van de medische wereld zou kunnen zijn dat ongevaccineerde kinderen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen, hoe je het ook bekijkt. Als dat een feit is, is de wereld van vaccins zeker een winnaar in marketing en media-magie. Op zijn minst is het verdacht, dat dit het enige terrein in de wetenschap is waar neveneffecten van vaccins niet in klinische studies mogen worden opgenomen. Dit gebeurt in geen enkele andere wetenschap. 

* We horen voortdurend hoe de moderne samenleving is beschermd tegen de rampzalige gevolgen van infectieziektes, door interventie van de 'wonder' vaccinaties.
* We horen hoe belangrijk het is dat kinderen hun injecties krijgen om beschermd te zijn tegen ziektes.
* We horen steeds dat nieuwe vaccinaties opeens noodzakelijk zijn, om te beschermen tegen nieuwe ziektes.

Beide conflicterende visies uiten zich vaak op een felle, emotionele en niet-wetenschappelijke manier : zo'n brede kloof tussen beide kampen is zeer verontrustend...
of
Vaccinaties zijn essentieel voor de gezondheid van kinderen
of
Vaccinaties zijn verzwakkend en vergif voor kinderen

Er zijn veel vervalste rapporten en ontoereikende datagegevens aan beide kanten van het debat en de verontruste ouder moet zich wellicht afvragen : Wat weten we nu echt over dit onderwerp?

Citaat : Het schijnt dat de weerstand om informatie over vaccineren te corrigeren gelijk staat aan religieus fanatisme. Mensen worden emotioneel agressief over vaccinaties tot een hysterisch niveau.

Wordt vervolgd....

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedekt lustobject

Hind Aleryani is een journaliste en blogger uit Jemen. In een van de meest gelezen opiniestukken ooit in het Midden-Oosten gepubliceerd vraagt ze zich af waarom moslimmannen niet gesluierd door het leven gaan?

‘Toen we jonger waren speelden we samen in de tuin van mijn tante... jongens en meisjes, er was geen verschil... we groeiden samen op... we liepen, speelden, lachten... keken samen naar tv....

De dagen gingen voorbij...

Waarom zijn we nu gevangenen in ons eigen huis, terwijl zij buiten in alle vrijheid kunnen voetballen? Wat hebben we misdaan? Zijn we ouder geworden? Zijn onze lichamen veranderd? Zijn we lustobjecten geworden die voor andere ogen verborgen moeten blijven?

De dagen gingen voorbij...

Ik ben in een westers land... overal zie ik vrouwen... de ene draagt een jeans... de andere een rok... nog een andere een korte broek... mannen en vrouwen lopen zij aan zij. Vreemd... niemand staart... Waarom zie ik hier niet die blikken van de mannen in mijn land? Die blikken die een vrouw naakt doen voelen... die blikken die ik haat... blikken die maken dat ik het haat om op deze wereld te leven en als vrouw geboren te zijn.... de blikken die me mijn menselijkheid ontzeggen... Ik herinner me dat ik een lustobject was dat bedekt moest worden... Ik herinner me dat een man in mijn land in het wit gekleed gaat, terwijl ik altijd in zwart ben gehuld... Ik vraag mezelf af, waarom dragen mannen geen zwart? Waarom bedekken ze hun gezicht niet? Ik vind het antwoord niet...

En de dagen gaan voorbij...

Lees verder : http://www.express.be/joker/?action=view&cat=platdujour&item=waarom-moeten-mannen-niet-gesluierd-gaan&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Je kunt niet iemand wakker schudden die net doet alsof hij slaapt...
Navajo spreuk

Ahealthylife in de kijker : http://www.ahealthylife.nl/tag/website-van-het-jaar/
Nieuwsbrief in de kijker : http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/nl
Blog in de kijker : http://alephinformeert.blogspot.fr/
WereldZEEdag in de kijker :
https://www.facebook.com/events/570528689672799/
Dierproeven in de kijker : http://www.stopdierproeven.org/adc/
Boek in de kijker : http://www.gefeliciteerdmetjeburnout.info/inkijkexemplaar/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl
onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.


Geen opmerkingen: