Griepprik

De GRIEP prik, wat moet ik ermee??
JA of NEE?


Via oproepen van de huisarts, berichten in de media, advertenties, TV/radiospotjes, wordt tegenwoordig bijna iedereen gestimuleerd om zich te laten vaccineren tegen de…

GRIEP
MAAR

Ze vertellen je NIET dat het nut van de prik nooit is bewezen

 
Ze vertellen je
NIET dat de huisarts bijna 11 euro ontvangt voor elk toegediend vaccin

 
Ze vertellen je NIET dat het vaccin niet goed is voor kinderen met een verzwakte weerstand

Ze vertellen je
NIET dat dit vaccin de kassa van de farmaceutische industrie doet rinkelen

Ze vertellen je NIET dat griepvaccins ook griepverschijnselen kunnen geven

Informeer je grondig, ga eens snuffelen op internet of facebook, bekijk youtube filmpjes, want het gaat hier tenslotte om JOUW GEZONDHEID !


*Lareb: In het seizoen 2013-2014 is het aantal meldingen bijwerkingen toegenomen met 57,5% ten opzichte van vorig seizoen (w.o. 4 overlijdens). Als we dan rekening houden met het feit dat slechts 1-10% wordt gemeld, dan zal dit cijfer veel hoger uitvallen.
*Roel Coutinho (RIVM): 'de huidige vaccins zijn maar 'matig'
*Kostenplaatje: een jaarlijkse post van ruim 65 miljoen euro (en hoewel 'gratis', wél uiteindelijk betaald door de belastingbetaler)
*RIVM: 'Ook al is het onduidelijk hoe effectief de jaarlijkse griepprik is, het inenten moet voorlopig gewoon doorgaan'
Aan u de keuze :
één weekje grieperig MET, of zeven dagen uitzieken ZONDER prik?

Ter overdenking

1. Tegenstrijdige richtlijnen : Huisartsen volgen de richtlijn van Influenzapreventie om cliënten van 60 jaar of ouder 2x te vaccineren. Dit in tegenstelling tot het advies van de Gezondheidsraad, die 1 vaccin per persoon aanbeveelt.
2. Werking van het vaccin : De griepprik werkt minder goed als het eigen afweersysteem niet goed werkt. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of medicijnen. U kunt besmet worden met een griepvirus dat niet in de griepprik zit. Dan krijgt u toch griep.
3. Financieel aspect : een huisartsenpraktijk heeft een aanvullend inkomen van gemiddeld 6.000 euro per jaar. Zij ontvangen een extra vergoeding van € 10,76 per toegediend griepvaccin. Daarnaast is een huisarts verplicht u deze aan te bieden, terwijl het u vrij staat deze te accepteren.
4. Zwangeren : De bijsluiter ontraadt het vaccineren van kinderen onder de 6 mnd, maar voor de foetus (het nog in volle ontwikkeling zijnde kindje in wording) zou dit geen probleem zijn?
5. Meerdere verzwakte griepvirussen in het vaccin : jawel, ook de H1N1 (dezelfde als in 2009)
6. En last but not least: Slechts 13% van het personeel in ziekenhuizen is ingeënt.
7. Relativerend: Een griep is niet altijd een griep. Van alle infecties aan de luchtwegen die in de VS getest werden, was slechts 16 % influenzapositief. Dus bij vijf van de zes mensen die zich grieperig voelen, is geen sprake van een griepvirus.De lange lijst van risicogroepen (vastgelegd door overheid/farma)
* Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
* Mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
* Mensen met diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
* Nierpatiënten; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
* Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
* Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
* Personen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
* Personen met verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
* Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
* Mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik halen.
* Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn...
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griepprik/Voor_wie_is_de_jaarlijkse_griepprik


Meer informatie horen/lezen dan wat de overheid je meldt over dit vaccin en afwegen of je dit wel wilt?

Neem eens een kijkje op de volgende sites:

www.desireerover.nl
www.griepvaccin.com

Disclaimer: De informatie in deze folder is met grote zorg samengesteld. De samenstellers kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid ofvolledigheid van de folder. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarnaar in deze folder wordt verwezen. Contact over de folder ? Stuur een email naar annabelle1946@hotmail.fr
 

Geen opmerkingen: