2 aug. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 219
In de kijker:

* Over the limit
* Prikkeltjes
* U vraagt, wij draaien
* Slikken we dat nog?
* Tante biotica
* Bij-werking
* Strattera onderdrukt
* Pardon??
* Onder verdenking
* Kunst van genezen (9)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Over the limit

Geen wetenschapper en geen medicus? Eindhovenaar Peter van der Vleuten (73) schudt resoluut zijn hoofd. "Nee, ik ben elektrotechnicus van beroep. Ik heb dus iets met straling. Maar ik ben ook een kritische wereldburger en bezorgde ouder en opa en vraag mezelf af wat elektromagnetische straling met een mens doet. Wij hebben toch ook ijzer in ons bloed? En onze zenuwen transporteren toch elektrische signalen vanuit onze hersenen? Worden die stroompjes niet verstoord door straling van buitenaf?"

Volgens Van der Vleuten is de mensheid in groot gevaar. "Tegenwoordig worden steeds meer apparaten om ons heen draadloos aangestuurd. Denk aan mobiele telefoons, draadloze babyfoons of de wifi-routers die overal aan de plafonds hangen. Die apparaten geven 24-uur per dag straling af in ruimten waar bijvoorbeeld ook veel kinderen zijn. Dat kan niet goed gaan." Van der Vleuten schetst een somber beeld waarin de huidige generatie jongeren niet meer te redden is. "Zij zijn de proefkonijnen die aantonen dat het de verkeerde kant op gaat. "

Van der Vleuten steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij klopt met regelmaat bij instanties aan om zijn zorgen kenbaar te maken. Wetenschappers zoals in de Gezondheidsraad kennen hem, maar fronsen de wenkbrauwen. Ze wijzen steevast naar onderzoeken waarin staat dat hard bewijs over de gevaren van elektromagnetische straling ontbreekt.
Maar Van der Vleuten heeft twijfels bij de onafhankelijkheid van de raad. "De stralingslimieten die in Nederland gehanteerd worden zijn geadviseerd door de Gezondheidsraad. Maar de limieten zijn op hun beurt bedacht door een private instelling (ICNIRP) die goede banden lijkt te hebben met de telecom-industrie. De stralingsdeskundige die in de Gezondheidsraad zit is tevens voorzitter van bestuur van ICNIRP."

Van der Vleuten ziet zich gesterkt door praktijkgevallen. Onlangs meldden de eerste vrachtwagenchauffeurs zich. Sinds zij in België tol moeten betalen met een draadloos tolkastje, klagen ze steen en been over hoofdpijn, misselijkheid en slaapproblemen als ze in de cabine zitten.


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltje

* Spekken van de praktijk:
Zou het echt zo zijn dat (huis)artsen wereldwijd financieel beter van vaccins worden?
Zou het echt zo zijn dat de gezondheid van onze kinderen helemaal geen prioriteit is voor de farmaceutische industrie en overheden, maar wel het geldplaatje?
Een paar voorbeelden:
- Nederland: huisartsen strijken per jaar gemiddeld 4.000 euro voor het aantal toegediende griepprikken + artikel in NRC ‘Farmaceutische industrie betaalt artsen via omweg’
- België: Kind en Gezin is pro-vaccins en wordt gesponsord om deze aan de man te brengen.
- Frankrijk: premiepunten + jaarlijkse bonus van 4.000 euro voor artsen bij het bereiken van een vaccinatiegraad binnen hun praktijk van 75% aantal toegediende vaccins (w.o. het griepvaccin voor 'risicogroepen').
- USA staat op nummer 1 met een jaarlijkse premie van maar liefst 40.000 dollar voor vaccinatiecentra na het afronden van de volledige serie van 10 aanbevolen vaccins bij kinderen tot 2 jaar.Blue Cross Blue Shield pays your doctor a $40,000 bonus for fully vaccinating 100 patients under the age of 2. If your doctor manages to fully vaccinate 200 patients, that bonus jumps to $80,000.
http://www.fromthetrenchesworldreport.com/how-much-money-do-pediatricians-really-make-from-vaccines/166576

* Toen en nu: 3 wel/niet gevaccineerde generaties:
Jaren '50 (die 'oudere' generatie waarvan de meesten er vandaag de dag nog gezond bijlopen) - buiten het toen verplichte pokkenvaccin: niet ingeënt
Jaren '70: dktp
Jaren '90: dktp-bmr
2016, het vaccinatieschema in opmars: dktp-hib-hepb-pneu-bmr-menC-hpv. Plus de nog op de plank liggende vaccins (w.o. waterpokken en rotavirus)...

---------------------------------------------------------------------------------------
U vraagt, wij draaien

Afgelopen donderdag was het Wereldhepatitisdag. Aanloop voor vaccinatiecampagnes met als doelgroep maar liefst 400 miljoen wereldburgers!

Alarmbel van de WHO: 'Slechts één op de twintig mensen met hepatitis wereldwijd weet dat hij of zij geïnfecteerd is met de ziekte. En nog minder mensen - één op honderd – worden ervoor behandeld.'
De WHO roept landen op om meer kennis over de ziekte te verspreiden en meer te doen om patiënten te testen en te behandelen. Directeur-generaal Margaret Chan: ‘Het is de hoogste tijd om hepatitis mondiaal aan te pakken op dezelfde schaal als andere overdraagbare ziekten, zoals hiv/aids en tbc.’ Wereldwijd zijn 400 miljoen mensen geïnfecteerd met hepatitis B en C, dat zijn er ruim tienmaal meer dan het aantal mensen met hiv.

Tijdens de bijeenkomst van de WHO afgelopen mei hebben 194 regeringen de eerste Global Health Sector-strategie voor virale hepatitis ooit aangenomen. En stemden in met wereldwijde doelstellingen. De strategie behelst onder meer om 8 miljoen mensen voor hepatitis B of C te behandeld te hebben in 2020. Het doel op langere termijn is om nieuwe virale hepatitisinfecties met 90 procent te verminderen en het aantal sterfgevallen als gevolg van virale hepatitis te verminderen met 65 procent in 2030, uitgaande van de cijfers over 2016.


Noot: een nieuw paradepaardje voor de farmaceutisch industrie (prijs per vaccin rond de 40 euro). Bekend fenomeen: gooi een probleem de wereld in – laat de vraag, met behulp van de media, snel groeien – biedt dan dé oplossing aan...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Slikken we dat nog?

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel heeft de Tweede Kamer verkeerd ingelicht over de omstreden handelsverdragen CETA en TTIP. De minister verzekerde de Tweede Kamer dat Europese standaarden niet van tafel worden geveegd met CETA en TTIP. Maar dit blijkt helemaal niet waar te zijn. Een internationaal team van experts concludeerde juist dat onze standaarden wél op het spel staan. Daarmee zetten wij de deuren wagenwijd open voor hormoonvlees, hormoonverstorende stoffen, pesticiden en GGO’s die in Europa nu nog uit voorzorg worden verboden.

Ondanks deze risico’s dreigt CETA, het omstreden handelsverdrag tussen de EU en Canada, straks ingevoerd te worden, vóórdat ons parlement zich hier eerst over kan uitspreken. 'Voorlopige toepassing' noemt de Europese Commissie dit. Maar ze vertelt er niet bij dat sommige onderdelen drie jaar lang van kracht blijven. Oók als onze Tweede Kamer straks het hele verdrag afkeurt.
CETA is geen haar beter dan zijn bekendere broertje TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS. Ook CETA tast ons superbelangrijke voorzorgsbeginsel aan. Nu is het nog zo, dat stoffen of producten die vermoedelijk gevaarlijk zijn, in de EU verboden kunnen worden. Zoals hormoonvlees en kankerverwekkende chemicaliën. Dit voorzorgsbeginsel beschermt dus onze gezondheid en het milieu.

Zodra CETA in werking treedt, is het mogelijk dat een verdachte stof of voedselproduct alleen nog verboden kan worden als alle wetenschappers het erover eens zijn dat het gevaarlijk is. Je snapt: dat gebeurt in de praktijk echt niet. Zeker niet als je weet hoe nauw de banden zijn tussen sommige wetenschappers en de voedselindustrie.

Als CETA erdoor komt, zal TTIP zonder veel moeite volgen. Ook daarom moeten we die 'voorlopige toepassing' absoluut voorkomen! Minister Ploumen beloofde in juni dat CETA het Europese voorzorgsbeginsel niet zou aantasten.
https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/standpunt-ttip/e-mailactie-ceta/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Tante Biotica

Vorig jaar schreven ziekenhuizen 4 tot 5 procent vaker antibiotica voor dan in 2014. Huisartsen schreven de middelen ongeveer 1 procent vaker voor om bacteriën te bestrijden. Die stijgende lijn is voor het RIVM reden tot zorgen, want steeds meer bacteriën worden resistent voor de middelen. Hierdoor is het lastiger om bepaalde infecties te behandelen en kost dit daarnaast meer geld. Dit meldt Nu.nl.

Het gebruik van antibiotica neemt al jaren toe en is ook een aandachtspunt tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland. Minister Schippers van Volksgezondheid maakte eerder al bekend 16 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om antibioticaresistentie te bestrijden.

Het RIVM stelt dat het gebruik van antibiotica moet worden afgestemd op de individuele situatie van de patiënt en de infectie. “Daarnaast is het van belang dat zorgverleners zorgvuldig de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen naleven om te voorkomen dat resistente bacteriën zich verspreiden”, meldt het RIVM.

Het begin vorig jaar door minister Schippers gepromote Suske en Wiske stripalbum
'Tante Biotica' lijkt het medische wereldje dan ook niet aan te spreken...

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Bij-werking

De Hoge Gezondheidsraad in België heeft aanbevelingen uitgevaardigd rond het gebruik van neonicotinoïden.

Neonicotinoïden zijn een groep insecticiden met breed spectrum, die veel in de landbouw worden gebruikt. Ze worden genoemd als mogelijke oorzaak voor de terugloop van bijenbestanden.
In 2014 publiceerde een internationale werkgroep van deskundigen het “Worldwide Integrated Assessment”-rapport (WIA), een overzicht van meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties over de effecten van neonicotinoïden op de biodiversiteit en op ecosystemen. Hoewel de manier waarop het WIA-rapport tot stand kwam enkele vragen oproept, zijn de besluiten inmiddels door minstens twee andere publicaties in 2015 bevestigd, met name die van het European Academies Science Advisory Council (EASAC) alsook Godfray et al.

De conclusie van de studies was dat neonicotinoïden en de stof fipronil aanzienlijk van invloed zijn op bijen en andere organismen die voor de bestuiving zorgen, maar ook op niet-doelorganismen als gewervelden.

Het is aangetoond dat de stoffen bij de mens toxisch zijn voor het zenuwstelsel, het erfelijk materiaal aantasten en de hormonen-huishouding verstoren. Thiacloprid, één van de geviseerde stoffen, veroorzaakt kanker. Vooral foetussen en embryo’s zijn vatbaar voor het aanleggen van deze effecten die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid tijdens het hele leven, voornamelijk omdat het zenuwstelsel zich het meest ontwikkelt voor de geboorte en tijdens de eerste jaren.

De Raad pleit om niet langer alleen de effecten op de agricultuur van product per product te evalueren, waarbij negatieve chemische bestrijdingsmiddelen worden vervangen door andere chemische bestrijdingsmiddelen. Voorrang moet worden gegeven aan een op EU-niveau vastgesteld geïntegreerd gewasbeschermingsbeleid, waarin het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een laatste optie is.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Strattera onderdrukt

Het medicijn atomoxetine, dat gebruikt wordt om ADHD te behandelen (Strattera), zorgt ervoor dat de gezamenlijke activiteit van de hersenen afneemt. Dat druist in tegen de verwachtingen, melden onderzoekers van de universiteit van Leiden.

De hersenen werken volgens een vast patroon. Als wij in rust zijn, werken de hersenen gewoon door. Die activiteit neemt toe en weer af in alle hersengebieden tegelijkertijd. Wetenschappers noemen dat co-fluctuatie. ‘Wat die co-fluctuatie van activiteit veroorzaakt en welke factoren haar beïnvloeden, was lange tijd een mysterie’, verklaart cognitief psycholoog Rudy van den Brink.

Van den Brinks team was nieuwsgierig naar de invloed van het ADHD-medicijn atomoxetine op de hersenactiviteit. Ze wisten dat het medicijn de beschikbaarheid van de stoffen noradrenaline en dopamine doet toenemen. Die stoffen zitten in zenuwcellen en worden gebruikt om signalen door te geven. Noradrenaline maakt je aandachtiger, terwijl dopamine een rol speelt bij de motivatie. Vooral noradrenaline is belangrijk voor ADHD-patiënten, die moeilijk hun aandacht ergens bij kunnen houden.

De onderzoekers hadden verwacht dat het medicijn de co-fluctuatie van activiteit in de hersengebieden sterker zou maken. Dat was niet zo. De co-fluctuatie werd net onderdrukt. Dat betekent dat de communicatie tussen de hersengebieden beperkt werd door het medicijn. Omdat het experiment gedaan werd met mensen die aan het rusten waren, denken de onderzoekers dat de werking van het medicijn afhangt van de toestand waarin de hersenen zich bevinden. Het onderzoek wordt gepubliceerd in The Journal of NeuroScience.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Pardon ??

Tijdens de opening van de vernieuwde Coca-Cola fabriek in Dongen op 27 juni ondertekende Coca-Cola, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, een
pledge bij Alles is gezondheid.

De juichende slogan van de Rijksoverheid:
Alles is gezondheid... het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Tekst op de website van de overheid:
'Vanuit Alles is gezondheid' vragen we fabrikanten en supermarkten de aandacht meer te vestigen op het ontwikkelen en aanbieden van gezondere alternatieven, om zo gezonde keuzes makkelijker te maken. Bedrijven zijn gebaat bij een gezond imago en door zich aan ons te verbinden, moeten zij dit imago ook waarmaken en leggen zij hierover jaarlijks verantwoording af. Als programma geloven wij dat mensen in een gezonde omgeving makkelijker gezonde keuzes kunnen maken. Dialoog en samenwerking met bedrijven zijn dan essentieel, om die omgeving gezonder te krijgen.”
Noot: Wat zou de achterliggende bedoeling van de overheid zijn om in zee te gaan met nota bene Coca Cola? Frisdrank met de dubieuze kunstmatige toevoegingen van aspartaam en acesulfaam-K...

Opnames van de pledge ondertekening Coca-Cola:
https://www.youtube.com/watch?v=OL7pJs83Tkk&feature=share

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onder verdenking

Het gaat door het leven als
E319 en het is een conserveermiddel dat volgens de EU-waakhond Efsa 100 procent veilig is.

Onderzoeker Cheryl Rockwell van de Michigan State University denkt daar wat anders over. Hij brengt het veel gebruikte E319, dat tert-butylhydrochinon (TBHQ) heet, in verband met
voedselallergieën. In een laboratoriumonderzoek ontdekte Rockwell dat T-cellen in het immuunsysteem onder invloed van TBHQ eiwitten afscheiden die een trigger kunnen zijn voor voedselallergieën.

Rockwell denkt dat het toenemende gebruik van TBHQ een verklaring is voor de stijging van het aantal mensen met een voedselallergie. Om te onderzoeken waarom de T-cellen anders reageren, gaf het National Institute of Environmental Health Sciences Rockwell een bedrag ter grootte van $1,5 miljoen.

Noot: In de McNuggets van McDonalds bijvoorbeeld zit E319 om de houdbaarheid te verlengen en verkleuring of bederf tegen te gaan

------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst van genezen (9)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Homeopathie

De grootste kunst is het, de kleinste, juist voldoende prikkel te geven en niet den duivel met Beëlzebub uit te drijven. De homeopathie tracht met zeer kleine hoeveelheden geneesmiddelen deze prikkel te geven, waarbij ze uitgaat van het 'Similia similibus curentur', nl dat een ziekte te genezen is door een medicament dat, in grote hoeveelheden toegediend, soortgelijke ziekteverschijnselen geeft.

Hahnemann, de grondvester der homeopathie, heeft de werking van een groot aantal stoffen op zich zelf en bij proefpersonen bestudeerd en na hem hebben anderen dit werk voortgezet, zodat we nu beschikken over nauwkeurige beschrijvingen van de werking op de gezonde mens van enkele duizenden stoffen.

En volgens het grondbeginsel der homeopathie moeten deze stoffen een geneesprikkel geven, wanneer ze in kleine hoeveelheid worden toegediend bij personen, aan een ziekte lijdende, waarvan de verschijnselen overeenkomen met die van het geneesmiddel bij de proefnemingen. En hoe beter deze verschijnselenreeksen overeenkomen, hoe kleiner de therapeutische dosis is. Deze doses zijn ten slotte zo gering, dat er van giftwerking geen sprake meer kan zijn, maar dat zij slechts als prikkels werken.

De biologische grondwet van Arndt-Schulz, die zegt dat 'zwakke prikkels de functie van het organisme verhogen', geeft een verklaring voor deze homeopatische werking.

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Fileleed: 'Veel vakantiegangers vinden dat het erbij hoort. Het is deel van het vakantieritueel - Mensen zijn graag waar andere mensen zijn'
Socioloog Ignace Glorieux

In de kijker:
Nieuwsbrief GVL augustus: http://www.project7-blad.nl/page37.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: