26 jul. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 218In de kijker:

* Burocrazy
* Prikkeltjes
* Privacy Shield
* Doodzonde
* Floppy nucleair
* Gemiste TTIP-kans
* Alarmbel
* Rituele re-actie
* Pennenstrijd
* Kunst van genezen (8)
* Even stilstaan

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Burocrazy

Brief van de
Nederlandse Zorgautoriteit aan een huisarts: ‘De NZa heeft onlangs signalen ontvangen dat huisartsenpraktijk X weigert door te verwijzen naar internetapotheken.’ De collega had op zijn website zijn patiënten gewezen op de nadelen van internetapotheken en dat hij daarom geen zaken met hen doet. De NZa sommeert in de brief om binnen vier weken de berichtgeving op zijn website over de medicatieverstrekking door internetapotheken en de weigering om daaraan mee te werken te verwijderen. Vervolgens voegt de NZa een dreigement toe: ‘Mocht u onverhoopt niet voldoen aan het verzoek, dan zal de NZa een formeel Aanmerkelijke Markt Macht-onderzoek beginnen dat, afhankelijk van de uitkomsten, kan uitmonden in een openbaar besluit waarmee de NZa u verplicht uw gedrag aan te passen. Een dergelijk onderzoek is voor alle betrokkenen doorgaans kostbaar en tijdrovend.’

Wat moet je doen als het marktfetisjisme van de NZa strijdig is met je eigen inzichten van continue, integrale en persoonlijke zorg? En wat moet je als de NZa ook nog meldt dat de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen: Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, NPCF) en de Consumentenbond het belangrijk vinden dat de consument (ja ja, we zijn consumenten, geen patiënten als we bij de dokter komen) vrijheid heeft in de keuze voor een zorgaanbieder?

Laten we eens kijken naar het fenomeen internetapotheken. Je kunt daar medicatie voor chronische aandoeningen bestellen en je wordt uitgenodigd om drogisterijartikelen te bestellen met maar liefst 10 procent korting en bonuspunten voor nieuwe bestellingen of melatonine, malariatabletten of Deet en een klamboe. De internetapotheek haalt de krenten uit de medicijnverstrekkingspap met de chronische medicatie en verder opereert ze als een ordinair handelsbedrijf. Hoe meer ze verkoopt, hoe beter het is.

Een huisarts moet toch kunnen samenwerken met een apotheker voor het bewaken van interacties en gezondheidsrisico’s? Bij vragen of problemen moet men toch direct met elkaar kunnen overleggen? Waar is die internetapotheek dan? En het is toch vreemd dat je voor acute receptuur naar een lokale apotheker wordt verwezen? Waar is de internetapotheek als het gaat om deelname aan het farmacotherapeutisch overleg? Daar hoor je de NZa niet over.

De collega voelt zich ten diepste geraakt door de NZA-brief en verwijt de NZa dat deze de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten ondergeschikt maakt aan haar marktregels.

Als huisarts heb ik een eed afgelegd waarin ik plechtig beloof mijn patiënten altijd zo goed mogelijk voor te lichten. Is het uw bedoeling deze eed terzijde te schuiven?’
http://www.medischcontact.nl/Opinie/Blogs/Henk-van-Gerven/Bericht-Henk-van-Gerven/154554/Boycot-internetapotheken-Henk-van-Gerven.htm

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prikkeltjes

* Marktaandeel: GSK staakt, met ingang van september 2016, de verkoop van het HPV-vaccin Cervarix in de USA wegens onvoldoende vraag:http://www.omaha.com/livewellnebraska/health/despite-medical-backing-hpv-vaccine-rates-remain-low-amid-sexual/article_ac1fecb5-9760-5969-b0d8-681b8c3b7f7f.html
MAAR, ze hebben inmiddels een nieuwe afzetmarkt gevonden om die verliespost op te vangen (1,4 miljard inwoners in China vs 319 miljoen in de USA):
http://www.gsk-china.com/en-gb/media/press-releases/2016/gsk-announces-cervarix-approved-in-china-to-help-protect-women-from-cervical-cancer/

* Hondenleed: Dierenorganiaties in de UK waarschuwen voor (ernstige) bijwerkingen van een vaccin tegen leptospirose (ziekte van Weil). Uit officiële stukken blijkt dat minstens 120 honden zijn overleden na het inenten. https://www.healthwatch.nu/2016/07/22/honden-massaal-overleden-na-nobivac-l4-vaccinatie/


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy Shield

Het data-akkoord dat de Europese Commissie heeft aangenomen, betekent een verslechtering van de privacy van Europese consumenten. Dat stellen Europese consumentenorganisaties, vertegenwoordigd in BEUC.

Het akkoord beschermt de privacygegevens van consumenten onvoldoende. Veel consumenten in Europa maken gebruik van Amerikaanse diensten, zoals Facebook en Google. Dit betekent dat gebruikersdata wordt uitgewisseld tussen de VS en Europa. De privacyregels in Europa zijn echter strenger dan in de VS.

In het Privacy Shield-akkoord zijn de regels en beginselen voor bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers in de VS vastgelegd. Volgens BEUC bieden die echter geen adequate bescherming. De grenzen die het akkoord aan Amerikaanse tech-bedrijven oplegt, liggen ver onder het niveau van de Europese wetgeving.

De consumentenorganisaties verwachten dat Privacy Shield de toets der kritiek van het Europese Hof niet kan doorstaan. Privacy Shield is de opvolger van Safe Harbor, dat in 2015 werd vernietigd door het Europese Hof, omdat het de rechten van Europeanen niet zou waarborgen in de VS.

Monique Goyens, directeur-generaal van BEUC: 'Een fundamenteel probleem blijft dat het schild aan Amerikaanse zijde is gemaakt van klei en niet van staal.'


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doodzonde

Wereldwijd verdwijnt een derde van het groente en fruit onnodig in de vuilnisbak. Die verspilling vindt plaats in de gehele keten van ‘field to fork’: van het veld tot de vork.

Consumenten zijn de grootste schuldigen. Ze willen alleen perfect uitziende groente en fruit en hebben doorgaans geen idee hoe ze met houdbaarheidsdata om moeten gaan.
Op verschillende plaatsen in de keten gaat kwalitatief prima voedsel verloren. Dat begint al op het veld. Telers laten beschadigde groente die kwalitatief helemaal in orde zijn achter op het land omdat het verwerken ervan niet loont. In de magazijnen waar de producten vervolgens heen gaan, past er maar een bepaalde hoeveelheid in de dozen of verpakkingen. Wat daar niet in past moet weg. Tijdens het vervoer naar de volgende stap in de keten kan er van alles mis gaan. Een doos die valt, producten die te lang in de warmte hebben gestaan, verpakkingen die beschadigd raken. Het zijn allemaal redenen waardoor hele ladingen voedzaam en veilig eten afgevoerd worden.

De onderzoekers die inventariseerden hoe het komt dat Amerikanen zoveel voedsel verspillen, komen naar aanleiding van hun resultaten met drie factoren die een deel van het probleem mogelijk kunnen oplossen. De onwetendheid moet worden doorbroken en dit begint met het bewustzijn dat voedselverspilling een probleem is. Daarnaast zouden consumenten meer inzicht moeten hebben in hoeveel zij verspillen ten opzichte van anderen. 87% van de mensen denkt minder weg te gooien dan mensen in een vergelijkbare situatie. Aangezien mensen zich vaak aanpassen aan sociale normen, kan dit tot ander gedrag leiden. Tot slot is meer duidelijkheid over houdbaarheidsdata nodig, omdat die voor onnodig veel verwarring en verspilling leiden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Floppy nucleair

Jongeren vandaag hebben ze wellicht nooit in handen gehad, maar grote buigbare floppy disks waren in de jaren ’70 en ’80 de enige manier om data op te slaan. Uit een pas verschenen Amerikaans overheidsrapport blijkt nu dat het Amerikaanse leger nog steeds dit soort floppy disks gebruikt om z’n nucleaire raketten te controleren.

De zogenaamde ‘8-inch floppy disk’ was de allereerste draagbare gegevensdrager voor computers en werd uitgevonden door IBM in 1971. Groot was dan ook de verbazing van de onderzoekers van het Amerikaanse Rekenhof toen ze vaststelden dat de diskettes nog steeds gebruikt worden voor de controle over Amerika’s nucleaire wapens.

Het hele systeem dat de coördinatie verzorgt tussen ballistische raketten en nucleaire bommenwerpers draait op een IBM Series/1 computer uit 1970,’ zo meldt het Rekenhof.

Recent nog gaf Amerikaans minister van defensie Ash Carter toe dat de VS achterop loopt in de modernisering van z’n nucleaire wapentechnologie. Het Pentagon heeft nu onder impuls van president Obama aangekondigd het ouderwetse computersysteem tegen eind volgend jaar te zullen vervangen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gemiste kans

Amerikaanse energiebedrijven krijgen toegang tot de Europese elektriciteitsnetwerken, er komen regels die de ruimte voor groene stroom op het net beperken en de handel in ernstig vervuilend schaliegas uit Amerika wordt vrijgegeven. Dat zijn slechts enkele klimaatontwrichtende voorstellen van de EU voor het TTIP-hoofdstuk over energie en grondstoffen.

Samen met andere TTIP-kritische organisaties onthult Milieudefensie het gelekte document. De onthulling gebeurt gelijktijdig in Duitsland, Oostenrijk, Amerika en andere landen. Vandaag begint de 14e onderhandelingsronde van TTIP in Brussel, waar ook dit document op de agenda staat.

Het voorstel staat vol afspraken die de overgang naar duurzame energie kunnen beperken en vertragen en de fossiele industrie juist versterken. Minder ruimte voor duurzame energie op ons elektriciteitsnet, minder mogelijkheden om de handel in fossiel af te bouwen. Als de Europese Commissie het streven naar een fossielvrije economie serieus neemt, dan moeten deze voorstellen onmiddellijk van tafel.

Het voorstel geeft Amerikaanse bedrijven toegang tot Europese elektriciteitsnetten. En het verbiedt het bevoordelen van groene stroom, door te stellen dat er niet gediscrimineerd zal worden ‘tussen types energie'. Dit kan het einde betekenen voor het voorrangsbeleid voor groene stroom, zoals dat in Duitsland met succes wordt toegepast. Dat sluit ook voor Nederland een belangrijke weg af naar de zo urgente energietransitie.

De Europese Commissie wil in TTIP
‘een wettelijk bindende verplichting tot de verwijdering van alle bestaande beperkingen op de export van aardgas in handel tussen de VS en de EU’. De maatregel kan leiden tot een toename van de handel in Amerikaans schaliegas, een controversiële energievorm, mede vanwege de grote problemen met klimaatvervuilende methaanlekkages bij de winning.

De Europese Commissie kiest voor zelfregulering door de industrie als het gaat om energiebesparing van apparaten als wasmachines en koelkasten. Dat is in strijd met de verplichte eisen van de Europese Ecodesign-richtlijn en ondermijnen de EU-doelen voor energiebesparing.

Het TTIP-hoofdstuk is een gemiste kans. Belangrijke maatregelen voor de urgente transitie naar duurzame energie ontbreken, zoals het afbouwen van subsidie en staatssteun van fossiele energie en een belasting op klimaatvervuiling. Ons klimaat wordt ondergeschikt gemaakt aan handel.
https://milieudefensie.nl/ttip/nieuws/nieuw-ttip-lek-eu-voorstellen-ondergraven-ambities-klimaat-en-duurzame-energie-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alarmbel

We zijn 70 jaar na WOII, en 60 jaar nadat moedige mannen en vrouwen hun oorlogstrauma’s overwonnen en besloten samen te werken binnen een Europees verbond van volkeren en regio's. In plaats van oorlog te voeren klonken ze hun lotsbestemming aan elkaar vast. Die vredesgedachte en het overwinnen van wraakgevoelens is en blijft het dna van de Europese Unie. Maar de tijden zijn fors en steeds sneller veranderd, gedurende de laatste halve eeuw. Echter, dat 52% van de Britten die gingen stemmen op 23 juni (70% van alle kiezers) besluit dat dit alles geen waarde heeft en liever hun eigen gang gaat, dat doet velen vertwijfeld vragen: waarom?

Het antwoord vinden op deze vraag, zal een deel van het antwoord vormen voor de overkoepelende vraag ‘
waar moet het heen met Europa’? Daarover moet grondig en diep worden nagedacht. En daarom is het niet gezond om meteen vijandigheden te beginnen uitkramen. Opnieuw: woorden kunnen leiden tot vrede en welvaart, maar ook tot oorlog en genocide. De Brexit moet als een alarmbel klinken, niet als de gong bij een boksmatch.http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/standpunt/na-de-brexit-hoog-tijd-voor-de-exit-van-bullshit/26523

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rituele re-actie

Er bestaat geen juiste manier van reageren op aanslagen, zoals die in Nice. Want relativeren is bagatelliseren; niet-relativeren is angst kweken. In die
paradox schuilt een belangrijke les: onze politiek en journalistiek zijn niet toegerust om problemen van dergelijke structurele aard en complexiteit het hoofd te bieden.

De initiële schrik, de daaropvolgende woede, het vingerwijzen naar zondebokken, het over één kam scheren van religieuze of etnische bevolkingsgroepen, de roep om vergelding, het schuldgevoel dat we minder geven om slachtoffers verder van ons vandaan, het begrijpelijke nationalisme dat daar tegenover wordt gesteld, de hashtags en vlaggenfilters die al deze emoties viraal laten gaan en langzaam weer wegebben - tot de volgende tragedie zich aandient.

En zoals dat gaat met eeuwig wederkerende dagen: ook nu borrelt, na de gebeurtenissen in het Franse Nice, datzelfde gevoel weer op. Natuurlijk, de gebeurtenis is uniek in zijn tragiek, want het zijn stuk voor stuk unieke levens die verloren gaan. En tegelijkertijd is de respons evengoed ritueel - alsof de speeches al waren geschreven, de hashtags al aangemaakt, de noodtoestand al uitgeroepen, het daderprofiel al geschetst, de motieven al bekend, de duiding al uitgesproken.

Iedere reactie is dus een verkeerde omdat het re-actie is: ze is altijd achteraf. Je kunt wel steeds de noodtoestand uitroepen, bij stations en vliegvelden neerzetten, veroordelende speeches uitspreken, controles verscherpen, biografieën van daders schrijven, hashtags van medeleven verzinnen - maar daarmee verandert er niks fundamenteels.

Lees verder:
https://decorrespondent.nl/4941/Waarom-reageren-op-aanslagen-per-definitie-verkeerd-uitpakt-ongeacht-de-reactie/376316975628-87b7bc02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pennenstrijd

PEN International zet zich wereldwijd in voor
persvrijheid. Bovendien probeert de organisatie de uitwisseling tussen auteurs te bevorderen en de geëngageerde rol van literatuur in de samenleving te versterken. De vrijheid van auteurs en het woord, taaldiversiteit in literatuur en anti-censuur-activisme staan hoog op de agenda.

Onder invloed van de dreiging van het opkomende nazisme, begon PEN aandacht te besteden aan de relatie tussen auteurs en politiek. Zo ontwikkelde zich een drukkingsgroep die actief probeerde om de vrijheid van meningsuiting veilig te stellen. Een belangrijk element daarin werden PEN’s acties om gevangen auteurs vrij te krijgen.

Het werk van PEN blijft nodig. PEN brengt auteurs met elkaar in contact, organiseert activiteiten om literatuur te promoten, voert actie voor de vrijheid van meningsuiting en zet zich vooral in voor auteurs in gevangenschap en. Het rapport van alle onderzochte gevallen van 2015 telt maar liefst 340 bladzijden. De website van PEN biedt veel informatie over de werking van de organisatie, de acties en nieuws over de gevallen waar PEN zich voor inzet.
http://www.mo.be/wereldblog/pen-marilyn-monroe-soyinka-en-ken-saro-wiwa

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (8)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Herhaaldelijk wordt de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid om de kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden. Er schijnt een argument voor de vaccinbehandelingen in gelegen te zijn. Immers door vaccinatie maakt men de kans op ziek worden minder, de vatbaarheid voor bepaalde micro-organismen kleiner – dit zeggen althans de voorstanders dezer methode.

Toch is deze afdwaling van het smalle natuurgeneeskundige pad slechts schijn. Want ook als we er van uitgaan, dat een goede leefwijze en voeding de beste verweermiddelen tegen infectieziekten zijn, dienen we toch die hygiënische maatregelen te nemen, welke het contact met bacteriën verminderen. Iedere aanval van bacteriën, hoe goed deze door het natuurlijke afweervermogen van de gezonde mens ook wordt afgeslagen, neemt toch een klein of groot gedeelte van de levensenergie in beslag en maakt de positie van ons organisme minder sterk.

Ditzelfde geldt trouwens ook voor hen, die aanhangers der serum- en vaccintherapie zijn. Vaccinbehandeling als voorbehoedmiddel tegen besmettelijke ziekten heeft trouwens nog een aantal practische bezwaren. In de eerste plaats is zij een specifieke behandeling en geeft slechts verminderde vatbaarheid tegen één ziekte, zodat tegen de vele infectieziekten een reeks van inentingen noodzakelijk is. Bovendien hebben de vele inentingen nogal eens onaangename gevolgen. Weliswaar worden deze veelal ontkend (behalve dan de directe, zoals koorts en algemene misère), maar af en toe blijkt toch dat de methode niet zo geheel gevaarloos is als men het wil doen voorkomen (denk hierbij aan encephalitis na koepokinenting). En tenslotte geven de inentingen slechts een verminderde vatbaarheid, terwijl we van de graad van vermindering geen begrip hebben...

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Het enige dat mijn leren in de weg staat is mijn opleiding.
Albert Einstein


In de kijker:
Gezond verstand nieuwsbrief: http://www.project7-blad.nl/page37.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: