23 aug 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 222In de kijker:

* Woekerhandel
* Prikkeltjes
* Patiënt niet gehoord
* Recreatief
* Slag om de arm(en)
* Vertrouwen
* Kantelmoment
* Verslaving op recept
* Save internet
* Boekbespreking
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Woekerhandel

Een selectie van 14 kamervragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de negatieve gevolgen van het
vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) voor de volksgezondheid.

→ Deelt u de mening van Ecorys dat tariefdrempels tot doel hebben om consumenten te beschermen tegen de negatieve gevolgen van ongezonde producten? Hoe rijmt u dat met uw eerdere antwoord, namelijk
«De hoogte van invoertarieven hangt niet samen met de vraag hoe gezond een product is»?
→ Deelt u de mening dat het goedkoper worden van ongezonde producten zoals suiker, alcohol en tabak als gevolg van TTIP, een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid?
→ Vindt u het ook onaanvaardbaar dat de gezondheid van mensen met lagere inkomens naar verwachting zwaarder getroffen zal worden dan die van mensen met een hoger inkomen? Wat onderneemt u om deze ontwikkeling tegen te gaan?
→ Deelt u de mening dat TTIP een bedreiging kan vormen voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN? In hoeverre geldt dit tevens voor CETA?
→ Klopt het dat er op dit moment over geen enkel hoofdstuk uit TTIP overeenstemming is bereikt?
→ Denkt u nog altijd dat TTIP er gaat komen, gelet op het feit dat de weerstand tegen het verdrag steeds sterker wordt?


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z15278&did=2016D31261

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaccineren wij te veel? (Huisdieren): Twee factoren lijken bepalend te zijn voor het feit dat drastische veranderingen van het vaccinatiebeleid voor gezelschapsdieren nog steeds niet zijn doorgevoerd. De eerste factor is dat dierenartsen hebben geleerd dat jaarlijkse vaccinatie noodzakelijk is, en connecties tussen wetenschappelijke opleidingsinstituten en de veterinaire farmaceutische industrie, zowel als het verlies van inkomsten uit de praktijk, vertragen het tempo van de veranderingen. De tweede factor is angst: wij hondenliefhebbers zijn gewend om blind te varen op het advies van onze dierenarts – die met zekerheid meer kennis van zaken heeft dan wij - en we zijn bang om onze dieren aan besmettelijke ziekten bloot te stellen. http://labradornet.com/FokkersGazet/driscoll.html

* En weer blijkt een griepvaccin een gigantische flop: Het vaccin in de vorm van een neusspray (Fluenz Tetra voor kinderen van 2-17jr) werd vorig jaar met veel tamtam in België gelanceerd en blijkt nog geen jaar later totaal geen effect te hebben op het voorkomen van griep. Het dagblad Le Soir (BE) besteedde hier vorige week een artikel aan. Radiostilte intussen bij de Vlaamse media. De CDC besloot in juni alle nasale vaccins (bestemd voor kinderen van 2-17jr) uit de aanbevolen lijst griepvaccins voor het seizoen 2016-2017 te verwijderen. http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0622-laiv-flu.html
Een gigantische financiële strop dan ook voor de farma met een prijskaartje van rond 36 euro per vaccin...

* Vaccineren - ook angst blijkt besmettelijk: 'Ik dacht: wat moet, dat moet. Het hoort er gewoon bij.': https://www.borstvoeding.com/aanverwant/immun/keuze.html

---------------------------------------------------------------------------------------
Patiënt niet gehoord

De geschiedenis van de
Patiëntenfederatie. Deze werd in 1992 opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, toen nog onder de naam NPCF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie).Voor het ministerie was het handig om één gesprekspartner te hebben in plaats van telkens om de tafel te moeten met verschillende belangengroepen. Een sterke patiëntenorganisatie moest die medici in het gareel houden en helpen de alsmaar stijgende zorgkosten te beteugelen. Ook was het idee dat de Patiëntenfederatie collectieve contracten zou afsluiten met zorgverzekeraars.

Hiermee is de oprichting van een koepel voor patiëntenorganisaties een duidelijk voorbeeld van democratie van bovenaf: geen beweging vanuit patiënten die inspraak eisen maar een overheid die haar eigen gesprekspartner creëert en financiert. Daarbij wordt enkel vergaderd over een door anderen bepaalde agenda, en zijn het vertegenwoordigers zonder mandaat die namens de patiënt het woord voeren.

'We moeten de patiënt uitleggen hoe marktwerking kan bijdragen aan betere zorg.’ Dat sluit naadloos aan bij het beleid van minister Schippers, die een groot voorstander is van meer marktwerking in de zorg. Het staat echter in schril contrast met de belevingswereld van de patiënt, die in peilingen vaak aangeeft tegenstander te zijn van marktwerking in de zorg.

De federatie springt niet op de barricade om te strijden tegen wantoestanden in het verpleeghuis, haalt niet uit naar de minister als zij het medisch beroepsgeheim ter discussie stelt en grijpt niet in als de staatssecretaris plannen ontwikkelt om het PGB-systeem ingewikkelder te maken.

Een patiëntenfederatie die haar rol serieus neemt, kan het niet maken om zich doof te houden voor de wensen en kritiek van haar leden.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Recreatief

Sinds 1 april 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwde antidopingwetgeving van kracht. De antidopingregels zijn van toepassing op zo goed als alle sporters, ongeacht hun niveau of het feit of ze nu al dan niet deelnemen aan wedstrijden. Alleen wie buiten elke vorm van organisatie sport - dus geen lid is van een club en nooit deelneemt aan sportevenementen, ongeacht of ze van recreatieve, demonstratieve of competitieve aard zijn - valt buiten toepassing van de antidopingregels. Wanneer u meedoet aan bijvoorbeeld de 20 km van Brussel of een georganiseerde fietstocht, valt u wél onder de dopingwetgeving.

• Om als sporter een verboden stof of methode te gebruiken om medische redenen, is een doktersvoorschrift niet voldoende. U moet hiervoor ook een officiële toestemming (‘TTN’) van NADO Vlaanderen aanvragen. Als er voor uw aandoening een alternatief geneesmiddel bestaat dat geen verboden stoffen bevat, zal u geen TTN krijgen voor het gebruik van de verboden stof.
• Voor minderjarigen volstaat wel een doktersattest voor het gebruik van verboden (genees)middelen.

Als u schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, wordt u uitgesloten van deelname aan wedstrijden, sportevenementen en het beoefenen van sport in clubverband. Daarnaast zult u ook nog een geldboete moeten betalen.
• De geldboete die doorgaans wordt opgelegd, schommelt tussen de 1000 en 4000 euro, hoewel wettelijk gezien boetes tot 25.000 euro kunnen opgelegd worden.
• Indien uw dopingpraktijk ook een inbreuk inhoudt van de Drugwet (bv. gebruik van cocaïne) kunt u bovendien strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18383

Noot: Op de dopinglijst staan bijvoorbeeld ook Rilatine (Ritalin) en Concerta (methylfenidaat)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Slag om de arm(en)

Doordat de koopkracht van ouderen al jaren onder druk staat, hebben steeds meer ouderen geldzorgen. Volgens een onderzoek van de ANBO zelfs 80 procent van de ouderen. Hoe komt dat?

Ouderenorganisatie ANBO heeft onderzocht hoe ouderen hun financiële situatie zien. Uit dit onderzoek blijkt 80 procent zich zorgen te maken over de financiële situatie. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Van de onderzochte groep (1733 respondenten) zegt 10 procent zich vaak zorgen te maken.

Dat ouderen financiële zorgen hebben, vindt haar oorzaak in het feit dat de koopkracht van ouderen al jaren achtereen terugloopt. Ook voor volgend jaar verwacht het Centraal Plan Bureau weer een achteruitgang van gemiddeld 0,7 procent. Het teruglopen van de koopkracht komt enerzijds door de pensioenen die niet geïndexeerd zijn, eigen bijdragen toenemen en omdat tegemoetkomingen voor ziekte- en zorgkosten zijn weggevallen.

De respondenten van het onderzoek zien het liefst dat het eigen risico voor de zorgverzekering verlaagd wordt van €385 nu naar €285 (76 procent). Een ander oplossing lijkt hen de regels voor het indexeren van de pensioen te versoepelen (72 procent) of om de AOW te verhogen (50 procent).

Het kabinet vergadert deze weken over de begroting van 2017. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vorige week nog aangegeven de koopkracht van ouderen te willen herstellen. Premier Rutte heeft daar vervolgens op gereageerd door een slag om de arm te houden.


https://www.plusonline.nl/sparen/veel-geldzorgen-onder-ouderen

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vertrouwen

Vorige week publiceerde onderzoeksbureau Edelman zijn jaarlijkse Trust Barometer voor de voedsel- en levensmiddelenindustrie. Het vertrouwen ligt hoog (63%), concludeert het bureau. De Nederlandse levensmiddelenindustrie blijft echter steken op 30%. Wat verklaart dat verschil?

De
Edelman Trust Barometer 2016 is een jaarlijks wereldwijd onderzoek naar vertrouwen en geloofwaardigheid. De enquête werd uitgevoerd in 28 landen onder 32.200 respondenten. Edelman signaleert als belangrijkste resultaten voor de voedsel-en levensmiddelenindustrie: - Twee op de drie respondenten (63%) geeft aan vertrouwen te hebben in de voedsel- en levensmiddelenindustrie
- Opvallend is dat het vertrouwen dat men in business in het algemeen heeft in de meeste landen (met 53%) lager ligt dan het vertrouwen in de voedsel- en levensmiddelenindustrie (63%)
- Van de subsectoren binnen de voedsel- en levensmiddelenindustrie heeft men in het algemeen het meeste vertrouwen in de subsector Landbouw en Visserij, gevolgd door de subsector Retail
- Bijna 60%(!) van alle werknemers uit de voedsel- en levensmiddelenindustrie ziet hun CEO niet als betrokken in maatschappelijke kwesties


Als consumenten een bedrijf vertrouwen, zullen ze producten van dat bedrijf kopen (zelfs als ze duurder zijn), positieve reviews delen en aandelen kopen. Is er sprake van wantrouwen, dan zullen consumenten producten boycotten, kritiek uiten en delen en aandelen verkopen.

Vraag: ziet Edelman ('63% van de respondenten heeft vertrouwen') het te positief of is er in Nederland ('slechts 30% vertrouwen') iets anders aan de hand dan in de rest van de wereld?


----------------------------------------------------------------------------------------
Kantelmoment

Earth Overshoot Day, de dag waarop we de grondstoffen van onze planeet voor een jaar hebben opgebruikt en dus op krediet beginnen leven, vond dit jaar plaats op maandag 8 augustus. Op die dag telde ik op de website van De Morgen 16 artikels over terreur en 2 over klimaat, bij De Standaard 8 artikels over terreur en geen over klimaat, bij het Nieuwsblad en De Tijd telkens 3 artikels over terreur en geen over klimaat. Het was symbolisch voor een onaangenaam gevoel dat al een tijdje in me speelt: de aandacht en de angst voor de bedreiging van terrorisme zijn disproportioneel in verhouding tot de bedreiging van een verstoord klimaat.

De terreurdreiging is reëel, maar de klimaatverandering brengt het bestaan van de mens als soort op deze planeet in gevaar. Ik vraag me af hoe we over enkele decennia zullen terugkijken naar deze periode.

Zullen we kunnen zeggen dat we genoeg hebben gedaan om de vernietigende gevolgen van een veranderend klimaat en een verstoord ecosystem tegen te houden? Of zullen we zeggen dat op het cruciale ecologische kantelmoment de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid op deze planeet toch terreur was?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Verslaving op recept

Het gebruik van opioïde pijnstillers is in België in tien jaar verdubbeld. In de VS eisen zulke pijnstillers meer doden dan heroïne en cocaïne samen. Opioïde pijnstillers zijn morfineachtige stoffen die verwant zijn met heroïne.

In Europa neemt het gebruik van opioïde pijnstillers toe. In het jaarlijks Europees Drugsrapport noemt het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) synthetische opioïden ‘een steeds grotere bron van bezorgdheid’. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat het gebruik in België in bijna tien jaar verdubbelde. Het aantal dosissen steeg van 31 miljoen in 2005 naar ruim 65 miljoen in 2014. Vooral fentanyl en tramadol zitten in de lift.

De stijging is volgens Bart Morlion, pijnspecialist aan het UZ Leuven, vooral een gevolg van een toegenomen aandacht voor pijnbestrijding.
‘Campagnes over optimale pijnbestrijding leidden ertoe dat artsen makkelijker sterkere middelen voorschrijven. Opioïden zijn lange tijd te weinig gebruikt, nu is de slinger in de andere richting doorgeslagen.’
 

Volgens Catharina Matheï, verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) aan de KU Leuven, ligt een deel van de verklaring in de manier waarop we als samenleving met pijn omgaan. ’We aanvaarden geen pijn meer en willen een snelle oplossing. Daar is niets mis mee, maar we moeten opletten dat we niet meer leed veroorzaken door te snel naar zware pijnstillers te grijpen.’ Volgens Matheï speelt ook de marketing door de farma-industrie daarin een rol. ‘Die minimaliseert de risico’s.’

http://eoswetenschap.eu/artikel/verslaving-op-voorschrift

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Save internet

Europese regelgevende instanties staan op het punt om te beslissen of ze grote telecombedrijven de macht zullen geven om invloed uit te oefenen op wat we online kunnen doen (en niet kunnen doen). Europa heeft dringend duidelijke richtsnoeren voor netneutraliteit nodig om onze vrijheden en rechten online te beschermen.

SaveTheInternet is de gezamenlijke campagne van 23 Europese ngo’s die zich inspannen om burgerlijke vrijheden op internet te beschermen. Deze campagne is opgezet om mensen in contact te brengen met beleidsmakers in de aanloop naar de EU-verordening betreffende netneutraliteit. De campagne is gestart tijdens de 30C3-conferentie in december 2012 en is sindsdien steeds geactualiseerd om het wet- en regelgevingsproces te volgen.

https://savetheinternet.eu/nl/faq/#what-is-traffic-management

------------------------------------------------------------------------------------------
Boekbespreking

Voeding en Gedrag van ADHD tot zinloos geweld

* Leidt een hoge consumptie van frisdranken en vette hap tot alcohol- en drugsmisbruik?
* Zijn gedragsziekten te behandelen met gezonde voeding en voedingssupplementen?
* Heeft voeding invloed op de leerprestaties op school?
* Worden mensen minder agressief door voedingssupplementen?
* Zijn jonge kinderen met ADHD beter geholpen met voeding dan met Ritalin?
* Heeft de voedselkeuze van moeder en zuigeling  invloed op gedrags- en leerproblematiek later?
* Wordt een pillengeneratie gecreëerd door afhankelijkheid van legale en illegale drugs?
* Kunnen gezonde voeding en voedingssupplementen zinloos geweld op straat verminderen?

Deze en andere vragen beantwoordt Gert Schuitemaker in dit boek met een volmondig ‘ja’. In Voeding & Gedrag geeft hij een overzicht van zestig jaar onderzoek. Degelijke research, die helaas nog veel te weinig wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Terwijl de gedrags- en leerproblematiek tegenwoordig immens is. Elke dag lezen we over de toename van ADHD, psychische problematiek, leerproblemen, geweldsdelicten, agressie enzovoort. Daarnaast staan onze verslechterde voedingsgewoonten dagelijks in de schijnwerpers – met de epidemie van overgewicht en ‘ouderdomsdiabetes’ op jonge leeftijd als blikvangers. Voor het verband tussen voeding en gedrag is echter nauwelijks aandacht. In dit boek kunt u lezen dat beide fenomenen juist in nauwe relatie staan tot elkaar.


https://www.ortho.nl/boeken/voeding-en-gedrag-van-adhd-tot-zinloos-geweld

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Ode aan een jazzicoon:
Toots Thielemans († 22 augustus 2016)
"Ik doe mijn oogskes dicht en ik speel"

In de kijker:
Evenement 27/8 Amsterdam: http://www.braco.me/en/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

16 aug 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 221
In de kijker:

* Nieuw DES-drama?
* Prikkeltjes
* Onafhankelijk
* Samenzwering?
* Ik stop ermee
* Moord en Spelen
* Wie leidt de leider?
* Crazy world
* Ongeloof
* Boekbespreking
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Nieuw DES-drama?

Depakine (valproïnezuur) is een anti-epileptica/bipolaire stoornis medicijn en bepaald niet zonder gevaar. Alleen al in Frankrijk blijken er tussen 2007-2014, meer dan 10.000 vrouwen te zijn die dit middel tijdens hun zwangerschap hebben gebruikt, met grote gevolgen voor hun baby (aangeboren afwijkingen, open ruggetje enz.). http://www.20minutes.fr/sante/1906903-20160810-video-depakine-nouveau-mediator-pres-10000-femmes-enceintes-pris-medicament-dangereux

Welke arts/neuroloog, ook in België en Nederland, durft het vandaag de dag nog aan (met alle beschikbare bewijzen en waarschuwingen voor het grote risico) dit middel aan zwangeren voor te schrijven? Hadden ze niet de Artseneed afgelegd? 'Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Kleine moeite (ook voor een arts) er even de bijsluiter bij te pakken: 'Het is gebleken dat de stof schadelijk is voor het ongeboren kind. Ook in dierproeven is dit middel, evenals de meeste andere middelen tegen epilepsie, schadelijk gebleken. Zwangere vrouwen die geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken hebben een verhoogde kans om een kind te krijgen met aangeboren afwijkingen. Na gebruik van Depakine door de moeder tijdens de zwangerschap zijn kinderen geboren met een open rug of met afwijkingen aan het gezicht, hart of ledematen.'

De Nederlandse Epilepsievereniging is eveneens op de hoogte van het feit dat het al in 2011 bekend was dat een hoge dosis van het middel valproaat (Valproïnezuur, Convulex, Propymal, Depakine) 23% meer kans geeft op een kind met aangeboren afwijking.

Ook in België werd er recent nog door de overheid gewaarschuwd voor de gevaren van dit middel: 'Kinderen die in utero worden blootgesteld aan valproaat lopen een hoog risico op
ernstige ontwikkelingsstoornissen (tot 30-40% van de gevallen) en/of congenitale
misvormingen (bij ongeveer 10% van de gevallen).'
Valproaat bevattende geneesmiddelen: risico op abnormale zwangerschapsuitkomst (9 december 2014): http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/geneesmiddelenbewaking/dhpc_s_-_direct_healtcare_professional_communications

Had het DES-drama (softenon kinderen) niet 30 jaar nodig voor het serieus genomen en het medicijn uit de handel genomen werd?

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Reisvaccinaties: Het schort nogal eens aan de voorlichting over gezondheidsrisico's bij tropische reizen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond bij vaccinatiecentra en huisartsen. In totaal kregen 20 artsen en vaccinatiecentra bezoek van mysteryshoppers. Bij alle consulten haperde er wel iets aan het advies. http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2016/vaccinatieadviseurs-laten-steken-vallen

* De vaccin/autisme video die u van Big Farma niet mag zien: Waarom is het verband tussen vaccinatie en autisme nog altijd zo'n twistpunt? Onder andere omdat families in de USA worden tegengewerkt bij het aanspannen van een onafhankelijke rechtspraak om met feiten te kunnen onderbouwen dat het vaccineren autisme bij hun kind heeft veroorzaakt. https://www.youtube.com/watch?v=6S1-LgYyjQg

* 8 Redenen waarom (kinder)artsen vaccins zo dringend aanbevelen
1. Artsen worden opgeleid met de stelling dat vaccins veilig en noodzakelijk zijn.
2. Artsen worden geacht hun quota's te behalen.
3. Artsen staan onder druk om hun in voorraad liggende vaccins te gebruiken die over datum zijn.
4. Artsen worden juridisch vervolgd door farmaceutische bedrijven.
5. Artsen zijn er van overtuigd dat bijwerkingen normaal zijn en erbij horen voor de ontwikkeling van een kind.
6. Artsen die vaccins in twijfel trekken, worden publiekelijk onderuit gehaald en/of hierop aangesproken.
7. Artsen worden beschermd en niet aansprakelijkheid gesteld voor het optreden van bijwerkingen of overlijden na vaccinatie.
8. Artsen ontvangen bonussen als verdienste voor het vaccineren van kinderen.
Conclusie: veel ouders zijn er niet van op de hoogte dat voor dokters de gezondheid van hun kinderen niet op de eerste plaats komt, maar eerder andere redenen meespelen: financieel gewin, betaalde maaltijden, gebrek aan vaccinkennis en negatieve groepsdruk.
Advies: ouders zullen bijwerkingen serieus moeten nemen en eerst hun eigen onderzoek moeten opstarten voordat ze met hun kind naar de dokter stappen.
https://vactruth.com/2016/08/06/8-reasons-doctors-push-vaccines/

* Autisme-spray: Er gaan steeds meer stemmen op (ook vanuit wetenschappelijke hoek) dat vaccins kunnen bijdragen aan de toename van autisme wereldwijd. Maar daar hebben ze nu het volgende op gevonden... een synthetische versie van oxytocine (het 'knuffelhormoon') toegediend als neusspray. Dit zou volgens de onderzoekers van een Australische studie autisten 'sociaalgevoeliger' maken.

---------------------------------------------------------------------------------------
Onafhankelijk

De Europese Commissie moet niet alleen de namen vermelden van deskundigen die wetenschappelijke adviezen geven, maar ook hun banden met het bedrijfsleven. Brussel moet bij klachten grondiger aantonen dat onderzoekers onafhankelijk zijn en zich niet hebben laten beïnvloeden door industriële belangen. Dat oordeelde de Europese Ombudsman. Iedereen moet kunnen nagaan of sprake is van eventuele belangenverstrengeling.

EFSA bepaalt bijvoorbeeld welke E-nummers Europees worden toegelaten. Maar ze zijn lang niet altijd zo onafhankelijk als je zou willen. Zo onderhoudt 60% van de EFSA-deskundigen banden met de bedrijven die ze moeten beoordelen, volgens onderzoek uit 2013 door Corporate Europe Observatory. Ook de in 2012 aangepaste regels van de EFSA – na enkele schandalen – hebben dit probleem niet opgelost, aldus de onderzoekers. Tekenend is dat het aantal gevallen van belangenverstrengeling in de deskundigenpanels in 2013 nog net zo omvangrijk blijkt als in 2012.

De wetenschappelijke studies die de EFSA ter beoordeling krijgt voorgelegd, zijn ook niet altijd even betrouwbaar. Dat komt doordat ze vaak geïnitieerd én betaald zijn door bedrijven die toelating van een stof willen of beperkende wetgeving versoepeld willen krijgen. In wetenschappelijke kringen bestaat veel discussie over de onafhankelijkheid van studies in opdracht van bedrijven. Regelmatig blijkt dat de onderzoeksvrijheid van wetenschappers daarbij niet zo groot is als ze misschien zouden willen.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Samenzwering?

De WHO stelde bij de eerste berichten in 2009 over een nieuwe griep een Emergency Committee in, maar onthulde de namen van de 16 experts niet. Waren deze 16 wel onafhankelijk?, vraagt het BMJ zich begrijpelijkerwijs af. Juist deze groep paste de definitie van pandemie aan en riep vervolgens de pandemie uit, waardoor wereldwijd voorlopige vaccincontracten actief werden.

Het BMJ publiceerde twee weken geleden een uitvoerig en gedegen artikel over de volstrekt onduidelijke belangenverstrengeling van experts in WHO-adviesorganen. Het ging 10 jaar terug al mis doordat de WHO tegen haar eigen richtlijnen in experts met belangen draaiboeken liet opstellen. En als je dan met zijn allen jarenlang op de pandemie wacht, dan is het niet onlogisch om die dan ook een keer te zien.

Contacten tussen onderzoekers en de farmaceutische industrie zijn nauwelijks te vermijden. Voor publicaties in tijdschriften voldoen verklaringen van mogelijke belangen: de lezer kan dan zijn of haar eigen afweging maken. Veel ingewikkelder is het als experts met belangen een sterk adviserende rol krijgen bij ingrijpende beslissingen over volksgezondheidbeleid. Beleidsmakers zijn inhoudelijk ‘goedwillende amateurs’ – ze kunnen weinig anders dan varen op experts. Achteraf kunnen beleidsmakers bij verkeerde of vooringenomen inschattingen van hun adviseurs proberen de schade te beperken, maar dat lukt zelden. Zo weigerde Novartis met minister Klink te onderhandelen over de 15,5 miljoen te veel geleverde vaccins. Een heel klein deel is doorverkocht, de rest wordt nu vernietigd.

Beleidsmakers en hun adviseurs zullen dus veel meer aandacht moeten besteden aan de onafhankelijkheid van de adviezen. Een verklaring over mogelijke banden is niet genoeg. Alleen met daadwerkelijke transparantie en vooral een fatsoenlijke ‘firewall’ voorkom je samenzweringsgedachten bij het publiek. Dat geldt niet alleen voor de WHO, maar ook voor Nederland. Als de nieuwe Tweede Kamer dát nu eens goed ging regelen.
https://www.ntvg.nl/artikelen/samenzwering/volledig

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ik stop ermee

Gezondheidszorg. Wie heeft dat woord eigenlijk verzonnen?
Vroeger was men integer, toen de Gezondheidszorg nog Ziekenzorg heette. Toen had dat instituut in elk geval niet de illusie dat zij mensen beter maakten. Want een lichaam beter maken, dat kan feitelijk alleen maar het lichaam zelf.

Eind dit jaar treed ik af. Ik neem afstand van mijn titels, van mijn beroepsvereniging en van een ziek orgaan wat zichzelf Gezondheidszorg noemt. Ik heb besloten dat ik me er niet langer mee wil verbinden. Uit principe. Onze missies stroken namelijk niet. Ik breng mensen in hun kracht en leer ze weer goed voor zichzelf te zorgen. En dat past in mijn ervaring, niet in het destructieve systeem van gezondheidszorg.

Ik ben boos...

In de Nederlandse gezondheidszorg ben je een piepeltje van de zorgverzekeringen. Zij bepalen alles en doen zich ondertussen heldhaftig voor als sprekers van het volk.
In 2015 maakten zij 1 miljard euro winst. In 2014 werd nog gezegd dat de winst aan het volk zou worden teruggeven. Dat was kennelijk een grapje want volgens mij werd het jaar daarop juist het eigen risico verhoogd. Zoals altijd wordt ook hier het volk tekort gedaan.

De wet is zo veranderd dat ik als therapeut geen gezondheidsclaims mag maken op Chinese kruiden, homeopathische medicijnen en voedingssupplementen. De wet beperkt dat ik in de alternatieve zorg, ook geen claims mag maken over mijn werkzaamheden of over middelen. Ik mag geen ziektes, geen organen, geen ziekteverschijnselen noemen in combinatie met een middel, een kruid, een mineraal of een vitamine.

NB: ooit legde ik de eed van Hypocrates af. Een eed die alle artsen en verpleegkundigen afleggen in Nederland. Hoe kan ik me houden aan die eed en alles wat ik weet en zie verzwijgen?


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Moord en Spelen

Mondiale sportontmoetingen maken doden. In de stad Rio doodde de politie 103% meer mensen dan vorig jaar. De Olympische droom, ooit een symbool voor vrede, is vandaag een façade om mensenrechtenschendingen aan het zicht te onttrekken.

De Olympische Spelen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. Van Athene tot Atlanta en van Peking tot Parijs. Niet alleen voor sporters en supporters zijn de Spelen een vaste afspraak en soms zelfs een levensdoel. Ze zijn een sportief monument dat mensen wereldwijd samenbrengt en politieke spanningen, oorlog en ander kwaad even moet doen vergeten.

Ooit was de ‘Olympische vrede’ zelfs een begrip: een wapenstilstand tussen alle deelnemers en geen executies zolang de laurierkransen niet verdeeld waren. Niet gek dus dat ook in Brazilië de verwachtingen hoog gespannen stonden om in Rio de Olympische vlam te koesteren. En de ambities lagen zo mogelijk nog hoger: ‘A New World’ is de slogan van Rio2016.

We mogen niet blind zijn voor het onrecht achter de façade van de Olympische droom. In naam van een grove veiligheidskuis voor de Spelen verspreidde zich een epidemie van onaanvaardbaar geweld door ordediensten. Sinds Rio-stad de Spelen beet kreeg in 2009 kwamen meer dan 2.500 mensen om door politiegeweld. Vooral in de arme, gekleurde favelas is het motto ‘eerst schieten, dan vragen’.

De Olympische Spelen hebben alles in huis om een hefboom te zijn voor een betere toekomst van het gastland. Jammer genoeg zien we vooral veel slachtoffers vallen, ook bij andere mondiale sportontmoetingen. Het verloop van de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 voorspelt weinig goeds voor de mensenrechtensituatie in aanloop naar het WK voetbal in Rusland in 2018. Of denk aan de onaanvaardbare behandeling van gastarbeiders die de stadions bouwen voor het WK in Qatar in 2022.

Nationale Olympische Comités, sportfederaties en atleten moeten voorwaarden stellen. De schare toppolitici die hun landgenoten gaan aanmoedigen, moeten hun invloed aanwenden. En elke supporter kan zijn stem verheffen. Rio heeft het vandaag heel hard nodig. Laat ons de eeuwenoude Olympische gedachte niet langer geweld aandoen.
http://www.mo.be/opinie/rio-2016-moord-en-spelen

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Wie leidt de leider?
 
Klaas-Jan Nauta en collega’s beschrijven een patiënt met orthorexia nervosa. We kennen allemaal wel iemand die in meer of mindere mate aan deze aandoening lijdt. Deze fruitariërs, quinoavreters of calorisch beperkten hebben er namelijk een handje van hun voedselobsessie te delen via sociale media. Ze hebben geen voedingsdeficiëntie omdat ze willen voldoen aan een schoonheidsideaal, maar omdat ze dwangmatig willen voldoen aan een set ‘gezonde’ voedingsregels. Hiermee zijn ze eigenlijk het slachtoffer van een bredere aandoening: ‘ortholexia nervosa’, de dwangmatige behoefte zich te conformeren aan regels.

Dit uit zich in een sterke preoccupatie met regels, bezorgdheid over de consequenties van het niet volgen van regels en een gerelateerde belemmering in het functioneren. Het ergste voor de ortholexia-lijder is niet dat de regels verkeerd zijn, maar dat er ergens géén regels voor zijn. Dat je zomaar gewoon zelf zou mogen bepalen wat je goed, belangrijk, lekker, gezond of leuk vindt.

Een andere probleem met regels is dat zaken die moeilijk in regels te vatten zijn omdat ze bijvoorbeeld multidimensionaal of nogal ‘vaag’ zijn, toch geoperationaliseerd moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de CanMEDS-criteria voor de studie geneeskunde en de specialistenopleiding (D406). Hier is afgelopen jaar de competentie ‘leiderschap’ aan toegevoegd, waaraan allerlei criteria, eisen en regels vastzitten waar een opleiding aan moet voldoen. Leiderschap blijkt vervolgens een eigenschap te zijn die gaat over werk, over privé, over jezelf, over anderen, over verandering.

Wie gaan deze leiders leiden als iedereen een leider is geworden?


--------------------------------------------------------------------------------------------
Crazy world

Een paar voorbeelden vanuit Amerika waar gezondheidsinstanties/verzekeraars aantrekkelijke kadootjes aanbieden om kinderen en hun ouders te verleiden de volledige serie vaccins volgens het schema af te maken:

- In Idaho worden Kindly tablets uitgedeeld.
- In Kansas een win-win actie ('Vaccineer en win een prijs') voor ouders van kinderen onder de 2 jaar die de volledige serie van 19 vaccins afronden. Prijzen van 200-300 dollar.
- In Montana vaccinatiecampagnes met aantrekkelijke presentjes: i-pods, fietsen, rugzakken en gratis pasjes voor wintersportresorts.
- In Minnesota honderden dollars in de vorm van cadeaubonnen.
- In het hele land worden families met het uitdelen van gratis Visa-kaarten door verzekeraars gestimuleerd om het voltallige vaccinatieschema (van geboorte tot 20 jaar) af te maken.


-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(On)geloof

Op het gebied van voeding en gezondheid zijn er vele discussies gaande. Sommige standpunten worden gefundeerd door wetenschappelijke onderzoeken. Als er eenmaal iets is bewezen dan gaan we er vanuit dat het daadwerkelijk waar is. Is dat ook zo? Of zijn er redenen om te twijfelen aan wetenschappelijke waarheden?


Waarom zouden we moeten twijfelen aan wetenschappelijke onderzoeken?
1. Onderzoekers ontwerpen vaak studies om bepaalde uitkomsten te vinden
2. Onderzoekers verzinnen de informatie soms zelf
3. 65% van de onderzoeken geeft bij herhaling een andere uitkomst
4. Onderzoek is vaak niet te reproduceren
5. 15% van de artsen zegt op de hoogte te zijn van onderzoeksfraude
6. Onderzoeken worden meestal betaald door het bedrijfsleven
7. Wetenschappers gaan vaak voor hun ego
8. Veel toegepaste truc: alleen positieve resultaten worden gepubliceerd
9. Wetenschappers interpreteren statistiek vaak erg optimistisch
10. Goed onderzoek is bijna onbetaalbaar
11. Veel onderzoekers halen de krenten uit de pap
12. Er is meer onbewezen dan bewezen
13. Sommige onderzoekers hebben stiekem dubbele belangen
14. Sluitend bewijs is bij medische studies niet hard te maken
15. Inzichten veranderen continu en worden meermaals herzien
16. Onderzoekers kijken soms onbewust alleen naar wat hun bevalt
17. Op elk onderzoek valt iets aan te merken

Medische onderzoeken dragen zeker bij tot vergroting van onze kennis, waardoor we betere keuzes kunnen maken voor de toekomst. Het probleem is, dat onderzoek mensenwerk is en daardoor niet vrij van fouten. Daarbij komt dat zelfs de beste onderzoeken naderhand vaak toch worden herzien door voortschrijdend inzicht. Wetenschappelijke kennis is een momentopname en geeft de stand van kennis op een bepaald moment weer. Het verleden heeft ons geleerd dat het niet verstandig is om ons hierop blind te staren en dat we ons eigen boerenverstand zeker niet moeten onderschatten!


------------------------------------------------------------------------------------------
Boekbespreking

Het verzwegen verhaal over kanker, een lijvig boek van 544 pagina's, maakt duidelijk dat professor Brian Peskin als een van de weinigen in staat is om de ongezouten waarheid helder en krachtig naar voren te brengen. Het boek is geschreven voor zowel de leek als de professional.

Kanker is een van de meest afschuwelijke woorden in de Nederlandse taal: het staat voor de verschrikkelijkste ziektebeelden en het wordt te pas en te onpas gebruikt als scheldwoord. Kanker is een wereldwijde plaag geworden, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ons wordt verteld dat kanker in onze genen zit en dat daar niets aan te doen is.

Ontdek in dit boek:
* Waarom kanker niet genetisch is. Moleculair biologen van wereldfaam vertellen waarom.
* Dat er een verband bestaat tussen hartaandoeningen en kanker.
* Hoe je een tumor goedaardig houdt.
* Dat borstkanker is te voorkomen.
* Dat mammografie kanker niet vroeg opspoort en waarom het schadelijk is.
* Dat, in tegenstelling tot de algemene overtuiging, vezels niet gezond zijn. Ontdek het dodelijke verband tussen vezels en het krijgen van kanker.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Door alle protocollen dreigt de dokter een gedresseerd aapje aan een lopende band te worden.
Steven van der Vijver‏ (huisarts en auteur)

In de kijker:
Website in de kijker: http://www.kokosolienederland.nl/
Alternatief netwerk: https://www.spiritoo.com/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

9 aug 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 220
In de kijker:

* Complot or not
* Prikkeltjes
* Lucratief scenario
* Vijfde misdrijf
* Land of silence
* Tegen leven
* Silent spring
* Zorg over rekening
* Kinderreclame
* Kunst van genezen (10)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Complot or not


'EenVandaag' lanceert dinsdag het multimediale project 'Complot or Not?'. Met behulp van een psycholoog, socioloog, historicus en vele andere experts analyseert het programma bewezen en onbewezen complotten.

Zit de Amerikaanse geheime dienst achter de 9/11-aanslagen? Is aids een uitvinding van de overheid? En zit de JSF-lobby achter de moord op Pim Fortuyn? 'EenVandaag' zendt de vijf afleveringen vanaf dinsdag uit op televisie. Alle afleveringen zijn dan ook al op EenVandaag.nl te bekijken, waar ook transcripties van expertinterviews en een handleiding voor het ontrafelen van een complottheorie opstaan.

http://www.tvvisie.nl/inhoud/nederland/eenvandaag-duikt-in-de-wereld-van-complottheorieen_78965/

Dinsdag 9 augustus:
Aids & Syfilis-onderzoek: In deze uitzending kijken we met epidemioloog Roel Coutinho en viroloog Ab Osterhaus naar de complotten over aids en syfilis. Er worden op internet nog steeds theorieën verspreid die zeggen dat aids in een laboratorium is ontwikkeld en verspreid is door de Amerikaanse overheid. Dat het virus vaak homoseksuele mannen treft zou volgens complotdenkers geen toeval zijn. Wat is hier van waar? Bewezen is namelijk dat in de jaren 70 onderzoekers patiënten aan syfilis hebben laten lijden, terwijl er al medicijnen voor handen was. Wetenschappers wilden namelijk ook het eindstadium van syfilis onderzoeken.

https://www.youtube.com/watch?v=qOUWBieLSaU&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Achter de schermen: Geruisloos wordt Gardasil, het vaccin tegen HPV (baarmoederhalskanker), voor jongens in Amerika goedgekeurd. Zonder te vermelden dat:
• er wereldwijd ernstige gezondheidsproblemen zijn gemeld na de HPV-vaccinatie, door artsen en ouders, die zich verenigen om hun verhaal voor het voetlicht en onder de aandacht van beleidsmakers te krijgen.
• in een aantal landen daarom HPV vaccinatie-actiegroepen zijn opgericht van slachtoffers van de HPV-vaccinatie, zoals in Engeland en Ierland.
• jonge meisjes vroegtijdig in de menopauze zijn gekomen na de HPV-vaccinatie.
• in verschillende landen er inmiddels miljoenen zijn uitgekeerd aan slachtoffers van de HPV-vaccinatie.
• Japan het HPV vaccin sinds 2013 niet aanbeveelt.
• een verschuiving naar ernstigere typen HPV plaatsvindt.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/acs-acs071416.php

* Kinkhoest: Om de afweerreacties tegen kinkhoestinfectie en -vaccinatie beter in kaart te brengen, is een Europese subsidie van 28 miljoen euro uitgetrokken. 7 miljoen euro daarvan is van de Bill & Melinda Gates foundation. Het geld gaat naar het internationale onderzoeksproject PERISCOPE, waar onder meer de Radboudumc in Nijmegen, het Leiden UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zitten, voor onderzoek in de komende vijf jaar.http://vrijheidindezorg.nl/2016/08/28-miljoen-euro-uitgetrokken-om-kinkhoest-te-bestrijden/
Geschiedenis van een niet werkend vaccin (Nederland):
1999: Baby’s worden een maand eerder gevaccineerd (eerste inenting met 2mnd).
2001: Kinderen krijgen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie.
2005: Het cellulaire kinkhoestvaccin (bevat hele, gedode, bacteriën) is vervangen door een a-cellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes van de bacterie).

* Experiment nummer zoveel: In de Verenigde Staten zijn de voorbije week de eerste zikavaccins toegediend aan vrijwilligers. Het gaat om de eerste experimenten op mensen. De Amerikaanse overheid is gestart met tests van een experimenteel DNA-vaccin. Volgens de officiële gegevens zal het vaccin getest worden op 120 vrijwilligers tussen 18 en 35 jaar. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02840487

* Autisme door vaccinatie ja of nee?: Zouden al die ouders het dan bij het verkeerde eind hebben? Andrew Wakefield aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=zMsWUcqVCbY
Fragment uit de recent gelanceerde documentaire Man Made Epidemic - Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YEbOig7MqYo

---------------------------------------------------------------------------------------
Lucratief scenario

Nederland heeft in 5 jaar tijd potentieel 335 miljoen euro bespaard met het terughoudend voorschrijven van nieuwe diabetesmedicatie. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In Duitsland betreft een kwart van alle voorgeschreven diabetesmiddelen de nieuwe medicatie. In Nederland is dat slechts 5 procent. In andere Europese landen ligt het aantal voorschriften voor deze nieuwe medicijnen ook veel hoger.

De afgelopen jaren zijn er twintig verschillende nieuwe middelen tegen diabetes op de markt verschenen. De nieuwe middelen zijn gemiddeld ruim
20 keer zo duur, vergeleken met bestaande middelen. In Nederland worden bijna alle diabetespatiënten door huisartsen behandeld, hierdoor hebben zij met hun voorschrijfgedrag de regie in handen. Nederlandse huisartsen schrijven de nieuwe middelen nauwelijks voor, omdat ze weinig toegevoegde waarde in die middelen zien.

Farmaceuten zijn gefrustreerd dat zij, in tegenstelling tot andere landen, in Nederland geen voet aan de grond krijgen, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. ‘Ze zijn bang dat het Nederlandse model overslaat naar andere landen. Portugal heeft bij ons al informatie ingewonnen en wil weten waarom wij in Nederland anders omgaan met deze medicijnen.’ Het aantal patiënten met diabetes stijgt snel en zij hebben levenslang medicijnen nodig. Dit is een uiterst lucratief scenario voor farmaceuten.


https://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20331

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vijfde misdrijf

Moet vernietiging van de aarde als misdrijf tegen de menselijkheid erkend worden? Polly Higgins vindt van wel en werpt zich op als advocaat van de aarde.

Onze wereld kent vier internationale misdrijven: oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón en de Schotse advocaat Polly Higgins vinden dat aan deze zeer ernstige schendingen van het internationale recht een vijfde dient te worden toegevoegd: ecocide. Slagen Higgins en Garzón er uiteindelijk in genoeg steun te verwerven om ecocide erkend te krijgen en daarmee de grootschalige vernietiging van onze ecosystemen voorgoed en écht hoog op de internationaal-politieke agenda te zetten?

De Schotse Polly Higgins werd voor gek verklaard toen ze voor het eerst riep dat de aarde een advocaat nodig heeft. Degenen die ecologische verwoesting teweeg brengen zouden daarvoor aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden. En dus aangeklaagd, gedagvaard en gestraft. Higgins was proces-advocaat, maar heeft haar leven en werken inmiddels geheel in dienst gesteld van de aarde, als juridisch eco-activiste.

Ook de wereldberoemde onderzoeksrechter Baltasar Garzón ijvert als advocaat vanuit Madrid voor internationale wetgeving die het mogelijk maakt om grote vervuilers en natuurverwoesters ter verantwoording te kunnen roepen. De man die in 1998 de arrestatie van Augusto Pinochet voor elkaar kreeg, richt zich anno 2015 op misdaden tegen de aarde. Samen met zijn dochter María roept hij wereldleiders op om de wereld te beschermen tegen misdaden die wat hem betreft gelijk te schakelen zijn aan marteling en genocide. Na dictators en overheden zijn multinationals aan de beurt.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Land of silence

Lijkt de stilte na de ‘Brexit’-storm naar de buitenwereld te zijn geluwd, dan spelen zich achter de schermen minder fraaie taferelen af, schrijft Francesco Guerrero op Politico.eu.

Zowel in de Londense City zelf als in Westminster zijn de hoofdrolspelers druk bezig met de toekomst. Zo heeft de kersverse eerste minister Theresa May de banken gevraagd niet meer te praten over ‘duizenden jobs die Londen zullen verlaten.’

Er is dus een kat-en-muis-spel aan de gang in de Britse hoofdstad. Zowel de politiek als de toplui in de banken hebben er belang bij de post-Brexit-plannen zo stil mogelijk te houden. Maar dat is dan ook waar elk gezamenlijk belang eindigt.

May en haar troepen moeten dan weer het evenwicht opzoeken waarbij ze de City gelukkig houden, maar tegelijkertijd moeten ze ook harde standpunten naar immigratie toe verkondigen om zo, naar de Leave-stemmers toe, de uitslag van het referendum te respecteren en te weerspiegelen.
https://nl.express.live/2016/08/02/108614brexit-onderhandelingen-banken/

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Tegen leven

Definitie antibioticum, gevormd van antibiose, van grieks anti [tegen] + bios [leven].

Ondanks herhaalde overheidscampagnes om minder antibiotica te gebruiken, blijft het antibioticagebruik in België stijgen. Dat blijkt uit een studie van het antibioticagebruik door het Louvain Drug Research Institute van de UCL op basis van gegevens van het Riziv.

Tussen 2001 en 2013 steeg het aantal terugbetaalde dagelijkse dosissen antibiotica met 14%. Die verhoging is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging van een bepaald type antibiotica, de beta-lactam-antibiotica (met 48 %).

Het antibioticagebruik buiten het ziekenhuis ligt in België ongeveer
drie keer zo hoog als in Nederland, en is nagenoeg ongewijzigd sinds 2000.

Volgens de studie toont dit aan dat de informatiecampagnes hun doel voorbijschieten. Ze richten zich vooral tot mensen in goede gezondheid die niet veel antibiotica gebruiken. Terwijl de grootste gebruikers - mensen met luchtwegproblemen zoals een verkoudheid - onvoldoende aangesproken worden. De studie pleit voor een duidelijke en sterke ontradingscampagne die zich vooral tot die doelgroep richt.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Silent spring

In 1939 ontdekte de Zwitserse arts Paul Herman Müller dat het geurloze en smaakloze DDT bedwantsen, vlooien, muggen en luizen doodt. De stof blijkt een neurotoxine te zijn die de hersenen van de insecten aantast. DDT wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog wereldwijd met succes ingezet om vlektyfus en malaria te bestrijden.

Maar DDT raakt ook in diskrediet. In 1962 verschijnt het boek Silent Spring van Rachel Carson. Daarin betoogt de Amerikaanse bioloog dat het gebruik van pesticiden, en dan met name DDT, erg schadelijk is voor milieu en mens. DDT, dat in de VS grootschalig werd gespoten in de landbouw, hoopt zich op in organismen en bereikt via de voedselketen ook de mens. Moeders geven DDT via de moedermelk door aan hun baby’s. De gevolgen zijn volgens Carson desastreus voor mens en dier: genetische afwijkingen, onvruchtbaarheid en verschillende soorten kanker, waaronder borstkanker en leukemie. Een extra probleem: het duurt tientallen jaren voor DDT uit het lichaam verdwijnt.

De gezondheidsautoriteiten in de US blijken vorige week het groene licht te hebben gegeven om grote delen van Florida met een ander insectendodend middel vanuit de lucht te sproeien, Naled genaamd. Puerto Rico heeft dit middel intussen geweigerd vanwege de protesten van bewoners die bezorgd zijn over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, landbouw en milieu: http://www.reuters.com/article/us-health-zika-insecticide-idUSKCN10E06Q

--------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg over rekening

Consumenten hebben vaak geen enkel idee van wat hun
ziekenhuisbehandeling gaat kosten. Pas op het moment dat de rekening op de mat valt, wordt het tarief duidelijk.

Ongeveer de helft van de ziekenhuisbehandelingen kost minder dan je verplicht eigen risico. Voor deze kosten draai je dus zelf op. Daarom wil je niet meer betalen dan nodig is en graag vooraf weten wat je ongeveer kwijt gaat zijn. Helaas is voor de meeste consumenten pas duidelijk wat een behandeling kost, als de rekening binnen is.

Vanaf 1 april 2016 belden mystery-patiënten naar 10 zorgverzekeraars en 30 ziekenhuizen om de prijs van 5 verschillende behandelingen op te vragen. De ene keer werd de prijs van een behandeling opgevraagd aan de hand van een beschrijving die de beller doorgaf, en de andere keer op basis van de zorgproductcode.

Conclusie uit dit onderzoek van de Consumentenbond: 'Nog steeds is het voor consumenten nauwelijks mogelijk om vooraf informatie te krijgen over de tarieven van een ziekenhuisbehandeling. De consument tast in het duister als het om prijzen van ziekenhuisbehandelingen gaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kinderreclame

Terwijl in 2015 nog 13 bedrijven zich niet goed hielden aan het verbod op kinderreclames voor voedsel, zijn dat er dit jaar al 26. Toch doen de Nederlandse genots- en levensmiddelenmakers het niet slecht volgens een rapport dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) door de Stichting Reclame Code liet maken. De stijging is mogelijk te wijten aan verwarring over de regels bij producenten en reclamemensen.

De regels voor kinderreclame heeft de industrie per 2015 aan zichzelf opgelegd.
Den Ouden [directeur van de FNLI, red.] vindt niet dat de stijging van het aantal overtredingen tot de conclusie leidt dat de overheid moet ingrijpen. "Bedrijven houden in grote mate rekening met de regels."

Het persbericht van de FNLI zegt dat net zo, maar in wat meer woorden in haar persbericht:

Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan de regels van artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV). 

Hoewel de naleving in algemene zin goed te noemen is, zijn er toch meer bedrijven geïdentificeerd die in overtreding zijn van deze regels, in vergelijking met 2015. Opvallend genoeg betreft dit in toenemende mate reclame voor producten die niet snel als kinderproducten worden gezien, zoals bouillon, kruidenmixen, rookworst, saus en frituurvet. De FNLI concludeert hieruit dat zij nog meer in moet zetten op bewustwording van de regels onder haar leden, supermarkten, horeca en media-inkoopbureaus. Nieuw in de monitoring is het onderzoek naar zich snel ontwikkelende kanalen: vlogs en apps. Hier werden geen overtredingen gevonden.

Wij vermoeden dat de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van de gemaakte afspraken en hun effect voor de ongewenste consumptie van kinderen nog niet uit de lucht is. Wel is het heugelijk te zien dat de FNLI zijn leden aanspreekt op gemaakte afspraken en - ondanks zorgelijke uitspraken over het vele werk voor de boeg - weinig moeite hoeft te doen om die alsnog te realiseren in geval van gesignaleerde missers. 


http://www.foodlog.nl/artikel/overheidsingrijpen-kindermarketing-niet-nodig/

------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst van genezen (10)

Laatste aflevering van een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Vrouwenziekten

De moderne geneeskunde (nvdr: rond 1930) kent een specialisme, dat zich uitsluitend aan de ziekten van het vrouwelijk geslachtsapparaat wijdt (de gynaecologie).

De echte geslachtsziekten, die bij vrouwen vrijwel even veelvuldig voorkomen als bij mannen, vormen evenwel voor den gynaecoloog een klein onderdeel van de ziekten welke hij te behandelen krijgt. Het is een verontrustend verschijnsel, dat zo veel vrouwen aan zeer speciale ziekten van haar geslachtsorganen lijden, dat een specialistische opleiding van artsen hiervoor werd nodig geacht. Wij zijn geen vrienden van specialisering voor alles en nog wat, maar erkennen dat bij de hedendaagse constellatie de gynaecologie, zelfs de niet-operatieve gynaecologie, reden van bestaan heeft.

Tengevolge van allerlei cultuurinvloeden, zoals overprikkeling der geslachtsorganen (corsetten, hoge hakken, dansen) bij jonge meisjes, sexuele misstanden in het huwelijk, veel te frequente zwangerschappen en bevallingen – heel vaak na de bevalling niet voldoende kunnen rusten om weer op verhaal te komen – ontstaan deze ziektetoestanden, die ook weer, evenals alle ziektetoestanden, een algemene behandeling vereisen. Ook hier is de prophylaxe, het voorkomen van ziekten, de eubiotiek, het gezond leven, de voornaamste factor.

Voorkomen is ook hier beter en veel afdoender dan genezen....


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Nu en dan eens toegeven aan het verlangen erbij te willen horen, helpt me de wereld en andere mensen beter te begrijpen.’ 
Tobias Leenaert (columnist)

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.