16 aug. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 221
In de kijker:

* Nieuw DES-drama?
* Prikkeltjes
* Onafhankelijk
* Samenzwering?
* Ik stop ermee
* Moord en Spelen
* Wie leidt de leider?
* Crazy world
* Ongeloof
* Boekbespreking
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Nieuw DES-drama?

Depakine (valproïnezuur) is een anti-epileptica/bipolaire stoornis medicijn en bepaald niet zonder gevaar. Alleen al in Frankrijk blijken er tussen 2007-2014, meer dan 10.000 vrouwen te zijn die dit middel tijdens hun zwangerschap hebben gebruikt, met grote gevolgen voor hun baby (aangeboren afwijkingen, open ruggetje enz.). http://www.20minutes.fr/sante/1906903-20160810-video-depakine-nouveau-mediator-pres-10000-femmes-enceintes-pris-medicament-dangereux

Welke arts/neuroloog, ook in België en Nederland, durft het vandaag de dag nog aan (met alle beschikbare bewijzen en waarschuwingen voor het grote risico) dit middel aan zwangeren voor te schrijven? Hadden ze niet de Artseneed afgelegd? 'Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Kleine moeite (ook voor een arts) er even de bijsluiter bij te pakken: 'Het is gebleken dat de stof schadelijk is voor het ongeboren kind. Ook in dierproeven is dit middel, evenals de meeste andere middelen tegen epilepsie, schadelijk gebleken. Zwangere vrouwen die geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken hebben een verhoogde kans om een kind te krijgen met aangeboren afwijkingen. Na gebruik van Depakine door de moeder tijdens de zwangerschap zijn kinderen geboren met een open rug of met afwijkingen aan het gezicht, hart of ledematen.'

De Nederlandse Epilepsievereniging is eveneens op de hoogte van het feit dat het al in 2011 bekend was dat een hoge dosis van het middel valproaat (Valproïnezuur, Convulex, Propymal, Depakine) 23% meer kans geeft op een kind met aangeboren afwijking.

Ook in België werd er recent nog door de overheid gewaarschuwd voor de gevaren van dit middel: 'Kinderen die in utero worden blootgesteld aan valproaat lopen een hoog risico op
ernstige ontwikkelingsstoornissen (tot 30-40% van de gevallen) en/of congenitale
misvormingen (bij ongeveer 10% van de gevallen).'
Valproaat bevattende geneesmiddelen: risico op abnormale zwangerschapsuitkomst (9 december 2014): http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/geneesmiddelenbewaking/dhpc_s_-_direct_healtcare_professional_communications

Had het DES-drama (softenon kinderen) niet 30 jaar nodig voor het serieus genomen en het medicijn uit de handel genomen werd?

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Reisvaccinaties: Het schort nogal eens aan de voorlichting over gezondheidsrisico's bij tropische reizen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond bij vaccinatiecentra en huisartsen. In totaal kregen 20 artsen en vaccinatiecentra bezoek van mysteryshoppers. Bij alle consulten haperde er wel iets aan het advies. http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2016/vaccinatieadviseurs-laten-steken-vallen

* De vaccin/autisme video die u van Big Farma niet mag zien: Waarom is het verband tussen vaccinatie en autisme nog altijd zo'n twistpunt? Onder andere omdat families in de USA worden tegengewerkt bij het aanspannen van een onafhankelijke rechtspraak om met feiten te kunnen onderbouwen dat het vaccineren autisme bij hun kind heeft veroorzaakt. https://www.youtube.com/watch?v=6S1-LgYyjQg

* 8 Redenen waarom (kinder)artsen vaccins zo dringend aanbevelen
1. Artsen worden opgeleid met de stelling dat vaccins veilig en noodzakelijk zijn.
2. Artsen worden geacht hun quota's te behalen.
3. Artsen staan onder druk om hun in voorraad liggende vaccins te gebruiken die over datum zijn.
4. Artsen worden juridisch vervolgd door farmaceutische bedrijven.
5. Artsen zijn er van overtuigd dat bijwerkingen normaal zijn en erbij horen voor de ontwikkeling van een kind.
6. Artsen die vaccins in twijfel trekken, worden publiekelijk onderuit gehaald en/of hierop aangesproken.
7. Artsen worden beschermd en niet aansprakelijkheid gesteld voor het optreden van bijwerkingen of overlijden na vaccinatie.
8. Artsen ontvangen bonussen als verdienste voor het vaccineren van kinderen.
Conclusie: veel ouders zijn er niet van op de hoogte dat voor dokters de gezondheid van hun kinderen niet op de eerste plaats komt, maar eerder andere redenen meespelen: financieel gewin, betaalde maaltijden, gebrek aan vaccinkennis en negatieve groepsdruk.
Advies: ouders zullen bijwerkingen serieus moeten nemen en eerst hun eigen onderzoek moeten opstarten voordat ze met hun kind naar de dokter stappen.
https://vactruth.com/2016/08/06/8-reasons-doctors-push-vaccines/

* Autisme-spray: Er gaan steeds meer stemmen op (ook vanuit wetenschappelijke hoek) dat vaccins kunnen bijdragen aan de toename van autisme wereldwijd. Maar daar hebben ze nu het volgende op gevonden... een synthetische versie van oxytocine (het 'knuffelhormoon') toegediend als neusspray. Dit zou volgens de onderzoekers van een Australische studie autisten 'sociaalgevoeliger' maken.

---------------------------------------------------------------------------------------
Onafhankelijk

De Europese Commissie moet niet alleen de namen vermelden van deskundigen die wetenschappelijke adviezen geven, maar ook hun banden met het bedrijfsleven. Brussel moet bij klachten grondiger aantonen dat onderzoekers onafhankelijk zijn en zich niet hebben laten beïnvloeden door industriële belangen. Dat oordeelde de Europese Ombudsman. Iedereen moet kunnen nagaan of sprake is van eventuele belangenverstrengeling.

EFSA bepaalt bijvoorbeeld welke E-nummers Europees worden toegelaten. Maar ze zijn lang niet altijd zo onafhankelijk als je zou willen. Zo onderhoudt 60% van de EFSA-deskundigen banden met de bedrijven die ze moeten beoordelen, volgens onderzoek uit 2013 door Corporate Europe Observatory. Ook de in 2012 aangepaste regels van de EFSA – na enkele schandalen – hebben dit probleem niet opgelost, aldus de onderzoekers. Tekenend is dat het aantal gevallen van belangenverstrengeling in de deskundigenpanels in 2013 nog net zo omvangrijk blijkt als in 2012.

De wetenschappelijke studies die de EFSA ter beoordeling krijgt voorgelegd, zijn ook niet altijd even betrouwbaar. Dat komt doordat ze vaak geïnitieerd én betaald zijn door bedrijven die toelating van een stof willen of beperkende wetgeving versoepeld willen krijgen. In wetenschappelijke kringen bestaat veel discussie over de onafhankelijkheid van studies in opdracht van bedrijven. Regelmatig blijkt dat de onderzoeksvrijheid van wetenschappers daarbij niet zo groot is als ze misschien zouden willen.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Samenzwering?

De WHO stelde bij de eerste berichten in 2009 over een nieuwe griep een Emergency Committee in, maar onthulde de namen van de 16 experts niet. Waren deze 16 wel onafhankelijk?, vraagt het BMJ zich begrijpelijkerwijs af. Juist deze groep paste de definitie van pandemie aan en riep vervolgens de pandemie uit, waardoor wereldwijd voorlopige vaccincontracten actief werden.

Het BMJ publiceerde twee weken geleden een uitvoerig en gedegen artikel over de volstrekt onduidelijke belangenverstrengeling van experts in WHO-adviesorganen. Het ging 10 jaar terug al mis doordat de WHO tegen haar eigen richtlijnen in experts met belangen draaiboeken liet opstellen. En als je dan met zijn allen jarenlang op de pandemie wacht, dan is het niet onlogisch om die dan ook een keer te zien.

Contacten tussen onderzoekers en de farmaceutische industrie zijn nauwelijks te vermijden. Voor publicaties in tijdschriften voldoen verklaringen van mogelijke belangen: de lezer kan dan zijn of haar eigen afweging maken. Veel ingewikkelder is het als experts met belangen een sterk adviserende rol krijgen bij ingrijpende beslissingen over volksgezondheidbeleid. Beleidsmakers zijn inhoudelijk ‘goedwillende amateurs’ – ze kunnen weinig anders dan varen op experts. Achteraf kunnen beleidsmakers bij verkeerde of vooringenomen inschattingen van hun adviseurs proberen de schade te beperken, maar dat lukt zelden. Zo weigerde Novartis met minister Klink te onderhandelen over de 15,5 miljoen te veel geleverde vaccins. Een heel klein deel is doorverkocht, de rest wordt nu vernietigd.

Beleidsmakers en hun adviseurs zullen dus veel meer aandacht moeten besteden aan de onafhankelijkheid van de adviezen. Een verklaring over mogelijke banden is niet genoeg. Alleen met daadwerkelijke transparantie en vooral een fatsoenlijke ‘firewall’ voorkom je samenzweringsgedachten bij het publiek. Dat geldt niet alleen voor de WHO, maar ook voor Nederland. Als de nieuwe Tweede Kamer dát nu eens goed ging regelen.
https://www.ntvg.nl/artikelen/samenzwering/volledig

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ik stop ermee

Gezondheidszorg. Wie heeft dat woord eigenlijk verzonnen?
Vroeger was men integer, toen de Gezondheidszorg nog Ziekenzorg heette. Toen had dat instituut in elk geval niet de illusie dat zij mensen beter maakten. Want een lichaam beter maken, dat kan feitelijk alleen maar het lichaam zelf.

Eind dit jaar treed ik af. Ik neem afstand van mijn titels, van mijn beroepsvereniging en van een ziek orgaan wat zichzelf Gezondheidszorg noemt. Ik heb besloten dat ik me er niet langer mee wil verbinden. Uit principe. Onze missies stroken namelijk niet. Ik breng mensen in hun kracht en leer ze weer goed voor zichzelf te zorgen. En dat past in mijn ervaring, niet in het destructieve systeem van gezondheidszorg.

Ik ben boos...

In de Nederlandse gezondheidszorg ben je een piepeltje van de zorgverzekeringen. Zij bepalen alles en doen zich ondertussen heldhaftig voor als sprekers van het volk.
In 2015 maakten zij 1 miljard euro winst. In 2014 werd nog gezegd dat de winst aan het volk zou worden teruggeven. Dat was kennelijk een grapje want volgens mij werd het jaar daarop juist het eigen risico verhoogd. Zoals altijd wordt ook hier het volk tekort gedaan.

De wet is zo veranderd dat ik als therapeut geen gezondheidsclaims mag maken op Chinese kruiden, homeopathische medicijnen en voedingssupplementen. De wet beperkt dat ik in de alternatieve zorg, ook geen claims mag maken over mijn werkzaamheden of over middelen. Ik mag geen ziektes, geen organen, geen ziekteverschijnselen noemen in combinatie met een middel, een kruid, een mineraal of een vitamine.

NB: ooit legde ik de eed van Hypocrates af. Een eed die alle artsen en verpleegkundigen afleggen in Nederland. Hoe kan ik me houden aan die eed en alles wat ik weet en zie verzwijgen?


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Moord en Spelen

Mondiale sportontmoetingen maken doden. In de stad Rio doodde de politie 103% meer mensen dan vorig jaar. De Olympische droom, ooit een symbool voor vrede, is vandaag een façade om mensenrechtenschendingen aan het zicht te onttrekken.

De Olympische Spelen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding. Van Athene tot Atlanta en van Peking tot Parijs. Niet alleen voor sporters en supporters zijn de Spelen een vaste afspraak en soms zelfs een levensdoel. Ze zijn een sportief monument dat mensen wereldwijd samenbrengt en politieke spanningen, oorlog en ander kwaad even moet doen vergeten.

Ooit was de ‘Olympische vrede’ zelfs een begrip: een wapenstilstand tussen alle deelnemers en geen executies zolang de laurierkransen niet verdeeld waren. Niet gek dus dat ook in Brazilië de verwachtingen hoog gespannen stonden om in Rio de Olympische vlam te koesteren. En de ambities lagen zo mogelijk nog hoger: ‘A New World’ is de slogan van Rio2016.

We mogen niet blind zijn voor het onrecht achter de façade van de Olympische droom. In naam van een grove veiligheidskuis voor de Spelen verspreidde zich een epidemie van onaanvaardbaar geweld door ordediensten. Sinds Rio-stad de Spelen beet kreeg in 2009 kwamen meer dan 2.500 mensen om door politiegeweld. Vooral in de arme, gekleurde favelas is het motto ‘eerst schieten, dan vragen’.

De Olympische Spelen hebben alles in huis om een hefboom te zijn voor een betere toekomst van het gastland. Jammer genoeg zien we vooral veel slachtoffers vallen, ook bij andere mondiale sportontmoetingen. Het verloop van de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 voorspelt weinig goeds voor de mensenrechtensituatie in aanloop naar het WK voetbal in Rusland in 2018. Of denk aan de onaanvaardbare behandeling van gastarbeiders die de stadions bouwen voor het WK in Qatar in 2022.

Nationale Olympische Comités, sportfederaties en atleten moeten voorwaarden stellen. De schare toppolitici die hun landgenoten gaan aanmoedigen, moeten hun invloed aanwenden. En elke supporter kan zijn stem verheffen. Rio heeft het vandaag heel hard nodig. Laat ons de eeuwenoude Olympische gedachte niet langer geweld aandoen.
http://www.mo.be/opinie/rio-2016-moord-en-spelen

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Wie leidt de leider?
 
Klaas-Jan Nauta en collega’s beschrijven een patiënt met orthorexia nervosa. We kennen allemaal wel iemand die in meer of mindere mate aan deze aandoening lijdt. Deze fruitariërs, quinoavreters of calorisch beperkten hebben er namelijk een handje van hun voedselobsessie te delen via sociale media. Ze hebben geen voedingsdeficiëntie omdat ze willen voldoen aan een schoonheidsideaal, maar omdat ze dwangmatig willen voldoen aan een set ‘gezonde’ voedingsregels. Hiermee zijn ze eigenlijk het slachtoffer van een bredere aandoening: ‘ortholexia nervosa’, de dwangmatige behoefte zich te conformeren aan regels.

Dit uit zich in een sterke preoccupatie met regels, bezorgdheid over de consequenties van het niet volgen van regels en een gerelateerde belemmering in het functioneren. Het ergste voor de ortholexia-lijder is niet dat de regels verkeerd zijn, maar dat er ergens géén regels voor zijn. Dat je zomaar gewoon zelf zou mogen bepalen wat je goed, belangrijk, lekker, gezond of leuk vindt.

Een andere probleem met regels is dat zaken die moeilijk in regels te vatten zijn omdat ze bijvoorbeeld multidimensionaal of nogal ‘vaag’ zijn, toch geoperationaliseerd moeten worden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de CanMEDS-criteria voor de studie geneeskunde en de specialistenopleiding (D406). Hier is afgelopen jaar de competentie ‘leiderschap’ aan toegevoegd, waaraan allerlei criteria, eisen en regels vastzitten waar een opleiding aan moet voldoen. Leiderschap blijkt vervolgens een eigenschap te zijn die gaat over werk, over privé, over jezelf, over anderen, over verandering.

Wie gaan deze leiders leiden als iedereen een leider is geworden?


--------------------------------------------------------------------------------------------
Crazy world

Een paar voorbeelden vanuit Amerika waar gezondheidsinstanties/verzekeraars aantrekkelijke kadootjes aanbieden om kinderen en hun ouders te verleiden de volledige serie vaccins volgens het schema af te maken:

- In Idaho worden Kindly tablets uitgedeeld.
- In Kansas een win-win actie ('Vaccineer en win een prijs') voor ouders van kinderen onder de 2 jaar die de volledige serie van 19 vaccins afronden. Prijzen van 200-300 dollar.
- In Montana vaccinatiecampagnes met aantrekkelijke presentjes: i-pods, fietsen, rugzakken en gratis pasjes voor wintersportresorts.
- In Minnesota honderden dollars in de vorm van cadeaubonnen.
- In het hele land worden families met het uitdelen van gratis Visa-kaarten door verzekeraars gestimuleerd om het voltallige vaccinatieschema (van geboorte tot 20 jaar) af te maken.


-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(On)geloof

Op het gebied van voeding en gezondheid zijn er vele discussies gaande. Sommige standpunten worden gefundeerd door wetenschappelijke onderzoeken. Als er eenmaal iets is bewezen dan gaan we er vanuit dat het daadwerkelijk waar is. Is dat ook zo? Of zijn er redenen om te twijfelen aan wetenschappelijke waarheden?


Waarom zouden we moeten twijfelen aan wetenschappelijke onderzoeken?
1. Onderzoekers ontwerpen vaak studies om bepaalde uitkomsten te vinden
2. Onderzoekers verzinnen de informatie soms zelf
3. 65% van de onderzoeken geeft bij herhaling een andere uitkomst
4. Onderzoek is vaak niet te reproduceren
5. 15% van de artsen zegt op de hoogte te zijn van onderzoeksfraude
6. Onderzoeken worden meestal betaald door het bedrijfsleven
7. Wetenschappers gaan vaak voor hun ego
8. Veel toegepaste truc: alleen positieve resultaten worden gepubliceerd
9. Wetenschappers interpreteren statistiek vaak erg optimistisch
10. Goed onderzoek is bijna onbetaalbaar
11. Veel onderzoekers halen de krenten uit de pap
12. Er is meer onbewezen dan bewezen
13. Sommige onderzoekers hebben stiekem dubbele belangen
14. Sluitend bewijs is bij medische studies niet hard te maken
15. Inzichten veranderen continu en worden meermaals herzien
16. Onderzoekers kijken soms onbewust alleen naar wat hun bevalt
17. Op elk onderzoek valt iets aan te merken

Medische onderzoeken dragen zeker bij tot vergroting van onze kennis, waardoor we betere keuzes kunnen maken voor de toekomst. Het probleem is, dat onderzoek mensenwerk is en daardoor niet vrij van fouten. Daarbij komt dat zelfs de beste onderzoeken naderhand vaak toch worden herzien door voortschrijdend inzicht. Wetenschappelijke kennis is een momentopname en geeft de stand van kennis op een bepaald moment weer. Het verleden heeft ons geleerd dat het niet verstandig is om ons hierop blind te staren en dat we ons eigen boerenverstand zeker niet moeten onderschatten!


------------------------------------------------------------------------------------------
Boekbespreking

Het verzwegen verhaal over kanker, een lijvig boek van 544 pagina's, maakt duidelijk dat professor Brian Peskin als een van de weinigen in staat is om de ongezouten waarheid helder en krachtig naar voren te brengen. Het boek is geschreven voor zowel de leek als de professional.

Kanker is een van de meest afschuwelijke woorden in de Nederlandse taal: het staat voor de verschrikkelijkste ziektebeelden en het wordt te pas en te onpas gebruikt als scheldwoord. Kanker is een wereldwijde plaag geworden, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ons wordt verteld dat kanker in onze genen zit en dat daar niets aan te doen is.

Ontdek in dit boek:
* Waarom kanker niet genetisch is. Moleculair biologen van wereldfaam vertellen waarom.
* Dat er een verband bestaat tussen hartaandoeningen en kanker.
* Hoe je een tumor goedaardig houdt.
* Dat borstkanker is te voorkomen.
* Dat mammografie kanker niet vroeg opspoort en waarom het schadelijk is.
* Dat, in tegenstelling tot de algemene overtuiging, vezels niet gezond zijn. Ontdek het dodelijke verband tussen vezels en het krijgen van kanker.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Door alle protocollen dreigt de dokter een gedresseerd aapje aan een lopende band te worden.
Steven van der Vijver‏ (huisarts en auteur)

In de kijker:
Website in de kijker: http://www.kokosolienederland.nl/
Alternatief netwerk: https://www.spiritoo.com/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: