9 aug. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 220
In de kijker:

* Complot or not
* Prikkeltjes
* Lucratief scenario
* Vijfde misdrijf
* Land of silence
* Tegen leven
* Silent spring
* Zorg over rekening
* Kinderreclame
* Kunst van genezen (10)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Complot or not


'EenVandaag' lanceert dinsdag het multimediale project 'Complot or Not?'. Met behulp van een psycholoog, socioloog, historicus en vele andere experts analyseert het programma bewezen en onbewezen complotten.

Zit de Amerikaanse geheime dienst achter de 9/11-aanslagen? Is aids een uitvinding van de overheid? En zit de JSF-lobby achter de moord op Pim Fortuyn? 'EenVandaag' zendt de vijf afleveringen vanaf dinsdag uit op televisie. Alle afleveringen zijn dan ook al op EenVandaag.nl te bekijken, waar ook transcripties van expertinterviews en een handleiding voor het ontrafelen van een complottheorie opstaan.

http://www.tvvisie.nl/inhoud/nederland/eenvandaag-duikt-in-de-wereld-van-complottheorieen_78965/

Dinsdag 9 augustus:
Aids & Syfilis-onderzoek: In deze uitzending kijken we met epidemioloog Roel Coutinho en viroloog Ab Osterhaus naar de complotten over aids en syfilis. Er worden op internet nog steeds theorieën verspreid die zeggen dat aids in een laboratorium is ontwikkeld en verspreid is door de Amerikaanse overheid. Dat het virus vaak homoseksuele mannen treft zou volgens complotdenkers geen toeval zijn. Wat is hier van waar? Bewezen is namelijk dat in de jaren 70 onderzoekers patiënten aan syfilis hebben laten lijden, terwijl er al medicijnen voor handen was. Wetenschappers wilden namelijk ook het eindstadium van syfilis onderzoeken.

https://www.youtube.com/watch?v=qOUWBieLSaU&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Achter de schermen: Geruisloos wordt Gardasil, het vaccin tegen HPV (baarmoederhalskanker), voor jongens in Amerika goedgekeurd. Zonder te vermelden dat:
• er wereldwijd ernstige gezondheidsproblemen zijn gemeld na de HPV-vaccinatie, door artsen en ouders, die zich verenigen om hun verhaal voor het voetlicht en onder de aandacht van beleidsmakers te krijgen.
• in een aantal landen daarom HPV vaccinatie-actiegroepen zijn opgericht van slachtoffers van de HPV-vaccinatie, zoals in Engeland en Ierland.
• jonge meisjes vroegtijdig in de menopauze zijn gekomen na de HPV-vaccinatie.
• in verschillende landen er inmiddels miljoenen zijn uitgekeerd aan slachtoffers van de HPV-vaccinatie.
• Japan het HPV vaccin sinds 2013 niet aanbeveelt.
• een verschuiving naar ernstigere typen HPV plaatsvindt.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/acs-acs071416.php

* Kinkhoest: Om de afweerreacties tegen kinkhoestinfectie en -vaccinatie beter in kaart te brengen, is een Europese subsidie van 28 miljoen euro uitgetrokken. 7 miljoen euro daarvan is van de Bill & Melinda Gates foundation. Het geld gaat naar het internationale onderzoeksproject PERISCOPE, waar onder meer de Radboudumc in Nijmegen, het Leiden UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zitten, voor onderzoek in de komende vijf jaar.http://vrijheidindezorg.nl/2016/08/28-miljoen-euro-uitgetrokken-om-kinkhoest-te-bestrijden/
Geschiedenis van een niet werkend vaccin (Nederland):
1999: Baby’s worden een maand eerder gevaccineerd (eerste inenting met 2mnd).
2001: Kinderen krijgen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie.
2005: Het cellulaire kinkhoestvaccin (bevat hele, gedode, bacteriën) is vervangen door een a-cellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes van de bacterie).

* Experiment nummer zoveel: In de Verenigde Staten zijn de voorbije week de eerste zikavaccins toegediend aan vrijwilligers. Het gaat om de eerste experimenten op mensen. De Amerikaanse overheid is gestart met tests van een experimenteel DNA-vaccin. Volgens de officiële gegevens zal het vaccin getest worden op 120 vrijwilligers tussen 18 en 35 jaar. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02840487

* Autisme door vaccinatie ja of nee?: Zouden al die ouders het dan bij het verkeerde eind hebben? Andrew Wakefield aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=zMsWUcqVCbY
Fragment uit de recent gelanceerde documentaire Man Made Epidemic - Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YEbOig7MqYo

---------------------------------------------------------------------------------------
Lucratief scenario

Nederland heeft in 5 jaar tijd potentieel 335 miljoen euro bespaard met het terughoudend voorschrijven van nieuwe diabetesmedicatie. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In Duitsland betreft een kwart van alle voorgeschreven diabetesmiddelen de nieuwe medicatie. In Nederland is dat slechts 5 procent. In andere Europese landen ligt het aantal voorschriften voor deze nieuwe medicijnen ook veel hoger.

De afgelopen jaren zijn er twintig verschillende nieuwe middelen tegen diabetes op de markt verschenen. De nieuwe middelen zijn gemiddeld ruim
20 keer zo duur, vergeleken met bestaande middelen. In Nederland worden bijna alle diabetespatiënten door huisartsen behandeld, hierdoor hebben zij met hun voorschrijfgedrag de regie in handen. Nederlandse huisartsen schrijven de nieuwe middelen nauwelijks voor, omdat ze weinig toegevoegde waarde in die middelen zien.

Farmaceuten zijn gefrustreerd dat zij, in tegenstelling tot andere landen, in Nederland geen voet aan de grond krijgen, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. ‘Ze zijn bang dat het Nederlandse model overslaat naar andere landen. Portugal heeft bij ons al informatie ingewonnen en wil weten waarom wij in Nederland anders omgaan met deze medicijnen.’ Het aantal patiënten met diabetes stijgt snel en zij hebben levenslang medicijnen nodig. Dit is een uiterst lucratief scenario voor farmaceuten.


https://www.medicijngebruik.nl/nieuws/detail/20331

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vijfde misdrijf

Moet vernietiging van de aarde als misdrijf tegen de menselijkheid erkend worden? Polly Higgins vindt van wel en werpt zich op als advocaat van de aarde.

Onze wereld kent vier internationale misdrijven: oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid. De Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón en de Schotse advocaat Polly Higgins vinden dat aan deze zeer ernstige schendingen van het internationale recht een vijfde dient te worden toegevoegd: ecocide. Slagen Higgins en Garzón er uiteindelijk in genoeg steun te verwerven om ecocide erkend te krijgen en daarmee de grootschalige vernietiging van onze ecosystemen voorgoed en écht hoog op de internationaal-politieke agenda te zetten?

De Schotse Polly Higgins werd voor gek verklaard toen ze voor het eerst riep dat de aarde een advocaat nodig heeft. Degenen die ecologische verwoesting teweeg brengen zouden daarvoor aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden. En dus aangeklaagd, gedagvaard en gestraft. Higgins was proces-advocaat, maar heeft haar leven en werken inmiddels geheel in dienst gesteld van de aarde, als juridisch eco-activiste.

Ook de wereldberoemde onderzoeksrechter Baltasar Garzón ijvert als advocaat vanuit Madrid voor internationale wetgeving die het mogelijk maakt om grote vervuilers en natuurverwoesters ter verantwoording te kunnen roepen. De man die in 1998 de arrestatie van Augusto Pinochet voor elkaar kreeg, richt zich anno 2015 op misdaden tegen de aarde. Samen met zijn dochter María roept hij wereldleiders op om de wereld te beschermen tegen misdaden die wat hem betreft gelijk te schakelen zijn aan marteling en genocide. Na dictators en overheden zijn multinationals aan de beurt.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Land of silence

Lijkt de stilte na de ‘Brexit’-storm naar de buitenwereld te zijn geluwd, dan spelen zich achter de schermen minder fraaie taferelen af, schrijft Francesco Guerrero op Politico.eu.

Zowel in de Londense City zelf als in Westminster zijn de hoofdrolspelers druk bezig met de toekomst. Zo heeft de kersverse eerste minister Theresa May de banken gevraagd niet meer te praten over ‘duizenden jobs die Londen zullen verlaten.’

Er is dus een kat-en-muis-spel aan de gang in de Britse hoofdstad. Zowel de politiek als de toplui in de banken hebben er belang bij de post-Brexit-plannen zo stil mogelijk te houden. Maar dat is dan ook waar elk gezamenlijk belang eindigt.

May en haar troepen moeten dan weer het evenwicht opzoeken waarbij ze de City gelukkig houden, maar tegelijkertijd moeten ze ook harde standpunten naar immigratie toe verkondigen om zo, naar de Leave-stemmers toe, de uitslag van het referendum te respecteren en te weerspiegelen.
https://nl.express.live/2016/08/02/108614brexit-onderhandelingen-banken/

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Tegen leven

Definitie antibioticum, gevormd van antibiose, van grieks anti [tegen] + bios [leven].

Ondanks herhaalde overheidscampagnes om minder antibiotica te gebruiken, blijft het antibioticagebruik in België stijgen. Dat blijkt uit een studie van het antibioticagebruik door het Louvain Drug Research Institute van de UCL op basis van gegevens van het Riziv.

Tussen 2001 en 2013 steeg het aantal terugbetaalde dagelijkse dosissen antibiotica met 14%. Die verhoging is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging van een bepaald type antibiotica, de beta-lactam-antibiotica (met 48 %).

Het antibioticagebruik buiten het ziekenhuis ligt in België ongeveer
drie keer zo hoog als in Nederland, en is nagenoeg ongewijzigd sinds 2000.

Volgens de studie toont dit aan dat de informatiecampagnes hun doel voorbijschieten. Ze richten zich vooral tot mensen in goede gezondheid die niet veel antibiotica gebruiken. Terwijl de grootste gebruikers - mensen met luchtwegproblemen zoals een verkoudheid - onvoldoende aangesproken worden. De studie pleit voor een duidelijke en sterke ontradingscampagne die zich vooral tot die doelgroep richt.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Silent spring

In 1939 ontdekte de Zwitserse arts Paul Herman Müller dat het geurloze en smaakloze DDT bedwantsen, vlooien, muggen en luizen doodt. De stof blijkt een neurotoxine te zijn die de hersenen van de insecten aantast. DDT wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog wereldwijd met succes ingezet om vlektyfus en malaria te bestrijden.

Maar DDT raakt ook in diskrediet. In 1962 verschijnt het boek Silent Spring van Rachel Carson. Daarin betoogt de Amerikaanse bioloog dat het gebruik van pesticiden, en dan met name DDT, erg schadelijk is voor milieu en mens. DDT, dat in de VS grootschalig werd gespoten in de landbouw, hoopt zich op in organismen en bereikt via de voedselketen ook de mens. Moeders geven DDT via de moedermelk door aan hun baby’s. De gevolgen zijn volgens Carson desastreus voor mens en dier: genetische afwijkingen, onvruchtbaarheid en verschillende soorten kanker, waaronder borstkanker en leukemie. Een extra probleem: het duurt tientallen jaren voor DDT uit het lichaam verdwijnt.

De gezondheidsautoriteiten in de US blijken vorige week het groene licht te hebben gegeven om grote delen van Florida met een ander insectendodend middel vanuit de lucht te sproeien, Naled genaamd. Puerto Rico heeft dit middel intussen geweigerd vanwege de protesten van bewoners die bezorgd zijn over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, landbouw en milieu: http://www.reuters.com/article/us-health-zika-insecticide-idUSKCN10E06Q

--------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg over rekening

Consumenten hebben vaak geen enkel idee van wat hun
ziekenhuisbehandeling gaat kosten. Pas op het moment dat de rekening op de mat valt, wordt het tarief duidelijk.

Ongeveer de helft van de ziekenhuisbehandelingen kost minder dan je verplicht eigen risico. Voor deze kosten draai je dus zelf op. Daarom wil je niet meer betalen dan nodig is en graag vooraf weten wat je ongeveer kwijt gaat zijn. Helaas is voor de meeste consumenten pas duidelijk wat een behandeling kost, als de rekening binnen is.

Vanaf 1 april 2016 belden mystery-patiënten naar 10 zorgverzekeraars en 30 ziekenhuizen om de prijs van 5 verschillende behandelingen op te vragen. De ene keer werd de prijs van een behandeling opgevraagd aan de hand van een beschrijving die de beller doorgaf, en de andere keer op basis van de zorgproductcode.

Conclusie uit dit onderzoek van de Consumentenbond: 'Nog steeds is het voor consumenten nauwelijks mogelijk om vooraf informatie te krijgen over de tarieven van een ziekenhuisbehandeling. De consument tast in het duister als het om prijzen van ziekenhuisbehandelingen gaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Kinderreclame

Terwijl in 2015 nog 13 bedrijven zich niet goed hielden aan het verbod op kinderreclames voor voedsel, zijn dat er dit jaar al 26. Toch doen de Nederlandse genots- en levensmiddelenmakers het niet slecht volgens een rapport dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) door de Stichting Reclame Code liet maken. De stijging is mogelijk te wijten aan verwarring over de regels bij producenten en reclamemensen.

De regels voor kinderreclame heeft de industrie per 2015 aan zichzelf opgelegd.
Den Ouden [directeur van de FNLI, red.] vindt niet dat de stijging van het aantal overtredingen tot de conclusie leidt dat de overheid moet ingrijpen. "Bedrijven houden in grote mate rekening met de regels."

Het persbericht van de FNLI zegt dat net zo, maar in wat meer woorden in haar persbericht:

Vandaag verscheen de jaarlijkse monitoring van de naleving van de reclameregels voor voedingsmiddelen gericht op kinderen. In opdracht van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderzocht de Stichting Reclame Code voor de vijfde keer in hoeverre bedrijven zich houden aan de regels van artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV). 

Hoewel de naleving in algemene zin goed te noemen is, zijn er toch meer bedrijven geïdentificeerd die in overtreding zijn van deze regels, in vergelijking met 2015. Opvallend genoeg betreft dit in toenemende mate reclame voor producten die niet snel als kinderproducten worden gezien, zoals bouillon, kruidenmixen, rookworst, saus en frituurvet. De FNLI concludeert hieruit dat zij nog meer in moet zetten op bewustwording van de regels onder haar leden, supermarkten, horeca en media-inkoopbureaus. Nieuw in de monitoring is het onderzoek naar zich snel ontwikkelende kanalen: vlogs en apps. Hier werden geen overtredingen gevonden.

Wij vermoeden dat de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van de gemaakte afspraken en hun effect voor de ongewenste consumptie van kinderen nog niet uit de lucht is. Wel is het heugelijk te zien dat de FNLI zijn leden aanspreekt op gemaakte afspraken en - ondanks zorgelijke uitspraken over het vele werk voor de boeg - weinig moeite hoeft te doen om die alsnog te realiseren in geval van gesignaleerde missers. 


http://www.foodlog.nl/artikel/overheidsingrijpen-kindermarketing-niet-nodig/

------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst van genezen (10)

Laatste aflevering van een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Vrouwenziekten

De moderne geneeskunde (nvdr: rond 1930) kent een specialisme, dat zich uitsluitend aan de ziekten van het vrouwelijk geslachtsapparaat wijdt (de gynaecologie).

De echte geslachtsziekten, die bij vrouwen vrijwel even veelvuldig voorkomen als bij mannen, vormen evenwel voor den gynaecoloog een klein onderdeel van de ziekten welke hij te behandelen krijgt. Het is een verontrustend verschijnsel, dat zo veel vrouwen aan zeer speciale ziekten van haar geslachtsorganen lijden, dat een specialistische opleiding van artsen hiervoor werd nodig geacht. Wij zijn geen vrienden van specialisering voor alles en nog wat, maar erkennen dat bij de hedendaagse constellatie de gynaecologie, zelfs de niet-operatieve gynaecologie, reden van bestaan heeft.

Tengevolge van allerlei cultuurinvloeden, zoals overprikkeling der geslachtsorganen (corsetten, hoge hakken, dansen) bij jonge meisjes, sexuele misstanden in het huwelijk, veel te frequente zwangerschappen en bevallingen – heel vaak na de bevalling niet voldoende kunnen rusten om weer op verhaal te komen – ontstaan deze ziektetoestanden, die ook weer, evenals alle ziektetoestanden, een algemene behandeling vereisen. Ook hier is de prophylaxe, het voorkomen van ziekten, de eubiotiek, het gezond leven, de voornaamste factor.

Voorkomen is ook hier beter en veel afdoender dan genezen....


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Nu en dan eens toegeven aan het verlangen erbij te willen horen, helpt me de wereld en andere mensen beter te begrijpen.’ 
Tobias Leenaert (columnist)

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: