23 aug. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 222In de kijker:

* Woekerhandel
* Prikkeltjes
* Patiënt niet gehoord
* Recreatief
* Slag om de arm(en)
* Vertrouwen
* Kantelmoment
* Verslaving op recept
* Save internet
* Boekbespreking
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Woekerhandel

Een selectie van 14 kamervragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de negatieve gevolgen van het
vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) voor de volksgezondheid.

→ Deelt u de mening van Ecorys dat tariefdrempels tot doel hebben om consumenten te beschermen tegen de negatieve gevolgen van ongezonde producten? Hoe rijmt u dat met uw eerdere antwoord, namelijk
«De hoogte van invoertarieven hangt niet samen met de vraag hoe gezond een product is»?
→ Deelt u de mening dat het goedkoper worden van ongezonde producten zoals suiker, alcohol en tabak als gevolg van TTIP, een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid?
→ Vindt u het ook onaanvaardbaar dat de gezondheid van mensen met lagere inkomens naar verwachting zwaarder getroffen zal worden dan die van mensen met een hoger inkomen? Wat onderneemt u om deze ontwikkeling tegen te gaan?
→ Deelt u de mening dat TTIP een bedreiging kan vormen voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN? In hoeverre geldt dit tevens voor CETA?
→ Klopt het dat er op dit moment over geen enkel hoofdstuk uit TTIP overeenstemming is bereikt?
→ Denkt u nog altijd dat TTIP er gaat komen, gelet op het feit dat de weerstand tegen het verdrag steeds sterker wordt?


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z15278&did=2016D31261

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaccineren wij te veel? (Huisdieren): Twee factoren lijken bepalend te zijn voor het feit dat drastische veranderingen van het vaccinatiebeleid voor gezelschapsdieren nog steeds niet zijn doorgevoerd. De eerste factor is dat dierenartsen hebben geleerd dat jaarlijkse vaccinatie noodzakelijk is, en connecties tussen wetenschappelijke opleidingsinstituten en de veterinaire farmaceutische industrie, zowel als het verlies van inkomsten uit de praktijk, vertragen het tempo van de veranderingen. De tweede factor is angst: wij hondenliefhebbers zijn gewend om blind te varen op het advies van onze dierenarts – die met zekerheid meer kennis van zaken heeft dan wij - en we zijn bang om onze dieren aan besmettelijke ziekten bloot te stellen. http://labradornet.com/FokkersGazet/driscoll.html

* En weer blijkt een griepvaccin een gigantische flop: Het vaccin in de vorm van een neusspray (Fluenz Tetra voor kinderen van 2-17jr) werd vorig jaar met veel tamtam in België gelanceerd en blijkt nog geen jaar later totaal geen effect te hebben op het voorkomen van griep. Het dagblad Le Soir (BE) besteedde hier vorige week een artikel aan. Radiostilte intussen bij de Vlaamse media. De CDC besloot in juni alle nasale vaccins (bestemd voor kinderen van 2-17jr) uit de aanbevolen lijst griepvaccins voor het seizoen 2016-2017 te verwijderen. http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0622-laiv-flu.html
Een gigantische financiële strop dan ook voor de farma met een prijskaartje van rond 36 euro per vaccin...

* Vaccineren - ook angst blijkt besmettelijk: 'Ik dacht: wat moet, dat moet. Het hoort er gewoon bij.': https://www.borstvoeding.com/aanverwant/immun/keuze.html

---------------------------------------------------------------------------------------
Patiënt niet gehoord

De geschiedenis van de
Patiëntenfederatie. Deze werd in 1992 opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, toen nog onder de naam NPCF (Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie).Voor het ministerie was het handig om één gesprekspartner te hebben in plaats van telkens om de tafel te moeten met verschillende belangengroepen. Een sterke patiëntenorganisatie moest die medici in het gareel houden en helpen de alsmaar stijgende zorgkosten te beteugelen. Ook was het idee dat de Patiëntenfederatie collectieve contracten zou afsluiten met zorgverzekeraars.

Hiermee is de oprichting van een koepel voor patiëntenorganisaties een duidelijk voorbeeld van democratie van bovenaf: geen beweging vanuit patiënten die inspraak eisen maar een overheid die haar eigen gesprekspartner creëert en financiert. Daarbij wordt enkel vergaderd over een door anderen bepaalde agenda, en zijn het vertegenwoordigers zonder mandaat die namens de patiënt het woord voeren.

'We moeten de patiënt uitleggen hoe marktwerking kan bijdragen aan betere zorg.’ Dat sluit naadloos aan bij het beleid van minister Schippers, die een groot voorstander is van meer marktwerking in de zorg. Het staat echter in schril contrast met de belevingswereld van de patiënt, die in peilingen vaak aangeeft tegenstander te zijn van marktwerking in de zorg.

De federatie springt niet op de barricade om te strijden tegen wantoestanden in het verpleeghuis, haalt niet uit naar de minister als zij het medisch beroepsgeheim ter discussie stelt en grijpt niet in als de staatssecretaris plannen ontwikkelt om het PGB-systeem ingewikkelder te maken.

Een patiëntenfederatie die haar rol serieus neemt, kan het niet maken om zich doof te houden voor de wensen en kritiek van haar leden.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Recreatief

Sinds 1 april 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwde antidopingwetgeving van kracht. De antidopingregels zijn van toepassing op zo goed als alle sporters, ongeacht hun niveau of het feit of ze nu al dan niet deelnemen aan wedstrijden. Alleen wie buiten elke vorm van organisatie sport - dus geen lid is van een club en nooit deelneemt aan sportevenementen, ongeacht of ze van recreatieve, demonstratieve of competitieve aard zijn - valt buiten toepassing van de antidopingregels. Wanneer u meedoet aan bijvoorbeeld de 20 km van Brussel of een georganiseerde fietstocht, valt u wél onder de dopingwetgeving.

• Om als sporter een verboden stof of methode te gebruiken om medische redenen, is een doktersvoorschrift niet voldoende. U moet hiervoor ook een officiële toestemming (‘TTN’) van NADO Vlaanderen aanvragen. Als er voor uw aandoening een alternatief geneesmiddel bestaat dat geen verboden stoffen bevat, zal u geen TTN krijgen voor het gebruik van de verboden stof.
• Voor minderjarigen volstaat wel een doktersattest voor het gebruik van verboden (genees)middelen.

Als u schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, wordt u uitgesloten van deelname aan wedstrijden, sportevenementen en het beoefenen van sport in clubverband. Daarnaast zult u ook nog een geldboete moeten betalen.
• De geldboete die doorgaans wordt opgelegd, schommelt tussen de 1000 en 4000 euro, hoewel wettelijk gezien boetes tot 25.000 euro kunnen opgelegd worden.
• Indien uw dopingpraktijk ook een inbreuk inhoudt van de Drugwet (bv. gebruik van cocaïne) kunt u bovendien strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18383

Noot: Op de dopinglijst staan bijvoorbeeld ook Rilatine (Ritalin) en Concerta (methylfenidaat)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Slag om de arm(en)

Doordat de koopkracht van ouderen al jaren onder druk staat, hebben steeds meer ouderen geldzorgen. Volgens een onderzoek van de ANBO zelfs 80 procent van de ouderen. Hoe komt dat?

Ouderenorganisatie ANBO heeft onderzocht hoe ouderen hun financiële situatie zien. Uit dit onderzoek blijkt 80 procent zich zorgen te maken over de financiële situatie. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Van de onderzochte groep (1733 respondenten) zegt 10 procent zich vaak zorgen te maken.

Dat ouderen financiële zorgen hebben, vindt haar oorzaak in het feit dat de koopkracht van ouderen al jaren achtereen terugloopt. Ook voor volgend jaar verwacht het Centraal Plan Bureau weer een achteruitgang van gemiddeld 0,7 procent. Het teruglopen van de koopkracht komt enerzijds door de pensioenen die niet geïndexeerd zijn, eigen bijdragen toenemen en omdat tegemoetkomingen voor ziekte- en zorgkosten zijn weggevallen.

De respondenten van het onderzoek zien het liefst dat het eigen risico voor de zorgverzekering verlaagd wordt van €385 nu naar €285 (76 procent). Een ander oplossing lijkt hen de regels voor het indexeren van de pensioen te versoepelen (72 procent) of om de AOW te verhogen (50 procent).

Het kabinet vergadert deze weken over de begroting van 2017. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vorige week nog aangegeven de koopkracht van ouderen te willen herstellen. Premier Rutte heeft daar vervolgens op gereageerd door een slag om de arm te houden.


https://www.plusonline.nl/sparen/veel-geldzorgen-onder-ouderen

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vertrouwen

Vorige week publiceerde onderzoeksbureau Edelman zijn jaarlijkse Trust Barometer voor de voedsel- en levensmiddelenindustrie. Het vertrouwen ligt hoog (63%), concludeert het bureau. De Nederlandse levensmiddelenindustrie blijft echter steken op 30%. Wat verklaart dat verschil?

De
Edelman Trust Barometer 2016 is een jaarlijks wereldwijd onderzoek naar vertrouwen en geloofwaardigheid. De enquête werd uitgevoerd in 28 landen onder 32.200 respondenten. Edelman signaleert als belangrijkste resultaten voor de voedsel-en levensmiddelenindustrie: - Twee op de drie respondenten (63%) geeft aan vertrouwen te hebben in de voedsel- en levensmiddelenindustrie
- Opvallend is dat het vertrouwen dat men in business in het algemeen heeft in de meeste landen (met 53%) lager ligt dan het vertrouwen in de voedsel- en levensmiddelenindustrie (63%)
- Van de subsectoren binnen de voedsel- en levensmiddelenindustrie heeft men in het algemeen het meeste vertrouwen in de subsector Landbouw en Visserij, gevolgd door de subsector Retail
- Bijna 60%(!) van alle werknemers uit de voedsel- en levensmiddelenindustrie ziet hun CEO niet als betrokken in maatschappelijke kwesties


Als consumenten een bedrijf vertrouwen, zullen ze producten van dat bedrijf kopen (zelfs als ze duurder zijn), positieve reviews delen en aandelen kopen. Is er sprake van wantrouwen, dan zullen consumenten producten boycotten, kritiek uiten en delen en aandelen verkopen.

Vraag: ziet Edelman ('63% van de respondenten heeft vertrouwen') het te positief of is er in Nederland ('slechts 30% vertrouwen') iets anders aan de hand dan in de rest van de wereld?


----------------------------------------------------------------------------------------
Kantelmoment

Earth Overshoot Day, de dag waarop we de grondstoffen van onze planeet voor een jaar hebben opgebruikt en dus op krediet beginnen leven, vond dit jaar plaats op maandag 8 augustus. Op die dag telde ik op de website van De Morgen 16 artikels over terreur en 2 over klimaat, bij De Standaard 8 artikels over terreur en geen over klimaat, bij het Nieuwsblad en De Tijd telkens 3 artikels over terreur en geen over klimaat. Het was symbolisch voor een onaangenaam gevoel dat al een tijdje in me speelt: de aandacht en de angst voor de bedreiging van terrorisme zijn disproportioneel in verhouding tot de bedreiging van een verstoord klimaat.

De terreurdreiging is reëel, maar de klimaatverandering brengt het bestaan van de mens als soort op deze planeet in gevaar. Ik vraag me af hoe we over enkele decennia zullen terugkijken naar deze periode.

Zullen we kunnen zeggen dat we genoeg hebben gedaan om de vernietigende gevolgen van een veranderend klimaat en een verstoord ecosystem tegen te houden? Of zullen we zeggen dat op het cruciale ecologische kantelmoment de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid op deze planeet toch terreur was?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Verslaving op recept

Het gebruik van opioïde pijnstillers is in België in tien jaar verdubbeld. In de VS eisen zulke pijnstillers meer doden dan heroïne en cocaïne samen. Opioïde pijnstillers zijn morfineachtige stoffen die verwant zijn met heroïne.

In Europa neemt het gebruik van opioïde pijnstillers toe. In het jaarlijks Europees Drugsrapport noemt het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) synthetische opioïden ‘een steeds grotere bron van bezorgdheid’. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat het gebruik in België in bijna tien jaar verdubbelde. Het aantal dosissen steeg van 31 miljoen in 2005 naar ruim 65 miljoen in 2014. Vooral fentanyl en tramadol zitten in de lift.

De stijging is volgens Bart Morlion, pijnspecialist aan het UZ Leuven, vooral een gevolg van een toegenomen aandacht voor pijnbestrijding.
‘Campagnes over optimale pijnbestrijding leidden ertoe dat artsen makkelijker sterkere middelen voorschrijven. Opioïden zijn lange tijd te weinig gebruikt, nu is de slinger in de andere richting doorgeslagen.’
 

Volgens Catharina Matheï, verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) aan de KU Leuven, ligt een deel van de verklaring in de manier waarop we als samenleving met pijn omgaan. ’We aanvaarden geen pijn meer en willen een snelle oplossing. Daar is niets mis mee, maar we moeten opletten dat we niet meer leed veroorzaken door te snel naar zware pijnstillers te grijpen.’ Volgens Matheï speelt ook de marketing door de farma-industrie daarin een rol. ‘Die minimaliseert de risico’s.’

http://eoswetenschap.eu/artikel/verslaving-op-voorschrift

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Save internet

Europese regelgevende instanties staan op het punt om te beslissen of ze grote telecombedrijven de macht zullen geven om invloed uit te oefenen op wat we online kunnen doen (en niet kunnen doen). Europa heeft dringend duidelijke richtsnoeren voor netneutraliteit nodig om onze vrijheden en rechten online te beschermen.

SaveTheInternet is de gezamenlijke campagne van 23 Europese ngo’s die zich inspannen om burgerlijke vrijheden op internet te beschermen. Deze campagne is opgezet om mensen in contact te brengen met beleidsmakers in de aanloop naar de EU-verordening betreffende netneutraliteit. De campagne is gestart tijdens de 30C3-conferentie in december 2012 en is sindsdien steeds geactualiseerd om het wet- en regelgevingsproces te volgen.

https://savetheinternet.eu/nl/faq/#what-is-traffic-management

------------------------------------------------------------------------------------------
Boekbespreking

Voeding en Gedrag van ADHD tot zinloos geweld

* Leidt een hoge consumptie van frisdranken en vette hap tot alcohol- en drugsmisbruik?
* Zijn gedragsziekten te behandelen met gezonde voeding en voedingssupplementen?
* Heeft voeding invloed op de leerprestaties op school?
* Worden mensen minder agressief door voedingssupplementen?
* Zijn jonge kinderen met ADHD beter geholpen met voeding dan met Ritalin?
* Heeft de voedselkeuze van moeder en zuigeling  invloed op gedrags- en leerproblematiek later?
* Wordt een pillengeneratie gecreëerd door afhankelijkheid van legale en illegale drugs?
* Kunnen gezonde voeding en voedingssupplementen zinloos geweld op straat verminderen?

Deze en andere vragen beantwoordt Gert Schuitemaker in dit boek met een volmondig ‘ja’. In Voeding & Gedrag geeft hij een overzicht van zestig jaar onderzoek. Degelijke research, die helaas nog veel te weinig wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Terwijl de gedrags- en leerproblematiek tegenwoordig immens is. Elke dag lezen we over de toename van ADHD, psychische problematiek, leerproblemen, geweldsdelicten, agressie enzovoort. Daarnaast staan onze verslechterde voedingsgewoonten dagelijks in de schijnwerpers – met de epidemie van overgewicht en ‘ouderdomsdiabetes’ op jonge leeftijd als blikvangers. Voor het verband tussen voeding en gedrag is echter nauwelijks aandacht. In dit boek kunt u lezen dat beide fenomenen juist in nauwe relatie staan tot elkaar.


https://www.ortho.nl/boeken/voeding-en-gedrag-van-adhd-tot-zinloos-geweld

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Ode aan een jazzicoon:
Toots Thielemans († 22 augustus 2016)
"Ik doe mijn oogskes dicht en ik speel"

In de kijker:
Evenement 27/8 Amsterdam: http://www.braco.me/en/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: