12 jul. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 217In de kijker:

* Censuur
* Prikkeltjes
* Afwijzend advies
* Aanwas
* Suikertaks
* Gemeentelast
* Kleurtjes
* Expats
* Boter op je hoofd
* Kunst van genezen (7)
* Even stilstaan

Mededeling: vorige week geen Aleph door onvoorziene internetperikelen, volgende week geen aflevering (activiteiten elders); kortom deze julimaand even in een lagere versnelling.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur

'Elke twijfel met betrekking tot de veiligheid van vaccins, of ze nu gefundeerd is of niet, zal NIET worden getolereerd' (FDA/Ministerie van Gezondheid US -1984)

Daarom ondervinden we zoveel weerstand.
Daarom vinden ouders bij officiële instanties geen gehoor.
Daarom worden kritische mensen van alle kanten aangevallen.
Daarom het grote vertrouwen in het pro-vaccinatiebeleid van de overheid.
Daarom is de vaccinatiegraad zo hoog.
Daarom....

En overheden wereldwijd volgen de adviezen van de WHO (gebaseerd op conclusies van de FDA), ook Nederland en België...

Bron:
Federal Register / Vol. 49, No. 107 / Friday, June 1, 1984 .1 Rules and Regulations. Pg 4 (pdf)

Een paar voorbeelden van vaccincensuur door de autoriteiten:
RIVM: mantra 'vaccins zijn veilig'.Media: hoofdredacteuren onder druk van overheid om de 'juiste informatie te verstrekken'.
Initiative Citoyenne: tijdens hun bezoek aan de vaccinconferentie in Brussel (mei 2016) werden zij bij de ingang geïntimideerd, door veiligheidspersoneel gescreend, tijdens de conferentie gefilmd en bij de vraagstelling keer op keer de mond gesnoerd...
Vaccincongres Brussel 2011 (Flu Summit): voorgezeten door Ab Osterhaus: twee aanwezige kritische vertegenwoordigers van 'pro-informatie bewegingen' (Nld-BE), werden daar neerbuigend getolereerd ('kunnen ze nog wat leren over hoe wij, die het voor het zeggen hebben, de touwtjes in handen hebben').
Vlaamse Overheid: erop gewezen dat aanstaande ouders niet voldoende worden geïnformeerd over 'het kinkhoestprikje' tijdens de zwangerschap (dkt-combi). Volgens hen uit de duim gezogen, want àlle aanstaande ouders zouden een folder met deze informatie ontvangen. In de praktijk blijkt dit absoluut niét het geval te zijn.
Dr. Andrew Wakefield: In 2006 werd Wakefield voor de General Medical Council gedaagd, beschuldigd van ethische fouten en van onverantwoorde paniekzaaierij over het BMR-vaccin. Dit alles ging gepaard met een frontale aanval in de Britse pers, waarin zowat alle denkbare aspecten van de zaak foutief en leugenachtig werden voorgesteld. Hoewel hij sterk in zijn schoenen stond wat de feiten betreft en zichzelf niks te verwijten had, werd Wakefield veroordeeld. Blijkbaar was op voorhand beslist dat zijn hoofd moest rollen, wat ook de feiten waren.

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prikkeltjes

* Dossierkennis: Minister Schippers doet actief mee aan het in stand houden van onzorgvuldige informatiespreiding over het 'kinkhoestprikje' (ook de kamerleden worden hiermee niet naar behoren ingelicht). Niet één keer wordt er namelijk gezegd dat dit een combi-vaccin betreft (difterie-kinkhoest-tetanus plus mogelijk polio). Uit haar Kamerbrief van 30 juni: 'De Gezondheidsraad vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het derde trimester van de zwangerschap vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Ik ben voornemens om dit advies van de Gezondheidsraad over te nemen, mits dit uitvoerbaar en betaalbaar blijkt te zijn.' Enkele betrokken kamerleden zijn inmiddels benaderd met het verzoek de minister over dit onderwerp bij te willen praten (op reces tot 5/9)...

* Polio en aapjes: GlaxoSmithKline gebruikt primaten (apen) voor de productie van het poliovaccin. Groene meerkatten (Cercopithecus aethiops) worden gedood en in de cellen van de nieren wordt het poliovirus gekweekt, waarvan de afgezwakte vorm als vaccin dient. GlaxoSmithKline gebruikt ook levende apen, voor de kwaliteitscontrole van het vaccin voor polio en andere ziekten, een wettelijk verplichte procedure'. http://www.standaard.be/cnt/dsw12082002_002


* Gezond verstand?: Testen van het hpv-vaccin op 1-17 jarigen, maar uiteindelijk bedoeld voor toediening op 0-2-6 mnd: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01995721

* Over en uit: Professor Joyeux, oncoloog uit Montpellier, zal zijn begin vorig jaar in gang gezette strijd tegen het verplicht vaccineren in Frankrijk moeten bekopen met het verlies van zijn artsentitel. De Orde van Geneesheren zal hem per 1 december a.s. royeren. http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/07/09/vaccination-henri-joyeux-radie-par-l-ordre-des-medecins_4966962_3224.html

* Krachtige toespraak: Del Bigtree, producer VAXXED, in Santa Monica (Californië): “Our Children Are Being Sold To The Pharmaceutical Industry” https://www.youtube.com/watch?v=qY1SkwuwOFw

* Bastion: Ook de website van de Vlaamse Overheid 'Vaxinfo', met deze in het oog springende vermelding, roept vragen op of de burger eigenlijk wel toegang mag hebben tot de juiste informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken bij het wel of niet vaccineren van hun kind: 'De nieuwsbrief en de site Vax Info worden gerealiseerd dank zij een « unrestricted educational grant » van Glaxo SmithKline': http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article23&lang=nl
- Vlaanderen waar onafhankelijke informatie ver te zoeken is.
- Vlaanderen zonder kritische websites, zonder fb-groepen (buiten vaccinatieschade.be), zonder mogelijkheid tot inzage in meldingen en soort bijwerkingen van de overheid, zonder parlementsvragen; kortom een hermetisch dichtgetimmerd bastion van de wereldleider op het gebied van vaccinproductie.
- Vlaanderen waar kritische (en gefundeerde tegengeluiden) door het gerecht hard en pijnlijk wordt afgestraft...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afwijzend advies

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om ouderen in Nederland NIET van overheidswege vaccinatie tegen gordelroos aan te bieden. Er is op dit moment slechts één vaccin op de markt en dat biedt onvoldoende bescherming, zegt de Raad.

Tegenargumenten van de Gezondheidsraad:
1) De meeste complicaties zijn vrij mild.
2) Er bestaat slechts één vaccin tegen gordelroos: Zostavax.
3) De GR vindt dat dit vaccin niet aan alle ouderen beschikbaar gesteld moet worden.
4) De belangrijkste reden is dat vaccinatie onvoldoende bescherming biedt.
5) Ook na vaccinatie kun je nog gordelroos krijgen.
6) Het zorgt alleen voor een kleine risicodaling.
7) Voor iemand van 70 is het risico op gordelroos bijna 12%. Door vaccinatie daalt dit naar ongeveer 10%.
8) Het risico op zenuwpijn daalt door vaccinatie van krap 5 naar 4%.
9) De werking van de vaccinatie neemt in de loop van de tijd snel af. Na ongeveer 8jr is er geen bescherming meer.
10) Ook blijkt het vaccin niet voor iedereen geschikt. In het vaccin zit een levende vorm van het virus. Voor mensen met een minder sterk immuunsysteem kan dat levensgevaarlijk zijn. Terwijl dit juist de groep is voor wie het vaccin bedoeld is.


Nog wat achtergrondinfo over de grote (financiële) belangen van dit vaccin (want de fabrikant zal hier niet blij mee zijn): Zostavax® wordt sinds 2006 gebruikt in de Verenigde Staten en sinds 2009 Canada en meer dan 11 miljoen doses werden verdeeld sinds zijn commercialisatie. "We moesten eerst zeker zijn dat we aan de vraag konden voldoen, vooraleer het vaccin in Europa te lanceren", zegt Dr. Patrick Dhont, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD, de maker van het vaccin. "Nu de productie op kruissnelheid draait, zal het vaccin geleidelijk aan in diverse Europese landen beschikbaar worden gesteld. Eerste zal Groot-Brittanië zijn, waar het vaccin werd opgenomen in een vaccinatieprogramma. Daarna volgend andere landen, zoals Zweden, waar de terugbetaling van het vaccin reeds werd goedgekeurd." Prijs van dit vaccin: rond de 140 euro per stuk...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanwas

Grotere, zwaardere kinderen door antibiotica. Antibiotica stimuleren de groei van kinderen, zowel hun lengte als hun gewicht. Dat geldt met name voor antibioticakuren in de eerste twee levensjaren. Deze onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht publiceert The Journal of Pediatrics. Voor de studie werden bijna duizend kinderen gedurende tien jaar gevolgd en werden andere factoren die groei kunnen beïnvloeden meegenomen.

Met name de kinderen die in de eerste zes maanden een antibioticakuur kregen en zij die er meerdere kregen tussen het eerste en tweede levensjaar, bleken langer en zwaarder te worden dan kinderen die geen antibiotica hadden gekregen.

Deze onderzoeksopzet was mogelijk dankzij de Maastrichtse KOALA-studie; een groot geboortecohort waarin kinderen vanaf de geboorte worden gevolgd.https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/grotere-zwaardere-kinderen-door-antibiotica

Noot: er gaan steeds meer stemmen op (ook uit wetenschappelijke hoek) dat vaccinaties het immuunsysteem zouden verzwakken, met o.a. chronische (luchtweg)infecties tot gevolg. Vicieus cirkeltje?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikertaks

België voerde een half jaar geleden een suikertaks in. De taks heeft niet het gewenste effect. Belgische consumenten kopen er niet minder frisdrank om, en doen in toenemende mate hun aankopen over de grens. De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block voerde de taks in om de Belg aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Een fles frisdrank werd 3 cent duurder, een blikje 1 cent.

Zoals voorspeld is de taks te laag om tot een gedragsverandering te leiden. De Belgen laten er hun frisdrank toch niet voor staan, al kiezen ze wat vaker voor alternatieven als waters met een smaakje. Het aantal liters gekochte frisdranken is de laatste jaren zelfs gestegen.

De taks heeft wel een andere gedragsverandering tot gevolg: de Belgen blijken in toenemende mate uit te wijken naar het buitenland en de discounters om goedkoper uit te zijn. In Frankrijk kan een fles fris wel 30% goedkoper zijn dan in België.


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeentelast

Al lang in de pen, nu realiteit. RVP (Rijksvaccinatieprogramma) verschuift van AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar Wpg (Wet publieke gezondheid). In de nieuwe wet is de gemeente, en niet langer het RIVM, formeel opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP.

Op 10 mei jl. is er een voorstel voor de wetswijziging Rijksvaccinatieprogramma van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar Wet publieke gezondheid(Wpg) naar de Tweede Kamer gegaan. Als de uitvoering van het RVP de verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten, moet ook de inhoudelijke kwaliteit van het RVP goed worden geborgd. Daarom wordt er een nieuwe professionele richtlijn ontwikkeld die geautoriseerd gaat worden door de professionals, RIVM, Actiz en GGD GHOR NL. Deze Richtlijn Uitvoering RVP 2017 zal op 1 januari 2017 ingaan. Hans van Vliet, programmamanager RVP antwoordt dat het voornamelijk een administratieve wijziging is: “In de nieuwe wet is de gemeente, en niet langer het RIVM, formeel opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP.Zullen de gemeenten het dan ook moeilijk krijgen om aan deze nieuwe eisen te voldoen? 'Louter een administratieve wijziging'? Waar zijn ze bijvoorbeeld gebleven, al die mensen die de transitie van alle jeugdhulp naar de gemeente vorig jaar nog zo’n geweldig plan vonden? Daar is namelijk helemaal geen geld meer voor. Want om een kind nu nog één hulpverlener te geven zijn er zeven boekhouders nodig. De transitie heeft ons in het Walhalla van de bureaucratie gebracht. 18 miljoen extra voor de administratie in 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kleurtjes

Action stopt met de verkoop van frisdrank met de zes omstreden kleurstoffen van de ‘Southampton Six. Ook Jumbo is ondertussen opgehouden met de verkoop. Deze toezegging deden beide bedrijven aan foodwatch. Xenos is helaas minder begaan met haar jeugdige klanten: foodwatch betrapte Xenos erop dat op enkele van haar producten zelfs de wettig verplichte gezondheidswaarschuwing voor deze kleurstoffen ontbrak. Xenos heeft deze producten uit het schap gehaald. Maar ze wil niet helemaal stoppen met de verkoop van producten met deze kleurstoffen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expats

Zodra Groot-Brittannië niet langer lidstaat is van de Europese Unie is, kan een Nederlandse uitkering niet meer zomaar geëxporteerd worden. Dit zal ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld ruim 11.200 senioren met een AOW-uitkering die op dit moment in Groot-Brittannië wonen.”

Daarvoor waarschuwt ANBO in een brief aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en de Tweede Kamer. ANBO pleit ervoor dat de minister in een vroeg stadium nadenkt over deze complicatie. Op grond van het bepaalde in Verordening 883/2004/EG kunnen EU-onderdanen zich binnen het grondgebied van de Europese Unie vrij bewegen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering.

Zodra uittreding een feit is vervalt die vrijheid en dat heeft gevolgen voor alle uitkeringen voor Nederlandse staatsburgers in Groot-Brittannië.ANBO pleit ervoor dit in de uittredingsovereenkomst te regelen. Wanneer dat niet kan stellen wij een overgangstermijn met behoud van de huidige uitkering voor. “Indien het de wens van de regering is om met Groot-Brittannië een separaat verdrag op het valk van sociale zekerheidsregels te sluiten, zou de overgangstermijn van toepassing kunnen blijven tot de datum waarop dat verdrag in werking zal treden”,schrijft de ouderenbond aan de minister en het parlement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Boter op je hoofd

Zag u dat tv-programma Broodje Gezond waarin met droge ogen werd beweerd dat margarine gezonder voor ons is dan roomboter? Dan moet u ook lezen wat Juglen Zwaan van het internetblog aHealthylife ervan vond. In dit geval vraagt hij zich af of de margarinelobbyisten wellicht boter op het hoofd hebben.

In het programma over margarine en roomboter kreeg als eerste professor Sander Kersten van de Universiteit van Wageningen het woord. Zonder en spier te vertrekken, verkondigde hij dat verzadigd vet het risico op hart- en vaatziekten zou vergroten. Al het onderzoek dat het tegendeel bewijst zou minderwaardig zijn.

Het bevreemdt Zwaan dat Kersten systematische reviews en topklasse meta-analysen wegwuift. Hij wijst erop dat eind 2015 in de British Medical Journal een systematische review annex meta-analyse is verschenen waaruit blijkt dat de relatie tussen verzadigd vet en cardiovasculaire aandoeningen niet gelegd kon worden. Bijzonder veel andere meta-analysen konden dit verband in eerdere studies ook al niet aantonen. Waarom blijft Sander Kersten dan oude onderzoeken nakletsen, vraagt Zwaan zich af?

"Misschien dat we het antwoord moeten zoeken bij het feit dat de Universiteit Wageningen, waar hij voor werkt, banden heeft met de levensmiddelenindustrie. Ook de huidige voorzitter van het bestuur van Wageningen is afkomstig van Unilever.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (7)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Pokken

Tijdens de pokkenepidemie in 1929 is een groot deel der Nederlandse bevolking gevaccineerd. Talrijke sterfgevallen aan encephalitis waren het gevolg en verschillende gevaccineerde personen kregen pokken.

Toch wordt beweerd dat de pokkenepidemie door de vaccinatie overwonnen is, evenals beweerd is dat de opheffing van de vaccinatiedwang de oorzaak was van het epidemisch optreden van pokken. De laatste bewering is natuurlijk onwaar; immers vaccinatie beschermt volgens voorstanderq 10 jaar tegen pokken. Later werd het aantal jaren verminderd tot 5 jaar en in de laatste tijd tot 3 (nvdr: boek uit 1936). Het overgrote deel der bevolking is gevaccineerd voor het 5e jaar, later niet meer (tenzij er bij een epidemietje een paniekstemming ontstaat). Van een enigermate afdoende beschutting tegen pokken is dus geen sprake.

Maar, zeggen de voorstanders, die langgeleden verrichte vaccinatie maakt dat, zo de gevaccineerde pokken krijgt, hij ze in lichte graad heeft. Dit laatste is voor de volksgezondheid geen voordeel. Bij de epidemie van 1929 werd er door de hygiënisten over geklaagd, dat zoveel lichtzieken niet aangegeven werden; dit aantal werd door sommigen op honderden geschat. Het zijn juist deze weinig zieke mensen, die ten dele hun werk blijven doen, waardoor zij de ziekte gemakkelijk kunnen overbrengen, ook van de ene plaats naar de andere (handelsreizigers).

Alles tezamengenomen komt het ons voor, dat de voordelen der vaccinatie niet opwegen tegen de zeer vele nadelen.

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.
Martin Luther King

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: