28 jun. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 216
In de kijker:

* Ont-zorgen
* Prikkeltjes
* De schaduwkant
* The Marlboro man
* Onrust
* Roergangers
* Laat het u smaken
* Stempeltje
* Exit mini miss
* Kunst van genezen (5)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ont-zorgen

Eén kind en zeven boekhouders
Waar zijn ze gebleven, al die mensen die de transitie van alle jeugdhulp naar de gemeente zo’n geweldig plan vonden? En die transitie was nog maar het begin. Daarna zou de transformatie komen. Het lelijke eendje zou zich tot een prachtige zwaan ontwikkelen. Dat de jeugd-ggz behoorde tot de beste van de wereld werd voor het gemak even vergeten. ‘Er zijn soms wel zeven hulpverleners bij een kind betrokken’, werd er geroepen. ‘Dat zal na de transitie tot het verleden behoren.’

Ik moet toegeven: díe belofte is uitgekomen. Daar is namelijk helemaal geen geld meer voor. Want om een kind nu nog één hulpverlener te geven zijn er zeven boekhouders nodig. De transitie heeft ons in het Walhalla van de bureaucratie gebracht. 18 miljoen extra voor de administratie in 2016.

Er was overigens bij het merendeel van de kinderen helemaal geen sprake van meerdere hulpverleners in een gezin. Er werd wel meer geroepen om de transitie erdoor te duwen. Allemaal gestoeld op niks, zonder één praktijkproef.

We hebben het uitentreuren geroepen. ‘Dit kan zo niet. Er is geen land ter wereld waar ze gezondheidszorg voor kinderen met een psychische aandoening inrichten als een gemeentelijke voorziening. De privacy is niet goed geregeld, dit wordt een bureaucratisch moeras, er ontstaat postcodegeneeskunde, de kwaliteit zal achteruit lopen, de toegang naar de specialistische hulp is niet gegarandeerd.’ Het werd allemaal weggewuifd. Het was allemaal stemmingmakerij. We preekten voor eigen parochie. Wij waren immers degenen die normale problemen medicaliseerden. Er was een veel beter alternatief dan al die medische zorg. Ontzorgen en normaliseren. Gewoon het gezin in eigen kracht zetten in de wijk en de jongere naar de voetbalclub.

Ook heel veel ouders zagen de bui al hangen. Keukentafelgesprekken waarin je moet bepleiten dat je kind de noodzakelijke zorg krijgt. Waarin met een iPhone foto’s gemaakt worden van de brieven over je kind. Oplopende wachtlijsten, instellingen die dreigen om te vallen, toename van het aantal crisisplaatsingen, omdat er te lang op goede hulp moet worden gewacht. En een daling voor Nederland van de tweede plaats op de KidsRights Index naar de dertiende plaats.

Ik hoor niemand meer. Ze laten Van Rijn alleen staan. Nou, ik heb er nooit in geloofd en dat doe ik nog steeds niet. De jeugd-ggz hoort in de gezondheidszorg thuis...


------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prikkeltjes

* Prikangst: In de volkskrant kwam afgelopen zaterdag een artikel voorbij, waarin de keuze om niet te vaccineren werd belicht als een gevoelskwestie en niet een gebaseerd op feiten. Want de wetenschap zou zo sterk zijn dat vaccineren nodig en veilig is. Ja, als je als journalist je bronnen beperkt tot ouders (die vaak vanuit gevoel handelen en hun kennis van internet halen) en het RIVM (dat zeer eenzijdig en pro-vaccinatie is), dan is het makkelijk om tot zo’n scheve conclusie te komen. Gevaccineerde kinderen zijn zeker niet gezonder - Groepsimmuniteit werkt niet zoals men ons doet geloven - Vaccineren kan leiden tot meer problemen op latere leeftijd - Als vaccinaties al werken is dit maar tijdelijk - De ziekte doormaken geeft betere immuniteit.http://www.praktijkvanunen.nl/blog/rivm-vaccinaties-gevaren-risico-bijwerkingen
Noot: één van de journalisten van dat VK-artikel blijkt ook voor het 'kritisch' magazine Skepsis te schrijven (blad met goede contacten bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij)...

* Wist je dat...: de Japanse overheid het BMR-combivaccin al in 1993 in de ban heeft gedaan vanwege het record aantal kinderen met ernstige problemen na het inenten met deze combiprik? Dit zul je NIET in de krant lezen... https://vactruth.com/2016/06/23/japanese-government-bans-mmr-vaccine/

* Gordelroos-vaccin: Morgen wordt het aangekondigd advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd over het wel of niet invoeren van dit vaccin voor ouderen. Naar verwachting zal dit gunstig uitvallen. Ongetwijfeld zal dit op niet al te lange termijn gevolgd worden door een voorstel om ook een waterpokkenvaccin in het vaccinatieschema voor kinderen op te nemen (iets waar al jaren over wordt gedebateerd).

* Theorie en praktijk: voorafgaande aan operaties bij kinderen, blijkt bij de screening in het ziekenhuis standaard gevraagd te worden of zij onlangs werden gevaccineerd (o.a. met de BMR-combi). Operaties worden dan een maand opgeschort, omdat er nog kans is op besmetting naar de andere kinderen toe op de afdeling (praktijk). Maar RIVM noemt dit een fabeltje op hun website: 'Het BMR-vaccin is een verzwakt levend vaccin. Het bevat bof-, mazelen- en rodehond-virussen, die wel een goede afweerreactie tegen de ziekte kunnen opwekken, maar zelf NIET de ziekte kunnen veroorzaken' (theorie).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
De schaduwkant

Door Frankema: Afgelopen maand ontving mijn dochter van 18 een brief van minister Edith Schippers. Naar aanleiding van deze brief heb ik me verdiept in ‘orgaandonatie’ en de rillingen liepen me over de rug. Ik zou willen dat niet alleen mijn dochter, maar elke 18 jarige weet dat er een heel lugubere schaduwkant aan orgaandonatie zit.
Ouders, artsen, iedereen… ga niet klakkeloos af op de informatie van de Nederlandse overheid. De folder, het reclamespotje, de brief (en als je niet meteen reageert de tweede brief), zijn allemaal misleidend en onvolledig.

Het idee is dat we een leven redden. Iets goed doen. Een orgaan afstaan, want we zijn toch al dood. De minister in eigen persoon dringt erop aan. En als we niet reageren krijgen we nog een brief. Nou, vooruit dan maar??

Er zijn een paar dingen die niet genoemd worden in de campagne om orgaandonors te werven. Ger Lodewick schreef een boek om licht te werpen op de schaduwkant van orgaandonatie getiteld: ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’. Ouders, tieners, iedereen LEES dit boek. En besluit pas daarna – als je volledig en goed geïnformeerd bent – of je orgaandonor zou willen zijn. Of, beter gezegd: of je erin toestemt dat andere mensen mogen besluiten dat je het zou kunnen zijn.

Wat we kennelijk niet mogen weten is dat zelfs als je je hebt laten registreren als orgaandonor, niet iedereen geschikt is om organen af te staan! Je moet namelijk niet helemaal dood zijn, alléén maar hersendood.

Het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transplanteren van een echte dode. Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren, zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”
Dr. David W. Evans Cardioloog


------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Marlboro man

De tabaksindustrie richt zich tegenwoordig op Zuid-Oost Azië. Pensioenfonds ABP belegt ruimhartig in de industrie. Het ABP moet zich schamen, vindt gastauteur Elma Verhey. 'Onderzoekers wijten de stijging van het tabaksgebruik in de afgelopen jaren aan de bewuste politiek van de tabaksindustrie om kinderen aan het roken te krijgen.'

Sinds het aanscherpen van de antitabaksmaatregelen in westerse landen heeft de tabaksindustrie haar aandacht verlegd naar groeimarkt Zuid-Oost Azië. Het redelijk welvarende Indonesië — met een grote, jonge bevolking — werd doelwit nummer één. Philip Morris kocht in 2005 een van de grootste Indonesische tabaksproducenten Sampoerna en ook British American Tobacco (BAT) investeerde miljarden dollars in Indonesische tabak. Dat geld kwam onder meer uit Nederland. Pensioenfonds ABP, een van de grootste beleggers ter wereld, investeert tot op de dag van vandaag voor ruim 1 miljard euro in de tabaksindustrie. Voor Indonesië worden de desastreuze gevolgen daarvan steeds duidelijker.

Het ABP moet zich schamen. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord beleggen' verklaart het bestuur nota bene dat '70 procent van de pensioenspaarders wenst dat zijn pensioenvermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd'.

Maar de daad bij het woord voegen? Tegenover TabakNee zei ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool dat ze er niet over peinst om de tabaksaandelen van de hand te doen. Behalve ABP-voorzitter is Wortmann ook voorzitter van
Save the Children. Dat kinderen redden moet je vooral ‘ruim’ zien blijkbaar.

https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-marlboro-man-indonesische-jeugd-veroverde-met-dank-aan-abp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onrust

De politieke onrust rondom de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) baart de Consumentenbond ernstig zorgen. De NVWA is jarenlang kapotbezuinigd en tandeloos gemaakt. Net nu het verbeterplan van de NVWA op stoom komt, morrelen sommige politieke partijen weer aan de NVWA.

Uit diverse rapportages blijkt dat de NVWA onvoldoende middelen heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel en wil dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en zich realiseert dat goed toezicht geld kost.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een strenge en rechtvaardige NVWA is in ieders belang. Wij roepen politici op om naar de feiten te kijken en niet af te gaan op verhalen van klagende ondernemers. Het verscherpte toezicht in de pluimveeslachterijen en visverwerking werpt zijn vruchten al af op het gebied van voedselveiligheid Dit is goed voor consumenten en voor het imago van de sector.'


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roergangers
 
Manifest 'Geef de spreekkamer terug aan de zorgverleners en hun patiënten. Zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is.'

Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat uw zorgverlener doet wat voor ú noodzakelijk is. En daar wringt de schoen; de spreekkamer is inmiddels bezet door verzekeraars, managers en consultants die menen te kunnen bepalen waaraan de kwaliteit van zorgverlening moet voldoen.

Wij roepen al deze ‘derden’ op zich terug te trekken en de regie op de kwaliteit van zorg en behandeling daar te laten waar hij hoort: in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener.

1. Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener
2. Geef patiënt en zorgverlener samen de regie over kwaliteit
3. Stop onnodige sturing, breng toezicht bij daarvoor toegeruste partijen
4. Stop met de korte, steeds veranderende contracten
5. Maak een einde aan verspillende bureaucratie

Het hart van de gezondheidszorg is de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De organisatie van de zorg moet daarom weer volledig in dienst komen te staan van deze relatie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Laat het u smaken

Eten op kosten farmaceut beïnvloedt arts. Zelfs één etentje heeft al effect. Na een maaltijd op kosten van de farmaceutische industrie is een arts eerder geneigd een medicijn van deze fabrikant voor te schrijven. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat deze week is gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. Artsen schrijven vaker het medicijn voor dat werd gepromoot op de bijeenkomst.

In het artikel beschrijven Colette DeJong en haar collega’s van San Francisco School of Medicine het verband tussen het krijgen van etentjes die gesponsord waren door farmaceutische bedrijven en het voorschrijven van bepaalde medicijnen. Het onderzoek beperkte zich tot vier soorten medicijnen. Dergelijke dinertjes vinden vaak plaats tijdens of na afloop van een congres over het betreffende medicijn. Artsen die een maaltijd accepteerden, schreven vaker rosuvastatin voor dan andere cholesterolverlagers, vaker nebivolol dan andere bètablokkers, vaker olmesartan dan andere bloeddrukverlagers, en vaker desvenlafaxine dan andere middelen tegen depressie.

In de Verenigde Staten is via het Open Payment Program openbaar hoeveel sponsorgeld de farmaceutische industrie betaalt aan artsen en ziekenhuizen. In de periode augustus 2013 en december 2014 ging het om een totaalbedrag van 9,92 miljard dollar. De onderzoekers hebben gegevens hieruit gecombineerd met data uit Medicare deel D, waarin het voorschrijfgedrag van individuele artsen is vastgelegd.

De onderzoekers vonden een verband, geen oorzaak en gevolg, benadrukken zij. Het kan dus best zijn dat artsen de bijeenkomsten van de betreffende farmaceut bezochten, omdat het tóch al hun favoriete merk was. Niettemin zegt JAMA in een apart commentaar dat dit onderzoek vragen oproept over de onafhankelijkheid van artsen en hun integriteit. ‘Als de farmaceutische industrie niet langer geld zou sturen naar de artsen met hun promotiepraatjes, etentjes, en andere activiteiten zonder duidelijke medische noodzaak en meer zou investeren in onafhankelijk degelijk onderzoek naar veiligheid, effectiviteit en betaalbaarheid van medicijnen, dan zouden onze patiënten en het gezondheidszorgsysteem beter af zijn.’

In Nederland geeft het Transparantieregister Zorg meer inzicht in de financiële relaties tussen farmaceuten en zorgverleners; in 2015 was het totaalbedrag gestegen naar bijna 52 miljoen euro.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stempeltje

Volgens experts krijgen hoogbegaafde kinderen steeds vaker ook een psychiatrische diagnose, zoals adhd of autisme. Dit is vaak onterecht.

Hoogbegaafdheidsexpert Lianne Hoogeveen van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) van de Radboud Universiteit Nijmegen, ziet de laatste jaren steeds vaker dat hoogbegaafde kinderen en jongeren een psychiatrische diagnose krijgen. “In veel van die gevallen twijfelen wij of die diagnose terecht gesteld is”, aldus Hoogeveen.

Volgens CBO weten scholen niet goed hoe ze om moeten gaan met problematisch gedrag van hoogbegaafde leerlingen. Sommige leerlingen worden daarom overgeplaatst naar het speciaal onderwijs. Het hoogste niveau is havo, wat cognitief totaal niet aansluit bij de hoogbegaafde leerling. Tot 2011 waren er nauwelijks leerlingen die een extra diagnose hadden naast hun hoogbegaafdheid, voor zover bekend bij de landelijke organisatie Bureau Onderwijsconsulenten. Vorig schooljaar werden er achttien door het bureau begeleid.

Volgens Hoogeveen zal een gedragsstoornis afnemen als het lesprogramma wordt aangepast op het niveau van een kind.
“Een kind dat onvoldoende wordt uitgedaagd kan gedrag vertonen dat lijkt op een stoornis”, zegt Hoogeveen. Daarom waarschuwt ze gz-psychologen voorzichtig te zijn met het stellen van een dubbele diagnose. “Een psychiatrische diagnose is een beschrijving van gedrag en dat maakt het héél ingewikkeld.”https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/31864-hoogbegaafde-kinderen-steeds-vaker-gediagnosticeerd-met-adhd-of-autisme.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exit mini miss

Naar aanleiding van de aankondiging van een ‘Mini Miss Belgium’ verkiezing voor kinderen van 6 tot 10 jaar, werd het Kinderrechtencommissariaat uit verschillende hoeken om zijn standpunt gevraagd. De aangekondigde verkiezing gaat, dankzij de inzet van de kinderrechtercommissaris Bruno Van Obbergen, volgens de krantenberichten niét door... Zijn visie hierop:

Het schoonheidsideaal is nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. De wens om mooi gevonden te worden leeft sterk bij heel veel kinderen en jongeren - en volwassenen. Voor velen is het een gevoelig punt in hun zelfbeeld, met voor sommigen risico’s voor de fysieke of mentale gezondheid.

Schoonheidswedstrijden voor kinderen versterken mee dit schoonheidsideaal, specifiek voor kinderen. Ze doen dit niet enkel bij de deelnemers maar ook bij het publiek. Door ook een schoonheidsideaal te promoten hebben Miss- of Misterverkiezingen daarom mogelijk een schadelijke impact op een veel brede groep kinderen.

Zelfs al wordt de wedstrijd breder ingevuld, uiteindelijk draaien Miss- of Misterverkiezingen om het uiterlijk. Het gaat erom welk kind het mooiste of het schattigste is. We hebben hier fundamentele bezwaren tegen. Het uiterlijk is een gegeven waarop een kind zo goed als geen controle heeft. Dit is een essentieel verschil met talentshows of sportwedstrijden, waar een kind door oefenen en feedback kan groeien in zijn talent. Sterker nog: als
kinderen proberen hun uiterlijk te manipuleren (vb. door overmatig diëten, door gebruik van schoonheidsproducten), dan wordt het des te problematischer.


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (5)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Eerste hulp bij ongelukken

Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat ge getuige zijt van een ongeval en niet weet op welke wijze ge kunt ingrijpen en of ge moogt ingrijpen. Als vaste regel geldt, dat wie geen cursus gevolgd heeft in hulpverlening, of zich niet op enige andere wijze op de hoogte gesteld heeft, niets mag doen en dat wie wel op de hoogte is, zijn hulp tot het noodzakelijkste dient te beperken. Geschiedt dit niet, dan zal het nadeel van de hulpverlening dikwijls groter blijken te zijn dan het voordeel. Dat kennis van eerst hulpverlening vele malen mensenlevens gered heeft, weten alle artsen. Een voorbeeld:

In 1916 gaf Wolf tijdens een rustperiode tussen twee offensieven aan de verschillende compagnieën van zijn bataljon cursus in eerste hulp. Tijdens de oefeningen stonden de Franse kinderen toe te kijken en met de gewone naäapzucht van kinderen deden zij allerlei oefeningen zelf ook.

Op een dag werd een luchtaanval op het kampement gedaan. Een kwartiertje erna werd Wolf naar het andere eind van het dorp geroepen, waar een kind ernstig gewond was. Hij vond een klein meisje, waar twee jongens naast geknield zaten, die op de juiste wijze de bovenarmslagader dicht drukten. Bovendien hadden ze nog hun bretels stevig om de arm geknoopt. Het kind had een ernstige verwonding; de gehele hand was verscheurd, de polsslagader doorgesneden. Zonder de hulp van de beide jongens zou het kind zonder enige twijfel doodgebloed zijn...

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Journalistiek is het verslag doen van nieuws. Een journalist verzamelt en verwerkt het nieuws voor de lezer, kijker of luisteraar. Journalistiek is de discipline van het verzamelen, controleren, rapporteren en analyseren van het nieuws. Een journalistiek bericht dient in eerste instantie antwoord te geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe (=de vijf W's + H). Zo was journalistiek oorspronkelijk bedoeld...

In de kijker:
Gezond verstand nieuwsbrieven: http://www.project7-blad.nl/page37.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: