21 jun. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 214In de kijker:

* Nieuwe generatie ggo's
* Prikkeltjes
* Klokkenspel
* EU bepaalt leesgedrag
* Agrifood
* Zoete verleiding
* Miam miam
* Zwijgen in de zorg
* Don't worry, eat happy
* Kunst van genezen (3)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe generatie ggo's
Voor genetisch gewijzigde organismen (ggo's) bestaat er in Europa een specifieke regeling. Vooraleer ggo’s toegelaten worden in de landbouw (als gewas, voor voedsel of veevoeder), moet hun impact op het milieu en de gezondheid worden geëvalueerd door het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Daarna kunnen ze geval per geval goedgekeurd worden door een speciale commissie en moeten ze als ggo geëtiketteerd worden. Ondanks enkele tekortkomingen in de wetgeving en de uitvoering ervan, stelt die boeren en consumenten wel in staat om geïnformeerde keuzes te maken.

De agrochemische-industrie is hier niet gelukkig mee en zoekt naar manieren om deze situatie in hun voordeel om te buigen. De laatste jaren zijn nieuwe biotechnologieën ontwikkeld waarbij het genoom van planten, dieren, bacteriën en mensen worden gemanipuleerd. Ze worden verhullend ‘nieuwe teelttechnieken’ genoemd. Deze term is uitgevonden door public relations kantoren, enkel om te doen uitschijnen dat deze nieuwe technieken niet zoveel verschillen van conventionele veredeling, zodat ze buiten het toepassingsgebied van de biotechnologie-wetgeving kunnen blijven.

Maar laat u niet vangen. Deze nieuwe gentechnieken werken op dezelfde manier als de bestaande ggo’s. In de brochure leest u in eenvoudige taal waar het precies over gaat, welke risico’s deze nieuwe gentechnieken (NGT) met zich meebrengen en waarom ze officieel als ggo zouden moeten erkend worden.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Onbekend (?) terrein binnen de wetenschap: Mihai Netea van de Radboud Universiteit Nijmegen is dit jaar één van de winnaars van de Spinozapremie. Hij ontdekte hoe het afweersysteem de gevaarlijke schimmel Candida albicans herkent. Die kennis moet in de toekomst leiden tot betere behandelingen tegen infecties. Dat vervolgonderzoek richt zich dus met name op het verbeteren van vaccins. Door zowel het lerend vermogen van de adaptieve afweer als dat van de aangeboren afweer te gebruiken worden vaccins krachtiger, verwacht Netea. “Dat is de goede kant van het verhaal. Maar de aangeboren afweer kan ook weleens VERKEERD reageren; op de verkeerde tijd of de verkeerde plek. Ontstekingen of een auto-immuunziekte kunnen dan het GEVOLG zijn.

* Interview: Dirre van der Wijk (11) praat met Hans van der Linde over de macht van de Farmaceutische industrie. Dirre is onze jongste interviewster die het talent heeft nogal vasthoudend gesprekken te voeren. Van der Linde werkt nog 1 dag per week in de groepspraktijk in Capelle aan den IJssel, waar hij al sinds 1975 praktiseert. Daarnaast is hij minstens zoveel tijd kwijt aan zijn ‘activisme’. De afgelopen tien jaar werd hij bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties. Hij schrijft artikelen, columns en blogs, geeft voordrachten, colleges en interviews, en stuurt wekelijks e-mails naar een adressenbestand van zo’n 2500 mensen.https://www.youtube.com/watch?v=pcQDWdB3se8&feature=youtu.be

* Lezen – leren – begrijpen:
Wat doen we precies als we vaccineren?
Wat zit er in een vaccin?
Waarom zitten die stoffen er eigenlijk in?
Hoe wordt een vaccin gemaakt?
https://vaccinvrij.nl/hoofdstuk-3/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klokkenspel

Bedrijven vanaf vijftig medewerkers moeten snel werk maken van een meldingsregeling voor klokkenluiders, want die moeten ze vanaf 1 juli hebben. 'Maar los daarvan is het hebben van zo'n regeling in het belang van de bedrijven zelf. Klokkenluiders helpen om misstanden aan het licht te brengen die anders lang kunnen door etteren', zegt integriteitsdeskundige Jeroen Brabers in Forum.

De meldingsregeling maakt deel uit van het initiatiefswetsvoorstel over het Huis voor de klokkenluiders dat door de Eerste Kamer is aangenomen. De modelregeling die is opgesteld, voldoet volgens Brabers niet voor bedrijven. 'Er staat bijvoorbeeld niets in over de rechten van de beschuldigde partij en over de aanpak van misbruik van de regeling.' Zowel de positie van de klokkenluider als die van de beschuldigde moet beschermd worden, vindt hij.

Een meldingsregeling voorkomt Brabers dat afdelingsdirecteuren zelf aan de gang gaan met een melding. 'Het is essentieel dat een klacht centraal wordt gemeld, en dat er dan een onafhankelijk onderzoek volgt. Als je dit soort zaken verkeerd aanpakt, gaat het van kwaad tot erger.'


------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU bepaalt leesgedrag

Een reeks sociale media, waaronder Google, Facebook, Twitter en YouTube, maar ook softwarebedrijf Microsoft hebben eind mei een gedragscode van de Europese Commissie ondertekend waarin ze zich verbinden om boodschappen, die op sociale media aanzetten tot geweld en haat, binnen de 24 uur offline te halen. De maatregel heeft grote gevolgen, want al deze bedrijven moeten nu naast hun interne procedures ook hun personeelsopleiding herzien.

In een opiniestuk dat op de website Doorbraak.be wordt gepubliceerd uit Philip Claeys, een voormalig europarlementslid en huidig ondervoorzitter van het Vlaams Belang, een aantal kritische bedenkingen bij deze maatregelen:
De gesubsidieerde antiracisme-industrie krijgt hier ongetwijfeld een vette kluif aan. Ze wordt met andere woorden ingelijfd als propaganda-afdeling van de Europese Commissie. De fundamentele vraag is echter waar de EU het recht denkt vandaan te halen om te gaan bepalen wat Europeanen nog mogen schrijven (en dus ook lezen) op de sociale media en wat niet'.

Waarom die aanval op de sociale media, die staan of vallen met de vrije meningsuiting? Omdat de overheid er geen controle op heeft. Omdat er informatie, meningen en inzichten aan bod komen die door de mainstream media geweerd worden. Denk maar aan de massale aanrandingen op Duitse vrouwen op oudejaarsavond in Keulen en elders. Niemand wou dat de feiten aan het licht kwamen, maar door de massale reacties op de sociale media was men na vier dagen niet langer in staat de zaak dood te zwijgen.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agrifood

De macht in de agrifoodsector verschuift naar een handjevol grote spelers. Grote retailers misbruiken vaak die macht tegenover kleine boeren. Effectieve wetgeving voor de sector bestaat nog niet en die moet er wel komen, heeft het Europees Parlement nu duidelijk gemaakt.

Terwijl minister Kamp toch echt dacht dat de sector de boel zelf wel zou regelen. Een retailer die kan bepalen dat een kilo appels onder de kostprijs aan hem wordt verkocht en dat ook doet. Eenzijdige wijzigingen in handelsovereenkomsten, opgelegde tarieven om als leverancier te boek te mogen staan. Leveranciers dwingen om gebruik te maken van diensten van partijen die gelieerd zijn aan retailers.

Zomaar wat voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken (UTP's). Leveranciers in de voedselketen hebben het vaak over dit soort praktijken. De macht ligt bij een handvol overgebleven retailers, de Goliaths van de voedselindustrie. De telers, boeren en kleine ondernemers zijn de Davids, en ze lijken vooralsnog de strijd niet te winnen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zoete verleiding

Foodwatch: Cola, Fanta & Co zijn niet zo fris als je misschien denkt. Frisdrank bevat tot wel zes suikerklontjes per glas: een glaasje fris is puur vloeibaar snoepgoed. Hoe schadelijk is dat voor je gezondheid? Heel schadelijk, blijkt uit een inmiddels flinke stapel onderzoeken. En dan hebben we het niet alleen over tandbederf en overgewicht, maar ook over diabetes type 2 en erectiestoornissen.

De voedingsindustrie heeft liever niet dat we de gevaren van frisdranken boordevol suikers aan de grote klok hangen. Maar dat doen we dus wel!

1. Kinderen krijgen dagelijks 12 suikerklontjes binnen via fris en andere zoete drankjes.
2. Eén glas zoete drank per dag verhoogt het risico op obesitas voor kinderen al met 60 procent.
3. Een of meerdere glazen suikerhoudende frisdrank per dag verhoogt het risico op diabetes type 2 met 26 procent.
4. Ongeveer de helft van de mannen met diabetes krijgt te maken met erectieproblemen.
5. Suiker en zuren in frisdrank veroorzaken tandbederf.
6. Jaarlijks ondergaan 1.700 diabetespatiënten een of meer amputaties.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miam miam

Vissen verkiezen microplastics boven ander voedsel, terwijl plastics erg nadelig voor hun overlevingskansen zijn, blijkt uit Zweeds onderzoek.

Onderzoekers van de Zweedse universiteit van Uppsala verzamelden eitjes van de Europese zeebaars in de Oostzee en stelden die in het laboratorium bloot aan verschillende hoeveelheden polystyreen microplastics.

De aanwezigheid van plastics verminderde de kans dat de eitjes uitkwamen met 15 procent. De larven die wel overleefden, waren veel minder actief dan normaal.

Net zoals mensen ervan houden om, tegen beter weten in, vet en suiker te consumeren, bleken de vissen dol te zijn op de gevaarlijke microplastics. En net zoals bij de mens, is dat levensbedreigend voor hen.

De larven die blootgesteld werden aan de plastics, negeerden de geur van predatoren, wat hun kans op volwassenheid dramatisch verminderde. Bovendien verkozen ze de microplastics, zelfs als er ander voedsel voorhanden was. Ook plankton, hun normale voedsel, werd compleet genegeerd ten voordele van de microplastics.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwijgen in de zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt nog altijd nieuwe meldingen binnen over mogelijke zwijgcontracten in de zorg.

De IGZ laat weten dat zij met alle melders contact opneemt en graag de contracten inziet. Zij wil zo bepalen of de zwijgcontracten passages bevatten waarin patiënten bijvoorbeeld wordt opgelegd om af te zien van aangifte bij de politie of het Openbaar Ministerie (OM).

Daarnaast onderzoekt de inspectie of de zwijgcontracten gaan over een mogelijk niet gemelde calamiteit.

Minister Schippers laat weten dat zij probeert voor de zomer de Tweede Kamer te informeren over de eerste resultaten van het IGZ-onderzoek. Patiënten en nabestaanden kunnen zich nog altijd melden bij de zorginspectie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Don't worry, eat happy

Wakker Dier start een campagne tegen KFC vanwege hun ‘Real Deals met 100% real chicken’: goedkope buckets volgepropt met plofkip. Wakker Dier zal op metrostations in Rotterdam en Amsterdam consumenten waarschuwen voor het dierenleed achter de ‘Real Deals’. KFC is het grootste (plof)kiprestaurant van Nederland en heeft hier ongeveer 50 vestigingen. Met de ‘Real Deals’ gevuld met ‘100% real chicken’ verkoopt de fastfoodketen gigantische bakken gepaneerde plofkip voor schandalig lage prijzen.

KFC verkoopt plofkip. Eerder gaf de fastfoodketen aan zich niet te herkennen in die term omdat hun kip uit Nederland komt en aan de minimale Europese regelgeving voldoet. Deze regels omschrijven inderdaad precies hoe plofkippen standaard gehouden worden: met maximaal 21 dieren op een vierkante meter in dichte stallen. Veel van de extreem snelgroeiende dieren zijn kreupel en/of hebben pijnlijke voetzweren. Het antibioticagebruik is enorm hoog. Jaarlijks overlijden miljoenen Nederlandse plofkippen al voor de slachtleeftijd van 6 weken.

In 2015 werd KFC uitgeroepen tot grootste Liegebeest van Nederland. KFC werd genomineerd vanwege uitspraken op hun website. Onder het mom
“Don’t worry, Eat Happy” kakelde de plofkipgigant dat je je ‘geen zorgen hoeft te maken’, omdat zij zorgen voor ‘goede kwaliteit kip’. Daar dachten consumenten heel anders over en zij verkozen KFC tot het Liegebeest van 2015. http://www.wakkerdier.nl/persberichten/wakker-dier-pakt-plofkipgigant-kfc-aan

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (3)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Bij alle infectieziekten komt het niet in de eerste plaats aan op de ziekte (op de bacil), maar op de mens, op de constitutie, die door de bacil aangevallen wordt.

Griep in het land! Waarom wordt bij zo'n epidemie een deel der mensen doodziek en blijft de rest gezond, ofschoon beide dezelfde lucht inademen en hetzelfde water drinken? Constitutie, vatbaarheid, aanleg! De bacil zelf, de 'ziekte' is niet het beslissende, maar het aangevallen lichaan, de constitutie. Guur herfstweder, wind, regen, modder.. 'doktersweer'.

De ene krijgt een amandelontsteking, een ander rheumatiek in de spieren of gewrichten, een derde wordt verkouden, niest, hoest. En toch is voor allen het weer even onprettig. Et al of niet ziek worden hangt dus ook hier van de mensen zelf af. En niet op het ogenblik van ziek worden, maar reeds lang te voren, want ook de vorige winter was de patiënt verkouden. Toen had hij wat ingenomen tegen de verkoudheid, de rheumatiek en was zo het najaar doorgekomen... maar werd in maart weer ziek.

De chirurg Bier heeft – misschien zonder het te willen – veel gedaan voor onze moderne natuurgeneeswijze. Hij heeft de natuur haar eigen werkwijze afgekeken. Men wist dat het lichaam bij het binnendringen van ziektekiemen en vreemde voorwerpen reageert met een ontsteking, welke ten doel heeft de haard te begrenzen, de kiemen te vernietigen, de vreemde lichamen uit te stoten. De wetenschap meende hier te moeten ingrijpen, ze zag in de ontsteking en de koorts ziekteverschijnselen, die met geweld onderdrukt moesten worden. Bier zag er evenwel genezingsprocessen in, die men helpen moest.

Bier: ''Ik ben dientengevolge overtuigd, dat de antiphlogose (koortsbestrijding) een van de vergissingen met de verst-strekkende gevolgen van onze wetenschap is en dat de tijd niet meer veraf is, waarop men ze tot de ergste dwalingen in de geneeskunde zal rekenen.''

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Onze grootste overwinning
is niet dat we nooit falen,
maar dat we telkens weer opstaan
als we struikelen.
Confucius

In de kijker:
Interactief delen: https://www.spiritoo.com/
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page29.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: