21 jun. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 215In de kijker:

* Flinterdun
* Prikkeltjes
* Beschamend
* Manipulatie
* Het ronde huis
* Tolerantiegrens
* Prangende vragen
* Maggie als boegbeeld
* Brexit-Nexit
* Kunst van genezen (4)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Flinterdun

Met leugenachtige beweersels propageert de machtige farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.
Van der Linde werkt nog één dag in de week in de groepspraktijk in Capelle aan den IJssel waar hij al sinds 1975 praktiseert. Daarnaast is hij minstens zoveel tijd kwijt aan zijn activisme. De afgelopen 10 jaar werd hij bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties.

Volgens Van der Linde is er geen enkel bewijs dat het griepvaccin werkt. Hij merkt op dat verreweg de meeste huisartsen zichzelf niet laten vaccineren tegen de griep. “Er wordt al 40 jaar ingeënt dus een onderzoek naar de werkzaamheid had allang gedaan kunnen worden,” zegt hij. “Het is heel raar en heel verdacht dat de farmaceutische industrie dat onderzoek niet heeft gedaan.”

De huisarts stelt dat het vaccin puur uit eigenbelang op de markt is gebracht en dat er heel veel aanwijzingen zijn dat het niet helpt. “Het gaat puur om het geld.” In Nederland adviseert de Gezondheidsraad de regering en het parlement over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid. De minister moet doen wat de Gezondheidsraad zegt, aldus Van der Linde. Hij wijst erop dat in de Gezondheidsraad helaas veel mensen zaten die banden hadden met de farmaceutische industrie. “En dan krijg je een gesloten cirkel.”

“Farmaceutische bedrijven proberen artsen echt te overtuigen en te misleiden dat hun medicijn het beste is,” zegt de huisarts. Ze gebruiken daarbij veel ingewikkelde medisch-technische argumenten. Omdat huisartsen vaak geen tijd hebben om alle relevante literatuur door te spitten gaan ze meestal overstag.

Een ander probleem is volgens Van der Linde de hype rond cholesterol. Er wordt gezegd dat een hoog cholesterol gevaarlijk is, maar dat is in de ogen van de huisarts allemaal vreselijk overdreven en voor een heel groot deel niet waar. Toch wordt er in Nederland nog steeds ieder jaar 200 miljoen euro uitgegeven aan pillen die het cholesterol omlaag brengen. Deze onnodige medicatie leidt wel tot ernstige bijwerkingen, aldus Van der Linde. “Dat terwijl de bewijslast dat het helpt flinterdun is.”


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vinger in de pap: In haar proefschrift over vaccinatieprogramma’s concludeert de Australische Judy Wilyman dat de risico’s van massale inentingen vaak niet opwegen tegen de risico’s die hieraan zijn verbonden en dat farmaceutische bedrijven enorme winsten maken met de vaccins en een hele grote vinger in de pap hebben bij de vaststelling van een pandemie die de aangesloten landen verplicht deel te nemen aan vaccinatie programma’s. ”Het feit dat ontwikkelingslanden nog steeds worstelen met infectieziekten suggereert dat de afhankelijkheid van vaccins in landen met slechte leefomstandigheden twijfelachtig is, dit is te wijten aan de invloed van slechte voeding op het ontstaan van ziektes. Alle partners in deze samenwerking hebben invloed op beleidsbeslissingen met wereldwijde gevolgen… De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van openbaar gezondheidsbeleid is strijdig met de WHO doelstellingen en brengt de gezondheid in gevaar.”

* Griepseizoen vroeg ingezet: Ze zijn er dit jaar wel héél vroeg bij met hun promo-campagne voor de jaarlijkse seizoensgriepprik! Vooral zorgen binnen de zorg (woordvoerder: ‘We zijn geschrokken van hoeveel medisch geschoolde mensen geloven in mythes’). Vlaams media-offensief vorige week (met de krantenkop: 'Ook artsen en verplegers sceptisch over vaccinaties'):
* In de ziekenhuizen liet slechts 40 procent zich inenten tegen de griep.
* De rusthuizen doen amper beter: daar kreeg 45 procent een griepprik.
* Een kwart van het ziekenhuispersoneel en een derde van het personeel in rusthuizen denkt dat je griep kan krijgen van het vaccin.
* Personeel dat zich niet laat vaccineren, blijkt vaker te twijfelen aan het nut van de inenting.
Uit het verslag van het onderzoek: 'Gezondheidswerkers die zich niet laten vaccineren, geloven minder in de werking en het nut van de eigen griepvaccinatie om patiënten te beschermen tegen griep. Slechts 20 tot 30% van deze groep vindt dat het griepvaccin een zekerheid geeft om zichzelf of anderen te beschermen. https://www.zorg-en-gezondheid.be/wat-overtuigt-gezondheidspersoneel-om-zich-te-laten-vaccineren-tegen-griep

* De vaccinatie-epidemie: Studie "Hoe meer vaccins tegelijk, hoe meer kans een kind heeft om in het ziekenhuis te belanden of kans heeft te sterven.. vergeleken met kinderen die er minder krijgen tegelijk.." http://www.jpands.org/jpands2102.htm

* Hommage aan een waarheidszoeker: Tinus Smits registreerde jaren de resultaten van zijn behandelingen bij onder meer vaccinatie, autisme en andere ziektebeelden zoals die voorkwamen in zijn praktijk. Aan de hand van deze registratie ontstond er voor hem een steeds duidelijker beeld waarom homeopathie vaak tot bijzonder goede resultaten leidt. Het is dan ook niet voor niets dat veel van zijn patiënten zeggen “was ik maar eerder hier gekomen”. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M24&ss=P438&l=NL

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschamend

De Europese Commissie presenteerde vorige week, na veel publieke en politieke druk, een voorstel voor het beter reguleren van hormoonverstorende stoffen. De voorgestelde wetenschappelijke criteria om de bekende grote problemen voor de volksgezondheid aan te pakken, schieten echter zeer zwaar tekort. “Dit is een zwarte dag voor de volksgezondheid, maar een goede dag voor de chemische industrie”, reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen)

Na jarenlange vertraging en een verloren rechtszaak kwam de Europese Commissie vandaag dan eindelijk met een voorstel om criteria vast te stellen om te toetsen of een stof een negatief effect heeft op het hormonaal stelsel. Staes: "Het is beschamend dat de Europese Commissie gewoon doorgaat met het verdedigen van de lijn van de chemische industrie ten koste van de volksgezondheid. Wederom is bevestigd dat de Europese Commissie economische belangen boven gezondheid zet. We moeten wellicht meer kijken naar de geldstromen die in deze business omgaan.”

Staes: “Met het omstreden herbicide glyfosaat waarover de Europese ministers volgende week (24/6) een besluit moeten nemen en dat mogelijk ook hormoonverstorende werkingen heeft, wordt bijvoorbeeld jaarlijks minstens 6 miljard euro verdiend, waarvan ongeveer een vijfde in Europa. Die winsten mogen blijkbaar niet aangeraakt worden. Misschien moeten we gewoon eens de kosten-baten analyse - opbrengsten privé en kosten publiek - maken? Want naast de onvoorstelbare en helaas deels onzichtbare schade die dit soort stoffen aanrichten bij mensen, zorgt het ook voor een geschatte economische schade van 157 miljard euro per jaar.”

Staes: “Het lijkt er op dat de Europese Commissie kiest voor zo'n brede definitie (2) dat alle stoffen die ons hormonaal systeem negatief beïnvloeden, gewoon op de markt kunnen blijven. De Europese Commissie stelt namelijk dat er een bewezen negatief effect op mensen moet zijn, voordat een stof als hormoonverstorend aangewezen kan worden. Een bewezen negatief effect op dieren telt niet als wetenschappelijk bewijs. Dat zet zelfs de wetenschappelijke praktijk op zijn kop!” Staes: “Het is vrijwel onmogelijk om dit schadelijk effect voor mensen één-op-één vast te stellen. De gevolgen van hormoonverstorende stoffen zoals kanker, vruchtbaarheidsproblemen en obesitas treden vaak tientallen jaren later op. Daarnaast kan je niet zomaar allerlei testen op mensen los gaan laten. Mensen zijn tot nader order geen proefdieren, dacht ik. Dit druist volledig in tegen alle voorgaande regelgeving rondom chemische stoffen, het wettelijk vastgelegde voorzorgsprincipe en tegen het wettelijke mandaat van de Europese Commissie.”


http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/hormoonverstorende-stoffen-europese-commissie-komt-met-schandalig-voorstel/26493

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipulatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vraagt aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift om twee publicaties terug te trekken van een voormalig medewerker. In deze twee publicaties manipuleerde de wetenschapper datasets, waardoor er valselijk bewijs is gecreëerd.

De manipulatie kwam aan het licht nadat een promovendus een melding indiende. De publicaties gingen over zeer specifiek moleculair onderzoek en waren niet patiëntgerelateerd. Ze hebben dus niet geleid tot onveilige situaties voor patiënten.
Prof. dr. Pancras Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan van het LUMC zegt: “We betreuren het incident ten zeerste. Na een melding van een promovendus heeft het LUMC intern onderzoek verricht. In eerste instantie werd er geen sluitend bewijs gevonden''.

Tijdens een onderzoek bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) is nieuw feitenmateriaal over de inhoudelijke casus getoond. Daarop heeft het LUMC een nieuw onderzoek gestart. En hebben wij een andere conclusie getrokken. De uitkomst van het onderzoek toont nu duidelijk aan dat er door één medewerker bewust datasets gemanipuleerd zijn.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het ronde huis

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet, waardoor de sporen werden gewist, doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af, die u in de stoutste droom niet kunt bedenken.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux-achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland.

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond 'HET RONDE HUIS bij Nunspeet' en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? Oordeelt u zelf over de volgende intriges (bron o.a. krant nunspeet 1976)...
http://stopdebankiers.eu/het-ronde-huis-bij-nunspeet-hier-begon-het-koninklijk-pedofiel-netwerk/

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tolerantiegrens

Andrea Cipriani e.a. zien geen heil in behandeling met antidepressiva bij kinderen en adolescenten met een depressieve stoornis. Dit concluderen zij in een meta-analyse in The Lancet. De meta-analyse onderscheidt zich van eerdere studies door antidepressiva zowel onderling als met een placebo te vergelijken.

De onderzoekers gebruikten voor hun analyse 34 dubbelblinde gerandomiseerde trials, afkomstig uit de hele wereld (inclusief Nederland), uit de periode 1986 tot 2014. Het betrof 5260 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 9 tot 18 jaar en een officiële diagnose depressieve stoornis. De studie analyseerde veertien verschillende antidepressiva, behorende tot de groepen SSRI, SNRI en TCA. Fluoxetine bereikte een statistisch, nog net significant, beter resultaat dan andere antidepressiva en placebo en werd het beste getolereerd. Imipramine, duloxetine en venlafaxine werden het minst verdragen. Behandeling met deze middelen werd relatief vaak gestaakt vanwege bijwerkingen.

Cipriani e.a. onderstrepen de huidige richtlijnen, waarin behandeling middels psychotherapie leidend is. Fluoxetine dient alleen in overweging te worden genomen bij een matig tot ernstige depressie, waarbij psychotherapie niet voorhanden is of onvoldoende werkt, aldus de auteurs.


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prangende vragen

Enkele vragen van kamerlid Henk Van Gerven (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het nieuwe bevolkingsonderzoek 108 kankergevallen voorkomt (ingezonden 1 juni 2016).

- Wat is uw reactie op het bericht dat het nieuwe bevolkingsonderzoek 108
kankergevallen per jaar voorkomt? Kunt u daarbij tevens specifiek ingaan op het aspect dat voorkomen iets anders is dan vroegtijdig ontdekken?
- Wat vindt u ervan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeeft dat de kogel door de kerk is, en het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker er per 2017 definitief gaat komen? Is de kogel door de kerk? Er komt toch nog een kosteneffectiviteitsstudie?
- Kunt u aangeven welke inputparameters voor de kosteneffectiviteitsstudie worden gebruikt? Vindt u niet dat die gegevens openbaar zouden moeten zijn, gezien de discussie in de beroepsgroep? Zo nee, waarom niet?
- Vindt u niet dat het wenselijk zou zijn als het RIVM zich onafhankelijker zou opstellen, en eerst de resultaten van de studies naar de zelftest zou moeten afwachten, alvorens in de publiciteit te treden met de stelling dat deze net zo betrouwbaar is als een uitstrijkje door de huisarts?
- Wat is uw standpunt over het adviesrapport van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van het VU-VUMC over de Conflicts of Interest?
- Bent u van mening dat de integriteitscommissie ook het niet melden van zakelijke belangen bij wetenschappelijk advieswerk had moeten onderzoeken, met name ook tijdens de totstandkoming van het advies van de Gezondheidsraad Screening op baarmoederhalskanker (2011), aangezien de heer Meijer zijn belangen niet meldde bij de Gezondheidsraad, maar wel mee deed met de aanbesteding voor de HPV-testen?

De kogel is dus wel door de kerk (gisteren – en blijkbaar dus toch zonder het antwoord op bovengenoemde vragen van de minister af te wachten): https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/bevolkingsonderzoek-baarmoederhalskanker-positief-advies

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maggie als boegbeeld

De Belgische regering heeft samen met de voedings- en retailsector het convenant 'Evenwichtige Voeding' gesloten. Daarmee willen de partners bereiken dat de Belgische consument in 2017 5% minder calorieën binnenkrijgt ten opzichte van 2012 en dat de samenstelling van voedingsmiddelen verbetert door een lager suiker- en vetgehalte. België is hiermee 'Europees voorloper' met concrete afspraken voor de hele voedingssector.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekende het convenant met de federatie van de voedingsindustrie Fevia en de federatie van handel en diensten Comeos. Daarmee verbinden voedingsbedrijven, retailers, restaurantketens en cateraars zich met de overheid om de Belgische consument naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon te bewegen.

Minister De Block benadrukt dat “iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het om gezonde, evenwichtige voeding gaat: elke burger maar ook de overheid en de industrie. Maar ook de overheid en de voedingsindustrie nemen hun verantwoordelijkheid. Ik dank de Belgische voedingssector voor hun engagement. [..] De kracht van dit convenant is dat er niets van hogerhand is opgelegd. We hopen dat dit model van samenwerking in de rest van Europa navolging zal krijgen."

In Nederland vertrouwt de overheid vooralsnog op zelfregulering. De doelen en voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zijn aan nogal wat kritiek onderhevig. Dennis Zeilstra toonde aan dat op het gebied van zoutreductie geen meetbare voortgang is gemaakt in Nederland. In het kader van de discussie rondom Vinkje kwam Dick Veerman onlangs tot de conclusie dat "zonder betrokkenheid van een overheid die de labeling van minder goede en betere producten verplicht stelt voor alle producten, het niet werkt". België neemt met het commitment van de overheid als algemene verbinder, mogelijk het voortouw binnen Europa.
http://www.foodlog.nl/artikel/belgische-overheid-voedingsindustrie-en-retail-sluiten-gezondheidsconvenant/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit-Nexit

Henri de Castries, de CEO van verzekeringsmaatschappij AXA en voorzitter van de veelbesproken Bilderbergconferentie, vreest voor de verdere ontrafeling van de EU indien de Britten op 23 juni tegen een verlengd verblijf in de Unie stemmen. Dat heeft hij gezegd daags na de beëindiging van de jaarlijkse conferentie, die dit jaar in Dresden plaatsvond.

Indien het VK er voor kiest om de EU te verlaten zullen ook andere landen worden aangemoedigd om een speciale behandeling binnen de EU te zoeken, wat de ontrafeling van Europa enkel zal versnellen.”

Ik ben tegen referenda en ik ben helemaal, helemaal, helemaal tegen referenda over multilaterale akkoorden. Ze zijn volledig zinloos, zoals we hebben gezien met het Nederlandse referendum. Dat referendum heeft tot desastreuze resultaten geleid.” Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd ter gelegenheid van een conferentie van Europese parlementsleden.

Nederland is tot 30 juni nog roterend voorzitter van de EU, maar is nu het enige van de 28 EU-landen dat het verdrag met Oekraïne nog niet heeft geratificeerd. Hoewel het om een niet-bindend initiatief ging, zit de regering Rutte duidelijk in nesten. Ze weet niet wat gedaan en heeft een beslissing uitgesteld tot net voor het zomerreces.

Brexit, Nexit,… het ene referendum na het andere dreigt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (4)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Wat moeten wij eten?

We vinden het vanzelfsprekend dat niemand zal gaan autorijden zonder de besturing, de remmen, de koppeling en de motor te kennen; dat iedere automobilist weer hoeveel benzine hij verbruikt en berekent hoeveel hij voor een lange tocht nodig zal hebben; dat hij zorgt voor goede smering van zijn wagen en zich voor de rit ervan overtuigt of de radiator voldoende water bevat.

De mens weet wel hoeveel hij verdient, hoeveel hij ontvangt en uitgeeft; hij weet, wat en hoeveel hij per dag eet; maar weet hij hoe weinig men slechts nodig heeft om te leven; weet hij dat de minimum-voeding tevens de beste voeding is? Weet hij dat de meeste chronische ziekten in de buik ontstaan, haar oorzaak hebben in foutieve of bovenmatige voedseltoevoer?

Weet hij dat ons hele economische, huiselijke en openbare leven een heel ander aspect zou krijgen, als we.... de wetten van onze voedselbehoefte kenden?

Friedrich Nietzsche schrijft: ''Ik geloof dat de vegetariërs met hun voorschrift: minder en eenvoudiger eten, nuttiger geweest zijn dan onze '
Moral-system' met elkander. Er is geen twijfel aan, of onze toekomstige opvoeder zal de mens een strenger diëet voorschrijven.''

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen» 
George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Een simpele vraag als: "Wat als jouw zoon homo zou zijn?", kon niet beantwoord worden door belangrijke figuren binnen 2 grote geloofsgemeenschappen: de Islam en het Jodendom. We zijn donderdag 16 juni 2016. Wat heeft het voor nut om je levensstijl en principes te baseren op teksten van eeuwig en drie dagen geleden. Durf tegen bepaalde stromen ingaan, durf jullie geloof en waarden kritisch te bekijken en te actualiseren naar de 21e eeuw. Jullie preken diversiteit, wel, handel ernaar. Walk the talk. Als jullie, die een inspiratie moeten zijn voor een veel grotere groep, het al niet over jullie lippen krijgen dat je geen probleem zou hebben als uw zoon homo was, zitten we met een enorm probleem. Een enorm probleem....Nand De Klerck (Vlaams politicoloog)

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page29.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: