7 jun. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 213
In de kijker:

* GSM en kanker (2)
* Prikkeltjes
* Onstilbare datahonger
* Begin met luisteren
* De droom van Jean-Claude
* Focus op voeding
* Sorry, foutje
* Calamiteiten
* Patenten onder de loep
* Kunst van genezen (2)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
GSM en kanker (2)

26 mei 2016: Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over. Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program (NTP)', een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid. De studie is één van meest diepgaande die tot op heden plaatsvond. De Amerikaanse overheidsagentschappen voor gezondheid (FDA) en telecommunicatie (FCC) bekijken momenteel hoe de bevolking zal worden ingelicht over de mogelijke risico's door gsm-straling.http://www.beperkdestraling.org/1215-baanbrekend-onderzoek-amerikaanse-overheid-bevestigt-kankerrisico-door-gsm-2

1 juni 2016: Verband mobieltje en kanker onbewezen, maar…
Er is GEEN verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Maar helemaal uit te sluiten is zo’n verband nou ook weer niet. Zo luidt de belangrijkste conclusie van een advies dat de Gezondheidsraad vandaag uitbrengt. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden. De raad keek daarbij uitsluitend naar epidemiologisch onderzoek over het mogelijke verband tussen tussen blootstelling aan radiofrequente velden van mobiele telefoons, en tumoren in de hersenen en andere weefsels in het hoofd en de nek (zoals hersenvliezen, gehoorzenuw en speekselklieren). Onderzoek naar andere bronnen van radiofrequente velden en naar andere vormen van kanker werden buiten beschouwing gelaten. De inventarisatie van het dierexperimentele onderzoek kende die beperking echter niet. Toch vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken door blijven gaan, want er zijn nog steeds heel weinig gegevens over langetermijneffecten bij mensen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* De vaccinatie-epidemie: Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde op 31 mei 2016 een reactie aan de Tweede Kamer over de petitie van de ouderenbond KBO met pleidooi voor vaccinaties bij ouderen. Zij deelt het belang van vaccinaties met de KBO. 'Ook zij ziet grote gezondheidswinst als ouderen worden ingeënt tegen gordelroos, pneumokokken (longontsteking) en kinkhoest'. De minister wacht het definitieve advies af van de Gezondheidsraad dat naar verwachting eind juni zal verschijnen. In de zomer van 2016 komen de Gezondheidsraad en het Zorginstituut met een advies over het beoordelen van vaccins in de toekomst (!). http://www.ouderenjournaal.nl/home/minister-deelt-pleidooi-voor-vaccinatie-ouderen/
Noot: let op de timing; advies ruim op tijd voor het komende griepseizoen (extra vaccinaanbod kan dan tegelijk verwerkt worden in de oproep voor de griepprik). In de praktijk betekent dit:1x griep - 1x gordelroos - 1x pneu - 1x 'kinkhoest' = combi met difterie-tetanus (en evt polio).

* Even bij de zuiderburen op bezoek minister Schippers?: Een Belgisch onderzoeksteam heeft recent (april 2016) een kosten-batenstudie gepubliceerd van de vaccinatie tegen pneumokokken van gezonde 50-plussers. De onderzoekers besluiten dat meer onderzoek nodig is naar de efficiëntie van een gecombineerde vaccinatiestrategie, van de vaccinatie van bepaalde risicogroepen en van de duur van de vaccinale bescherming. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16002814

* Vrije mening: De BMR-vaccinatiegraad ligt op vrije scholen in Gelderland flink onder het gewenste niveau. Een aanzienlijk deel van de ouders van deze scholieren twijfelt aan de veiligheid en het nut van vaccins. In schooljaar 2011/2012 hebben zij ruim zevenhonderd ouders van kinderen op elf vrije scholen vragenlijsten meegegeven. Bijna twee derde van de lijsten kwam ingevuld terug. Ruim 40 procent was het oneens met de stelling ‘Kindervaccinaties zijn goed voor de bescherming van de gezondheid van mijn kind’. 45 procent twijfelt aan de veiligheid van vaccinaties. Kortom: de scepsis was duidelijk groot. http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/154107/Vrijeschoolkinderen-minder-vaak-ingeent.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onstilbare datahonger

Aan het begin van haar carrière verzekerde minister Edith Schippers de Tweede Kamer nog dat zij de privacy van patiënten waarborgt. Maar inmiddels heeft de bewindsvrouw haar belofte gebroken en bovendien heeft zij lak aan de kritiek van deskundigen.

'Zorgverzekeraars krijgen op geen enkele manier toegang tot elektronische dossiers van patiënten,’ stelde minister Schippers tijdens een algemeen overleg op 13 december 2011.

De kop van de Volkskrant toont dat de minister destijds allesbehalve de waarheid sprak: Kamer niet ingelicht over breder delen zorgdata. Sinds 1 januari van dit jaar worden zorgdata intensiever gedeeld en geanalyseerd als gevolg van een akkoord dat Schippers zonder medeweten van het parlement sloot met vijf partijen, onder wie de verzekeraars. Woordvoerders van het ministerie laten in de Volkskrant weten dat dit geen bezwaar is, omdat de data geanonimiseerd zijn en alleen met overheidspartijen gedeeld worden. Veel zorgverleners hebben via de sociale media hun woede geuit en zien dit juist als een aanval op het medisch beroepsgeheim. Bovendien: sinds wanneer zijn zorgverzekeraars een overheidspartij?

Declaratiedata bevatten gegevens over diagnosegroepen en gebruikte medicatie. Voorheen werden die data alleen gedeeld met de organisatie Vektis, die onderzoek doet naar de effectiviteit van behandelingen. Zorg- en behandeldata zijn afkomstig van ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Dit wordt aangemerkt als een ‘zeer risicovolle database’, omdat het gevoelige informatie over patiënten bevat. Declaratiegegevens van een patiënt gaan nu gebruikt worden voor een ander doel dan de financiële afhandeling van de behandeling. Zonder dat de zorgen over bescherming van de privacy zijn weggenomen. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, negeert het Parlement, de Raad van State, een Universiteit die desgevraagd advies geeft en ongeruste zorgverleners en patiënten. Is de datahonger van de bewindsvrouw nu gestild?


https://www.ftm.nl/artikelen/de-onstilbare-datahonger-van-edith-schippers

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begin met luisteren

België 2016. De sociale onrust schudt aan de takken van de bomen. Wat uitgesteld werd door een bloedig en ontredderend voorjaar, sloeg des te harder toe met de zomer in aantocht. Het genadeloze ritme van een regen aan besparende maatregelen deed her en der een lekke emmer overlopen.

Aan al die denkers en opiniemakers die zo zelfgenoegzaam kwekken dat dialoog constructiever is dan staken en betogen: voeg de daad bij het woord en ga in dialoog met diegenen die jullie nu zo vurig en gretig verketteren. Wie weet lijkt het toekomstideaal van een staker verrassend veel op dat van jullie, maar is het de weg er naartoe die verschilt. Wie weet liggen jullie wakker van dezelfde dingen, maar zien jullie niet dezelfde oplossingen.

Wees het gerust oneens, ga oprecht in debat, maar stel vooral veel vragen. Vraag hen onbevangen wat er misgaat, waarom en waartegen ze in verzet gaan. Wellicht gaat het om veel meer dan een enkele maatregel, om dieperliggend ongenoegen dan een aantal geschrapte recupdagen oproepen.

Een lekke emmer loopt pas over wanneer de kraan helemaal open wordt gedraaid...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
De droom van Jean-Claude

Niet eerder hadden zoveel Europese regeringsleiders kritiek op handelsakkoord TTIP. Eind juni kan het zelfs over zijn met de TTIP-droom van EC-voorzitter Jean-Claude Juncker. Waarover gaat die droom ook alweer? En wat is de kritiek?

Jean-Claude heeft een droom. In die droom staan op een dag alle Europese landen - politiek leiders van Londen tot Madrid - eensgezind achter TTIP. Een fijne droom, maar die gehoopte Europese harmonie is nog ver weg, zo is de afgelopen tijd gebleken. De ene belangrijke politieke leider na de andere heeft laten weten ernstige bedenkingen te hebben bij TTIP, het beoogde vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten.

Voor Jean-Claude past TTIP in het grotere Europese plaatje. Een droom in een droom als het ware. Kan de EU welvaart brengen voor haar inwoners? Is de EU open ten opzichte van de rest van de wereld? ‘Europa heeft antwoorden op deze vragen,’ zei Juncker het afgelopen jaar in zijn Europese State of the Union-toespraak. Volgens Jean-Claude zijn we het allemaal met elkaar eens dat Europa zich moet aanpassen om de problemen van vandaag aan te kunnen, ‘Dat is waarom we onderhandelen over handelsakkoorden met vooraanstaande landen, zoals het trans-Atlantische vrijhandels- en investeringsverdrag.’

Het Nederlandse kabinet deelt de droom van Jean-Claude. Het kwam daarom goed uit dat Nederland in januari 2016 voorzitter werd van de Europese Unie. In een Kamerbrief beschreef Bert Koenders, Minister van Buitenlandse Zaken, destijds de doelstellingen van het kabinet tijdens het voorzitterschap: ‘TTIP is een absolute prioriteit voor het kabinet, gezien de verwachte voordelen die een ambitieus verdrag biedt.’

De ontmoeting, eind deze maand, van Juncker met de Europese regeringsleiders wordt cruciaal voor TTIP. De voorzitter van de Europese Commissie wil dan van alle 28 leiders weten of ze nog wel trek hebben in TTIP.
‘We moeten ervoor zorgen dat we allemaal in dezelfde richting roeien,’ zegt een woordvoerder van de Europese Commissie tegen Follow the Money. Na het gesprek volgt ofwel een zomer vol hernieuwde TTIP-onderhandelingen, of de langgekoesterde TTIP-droom valt in duigen. Het zal erom spannen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Focus op voeding

Op 3 juni 2016 zag de Vereniging Arts en Voeding het levenslicht tijdens de vijfde editie van het wetenschappelijke congres 'Arts en Voeding' in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De nieuwe artsenvereniging wil de kennis onder artsen over voeding en de effecten daarvan op ziekte en gezondheid vergroten. Dat is hard nodig vindt een groot deel van jonge huisartsen. Zij prefereren in 30 tot 50 procent van de dagelijkse consulten voeding- en levensstijlinterventies boven het uitschrijven van recepten, zo blijkt uit eigen onderzoek van het nieuwe initiatief.

De Vereniging Arts en Voeding wil daar verandering in brengen. Er zijn nieuwe prioriteiten nodig, zegt initiatiefnemer en voorzitter Tamara de Weijer. “In de artsenopleiding is er nog altijd nauwelijks aandacht voor voeding. En ook het merendeel van huisartsen besteedt hier nauwelijks aandacht aan”, ziet De Weijer. “Terwijl er weken onderwijstijd bij elkaar wordt besteed in de opleidingen aan zeer zeldzame ziektes en medicatie gaat er circa
0,001% van de tijd over onderwijs met betrekking tot voeding en leefstijl. Dat moet anders en dat is precies wat we gaan doen met de Vereniging Arts en Voeding”, aldus de in Zwaag gevestigde huisarts.

“Juiste voeding is niet alleen van belang voor de preventie van veel aandoeningen, maar kan in sommige gevallen ook als behandeloptie worden ingezet”, zo zegt De Weijer. Onderzoeken waar patiënten met Diabetes type 2 met voeding- en levensstijladvies worden behandeld, laten volgens haar geweldige resultaten zien. Het merendeel is in staat hierdoor zijn diabetes om te keren en heeft daardoor veel minder of soms zelfs geheel geen medicatie meer nodig. Ook al is dit wetenschappelijk al 10 jaar bekend, slechts 10% van de huisartsen weet van deze mogelijkheid die tot miljarden besparingen in zorgkosten leidt. Dat gaat nu veranderen. Door een online kennisplatform te lanceren wil de nieuwe vereniging dergelijke kennis delen onder artsen en patiënten. Door dit wetenschappelijke platform, het aanbieden van scholing en het delen van best practices willen de initiatiefnemers binnen de zorgsector aandacht vragen voor het belang van voeding. 

http://blog.hutten.eu/artikel/-breng-voeding-terug-in-spreekkamer-en-collegezaal

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorry, foutje

Honderden ziekenhuispatiënten komen elk jaar om het leven door medische missers die niet worden aangemeld bij de inspectie. Dat is af te leiden uit de lijsten van ziekenhuisdoden die de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een jarenlange juridische strijd aan RTL Nieuws heeft gegeven.

In de lijsten staat dat de afgelopen drie jaar van 1214 patiënten is gemeld dat ze zijn overleden door een zogeheten calamiteit. Maar op grond van berekeningen van instituut Nivel blijkt dat in dezelfde periode ongeveer 3000 ziekenhuispatiënten het slachtoffer moeten zijn geworden van medische missers. Ziekenhuizen houden dus ongeveer 60 procent van deze gevallen onder de pet.

"De doofpot van medische missers gaat open", zegt RTL-onderzoeksverslaggever Hester van Yperen. "Voor het eerst zien we hoe vaak ziekenhuizen dodelijke missers melden en tegelijkertijd hoe massaal ziekenhuizen die missers verzwijgen."

Academische ziekenhuizen presteren niet beter dan andere ziekenhuizen. Ze doen stuk voor stuk te weinig meldingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle academische centra onlangs op de vingers getikt: van dit soort grote ziekenhuizen met ernstig zieke patiënten worden meer meldingen verwacht. Het AMC in Amsterdam doet het laagste aantal meldingen van alle academische ziekenhuizen. In de periode 2013-2015 werden 16 dodelijke calamiteiten aangemeld.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calamiteiten

Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt. Twee uitzendingen van Zembla brengen onder meer het verhaal over een angstcultuur op de KNO-afdeling, over calamiteiten die het ziekenhuis niet meldt bij de Inspectie. Aanvankelijk ontkent de Raad van Bestuur dat er problemen zijn, maar zegt nu dat Zembla 'ons met de neus op de feiten heeft gedrukt'. Toch gebeuren er in korte tijd merkwaardige dingen. Klokkenluiders worden onder druk gezet. En een omstreden arts die eerst op non-actief was gezet, mag ineens weer gaan werken. Zonder dat de Inspectie dat weet, en met het verscherpte toezicht als gevolg.

Naar aanleiding van de Zembla-uitzendingen start de Inspectie een groot onderzoek. Komt de waarheid nu wel boven tafel? Opnieuw keert Zembla terug in het UMC Utrecht. Want ziekenhuisdirecties, de Inspectie en de minister zeggen dat patiëntveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Maar waaruit blijkt dat? In het derde deel van 'Ziekenhuiscalamiteiten' onderzoekt Zembla wie ervoor zorgt dat wij ons met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan onze arts.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Patenten onder de loep

Hans van der Linde werkt nog 1 dag per week in de groepspraktijk in Capelle aan den IJssel, waar hij al sinds 1975 praktiseert. Daarnaast is hij minstens zoveel tijd kwijt aan zijn ‘activisme’. De afgelopen tien jaar werd hij bekend om zijn kritiek tegenover de farmaceutische industrie, medische opinieleiders met conflicterende belangen, gesponsorde nascholing en griepvaccinaties. Hij schrijft artikelen, columns en blogs, geeft voordrachten, colleges en interviews, en stuurt wekelijks e-mails naar een adressenbestand van zo’n 2500 mensen.

Marketing van de farmaceutische industrie is gebaseerd op het generiek
beïnvloeden van de wetenschap, de toelatingscommissies en de medici. Geneesmiddelen worden grotendeels ontwikkeld door de universiteiten, die vervolgens worden opgekocht door de industrie. De patenten die daarop worden verkregen worden vervolgens economisch misbruikt en zijn nadelig voor de volksgezondheid.

Van der Linde pleit ervoor dat de patentregelingen worden herzien.
Interview met Hans van der Linde over pharma-marketing: https://www.youtube.com/watch?v=-eEHZ7hSXeg&feature=youtu.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kunst van genezen (2)

Een serie fragmenten uit het boek De Natuur als Arts (Handboek voor de Natuurgeneeswijze) door Dr. F. Wolf uit 1930.

Waaruit bestaat het onderscheid tussen schoolgeneeskunde en natuurgeneeswijze? Van de zijde der schoolgeneeskunde tracht men dikwijls dit onderscheid weg te doezelen. De natuurgeneeskunde is 'niets nieuws', wat zij toepast is allang bekend, ze gebruikt ouderwetse, verouderde middelen, die de schoolgeneeskunde reeds lang te boven is...

Dergelijke redeneringen hoort men lang niet zelden en zij worden vooral te berde gebracht, als het de natuurarts door de toepassing van zeer eenvoudige voorschriften gelukt is, patiënten tot genezing te brengen, die maandenlang tevergeefs behandeld waren door de 'schoolgeneeskundigen'.

Inderdaad is de natuurgeneeswijze zeer oud; men kan veilig aannemen dat ze zo oud is als de mensheid zelf...

De natuurgeneeswijze onderscheidt zich van wat tot dusverre als schoolgeneeswijze wordt beschouwd, doordat ze een totaal andere kijk heeft op genezings- en levensverschijnselen. Voor haar is het lichaam een ondeelbaar geheel en niet een verzameling organen. Zij ziet er geen heil in als de keel-, neus- en oorarts de vergrote amandelen knipt en zich niet bekommert om de oorzaak van deze woekering.

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»George Santayana (1905)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Er zijn geen mislukkingen.
Er zijn alleen resultaten.
De enige vraag is wat je gaat doen
met de resultaten die je hebt verkregen.
Dr. Wayne Dyer

In de kijker:
Lezing Vaccin Vrij (12/6): http://www.club-yoga.nl/workshops.html
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page29.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: