1 okt. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 88

In de kijker :

* Zuinige Zorg
* Prikkeltjes
* WereldZEEdierendag
* Basta!
* Teek onder de loep
* Grensverbod virus* Kackadoris
* Gezond erin, ziek eruit
* Vaccinsoap (2)
* Voor Mensen - Door Mensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuinige Zorg

In Nederland zijn we al vele jaren bezig met het overtuigen van de politieke partijen van het belang van gezondheidspreventie en eigen verantwoordelijkheid in de Zorg, waardoor de zorgkosten kunnen dalen.

Ook nu de zorg onbetaalbaar dreigt te worden, is het nog steeds zo dat de meeste partijen hun standpunt laten zoals het is, of het nog erger maken dan het al is door allerlei bezuinigingen en eigen risico's door te voeren.

Als klap op de vuurpijl komt hierbij nog eens het voornemen van de politiek om in de bezuinigingen de zorg door CAM artsen te gaan belasten met BTW, terwijl over de normale zorg door artsen geen BTW wordt geheven. Dit is tegenstrijdig met alle grondbeginselen van gelijkwaardigheid! 
Complementaire gezondheidszorg omvat onder meer acupunctuur, antroposofische gezondheidszorg, homeopathie, manuele geneeskunde, natuurgeneeskunde en neuraaltherapie. Deze wordt verleend door artsen en andere gekwalificeerde zorgverleners, naast reguliere zorg of in plaats daarvan. Teneinde de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te verbreden, streven patiëntenorganisaties, complementaire artsenorganisaties en wetenschappers naar een meer integrale geneeskunde. Dit naar richtlijnen van de WHO en internationaal voorbeeld, waarbij regulier werkende artsen en complementair werkende artsen meer samenwerken dan in Nederland.
Zij doen dit vanuit de overtuiging dat een integrale benadering van de gezondheidszorg niet alleen de kwaliteit en innovatie van de geneeskunde in Nederland stimuleert, maar ook die van het onderwijs, het onderzoek, het toezicht en de regelgeving.

Lees verder de open brief aan Minister Edith Schippers, 'Integrale zorg kan mogelijk 15% aan kosten besparen'http://www.ppcg.nl/politiek.htm

Deze brief werd mede ondertekend door o.a. : Prinses Irene van Lippe-Biesterveld, Prof. Dr. H. Wijffels, Renate Dorrestein en vele andere bekende Nederlanders.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Tekort griepvaccin : Prof. dr. Marc Van Ranst citerend (de Standaard van 25 september) : 'Tegen november, als de vaccinatiecampagne op kruissnelheid moet komen, zal er voldoende vaccin voor iedereen zijn, leidt Van Ranst af uit een voorlopige inventarisrondvraag. ‘Ouderen wordt overigens aangeraden om pas dan een griepprik te halen, en niet nu al. Zo zijn ze zeker het hele griepseizoen gedekt.’ Bij oudere mensen houdt de bescherming die een vaccin biedt, immers korter aan.'

*
Jaarlijks griepvaccin NIET goed voor kinderen (in de herhaling) : Kinderen met een verzwakt immuunsysteem moeten eigenlijk ieder jaar een griepprik krijgen, maar dat vaccin kan hen juist vatbaarder maken voor gevaarlijkere virussen en epidemieën. Het standaardgriepvaccin verzwakt hun immuunsysteem namelijk nog meer. Dat doet het door verstoring van de productie van killer-T-cellen, die onderdeel zijn van de natuurlijke afweer van het lichaam tegen virussen. Aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben wetenschappers ontdekt dat het T-celgehalte veel hoger is bij kinderen die de jaarlijkse griepprik niet hebben gekregen. Zij vrezen dat deze standaardinenting met het griepvaccin een generatie van kinderen creëert die alleen maar vatbaarder is voor steeds virulentere griepuitbraken en -pandemieën. Bron : J Virol, 2011; 85: 11995-12000 (Ab Osterhaus, Ron Fouchier et al) : http://jvi.asm.org/content/85/22/11995.abstract

*
Huisarts verplicht tot oproepen griepvaccin : de keuze is weliswaar aan de burger om de griepprik te komen halen, maar huisartsen worden, volgens de richtlijnen van de gezondheidsinstanties, opgedragen (= verplicht) om iedereen die in aanmerking komt voor de griepvaccinatie, jaarlijks een uitnodiging te sturen. Dus.... don't shoot the messenger! Vandaag de dag zijn er nog maar héél weinig mensen die niet in een of andere risicohoekje geduwd/gedwongen/gestopt worden. Opsomming van het (officiële) lijstje risicogroepen: longziekten, luchtwegaandoeningen, hartziekten, diabetes, nieraandoeningen, personen met verminderde weerstand, leukemie, chemotherapie, verstandelijke handicap, verpleeghuisbewoners, 60+'ers, en deze : kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten (aspirine!) gebruiken. Inmiddels zijn we allen van wieg tot graf tot patiënt verworden... De zorg heeft er een (vooral ook administratieve) kostbare zorg bij gekregen...

*
Griepprik voor zwangeren : ook de propagandamachien voor deze specifieke doelgroep is in België weer in volle gang (jaarlijks terugkerend fenomeen). Gezonde zwangere vrouwen worden opgeroepen om zich te laten vaccineren, natuurlijk met de mantra 'Het vaccin is VOLLEDIG veilig'... Maar wat zegt de placentabarrière-theorie?:  'Filter voor potentieel schadelijke stoffen. Sommige stoffen zoals ethanol (alcoholische dranken), sigarettenbestanddelen of virussen, worden NIET tegengehouden en kunnen, afhankelijk van het tijdstip in de zwangerschap, de vrucht blijvend beschadigen (teratogeniciteit).' Er wordt wél gewaarschuwd voor het gevaar van het nuttigen van één glaasje, het opsteken van één sigaretje, maar zo te lezen en te horen komen de bestanddelen van het vaccin niet aan bod en worden deze überhaupt niet in vraag gesteld. De bijsluiter ontraadt het vaccineren van kinderen onder de 6 maanden, maar voor de foetus, het nog in volle ontwikkeling zijnde nieuw leventje in de dop, is er dus blijkbaar geen vuiltje aan de lucht (in de spuit)… Russische roulette??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WereldZEEdierendag

Iedereen weet dat het op 4 oktober Werelddierendag is. Veel mensen geven dan juist wat meer aandacht aan hun dieren, of steunen organisaties voor dierenwelzijn met een extra centje. Feitelijk zou het elke dag dierendag moeten zijn. Aan de zeedieren wordt op deze dag zelden of nooit aandacht gegeven, maar die aandacht verdienen zij wel. Biljoenen zeedieren zoals zeevogels, zeeschildpadden, zeezoogdieren zoals bijvoorbeeld dolfijnen en walvissen, zeehonden en zeeleeuwen, sterven jaarlijks een afschuwelijke dood in de netten van vissers, meestal als ongewenste vangst. Dat deze dieren kunnen lijden is voor iedereen duidelijk. Minder duidelijk was of vissen ook kunnen lijden.

De afgelopen twee decennia is echter zeer veel onderzoek gedaan naar het welzijn van vis. De vraag was “Kunnen vissen lijden?” Het antwoord is volmondig JA! Honderden studies bevestigen dat inmiddels.
Elk dier dat voor consumptie gedood wordt dient (in de EU) binnen één seconde te sterven, of zodanig bedwelmd te zijn dat hij van het sterven niets merkt. Vissen doen er soms uren over om te sterven en lijden daarbij de meest verschrikkelijke pijnen, angst en stress. Misschien kennen jullie de studie “Worse things happen at sea: the welfare of wild-caught fish”: http://www.fishcount.org.uk/published/standard/fishcountfullrptSR.pdf. Zo nee, dan is het lezen daarvan zeer de moeite waard.
Vanaf nu: ELK JAAR – een dag na Werelddierendag – op 5 oktober: WereldZEEdierendag! 
Wat doet de Seafirstfoundation? : https://www.youtube.com/watch?v=onc1RPsS-vE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basta!
 
Een burgemeester van een klein Italiaans bergdorpje zegt "Basta"... en alles verandert. De inwoners van Filettino nemen het heft in handen. Een romantisch antwoord op de crisis

De inwoners van Filettino scharen zich als één man achter de plannen van hun burgemeester, die rigoureus een andere route kiest. Hij roept zijn dorp uit tot een zelfstandig Prinsdom dat zich losscheurt van Italië, en voert een eigen munt in. De euro wordt afgeschaft, Europa, het rijk en de financiële instellingen verliezen hun greep op het bergdorpje.

De zelf benoemde Prins stijgt boven zichzelf uit en met gedurfde ideeën verandert hij een uitzichtloos dorpje tot een trots prinsdom met een nieuwe visie op geld, verantwoordelijkheid, zaken doen, solidariteit en kleinschaligheid. David neemt het op tegen Goliath. De bevolking krijgt weer hoop en weigert zich neer te leggen bij de sombere economische berichten en toekomstverwachtingen. Een nieuwe samenleving wordt met vallen en opstaan uitgevonden; er ontstaat een alternatieve maatschappij: kleinschalig, zelfvoorzienend, duurzaam en verdraagzaam.

Hoe lang zal de prins weerstand kunnen bieden aan de alsmaar toenemende druk zijn utopische idealen te verraden?
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Filettino spelen de verhalen van de levens en liefdes van de mensen die in het dorp wonen. De mensen kiezen voor een ander leven, samen, maar ook ten opzichte van de rest van de wereld. Het resultaat is een bijna utopisch verhaal over goed en kwaad en - niet te vergeten - hoop. Een optimistisch verhaal in sombere tijden.

Bron : http://www.geertkimpen.com/nieuws.htm
Dansen in de fontein :
http://www.youtube.com/watch?v=drnGjirr--Y
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teek onder de loep

In tuinen, in bossen: ze krioelen overal op dit moment. Een teek heb je zo te pakken. Eenmaal gebeten, loop je het risico op de ziekte van Lyme. Tenminste, als je daar al mee gediagnosticeerd wordt. Want dat blijkt minder eenvoudig dan gedacht, ook het vinden van de juiste behandeling is een gepuzzel. Daar moest maar eens verandering in komen, vond de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten.

De Gezondheidsraad erkent dat de ziekte van Lyme tot uiting kan komen in allerlei gradaties en via allerlei verschillende symptomen. En dat maakt het moeilijker de ziekte te herkennen en vast te stellen. Dat is alvast een beetje erkenning voor de vele mensen die na een tekenbeet al jaren met vage klachten rondlopen. De raad heeft zes patiëntentypes in kaart gebracht, die allemaal op een andere manier behandeld dienen te worden. Bijvoorbeeld met een korte antibioticakuur of juist een hele lange. Het lijkt erop dat artsen doelgerichter te werk kunnen gaan en hopelijk mensen effectiever kunnen helpen.

Maar er is meer nodig vindt de Gezondheidsraad. Ze pleit voor meer onderzoek naar nieuwe testen en behandelmethoden. Op dit moment is er niet één betrouwbare test die iedereen in medisch Nederland gebruikt en eigenlijk zou die er wel moeten komen. “De diagnoses en behandelingen van de ziekte van Lyme moeten verbeteren. De testen op Lyme zijn niet betrouwbaar, daardoor kun je een valse diagnose krijgen. Zo kan er gezegd worden dat je de ziekte niet hebt, terwijl de bacterie wel degelijk in je lijf zit. Nu krijgt iedereen nog een standaardbehandeling (antibioticakuur van twee tot vier weken), terwijl deze behandeling bij lange na niet altijd werkt. Straks kan het zijn dat je een antibioticakuur krijgt die langer duurt dan vier weken.

Elk mens is anders en verdient dus ook een andere behandeling. Helaas geldt dit niet voor alle artsen waardoor er nog te vaak gekozen wordt voor de standaard behandeling, terwijl het niet zeker is of die wel iedereen helpt.

Lees verder :
https://www.gezondnu.nl/dossiers/ziekte-van-lyme/nieuw-advies-bij-ziekte-van-lyme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grensverbod virus

Een in zijn wiek geschoten Ron Fouchier : "Wetenschappers worden afhankelijk van een douaneambtenaar die een stempel moet zetten. Het kan niet zo zijn dat ik voor een groen stoplicht moet wachten terwijl de rest mag doorrijden."

Het ministerie van Economische Zaken heeft twee jaar geleden terecht een verbod uitgesproken op de publicatie van een onderzoek naar het H5N1-griepvirus. De publicatie van het Erasmus Medisch Centrum was in strijd met een Europese verordening tegen verspreiding van biologische wapens. Daarom hadden de onderzoekers een exportvergunning moeten aanvragen, zegt de rechtbank in Haarlem.


De leider van het onderzoek was Erasmus MC-hoogleraar virologie Ron Fouchier. Hij heeft onderzocht hoe het voor mensen gevaarlijke H5N1-virus zo bewerkt kan worden dat het ook via de lucht kan worden verspreid.

De rechtbank in Haarlem geeft het ministerie gelijk, onder meer omdat de onderzoekers iets nieuws hebben bedacht, namelijk hoe je het H5N1-virus via de lucht kan verspreiden. Daarom is de uitzonderingsbepaling die de verordening voor wetenschappelijk onderzoek maakt niet van toepassing.


Het gevolg van de uitspraak is dat wetenschappers die onderzoek doen naar ziekmakende virussen en bacteriën voortaan een exportvergunning moeten aanvragen, als ze hun resultaten in een internationaal blad willen publiceren.

Lees verder : http://nos.nl/artikel/555836-verbod-artikel-erasmus-mc-terecht.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kackadoris

Op Artsennet was op 20 september een bericht te lezen over de zogenaamde Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). Doel van deze prijs zou zijn om mensen die in de ogen van de VtdK een verkeerde mening hebben aan de schandpaal te nagelen. Als we beter kijken, is deze prijs eigenlijk een aanmoediging voor mensen met visie.

De mensen die door de jury van de VtdK genomineerd zijn, blijken namelijk allemaal integere mensen te zijn van behoorlijk kaliber die hun sporen hebben verdiend. Wat deze wetenschappers met elkaar gemeen hebben, is dat zij zich niet klakkeloos conformeren aan de heersende mening. Zij durven over grenzen te kijken en zijn in staat
out of the box te denken, op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Op zoek naar een beter omgaan met onze planeet en onze gezondheid. Op zoek naar een duurzame toekomst. Mensen met visie en gezond verstand.

Wat de jury blijkbaar dwars zit, is dat de genomineerden niet zonder meer afwijzend staan tegenover artsen die een bredere visie hebben dan alleen regulier, tegenover artsen die weten dat er meer bestaat dan synthetische geneesmiddelen en chirurgie. Deze artsen nemen namelijk niet alleen het zelfgenezend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt serieus, zij maken daar ook actief gebruik van door dat zelfgenezend vermogen te ondersteunen en zo nodig te stimuleren. Onder het motto: gezondheid stimuleren zover het kan en ziekte bestrijden als het nodig is.

De VtdK noemt alles wat (nog) niet regulier is ‘alternatief’. En in plaats van kwakzalverij te bestrijden, heeft zij als doel gekozen om alternatieve geneeskunde te bestrijden. En als reden geeft zij op dat alternatieve geneeskunde niet wetenschappelijk zou zijn. De cirkelredenering  die door haar gehanteerd wordt, is in de trant van: alternatieve geneeskunde is niet wetenschappelijk bewezen en je hoeft er geen onderzoek naar te doen, want het is alternatief. Maar hoe zit het echt met de wetenschappelijkheid van alternatieve geneeskunde?

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/kackadorisprijs-blijkt-plots-innovatieprijs/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond erin, ziek eruit
 
Elk jaar wordt wereldwijd de gezondheid van meer dan 43 miljoen mensen in het gedrang gebracht door onveilige medische interventies in ziekenhuizen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard School of Public Health (HSPH). De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat deze medische fouten leiden tot een verlies van bijna drieëntwintig miljoen jaar gezonde levenstijd.

De onderzoekers stelden vast dat in landen met een hoog inkomen vooral geneesmiddelen aan de basis liggen van de incidenten. In landen met een laag en gemiddeld inkomen is er daarentegen in eerste instantie sprake van bloedklonters in de aders. Andere belangrijke oorzaken zijn ziekenhuis-specifieke longontstekingen, valpartijen en doorligverwondingen. Er wordt echter aan toegevoegd dat in het onderzoek geen rekening werd gehouden met onder meer het gebruik van geïnfecteerde injectienaalden, gecontamineerde bloedproducten of namaakgeneesmiddelen. In werkelijkheid ligt het verlies van gezonde levensjaren volgens het rapport dan ook wellicht nog gevoelig hoger.

Ziekenhuis-incidenten zijn volgens de onderzoekers op de twintigste plaats in de belangrijkste doodsoorzaken van de wereldbevolking.
http://www.express.be/sectors/?action=view&cat=chemicals&item=wereldwijd-bijna-50-miljoen-slachtoffers-door-ziekenhuisfouten&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (2)

Tweede deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).
Vanaf het begin was het idee verdacht dat de huid moest worden doorboord met een naald, al was het maar om het introduceren van nieuwe eiwitten en andere stoffen in een ondoordringbare omgeving mogelijk te maken. Het bloedstelsel.

Wij nemen aan dat het injecteren van microben in het bloed van baby's veilig en wetenschappelijk is, zonder daar nog eens over na te denken. Populaire en wetenschappelijke literatuur nemen deze niet-bewezen stelling altijd maar aan. Maar injecties zijn een totale inbreuk op de natuur. Het is het ontwerp van de natuur, dat er niets mag worden toegevoegd aan het bloed, zonder tussenkomst van het spijsverterings- of ademhalingssyteem. Het is niet wetenschappelijk om de natuur te vervuilen, hoe je het ook wendt of keert.

Dit is toch logisch nadenken?

Ooit nagedacht hoe een kind instinctief reageert bij het zien van een injectienaald? Waarom vertrouwen wij niet op onze instincten? Als je de slogan wilt gebruiken: 'het is voor je eigen bestwil', dan moet je wel weten waar je over praat. Het gaat tenslotte over je kind.

Eén concept dat wij niet mogen veronachtzamen, is de essentie waarom vaccins zijn ontwikkeld: voor het eerst in de geschiedenis zijn artsen namelijk niet meer beperkt tot het behandelen van zieken. Met de komst van de vaccins kunnen artsen nu volledig gezonde mensen adviseren zich te laten vaccineren om 'gezond te blijven'. Als alwetenden binnen de medische wetenschap zullen artsen ons blijven voorhouden dat ze de sleutel hebben gevonden van 'onmetelijke gezondheid' die zij, tot opluchting van ons allen, zullen delen met de mensheid. Maar dat heeft een prijs...
'De grootste vijand van de waarheid is niet altijd de leugen - bewust, kunstmatig en oneerlijk - maar het is de mythe : volhardend, overtuigend en irreëel. Het geloven in mythes geeft het voordeel van het hebben van een mening, zonder de moeite te hoeven nemen van het nadenken.' John F. Kennedy

Wordt vervolgd....
Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor Mensen - Door Mensen

Even aandacht voor dit mens-waardige initiatief :

Is het u ook opgevallen dat er steeds meer mensen in Nederland zijn die een beroep moeten doen op de Voedselbanken?

Ziet u ook nog steeds zwervers in de grote steden? Is het ooit leeg bij het Leger des Heils? Blijkbaar zijn er in Nederland nog veel mensen die onder de armoedegrens leven. Ondanks de vele ontwikkelingshulp die we aan het buitenland schenken zijn we zelf ook nog lang niet van de armoede af. Er komen namelijk steeds meer mensen die afhankelijk zijn van vrijwilligers.

De armoede in de wereld kunnen we niet terugdringen, maar we kunnen wel proberen mens en dier in nood een hart onder de riem te steken...
In deze tijd dienen we slechts het gereedschap aan te reiken waarmee de ander de weg in zichzelf weer terug kan vinden.

Lees verder : Vóór mensen, dóór mensen en samen uit, samen thuis : http://www.desireandgive.nl/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

De filosofie achter bamboe: "Is het zaadje in de grond gestopt dan is er ongeveer vijf jaar niets te zien behalve een minuscuul lootje. Alle groei voltrekt zich ondergronds: er vormt zich een complexe wortelstructuur, zowel verticaal als horizontaal. Aan het einde van het vijfde jaar loopt het Chinees bamboe in ijltempo uit tot het een hoogte heeft bereikt van vijfentwintig meter.”
(Paolo Coelho)

Website in de kijker : http://www.vaccinatieraad.nl/
Agenda Plus in de kijker : http://issuu.com/agendaplusvlaanderen/docs/a_38-final
Inspirerende interviews in de kijker :
http://tegenlicht.vpro.nl/talksoverzicht/talks.html
Vrouwen in de kijker : http://energiekevrouwenacademie.nl/
Boek in de kijker : http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872640&pc=6E621E7D

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: