15 okt. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 90In de kijker :

* Sluiers opgelicht
* Het gat gedicht

* Prikkeltjes
* Elektronisch Kinddossier
* Goodbye privacy
* Gezond opgroeien
* Beestachtig
* Gezonde betutteling?
* EU will watch you
* Vaccinsoap (4)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sluiers opgelicht

Alle ouders met vaccinatierijpe kinderen krijgen samen met de oproepen, ook de RIVM-brochure 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' op hun deurmat.

Lees even mee (samenvatting van pagina 7) :
* We onderzoeken de bijwerkingen goed. Daardoor kennen we de meeste bijwerkingen. Zo weten we ook dat de meeste bijwerkingen NIET ZO ERG zijn. En dat ze VANZELF over gaan.
* Sommige mensen leggen een verband tussen inentingen en andere ernstige aandoeningen. Dat is ONTERECHT. Van de inentingen zelf kan uw kind GEEN ernstige ziekten krijgen. Ziekten zoals hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand, epilepsie, diabetes, autisme of overlijden door bijvoorbeeld wiegendood komen dus NOOIT door de inenting.
* De arts of verpleegkundige MELDT de bijwerking OOK bij Lareb.
U kunt ook zelf een melding doen op www.lareb.nl. SOMS nemen zij contact met u op, als ze bijvoorbeeld meer informatie willen over een bijwerking (in de praktijk blijkt dit echter héél anders te gaan. Opmerking van een moeder : "Ze gaven mij een folder van het Lareb mee en hun reactie kwam neer op een: 'succes ermee!')


Duidelijk op papier - VAAG in de praktijk

Schrijnend en veelzeggend voorbeeld hiervan : de officiële eindconclusie van het Lareb in 2011 naar aanleiding van het onderzoek naar het overlijden van Freek Hagoort in 2009, drie dagen nà de BMR/DPT prikken, luidde : 'De vraag of de infecties door de vaccinaties zijn uitgelokt of verergerd, hebben de onderzoekers NIET MET ZEKERHEID kunnen beantwoorden. In de bestaande medische literatuur hebben zij in elk geval GEEN AANWIJZINGEN gevonden dat vaccinaties het verloop van zo'n infectie bevorderen. Daarom DENKEN ze dat een relatie NIET AANNEMELIJK is.' (Ter info voor degenen die hier (nog) niet van op de hoogte zijn : de kerngezonde 8-jarige Freek werd op donderdag ingeënt, ging op vrijdag naar school, voetbalde op zaterdag en overleed op zondag aan (conclusie Lareb) bloedvergiftiging, een longontsteking en bacteriën in het hersenvocht.)

Conclusie: de neuro-marketenters zouden die tekst in de brochure beter op de praktijk moeten afstemmen. Ouders worden hiermee op een beïnvloedbare wijze NIET juist geïnformeerd. De kritische burger kennende, zat het er dik in dat hier op een dag verontwaardigd op gereageerd zou worden...
'De gevaren van vaccins' : http://www.youtube.com/watch?v=5DUqv7E5EDM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het gat gedicht

Minister Henk Kamp negeert adviezen om burgers en gemeenten te betrekken in een discussie over de wenselijkheid van boren naar schaliegas. Door direct een structuurvisie op te stellen zet hij gemeenten buitenspel bij de beslissing of er naar schaliegas geboord gaat worden. Een structuurvisie dwingt gemeenten boorlocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren misleidt Kamp op die manier in feite het publiek: “Heel Nederland denkt nu dat we gaan discussiëren óf we schaliegas gaan winnen, maar het is eigenlijk de start van een onderzoek naar wáár er geboord kan worden.”

Intussen gaf scheidend voorzitter van Shell, Peter Voser, in een interview met de Financial Times aan, dat hij spijt heeft van schaliegas en dat het Shell miljarden heeft gekost, zonder zicht op winst.

De eigenwijze opstelling van minister Kamp kan er toe leiden dat Nederland met een volgend debacle a la JSF wordt opgescheept en het land op een nog grotere achterstand zet.


Dit in schrille tegenstelling tot het positieve EU parlementsbesluit van afgelopen donderdag 9 oktober : Europa verdient en krijgt betere regulering schaliegasboringen. Het wordt steeds duidelijker dat boren naar schaliegas grote risico’s voor het milieu en onze gezondheid kan hebben, hetgeen zelfs door de Europese Commissie erkend wordt. Dat besloot het Europees parlement in een stemming over milieueffectrapportages (MER), tot tevredenheid van de Europese groenen. Volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is het niet meer dan logisch dat de effecten op het milieu in kaart moeten worden gebracht. “De praktijk dat gevaarlijke schaliegasboringen erdoor gedrukt worden zonder aandacht voor het milieu of de zorgen van omwonenden wordt hiermee beëindigd.”  Bron : http://www.bartstaes.be/articles.php?id=3919

Vorige week heeft het Franse parlement het verbod op de winning van schaliegas bevestigd : http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4223081-geen-revolutie-europa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

*
Informatie voor bepaalde geloofsgroeperingen : Het zal niet bij iedereen bekend zijn dat verantwoordelijken van geloofsgroeperingen, waaronder Joodse en Moslimgemeenschappen, al in 2001 (in nauw overleg met de World Health Organisation) hun akkoord hebben gegeven voor het gebruik van gelatine-bevattende vaccins. Met name het BMR-vaccin (MMR Vaxpro) bevat als hulpstof varkensgelatine.

* Engelse meisjes door rechter verplicht gevaccineerd : het Britse Hooggerechtshof heeft vorige week bepaald dat twee zusjes van 11 en 15 jaar MOETEN worden ingeënt met het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond). Dit tegen de wens van henzelf en hun moeder. De (vrouwelijke) rechter ging er bij haar uitspraak van uit dat de kinderen niet goed waren voorgelicht. De rechtszaak werd aangespannen door de (inmiddels van de moeder gescheiden) vader : http://www.bbc.co.uk/news/health-24493422

* Kritische informatie griepprik : http://alephinformeert.blogspot.fr/p/griepvaccin.html

* Kinderen en het griepvaccin: de conclusie uit het Erasmus-onderzoek zal waarschijnlijk niet alleen voor het griepvaccin gelden en niet alleen voor kinderen met een verzwakt immuunsysteem (plus het feit dat de meesten, ook artsen, dit soort info NIET onder ogen zullen krijgen, dit niet binnen de zorg wordt verspreid en dus niet bekend zal zijn). Overpeinzing : welke criteria worden gehanteerd bij het bepalen van een 'verzwakt immuunsysteem'? 1. Worden deze in de praktijk (huisarts, GGD, CB) wel nagevolgd? 2. Heeft men daar een vragenlijst klaarliggen (zoals in België waar op advies van de Hoge Gezondheidsraad, voorafgaande aan vaccinatie, 7 vragen over bv achterliggende allergieën gesteld -zouden moeten- worden en er bij 1 (één) 'JA' al voorzorgsmaatregelen worden genomen)? Erasmus-studie : 'Kinderen met een verzwakt immuunsysteem moeten eigenlijk ieder jaar een griepprik krijgen, maar dat vaccin kan hen juist vatbaarder maken voor gevaarlijkere virussen en epidemieën. Wetenschappers  vrezen dat deze standaardinenting met het griepvaccin een generatie van kinderen creëert die alleen maar vatbaarder is voor steeds virulentere griepuitbraken en -pandemieën.' http://jvi.asm.org/content/85/22/11995.abstract

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronisch Kinddossier


Wilt u niet dat uw prive-gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Kinddossier? Of wilt u nagaan wat er is vastgelegd? Dan moet u brieven schrijven.

Er zijn nogal wat ouders die er moeite mee hebben dat de gegevens van hun kind (of kinderen) én van henzelf worden opgenomen in een digitaal dossier. Vroeger heette dat het Elektronisch Kinddossier (EKD), tegenwoordig het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).

Hoe maak je daar
bezwaar tegen, zonder dat daar problemen van komen? En hoe kun je achterhalen wat er tot nu toe is vastgelegd? Vroeger concentreerden deze instanties zich op meten, wegen en vaccineren, maar tegenwoordig doen ze veel meer. Vooral de vragenlijsten die ouders moeten invullen, bijvoorbeeld over hun psychische gesteldheid, baren veel ouders zorgen, vanwege de inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Het is niet verplicht om naar het CB of de schoolarts te gaan. Maar als je gewoon niet gaat, of niet reageert op het verzoek om vragenlijsten in te vullen, loop je wel het risico dat er alsnog een aantekening in je dossier komt dat je een 'zorgmijder' of anderszins een risico-ouder bent.

Zie voor meer informatie :
http://www.ouders.nl/artikelen/bezwaar-maken-tegen-het-ekd-voorbeeldbrieven

Ook in België : de SIS kaart wordt op 1 januari 2014 vervangen door het EPD. Kind & Gezin: E-Health controleert de identiteit. Patiënten en gebruikers moeten op de hoogte gebracht worden dat gegevens over hen digitaal gedeeld worden. Zij moeten hier ook mee instemmen. Zij treden als het ware toe tot het systeem. Dat wordt genoteerd en gecontroleerd door e-Health. Het spreekt voor zich dat zij er ook voor kunnen kiezen om niet in het systeem te stappen :  http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/wellness/Het_einde_van_uw_SIS_kaart.9343383-2217.art?ckc=1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goodbye privacy

We hadden al zo onze vermoedens...

Alle telecomoperatoren in België moeten voortaan alle mogelijke details over ons telefoon-, internet- en e-mailverkeer bijhouden. Dat staat in een nieuw koninklijk besluit.

Werkelijk alles zal worden opgeslagen: hoeveel mails u verstuurt, of u Skype gebruikt, waar en hoelang u mobiel belde, wanneer en via welk netwerk u mobiel surfte, hoe u uw telefoon- of internetrekening betaalt, in welke winkel u uw simkaart kocht, of uw gesprekken worden doorgeschakeld, enzovoort.

De ministers Johan Vande Lanotte (sp.a) en Annemie Turtelboom (Open VLD) geven toe dat hun koninklijk besluit veel verder gaat dan de Europese richtlijn van 2006. Ze benadrukken dat die richtlijn anno 2013 achterhaald is, dat de politie en het gerecht veel meer gegevens nodig hebben om hun werk te doen en dat de technologie nu eenmaal snel evolueert.

Behalve de politie en het gerecht zullen ook de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de ombudsdienst voor telecommunciatie in onze telecomgegevens mogen grasduinen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien

Op zaterdagmiddag 19 oktober a.s. spreekt arts Hans C. Moolenburgh (88 jaar!) in Bergen N.H. over 'Lichamelijke en psychische-mentale uitdagingen van onze kinderen in de Westelijke beschaving van de 21ste eeuw'

Deze lezing zal gaan over zijn NIEUW te verschijnen boek over kindergeneeskunde welke in november uitgebracht zal worden. De titel van dit boek is gelijknamig aan het onderwerp van deze boeiende lezing, 'Hoe houden we onze kinderen gezond'.

In april 1953 startte Dr. Hans Moolenburgh met zijn huisartsenpraktijk te Haarlem. In de ruim 54 jaar dat hij huisarts was, heeft zich een fundamentele verandering voltrokken in de aard van kinderziekten. Heel algemeen kun je zeggen dat in principe de meeste kinderziekten in het begin van zijn praktijk van acute aard waren en een infectieuze oorsprong hadden.

Wanneer je de kinderziekten heden ten dage bekijkt, dan heeft zich dit beeld verschoven in de richting van chronisch recidiverende tot chronische aandoeningen. "We waren dat van vroeger gewend bij onze bejaarden. En natuurlijk zien we dit nog steeds bij bejaarden", zo verteld Dr. Moolenburgh. Het punt is nu dat deze verandering zo betrekkelijk langzaam en geleidelijk heeft plaatsgevonden, dat die door de meeste artsen niet is opgemerkt. Simpelweg omdat ze niet zo lang bleven werken... Daardoor kijken de meeste artsen nu nog net zo tegen ziekten van kinderen aan, als Hans Moolenburgh dat tijdens zijn opleiding aan de Universiteit geleerd heeft.

Concreet betekent dit dat men de hedendaagse kinderziekten behandelt met de denkvorm van 70 jaar geleden... Met alle gevolgen van dien...

Een andere oorzaak van de starheid in het medische denken is zonder twijfel de grote invloed van de chemisch-farmaceutische multinationals op de medische opleiding en de latere medische verplichte nascholingen.

Lees verder : http://www.earth-matters.nl/5/8440/gezondheid/lezing-hans-moolenburgh-hoe-houden-we-onze-kinderen-gezond-19-oktober-bergen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beestachtig

Het goeie leventje van jouw dier staat in schril contrast met het leven van de proefdieren in de laboratoria van Janssen Pharmaceutica in Beerse, de universiteiten van Gent en Luik, GSK in Rixensart,…

Achter geblindeerde ramen zitten dieren opgesloten in kleine benauwde ruimtes waar ze nooit kunnen spelen. Daglicht kennen deze dieren niet. Op 4 oktober was het werelddierendag. Wel, dierendag betekent voor deze dieren niets speciaals. Ook die dag worden ze gewoon gebruikt in experimenten, gaan de experimenten gewoon door. Experimenten die soms zo zwaar zijn dat sommige dieren al overlijden tijdens het experiment. Een uitweg is er voor deze dieren nooit. Enkel de dood brengt verlossing.

Het is 2013, we leven niet meer in de middeleeuwen. Universiteiten (waar in theorie intelligente mensen zouden moeten rondlopen) en bedrijven zouden toch het ethisch besef moeten hebben dat we dieren niet langer als gebruiksvoorwerpen mogen zien.

Wordt het geen hoog tijd dat dit stopt?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezonde betutteling?

Minister Schippers start in 2014 met het Nationaal Programma Preventie. Voor het driejarige programma is 9 miljoen euro per jaar uitgetrokken. De minister wil in het programma met verzekeraars, gemeenten, bedrijven, scholen, huisartsen en sportclubs afspraken maken om mensen gezonder te laten leven en daarmee op termijn de zorgkosten te drukken.

Wat staat er zoal op stapel? "Zo wil het ministerie dat er in 2015 al 850 zogenaamde 'gezonde' scholen zijn om diabetes, overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan. Ook zet het ministerie in op een wijkgerichte aanpak om de gezondheid van mensen in kwetsbare posities te verbeteren en moet de combinatie van werk en mantelzorg in het programma worden bevorderd", meldt Nu.nl.

Voor 0,56 euro per Nederlander zijn we blijkbaar uit de brand. (Ook een vorm van relativeren....)
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/schippers-9-miljoen-voor-nationaal-programma-preventie/

Alles is gezondheid - Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Deel 1 en Deel 2, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/11/alles-is-gezondheid-het-nationaal-programma-preventie-2014-2016-deel-1-en-deel-2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU will watch you

Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van de Europese Geheime Dienst. Dat heeft de nieuwssite Deutsche Wirtschaftsnachrichten gemeld. De dienst zou moeten worden ingeschakeld om onder meer de strijd tegen het terrorisme efficiënter te organiseren. Critici voeren echter aan dat de activiteiten zich echter zouden kunnen toespitsen op het bespioneren van eurosceptici, andersdenkenden of andere figuren met een ongewenst profiel. Ook zou het mogelijk worden om belastingontwijkers gemakkelijker op te sporen. De dienst zou aan de Europese belastingbetaler 230 miljoen euro per jaar kosten.

“Door het oprichten van een Europese geheime dienst kan de controle op de Europese burger efficiënter worden aangepakt,” aldus Deutsche Wirtschaftsnachrichten. “Dat was met de afzonderlijke geheime diensten van de individuele lidstaten veel moeilijker.”

Het European Union Intelligence Analysis Centre (IntCen) moet een versterking betekenen voor de Europese politiedienst Europol, maar wordt volgens Deutsche Wirtschaftsnachrichten met een grote geheimzinnigheid omgeven. “Het blijft ook volstrekt onduidelijk op welke manier de privacy van de burger zal worden gerespecteerd.”

http://www.express.be/joker/?action=view&cat=platdujour&item=voor-230-miljoen-euro-per-jaar-houdt-een-europese-inlichtingendienst-de-burger-in-het-oog&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (4)

Vierde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Wanneer een kind een nieuwe ziekte krijgt zal het nieuwe, onderontwikkelde immuunsysteem geactiveerd worden. Een kind voelt zich een paar dagen ziek, in meer of mindere mate, maar meestal herstel het snel. Als het lichaam de kans krijgt om uit te dokteren hoe het zelf moet reageren, zonder de verwarring en belasting van zware medicijnen en vaccins, zal het niet meer ontvankelijk zijn voor die ziekte in de toekomst, levenslang. Nu heeft het een immuniteit voor die ziekte dat in het geheugen is opgenomen en weer hoe de binnendringer te verslaan.

Als het lichaam zo'n herinnering zelf ontwikkelt zonder medicijnen, hebben we natuurlijke immuniteit. Het lichaam heeft nu een nieuw, permanen wapen tegen vijanden in de omgeving. Daarom krijgen ongevaccineerde kinderen éénmaal in hun leven waterpokken. Hoe meer wapens het lichaam kan opbouwen, hoe minder het ontvankelijk wordt voor stressinvloeden van buitenaf en ziekte, wanneer ze volwassen zijn.

Natuurlijke immuniteit kan worden overgebracht van moeder naar foetus. Natuurlijke immuniteit is de enige echte immuniteit. Het gebeurt na een doorgemaakte ziekte of na het in contact te zijn geweest daarmee.

Kunstmatige immuniteit kan niet worden overgeheveld van moeder naar de foetus. Kunstmatige immuniteit is tijdelijk. Daarom is het systeem van onbewezen herhalingsvaccinaties noodzakelijk.

Bij kunstmatige immuniteit worden de symptomen kunstmatig onderdrukt door medicijnen of vaccins. De neussprays, hoestmiddelen en ontstekingsremmers laten de microben dieper in het lichaam doordringen. Artsen denken dat de hoest en neusverstopping de ziekte zijn, maar vergeten daarbij één ding :

'Door de onderdrukking van symptomen kan het lichaam niet uitscheiden wat het kwijt moet' (W. James)

Wordt vervolgd....

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

De klassieke opleiding moet niet dienen
om kennis bij te brengen,
maar om geesten te vormen,
in staat tot weten en scheppen.
Téodor de Wyzewa (1863 – 1917)

(Dus : er zijn weten-schappers en er zijn weten-scheppers)


Website in de kijker : http://www.foodlog.nl/
Seminar in de kijker : http://seminar.nutriphyt.eu/
Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: