8 okt. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 89In de kijker :

* Brel 35 jaar nadien
* Apollo zorgt
* Uitroeien
* Prikkeltjes
* Monsanto en het weer
* UniSan
* Kind moét de was doen
* Gif in margarine
* Kanker de baas
* Vaccinsoap (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brel 35 jaar nadien

'Wat doen we met Jacques?', of liever gezegd, 'Wat deed Jacques met ons?'....

Morgen, 9 oktober, de dag dat hij ons 35 jaar geleden achterliet met zijn eeuwig te koesteren herinneringen...

Brel : "Als je niks anders te vertellen hebt dan banaliteiten in de trant van `wat een weer, wat een weer, ik geloof dat we regen krijgen', kan je beter zwijgen."

'Les vieux' :
https://www.youtube.com/watch?v=_lyr2P3jMNM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apollo zorgt

(Over het algemeen werd de Griekse god Apollo door de Romeinen vereerd als een reddende god, zowel in nood veroorzaakt door een epidemie als door een inval van vijanden)

Het Apollo Netwerk Ndl werd in 2007 opgericht op initiatief van GlaxoSmithKline en Janssen-Cilag. Samen met het ministerie van VWS zijn de scope, de thema’s en de deelnemers vastgesteld. Volgens een bericht in de Telegraaf van afgelopen vrijdag, ontving deze 'praatclub' de laatste 4 jaar een bedrag van een ton voor 'het beïnvloeden van het geneesmiddelenbeleid'. Minister Schippers wenst hier intussen geen commentaar op te willen geven...

Het Apollo Netwerk brengt verschillende professionals in de gezondheidszorg samen om in een constructieve omgeving ideeën uit te wisselen en nieuwe invalshoeken te vinden voor de uitdagingen in de farmaceutische zorg. Elke deelnemer draagt zorg voor inhoudelijke inbreng vanuit een verschillende invalshoek:
o Het ministerie van VWS en de pakketbeheerder
o De zorgverzekeraar
o De farmaceutische industrie
o De zorgaanbieder
o De zorgconsument
o De apotheek en groothandel

De scope van het Apollo Netwerk:
o Oplossingsrichtlijnen voor uitdagingen in de farmaceutische zorg.
o Actuele maatschappelijke opgaven.
o Anticiperen op een groeiende en veranderende zorgvraag.
o Houdbare kwaliteit en patientveiligheid.
o Grenzen aan zorg en omgaan met schaarste en risico’s.
o Langer leven in gezondheid.

http://www.apollonetwerk.nl/ApolloNetwerk/flashyes.php?page=1&taal=NL

Conclusie : eens temeer wordt hier het bewijs geleverd, dat het geneesmiddelen-, zorg- en vergoedingsbeleid NIET wordt bepaald door de Ministeries van Gezondheid, noch door de Gezondheidsraden, maar door de farmaceutische industrie. Een ZORGwekkend signaal! Google maar eens naar 'Apollo Network - Conditional Reimbursement Working Group' en overzie het plaatje... (Veelzeggend voorbeeldje hieruit - pg 4 : The Ministry of Health is required to adjust legislation in such a way that the different conditional reimbursement agreements are enforceable).

 

Van die andere organisatie, Dutch Vaccines Group (DVG) = belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins, horen we intussen weinig, maar op de achtergrond nog wel degelijk mee-spelend : http://www.dutchvaccinesgroup.org/cms/
 
Ook in Vlaanderen in de coulissen actief: Belgian Vaccines Group (opgericht door de farmaceutische sector: zie pg 4 - actieplan) : http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-over-vaccinaties/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitroeien


Misschien is het volgende qua inhoud en strekking wat vergezocht en overtrokken, maar in het licht van de manier van aanpak van de overheid om de burger te bereiken (waarbij alles uit de kast wordt gehaald), wel van belang hier even aandacht aan te besteden... Neuro-marketing ten top...


Synoniem voor uitroeien : afmaken, liquideren, uitmoorden, verdelgen, vernietigen, wegvagen...

Het nieuwe doelwit van de Vlaamse Gezondheidsautoriteiten met hun recente
'Operatie Vaccinatie : Geef de Mazelen hun fatale prik' (vergezeld van een videoboodschap voor scholen) : onze jeugd..

.* Enge/griezelige knalrooie parasiet als logo met de tekst: 'Ons doelwit, de mazelen'
* Doelstelling: 'Eliminatie tegen 2015'

* Credo: 'Mazelen kan gevaarlijk zijn, met de aanvulling: 'soms zelfs dodelijk'
* Plus een taallesje aan 10-12 jarigen: 'Eliminatie is TOTALE uitroeiing'
* 96% van de baby's wordt jaarlijks ingeënt, en oh boy, 'slechts' 92% van de 10-12 jarigen.


'De Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen roept dan ook alle schoolkinderen, hun ouders, de scholen en leerkrachten en de artsen op om extra aandacht te hebben voor de mazelenvaccinatie in het vijfde leerjaar.' http://www.operatievaccinatie.be/.

En met name deze suggestieve/discutabele kop van een 'onafhankelijk geachte informatieverstrekkende overheid' lijkt op het randje van het ethisch toelaatbare:
'Terug naar school kan doodvonnis zijn voor mazelen in Vlaanderen' : http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Terug-naar-school-kan-doodvonnis-zijn-voor-mazelen-in-Vlaanderen/

Niet vergeten dat er GEEN apart mazelenvaccin beschikbaar is en kinderen dan automatisch (3 halen, 1 betalen) ook nog eens de bof en rode hond prik (BMR) erbij krijgen.

Even de sleutelwoorden van deze 'ludieke' campagne op een rijtje zetten? En welk kind zou hier niet van overstuur raken en sméken om die spuit? We hebben het hier wel over 10-12 jarige kinderen...: Operatie - Fataal - Doelwit - Gevaarlijk - Eliminatie - Uitroeiing  - Doodvonnis

Oorlogszuchtige taal van de overheid. Mag dat, kan dat....??? De geschiedenis heeft ons (helaas) geleerd dat dit wel degelijk kan en mag...

Noot (1) : tot nu toe zijn er dit jaar in België 4 (vier) gevallen van mazelen genoteerd....
Noot (2) : om mazelen te elimineren, stelt de WHO een vaccinatiegraad van minimaal 95% voorop....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Shutdown US en de griepprik : een uitvloeisel van het stilleggen van vele overheidsactiviteiten betreft ook het stoppen van de griepvaccinatiecampagne. Twee-derde van de CDC staf (Centers for Disease Control) is tijdelijk werkloos, met als consequentie dat de prikrondes niet opgevolgd kunnen worden. Het verplichte griepprikprogramma voor kinderen valt hier intussen buiten en gaat wel gewoon door... Bron : http://www.fiercevaccines.com/story/government-shutdown-forces-cdc-halt-seasonal-flu-program/2013-10-01


* Zorgen over neusspray griepvaccin: na protest van moslimouders heeft Glasgow (Schotland) het toedienen van het griepvaccin dmv een neusspray, waarmee 100.000 kinderen op school zouden worden gevaccineerd, moeten stopzetten. Reden: het vaccin bevat varkensgelatine. Ouders mogen nu kiezen om hun kinderen met het 'gewone' griepvaccin te laten inenten. Dit maakt deel uit van een grootschalig vaccinatieproject van de overheid om àlle kinderen tot 17 jaar te vaccineren. Volgens een woordvoerster van de overheid bevatten veel medicijnen, inclusief vaccins, sporen van runder- en varkensgelatine ('een essentieel ingrediënt om het neussprayvaccin effectiever te maken'). Meerdere geloofsgroeperingen, waaronder Joodse en Moslim gemeenschappen hebben in de loop der jaren (vanaf 2001), in nauw overleg met de WHO, hun akkoord gegeven voor het gebruik van gelatine-bevattende vaccins. Bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2445379/Scotland-halts-flu-jabs-thousands-schoolchildren-concerns-nasal-spray-vaccine-contains-PORK-gelatine.html#ixzz2gvSSCDuo

* Het is nog steeds niet genoeg : Regelmatig komen er nieuwe vaccins op de markt, recent bijvoorbeeld tegen waterpokken, gastro-enteritis door rotavirusinfectie en gordelroos. Toch worden ze in Nederland bijna niet gebruikt. Volgens de Gezondheidsraad vallen er vaccins tussen wal en schip: ze komen niet in aanmerking voor het Rijksvaccinatieprogramma, zijn verder te onbekend bij artsen en patiënten en worden niet vergoed. Patiënten vragen er niet om en artsen schrijven ze niet voor. Omdat daardoor gezondheidswinst blijft liggen, adviseert de raad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport één beoordelingskader en één beoordelende instantie in te stellen voor alle vaccinaties.Ook burgers zouden beter voorgelicht moeten worden over vaccins en vaccinaties. De commissie stelt voor om het RIVM te belasten met publieksvoorlichting over het gehele spectrum van vaccinatiezorg. Publicaties/persbericht : http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/preventie/het-individuele-collectieve-en-publieke-belang-van-vaccinatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsanto en het weer
 
De Amerikaanse producent van landbouwproducten Monsanto neemt voor 930 miljoen dollar (685 miljoen euro) The Climate Corp over, een ontwikkelaar van weerberichten en hoogwaardige informatie voor de agrarische industrie. Dat maakte Monsanto afgelopen woensdag bekend.

The Climate Corp werd in 2009 opgericht door voormalige werknemers van Google en andere Amerikaanse hightechbedrijven. De onderneming levert weergegevens aan de agrarische sector en heeft modellen ontwikkeld om de opbrengst te verhogen en de risico's te beperken. Ook levert het bedrijf uit San Francisco verzekeringen voor boeren.

Het is de grootste overname door Monsanto in 7 jaar. Het bedrijf wil zich verder ontwikkelen, naast de productie van zaden en gewassen. In Europa is Monsanto omstreden vanwege zijn genetisch gemanipuleerde gewassen.

Bron:
http://www.belegger.nl/nieuws/2640336/monsanto-doet-grootste-overname-in-7-jaar.html
TV-aankondiging : http://www.youtube.com/watch?v=cQFJCGXOtgA


Aanvulling
: Het nieuws dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de invoer van genetisch gemodificeerde SmartStax-maïs van Monsanto lokt boze reacties uit. Volgens tegenstanders zouden de effecten van deze "twee in één" ggo-maïs op dieren onvoldoende zijn getest. EU schopt tegen schenen door invoer van SmartStax-maïs :
http://www.vilt.be/EU_schopt_tegen_schenen_door_invoer_van_SmartStax_mais
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UniSan

Op 27 oktober wordt Unisan boven het doopvont gehouden. UniSAN staat voor Unie voor Natuurlijke en Integrale Gezondheid en Welzijn.

Het is de eerste Belgische koepelorganisatie voor organisaties, instituten en verenigingen die actief zijn op het vlak van natuurlijke en holistische gezondheidszorg.

Omdat door toedoen van zowel de Belgische als Europese wet- en regelgeving, de 'niet-reguliere' sector de laatste jaren steeds meer in het verdomhoekje verzeild blijkt te raken. Met het homeopathie debacle nog fris in het geheugen, werd besloten zich te verenigen teneinde o.a. een sterkere stem naar politiek en media te kunnen weerklinken.

Lees verder de aankondiging in Agenda Plus oktober (blz 23) : http://issuu.com/agendaplusvlaanderen/docs/a_38-final
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kind moét de was doen

'Een kind kan de was doen' is een bekende uitdrukking, maar in Gouda is een minderjarig kind verplicht te helpen in het huishouden als hun ouders dat niet kunnen. Mensen met kinderen die thuiswonen krijgen van de gemeente geen hulp meer in de huishouding.

Daardoor moeten kinderen van 5 tot 12 jaar lichte huishoudelijke klusjes doen zoals opruimen, tafeldekken en afwassen. Oudere kinderen tot 17 jaar moeten ook stofzuigen en bedden verschonen en kinderen tot 23 jaar krijgen nog meer taken. Dat blijkt uit een nieuwe richtlijn van de gemeente Gouda.

Meerderjarige kinderen vanaf 23 jaar die thuiswonen moeten alle huishoudelijke taken op zich nemen. Gouda neemt daarmee een voorschot op de plannen van het kabinet om de thuiszorg te versoberen.

Nu al is een echtgenoot verplicht te helpen in het huishouden. Het kabinet wil vanaf 2015 ook de thuiszorg versoberen voor mensen met inwonende kinderen en andere huisgenoten. De Raad voor de Rechtspraak heeft in september forse kritiek geuit op deze kabinetsplannen. Volgens de raad is het wettelijk niet mogelijk om minderjarige kinderen te verplichten om hun ouders te helpen.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/gouda-verplicht-kleuter-om-af-te-wassen

Overpeinzing : In bijna alle huishoudens is het al eeuwenlang de gewoonte (een heel natuurlijk en volkomen normaal iets) om kinderen spelenderwijs binnen het gezin te laten mee-draaien. MAAR, het eind is hélémaal zoek als de overheid een verplicht werkrooster voor kinderen gaat opleggen (en worden er dan ook bewakingsploegen ingezet? En wie gaat dàt dan weer betalen?).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gif in margarine 

Het dagelijkse EU-bestuur moet snel actie ondernemen, nu blijkt dat peuters, kinderen en ouderen kans lopen om teveel van de kankerverwekkende stof 3-MCPD binnen te krijgen. Dat vindt onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard. Donderdag bleek uit onderzoek van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat vooral margarine en vergelijkbare vetproducten bijdragen aan een te hoge inname van 3-MCPD.

3-MCPD is een stof die voorkomt in vet of producten met een hoog vetgehalte. EFSA stelt vast dat acht van 64 onderzochte groepen teveel 3-MCPD per kilogram lichaamsgewicht binnenkregen. Het gaat daarbij om peuters, kinderen, en ouderen. Volwassenen blijven in alle onderzochte gevallen onder de veiligheidslimiet van 2 microgram per kilogram lichaamsgewicht, per dag.

Liotard noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’ dat juist de kwetsbaarste groepen teveel gif binnenkrijgen. "Zeker nu de samenleving steeds ouder wordt." Volgens EFSA dragen vooral margarine en vergelijkbare producten eraan bij dat we 3-MCPD tot ons nemen. Maar de kankerverwekkende stof, die vooral gevaarlijk is voor de nieren, zit ook in brood, banket, babymelk en gerookt vlees. EFSA beveelt verder onderzoek aan naar gefrituurde producten en ander voedsel 'dat in potentie 3-MCPD bevat'.

Liotard heeft de Europese Commissie gevraagd om grenswaardes te bepalen voor de hoeveelheid 3-MCPD in voedingsproducten. Op dit moment geldt er alleen een grenswaarde voor sojasaus. “Verder onderzoek is noodzakelijk,  maar tegelijkertijd moet er ook actie worden ondernomen. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met het consumptiepatroon van kinderen en senioren, want juist zij krijgen teveel 3-MCPD binnen,” aldus Kartika Liotard.

Bron : http://www.kartikaliotard.eu/dossiers/dossier.php?d=7
Aanvullende info
3-MCPD : http://nl.wikipedia.org/wiki/3-chloor-1,2-propaandiol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanker de baasIn april 2013 verscheen in de Telegraaf een interview met de top-kankeronderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, prof. dr. René Bernards. Enkele schokkende uitspraken hieruit :

* 75% van alle kankermedicijnen werkt niet
* Drie van de vier patiënten hebben geen baat bij de medicijnen die hen gegeven worden
* Chemo is een botte bijl tegen alles wat snel deelt
* Sommige therapieën die je toedient bij longkanker of alvleesklierkanker worden vaak meer voor de vorm gegeven dan voor de werkzaamheid
* Jaarlijks geeft de wereld 49 miljard dollar uit aan kankermedicijnen
* Je hebt als kankerpatiënt wél de ellendige bijwerkingen, maar je hebt geen baat
Enzovoort, enzovoort...

Ard Pisa schreef hier een boek over; zijn missie: dit moet iedereen weten! Het wordt tijd om de waarheid boven tafel te krijgen, maar bovenal mensen beter voor te lichten over de ziekte en preventie...

In duidelijke, soms choquerende bewoordingen gaat er een nieuwe wereld voor je open. Word niet boos als je andere dingen leest dan waar je tot nu toe in hebt geloofd. Soms is het moeilijk wennen aan een andere of nieuwe zienswijze...

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/boeken/wat-angelina-niet-wist-over-kanker-had-moeten-weten/comment-page-1/#comment-112257
Kijkje in het boek : http://succesboeken.nl/boek/9789079872640/Wat_Angelina_niet_wist_over_kanker_maar_wel_had_moeten_weten#.Uk-9NlP_Qj0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (3)


Derde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Massavaccinatie veroorzaakt nieuwe ziektes. Niemand praat ooit over deze nieuwe, atypische ziektebeelden en het risico voor mensen die al een natuurlijke immuniteit hebben, omdat ze de oorspronkelijke ziekte hebben doorgemaakt.

Vóór de massavaccinatie had de mens een groepsimmuniteit opgebouwd voor alle infectieuze ziektes. Maar dat kostte een miljoen jaar. Degene die als kind mazelen kreeg, is immuun voor het leven, maar niet voor de gemanipuleerde vorm van de massavaccinatie. Waarom niet? Omdat de nieuwe versie er pas zo'n dertig jaar is, en mazelen al eeuwen. Net zoals de onnnodige toediening van antibiotica superbacteriën heeft veroorzaakt, maken vaccinaties nu nieuwe ziektes.

Is dat vooruitgang?

Als het originele vaccin zorgt voor immuniteit, waarom heeft een kind dan na twee maanden een herhalingsvaccin nodig? Waar is die eerste dan voor nodig? Het feit is dat de effectiviteit van een herhalingsvaccin nooit is aangetoond. Bij geen enkele vaccinatie.

Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat massale vaccinatie heeft bijgedragen tot het elimineren van kinderziektes. Als immunisaties verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van deze ziektes in de Verenigde Staten, moet men zich afvragen waarom ze tegelijkertijd verdwenen in Europa, waar massavaccinatie niet plaatsvond. Dr. Robert Mendelsohn

Wordt vervolgd....

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Of het ooit terecht is
Dat het een gevecht is
Om gewoon ergens te zijn
Om te wonen en te leven
En al was het ook maar even
Echt een mens te kunnen zijn
En dan los te komen van je plaats en tijd
(deel songtekst 'Mens' - Bl
øf)

Website in de kijker : http://www.keuzevrijheid.nl/
Video in de kijker : 1,000 Years of European History http://www.youtube.com/watch?v=l1z44PjGGv4 
Groene petitie in de kijker : http://www.seedfreedom.eu/
Nieuwsflash in de kijker : The next step : http://links.causes.com/s/clMHXQ?r=Qiy0   
Gezonde tips in de kijker : http://www.natuurlijkgezondplein.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: