25 feb. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 109 


In de kijker :

* Niet zo zeuren
* Prikkeltjes
* Stille epidemie
* Wereldwijd tekort
* 'Gezonde' kindervitaminen
* Vitamine C voorkomt nog meer
* GGD in de slaapkamer
* De grote griepfraude
* De minder dan halve waarheid
* Gezond opgroeien (3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niet zo zeuren

Steeds meer donkere wolken pakken zich samen boven de nieuwe antidiabetica. Het voorschrijven van deze middelen is inmiddels volstrekt onverantwoord geworden, ook in bijzondere gevallen. De farmaceutische industrie neemt zijn toevlucht tot een nog heviger marketing-offensief dan voorheen. Financieel belanghebbenden proberen uit winstbejag schaamteloos de medisch-wetenschappelijke discussie te domineren die het leven en gezondheid van mensen raakt.

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde besprak op 18 januari j.l. een omvangrijke recente studie die werd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM). De FDA voegde hartfalen toe aan haar lijst van aandachtspunten bij de verscherpte monitoring van DPP-4-remmers.

Nefarma : De Nederlandse huisartsen nemen van oudsher een afwachtende houding aan omdat volgens hen bij nieuwe middelen kennis ontbreekt over het gebruik in de alledaagse praktijk over een langere termijn. Nefarma vindt dat het NHG het uitgangspunt van terughoudendheid te strikt en te uniform hanteert.
Dat de vos hier de passie preekt, spreekt voor zich. 'Snel profiteren van een innovatie' resulteerde bij Avandia in 47.000 doden. 'De allernieuwste onderzoekresultaten mee laten wegen' betekent in het licht van de eerder genoemde recente NEJM-publicatie dat we die nieuwe antidiabetica natuurlijk niet moeten voorschrijven.

Hans van der Linde : De strekking lijkt duidelijk: we moeten gewoon niet zo zeuren over menselijke proefkonijnen.

http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/142225/Over-menselijke-proefkonijnen-moeten-we-niet-zo-zeuren.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Polio in Amerika : In Californië waarschuwen gezondheidsautoriteiten voor een nieuwe polio-achtige infectie waarmee inmiddels al 20 mensen zijn besmet. Het gaat in de meeste gevallen om kinderen, die allemaal ingeënt waren tegen polio. De symptomen variëren van problemen met het bewegen van ledematen tot ernstig verzwakte armen en benen. Mogelijk zijn meer mensen besmet zonder dat zij de ernstige ziekteverschijnselen hebben. Een probleem is ook dat jongere artsen de polio-achtige verschijnselen bij hun patiënten niet zullen herkennen: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/02/23/polio-like-illness-california/5703827/

* Overleden na DKTP vaccin Is een kind te vroeg geboren? Stel vaccineren uit, desnoods een jaar. VaccinatieRaad in gesprek met…. "Ik zei tegen de kinderarts dat het door zijn DKTP prik kwam. Daarop zei de arts geen nee en geen ja. Wat hij wel zei was dat er niet met twee maanden gevaccineerd moet worden bij kinderen die te vroeg geboren zijn. Ik heb toen een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege waarin ik vertelde dat dit een gevolg moet zijn geweest van het vaccineren omdat je immers virussen inbrengt met een vaccin. Ik kreeg een brief terug dat de klacht niet aangenomen is, het zou uit de lucht zijn gegrepen en de klacht zou verder niet onderzocht worden." http://www.vaccinatieraad.nl/2014/02/dktp-vaccin-overleden/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stille epidemie

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in The Lancet Neurology  is het van groot belang dat de globale richtlijnen betreffende industriële chemicaliën (PCB’s en dioxines) goed worden aangepast. De experts waarschuwen dat de blootstelling van kinderen aan zulke giftige stoffen een stille epidemie van ontwikkelingsstoornissen wereldwijd veroorzaken.

Zij merken op, dat hoewel de chemicaliën verantwoordelijk zijn voor de toename van hersenschade bij mensen, er nooit aan nieuwe richtlijnen gewerkt is om kinderen hier tegen te beschermen. Ze zeggen dat deze schadelijke chemicaliën gewoon in huis-, tuin- en keukendingen zitten zoals meubels, kleren en speelgoed. Volgens hen is er steeds meer bewijs dat blootstelling aan de chemicaliën een oorzaak zijn voor ontwikkelingsstoornissen als ADHD, autimse, dyslexie en hersenverlamming.

De onderzoekers zeggen dat niet alleen bovengenoemde chemicaliën niet onderzocht zijn op hun effecten op de menselijke gezondheid, maar dat dit bij nog veel meer chemicaliën het geval is. Meer dan 80.000 industriële chemicaliën worden weliswaar wijdverspreid gebruikt, maar zijn nooit onderzocht op bijvoorbeeld hun effecten op de ontwikkeling van een foetus. En dat terwijl vroege blootstelling aan de chemicaliën hersenschade kan veroorzaken met ontwikkelingsstoornissen als gevolg. De daadwerkelijke impact op de gezondheid van kinderen begint steeds meer blootgelegd te worden. Volgens de experts staat de gezondheid van kinderen op het spel hierdoor.

Er moet een nieuwe internationale preventiestrategie komen, chemische producenten zouden aan moeten tonen dat hun producten een laag risico bevatten. De producten zouden zonder uitzondering getest moeten worden, voordat ze de markt op komen, zegt dr. Landrigan, want: «We staan aan de vooravond van een pandemie qua ontwikkelingsstoornissen vanwege giffen». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wereldwijd tekort

Maar liefst een derde van de wereldbevolking kampt met een vitamine D-tekort. Dit blijkt uit een review die gepubliceerd werd in de British Journal of Nutrition.

Onderzoekers van DSM en de International Osteoporosis Foundation (IOF) includeerden 195 studies die geselecteerd werden uit de databanken Medline en Embase. De studies waren afkomstig uit vierenveertig landen en het betrof een totaal van 168.000 proefpersonen.

De vitamine D-status varieerde van een minimum van 5 nmol/l tot een maximum van 136 nmol/l. Bij 37% van de proefpersonen was sprake van een vitamine D-tekort (kleiner dan 50 nmol/l).

Volgens de onderzoekers zullen in de toekomst op populatieniveau maatregelen genomen moeten worden om dit tekort en de ermee gepaard gaande risico’s te verminderen.

https://www.ortho.nl/orthomoleculaire-bibliotheek/artikel/9003/Vitamine-D-tekort-wereldwijd-probleem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Gezonde' kindervitaminen

Zonder ooit vragen te stellen over wat massale reclame en de media te zeggen heeft over een product, in het geval van kindervitaminen heeft dit geleid dat vele duizenden ouders multi-vitaminen zijn gaan kopen, omdat ze geloven dat het een aanzienlijke voedingswaarde heeft. Maar hebben deze vitaminen nou werkelijk zoveel voedingswaarde, en zo ja, tegen welke prijs? Als we kijken naar de “Flintstones Vitaminen” van farmareus Bayer, een van de topmultivitaminen in de Verenigde Staten, bevat deze een aantal genetisch gemanipuleerde bestanddelen, aspartaam, aluminium, uit aardolie verkregen kunstmatige kleurstoffen en meer. Al deze ingrediënten zijn niet bepaald optimaal voor de gezondheid en kunnen zeer giftig zijn.

Aspartaam : van aspartaam is bekend dat het bij een bepaalde dosis schade toebrengt aan de hersenen doordat het sporen van methanol in het bloed achterlaat. Afgevraagd moet worden waarom aspartaam is goedgekeurd als ‘veilig’ en het te vinden is in duizenden voedingsmiddelen en, niet te vergeten vitaminen voor kinderen. Aspartaam is ook gelinkt met lymfoom en leukemie. Het is eigenlijk een combinatie van synthetische aminozuren, asparaginezuur en fenylalaline. Het is bekend dat dit in het lichaam wordt omgezet in het giftige methanol en formaldehyde.

Sorbitol : is een chemische suikervervanger welke geclassificeerd is als een alcohol suiker. De inname van hogere hoeveelheden zijn gekoppeld aan intestinale stoornissen van buikpijn tot meer ernstige aandoeningen als het prikkelbare darmsyndroom.

Gehydrogeneerde sojaolie : Alles wat op de markt gebracht wordt voor kinderen dat gehydrogeneerde sojaolie bevat is onverantwoord. Het zijn semi synthetische vetzuren die zichzelf opnemen in onze weefsels. Ze zijn gekoppeld aan tientallen schadelijke gevolgen voor de gezondheid, van kanker tot coronaire hartziekte en vette leverziekte.

Ferro fumaraat : Het is opmerkelijk dat ferro fumaraat  hier een ingrediënt is. Op de website van “Flintstones” staat een duidelijke waarschuwing betreffende deze chemische stof. Het wordt gebruikt als een ijzersupplement. Bij het nuttigen van ijzer dat voorkomt in natuurlijk voedsel is het onmogelijk om een toxische hoeveelheid te nuttigen die de dood kan veroorzaken, maar bij het nemen van ferro fumaraat kunnen fatale niveaus van toxiciteit worden bereikt.

Cuprioxide : Volgens de richtlijn “gevaarlijke stoffen” van de Europese Unie, wordt Cuprioxide vermeld als een gevaarlijke stof. Het is ingedeeld als schadelijk en gevaarlijk voor het milieu. De stof wordt gebruikt als pigment in keramiek en als een chemische stof in de productie van rayon stof (kunstzijde) en droge batterijen. Het is een mineraal maar het is niet duidelijk waarom dit een voedingsstof in vitamine voor kinderen moet zijn.

Lees verder : http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/01/kindervitaminen-vol-met-aspartaam-gmos-en-chemicalien/#.UwBym85yfz8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine C voorkomt nog meer

Een nieuwe studie legt de link tussen een vitamine C tekort en verhoogd risico op beroerte  : Onderzoekers ontdekten dat een vitamine C tekort meer voorkwam bij mensen met beroerte. De studie suggereert dat lage plasma vitamine C waarden de kans op een spontane beroerte verhoogt. Onderzoek werd geleid door neuroloog S. Vannier/Pontchaillou University Hospital, Frankrijk en verscheen in Medscape Medical News.
Dr. Vannier zegt dat vitamine C een belangrijke rol speelt bij het reguleren van de bloeddruk en collageen biosynthese. Dit maakt dat er verder onderzoek gedaan gaat worden naar de doeltreffendheid van vitamine C supplementen ter voorkoming van beroertes en daarbij behorende complicaties. De rol van vitamine C ter voorkoming van/herstel na beroerte is veelbelovend.

Vitamine C tekort: ook aderverkalking en hartkwalen : Uit het onderzoek bleek ook dat een tekort aan vitamine C het risico op aderverkalking en hartkwalen verhoogt. Dr. Vannier: ‘Vitamine C verlaagt de bloeddruk en dit maakt ook het verschil of een beroerte dodelijk is of niet: dit heeft te maken met de mate waarin het slachtoffer fruit en groenten heeft gegeten. Ascorbinezuur reguleert de collageen biosynthese. Een tekort hieraan is verantwoordelijk voor instabiel en dysfunctioneel collageen met verlies van orgaanbeschermende eigenschappen, wat ook leidt tot beroerte.

De vitamine C inname opschroeven : De auteurs van de studie deden nog een paar opmerkelijke ontdekkingen. Zo was het verblijf in het ziekenhuis van patiënten die een beroerte hadden gekregen een stuk korter, wanneer zij normale vitamine C waarden hadden. Zij bleven gemiddeld 9.8 dagen in het ziekenhuis. De patiënten met een vitamine C tekort bleven gemiddeld 18.2 dagen in het ziekenhuis. Het langere ziekenhuisverblijf had te maken met complicaties in de vorm van infecties.

http://goedgezond.wordpress.com/2014/02/15/studie-link-tussen-vitamine-c-tekort-en-beroerte/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GGD in de slaapkamer

De GGD moet stoppen met de vragenlijsten waarin jongeren van 13 en 14 jaar oud wordt gevraagd over hun seksueel gedrag. De VVD stelt dat naar aanleiding van berichtgeving in het AD en bij RTL Nieuws afgelopen dinsdag. De GGD legt kinderen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs vragenlijsten voor met expliciete vragen over hun seksueel gedrag. De GGD benadrukt dat de vervolgvragen pas komen als de jongere 'ja' heeft geklikt op de vraag of hij of al eens seks heeft gehad.

Jongeren moeten op deze leeftijd helemaal niet lastig gevallen worden met dit soort vragen. Dit is wat de VVD betreft een onvoorstelbare, onnodige en onwenselijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jongere'', zegt VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg.

Volgens Van der Burg komt de GGD met de vragen ,,tot ver in de slaapkamer'' en daarbij is het volgens haar onduidelijk wat de GGD's nu eigenlijk doen met de informatie. ,,Wanneer je als jongere het 'verkeerde' antwoord geeft kan het maar zo zijn dat er ergens een aantekening in een dossier terecht komt. Wat de VVD betreft stoppen we daar onmiddellijk mee'', aldus Van der Burg.

http://www.brigittevanderburg.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De grote griepfraude

De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) is onderwerp van onderzoek, dat opgezet is om uit te vinden, wat daadwerkelijk plaatsvond tijdens de wereldwijde griep-pandemie, die leidde tot de vaccinatie van tientallen miljoenen mensen wereldwijd, omwille van het bestrijden van de zogenaamde ‘varkensgriep’. De samenwerking van het ‘British Medical Journal’ (BMJ) en het ‘Bureau of Investigative Journalism’ (BIJ) betreffende een gezamenlijk onderzoek naar deze materie, heeft al een aantal belangrijke, zogenaamde ‘conflicts of interest’ aan het licht gebracht bij de WHO. Hierbij zouden vaccin-bedrijven zwaar hebben geprofiteerd van de pandemie en de massahysterie die eruit voort vloeide.

Het onderzoek van de beide toonaangevende bedrijven, richtte zich met name op het ‘nood-advies-comité’ van de WHO dat aangesteld was om officiële aanbevelingen te doen aan het hoofdbestuur van de WHO, over het plannen van de aanpak van de pandemie, een aanpak die feitelijk al vanaf het begin af,  was doorweven van controverse. Dit advies-comité werd in verlegenheid gebracht door individuen die nauw verbonden waren aan de hoogste kringen binnen de farmaceutische bedrijven, aldus BMJ en BIJ.

De pandemie werd, zoals inmiddels iedereen weet, een grote flop. Veel mensen besloten geen enkel middel te nemen en de vaccins die waren gepushed door de overheden, en betaald werden van het geld van de belasting-betalende burgers, liggen nu in afwachting van hun expiratiedatum, in opslag in koelhuizen, overal ter wereld. 

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/bmj-onderzoek-big-pharma-achter-who-griepfraude/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De minder dan halve waarheid

19 Februari 2014 (België): de griepgolf is weer in het land en is sinds vandaag alweer officieel een epidemie.
Het advies luidt ‘Wie zich grieperig voelt of griep heeft kan best binnenblijven om anderen niet te besmetten’. Dan stelt zich logischerwijs een eerste vraag: Wanneer kan men zeggen dat men besmettelijk is ? Er
is immers een incubatietijd van ongeveer één week: ‘Mensen met griep zijn besmettelijk op de dag vóórdat de ziekteverschijnselen beginnen tot en met 5 dagen daarna. Na besmetting met het griepvirus kan het tussen de twee en zeven dagen duren voor u daadwerkelijk ziek wordt. Misschien voelt u zich dan al wel wat grieperig. Deze periode heet de incubatietijd. Mensen die verkouden zijn, zijn besmettelijk vanaf het moment dat de klachten ontstaan aan neus of keel. Na een paar dagen vermindert de besmettelijkheid.’ http://www.avogel.nl/Indicaties/Griep-duur-besmettelijk-incubatietijd.php

Het is dan ook duidelijk dat men al besmettelijk is voordat men ook maar een beetje grieperig wordt. De griepvaccins ‘zouden voorkomen’ dat men ziek wordt… Ook al staat ondertussen vast dat juist gevaccineerden vaak méér kans maken om ziek te worden ! Maar ze voelen zich beschermd, het kan hen niet overkomen. Ze voelen zich dan ook allerminst besmet of besmettelijk… En volgens de officiële uitleg van de medische wereld klopt dat precies, wat een groot gevaar door het vals gevoel van veiligheid én de mogelijke doorgifte van besmetting inhoudt. De reguliere wetenschap erkent duidelijk niet de grijze zone tussen ziekte en gezondheid. Daarom hebben ze ook weinig interesse in preventie die het lichaam - ‘le milieu intérieur’ - daadwerkelijk ondersteunt en zo ziekte voorkomt. In die grijze zone bevinden zich die mensen die evengoed wel als niet ziek kunnen worden, afhankelijk van hun ‘holistische’ gezondheids- of vitaliteits-status. Maar ze kunnen wel degelijk 100% besmettelijk zijn tgv. bvb. handcontact of andere wijze van contact.

Waarom worden in dezelfde groep ‘besmetten’ een aantal mensen ziek en de anderen niet ? Het antwoord zit precies in de sterkte van hun immuunsysteem en niet in hun zogenaamde ‘verworven immuniteit’ door middel van vaccinatie. Die laatste ‘bescherming’ is trouwens slechts tijdelijk geldig - als dat ook zelfs maar een beetje waar zou zijn - tegen het virus dat overeenstemt met het vaccin. En dat evolueert elke uitbraak opnieuw…

Die vermeende bescherming met een vaccin - dat voorafgaand aan een uitbraak moet toegediend worden – die gebaseerd is op een geheel of gedeeltelijk ‘onbekend’ virus, bestaat dus niet ! Hierbij hou ik de tal van toxische stoffen die om commerciële redenen het vaccin ‘verrijken’, nog buiten beschouwing evenals diverse mogelijke, zelfs dodelijke neveneffecten.

Dus vaccin of niet, het is een sterk eigen systeem dat zorgt dat men niet ziek wordt, maar… toch kan men aardig besmettelijk zijn en het aktueel virus onverhoeds doorgeven. Het ‘juiste’ media-advies zou kunnen luiden dat bij griep iedereen dan ook iedereen moet mijden ! Zelfs de dokter, de wachtkamer en praktijkruimte: de ideale omstandigheden om met het virus kennis te maken of het door te geven.
Best gezellig toch ?

Met dank aan Rodl voor deze tekst en visie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (3)

Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Wanneer ik spreek over mensen die kinderen kwaad doen, heb ik het niet over kindermisbruik maar over iets huiveringwekkends op een andere manier. De mensen die eraan meewerken zijn er zelfs van overtuigd dat ze alleen maar handelen voor het bestwil van de kinderen – de zelfmisleiding kent hier geen grenzen. Ik heb de indruk dat de mensen die er mee bezig zijn geen notie hebben van wat ze doen...


Kijkt u nu eens rustig, alsof u het nog nooit gezien hebt, naar het officiële vaccinatieprogramma in Nederland dat grotendeels wordt uitgevoerd door de babyconsultatiebureaus. Ook wil ik dat u even terugdenkt aan de geschiedenis : tot 1945 bestond in Nederland bijna uitsluitend de pokkenenting.

Denk eens even aan de zuigeling. Tegen zijn veertiende maand heeft hij maar liefst drieëndertig porties giftige stoffen van alleen al de ziektekiemen binnengekregen. Daar moeten dan voor elke ent-sessie nog allerlei behoorlijk giftige toegevoegde stoffen bij worden opgeteld.

En nog zijn we er niet. De vaccins worden gekweekt in – en geperst door – dierlijke of menselijke weefsels, zoals apennieren, kippenembryo's, embryonale cellen van varkens, kalverenserum en zogenaamde 'diploïde cellen', verkregen uit de organen van geaborteerde menselijke embryo's (zoals bijvoorbeeld het rodehond-vaccin en de nog te verwachten waterpokken en hepatitis A-vaccins).

Een van de problemen met dierlijke cellen is dat – gedurende de passages van het virus waartegen geënt wordt, door de dierlijke cellen heen – dierlijk RNA en DNA (erfelijk materiaal) kan worden overgebracht van de dieren op de mensen. Zo kunnen niet-ontdekte dierlijke virussen regelrecht in het bloed van kinderen terecht komen.

Wordt vervolgd....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Iedere generatie denkt van zichzelf
dat ze intelligenter is dan de vorige
en een stuk wijzer dan de volgende”
George Orwell

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: