4 mrt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 110 


In de kijker :

* Money money money
* Prikkeltjes
* Seniorenprik met een luchtje
* Vaccinboekje online
* Paracetamol en zwanger
* Beestige praktijken
* Oorlog op je bord
* Bewijs nummer zoveel
* Magnesium-weetjes
* Gezond opgroeien (4)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Money money money

Miljoenenorder voor Bilthoven Biologicals
 : UNICEF heeft bekend gemaakt dat meer dan 150 miljoen kinderen binnen het ‘Global Polio Eradication Initiative’ gevaccineerd gaan worden met het Nederlandse polio vaccin van Bilthoven Biologicals. Met deze gunning is Bilthoven Biologicals in anderhalf jaar getransformeerd van een voormalig staatsbedrijf (Nederlands Vaccin Instituut/RIVM) in een commercieel en winstgevend biotech bedrijf.
Bilthoven Biologicals werd in 2012 geprivatiseerd om vervolgens gekocht te worden door de Indiase Cyrus Poonawalla Groep. Deze groep is tevens eigenaar van het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld. Het ‘Global Polio Eradication Initiative’ (GPEI) is een samenwerking tussen UNICEF, de WHO, Rotary International en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Doel van het GPEI is een poliovrije wereld. Met de levering van 150 miljoen doses vaccins, levert Bilthoven Biologicals ongeveer de helft van de benodigde vaccins die nodig zijn om het GPEI programma tot 2018 te realiseren.

Enkele achtergronden om een beter beeld te krijgen van deze megaorder, amper 2 jaar geleden in gang gezet
(Aleph n° 24 van 25/7/12 - 'Nederlands Vaccin Instituut goes India'):

* Juli 2012 : de Indiase farmaceut Serum Institute of India (SII) heeft de productiefaciliteit van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) overgenomen van de Nederlandse staat. Met de transactie van 32 miljoen euro begeeft SII zich op de Nederlandse vaccinmarkt.
* Ab Osterhaus : "Het is een sterk groeiende, private onderneming, en die zijn ongetwijfeld geïnteresseerd om ook op de Europese markt te komen"
* Naast Minister Schippers' bezoek halverwege 2012, werd ook Bill Gates hartelijk onthaald door de President van het Serum Institute of India
* Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal zich blijven bemoeien met onderzoek en ontwikkeling en de inkoop en distributie van vaccins voor het RVP programma en de griepprik. Deze werkzaamheden neemt het RIVM over van het NVI. De Nederlandse staat blijft in het bezit van de benodigde grondstoffen voor de vaccins. Het Serum Institute of India is de grootste producent van mazelen- en DTK-vaccins ter wereld. Door het NVI aan het SII te verkopen kan de productie voor onder meer het poliobestrijdingsprogramma van de WHO worden voortgezet.

(Gedurfde?) overpeinzing : zou deze (juridische) constructie misschien een vrijbrief kunnen zijn om ongestoord experimenten (oeps: 'voortschrijdend inzicht') te kunnen uitvoeren op kinderen in soepeler hiermee omgaande Aziatische landen ?

Kort samengevat (en nadenkertje) : In 2012 werd het NVI verkocht voor het 'luttele' bedrag van 32 miljoen euro - in 2014 levert deze order Bilthoven Biologicals tot 2018 meer dan 300 miljoen dollar aan inkomsten op.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kinkhoestvaccin voor iedereen, ook zwangeren : De Vlaamse overheid heeft een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van een combinatievaccin voor volwassenen dat zowel beschermt tegen tetanus, difterie als kinkhoest. Daarmee volgt ze een advies van de Hoge Gezondheidsraad en gaat in op de vraag van de Vlaamse Vaccinatiekoepel om dit vaccin op te nemen binnen het Vlaams vaccinatieprogramma. Dat advies stelt voor om ter gelegenheid van de 10-jaarlijkse herhalingsinenting tegen tetanus en difterie voor iedereen eenmalig een combinatievaccin te gebruiken met een kinkhoestcomponent erbij. Daarnaast wordt ook voorgesteld om elke zwangere tussen de 24ste en de 32ste week van de zwangerschap ook een kinkhoestvaccin te geven. Er wordt ondertussen een informatiecampagne voorbereid over kinkhoestvaccinatie bij zwangeren. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15151

* Vaccinatieraad in gesprek met…. Herman, 45, vader van twee kinderen en doodziek en allergisch voor E621 na Hepatitis B vaccinatie. 'In maart 2012 kreeg ik de derde spuit. Vanaf dat moment ben ik doodziek. Ik kreeg steeds meer klachten, kan niet meer zitten, niet lopen van de spierpijnen en ik kan geen vrachtwagen meer rijden. Ik heb enorme pijn in mijn bekkengebied en heb zulke strakke spieren alsof er een staalkabel om mijn liezen zit, zo zeer doet het. Ik heb gewoon geen kracht meer, ik heb overal pijn. Ik voel me een oude man van 80. Ik ben van nature een drukke man maar nu voel ik me een gevangene in mijn eigen lichaam. Mijn leven is verpest.'  Lees verder : http://www.vaccinatieraad.nl/2014/03/msg-e621-allergie-hepatitis-vaccinatie/

* HPV-vaccin 'veilig' bevonden : In een persmededeling spreekt viroloog Marc Van Ranst, voorzitter van de afdeling vaccinaties van de Hoge Gezondheidsraad, tegen dat het vaccin tegen humaan papillomavirus Gardasil de kans op multiple sclerose zou verhogen. Uit studies in verschillende landen blijkt het optreden van auto-immuunziekten zoals MS niet hoger te liggen bij personen gevaccineerd met Gardasil vergeleken met niet-gevaccineerden. Geruststellende woorden, ware het niet dat er in Japan (Tokio) op 25 februari een internationaal symposium van start ging, waar de wereldwijd genoteerde zorgwekkende gevolgen van dit vaccin onder de loep worden gehouden. Zou prof. Van Ranst hier niet van op de hoogte zijn?  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15241 en http://sanevax.org/japan-hpv-adverse-event-symposium/

* Extra mazelenprik hoeft niet meer : De mazelenepidemie die vanaf mei 2013 in Nederland heerste, loopt af. De laatste weken is het aantal nieuwe meldingen afgenomen tot ongeveer 10 per week. Omdat er uit de gemeenten met een lage vaccinatiegraad tegen mazelen (onder 90 procent) vrijwel geen meldingen meer komen, heeft de minister van VWS besloten om per 1 maart 2014 het aanbod van een extra BMR-vaccinatie voor kinderen van 6 maanden in deze gemeenten te stoppen. Het reguliere vaccinatiebeleid voor mazelen blijft gehandhaafd. Als kinderen van 6 maanden al een oproep voor de extra BMR-inenting hebben ontvangen dan hoeven zij deze niet meer te halen. Als ouders toch aandringen op deze vaccinatie dan mag de inenting gegeven worden. Op de leeftijd van 14 maanden moet de BMR-inenting dan nogmaals gegeven worden. http://www.rivm.nl/Nieuwsbrieven/NBR0-it-0058.nsf/NieuwsbriefSendWeb?OpenForm&Query=C79B78ACE2D7EF86C1257C8C0030E63B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniorenprik met een luchtje

In het nieuws : Ouderen die worden gevaccineerd, lopen veel minder risico op een longontsteking. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMC Utrecht. Volgens de onderzoekers is het het grootste onderzoek naar de werking van een vaccin dat ooit is uitgevoerd. Aan de studie deden 85.000 mensen mee. De helft werd gevaccineerd met Prevenar-13, de andere helft kreeg een placebo toegediend. Onderzoeksleider Marc Bonten van het UMC Utrecht hoopt dat over een paar maanden kan worden beoordeeld of Prevenar-13 in het vaccinatieprogramma zou moeten worden opgenomen. Op dit moment worden de kosten van zo'n maatregel onderzocht. Jaarlijks lopen ongeveer 450 miljoen mensen wereldwijd een longontsteking op. De meeste patiënten zijn ouderen en kinderen. http://nos.nl/artikel/616084-vaccin-verkleint-kans-longontsteking.html

MAAR : naar het publiek toe wordt het heel wat rooskleuriger voorgesteld dan het is en hoogst belangrijke informatie over deze studie wordt de lezer onthouden. Het marktpotentieel is immers enorm (miljoenen wereldwijd die in deze risicogroep vallen)...

Beknopt overzichtje van enkele (bij het publiek nauwelijks bekende) achtergronden van deze 'veelbelovende' studie:

* Het CAPiTA-onderzoek is gestart in 2008 en in 2012 hadden ze nog niet voldoende resultaten om een aanbeveling voor dit vaccin te onderbouwen (bericht van 14 juni 2012 : 'target van 130 is nog NIET bereikt : resultaten verwacht in 2013'). Er was vastgesteld dat dit aantal voldoende was om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over de werkzaamheid van het vaccin. Het onderzoek werd voortgezet totdat het aantal van 130 ziektegevallen onder de deelnemers aan het onderzoek was bereikt.
* De studie werd volledig gefinancierd door de firma Pfizer (voorheen Wyeth) inclusief de verlenging, zonder bijdrage van de Nederlandse overheid.
* Het Prevenar-13 vaccin wordt gefabriceerd door Pfizer.
* Het onderzoek werd 5 jaar voortgezet totdat het aantal van 130 ziektegevallen onder de deelnemers aan het onderzoek was bereikt.
* Het placebovaccin had DEZELFDE samenstelling als het onderzoeksvaccin met uitzondering van de actieve bestanddelen.

Pfizer (fabrikant van Prevenar 13) bracht dit nieuws op 24 februari met veel tam-tam via een persbericht officieel naar buiten. Juichende taal: grootschalige studie in 58 ziekenhuizen met 85.000 proefpersonen vanaf 65 jr, zonder evenwel te vermelden dat deze studie uitsluitend in Nederland werd uitgevoerd. Pfizer en professor Bonten zullen de testresultaten op 12 maart tijdens de internationale pneumoniaconferentie in India bekendmaken. Voor de fabrikant komt dit op het goede moment... hun omzetcijfers van de laatste jaren duikelden omlaag.

Prevenar 13 kreeg al eerder het groene licht voor gebruik bij kinderen van 6-17 jaar en recent bij volwassenen van 18-49 jr. Met het laatste akkoord (vanaf 50 jr) is het cirkeltje dus rond en waarschijnlijk is dit een unicum in de farmawereld : een groot deel van de wereldbevolking kan nu als risicogroep beschouwd worden.

De financiële verwachtingen van dit vaccin alleen al voor deze specifieke doelgroep zijn bijzonder hoog gespannen: 1 miljard dollar per jaar...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinboekje online

Iedereen kan voortaan in België online opzoeken welke vaccinaties hij al heeft gehad en wanneer die werden toegediend.

Artsen en andere zorgverstrekkers die een vaccin toedienen, kunnen dit al enkele jaren op vrijwillige basis elektronisch registreren in Vaccinnet. Sinds begin dit jaar is het ook verplicht geworden. Dit betekent dat de gegevens vanaf 1 januari 2014 volledig zijn, die van het verleden hangen af van de artsen waarop een beroep werd gedaan. Om de gegevens te consulteren, volstaat het te surfen naar eHealth en daar via de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer het persoonlijke dossier op te vragen.

Alleen de consument en de dokter die zijn dossier beheert, hebben toegang tot de gegevens. Andere hulpverleners moeten daarvoor expliciet de toestemming van de patiënt krijgen. Voorlopig bevat de gegevensbank alleen informatie over vaccinaties. Op termijn kan ze worden uitgebreid met het geneesmiddelengebruik. Daarbij zullen eerst de voorgeschreven medicamenten aan bod komen. Het systeem kan leiden tot het vermijden van overbodige inentingen en onnodige aankopen van geneesmiddelen en dus tot besparingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paracetamol en zwanger

Een studie bij ruim 64.000 Deense kinderen en hun moeders legt een link bloot tussen het gebruik van pijnstillers met paracetamol (zoals Dafalgan of Panadol) en ADHD

Meer dan de helft van de moeders had tijdens de zwangerschap wel eens een pijnstiller met paracetamol genomen. Niet zo verwonderlijk, want pillen zoals Dafalgan zijn vrij te verkrijgen en ze worden veilig geacht voor zwangere vrouwen. Maar Zyan Liew en zijn collega’s van de University of California, Los Angeles, vonden dat hun kinderen een groter risico liepen op ADHD. Als vrouwen in meer dan 19 weken pijnstillers gebruikten, verdubbelde bij hun kind het risico op de diagnose hyperkinetische stoornis, een subcategorie van ADHD. Het risico om ADHD-medicatie te moeten slikken, steeg met 50%.

‘Paracetamol kan de placenta binnendringen’, stellen de auteurs in hun paper in JAMA Pediatrics. ‘Mogelijk verstoort paracetamol de hersenontwikkeling van de foetus door de invloed die het heeft op de hormonen van de moeder. Als deze resultaten een causaal verband hebben, mag paracetamol niet langer worden beschouwd als veilig tijdens de zwangerschap.’


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beestige praktijken

Om een schizofreniemedicijn te testen heb je psychotische dieren nodig. Tot dan toe was de standaardmethode om antipsychotica te testen: dieren in een ‘jumping box’ opsluiten en als gekken heen en weer laten springen door middel van elektrische schokken. In stageverslagen van studenten lezen wij hoe de onderzoekers van Janssen Pharmaceutica een nieuwe methode uitproberen.

Ze injecteren dieren met amfetamines, in de volksmond gekend onder de naam “Speed”. Op die manier worden de dieren in een toestand van mentale verwarring gebracht die sterk lijkt op een psychose bij de mens. Deze methode werd al gebruikt bij ratten, maar zoals we weten gaan ze bij Janssen graag met beagles aan  de slag. Niet zo maar beagles, neen, “Marshall beagles”. Wat is daar zo bijzonder aan, vragen wij ons af? “De Marshall is een lijn van de beagle, speciaal gekweekt voor de proefdierkunde. Deze honden zijn een stuk kleiner dan de normale beagle. Ze zijn nog gemakkelijker in omgang en ook beter te hanteren.”

Er worden verschillende doses amfetamines uitgetest om te bepalen bij welke hoeveelheid de honden in de vereiste staat van waanzin geraken. De studenten mogen actief meewerken aan het onderzoek: er wordt hen gevraagd de dieren te observeren en te noteren welk stereotiep gedrag de honden vertonen naargelang de ingespoten doses amfetamines. Menselijke gebruikers zeggen dat zij onder invloed van amfetamines last krijgen van hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn… Voeg daar nog aan toe: waandenkbeelden, paranoia, angstaanvallen, hallucinaties. Maar dat kunnen de dieren die Janssen gebruikt in zijn experimenten niet vertellen natuurlijk.

Onder het motto 'Janssen, toon op Valentijn je hart voor honden!' eisten meer dan 100 activisten van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) op Valentijnsdag alle honden opgesloten bij Janssen Pharmaceutica op. Janssen Pharmaceutica heeft een vergunning om 600 honden te houden. Het grootste deel van deze proeven op honden wordt trouwens betaald met geld van de belastingbetaler. Het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) van de Vlaamse overheid schonk dit bedrijf maar liefst 34 miljoen euro subsidiegeld in de periode 2002-2011...

http://www.stopdierproeven.org/adc/dierenactivisten-eisen-honden-janssen-pharmaceutica-op

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oorlog op je bord

De voedselindustrie voert oorlog op je bord en vernietigt de natuur ondertussen in een angstaanjagend tempo. Dat was de strekking van de toespraak die de wereldberoemde voedselactiviste Vandana Shiva hield tijdens het congres Voedsel Anders. In Wageningen Universiteit nota bene, de tempel van agroindustrie-wetenschapper Aalt Dijkhuizen, die binnenkort de scepter overgeeft aan die andere massaproductie adept, Louise Fresco.

‘Dat met voedsel oorlog wordt gevoerd is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de industrie die nu voedsel produceert deels zelf voortkomt uit de oorlogsindustrie’, zegt Shiva. ‘In haar hoogmoed wil die industrie nu de controle over de schepping overnemen. De afkorting GMO (die staat voor Genetically Modified Organisms) kun je ondertussen net zo goed invullen als God, Move Over’, zegt ze. Wij kunnen het beter, het onderhouden van de schepping. Het Wageningse auditorium ontploft als ze die woorden spreekt.

GMO gewassen zijn bommetjes op je bord geworden die de grote delen van de biodiversiteit vernietigen, en mogelijk je gezondheid.  De biodiversiteit nadert in de komende tien jaar waarschijnlijk al de kritische ondergrens waarbij complete ecosystemen plotseling kunnen instorten en de wereldvoedselvoorziening in acuut gevaar komt.

Als we de strijd om de voedseldollar ver van ons bord willen houden, dan kunnen we alleen maar kiezen voor voedselproductie die binnen de menselijke maat past. Die een plaats in de eigen omgeving heeft en die de natuur de ruimte laat om haar werk te doen.

Verdedigen van de rechten van de Aarde is de meest brede vredesbeweging van onze tijd. Ze houdt de oorlog van je bord.

Lees verder : http://www.duurzaamnieuws.nl/oorlog-op-je-bord/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewijs nummer zoveel

De Franse universiteit van Rennes analyseerde het vitamine C-niveau bij 130 mensen die een hersenbloeding hadden opgelopen. Het merendeel vertoonde vitamine C-uitputting: 45 % kreeg een onvoldoende en 14 % was zelfs vitamine C-deficiënt!

Te weinig vitamine C is altijd al gelinkt geweest met vaataandoeningen, maar deze metingen bewijzen hoe verontrustend laag de inname van vitamine C is bij goed doorvoede mensen. Vitamine C is nodig om collageen aan te maken, dat bindweefsel in de huid, botten en bloedvaten verstevigt. De vitamine helpt ook de bloeddruk laag te houden.

https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/677

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnesium-weetjes

De lezingmiddag, grotendeels over het onderwerp magnesium, van vorige week zondag in De Witte Bergen in Eemnes overtrof de verwachtingen! Bijzonder gezien dit toch wel heel speciale onderwerp. Het was een informatieve en leer-rijke middag met een volle zaal (220).

Beknopt overzichtje van enkele te delen interessante feitjes die deze dag voorbijkwamen:

* Water-zuurstof-magnesium, de 3 belangrijkste basiselementen van wel-zijn
* Epstein-Bar virus (EBV) gedreven tumoren, zoals bij o.a. Non-Hodgkin, komen in 80% van de gevallen niet tot ontwikkeling indien magnesium voldoende gesuppleerd wordt (ook al zijn de waarden van magnesium in het bloed stabiel)
* Nederland is kampioen in calcium-inname... Nederland is kampioen in osteoporose... Ca-Mg waarden liggen té ver uiteen. Voor de goede verstaander : een magnesium-tekort wordt gelinkt aan toename van osteoporose.
* Oostkust van Amerika (NY-Florida) staat bekend als de 'stroke-belt' (hersenbloedingen) = Mg-tekort
* Honderden medicijnen verlagen drastisch het Mg-niveau (w.o. maagzuurremmers zoals Maalox). In Nederland gebruiken meer dan twee miljoen mensen maagzuurremmers
* De helft van alle kankerpatiënten heeft een Mg-tekort
* Stelling : elke ziekenhuispatiënt heeft een Mg-tekort
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (4)

Vierde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).
Als een kindje pasgeboren is, verkeert het immuunsysteem nog in een onrijpe staat. Het kind is de eerste tijd nog sterk afhankelijk van de afweerstoffen die het van de moeder heeft meegenomen. Het kan dus even wat lijden, maar een echt venijnige aanval weerstaan – zoals bij de vaccinatiecocktails – is een heel andere zaak.
Het nare is dat sterke gifstoffen, die niet direct onschadelijk kunnen worden gemaakt, zolang door het lichaam gedumpt worden, voornamelijk in lichaamsvetten. Baby's hebben – uitzonderingen daargelaten – nog niet veel vetweefsel tot hun beschikking als tijdelijke dumpplaats. Er is echter één plek in het lichaam waarvan het vetgehalte zeer hoog is: de hersenen. De ingespoten gifstoffen doorbreken gemakkelijk de zogenaamde bloed-hersenbarrière, zeker in de nog onrijpe hersenen van een baby, en worden voor een deel in hersenweefsel opgeslagen.
Wat wij nu doen is totaal onnatuurlijk. Dat wreekt zich altijd, want de natuur laat niet met zich spotten.
Wordt vervolgd....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Ik weet niet wat kunst is.

De kunst zelf zal ons vertellen wie ze is. Niet ik.
Ik kan alleen maar een ticket voor de ontdekkingsreis aanbieden.
Jan Hoet (1936 - 2014)
Jongste dirigent ooit in de kijker : http://www.youtube.com/embed/BNNFtlF9CDE
Nooit geweten dat.. in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=TxF_jeFUpBI
Het monster cholesterol in de kijker :
http://www.youtube.com/watch?v=WCKy0_FBRjo
Agenda in de kijker :
http://www.gezondverstandavonden.nl/Maart.html
Gezonde boeken in de kijker :
https://www.ortho.nl/boeken

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: