25 mrt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 113 


In de kijker :

* Hedendaagse quillotine
* Prikkeltjes
* De Belangrijke Andere
* Wij waken over U
* Mooie plaatjes?
* Achter het net vissen
* Arme zorg
* Vette aandelen
* Cura- of palliatief
* Gezond opgroeien (7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hedendaagse quillotine

In september 2012 internationaal in het nieuws : 'Helft medicijnen deugt niet', naar aanleiding van het baanbrekende werk van twee Franse gerenommeerde professoren. Philippe Even en Bernard Debré. Hun Guide des 4.000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux (7000 schrijfuren - 20.000 internationale referenties - 200.000 ex. verkocht) dat aantoonde dat 70% van de weinig doeltreffende geneesmiddelen en zelfs 28% van de medicamenten zonder enige efficiëntie nog terugbetaald worden ook. Hun eindconclusie : ‘Haal die gevaarlijke, nutteloze of ondoeltreffende geneesmiddelen van de markt, en het tekort in de ziekteverzekering is meteen geregeld.'

De medische wereld stond vanzelfsprekend op zijn kop en de heisa resulteerde in maar liefst 300 officiële aanklachten, neergelegd door bijna alle artsenorganisaties. De in het boek geviseerde cardiologen bijvoorbeeld, die de statinekraan wijd open houden door het (preventief) voorschrijven van anti-cholesterolmiddelen aan bijna alle mannen en vrouwen boven de 50.

Met een te verwachten resultaat, want vorige week kregen deze eminente profs door de Orde van Geneesheren in Parijs het verbod opgelegd om één jaar lang geen geneeskunde uit te oefenen. Niet onbelangrijk : de Orde stoorde zich vooral aan het 'gebrek aan collegialiteit' van de auteurs. Klein detail : beide heren zijn al geruime tijd gepensioneerd....

http://www.liberation.fr/societe/2014/03/18/deux-medecins-sanctionnes-pour-leur-guide-des-medicaments-inutiles-ou-dangereux_988020

Professor Even in een interview vorige week op Europe 1: 'het is mijn diepste overtuiging dat we de broodnodige verandering niet hoeven te verwachten van incompetente autoriteiten, noch van artsen die al bij de aanvang van hun opleiding de mantra's van de farmaindustrie uit hun hoofd moeten leren. Het is nu aan de patiënten, dé ervaringsdeskundigen'...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Gelatine in vaccins: hoe halal is uw vaccin? : Éen van de hulpstoffen in de BMR-vacinatie (MMR Vaxpro) is varkensgelatine. In de moslimgemeenschap bestaat veel onduidelijkheid of gelatine haram (onrein) of halal (rein) is. Gelatine is volgens de ene interpretatie haram en volgens de andere halal omdat het een bewerking heeft ondergaan. Die verandering door bewerking is chemisch gezien correct, echter de bron blijft het zelfde : http://www.vaccinatieraad.nl/2014/03/gelatine-in-vaccins/

*
Aanvullende informatie vaccinatieprogramma per vaccin :
Nederland : http://alephinformeert.blogspot.fr/p/blog-page_19.html

*
Veelzeggend signaal : Vorige week dinsdag zou er in de Kamer gestemd worden over meerdere ingediende moties bij het debat inzake het Apollo netwerk. Helaas is er geen enkele motie aangenomen, vanwege het ontbreken van de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA. Dus ook geen verdere kamervragen meer te verwachten; de deur is met een harde klap gesloten. Nog even in de herhaling : de farmafabrikanten GlaxoSmithKline en Janssen Cilag richtten in samenwerking met VWS een netwerkje op dat zich bezighoudt met de promotie van medicijnen die door deze farmaceuten geproduceerd worden. Minister Schippers houdt in haar zorgbeleid rekening met de besluiten genomen tijdens de vergaderingen van dit netwerk (conform het o.a. door haar ondertekende contract). VWS heeft daarbij een stuwende rol door geld aan deze organisatie te doneren. Hoezo geen belangenverstrengeling?

*
Kudde-immuniteit : Het doel van het RIVM is om een hoge vaccinatiegraad te bereiken. Daarbij gebruikt men de term kudde-immuniteit vaak ter aanduiding van de vaccinatiegraad. Dat is misleidend, want immunisatie, een door het doormaken van de ziekte natuurlijk verworven immuniteit, en vaccinatie, een door vaccins opgejaagde productie van antilichamen (B-cellen) zijn twee volslagen verschillende dingen! Bij het doormaken van een ziekte is het gehele lichaam betrokken, bij vaccinatie slechts een klein deel van het immuunsysteem. Lees verder Vaccinatie Special : http://www.spiegelbeeld.nl/artikelen

*
Kijkje in de vaccinatiekosten : het rijksvaccinatieprogramma (RVP) Nederland kost de staat (belastingbetaler) zo'n 138 miljoen euro per jaar (budget 2014).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Belangrijke Andere

Voor veel kwetsbare kinderen is er (gelukkig) geschikte zorg in Nederland. Voor de kwetsbaarste kinderen is er helemaal niets! Daarom zet de Dex Foundation zich in - landelijk en op het hoogste niveau - voor deze complexe zorgintensieve kinderen. Want ook de vastbind- en platspuit-kinderen verdienen een menswaardig leven. Daar moeten we toch met z'n allen voor zorgen in Nederland.

Op dit moment is er in Nederland geen passende dagbesteding, logeer- of opvangadres voor deze complexe zorgintensieve kinderen. Daarom streeft de Dex Foundation naar de realisatie van kleinschalige verzorgboerderijen midden in de natuur (werknaam: Stoeistal) waar kinderen als Dexter terecht kunnen. Opvang in de natuur, met deskundige en professionele begeleiding van de Belangrijke Ander, ondersteunt het gezin bij de intensieve zorg voor hun kind. Tegelijk is deze vorm van opvang een waardevolle aanvulling in het leven van deze kinderen.

Zo kunnen deze kinderen genieten van het kind zijn, net als alle andere kinderen. Daar hebben zij recht op! Deze kinderen houden óók van zwemmen, fietsen, trampoline springen, stoeien, aandacht, lekker eten, ‘ontspannen' op de bank hangen, muziek luisteren of tv kijken. Klinisch psycholoog Marc Serruys verwoordde het als volgt: ‘het zijn de kwetsbaarste onder de kwetsbare'. Deze titel hebben zij niet voor niets. Voor ons zijn deze kinderen de Belangrijke Ander.

Lees verder : http://www.dexfoundation.nl/Dex-Foundation.html
https://www.youtube.com/watch?v=5QDyeh3_AhY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij waken over U

Op 24 en 25 maart 2014 vindt de
Nuclear Security Summit (NSS) plaats in Den Haag. De NSS is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Er komen naar verwachting 58 wereldleiders, 5.000 delegatieleden en 3000 journalisten naar het World Forum in Den Haag. Het RIVM biedt ondersteuning bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen en verdachte objecten en bij voedselincidenten.

Tijdens de NSS ondersteunt het RIVM de brandweer en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)  met een veldteam in Den Haag. Het specialistische team staat met een mobiel laboratorium en een stralingsmeetwagen gereed om veldmetingen en eventueel monsterneming te verrichten. Er zijn ook vaste meetpunten voor straling geplaatst op verschillende locaties in Den Haag.

Het mobiel chemisch-biologisch laboratorium is ingebouwd in een 19 meter lange vrachtwagentrailer. De eenheid is uitgerust met meet- en analysetechnieken in een beschermde omgeving die voldoet aan de op één na zwaarste veiligheidsclassificatie. Het MCBL is een van de meest geavanceerde mobiele laboratoriumvoorziening in zijn soort, doordat het de mogelijkheid biedt een monster van een verdachte stof gelijktijdig in twee verschillende analyseprocessen te onderzoeken: biologisch en chemisch.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_rampen/RIVM_bij_NSS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mooie plaatjes?

Dr. Jannes Koetsier : Het medische beleid in veel academische ziekenhuizen en van AMK-vertrouwensartsen (Advies Meldpunt Kindermishandeling) inzake diagnostiek en handelen ingeval van ‘non-accidental-injury’ (‘shaken baby syndroom’, ‘SBS’) schaadt waarschijnlijk veel meer kinderen en hun ouders dan dat het kinderen beschermt. Dit heeft te maken, zo lijkt het, met een onvoldoende ‘open mind’ bij veel artsen voor andere medische verklaringen en met persoonlijk risicomijdend gedrag van artsen en jeugdzorg.

Veel artsen menen dat de combinatie van oude en verse subdurale en retinale bloedingen (bloedingen rond de hersenen en in de ogen) soms met (rib)fracturen, aangetroffen bij een baby, het gevolg zijn van schudden van het kind. Ze noemen dit tegenwoordig ‘non-accidental-injury’, een eufemistische term voor kindermishandeling. Voorheen had men het over ‘shaken baby syndroom’  (Let wel: ‘SBS’ is niet ‘evidence based’ maar ‘assumption based’).

Belangrijkste vraag voor de betrokken artsen, zeker bij baby’s uit normale liefdevolle thuissituaties, is dus of er behalve de ‘SBS’-veronderstelling ook andere mogelijke medische verklaringen zijn voor de genoemde bloedingen en (rib)fracturen en huidbloedinkjes (purpura, petechie). Er zijn bovendien  internationale richtlijnen vastgelegd m.b.t degelijk en gericht onderzoek naar “adverse events following immunization (AEFIs)”, inclusief op het gebied van ITP of vitamine deficiënties, waar artsen toch bekend mee zouden moeten zijn.
Conclusie : Een zorgvuldige anamnese  is van belang, maar trof ik in de dossiers onvoldoende aan. Is er verhoogde bloedingsneiging geweest bijvoorbeeld blijkend uit te makkelijk ontstaande blauwe plekken of uit purpura/petechie. Zijn er al langer verschijnselen van klachten van het hoofdje, zoals abnormaal huilen, wegrakingen, te snelle schedelgroei door de drukverhoging t.g.v. de vaak gesignaleerde oudere en verse bloedingen. Had het kind infecties. Was de bevalling extra belastend. Reageerde het kind slecht op vaccinatie. Kan er sprake geweest zijn van vitamine deficiëntie. Heeft de baby abnormaal gespuugd. Waren er voedingsproblemen. Allemaal aanwijzingen voor een verhoogd risico op één van de geschetste verklaringen. In combinatie met een observatie van twee liefdevolle ouders en geen duidelijke uitwendige mishandelingssporen is ‘non-accidental-injury’ dan beslist niet de meest logische verklaring voor de bloedingen al of niet met fracturen.

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/shaken-baby-syndrome-en-de-mooie-plaatjes/comment-page-1/#comment-126175

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achter het net vissen

Dit geef je allemaal prijs als je inlogt op een openbaar wifi-netwerk : Vorig jaar, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor, waren meer dan 850.000 Nederlanders slachtoffer van hacking, variërend van inbraak op een computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of facebookaccount. Bijna 60.000 Nederlanders waren slachtoffer van succesvolle zogenoemde phishing- of pharming-aanvallen, waarbij betalingsgegevens via gehackte computers of websites van gebruikers worden ontfutseld

Vanaf vandaag log ik nooit meer onbeschermd in op een openbaar wifi-netwerk. Met een hacker onderzocht ik de openbare wifi van een paar koffiezaken en het bleek kinderlijk eenvoudig om van willekeurige mensen berichten, wachtwoorden, geslacht, seksuele voorkeur, afkomst, hobby's, koopgedrag en zelfs bankgegevens te achterhalen.

Rapport na rapport toont aan dat digitale identiteitsfraude een steeds vaker voorkomend probleem is. Nu hebben hackers en cybercriminelen veel verschillende trucs tot hun beschikking. Maar open wifi-netwerken maken het ze wel heel erg makkelijk. Het Nationaal Cyber Security Centrum, een afdeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie, adviseert niet voor niets: '
Het is af te raden in openbare plaatsen van een publiek wifi-netwerk gebruik te maken. Als u dat toch doet, vermijd dan werk of financiële activiteiten.'

Lees verder : https://decorrespondent.nl/845/dit-geef-je-allemaal-prijs-als-je-inlogt-op-een-openbaar-wifi-netwerk

Phishing is een vorm van internetfraude. Via een e-mailbericht proberen oplichters je persoonlijke gegevens binnen te hengelen. Het 'aas' is een nep-e-mailtje. Daarmee doen ze zich voor als je bank, provider, webwinkel, belastingdienst of incassobureau. Hoe herken je 'klassieke' en modernere, meer geraffineerde varianten van zulke mail? In deze video én in dit artikel zetten we phishingkenmerken op een rij. http://www.trosradar.nl/consumentenhulp/hulp-bij/detail/article/consumententip-hoe-herken-je-phishing/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arme zorg

Onderzoekers van de universiteit van Oxford publiceerden vorige maand een vernietigend rapport voor de Griekse leiders en de troïka van EU, ECB en IMF. Daaruit moest blijken day tussen 2009 en 2011 het Griekse budget voor ziekenhuizen met 25% werd gereduceerd, terwijl de overheid zijn uitgaven inzake famaceutica halveerde, wat tot het verdwijnen van een reeks geneesmiddelen leidde. De stijgende werkloosheid in het land en de koppeling van ziekteverzekeringen aan jobs maakten dat vandaag 800.000 mensen zonder toegang tot gezondheidszorg leven en afhankelijk zijn van humanitaire organisaties zoals Médecins du Monde.

Omdat ook op gezondheidsprogramma’s van de overheid werd bespaard konden zeldzame infecties opnieuw de kop opsteken. Besparingen op naalden en condooms die ter beschikking van druggebruikers werden gesteld leidden tot een stijging in HIV-infecties in 2012. Verder noteerden de academici een stijging van 21% in het aantal doodgeboren kinderen, die wordt toegeschreven aan een verminderde toegang tot prenatale zorg. Ook kindersterfte nam tussen 2008 en 2010 met ruim 43% toe.

Volgens Grieks minister van Gezondheid Adonis Georgiadis heeft de regering nu een hulpfonds opgericht met geld dat is opgeëist bij belastingontduikers. Toch zal wat hij de Washington Post toevertrouwde weinig Grieken geruststellen: ‘Grieken moeten begrijpen dat het gezondheidssysteem al jaren voor de crisis uitbrak gebroken was door corruptie en mismanagement. De Griekse staat betaalde soms 3 à 4 keer meer voor geneesmiddelen dan andere EU-landen, omdat tussenpersonen, artsen en apothekers het systeem exploiteerden om zichzelf te verrijken. Indien ziekenhuizen nu tekorten hebben is dat omdat ze er niet in slagen meer acceptabele budgetten te respecteren.‘

Georgiadis zei dat spoedgevallen in ziekenhuizen nog altijd 'in die hoedanigheid' worden behandeld, of de patiënt verzekerd is of niet. Maar, voegde hij er aan toe: 'Ziektes als kanker worden niet langer als dringend beschouwd, tenzij de patiënt het eindstadium heeft bereikt.'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vette aandelen

De in november aangenomen nieuwe richtlijn van
The American Heart Association zal tot gevolg hebben dat er nog eens 13 miljoen Amerikanen boven de 60 jr (als mogelijke 'risico-groep over 10 jr') extra bereikt kunnen worden met cholesterolverlagende medicijnen (statines).

Momenteel wordt al 43,2 miljoen van de bevolking tussen 40 en 75 voorzien van statines, en dit cijfer zou met de nieuwe maatregelen opgekrikt kunnen worden naar maar liefst 56 miljoen. Wat betekent dat
1 op 2 (!) van de Amerikanen zo'n middel voorgeschreven zal krijgen.

Mannen van 60-75 die nog geen statines slikken en geen risico op hartproblemen hebben, zullen nu ook bij deze groep betrokken worden, een verhoging van 30 naar maar liefst 87%. Het gebruik door gezonde vrouwen in deze groep kan worden opgetrokken van 21 naar 53%.

http://consumer.healthday.com/general-health-information-16/doctor-news-206/almost-13-million-more-americans-could-take-statins-under-new-guidelines-685958.html

We zijn niet ver meer verwijderd van het in 2010 gelanceerde onzalige plan, waarbij men het normaal zal vinden dat er naast de zoetstofjes, ketchup, mayo en zout, ook statinetabletjes op tafel zullen staan bij
MacStatin. http://www.medscape.com/viewarticle/72692

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cura- of palliatief

Patiënt X had een groot (stadium 4) mondholtecarcinoom met halskliermetastasen. Hij is uitgebreid maar succesvol chirurgisch behandeld. Wegens klierkapseldoorbraak zal nog adjuvante chemo-radiotherapie volgen. Daarmee wordt zo’n 50 procent gecureerd. Het was een zware ingreep. Ik heb met hem te doen, maar ben optimistisch. Hij is een week geleden ontslagen en er is driemaal daags thuiszorg geregeld voor onder andere verzorging van de halswonden en zijn tijdelijk tracheostoma.

Hallo, u spreekt met Ina van thuiszorg hospice Y. Spreek ik met de behandelend kaakchirurg van de heer X?’
‘Jazeker. Wat is er aan de hand?’
‘Is meneer palliatief?’
‘Eh, hoezo?’
‘Nou, uw patiënt heeft wel erg veel verzorging nodig. Wondzorg en hulp bij de voeding. En als hij palliatief is, dan kunnen wij veel uitgebreidere en betere zorg leveren.’
‘En als hij curatief zou zijn?’
‘Dan kunnen wij veel minder voor hem betekenen.’
‘Oké, natuurlijk is hij dan palliatief.’
‘Er is ook nog een wondzorgverpleegkundige nodig. Kunnen wij die erbij vragen?’
‘Dat lijkt mij prima.’
‘Mooi, dan sturen wij u het formulier "ziekenhuisverplaatste zorg” toe.’

Er zit blijkbaar goede handel in creatieve thuiszorg. Het aantal palliaties zal zo zeker toenemen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (7)

Zevende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Mensen die optimaal gezond willen zijn en hun kinderen zo gezond mogelijk willen hebben, moeten rebels zijn en zich enigszins buiten de officiële lijn lopende padden begeven. U moet iets pionierachtigs hebben – maar dat hindert niet, want pionieren is wel een vaderlands trekje.

Als men werkelijk de kennis zou toepassen die we nu al een behoorlijke tijd bezitten, zou het nare gevecht om de oplopende zorgpremies helemaal niet nodig zijn : als men zich minder zou toeleggen op het verschaffen van steeds meer – bijna allemaal giftige – chemische medicamenten (die de vervaardigers ervan vaak meer goed doen dan de patiënten) en meer de echte gezondheidsleer zou toepassen die al meer dan honderd jaar geleden werd geformuleerd en die sindsdien een echte vlucht heeft genomen, zou het volksgezondheidsbudget drastisch kunnen worden verminderd – berekeningen hebben dit bevestigd. De naam 'Ministerie van Volksgezondheid' is dan ook ongelukkig gekozen; de manier waarop dit ministerie en zijn vertakkingen te werk gaan, wijzen erop dat we hier met een Ministerie van Volksziekten te maken hebben.

Het is triest dat de moderne geneeskunde, die geleid heeft tot het verkeerd gebruiken van vaccinaties, met al haar slechte gevolgen, nu ook vertegenwoordigers heeft die trachten de enigen die met succes de nare gevolgen van de massa-entingen weten te bestrijden, het werken onmogelijk te maken. Dat alles is trouwens geen gevolg van kwade opzet, maar van een ongelofelijk star denkpatroon, dat geen enkele blik over de zelf opgetrokken muren toelaat.

Wordt vervolgd....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Woorden met het voorvoegsel 'des', die een totaal andere betekenis krijgen wanneer dit voor het oorspronkelijke woord wordt geplaatst : desillusie-desinformatie-desinfecteren-desintegratie-desinflatie-desinteresse-desorganiseren enz...
Waarom zou een deskundige eigenlijk des-kundig genoemd worden...?


Dodelijke leugens in de kijker : http://www.dodelijkeleugens.nl/bestellen/
Website in de kijker :
http://www.leefbewust.com/
Kinderen in de kijker :
http://themetapicture.com/these-pictures-are-what-dreams-are-made-of/
Agenda in de kijker :
http://www.gezondverstandavonden.nl/Agenda.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: