1 apr. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 114 


In de kijker :

* Summertime
* Prikkeltjes
* Terug van weggeweest
* Wakker China
* Illusie armer
* WHO cares
* Who cares
* Monopolie
* Top halal
* Gezond opgroeien (8)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summertime

Het is een uurtje, maar toch een uurtje met gevolgen. Volgens het American College of Cardiology in Washington is de kans op een hartaanval groter wanneer je een uur minder nachtrust hebt. De dag na de uursverandering ligt het aantal hartaanvallen 25% boven het aantal van de zondag ervoor.

Een Amerikaans tijdschrift voor cardiologie deed vorig jaar ook onderzoek. Hieruit bleek dat de hormonen en bloeddruk wijzigen bij het ingaan van de zomertijd. Dit geldt overigens niet bij het ingaan van de wintertijd (één uur achteruit). Het ingaan van de zomertijd heeft ook na twee dagen nog effect. De concentratie kan op maandag minder zijn dan op een maandag ervoor. Scholieren presteren op deze dag ook minder.

Zelfs na twee dagen zijn de risico’s nog niet over. De week na de uursverandering moet je ook extra goed opletten in het verkeer. Uit een Brits onderzoek blijkt namelijk ook dat er meer verkeersongelukken plaats vinden in de week nadat de zomertijd is ingegaan. Dit kan te maken hebben met het concentratievermogen van de mensen maar ook met dat het pas later licht wordt. Een uur tijdsverschil kan blijkbaar aardig wat risico’s met zich meebrengen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Parlementair onderzoek Gardasil : 420 franse artsen (w.o. gynaecologen, apothekers, huisartsen) hebben bij het parlement het verzoek ingediend om een diepgaand onderzoek inzake de werking en veiligheid van het HPV-vaccin Gardasil. De tekst van de petitie wordt ondersteund door Irène Frachon (pneumoloog) die onlangs ook het Mediatorschandaal onder de aandacht bracht (in 2010 verboden vermageringspil na 1000-2000 sterfgevallen). In december 2013 nog hebben 9 Gardasil-slachtoffers in Parijs klacht neergelegd tegen 'X' wegens 'ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit en bedrog'. Bron : http://www.lejdd.fr/Societe/Sante/Une-petition-contre-le-Gardasil-659188

* Verzoek om onafhankelijk medisch onderzoek naar vaccinatiebijwerkingen: Minister Schippers : Op basis van de informatie die mevrouw B. in haar brief heeft opgenomen maak ik op dat mevrouw het overlijden van haar zoontje heeft gemeld aan Lareb en dat Lareb mede op basis van het medisch dossier tot een oordeel is gekomen dat een oorzakelijk verband onwaarschijnlijk is. Lareb zegt daarmee dat er geen aanwijzingen zijn voor een verband, maar sluit dit tegelijkertijd ook niet volledig uit. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/27/commissiebrief-inzake-verzoek-om-onafhankelijk-medisch-onderzoek-naar-vaccinatiebijwerkingen.html

*
Fabels en feiten : meerdere mensen signaleren het feit dat er in discussies met argumenten over het wel of niet vaccineren regelmatig blijkt dat men 'het' blijkbaar niet wil weten, 'het' niet kan geloven, zelfs wanneer overheidsinstanties bepaalde vaststaande feiten beamen. Voorbeeldje hiervan is het gegeven dat het BMR-vaccin gekweekt wordt op levend weefsel van mensen en dieren (geaborteerde cellijn). Het RIVM gaat hier heel transparant mee om : 'Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen. Ze gebruiken voor hun eigen vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus met toestemming van de moeder.'  

* Cijfertjes en grafieken vaccinatieschade VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) : de meeste meldingen werden genoteerd na het toedienen van het griep, pneumokokken, DTP vaccin en het HPV-vaccin (32 overlijdens vorig jaar). http://www.medalerts.org/analysis/archives/628

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terug van weggeweest
 
Na anderhalf jaar radiostilte treedt Gilles-Eric Séralini - de man van de 'Monsanto-mais ratten' - naar buiten. In Brussel. De Morgen sprak met hem. Dat moet Nederland ook horen.

Gilles-Eric Séralini is de Franse moleculair bioloog die een controversieel onderzoek publiceerde waarin hij ratten twee jaar lang GMO-mais liet eten om de gezondheidseffecten daarvan vast te stellen. De ratten ontwikkelden indrukwekkende tumoren. Het onderzoek deed onmiddellijk veel stof opwaaien. Het werd onwetenschappelijk verklaard. De EFSA bemoeide zich ermee. Het wetenschappelijke blad waarin de onderzoeksresultaten verschenen waren, verzocht de publicatie terug te trekken, terwijl Séralini categorisch weigerde.

Séralini werd daarmee een vedette. De Belgische krant De Morgen interviewde hem aan de vooravond van een presentatie in Brussel. Hij blaakt van het zelfvertrouwen.
'Ons onderzoek wordt opnieuw gepubliceerd want het is solide'. Hij noemt de kritiek die eind 2012 als een lawine over hem en zijn onderzoek werd uitgestort 'puur vergif'. 'Het valt op dat diezelfde instanties van de industrie aanvaarden dat ze kortdurende tests doen waarvan de data geheim blijven, wanneer een bedrijf een ggo op de markt wil krijgen. Het is van een stuitende domheid om dat te blijven aanvaarden.'

Lees verder :
http://www.foodlog.nl/artikel/seralini-treedt-in-de-openbaarheid/

GMO & Pesticides Cause Tumors & Higher Mortality Rate? : https://www.youtube.com/watch?v=eeW5yUSqdhY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wakker China

Een fundamenteel-baanbrekende studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS onder de titel 'Adverse Drug Reactions (ADR) of Spontaneous Reports in Shanhai Pediatric Population', toont voor het eerst aan, dat maar liefst 42,5% van alle gerapporteerde schadelijke medicijnreacties, die in 2009 optraden bij een Chinese groep pediatrische patiënten (kindergeneeskunde) in Shanghai, veroorzaakt werd door vaccinaties en vaccins. Hierbij werden reacties waargenomen zoals anafylaxie en zelfs overlijden..! (Anafylaxie is een medische term voor een snelle systemische, allergische, die vaak als een shock-toestand zichtbaar is. Van anafylaxie is bekend dat het optreedt wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een stof waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is.)

Vooral de bijdrage van getrainde professionals geeft deze studie extra geloofwaardigheid. Volgens deze studie –de eerste van dit soort überhaupt in China- is er beperkte kennis van de veiligheid van medicijnen in de kindergeneeskunde in China. Deze studie was oorspronkelijk bedacht om ADR’s bij kinderen te rapporteren, via het facultatieve rapportage-systeem ‘SRS’, dat in 2009 in Shanghai van start ging. En ADR’s zijn dus ‘adverse drug reactions’, oftewel lichamelijk of mentale reacties op toegediende medicijnen.

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/42-medicijnklachten-zijn-vaccin-gerelateerd/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Illusie armer

 
Er is de laatste tijd veel commotie over voedsel, met name over vlees. Zo zit paardenvlees in veel meer producten dan je zou denken. Paardenvlees is goedkoop en wordt als gezond alternatief in de markt gezet. Maar waarom is dit vlees zo goedkoop? En is het wel echt zo gezond? De waarheid achter de kroket, de frikandel en je plak rookvlees.

Enkele dierenorganisaties hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar het importeren van paardenvlees naar de EU vanuit Canada, Amerika, Mexico, Argentinie en Urugay.

Nederland, België en Frankrijk zijn de grootste afnemers van paardenvlees in bovenstaande landen. Nederland importeert gemiddeld 7000 ton paardenvlees per jaar. Dat komt neer op ongeveer 40.000 paarden per jaar.

Sommige van de slachterijen leveren paardenvlees aan Nederlandse supermarkten en snackfabrikanten. Zo levert het Belgische bedrijf Velda aan de supermarkten Jumbo en Deen. De Albert Hein geeft ook aan uit Argentinië en Urugay paardenvlees te halen. Verschillende snackmerken zoals, Mora, Ad van Geloven en Beckers hebben laten weten uit zowel, Canada, Mexico en Zuid-Amerika paardenvlees te halen.

De slachthuizen die leveren aan Europese landen leveren, staan onder toezicht van de EU. De Food en Veterinary Office controleert (vooraf aangekondigd) één keer in de paar jaar deze slachthuizen. Er is met enige regelmaat geconstateerd dat de slachthuizen niet aan de Europese standaarden voldoen.

Lees verder :
http://www.trosradar.nl/uitzending/vorige-uitzending/aflevering/24-03-2014/de-waarheid-achter-paardenvlees/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHO cares

India werd afgelopen donderdag officieel poliovrij verklaard door de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat gebeurt nadat 3 jaar lang geen nieuwe poliogevallen in dat land zijn vastgesteld.

In het persbericht wordt juichend gemeld dat dankzij het gigantische vaccinatieprogramma de ziekte nu verleden tijd is in India.

Maar ALWEER wordt hier NIET gesproken over de tienduizenden AFP (Non-Polio Acute Flaccid Paralysis) verlammingsgevallen bij kinderen, veroorzaakt door het oraal vaccin. Het AFP Surveillance Bulletin - India noteerde vorig jaar alleen al
54.881 gevallen. Sinds de WHO deze aandoening niet meer meerekent in de poliostatistieken gaat het snel met het poliovrijverklaren wereldwijd...

Meer info :
http://vaccineresistancemovement.org/?page_id=9788

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Who cares 

Op vrijdag 25 april om 9.30 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van VPHuisartsen tegen de VZVZ met als inzet het LSP (Landelijk Schakelpunt, elektronische uitwisseling medische gegevens). De vereniging VPHuisartsen is deze bodemprocedure één jaar geleden gestart, wat veel stof heeft doen opwaaien in de landelijke media. VPHuisartsen heeft de rechter gevraagd om de VZVZ te verbieden door te gaan met de uitrol van het LSP. Wanneer de rechtbank dit volgt komt er een einde aan een landelijk uitwisselingssysteem van medische persoonsgegevens waarbij eenmalige toestemming van burgers ertoe leidt dat tot in lengte van jaren allerlei gegevens kunnen worden ingezien door grote groepen zorgverleners.

Huisartsen en apothekers zijn het afgelopen jaar met premies gelokt om zich aan te sluiten bij het LSP en om Nederlandse burgers over te halen toestemming te geven hun medische gegevens in te laten zien. Dit is in vele gevallen gebeurd op basis van vertrouwen in de zorgverlener zonder dat de burger goed geïnformeerd was over de consequenties van het geven van deze (opt-in) toestemming.
http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/rechtszaak-verbod-op-lsp/

Twijfels : Het EPD-LSP systeem wordt gepropageerd als manier om de zorgverlening voor patiënten te verbeteren, en om medische fouten te voorkomen. Maar aangezien er de afgelopen 5 jaar door medici en ICT experts zoveel bezwaren en gevaren zijn aangetoond die aan de invoering van een grootschalig EPD-LSP kleven, kan nu worden gesteld dat de opzet niet leidt tot een verbetering van de persoonlijke zorgverlening, maar juist nieuwe risico's introduceert als zorgverleners bij hun behandeling uitgaan van informatie verkregen uit een grootschalig onbetrouwbaar EPD-LSP systeem.

Het bezwaar zit hem in het feit dat de gevraagde 'toestemming' enkel betrekking heeft op het gebruik van het medium (LSP), wat voor de uitwisseling wordt gebruikt en niet voor de inhoud van de uit te wisselen informatie, noch op het doelgebonden gebruik door de ontvanger van medische persoonsgegevens. Dat is strijdig met de vereisten van de van nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met de bescherming van de fundamentele grondrechten zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
http://www.ikgeentoestemming.nl/waarom-geen-toestemming.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monopolie

GlaxoSmithKline houdt de monopoliepositie in het Rijksvaccinatieprogramma met haar zeswaardige combinatievaccin. Tenminste, als minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad opvolgt. Zij kan dan alleen na extra onderzoek naar kinkhoest de nieuwe concurrent laten deelnemen aan een aanbesteding. In januari is het nieuwe vaccin Hexyon van Sanofi Pasteur MSD tot de markt toegelaten. Verschil met het bestaande combinatievaccin Infanrix Hexa van GlaxoSmithKline is dat het een nieuw kinkhoestvaccin bevat.

Minister Schippers van Volksgezondheid wilde een aanbesteding doen tussen beide bedrijven. De goedkoopste partij mocht de enorme hoeveelheid vaccins gaan leveren voor het Rijksvaccinatieprogramma, en dat zou kosten kunnen schelen. Daarvoor moeten de vaccins wel gelijkwaardig zijn, en ze vroeg advies aan de Gezondheidsraad. Die antwoordde vorige week dat de vaccins niet gelijkwaardig zijn, en spreekt de voorkeur uit voor het huidige Infanrix Hexa van GSK. Erg stellig is de Gezondheidsraad niet in haar advies aan de minister, daarvoor ontbreekt de kennis.

De overheid heeft de ontwikkeling van vaccins grotendeels afgestoten naar private handen. De productie van het Nederlands Vaccininstituut is in 2012 voor 32 miljoen euro verkocht aan het Serum Institute of India. Het RIVM kreeg wel de onderzoekstaken van het oude Nederlandse Vaccininstituut. Hoe uitvoerbaar dit Gezondheidsraadadvies is in de huidige omstandigheden? ‘Dat is een politieke kwestie’, reageert een woordvoerder van de Gezondheidsraad.

Noot : is dit een bijkomend signaal van de (naar te raden) enorme invloed van het nu in de kijker staande Apollo Netwerk (= initiatief GSK)? Hierin zetelen tenminste drie leden van de Gezondheidsraad....


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Top halal
 
De Partij voor de Dieren stelde vorige week kamervragen over het geserveerde halal voedsel tijdens de nucleaire top :

1. Kent u het bericht '11 dingen die u nog niet wist over de nucleaire top'?
2. Is het waar dat al het geserveerde voedsel tijdens NSS2014 halal is?
3. Kunt u aangeven of er vlees geserveerd is tijdens NSS2014?
4. Indien er vlees geserveerd is, was dit dan afkomstig van onverdoofd geslachte dieren? Zo nee, kunt u aangeven hoe het vlees dan toch het predicaat halal kon krijgen?
 5. Deelt u de mening dat niemand ongevraagd vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren geserveerd zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening dat wie vlees geserveerd krijgt van onverdoofd geslachte dieren daarvan tenminste tevoren uitdrukkelijk op de hoogte gesteld zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid niet langer vlees van onverdoofd geslachte dieren te serveren bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?
8. Bent u bereid toe te zeggen dat vlees van onverdoofd geslachte dieren niet langer de norm zal vormen bij maaltijden die in opdracht van de Nederlandse overheid geserveerd worden? Zo nee, waarom niet?
https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/3224

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (8)

Achtste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Ik krijg weleens de indruk dat jonge ouders van nu denken, dat de gewone kinderziekten vroeger een slachting onder kinderen aanrichtte en dat het een wonder mag heten dat hun grootouders dat allemaal overleefd hebben, maar niets is minder waar.

'Maar was er dan vroeger niet een enorme kindersterfte ?' zal iemand tegenwerpen, 'Kijk eens naar ouder familiestambomen.' Dat is zeker waar, maar die werd veroorzaakt door gebrek aan hygiëne. De fantastische vermindering van kindersterfte is veroorzaakt door drie belangrijke factoren : de moderne waterleiding, de moderne riolering en de moderne persoonlijke hygiëne. Behalve de gewone kinderziekten waren kinderen een of twee keer per jaar gewoon verkouden, een soort voor-en najaarsschoonmaak. Tegen de tijd dat de kinderen uit die tijd opgegroeid waren, hadden ze stevige immuunsystemen opgebouwd en waren ze klaar het leven aan te kunnen.

Helaas is die toestand niet meer zo. Er is iets in de wereld gebeurd, dat bij mijn weten nog nooit in de menselijke geschiedenis is voorgekomen : door onze moderne techniek hebben we ons milieu zo veranderd dat het eigenlijk alleen nog maar een gezonde leefomgeving is voor robots...

Wordt vervolgd....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Schelden verlicht het boos gemoed.
Alsof er na het schelden iets verandert.
Dat is niet zo, maar daar is schelden ook niet voor uitgevonden.
Het is om de scheldenaar het gevoel terug te geven dat de wereld van hem is en niet andersom.
Wie scheldt bestaat. Wie zwijgt vergaat.
(Wouter Klootwijk - 2014)

Beaglepetitie in de kijker : http://www.beaglebevrijders.org/
Wereldautismedag in de kijker :
http://www.autismeweek.nl/
Gezondheidsdag
in de kijker : http://frontierworld.nl/4e-frontier-gezondheidsdag-21-april-2014-update.html/
Website in de kijker : http://www.rechtopgezondheid.info/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: