29 apr. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 118 


In de kijker :

* Dodelijk watertekort
* Prikkeltjes
* Begin van het einde?
* Privacylekken
* Tartrazine
* Zorgzaamheid beboet
* Besmette melk
* Megadeal
* Het einde in zicht
* Censuur (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodelijk watertekort

Elke maand sterven 3.000 patiënten in UK-ziekenhuizen ten gevolge van uitdroging. Artsen en verpleegkundigen blijken niet alert te zijn in het stellen van een diagnose bij acuut nierfalen door watertekort.

Dit betekent dat tussen de 15.000 en 40.000 mensen per jaar nodeloos overlijden, louter door gebrek aan water, de 'silent killer'.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Ongewenste vaccinatie effecten : De hierna vermelde verhalen zijn slechts een paar van de vele honderden en meer, waarschijnlijk duizenden voorbeelden. De verhalen van deze ouders worden niet altijd geloofd als ze melden dat hun kind na een vaccinatie ziek is geworden of een gedragsverandering heeft ondergaan. Zelfs overlijden van een kind direct na zo'n "prikje" wordt afgedaan als ongelukkig toeval. Het wordt tijd dat er erkenning komt en meer belang wordt gehecht aan effecten van vaccins die men niet wil zien, zoals eczeem, astma, oorontstekingen, gedragsveranderingen, autisme, leerproblemen, verstoring van het immuunsysteem (waardoor auto-immuun reacties kunnen optreden) en vele andere "neveneffecten" na vaccinatie : http://www.vaccinatieweek.nl/

 
* HPV-informatie: Vorige week heeft het RIVM laten weten dat een toenemend aantal meisjes gevaccineerd is tegen HPV. Wij zouden zowel moeders als meisjes willen wijzen op een bekendmaking van het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), dat zij vorig jaar $ 5.877.710 dollar heeft toegekend aan 49 slachtoffers van HPV-vaccinaties. Maart 2013 waren er 200 claims ingediend. HPV-vaccinatie is dus zeker niet 100 % veilig te noemen en of het effectief is tegen baarmoederhalskanker zullen we pas over minimaal 10 jaar weten. http://nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/hpv-baarmoederhalskanker/

* Tegenstrijdige info: Wat zegt het RIVM?: 'Bij dit vaccin zijn NOOIT ernstige bijwerkingen gemeld of bekend.' Maar wat zegt het meldpunt LAREB? : Rapportage bijwerkingen 2012: Een OPVALLEND deel van de meldingen na een HPV-vaccinatie betrof vermoeidheid, waarvan velen ook langdurig. Sommige meisjes waren hierdoor aanzienlijk belemmerd. http://www.lareb.nl/Vaccins/Lareb-rapportages-en-publicaties
 
* Afwachtende Franse houding nieuw meningokokken B-vaccin (Novartis) : Professor Daniel Floret van de Hoge Gezondheidsraad : 'Wij hebben besloten om Bexsero voorlopig niet aan te bevelen, aangezien we nog geen zicht hebben op de veilige werking, noch beschermingsduur van dit vaccin. Het wachten is op de resultaten en monitoring in de UK, waar het vaccin sinds kort opgenomen is in het vaccinatieprogramma. Bovendien wijzen resultaten erop dat bij het tegelijk inenten met andere vaccins, het risico op ernstige bijwerkingen wordt verhoogd. Ook de prijs van dit middel (93 euro) is een struikelblok' : http://www.infobebes.com/Bebe/Sante/Vaccination/Les-vaccins-pour-Bebe/Bexsero-quand-vacciner-Bebe-contre-le-meningocoque-B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begin van het einde?

Is het het begin van het einde van mammografie, de techniek om borstonderzoek te doen.? De Zwitsers zouden de eersten kunnen zijn die mammografie laten vallen als methode om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Een en ander is in beweging gekomen, door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat onthulde dat voordelen van mammografie niet of nauwelijks de risico’s kunnen overtreffen. Het blijkt zelfs dat éérder onderzoek, op basis waarvan internationale borstkanker-screeningsprogramma’s zijn opgezet in de meeste Westerse landen, VERVALST is.

Afgelopen februari waren het de Zwitserse Medische Raad en een onafhankelijke gezondheids-onderzoeksgroep, die voor het eerst rapporteerden over deze misstanden. Het Zwitserse canton Uri, heeft bekend gemaakt, dat het overweegt om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan deze ‘routine-onderzoeken’.

In een eerder rapport dat deze onderzoekers afleverden, bleek dat maar liefst bijna één kwart (22%) van de door mammografie ‘ontdekte kankers’ gebaseerd was op een ‘vals-positieve’ diagnose.. En ondanks deze foutieve diagnoses, gingen bijna al deze vrouwen door heftige kankerbehandelingen, inclusief chemotherapie en zelfs ‘mastectomies’ of borstverwijderende operaties.

Vroeger onderzoek, waaronder een zelfs 50-jaar oud rapport, suggereerde dat het preventief screenen van vrouwen zo’n 80 op de 1000 vrouwen het leven zou redden. Volgens het Zwitserse onderzoek blijkt nu, dat het slechts gaat op het redden van 1:1000 levens, als gevolg van mammografische screening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacylekken

Op papier is de privacy in de zorg prima geregeld, maar de laatste weken blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Nota bene een toezichthouder heeft haar datahuishouding niet op orde, waardoor allerlei gevoelige gegevens voor veel te veel mensen zichtbaar zijn. Het intranet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bleek meer weg te hebben van Dropbox. En ook het intranet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt een zeef.

Hoewel er richtlijnen bestaan voor het opslaan van medische gegevens, is er verbazingwekkend weinig geregeld voor de verzending ervan. Op papier zijn er harde normen vastgelegd, maar die worden in de praktijk niet afgedwongen. En nieuwe regels over de bescherming van medische gegevens, die binnenkort van kracht worden, gaan nog steeds onvoldoende in op de beveiliging van de verzending.

Het is wel wrang dat het nog steeds niet lukt om een veilig uitwisselingssysteem te maken. Sinds 2008 is er het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarmee medische informatie tussen zorgverleners uitgewisseld kan worden. Het EPD is echter twee jaar geleden afgeschoten door de Eerste Kamer, omdat het te onveilig was.

Zorgverzekeraars werken sindsdien, met goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, aan een doorstart: het Landelijk Schakel Punt (LSP). Patiënten moeten expliciet toestemming geven voor opname in het LSP. Veel zorgverleners doen er niet aan mee, omdat ze het nog steeds niet veilig vinden.

Misschien dat de privacylekken bij de NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de beveiliging van medische gegevens uiteindelijk zullen stimuleren. Vraag tot die tijd uw zorgverlener uw dossier gewoon per ouderwetse post te versturen.

https://decorrespondent.nl/997/gevoelige-medische-dossiers-worden-vaak-illegaal-onbeveiligd-rondgemaild/72460954027-6a61c24c

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tartrazine

E102 (tartrazine) valt in de categorie 'natriumzout', wordt gewonnen uit koolteer en is de bekendste van de zogeheten azokleurstoffen. De kleurstof is goedkoop én heel goed oplosbaar in water, en daarom populair bij voedselfabrikanten.

Waar zit het in? Enkele voorbeelden uit honderden voedselproducten: custardpoeder, jam, snoep, mosterd, kaas, ijs, mayonaise, frisdranken, chips, soep en vissticks.

Wetgeving: E102 is zowel in de EU als in Nederland toegestaan als kleurstof in levensmiddelen. Minimaal 85% moet pure kleurstof zijn, 15% mag bestaan uit andere stoffen, waaronder zware metalen.

Hoeveel mag ik dagelijks binnenkrijgen? Volgens de Europese Voedselautoriteit EFSA mag je dagelijks 7,5 mg per kg lichaamsgewicht binnenkrijgen. Dat is de 'acceptabele dagelijkse inname' (ADI). Een kanttekening: de EFSA-norm is gebaseerd op oude evaluaties (1966, 1975 en 1984), die in 2009 slechts zijn getoetst aan een klein aantal nieuwe studies.

Meerdere onderzoeken linken hyperactiviteit en concentratieverlies bij kinderen aan een mix van E102 en benzoaten (E210-215) in voedsel. In 2007 was een onderzoek van de University of Southampton aanleiding voor maatregelen door de EFSA: deze onderzoekers brachten E102 én vijf andere azokleurstoffen (in combinatie met E211) in verband met hyperactiviteit bij kinderen. Producten met deze 'Southampton Six' moeten sinds juli 2010 voorzien zijn van een waarschuwing op de verpakking.

Bron: https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/e_nummers/e_102_tartrazine/index_nl.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorgzaamheid beboet

Ooit was het vanzelfsprekend. Als vader of moeder niet meer op zichzelf konden wonen, nam een van de kinderen hen in huis. Er waren zelfs streken waar de boerderij daar al bij voorbaat op was gebouwd. Hier en daar staan ze als herinnering aan de goede oude tijd: driegeneratieswoningen. Naarmate de tijd voortschreed, verhuisde je van het achterhuis via de middenwoning naar het voorhuis.

Tegenwoordig is het totaal anders. Inwonende opa’s en oma’s zijn een minderheid geworden. Mensen worden door verbetering van de leefstijl en van de gezondheidszorg ouder en leven langer op zichzelf – vaak niet direct in de nabijheid van de eigen kinderen. Wie nog redelijk ter been is, kan ervoor kiezen een plaats te zoeken in een bejaardentehuis. Als dat niet meer gaat, is er een verpleeg- of verzorgingsinrichting. De zorg voor de ouderen is van de familie overgeheveld naar de instellingen met professionals.

In het kader van noodzakelijke bezuinigingen ziet de overheid zich nu genoodzaakt fors te snijden in de zorg voor ouderen. Naar verwachting zullen daardoor 200 verpleeg- en verzorgingstehuizen moeten sluiten. Daarmaast is het mes gezet in diensten zoals thuiszorg, huishoudelijke zorg en dagbesteding.

Per 1 juli volgend jaar wil de overheid een korting van 300 euro toepassen op de AOW van ouderen die bij hun kinderen wonen. Rekenkundig logisch. Een eenpersoonshuishouden kost hoofdelijk meer dan een meerpersoonshuishouden. Maar psychologisch werkt het precies omgekeerd. Wie zich extra inspant door voor vader of moeder te zorgen, wordt gestraft met een korting. Zorgzaamheid wordt dus beboet.

Lees verder:
http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_mantelzorgboete_werkt_averechts_1_822204

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besmette melk

Het bestrijdingsmiddel glyfosaat duikt op in moedermelk. In de eerste tests die zijn uitgevoerd naar de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in moedermelk, zijn in drie van de tien monsters hoge doses van het middel aangetroffen. Het onderzoek toont aan dat glyfosaat in het lichaam blijft en de concentraties van het middel toenemen. Deze bioaccumulatie werd tot nu toe ontkend door zowel de industrie als door regulerende overheidsinstanties over de hele wereld. De resultaten van de tests werden door de website Greenmedinfo.com bekend gemaakt.

Bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten worden onder andere verkocht onder de merknaam Roundup van Monsanto. De verkoop van het middel verdubbelde bijna vorig jaar als gevolg van de toename van het gebruik bij genetisch gemanipuleerde (GMO) gewassen.

De situatie vertoont grote gelijkenis met de discussie over de veiligheid van DDT, een halve eeuw geleden. Ook DDT gold in eerste instantie als volkomen veilig, een standpunt waarop de hele wetenschap moest terugkomen. Bovendien lijkt er een opvallende gelijkenis te zijn met de werking van de kankerverwekkende PCB’s, die eveneens in eerste instantie onschuldig werden gevonden, maar waarvan de schadelijke werking ook door opeenhoping in moedermelk aan het licht kwam. PCB-houdende stoffen zijn sinds 1979 verboden.

Moms Across America en Sustainable Pulse willen nu dat de Amerikaanse overheid onmiddellijk verder onderzoek opzet en financiert, en dat in afwachting van de resultaten het gebruik van glyfosaat wordt verboden.

Bron: http://www.duurzaamnieuws.nl/bestrijdingsmiddel-glyfosaat-duikt-op-moedermelk/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megadeal

De farmaciereuzen Novartis en GlaxoSmithKline hebben voor miljarden euro's aan deals gesloten. Novartis koopt voor 11,6 miljard euro de oncologie-afdeling van het Britse GlaxoSmithKline. Het Zwitserse bedrijf zegt al een sterke positie op het gebied van behandelingen en medicijnen tegen kanker te hebben, maar dat die door deze overname nog sterker wordt.

Tegelijkertijd verkoopt Novartis de afdeling voor vaccinatiemedicijnen aan GlaxoSmithKline. Daar betalen de Britten ruim 5 miljard euro voor. Ook hebben de farmacieconcerns afgesproken samen te werken op het gebied van zelfzorgmedicijnen. GlaxoSmithKline krijgt een belang van 63,5 procent in die samenwerking, Novartis de rest.

Verder maakte Novartis bekend zijn afdeling voor dierenmedicijnen te verkopen aan het Amerikaanse Eli Lilly. Dat levert het Zwitserse farmaciebedrijf 3,9 miljard euro op. Novartis-topman Joe Jimenez zegt dat die verkoop nodig is om beter te kunnen focussen op kernactiviteiten.

De autoriteiten moeten nog akkoord gaan met de overnames.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het einde in zicht

Stijn Vanheule geeft de strijd niet op. Toen een klein jaar geleden de ‘DSM-V’ verscheen, trok de professor psychologie (UGent) fel van leer tegen de zogenaamde bijbel van de psychiaters. Nu maakt hij met een wetenschappelijke publicatie brandhout van de betrouwbaarheid en validiteit van de DSM (‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’).

”Een diagnose wordt gesteld op basis van criteria waaraan een patiënt al dan niet beantwoordt. Als u bijvoorbeeld aan zes van de tien kenmerken van depressie voldoet, dan krijgt u het label ‘depressief’. Die methode moet zorgen voor meer consistente diagnoses, volgens de opstellers van de DSM. Maar dat klopt niet.”

In zijn studie toont Vanheule aan dat er nauwelijks valabele studies zijn die bewijzen dat de DSM- diagnose betrouwbaarder is geworden in vergelijking met de vroegere prototypische methode. En zo toont Vanheule aan, er zijn studies die bewijzen dat de diagnoses met het gebruik van de DSM net niét betrouwbaarder zijn geworden.”In de jaren zeventig hanteerde men erg strenge normen om de toenmalige ‘klassieke’ psychiatrie te beoordelen. Om tot de conclusie te komen dat ze niet betrouwbaar genoeg was. De DSM-methode wordt nu met veel lagere normen beoordeeld. Dat is een vorm van wetenschappelijke manipulatie.

”Komt daarbij dat de criteria in de DSM- methode te vaag zijn, zegt Vanheule. Hij geeft het voorbeeld van een kind dat aan een aantal kenmerken van ADHD zou beantwoorden. “Rusteloosheid, wat is dat precies? Of overbeweeglijkheid? Zulke symptomen moeten we veel juister en genuanceerder definiëren. Met andere woorden: we moeten terug naar de basics.

“Ben ik aan het vechten tegen windmolens? Misschien wel. Maar als je geen grondige diagnose kunt stellen, kun je ook niet tot een grondige en effectieve behandeling komen. Meer zelfs, de groep van mensen die écht een behandeling nodig heeft, komt in de verdrukking door de talrijke mensen die in een grijze zone zitten.”Er zijn wel degelijk kinderen die heel moeilijk overweg kunnen met hun eigen mentale en fysieke rusteloosheid. Maar omdat iedereen een eigen invulling geeft van die begrippen, krijg je een grote grijze zone van kinderen die ook aan ADHD zouden lijden, terwijl daar misschien heel andere factoren van invloed zijn.”

De boodschap van Vanheule is duidelijk. “Zowel aan de overheid als aan mijn collega’s zeg ik: gooi de DSM overboord. De DSM heeft decennialang gepretendeerd een betrouwbaar en valide instrument te zijn in psychiatrische diagnostiek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet klopt. De DSM-methode zakt als een pudding in elkaar.”

Bron : http://stijnvanheule.psychoanalysis.be/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (2)

Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).
Ik ben zakenman. Als ik schatrijk wil worden, moet ik iets maken wat te verkopen is :
1. tientallen jaren lang
2. op een dagelijkse basis
3. met een flinke winstmarge
4. aan een gigantische groep mensen.

Laten we eens kijken welk product aan alle vier die voorwaarden voldoet.

1. Om klanten tientallen jaren iets te kunnen verkopen, moeten ze niet allemaal boven de vijftig zijn. Dan heb je ook jonge klanten nodig. We willen dus een product dat we ook aan kinderen kunnen verkopen en niet alleen aan bejaarden.
2. Maar wat kun je iemand nu elke dag geven ? Melk, brood, boter, water en zeep. OK, die kant moeten we dus op. En verder ? Dit is een leven vol stress, dus doen kalmeringsmiddelen en antidepressiva het heel leuk, want die kunnen ook op dagelijkse basis ingenomen worden, vooral als de klant eraan verslaafd is.
3. En dat laatste is helemaal een goed idee, want het valt meteen onder de volgende voorwaarde – die van een flinke winstmarge. De fabricagekosten van antidepressiva zijn laag, dus de winst is hoger dan bij andere geneesmiddelen. Nu nog een laatste vlekje wegwerken :
4. Hoe krijgen we een heleboel klanten ? Wat we nodig hebben is een brede vraag, volgend op een breed probleem. Iets waar veel mensen mee te maken hebben. Zoals honger en dorst. Hoera – gevonden !

Kinderen maken herrie en zitten nooit stil. Dan hebben we nu iets dat we kunnen behandelen. Jippie ! Wat een gouden business – geef de kids maar Ritalin. Zij worden rustig en wij worden rijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Ik vrees de dag dat de technologie onze menselijke interactie voorbijstreeft.
De wereld zal dan bestaan uit een generatie van idioten

Albert Einstein

Natuurwonder in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=K-qMYrG4K9o
Zorgelijke toekomst in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=vo9wlAWHE3E
Gezonde agenda in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page8.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: