6 mei 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 119 


In de kijker :

* Ongezond excuus
* Prikkeltjes
* Gifklikker
* Een goede plek voor Dex
* Succesvolle groe(n)ten
* Hyperactieve subsidies
* Probleem of gave
* Euromania
* Grijze surfers
* Censuur (3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ongezond excuus

Amerikaanse statineslikkers zijn het afgelopen decennium steeds ongezonder gaan eten. Dit blijkt uit onderzoek van Takehiro Sugiyama e.a. dat in JAMA Intern Med verschijnt.

Zij enquêteerden een representatieve groep Amerikanen op meerdere momenten tussen 1999 en 2010. Het ging om bijna dertigduizend mensen. Ze vergeleken BMI en calorie- en vetinname tussen statineslikkers en mensen die deze pillen niet gebruiken. Bij aanvang aten de statinegebruikers significant minder vet en minder energierijk dan de controlegroep, zoals men zou verwachten. Het wordt immers aangeraden om minder vet te eten en op het gewicht te passen bij hypercholesterolemie. In de loop van de tijd gingen de statinegebruikers ongezonder eten en de niet-gebruikers juist gezonder.

Op het laatst waren de zaken omgedraaid en kregen de statinegebruikers meer vet en calorieën binnen, hoewel het verschil niet significant was. De gemiddelde BMI nam onder de statinegebruikers (die bij aanvang al dikker waren) sneller toe dan bij de controlegroep.De verklaring hiervoor is niet duidelijk. Cardiologe Rita Redberg schreef een kort commentaar bij het artikel en merkt op dat veel van haar patiënten het gevoel hebben dat statines compenseren voor een ongezonde leefstijl. Teveel aandacht voor cholesterolspiegels – die puur en alleen door statines wel zullen dalen – leidt af van een veel belangrijker onderwerp zegt zij: gezond leven om hart- en vaatziekten te voorkomen. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Inenten zwangeren : zwangere vrouwen en andere volwassenen kunnen zich vanaf 1 juli 2014 gratis laten vaccineren tegen kinkhoest. Dat laat het Agentschap Zorg en Gezondheid (B) weten: http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_nieuws.aspx?id=35120
. Het gaat hier echter wel om het 3-voudige vaccin Boostrix, met difterie en tetanus er gratis bijgeleverd ("tussen week 24 en 32 van de zwangerschap"). De fabrikant is volgens de bijsluiter echter niet overtuigd van de veiligheid : 'Het effect van Boostrix op de foetale ontwikkeling werd NIET geëvalueerd. Er zijn GEEN adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van Boostrix tijdens de zwangerschap en er werden GEEN studies bij dieren gevoerd op het gebied van reproductietoxiciteit.“ En ook specialisten/virologen/artsen weten er eigenlijk nog niet goed raad mee: 'Een probleem is dat er zo goed als GEEN gegevens bestaan over de gecombineerde vaccins en men zich dus moet baseren op gegevens van elk vaccin afzonderlijk.' Conclusie : een experiment dus (alweer). Nederlandse gezondheidsautoriteiten noemen dit 'voortschrijdend inzicht'.

* Groen EU-licht Gardasil voor jongens : dit HPV-vaccin zal, na het binnenkort te verwachten akkoord van de Europese Unie, ook voor deze groep (vanaf 9 jr) aanbevolen worden. Argument dit keer : bescherming tegen anale kanker. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000703/smops/Positive/human_smop_000672.jsp&mid=WC0b01ac058001d127&source=homeMedSearch&category=human

* Gardasil Frankrijk : vorige week hebben nog eens 32 jonge vrouwen klacht neergelegd in Parijs tegen de fabrikant (Sanofi) en het nationale agentschap voor geneesmiddelen (ANSM), wegens 'onopzettelijke verwondingen' van dit in opspraak geraakte HPV-vaccin. http://www.initiativecitoyenne.be/article-32-nouvelles-plaintes-deposees-en-france-contre-le-gardasil-123490470.html
 
* België kiest voor het HPV-vaccin Cervarix : In Vlaanderen worden meisjes in het eerste schooljaar van het secundair onderwijs gevaccineerd sinds het schooljaar 2010-2011. Vanaf 1 juli wordt het vaccin Gardasil vervangen door Cervarix. Recent bekwam dit vaccin een officiële Europese registratie voor 2 dosissen bij meisjes jonger dan 15 jaar. We schakelen dus ook over van 3 naar 2 dosissen. De meisjes zullen vanaf het nieuwe schooljaar twee keer een vaccin krijgen met een noodzakelijke tussenperiode van minstens 6 maanden. http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_nieuws.aspx?id=35120

* Actie Hepatitis C medicijn : vorige week werd in Montpellier (F) gedemonstreerd tegen Sofosbuvir, het nieuw op de markt verschenen middel van Gilead, dat maar liefst 1000 dollar PER tablet kost (60.000 euro voor een behandeling van 12 weken). De kostprijs ligt volgens de WHO tussen de 68 en 139 dollar... http://www.midilibre.fr/2014/04/29/montpellier-ils-denoncent-le-prix-exorbitant-d-un-traitement-contre-l-hepatite-c,854956.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gifklikker

De Partij voor de Dieren voert een langlopende campagne tegen het grootschalige gifgebruik in de Nederlandse landbouw. De meldingen uit het eerste jaar zijn gebundeld in het eerste Zwartboek Gifklikker. Het zwartboek bundelt honderden zorgen en klachten van verontruste burgers uit heel Nederland over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun leefomgeving. De Gezondheidsraad merkte op dat er geen overheidsloket bestaat waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen over gifgebruik in hun buurt. Het kabinet liet in een reactie weten zo’n loket niet nodig te vinden. Het groot aantal meldingen op Gifklikker.nl toont aan dat er juist grote behoefte aan is. De vele meldingen laten zien dat de gifspuit een enorme impact heeft op het dagelijks leven van mensen in het hele land. https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8354/presentatie-zwartboek-gifklikkernl

Kinderen die in de buurt van boerderijen of wijnranken wonen, worden blootgesteld aan een gevaarlijke cocktail van bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek in Frankrijk, dat vorige week verscheen. Van de 53 soorten pesticiden die werden gevonden, is bekend dat ze het hormoonsysteem kunnen verstoren, kankerverwekkend zijn of geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken. Dertien pesticiden kwamen in alle onderzochte haarstalen voor.
http://www.duurzaamnieuws.nl/kinderen-op-platteland-staan-bloot-aan-gevaarlijke-pesticiden/

Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij lagere concentraties voordoen dan verwacht. Imidacloprid is een insecticide dat op grote schaal wordt gebruikt in de landbouw. Ook in en om het huis wordt het middel gebruikt, bijvoorbeeld in mierenlokdoosjes en vlooiendruppels. In januari 2014 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) extra beperkingen opgelegd aan het gebruik van imidacloprid. Het afvalwater uit kassen moet worden gezuiverd en bij de bespuiting van gewassen in het veld moet worden voorkomen dat het insecticide overwaait naar het nabij gelegen water. Door deze maatregelen komt er minder imidacloprid in het oppervlaktewater terecht, wat de kans vergroot dat aan de nieuwe norm kan worden voldaan (verlaagd van 67 naar 8,3 nanogram per liter oppervlaktewater). http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Waterorganismen_onvoldoende_beschermd_tegen_bestrijdingsmiddel_imidacloprid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een goede plek voor Dex

In Een goede plek voor Dex (NCRV-uitzending op maandag 12 mei) volgt filmmaakster Nan Rosens de ouders van de meervoudig gehandicapte Dexter Budding (17), die al jaren noodgedwongen hun zoon volledig thuis verzorgen omdat hij zich in de reguliere zorg van crisis naar crisis sleepte.

Dexter is autistisch, zwaar verstandelijk beperkt, en vertoont zeer moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder dat hij zichzelf op zijn hoofd stompt. In de groepsgerichte opvang die ons zorgsysteem biedt, raakte Dexter voortdurend overprikkeld, waardoor hij steeds ongelukkiger en onhandelbaarder werd. Onder de hoede van zijn ouders wordt Dexter weer mens, maar Mark en Josette Budding weten dat ze dit zelf niet nog jaren vol gaan houden. De zorg voor Dexter is uitputtend, hij wordt steeds groter en sterker en er is voor hun zoon geen enkel toekomstperspectief waar ze zich aan vast kunnen houden. ‘We zijn aan het eind van ons latijn. Alleen de liefde voor Dex en onze dochter houdt ons op de been. En woede.’

Hun laatste reserves zetten ze in om voor Dexter en kinderen zoals hij, een nieuw thuis te maken, dat hen de juiste zorg en een toekomst biedt. Menswaardige één-op-één begeleiding, door de ouders en deskundige vaste begeleiders samen, in een omgeving die op de kinderen is toegesneden. Zodat platspuiten, vastbinden en isoleercellen niet nodig zijn. Ze vinden dat ze hiermee doen wat de politiek nalaat.

Een goede plek voor Dex laat zien hoe slopend en complex de zorg voor kinderen als Dexter is en volgt Josette en Mark Budding in hun niet aflatende strijd voor goede zorg voor deze meest kwetsbare groep kinderen. Lukt het Mark en Josette deze goede plek voor Dex voor elkaar te krijgen?

http://www.dexfoundation.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesvolle groe(n)ten

De 45 meest geneeskrachtige groenten mag zonder meer als een culinaire gids worden beschouwd. De bijna ‘vergeten’ groenten zoals alfalfa, boerenkool, pastinaak en snijbiet worden weer de waarde toegedicht die ze verdienen en vrij onbekende groenten als cassave, chayote en paksoi worden geheel terecht onder de aandacht gebracht.

Al met al zijn er dus heel wat mogelijkheden om in gezonde maaltijden de nodige variatie in kleur, smaak en vorm te stoppen, want groenten eten hoeft helemaal niet saai of smakeloos te zijn. Wie zelf verantwoordelijkheid wil nemen om zijn gezondheid op een natuurlijke en vooral veilige manier een boost te geven, komt ook ruim aan zijn trekken met dit boek.

Wist je dat
* rode bietjes heel goed zijn tegen hoge bloeddruk?
* bloemkool ontstekingsremmend werkt?
* boerenkool omega 3 en omega 6-vetzuren bevat?
* het wetenschappelijk is bewezen dat het regelmatig eten van broccoli een kankervoorkomende werking heeft?
* champignons goed zijn tegen hart- en vaatziekten en boordevol vitaminen zitten?
* bij het opwarmen van groenten in de magnetron alle energie in die groenten verloren gaat?
* knoflook aderverkalking tegen kan gaan?
* mierikswortel een natuurlijke plaspil is, zonder bijwerkingen?

http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872725
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hyperactieve subsidies

De gedachte dat ADHD door inferieure voeding komt is helemaal niet nieuw. Al in de jaren 30 van de 20e eeuw constateerde Weston Price dat voeding cruciaal is voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Dat is voor iedereen de meest logische zaak van de wereld behalve voor hedendaagse wetenschappers; die zijn vrij verbaasd dat gezonde voeding voor mentale stabiliteit zorgt.Frisdrank, chips, chocola, snackfood en snoepgoed zorgen voor verminderde mentale vermogens. Datzelfde geldt voor witmeelproducten en alles waar suiker in zit. Ook de beroemde E-nummers vallen in de categorie ´slecht voor het geestelijk welzijn´.

De sterke ADHD-medicijnen zoals ritalin, strattera en dexedrine zijn voor kinderhersenen puur vergif met nare bijwerkingen. Niet zelden krijgen de kinderen meer problemen door de medicijnen zodat er door artsen wordt voorgesteld om nog meer medicijnen te slikken. Door onwetendheid geven de ouders toe aan de wens van de artsen, die in feite niet meer dan vertegenwoordigers of verkopers zijn van de farmaceutische industrie. Een arts zal vanuit zijn opleiding niet snel zeggen dat voeding een oplossing is omdat artsen daarover geen informatie in hun opleiding krijgen; voeding valt onder een andere opleiding.

Overigens werkt in Nederland het schoolbestuur ook mee aan het diagnosticeren van kinderen met ADHD. Voor een zogenaamd ADHD-kind krijgt een school meer geld van de overheid dan een normaal lerend kind. Daardoor is er een tendens ontstaan om kinderen extra snel tot ADHD-geval te bestempelen en het vol te proppen met ongezonde en averechts werkende medicijnen. Daarnaast zijn er zelfs ouders die het schoolbestuur onder druk zetten om hun kind als ADHD-geval te laten bestempelen. Sommige ouders lijken het belangrijk te vinden dat hun kind een ´speciaal geval´ is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleem of gave

Lezing donderdag 8 mei: "ADHD, autisme en dyslexie, probleem of een gave." Drie sprekers vertellen hun verhaal.

Gio Vogelaar wat hij heeft geleerd van jongeren en hoe kinderen de samenleving een spiegel voorhouden. Wat een verschil het maakt als we kinderen en jongeren serieus nemen en naar hen luisteren.

Peggy Schut over wat de diagnose ADHD met haar heeft gedaan en hoe belangrijk een positieve benadering is. Deze mensen zijn niet ziek of gestoord, maar juist heel creatief en talentvol.  

Mijn verhaal gaat over wat het met me deed, de suggestie dat er iets mis met me was en ik nooit een zelfstandig leven zou kunnen leiden. Hoe deskundigen me steeds de verkeerde weg wezen en hoe ik toch een zinvol leven op kon bouwen.

Ieder vertelt over eigen ervaringen en vanuit een positieve invalshoek!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euromania

Een filmmaker op zoek naar het echte verhaal achter de Europese Unie: zorgt Europa voor banen en democratie of werkt het vooral voor grote bedrijven? Een zeer persoonlijke en onthullende docu van de makers van het succesvolle Panopticon. EUROMANIA laat zien wat er gebeurt met mensen en landen in heel Europa. Democratieën veranderen in afhankelijke staten waar een klein groepje mensen de agenda's bepaalt.

De Europese Unie is een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Nederland draagt steeds meer bevoegdheden over aan Brussel: budgetrecht, energiebeleid, pensioenrichtlijnen en grenscontroles worden niet meer in Nederland bepaald.

Maar wat betekent dat voor ons leven? Hoe democratisch is deze ontwikkeling? Filmmaker Peter Vlemmix gaat op een zoektocht naar het echte verhaal achter het Europese project. Wie bepaalt de agenda's en waarom worden steeds meer mensen euro-kritisch?

Zorgt Brussel voor een beter leven voor alle Europeanen, of bevoordeelt het juist een kleine groep? Dit is de vraag die gesteld wordt in Euromania.

Wereld Première online op 11 mei - Trailer: http://www.euromaniadocu.nl/nl/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grijze surfers

'Grijze surfers zijn gelukkiger dan technofobe ouderen', blokletterde een buitenlandse krant. Ouderen die regelmatig online gaan, voelen zich minder somber. Hun depressiescore zakt volgens nieuw onderzoek met 33%.

Amerikaanse onderzoekers vroegen meer dan 3000 gepensioneerde 50-plussers naar hun internetgebruik. Om na te gaan of andere factoren dan internet de depressiescores hebben beïnvloed, werden een aantal demografische variabelen in rekening gebracht. Dat toonde dat internetgebruik de meest gunstige invloed had bij op de stemming bij ouderen die alleen leven. De onderzoekers besluiten dat internet mensen uit hun isolement kan halen, door online contacten met anderen, via e-mail bijvoorbeeld. Ze moedigen internetgebruik bij ouderen aan.

Opvallend is eveneens dat het gunstige effect van internet op de stemming het grootst is bij ouderen die alleen leven. De verklaring die de onderzoekers naar voor schuiven, namelijk dat internet oudere mensen uit hun isolement kan halen, is niet bewezen, maar lijkt hier plausibel.

Conclusie: Ouderen zonder werk die regelmatig internet gebruiken, voelen zich minder vaak depressief. Dit effect is het grootst voor alleen levende ouderen. De relatie tussen internet en de stemming van ouderen verdient zeker verder onderzoek.

Bron: http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/behoed-internet-ouderen-voor-depressie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (3)

Derde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

De chemische industrie fabriceert grote hoeveelheden verfstoffen, kleurstoffen, kunstmest, pesticiden, insecticiden, schoonmaakmiddelen, medicijnen, toevoegingen aan voeding, geurstoffen en nog tal van andere chemische stoffen. Niet alleen kunnen deze stoffen rechtstreeks schadelijk voor ons zijn, maar hun bijproducten komen bovendien in het milieu terecht en komen ons lichaa op die manier weer binnen via het water dat we drinken en de lucht die we inademen.

'Maar ze zuiveren het water toch ?' Nee ! De waterzuiveringsinstanties behandelen het water maar minimaal. Op dit moment wordt ons water door meer dan 60.000 verschillende chemische stoffen vergiftigd. De gemiddelde zuiveringsinstallatie kan op hoogstens 30 tot 40 chemische stoffen testen en vervolgens de helft van deze stoffen eruit proberen te zuiveren. De overige 59.980 chemische stoffen kunnen vrijelijk ons lichaam aanvallen. Bij het reinigen worden nieuwe giftige stoffen toegevoegd, zoals aluminium en chloor – stoffen die niet in ons lichaam thuishoren.

Op dit punt is wel duidelijk dat alleen wij onszelf nog de helpende hand kunnen toesteken. De autoriteiten lijken niet in staat er iets aan te doen...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Ik smeek de Heer om ons meer politici te geven die oprecht geschokt zijn door de huidige stand van zaken, de mensen en het leven van de armen. We  hebben nieuwe idolen gecreëerd. De aanbidding van het Gouden Kalf is terug in een nieuwe en wrede gedaante: de aanbidding van geld en de dictatuur van de onpersoonlijke economie die elke menselijk doel ontbeert. We kunnen niet langer vertrouwen op de onzichtbare hand van de markt. Meer gerechtigheid vereist meer dan economische groei.
Paus Franciscus (november 2013)

Rise Up in de kijker (Ndls ondertiteld) : https://www.youtube.com/watch?v=ULLhg1jD_9U
Website in de kijker : http://newsmonkey.be/
GVA-Agenda mei in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page8.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: