20 mei 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 121In de kijker :

* Autisme-vaccins
* Prikkeltjes
* Vuiligheid
* Schip van de woestijn
* Bewijs-last
* Handelbaar
* Bilderbergse lenteuitjes
* De Snoezelbrigade
* Aventurijn
* Censuur (5)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autisme-vaccins

Een grootschalig Australisch onderzoek (onder ruim een miljoen kinderen) toont aan dat vaccineren niet de oorzaak kan zijn van autisme of autismespectrumstoornissen. Ook werd er geen link gevonden met het BMR-vaccin (bof, mazelen en rodehond), kwik en het op kwikgebaseerde thiomersal.

De eindconclusie van deze onderzoekers zal gezondheids- en overheidsinstanties wereldwijd ongetwijfeld goed uitkomen. Niet alleen zijn ze voor eens en altijd gevrijwaard van miljoenen schadeclaims, maar men heeft nu ook een bijkomend argument in handen om twijfelende ouders over de streep te halen. De honderden studies van de laatste jaren die van het tegendeel getuigen, worden hiermee (nogmaals) in één klap van tafel geveegd.


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14006367 

Belangrijk (!) bericht: Dr. Brian Hooker wist in februari van dit jaar via WOB-verzoeken de hand te leggen op meer dan 100 achtergehouden vertrouwelijke CDC-documenten. Deze rapporten tonen aan dat kwik in het aan zwangeren en kinderen toegediende griepvaccin gelinkt wordt aan autisme. De stilte rondom dit toch belangrijke nieuwsfeit is opvallend... http://www.prweb.com/releases/ASOT/Thimerosal/prweb11598819.htm

Voor alle duidelijkheid: aan de kindervaccins in België en Nederland is geen kwik toegevoegd. De beschikbare griepvaccins in beide landen bevatten dit evenmin.
Het losse tetanusvaccin bevat wel thiomersal.Het is bekend dat elke vaccinatie leidt tot een flinke prikkeling van het immuunsysteem van een kind. Ouders bij wie autisme in de familie voorkomt zouden op het risico van deze eventuele 'trigger' attent gemaakt moeten worden, alvorens zij overwegen hun kindje in te laten enten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Inenten in zwang : Het onderwerp 'vaccineren tegen kinkhoest van zwangeren in België' kwam de laatste weken uitgebreid aan bod. Volgens een artikel in de Volkskrant (papieren versie) van afgelopen zaterdag blijkt echter dat deze methode in het kader van een onderzoek sinds begin van dit jaar ook in Nederland wordt gehanteerd. Het RIVM werkt samen met een groep verloskundigen, die in hun praktijk vrouwen benaderen om deel te nemen aan deze test (verloskundige beoordeelt dan met een 20 weken-echo of moeder en kind gezond genoeg zijn om aan dit onderzoek deel te nemen). De eerste vrouwen werden in januari gevaccineerd en de eerste baby's zijn inmiddels geboren. 'Of de hoogzwangere in de toekomst daadwerkelijk wordt ingeënt, bepaalt de Gezondheidsraad.' Nog even herhalend dat het hier niet alleen om het (niet apart verkrijgbaar) kinkhoestvaccin gaat, maar dat de vrouwen, en de baby in hun buik, tegelijkertijd ook tegen difterie en tetanus worden gevaccineerd.

* Relativerende cijfertjes : volgens het ECDC werd er in 2011 in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar voor heel Europa bij 18 op 100.000 personen kinkhoest geconstateerd. Rechtvaardigt dit om dan maar alle volwassenen en zwangeren massaal tegen kinkhoest te gaan (her)vaccineren? Een vaccin waarvan bovendien bekend is dat de beschermingsduur slechts 4-5 jaar bedraagt... http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=989

* De pillenmaffia : De Deense arts Peter Gøtzsche werkte jarenlang in de farmaceutische industrie. Onlangs onthulde hij zijn ervaringen met onthutsende praktijken in de farmaceutische industrie, zoals omkoping, onderzoeksvervalsing en manipulatie. De meest vernietigende aanval die de geneesmiddelenindustrie ooit heeft moeten verduren, komt van iemand die de branche van binnenuit kent. Hij vergelijkt farmaceutische bedrijven onomwonden met de maffia, omdat ze tot alles in staat zijn – omkopen, verduisteren, afpersen, bedriegen, de rechtsgang belemmeren, de politiek corrumperen en zelfs mensen met de dood bedreigen – om het succes van hun producten te verzekeren. Deze nieuwste klokkenluider is Peter Gøtzsche. Hij is tegenwoordig hoofd van de Scandinavische tak van The Cochrane Collaboration, een onafhankelijk onderzoeks- en informatiecentrum waar het wetenschappelijk bewijs voor veel reguliere medische behandelingen wordt onderzocht. De belangrijkste reden waarom we zoveel medicijnen slikken, is dat geneesmiddelenfabrikanten geen pillen verkopen, maar leugens over pillen. http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_16/nummer_4/artikel_942/de-pillenmaffia.html

* Aluminium in vaccins : 'Ongeveer de helft van de vaccins bevat aluminium. Het dient als zogenaamd adjuvans om de werking van het vaccin te verhogen, waardoor de producenten minder actieve stoffen hoeven te gebruiken. Er zou echter een verband bestaan tussen aluminiumhydroxide en de ziekte macrofage myofasciitis. Ook het risico op zenuwaandoeningen zou erdoor stijgen. Al zijn er momenteel nog volop discussies bezig over deze effecten'. http://www.e-gezondheid.be/aluminium-een-alomtegenwoordig-gif/actueel/422

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuiligheid

Dankzij antibiotica, vaccins en een betere hygiëne raakten we in de westerse wereld verlost van tuberculose en pokken. Maar we kregen er astma en allergieën voor in de plaats. ‘Ons immuunsysteem heeft een zekere infectiedruk nodig om niet op hol te slaan’, zegt Bart Lambrecht, astma-expert aan het VIB.

Astma en allergie worden weleens de ziekten van de 21ste eeuw genoemd. Voor een groot stuk omdat ze in de westerse wereld tijdens de laatste decennia een sterke opmars hebben gemaakt, én omdat het typische welvaartsziekten zijn. Momenteel heeft tussen de 15 en 20 procent van de Belgische en Nederlandse bevolking regelmatig ‘last’ van een allergische reactie. Het meest zorgwekkend is de situatie bij kinderen: liefst 30 procent heeft een of andere allergie onder de leden – en 10 procent van hen is chronisch astmalijder. Hoewel er de laatste jaren een lichte daling van het aantal astmalijders lijkt ingezet, blijft het probleem urgent. De hoofdoorzaak van de epidemie van astma en allergie die de westerse wereld sinds de tweede helft van vorige eeuw treft, is vermoedelijk onze doorgedreven hygiënecultuur. Mede daarom vrezen onderzoekers dat het probleem de komende jaren niet snel zal verdwijnen.

Dankzij antibiotica, vaccins en een verbeterde hygiëne zijn we die ziekten de baas geworden. Maar er is een keerzijde van de medaille. Die krijgen we te zien in de opmars van tal van auto-immuunziekten en allergieën.’ ‘Ons immuunsysteem is vooral goed getraind in het bestrijden van levensbedreigende ziekteverwekkers. Het neemt niet graag de handschoen op tegen ‘minderwaardige tegenstanders’ zoals huisstofmijt of graspollen. Die allergenen werden vroeger door de zogenaamde regulatoire T-cellen onmiddellijk gelabeld als ongevaarlijk, waarna ze uit het vizier van het immuunsysteem bleven. Maar door de lage infectiedruk vandaag de dag worden dit soort T-cellen niet meer zo snel aangemaakt, waardoor allergenen steeds vaker worden geïdentificeerd als gevaarlijke indringers. Met het gevolg dat er ontstekingsreacties ontstaan.’

Lees verder:
http://eoswetenschap.eu/artikel/ons-lichaam-heeft-nood-aan-vuiligheid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schip van de woestijn


Het Mers-virus, waarschijnlijk afkomstig van kamelen, is een jonger zusje/broertje van het al jaren geleden geboren Sars virus. Paniek komt altijd voort uit een gevoel van onvermogen. Wat kunnen we er doen of kúnnen we er iets aan doen. Hoe moeten we hier iets aan doen? Welke impact gaat het krijgen? Een vaccin ontwikkelen kost tijd, bovendien zou hier de oplossing liggen?

Reguliere feiten op de rij:
  • Het virus grijpt volgens de nieuwsberichten snel om zich heen
  • Het virus treft vooral mensen met een slechte gezondheid, die lijden aan een chronische ziekten of die super gevoelig zijn voor virale infecties.
  • Dat filtert al het een en ander. Al hoewel het wel iets zegt over de gezondheid van veel mensen in deze tijd ook evenzoveel zorgen baart… Immers, anders kon een virus niet zo ongebreideld om zich heen grijpen.
  • Er geldt een meldingsplicht en er is een regulier behandelprotocol opgesteld vanuit het RIVM.
Dat een virus snel om zich heen grijpt zegt op zich niet heel veel over het virus, het zegt meer over de gezondheid van de mensen in het algemeen en in dat gebied specifiek. Als je weerstand slecht of verzwakt is, dan ben je altijd gevoeliger voor virussen en bacteriën. Dat geldt voor alle mensen over de hele wereld. Daar ligt dan ook de oplossing. De weerstand van mensen verbeteren of bewust zijn hoe we onze gezondheid kunnen verbeteren. Louis Pasteur zei al op zijn sterfbed: “de mens moet ophouden achter virussen en bacteriën te vangen, maar zorgen dat z’n gezondheid/weerstand beter wordt”

Het is o.a. door deze ziekmakende acties dat de gezondheid van ons als mens achteruit holt. En als onze gezondheid achteruit holt, krijgen virussen en bacteriën altijd meer speelruimte. En die ruimte nemen ze graag, dan slaan ze toe.
Lees verder : http://www.klassiekehomeopathie.nl/paniek-om-mersvirus/

Het RIVM zet de nieuwsberichten zelf in de juiste context :
'het is bekend dat beide patiënten onderliggende aandoeningen hebben die hen waarschijnlijk gevoeliger maken voor een infectie met dit virus.' http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Tweede_MERS_patient_in_Nederland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewijs-last

Boko Haram (Nigeria) staat nog steeds niet op de terreurlijst van de Europese Unie. Onbegrijpelijk! Volgens minister Timmermans is er meer bewijs nodig voordat de terreurbeweging op de lijst kan komen. Bewijs?! Houden ze bij de EU al jaren een winterslaap ofzo?
 

Is het niet genoeg bewijs dat Boko Haram honderden christenen in koelen bloede heeft vermoord?
Is het niet genoeg bewijs dat Boko Haram vele christelijke scholen in vlammen heeft doen opgaan?
Is het niet genoeg bewijs dat Boko Haram honderden meisjes ontvoerd?
Is het niet genoeg bewijs dat Boko Haram zegt deze meisjes als slaven te verkopen op de markt?

Boko Haram lijkt er alles aan te doen om de EU genoeg bewijs aan te leveren. Men is trots op deze lijst van bizarre misdaden. In videoboodschappen heeft de club al herhaaldelijk triomfantelijk de verantwoordelijk opgeëist voor onschuldig vergoten bloed. Volgens Abubakar Shekau, de leider van deze malloten, zal de wereld weten dat zij zijn aangewezen door Allah om de ongelovigen te doden.

Hoeveel kerken moet er nog in brand worden gestoken in Nigeria?
Hoeveel jonge schoolmeisjes moeten nog worden verkracht en uitgehuwelijkt?
Hoeveel bomaanslagen moet Boko Haram nog plegen voordat de EU juridisch kan dichttimmeren dat Boko Haram thuis hoort op de terreurlijst?

De EU heeft bijzondere prioriteiten. Sancties afkondigen tegen Rusland, geen probleem! Binnen no time geregeld. Een terreurorganisatie op een lijst zetten daarentegen, dat mag even duren. Wil de EU Boko Haram wel op de terreurlijst? En zo niet, wie liggen er dwars? Waarom? Ik begrijp al jaren helemaal niets van de EU. Maar dit!

Verbijsterend!
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/05/boko-haram-zaait-moord-en-verderf-terwijl-de-eu-slaapt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handelbaar

Eén van de gouden wetten van de commerciële communicatie is het zogenoemde autoriteitsargument. Het idee dat wij mensen gevoelig zijn voor autoriteit en bereid zijn ons gedrag aan te passen aan de wil van een gezaghebbende. Denk aan de knappe man met grijze haren in een witte doktersjas die in een reclame een tube tandpasta aanbeveelt.

Het fundament voor het autoriteitsargument is begin jaren zestig gelegd door de jonge sociaal-psycholoog
Stanley Milgram, met een serie experimenten die tot de geruchtmakendste van de moderne wetenschapsgeschiedenis behoren. Milgram plaatste zijn proefpersonen (die in het onderzoek Teachers werden genoemd) in een kamertje en liet hen een test afnemen bij een persoon (Learners genaamd) in een andere kamer. Iedere keer dat de Learner een verkeerd antwoord gaf moest de Teacher een sterkere elektrische schok toedienen aan de Learner. In dezelfde kamer als de Teachers was ook de experimentleider (de 'Experimenter') aanwezig die de proefpersonen opdracht gaf vooral door te gaan met het experiment.

Het experiment was in scène gezet: de Learners waren acteurs en er werden geen echte schokken toegediend. Het opzienbarende resultaat van de studie was dat het geschreeuw, het gebonk tegen de muur en de mededeling dat sommige Learners een zware hartaandoening hadden, de proefpersonen - die wel dachten dat het om echte schokken ging - er niet van weerhield steeds zwaardere schokken toe te dienen, óók nadat het geluid in de andere kamer was verstomd. De meesten gingen door tot het maximum van 450 volt, een mogelijk dodelijke hoeveelheid.

Reclamemensen en marketeers omarmden de inzichten van Milgram vanaf begin jaren zestig. Want als je weet waar mensen gevoelig voor zijn kun je inspelen op die gevoeligheid om zo hun gedrag te beïnvloeden. Lees: hen jouw product te laten kopen.
https://decorrespondent.nl/1154/hoe-reclameman-don-draper-het-verliest-van-big-data/83871555614-e5ec2ea8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilderbergse lenteuitjes

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

Door de jaren heen zijn de meetings niet onomstreden geweest. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn vragen over de Bilderbergconferenties beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de bijeenkomsten. Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd; wel wordt de conferentie regelmatig bezocht door vaste leden van belangrijke kranten zoals The Washington Post en The New York Times, maar iedereen is verplicht tot geheimhouding.

Over de agendapunten worden zoals gewoonlijk geen details bekendgemaakt. De 'Chatham House Rule' (opgesteld in 1927) houdt in dat alles dat besproken wordt nadrukkelijk binnen de groep blijft : http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
Volgende week (29 mei) komt de jaarlijkse Bilderberg Groep weer samen, dit keer in Kopenhagen waar het Marriott Hotel van 28 mei tot 1 juni is volgeboekt. Het tijdstip is weer bijzonder goed en wel-overdacht gekozen... vlak nà de Europese verkiezingen.

(Voorlopige) gastenlijst waarop menig markant persoon uit voorgaande jaren ontbreekt :
http://plazilla.com/page/4295134823/2014-guest-list-bilderberg-mtg-copenhagen-denmark

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Snoezelbrigade

Het boek is geschikt voor vier- tot en met achtjarigen. De onderliggende boodschap luidt:
ieder kind is uniek. De één is slechthorend en de ander heeft een verstandelijke beperking. Ieder kind verdient een plek in onze samenleving. Het is waardevol elkaar te leren kennen. We hopen met Dex+Zo de gedachtegang en het inlevingsvermogen van ‘alle’ kinderen positief te stimuleren. We hopen de vooroordelen en het pestgedrag, hiermee-een beetje-te stoppen!

De themaverhalen, voorzien van kleurrijke en stripachtige illustraties, bestaan uit vrolijke en soms verdrietige gebeurtenissen. Alle verhalen eindigen positief. Het boek is bedoeld voor ''alle'' kinderen. Met Dex+Zo maken ze op speelse en luchtige manier kennis met karakters die ‘anders zijn’.

De negen themaverhalen – met muzikale begeleiding – zijn door bekende Nederlanders ingesproken en ingezongen op de cd Dex+Zo. De bekende Nederlanders zijn met zorg gekozen; allen hebben affiniteit met het desbetreffende themaverhaal. Zo leest Giel Beelen (brildragend) het verhaal van de slechtziende Muddy Mol en vertolkt Miss Montreal – Sanne Hans – de hoofdrol in het verhaal van de stotterende Lotte het La-a-ammetje. Naast de ingesproken verhalen, staat er ook een liedje over ‘anders zijn’ op de cd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aventurijn

Michaël de Vos is als architect bezig met het oprichten van een ecologische campus rondom de school Aventurijn. De campus verbindt leren, wonen, werken en recreëren met elkaar. Er komen woon-werk-ateliers, ateliers en woningen bij elkaar. Daar kunnen kinderen leren van het leven zelf.

De hele campus wordt ecologisch, plus-energie, gezond en mogelijk zelfvoorzienend. Permacultuur, dierenzorg en nog véél meer maken de campus, naast gelegen in een mooie omgeving (de rand van de Veluwe) tot een heel aantrekkelijke plek.

De brochure is te downloaden van de website: http://ecocampusaventurijn.wordpress.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (5)

Vijfde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Terwijl dokters in spe gedwongen honderden uren moeten besteden aan het stampen van namen en werkingen van allerlei soorten chemische geneesmiddelen, mogen ze in hun handen knijpen als er überhaupt tijd besteed wordt aan het onderwerp voeding. Sommige opleidingen slaan het onderwerp gewoon over. Als gevolg daarvan weet de gemiddelde vrouw of assistente van de dokter aanzienlijk meer over praktische voeding dan de dokter zelf.

Laten we eens samenvatten voor welke problemen we ons gesteld zien :

1. De producten van de moderne voedingsindustrie bevatten onvoldoende micronutriënten. Die moeten we aanvullen.
2. Onze huidige groenten en fruit zijn ontoereikend als dagelijkse leveranciers van vitaminen, mineralen en sporenelementen.
3. De kunstmatige smaakstoffen van de voedingsindustrie bedreigen ons biologisch systeem.
4. Het lichaam, dat al lijdt onder kwalitatief voedseltekort en gebrek aan voedingsstoffen, wordt nog eens extra belast door het grote aantal chemische stoffen dat het kwijt moet.
5. Het verrijken van moderne voedselproducten met vitaminen is een marketingtrucje. Kijk vooral goed naar wat er werkelijk aan vitaminen is toegevoegd.
6. Veel mensen koesteren onjuiste opvattingen over voedingssupplementen.

De juiste verhouding is van vitaal belang!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Voor elk probleem zijn er twee oplossingen: de verkeerde en de mijne
Jean-Luc Dehaene († 15 mei)

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.
Wubbo Ockels († 18 mei)

Persbericht Homeopathie in de kijker: http://www.unisan.be/
GVA-Agenda mei in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page8.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: