13 mei 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 120In de kijker :

* Boosten van zwangeren
* Prikkeltjes
* Goochelen met cijfertjes
* Docville 9999
* Harte-loos
* Zorge-loos
* Homeopathie vs antibiotica
* Etiketten lezen
* Eeuwige jeugd
* Censuur (4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boosten van zwangeren

Geschokte reacties n.a.v. het vorige week gepubliceerde nieuws (België) : 'Het kinkhoestvaccin zal per 1 juli gratis verstrekt worden aan zwangere vrouwen.'

Verbazend te merken hoeveel aanstaande moeders niet op de hoogte zijn van belangrijke info, die hen door de media/overheid/arts/gyneacoloog niet wordt verteld. In de praktijk blijkt dat er al geruime tijd elke dag zwangeren worden ingeënt met een vaccin waarvan de veiligheid niet eens kan worden gegarandeerd. Het aantal gevaccineerden zal na 1 juli ongetwijfeld toenemen met het bijkomend argument : 'het is gratis'....

Doodse stilte intussen na het vorige week verzonden persbericht + reminder aan alle persredacties over dit onderwerp.

Nogmaals de feiten op een rijtje :
- het Boostrix-vaccin is bestemd voor volwassenen en kinderen OUDER dan 4 jaar. -  voor de foetus blijkbaar geen vuiltje aan de lucht
- difterie en tetanus worden er ook nog eens gratis bijgeleverd
- het effect van Boostrix (GSK) op de foetale ontwikkeling werd NIET geëvalueerd.  Er zijn GEEN adequate gegevens beschikbaar over het gebruik van Boostrix tijdens de zwangerschap
- er bestaan zo goed als GEEN gegevens over de gecombineerde vaccins en men moet zich dus baseren op gegevens van elk vaccin afzonderlijk
- placentabarrière : sommige stoffen zoals ethanol (alcoholische dranken), sigarettenbestanddelen of virussen, worden NIET tegengehouden en kunnen, afhankelijk van het tijdstip in de zwangerschap, de vrucht blijvend beschadigen (teratogeniciteit)
- ingrediënten van het vaccin : geadsorbeerd op gehydrateerd aluminiumhydroxide en aluminiumfosfaat - formaldehyde - 2-fenoxyethanol - polysorbaat 80...

Niet alleen actueel nu in België, maar ook voor Nederland belangrijk : 'Zwangere inenten tegen kinkhoest' - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert vrouwen aan het einde van hun zwangerschap in te enten tegen kinkhoest.

We houden ons hart vast...

De logica van de wetenschap : 'We weten pas of een vaccin werkt, als we het grootschalig hebben uitgetest.'
Voorzorgsprincipe : 'Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Polio in opmars : De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de opmars van polio of kinderverlamming vorige week tot internationaal volksgezondheidsnoodgeval gebombardeerd. Volgens de WHO vereist de uitzonderlijke situatie een gecoördineerde internationale aanpak. De WHO vindt dat burgers uit landen waar het virus voorkomt, moeten worden gevaccineerd voordat zij naar het buitenland kunnen reizen. Ze zouden een certificaat bij zich moeten dragen om dit te bewijzen. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en/

* Vaccin ligt klaar : GSK en Sanofi hebben 'direct' actie ondernomen en maken overuren om de benodigde orale vaccins (PediarixTM and IPOL) te produceren. Op verzoek van de WHO wordt een voorraad van 1,5 miljard doses opgebouwd. Pakistan heeft intussen de benodigde maatregelen genomen en 'verplichte vaccinatie checkpoints' op vliegvelden geïnstalleerd. http://www.fiercevaccines.com/story/glaxo-sanofi-ready-supply-vaccines-amid-polio-emergency/2014-05-08#ixzz318iqTVKp

* Goeie vraag : 'Waarom is polio met 68 gevallen wereldwijd dit jaar tot een 'Mondiale noodsituatie' uitgeroepen, maar autisme, dat 1 op 25 gezinnen treft, niet'? http://www.greenmedinfo.com/blog/why-polio-68-cases-worldwide-year-global-emergency-autism-not-1-25-families-

Herhaling : In juni 2012 werd door de WHO een identieke noodsituatie uitgeroepen, gebaseerd op 55 poliogevallen wereldwijd, nauwelijks een "emergency mode" : http://www.bbc.co.uk/news/health-18181521

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goochelen met cijfertjes

Mei 2014 : Vier Nederlandse kinderen hebben mogelijk de ernstige slaapziekte narcolepsie gekregen doordat ze in 2009 zijn ingeënt tegen Mexicaanse griep. Wie eraan lijdt, heeft onder meer last van onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb zijn zeven gevallen gemeld van narcolepsie na inenting tegen de griep: zes kinderen onder de 5 jaar en één adolescent, die de prik in een ander land kreeg. In vier gevallen is er mogelijk sprake van een oorzakelijk verband, zegt Lareb.

September 2012 : Voor ons land, dat deels ook Pandremix gebruikte, is de ziekte narcolepsie niet vaker vastgesteld dan ’normaal’, zo staat in het Europese rapport van gezondheidswaakhond ECDC te lezen. Uit dit rapport blijkt echter dat in ons land na de vaccinatieronde in 2009 bij 21 kinderen tussen de 0 en 18 jaar deze ziekte is vastgesteld. Dertien gevaccineerde volwassenen kregen ook de diagnose narcolepsie. http://www.telegraaf.nl/binnenland/20889928/__Verband_narcolepsie_en_griepvaccin_aangetoond__.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docville 9999

Met haar documentaire "9999" eist regisseur
Ellen Vermeulen aandacht voor één van de grootste schandalen van de Belgische maatschappij, waar u en ik blijkbaar niet van wakker liggen. Ze toont een wereld die we liever negeren: die van zwakzinnige criminelen achter de tralies.

9999, een bizarre titel, tot je weet waarop hij slaat. Deze mensen kennen de einddatum van hun straf niet. Dus staat er op hun dossier 31/12/9999. 'Straf' is overigens niet het juiste woord. Dit zijn personen die ooit wel iets hebben misdaan, van heel erg tot triviaal, van het vermoorden van vader en grootvader ('omdat ik bang was dat ze me zouden laten opsluiten") tot het dwangmatig bellen van ingebeelde bommeldingen. Ze hebben hun straf al lang uitgezeten of werden nooit voor hun misdrijf veroordeeld, maar ze worden niet vrijgelaten. Ze worden mentaal niet in staat geacht in de maatschappij vrij of zelfstandig te kunnen functioneren.

Dit is zonder meer één van de grofste schandalen van de Belgische maatschappij. België werd hiervoor reeds meermaals veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Aanzienlijke boetes werden betaald. Met dat geld had men ook psychiatrische bijstand kunnen verlenen.

Waarom? Voor de politieke machthebbers van dit land gaat het om slechts 1100 mensen – die niet eens mogen stemmen. De minister van Justitie doet voorstellen, legt uit en houdt zich daarna met andere problemen bezig. Slechts enkele volhardende parlementsleden klagen deze wantoestand op geregelde tijdstippen aan. Hun collega's kijken meewarig toe. Slechts enkele leden van het justitie-apparaat blijven onvermoeid aan de kar trekken.

Het is echter te gemakkelijk om het bij die analyse te laten. De echte reden voor dit schandaal ligt dieper, bij elk van ons. Wij – de publieke opinie – liggen hier niet wakker van. Pas op de dag dat wij zeggen dat dit niet kan in de 21ste eeuw, zal dit veranderen. Voorlopig is dat niet zo. Zolang u en ik dit niet massaal aanklagen, zal de overheid geen keuzes maken, zullen de media er geen tijd aan verliezen.
Dit begint en eindigt dus met ons.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/05/07/docville-9999-het-grootste-belgische-schandaal-waar-u-nooit-over-heeft-gehoord

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harte-loos

Een familie komt er 11 maanden na de begrafenis van hun 20-jarige zoon achter, dat ze hem zonder zijn hersenen hebben begraven. Die zijn na een gerechtelijke sectie voor onderzoek achtergehouden in het Nederlands Forensisch Instituut. De familie was daar niet over geïnformeerd.

En bij een 84-jarige man wordt na een obductie in het ziekenhuis het hart achtergehouden vooronderzoek. De familie had geen toestemming gegeven voor de obductie. De familie was niet geïnformeerd over het niet terug plaatsen van het hart. Hoe is dit allemaal mogelijk?

ZEMBLA besteedt aandacht aan hoe ziekenhuizen nabestaanden informeren over wat een obductie inhoudt en onderzoekt wat er met de organen van de overledene kan gebeuren na een obductie of een gerechtelijke sectie.

Pathologen hoeven helemaal nergens te vermelden, dat ze organen van overledenen na een obductie bewaren voor verder onderzoek of andere doeleinden. Daar is wettelijk niets over vastgelegd. Nabestaanden worden onvoldoende geïnformeerd over het uitnemen van organen, bij een obductie in een ziekenhuis of een gerechtelijke sectie in het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Families begraven of cremeren daardoor hun dierbaren, zonder hart of hersenen.  Zonder dat te weten. Artsenorganisaties zouden protocollen moeten hebben, waarin de voorlichting aan nabestaanden is vastgelegd. Die zijn er niet. Verder blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, dat 36% van de ziekenhuizen nabestaanden onvoldoende schriftelijk informeert over het uitnemen en bewaren van organen en ander menselijk materiaal.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorge-loos

Open brief aan mevrouw
Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eerst sluit u achthonderd verzorgingshuizen omdat bejaarden langer thuis moeten blijven wonen. Daarna ontmantelt u de thuiszorg, om vervolgens – wanneer hulpbehoevende ouderen noodgedwongen bij een kind intrekken – deze te korten op hun AOW: De mantelzorgboete.

Mag ik u voorstellen aan de 60-jarige Mieke van Os uit Waalwijk? Zij nam half februari haar 89-jarige hulpbehoevende moeder in huis, die op de wachtlijst staat voor een plek in een kleine woon-zorgcentrum. Mieke is ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Ze woont in een appartement met één slaapkamer die ook haar werkkamer is. Het bed van haar moeder staat in de woonkamer. Toen moeder nog zelfstandig woonde, kreeg ze vijf maal daags thuiszorg en twee keer per week huishoudelijke hulp. Nu doet Mieke dat allemaal zelf. Elke ochtend helpt ze haar moeder met douchen en steunkousen aantrekken. Daarna maakt ze ontbijt, geeft haar moeder op tijd haar medicijnen, bereidt de lunch, gaat met haar wandelen, haalt boeken uit de bibliotheek en kookt voor haar. ‘s Avonds rond een uur of half acht, wanneer moeder doodop is, stopt Mieke haar in bed. De rest van de avond brengt ze door op haar slaapwerkkamer. Zomaar de deur uit kan ze niet, want moeder is vaak in de war.

Intussen had Mieke haar moeder netjes ingeschreven op haar adres. Dat had ze beter niet kunnen doen. Prompt gingen de gemeentelijke belastingen omhoog én werd ze gekort op haar huursubsidie. Inmiddels staat het water Mieke na aan de lippen, want door de intensieve zorg voor haar moeder is haar omzet als ZZP’er met 50 procent gedaald. En daar komt vanaf volgend jaar dus nóg een straf bovenop. Een extra korting van 300 euro per maand op de AOW van hulpbehoevende ouderen.

http://soulvability.nl/open-brief-aan-klijnsma-over-de-mantelzorgboete/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homeopathie vs antibiotica

De laatste decennia is er een toename van resistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotische middelen meer worden ontwikkeld. Daarmee is antibioticaresistentie een bedreiging voor de volksgezondheid geworden. Om ook in de toekomst de werkzaamheid van de beschikbare middelen te behouden, is het dus van het grootste belang om een verdere toename van resistentie te voorkomen.

In het tijdschrift Plos One is in januari een artikel gepubliceerd over bevindingen uit de zogenaamde EPI3- studies uitgevoerd in Frankrijk. Dit grootschalige landelijke onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 825 (huis)artsen en hun patiënten (2007-2008). Deze artsen gebruiken homeopathie, allopathie of een mengvorm van beiden. Deze studie in Plos One richt zich op het gebruik van antibiotica en koortsverlagende middelen bij infecties van de bovenste luchtwegen bij patiënten die m.b.v. homeopathie door hun huisarts zijn behandeld, patiënten die met allopathie zijn behandeld en patiënten die beide vormen door hun huisarts toegediend kregen.

De gegevens van 518 volwassenen en kinderen met infecties van de bovenste luchtwegen werden geanalyseerd. Uit deze analyse bleek antibiotica 57% minder vaak te worden voorgeschreven bij een homeopatische behandeling, ten opzichte van de allopatische behandeling. Koortswerende middelen werden 46% minder vaak voorgeschreven.

Nederland heeft een traditie in het terughoudend voorschrijven van antibiotica voor humaan gebruik, ten opzichte van landen als Frankrijk waar 3-4 keer zo frequent antibiotica wordt voorgeschreven. Desondanks kunnen de resultaten van deze studie ook van belang zijn om het antibioticagebruik in Nederland terug te dringen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiketten lezen

Waar moet je op letten?

- Controleer verpakkingen om te beginnen altijd op datum/houdbaarheid. Dit geldt vooral voor beperkt houdbare en verse producten,zoals vlees en zuivel en brood. Kijk vervolgens od een verpakking nog heel en intact is.Zitten er geen deuken in een blik? Zitten er geen gaatjes en scheurtjes of barsten in een verpakking? Is er nog een vacuüm aanwezig ? Hoe zit de verpakking er van buiten uit? Is een verpakking nog gaaf,de ingrediënten en voedingswaarden aanwezig en leesbaar? Zijn potten nog luchtdicht gebleven? Zijn de verpakkingen niet open gemaakt,en zelfs wat van geconsumeerd?

- Gebruik je zintuigen. Het zijn meest perfecte hulpmiddelen die ons helpen en behoeden voor " gevaar van buitenaf". Ziet iets er niet lekker meer uit? Ruikt iets muffig en raar? Smaakt iets ondanks goed van kleur en geur niet naar behoren? Neem geen enkel risico en gooi het weg. Hanteer dit laatste vooral bij vlees en zuivel en eieren. 

- Koop bij meest betrouwbare adressen/supermarkten/winkels. Hoe goedkoop het soms bij de toko en op de markt soms is, het is het minst hygiënisch. Nu kunnen we best wel wat hebben,maar zeker mensen die zeer snel vatbaar zijn of overgevoelig zijn, moeten oppassen. Koop sowieso nooit bij vage tentjes en kraampjes op feesten en braderieën en koop liefst bij de biowinkel. 

- Veel producten kunnen nog prima worden gconsumeerd terwijl een houdbaarheidsdatum is overschreden. Uitgezonderd verse producten als vlees en zuivel en eieren,maar vooral de langer houdbare producten kunnen vaak nog gewoon na het verstrijken van een datum worden geconsumeerd. Ook hier is het vooral belangrijk je zintuigen te gebruiken.

http://www.vitansa.eu/blog/etiketten----hoe-lees-je-ze-op-de-juiste-manier-/21#.U1uJY0UHiiY.facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eeuwige jeugd

Een bloedeiwit van jonge muizen verjongt brein en spieren van oude muizen, zo tonen twee Amerikaanse onderzoeksgroepen aan.

Volgens de legende vermoordde de zestiende eeuwse Hongaarse gravin Elizabeth Bathory jonge meisjes om in hun bloed te baden. “Bloed is de eeuwige jeugd”, schijnt de gravin gezegd te hebben. Hoe bizar het ook klinkt, er blijkt toch enige waarheid te zitten in het omkeren van veroudering door jong bloed. Alleen moet het dan wel wat geavanceerder gebeuren, bijvoorbeeld via bloedtransfusie of via een injectie. Afgelopen weekend publiceerden twee Amerikaanse onderzoeksgroepen dat een specifiek bloedeiwit zowel het brein als de spieren van oude muizen verjongt.

Toch waarschuwt Harvard-onderzoeker Amy Wager voor te veel optimisme. Volgens haar moet er nog veel pre-klinisch werk gebeuren voordat voor GDF11 bij menselijke patiënten geprobeerd kan worden. Ze verwacht daar nog drie tot vijf jaar voor nodig te hebben. Aan de andere kant wil het onderzoeksteam van Stanford zelfs dit jaar al beginnen met een proef bij mensen. De grote vraag is of het toedienen van jong bloedplasma (bloed zonder bloedcellen maar met bloedeiwitten) geheugenverbetering oplevert bij Alzheimer-patiënten.

Hoe veelbelovend de net gepubliceerde resultaten ook zijn, en hoe interessant de resultaten ook zijn om meer te begrijpen van veroudering, het zijn kleine stapjes vooruit en lange-termijn succes is zeker niet gegarandeerd. Aan The New York Times liet hoogleraar bioengineering Irina Conboy van de University of California weten dat het stimuleren van stamcellen via het toedienen van ‘jong bloed’ ook tot ongecontroleerde celdeling kan leiden, ofwel kanker.

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2014/Mei/Verjongingskuur-met-bloed.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (4)

Vierde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Na hart- en vaatziekten, kanker en problemen met de bloedsomloop in de hersenen, is de vierde meest belangrijke doodsoorzaak : sterfte als gevolg van de bijverschijnselen van geneesmiddelen.

In de statistieken opgenomen zijn slechts de als dusdanig herkende en gerapporteerde ziekenhuisgevallen. Dus alleen die gevallen waarbij aangetoond werd dat de patiënt overleden is als gevolg van een geneesmiddel én waarbij een rapport werd opgemaakt. We hebben geen flauw benul hoeveel gevallen zich voordoen waarbij het overlijden niet teruggeleid wordt op een bijverschijnsel van een toegedien geneesmiddel of waarbij geen rapport wordt opgemaakt. Hoe groot zou het WERKELIJKE aantal zijn ? En ondanks het feit dat patiënten behandeld worden voor hart- en vaatziekten, kanker en bloedsomloopproblemen in de hersenen, blijven ze eraan overlijden. Medicijnen zijn niet alleen niet-werkzaam. Ze zijn nog veel erger dan dat.

Kan dit zomaar ? Kan men hier zomaar mee wegkomen ? De wereld zal gewoon moeten veranderen. En snel. En het zal lukken.

Oneerlijkheid in de medische wereld dient met wortel en al te worden uitgerukt. Niemand, niet de gezonden van lijf en leden, niet de artsen en niet de zieken, wil slaaf zijn van een geldmachine.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Hangt er vanaf 12 mei een bordje op de deur van de Belgische homeopaat: “Gesloten wegens gewijzigde wetgeving”?? Volgens het gisteren gepubliceerde Koninklijk Besluit wordt homeopathie nu erkend. Tevredenheid valt echter nergens te bespeuren. Alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen mogen dit uitoefenen, en die moeten naast hun gewone opleiding aan een universiteit of hogeschool nog een opleiding homeopathie gevolgd hebben. MAAR: het probleem is dat die opleidingen NOG NIET bestaan aan de universiteiten en hogescholen, en dat het er ook NIET naar uitziet dat die er snel zullen komen...

Breek de stilte in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=2GbV-U6gKTE
GVA-Agenda mei in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page8.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: