18 mrt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 112 


In de kijker :

* Schimmig bobonetwerk
* Prikkeltjes
* Natuurlijk beter
* Zinloze kift
* Des-kundig
* Rode stier
* Killer robots
* Boerenverstand
* Triple-blind
* Gezond opgroeien (6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimmig bobonetwerk

'Ministerie spekt club farmaceuten.' Dit bericht in De Telegraaf riep vragen op bij Klever (PVV) en andere woordvoerders. Minister Schippers (Volksgezondheid) legt het belang van het Apollo Netwerk uit.

In het Apollo Netwerk spreken vertegenwoordigers van overheid, adviesorganen en enkele grote farmaceutische bedrijven sinds 2007 met elkaar over de zorg. Informatie-uitwisseling in dit soort netwerken is volgens de minister belangrijk om de complexe problemen in de zorg aan te pakken. De verworven kennis wordt gebruikt voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Maar Van Gerven (SP) betwijfelt of dit "theekransje" de kleine ton waard is die het ministerie er in vier jaar voor heeft betaald. "Een kopje koffie en een zaaltje" hoeft niet duur te zijn, zegt Bruins Slot (CDA).

De overleggen binnen het Apollo Netwerk zijn vertrouwelijk. Het is goed om met "de benen op tafel" met elkaar te discussiëren, zegt Van Veen (VVD). Klever vreest echter dat farmaceutische bedrijven het netwerk gebruiken om overheidsbesluitvorming te beïnvloeden. Het lijkt een "schimmig bobonetwerk", zo sluit Voortman (GroenLinks) zich daarbij aan. Meer transparantie kan de schijn van belangenverstrengeling wegnemen, zegt Kuzu (PvdA). De praktijk toont volgens Schippers juist aan dat die belangenverstrengeling er niet is: er gaat steeds minder zorggeld naar de grote farmaceutische bedrijven door de inkoop van generieke geneesmiddelen.
De geheimhoudingsafspraak wil zij niet schenden. Wel zullen de begroting en de agenda openbaar gemaakt worden.

De Kamer stemt 18 maart (vandaag dus) over de ingediende moties.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/denktank.jsp

Noot: het is te hopen dat ook volgende 'schimmige zaken' in dit debat worden meegenomen (inmiddels onder de aandacht gebracht van de betrokken kamerleden) :

Dutch Vaccines Group (DVG) = belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins: http://www.dutchcc.nl/sponsor/dutch-vaccines-group/. (De agenda op de website laat alvast zien dat deze organisatie enkele kamerleden niet helemaal onbekend is).

'Apollo Network - Conditional Reimbursement Working Group' : pg 4 : The Ministry of Health is required to adjust legislation in such a way that the different conditional reimbursement agreements are enforceable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Ongevaccineerden weigeren? : Kinderopvangorganisaties moeten 'bewust niet-ingeënte' kinderen kunnen weigeren. Daarvoor pleit voorzitter Jellesma van oudervereniging Boink na een baby die mazelen kreeg in Den Haag. http://nos.nl/artikel/623449-nietingeente-kinderen-weigeren.html. Misschien is hij (en vele anderen) niet op de hoogte van het feit dat ook gevaccineerde kinderen volgens de BMR bijsluiter tijdelijk besmettelijk kunnen zijn. Het RIVM en de Belangenorganisatie Kinderopvang in allerijl op deze ongefundeerde uitspraak gereageerd : RIVM: Het is vanuit medisch oogpunt niet nodig om ongevaccineerde kinderen uit crèches te weren, en de belangenorganisatie:  Het standpunt van Boink dat de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK) voorzien in een mogelijkheid om kinderen die niet zijn ingeent te weigeren, klopt niet.

* Gemeld betekent niet altijd erkend : Waarom kan het RIVM blijven volhouden dat er geen ernstige bijwerkingen optreden door het HPV vaccin terwijl er WEL ernstige bijwerkingen gemeld worden bij het LAREB? Omdat deze bijwerkingen eerst onderzocht moeten worden. Tot die tijd is er geen bewijs dat de ernstige bijwerkingen gemeld na vaccineren met HPV veroorzaakt zijn door het vaccin. Op de site van het RVP staat hun uitleg te lezen: " We begrijpen de verwarring. Het verschil is dat tussen de gemelde bijwerkingen en erkende bijwerkingen. Gemelde bijwerkingen geven soms 'nieuwe' signalen, zonder dat er een oorzakelijk verband is aangetoond. Signalen uit de registratie worden verder gevolgd en onderzocht. Als er sprake blijkt van een oorzakelijk verband wordt de fabrikant door de geneesmiddelenautoriteit verplicht de bijsluiter aan te passen. Als er een nieuwe bijwerking in de bijsluitertekst wordt opgenomen, passen wij onze informatie in overeenstemming daarmee aan. Ook wordt altijd een aankondiging gestuurd naar de RVP-uitvoerders als er een nieuwe bijsluiter is gepubliceerd. Lareb rapporteert over alle meldingen en het RIVM gaat uit van in de bijsluiters genoemde bijwerkingen. Dat verklaart de discrepantie". Conclusie : we kunnen zoveel melden wat we willen, maar dit blijkt een wassen neus, want er wordt niet (nooit?) erkend dat de schade een gevolg zou kunnen zijn van het vaccin. Daar zullen de (toekomstige) slachtoffers blij mee zijn...

* Meldpunt bijwerkingen vaccins/geneesmiddelen : velen blijken van deze mogelijkheid nog niet op de hoogte te zijn... Milde of ernstige gevolgen, bijvoorbeeld hoofd- spierpijn, langdurig huilen, koorts ziekenhuisopname, enz. kunnen gemeld worden via volgende websites:
Nederland : https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx

* Prikje eraf – prikje erbij : in januari werd in Ndl beslist om voortaan één dosis Cervarix minder aan te bieden (ipv 3). De EMA (European Medicines Agency) geeft nu ook het groene licht voor '1 prik minder' Gardasil. Engeland overweegt daarnaast om ook jongens in het HPV-vaccinatieprogram mee te nemen (zoals al gebruikelijk in de US, Australië en Oostenrijk): http://www.gponline.com/News/article/1284882/two-dose-hpv-vaccine-programme-overhaul-being-considered/

* VaccinatieRaad in gesprek met…. Monique, 51 jaar, moeder van Nick (22) : Mijn zoon is 22 jaar en heeft nog steeds allergieën en astma als gevolg van een BMR-vaccinatie. http://www.vaccinatieraad.nl/2014/03/allergieen-astma-bmr/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuurlijk beter

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna
1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar  onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

In 2010-2012 was een kwart van de behandelden door een alternatieve genezer onder behandeling van een acupuncturist. Ook de homeopaat werd relatief vaak genoemd. Zo’n 17 procent bezocht een chiropractor.

Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe. Zij bieden bijvoorbeeld acupunctuur aan of schrijven een homeopathisch middel voor. In 2010-2012 gaf 4 procent van de bevolking aan te weten dat zijn of haar huisarts dat ook deed. Ruim de helft zei dat niet te weten. Van degenen met een huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, gaf 13 procent aan dat de huisarts in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van zo’n geneeswijze.

Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over. Gemiddeld gaven zij in 2010-2012 een
8,1 als rapportcijfer. Ter vergelijking: de huisartsenpraktijk werd gewaardeerd met een 7,7 en de specialist  kreeg een 7,8.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4041-wm.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zinloze kift

Superfoods worden door het Voedingscentrum weggezet als een marketingpraatje om ons geld uit de zak te kloppen. Volgens de een is dat een schande omdat ze wel gezond zijn. Volgens de ander juist goed, omdat superfoods je echt niet van kanker, hart- en vaatziekten en andere nare aandoeningen afhelpen. Dat is een zinloze kift.

Toch beweert zelfs het Voedingscentrum dat er zoiets is als ‘gezonde voeding’. Daarmee toont het zich al even middeleeuws als de lieden die in superfoods en kruiden geloven. Waarom komt het Voedingscentrum dan toch met zo’n opgeklopt bericht dat mensen van producten afhoudt die meer toegevoegde voedingswaarde hebben dan een ook al dure Mars of tube Pringles?

Waar het Voedingscentrum het niet weet, zou het er goed aan doen duidelijk te maken dat er iets in kan zitten, maar dat er geen silver bullets zijn om eeuwig jong en gezond te blijven en jezelf toch kapot te feesten. En natuurlijk wordt er lekker verdiend aan Superfoods. Maar dat geldt ook voor Pringles, Marsen en frisdranken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des-kundig


Medisch specialisten gaan op grote schaal de effectiviteit van behandelingen onderzoeken, want voor de helft van wat er in ziekenhuizen gebeurt, bestaat nu geen wetenschappelijk bewijs.’

Het blijkt dat de  wetenschappelijke verenigingen van maar liefst 7 beroepsgroepen, zoals KNO-artsen, neurologen en kinderartsen, in kaart hebben gebracht, voor welke behandelingen in de medische literatuur onvoldoende bewijs bestaat. En dat blijkt dus maar liefst in de helft van de zaken het geval te zijn…!!  Resumerend.. Een stukje uit het journaal van diezelfde datum.. “Het klinkt misschien gek, maar dokters weten het niet, wat de beste behandeling is voor de helft van de medische handelingen die zij uitvoeren.”

Hoogleraar gynaecologie Ben Willem Mol zegt: ‘Ongeveer de helft van de 800 miljoen die jaarlijks wordt uitgegeven in de verloskunde en de gynaecologie gaat naar behandelingen waarvan we niet weten of ze echt helpen.’

De helft van de medische behandelingen stoelt niet op wetenschap maar op gezond verstand, intuïtie, empathie en soms op bedrijfseconomie. ‘Een investering in apparatuur moet immers wel worden terugverdiend.’ Onlangs haalde KWF Kankerbestrijding ook al uit naar de peperdure operatierobot van € 1 miljoen, die door 17 ziekenhuizen wordt gebruikt, terwijl onvoldoende is aangetoond dat patiënten er baat bij hebben…!

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/kwakzalverij-op-universitair-niveau/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rode stier

En hoelang moet het dan wel niet duren voordat de boodschap doordringt? Hoe vaak is er de afgelopen jaren al aan de bel getrokken? Nederlandse artsen constateren nu dat het drinken van energiedrankjes door kinderen tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden.

Tieners die zich bij huis-, kinder- of schoolarts melden met hartkloppingen, slaapstoornissen, druk gedrag en maagklachten moeten voortaan standaard gecontroleerd worden op het gebruik van energiedrankjes. Dat zeggen de Nederlandse vereniging van kinderartsen en GGD Nederland tegen RTL Nieuws. Kinderarts Rolf Pelleboer van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK): "We kennen een meisje met geelzucht. Dat bleek uiteindelijk te worden te veroorzaakt doordat ze vijf energiedrankjes per dag dronk. Dat was een eyeopener. Als we meteen gevraagd hadden naar het gebruik van energiedrankjes dan waren de klachten veel eerder gestopt en hadden we niet zo veel onnodige onderzoeken hoeven doen.”

Actie foodwatch : https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/voedselschandalen/red_bull_energy_shot/actie/index_nl.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Killer robots

Er moet een verbod komen op de Europese ontwikkeling, productie en inzet van volledig autonome wapens, zogenaamde 'killer robots' of drones. Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft zich daar vandaag voor uitgesproken, op initiatief van de Europese Groene fractie. Europees parlementslid Bart Staes: "Europa moet prioriteiten stellen in tijden van besparingen. Een half miljard euro investeren in de ontwikkeling van drones lijkt me daar bepaald niet bij horen. Het gaat hier in extremis over oorlog en vrede. Dat ambtenaren zoete broodjes bakken met wapenbedrijven is enigszins cynisch als je bedenkt dat de EU in 2012 nog de Nobelvredesprijs kreeg. De Europese commissie moet openheid van zaken geven over wie wat heeft bepaald bij de ontwikkeling van dit programma."

Staes: "Robots kennen geen mededogen. Ze kunnen niet ter verantwoording worden geroepen. De beslissing over het gebruik van geweld moet altijd bij een mens blijven berusten."

Het Europees Parlement verwacht van Catherine Ashton, de buitenlandcoördinator van de EU, dat zij het verbod op killer robots nu agendeert in de Raad van Ministers. Staes: "De Europese Commissie heeft niet eens het wettelijke recht om te investeren in wapensystemen. Maar doet dat onder het door de wapenindustrie uitgevonden motto 'dual use', zowel civiel als militair inzetbaar, toch. "

(1) RPAS staat voor: Remotely Piloted Aircraft Systems

http://www.bartstaes.be/articles.php?id=4058

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boerenverstand

Dit even naast elkaar leggend :

- Wijnboer in Frankrijk werd onlangs door rechter veroordeeld omdat hij weigerde zijn Bourgogne-druiven te bespuiten. Reden : gevaar voor omgeving
- Ouderpaar in Vlaanderen werd onlangs door rechter veroordeeld omdat het weigerde hun kind met het poliovaccin in te spuiten. Reden : gevaar voor omgeving

...is maar een voorbeeldje van het nieuwe opgedrongen mondiale denken dat het oude vertrouwde gezond boerenverstand binnen één generatie van tafel kan vegen...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Triple-blind
Hoe betrouwbaar zijn eigenliijk medicijn- en vaccinonderzoeken? Door fabrikanten uitgevoerde onderzoeken waarvan de resultaten gebruikt worden om de gewenste toelating te verkrijgen van de officiële instanties (met name de EMA – European Medicines Agency), zodat het middel met alle 'veiligheidsgaranties' op de markt losgelaten kan worden.

Nemen we bijvoorbeeld het recente Capita-onderzoek ; een grootschalig onderzoek op Nederlandse bodem van het pneumokokkenvaccin Prevenar 13 voor senioren, waaraan maar liefst 85.000 vrijwilligers meededen. Volledig gefinancierd door de fabrikant Pfizer met toestemming van de overheid.

Hoe verliep het onderzoek ?
- De helft kreeg het vaccin (42.500 deelnemers)
- De andere helft kreeg een placebo. Maar: het placebovaccin had DEZELFDE samenstelling als het onderzoeksvaccin (met uitzondering van de actieve bestanddelen)
Omdat er na 5 jaar slechts 130 mensen uit deze groep met longontsteking in het ziekenhuis werden opgenomen, was de conclusie : het vaccin werkt en beantwoordt aan de hooggespannen verwachtingen...

Het resultaat zou waarschijnlijk een ander, logischer en reëler beeld hebben gegeven wanneer het onderzoek was uitgevoerd met een 'triple-blind' test :
1/3 het vaccin in kwestie
1/3 het placebo
1/3 helemaal niets
De geneesmiddelen- en vaccinautoriteiten zullen deze voorwaarde echter niet in hun internationale onderzoeksprotocollen opnemen en de farmaceutische industrie zal hier ook bepaald niet om zitten te springen. De resultaten mochten eens tegenvallen...

De leider van het onderzoek, professor Marc Bonten, heeft de Capita-studieresultaten vorige week officieel in India bekend gemaakt : http://www.businesswire.com/news/home/20140312005592/en/Pfizer-Presents-Detailed-Results-Landmark-Community-Acquired-Pneumonia#.UyXdXs7zlUM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond opgroeien (6)

Zesde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'U kunt veel meer dan u denkt' geschreven door Hans Moolenburgh sr (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Wat is het entingsvraagstuk toch ingewikkeld !

Meningitis is een echt gevaarlijke ziekte, maar geeft enten echt resultaat ? We begonnen met de heamophilus te hinderen, met de Hib-enting. Meteen kwam een veel zeldzamere meningitis C zijn plaats innemen. Vervolgens entten we tegen meningitis C en toen dacht ik : nu duikt de meningitis B op, maar ik vergiste me. In plaats daarvan kwamen meer en meer de pneumokokken uit de bus, dus begon men daartegen te enten.

Zou het soms zo zijn dat onze hersenvliezen door de giflading die ze te verduren krijgen, zwak zijn geworden en dat er daarom 'opruimers' op af komen ? Zijn er gewoon een x aantal hersenvliezen die door vergiftiging vervuild zijn geraakt, en komen daar die belangrijke schoonmakers van het lichaam, de bacteriën, op af, en is het zo dat als wij de ene bacterie in zijn werk hinderen, de volgende erop afkomt ? Ik weet het niet, maar ik zou niet verbaasd zijn.

Het is ook best eng om niet te enten.

Ik weet dat er lef voor nodig is, maar geef nooit de verantwoording voor uw kind uit handen aan welke belangrijk lijkende instantie dan ook, die zeg alles om bestwil van het kind te doen. Zelfs niet als iemand op televisie als expert wordt opgevoerd, en u wel even zal vertallen wat u doen moet. Ik zou bijna zggen : als u dat ziet pas dan extra op...

De manier waarop de entautoriteiten zich op de borst slaan over het wegzakken van de kinderziekten, terwijl ze begonnen te enten op de al sterk dalende golf, doet me altijd denken aan het verhaal van de olifant en de muis die samen over een houten brug liepen, waarbij de muis opmerkte : 'Wat stampen we lekker hè ?'

Wordt vervolgd....

Bron : © Hans Moolenburg sr : http://www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Algemeen/titels/9789047706069/U%20kunt%20veel%20meer%20dan%20u%20denkt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Nog even, en elke leerling is een probleemgeval dat om bijzondere behandeling vraagt. Ooit telde een klas snuggere leerlingen, minder snuggere leerlingen, drukke leerlingen, verlegen leerlingen, leerlingen die te weinig uit de verf kwamen, of juist te veel. En allemaal kregen ze hetzelfde aanbod. Dit systeem kende minimaal één in het oog springend voordeel: je leerde dat niet iedereen was zoals jij - een les die later in de grotemensenwereld nogal te pas zou komen.

Elma Drayer (column Trouw)

Positief nieuws in de kijker : http://www.positief-nieuws.com/
HPV-vaccin in de kijker :
http://hpv-vaccin.123website.nl/
Vernieuwde website in de kijker :
http://www.lenkeivitamine.nl/welkom/
Luchtruim in de kijker :
http://vimeo.com/88093956

Agenda in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/Maart.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
 
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: