12 aug. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 132


In de kijker :

* Levensreddende tabak
* Prikkeltjes
* Proefkonijnen
* Gebrek aan kennis
* Ingrepen
* Vertrouwen ondermijnd
* Sluipend gif
* Somber en zwanger
* Brandje blussen 
* Dode lente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levensreddende tabak

Grote tabaksgiganten zoals Reynolds (Camel) en Philip Morris (Marlboro) zien hun cijfers de laatste jaren kelderen door drastische anti-rookmaatregelen van overheden. Maar geen nood, er gloort een nieuwe (lucratieve) markt aan de horizon... vaccins!

Tabaksplanten blijken volgens recente nieuwsberichten namelijk een ideale basis te zijn bij de productie van bijvoorbeeld een Ebola-vaccin. Echt breaking news is dit niet, want al in 2011 werd op deze basis een vaccin  ontwikkeld.

Plantvaccin tegen ebolavirus (december 2011) : 'Eindelijk een middel tegen het dodelijke ebolavirus.' Amerikaanse wetenschappers onder leiding van prof. dr. Charles Arntzen lieten tabaksplanten een bruikbaar vaccin maken, dat zieke ebola-muizen redde van een nare dood. Arntzen en zijn team ontwierpen een vaccin door het gen voor een viruseiwit te koppelen aan het gen voor een antilichaam tegen dit eiwit. De genen voor dit synthetische eiwit stopten ze in het genoom van tabaksplanten, wat de bladeren van de plant omtoverden in kleine vaccinfabriekjes. Na twee weken had de plant genoeg vaccin gemaakt om muizen mee te behandelen. Het idee is om een kleine hoeveelheid van het vaccin op te slaan en achter de hand te houden voor nieuwe ebola-uitbraken. Mocht dat gebeuren, dan kunnen mensen in het getroffen gebied snel gevaccineerd worden om doden te voorkomen.

Noot: de fabrikant van het experimenteel medicijn (ZMapp) dat momenteel aan enkele ebolapatiënten wordt toegediend, schijnt bij de productie ook van deze methode gebruik te maken (tabaksplantage van Reynolds in Kentucky).

Bron :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Opmerkelijke overeenkomsten ter illustratie van een probleem-reactie-oplossing scenario:
2009 : Mexicaanse-griep
- eerste paniekberichten uit Mexico in maart
- uitbreiding naar de VS en andere landen in april
- 765 sterfgevallen eind juli
- uitroepen door WHO van pandemie in juni
- inzetten van Tamiflu als geneesmiddel in augustus
- vaccin beschikbaar vanaf november
Het verdere verloop ligt ons nog vers in het geheugen...
2014 : Ebola-uitbraak
- eerste paniekberichten uit Afrika in maart
- onrust in Afrika-Amerika-Europa-Azië (4 continenten) in augustus
- 826 sterfgevallen eind juli
- uitroepen door WHO van internationale noodtoestand in augustus
- inzetten van ZMapp als geneesmiddel in augustus
- vaccintesten op mensen vanaf september - vaccin verwacht in 2015
Het verdere verloop is voor iedereen nog onduidelijk...

* Draaiboek: merkwaardig dat de WHO nu pas (6 augustus) met een draaiboek voor ziekenhuizen/hulpverleners komt. Voor vrijwel àlle epidemische ziekten liggen wereldwijd al heel lang draaiboeken klaar (ook voor de quasi uitgeroeide ziektes zoals pokken/polio); waarom duurt het dit keer zo lang, en dat terwijl ebola al sinds 1976 rondwaart? http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-patients-suspected-infection-ebola.html

*
Slag om de arm: De WHO vreest een verergering van de ebola-epidemie in West-Afrika in de komende maanden voordat de ziekte weer verdwijnt. Het doel is dan inmiddels wel bereikt (medicijn + vaccin)... http://www.bnr.nl/nieuws/412312-1408/brussel-ebola-risico-in-eu-extreem-laag

* Groen licht Prevenar 13 voor senioren: Pfizer's pneumokokkenvaccin (al jaren een paradepaardje van de firma) zal uitgebreid worden tot de grote doelgroep ouderen vanaf 65 jr. De toelating van de EMA werd gebaseerd op de resultaten uit het grootschalig in Nederland uitgevoerde CAPiTA onderzoek. Hier komt nog bij dat dit vaccin al in meer dan 90 landen ook is toegelaten voor volwassenen vanaf 50 jr - in de EU voor kinderen en adolescenten van 6-17 jr en daarnaast voor 18-49 jarige volwassenen. Dit vaccin maakt bovendien al jaren deel uit van mondiale vaccinatieprogramma's voor baby's en kinderen. En zo bestrijk je àlle doelgroepen (van wieg tot graf) en heb je als farmagigant je doel bereikt: http://press.pfizer.com/press-release/european-medicines-agency-accepts-application-seeking-new-indication-prevenar-131-prev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proefkonijnen

Al een wat ouder artikel naar boven halend over het testen van medicijnen en vaccins in ver-van-ons-bed-landen, maar actueler dan ooit gezien de huidige Ebola-uitbraak. Ook in Afrika worden nu weer nieuwe medicijnen uitgetest ('experimenten'), waarvan de resultaten nog niet bekend zijn...

Farmaciereuzen testen hun nieuwe medicijnen steeds vaker op proefpersonen. 'Arme, onwetende mensen worden misbruikt voor de medicijnen van rijke westerlingen', roepen de critici. 'We doen er alles aan om zo ethisch mogelijk te werken', zegt men bij Janssen Pharmaceutica.

'Het is heel duur om klinische studies in het Westen te doen', zegt Chris Hunter-Ward, hoofd communicatie bij GSK Biologicals, de vaccinafdeling van GlaxoSmithKline. India biedt een immense patiëntenvoorraad met een hoge diversiteit aan ziekten. Dergelijke bedrijven, die in opdracht van de farmaceutische firma's klinische tests begeleiden, schieten in India als paddenstoelen uit de grond.

'Wij krijgen zo'n 200.000 roepie (3.372 euro) per patiënt. In India is dat veel geld', zegt dr. Jain van het neuro-instituut in Bangelore (let op, dit dateert uit 2006!). 'De verleiding is groot', knikt ook collega Kalantri van het Mahatma Ghandi-instituut. 'Grote farmaceutische bedrijven bieden artsen buitenlandse reizen aan, later beginnen die artsen voor dat bedrijf klinische tests uit te voeren.'

'De schandalen zijn bijna zeker een topje van de ijsberg', menen zowel de Noorse hoogleraar Dukes als Marleen Temmerman, hoogleraar aan de Universiteit Gent en hoofd van een internationale onderzoekseenheid.


Noot: De verkoop in 2012 van het NVI (Nederlands Vaccin Instituut/RIVM) aan een Indiaas, bij ons vrijwel onbekend, farmabedrijf, roept in dit verband dan ook kritische vragen op. Afwentelen van verantwoordelijkheid op gebied van vaccintesten? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebrek aan kennis

Op 15 november 2012 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad het verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om advies over de verbetering van zorg voor en participatie van jongeren met psychische klachten. Het advies over de problematiek rond ADHD werd op 3 juli 2014 aangeboden. Het advies gaat in op de mogelijke oorzaken van de groei van het aantal kinderen en jeugdigen van vier tot achttien jaar dat vanwege aan ADHD gerelateerde problemen een beroep doet op zorg en ondersteuning. Het toenemend gebruik van methylfenidaat, beter bekend als Ritalin, baart de commissie zorgen.

Ondanks protesten van zich verantwoordelijk voelende burgers, ondanks alle inspanningen van onafhankelijke experts en ondanks de goede wil van Kamerleden en Ministerie is het gebruik van Ritalin en Concerta toch weer gestegen. De Gezondheidsraad maakt zich zorgen: nu 4,5% van de jeugd aan de Ritalin.

Het aantal voorschriften voor methylfenidaat, het meest gebruikte medicijn bij ADHD, is bij kinderen van vier tot achttien jaar tussen 2003 en 2012 meer dan verviervoudigd. Het aantal kinderen dat met problematiek gerelateerd aan kenmerken van ADHD bij de huisarts komt is tussen 2002 en 2011 ongeveer verdubbeld.

Eindigend met deze (toch wel verbijsterende) eindconclusie: 'De commissie acht meer onderzoek naar langetermijneffecten op somatisch en psychisch functioneren wenselijk. Omdat WEINIG bekend is over de effecten van behandeling op de lange termijn kan de commissie deze vraag NIET goed beantwoorden. Effecten van behandeling op de langetermijnprognose van ADHD zijn NIET duidelijk aangetoond.'

Terug naar af?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingrepen

De frauduleuze onderzoeken van Don Poldermans zijn uit de Amerikaanse en Europese richtlijnen gezeefd. Gevolg is dat bètablokkers niet meer standaard worden gegeven bij niet-cardiologische chirurgie.

Dat melden de American College of Cardiology, the American Heart Association en de European Society of Cardiology in een persbericht. De richtlijnen adviseren dat patiënten die al bètablokkers gebruiken, deze blijven gebruiken. Verder stellen de richtlijnen dat bepaalde hoogrisicopatiënten wel bètablokkers nodig hebben rond een operatie.

Ook geven zowel de Europese als de Amerikaanse richtlijn als nieuw advies om rond een vaatchirurgische ingreep statines te geven. Op deze laatste aanpassing is kritiek gekomen van twee Britse cardiologen en van de onderzoekers Darrel Francis en Graham Cole, aldus de Amerikaanse zakenkrant Forbes. De aanbeveling zou slecht onderbouwd zijn. Het voornaamste onderliggende onderzoek is van Anai Durazzo, en dat kent gebreken. Er deden bijvoorbeeld te weinig mensen mee. Durazzo is overigens regelmatig coauteur van Poldermans geweest, schrijft Forbes.

Hoofd van de Amerikaanse richtlijncommissie Lee Fleisher verdedigt de aanbeveling van statines tegenover Forbes. Goed, er is beter onderzoek nodig en het onderzoek van Durazzo kent beperkingen, maar de observationele studies rechtvaardigen de opname van statines in de richtlijnen, volgens Fleisher. De Europese cardiologievereniging ESC reageert dat de richtlijn de statines niet aanbeveelt, maar dat ze in overweging moeten worden genomen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vertrouwen ondermijnd

Het vooraanstaande medische tijdschrift British Medical Journal ligt onder vuur nadat het twee 'controversiële en inaccurate' artikelen publiceerde waarin de kwalijke bijwerkingen van statines aan de orde kwamen (spierproblemen, verhoogd risico op diabetes en leverontsteking). De artikelen stelden dat 20% van alle gebruikers de bijwerkingen zou ondervinden, zonder dit verder te specificeren.

Statines werken cholesterolverlagend en verminderen daardoor het risico op een hartaanval of beroerte. In Groot-Brittannië raakten statines dit voorjaar in opspraak omdat de medicijnen aan veel meer Britten voorgeschreven zouden gaan worden vanaf juli. Volgens BBC News Health zouden inmiddels 4 van de 10 Britten in aanmerking komen voor statines, zelfs als hun risico's laag zijn.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de publicaties in BMJ, waaruit kwam dat geen van beide artikelen voldeed aan enig criterium voor terugtrekking.
"De vergissing ondermijnde geen van de hoofdargumenten in elk van de twee artikelen. Deze argumenten zijn gestoeld op de interpretatie van beschikbaar bewijs en worden geacht binnen de grenzen van redelijke meningen te vallen van degenen die in debat zijn over het juiste gebruik van statines", citeert BBC News Health.

De BMJ besloot de gewraakte '20%'-passages te verwijderen, zonder de artikelen terug te trekken. Volgens de uitgever is er 'geen bewijs' dat het vertrouwen van mensen in statines door de affaire beschadigd is geraakt.

Onafhankelijke wetenschappers bekritiseren het besluit van BMJ, omdat volgens hen de artikelen het vertrouwen van het publiek in statines wel degelijk ondermijnen en '
er een reële mogelijkheid is dat misinformatie over statines de gezondheid van degenen die ze nodig hebben in gevaar kan brengen'. Volgens hen is intrekken van de artikelen wel noodzakelijk.http://www.foodlog.nl/short-news/detail/bmj-verwijderd-publicaties-met-negatieve-effecten-voor-statines-niet/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sluipend gif

De kunstmatige zoetstof aspartaam (E951) kan kanker veroorzaken, volgens een studie die gepubliceerd is in American Journal of Industrial Medicine. Buiten het kankerverwekkende karakter, zijn de neurologische veranderingen die aspartaam teweeg brengt ernstig te noemen. Wanneer we aspartaam binnen krijgen, produceert ons lichaam een formaldehyde bijproduct tijdens de omzetting van deze gifstoffen. De formaldehyde bindt zich aan de DNA cellen en veroorzaakt DNA schade. Het is de opeenstapeling van formaldehyde, die ziekte (waaronder kanker) en persoonlijkheids-, ontwikkelings-, en neurologische aandoeningen veroorzaakt.

Hoofdauteur van de studie, Morando Soffritt (verbonden aan het Ramazzini Instituut - Italië) dringt er bij globale instanties op aan om rekening te houden met de kankerverwekkende eigenschappen van aspartaam. In 2005 was er al bewijs dat aspartaam kankerverwekkend is. EFSA werd hierover ingelicht. Meer dan de helft van het panel (60%) van EFSA heeft belangenverstrengelingen, zo bleek uit een rapport uit 2013, dus daar kan de Europese consument weinig veiligheid van verwachten. Buiten de recente studie en die uit 2005 zijn er tal van studies in gerenommeerde vakbladen gepubliceerd die aantoonden dat E951 kankerverwekkend kan zijn.

Evengoed heeft de EFSA er geen problemen mee (of lees: heeft er belangen bij) dat Europese consumenten via vele producten aspartaam binnenkrijgen. De EFSA riep aan de hand van hun eigen ‘onderzoek’ aandeelhouders op om mee te praten over de veiligheid van aspartaam. In december 2013 publiceerde EFSA een onderzoek naar de veiligheid van aspartaam. De opmerkelijke conclusie: volkomen veilig.Dat we de kankerwekkende stof via tal van producten binnenkrijgen (niet alleen via de voor de hand liggende producten zoals fruitsapjes en snoep) lieten zij buiten beschouwing.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somber en zwanger

Op zwanger én somber zijn rust helaas nog steeds een taboe. Aanstaande moeders zoeken zelden hulp. En dat terwijl psychische klachten behoorlijk vaak voorkomen tijdens de zwangerschap.

In november wordt er in Den Haag een poli geopend voor sombere zwangere vrouwen met depressieklachten.

Maar liefst 17 procent van de zwangere vrouwen voelt zich regelmatig somber en 12 procent heeft werkelijk een depressie. Waarom aan psychische klachten tijdens de zwangerschap tot nu toe niet veel gedaan werd, heeft te maken met twee belangrijke redenen. Veel zwangere vrouwen denken dat deze klachten als somberheid en niet kunnen genieten van de zwangerschap erbij horen. En daarnaast heeft de buitenwereld weinig begrip voor zwangeren met sombere en angstige gevoelens. Als je zwanger bent, moet je gewoonweg blij en dankbaar zijn, lijkt de gedachte. Niet gek dus dat deze vrouwen het moeilijk vinden om hulp te zoeken.

Toch is het belangrijk om hulp te zoeken en iets aan die depressieve gevoelens te doen. Je depressief voelen is slecht voor de ongeboren baby. Als je veel stress hebt, maak je veel van het hormoon cortisol aan. Daardoor neemt het risico toe op een te vroeg geboren baby of een baby met een laag geboortegewicht. Ook heb je kans dat de borstvoeding niet lukt en is de kans groter dat je een postnatale depressie krijgt.


Noot: spijtig genoeg wordt er ook hier weer niet gesproken over extra magnesiumsupplementen. Er zijn voldoende wetenschappelijke studies en getuigenissen in omloop die aantonen dat dit uitermate doeltreffend is tegen depressies, beenkrampen, baby-blues, huilbaby's, kortom gunstig voor het algemeen wel-zijn. Dus ook voor aanstaande moeders...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandje blussen

Steeds meer mensen leven, bewust of onbewust, met chronische ontstekingen. In Nederland zijn er bv ongeveer 2 miljoen mensen met een vorm van gewrichtsontsteking. Veel vrouwen lijden aan artrose wat volgens de nieuwste inzichten geen kwestie van slijtage is maar van ontstekingen.

Verder spelen ontstekingen een belangrijke rol bij hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk, obesitas, insulineresistentie, fibromyalgie, depressie, botontkalking, reuma, huidproblemen, chronische vermoeidheid en zelfs kanker. Om nog even niet te spreken van allerlei onbegrepen pijnklachten.

Zoals gezegd gaat het bij een ontsteking om een reactie van je immuunsysteem dat herstellend werk in je lichaam probeert te doen. Het probeert je gezond te houden. Het is daarom goed om te weten dat meer dan 70% van de cellen van je immuunsysteem zich bevinden in de binnenkant van je spijsverteringskanaal; met name in je darmflora. Dat lijkt ook logisch: dit is het gebied dat in aanraking komt met de “buitenwereld”, nl je voeding. Daarom ook dat voeding zo’n belangrijke rol speelt als het gaat om het sterker maken van je immuunsysteem of juist het verzwakken ervan.

Een goede manier om ontstekingen te voorkomen is dan ook om voedsel dat chronische ontstekingen kan aanwakkeren te vermijden en voedsel dat chronische ontstekingen kan genezen juist wél volop te eten. Kortom: gooi je olie op het vuur of blus je het brandje?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dode lente

Dit voorjaar was het 50 jaar geleden dat Rachel Carson overleed. Met haar boek ‘Silent Spring’ (1962) heeft ze een immense invloed uitgeoefend op de wereld in het algemeen en de milieubeweging in het bijzonder. Op grond van haar autoriteit is DDT in bijna de hele wereld verboden (geweest) met honderden miljoenen doden (voornamelijk door malaria en tyfus) als gevolg. En dat terwijl Rachel Carson zelf geen voorstander was voor een totaal verbod op DDT.

Wat was haar werkelijke boodschap? Haar werkelijke boodschap was dat we onmiddellijk zouden moeten stoppen met het maar lukraak gebruiken van insecticiden, omdat die stoffen zich dan zouden ophopen in de bodem en in de voedselketen. Bovendien zou hun werking dan verloren gaan doordat de te bestrijden insecten er resistentie tegen zouden ontwikkelen. Bovendien zouden deze praktijken leiden tot een aanzienlijk verlies van onze biodiversiteit, met alle gevaren voor onze voedselvoorziening en onze gezondheid van dien. En daarin had ze natuurlijk gewoon gelijk.

Anderzijds gaan we rustig door, onder invloed van lobby’s uit de landbouw en vanuit de chemische industrie, met het onverantwoord gebruiken van gifstoffen, zowel legaal als illegaal. Niettemin heeft staatssecretaris Dijksma (PvdA) in april een motie van de kamer waarin een verbod op deze middelen werd bepleit naast zich neergelegd.

Wanneer zullen onze leiders hun verstand gaan gebruiken, in plaats van zich te laten leiden door de korte termijn en allerlei lobby groepen?
http://www.duurzaamnieuws.nl/ongezond-verstand/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

De vraag bij preventieve geneeskunde is: moet je mensen die gezond zijn medicijnen toedienen? Als je dat stimuleert, dan ben je de samenleving aan het medicaliseren.Dr. Gerrit-Jan Liefers (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Playing for change in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4
David Wolff seminar in de kijker http://succesgids.nl/david-wolfe-pp/
Kijkbewust in de kijker : http://www.kijkbewust.com/
Gezonde lezingen in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: