26 aug. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 134


In de kijker :

* Stimulage
* Prikkeltjes
* Sjoemelen aan de top
* Beproefde dieren
* Het is nog veel erger
* Drogreden
 
* De prijs van het leven
* Indiaas gesjoemel
* Voor het grijpen
* Triclosan (2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulage

Het RIVM: De StimulAge-studie is een medisch-wetenschappelijke vaccinstudie. Hierin onderzoeken we het stimuleren van immuniteit op middelbare leeftijd (50-65 jaar).

In deze studie onderzoeken we de opbouw van bescherming na een vaccinatie op middelbare leeftijd tegen een ziekteverwekker waarmee de deelnemers nog niet of nauwelijks eerder in aanraking zijn geweest. Deelnemers van het onderzoek ontvangen een vaccinatie tegen Meningokokken, bacteriën die bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Omdat de bevolking steeds ouder wordt is het belangrijk het Nederlandse vaccinatieprogramma daarop aan te passen om een goede bescherming in de hele bevolking te houden.

Op dit moment worden ouderen gevaccineerd tegen griep. Helaas is deze vaccinatie niet altijd even optimaal op deze leeftijd. Dit kan mogelijk komen door achteruitgang van het immuunsysteem met het ouder worden. Het zou daarom beter kunnen zijn om mensen op middelbare leeftijd te vaccineren.

Vaccinaties krijgen en bloedafnamen doen is niet fijn. In sommige gevallen kunnen er bijwerkingen optreden door de vaccinatie (hoofdpijn of roodheid op de plaats van de injectie). Deze bijwerkingen gaan meestal vanzelf weer over. Als tegenprestatie ontvangt u na de derde afspraak een cadeaubon van 10 euro en na de laatste afspraak een cadeaubon van 15 euro.
Mocht er toch onverhoopt iets gebeuren, dan bent u verzekerd en zal het RIVM eventuele schade als direct gevolg van de vaccinatie of de bloedafnamen vergoeden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vrije keus: vraag gesteld aan het RIVM (in verband met het overhevelen op 1 januari 2015 van het Jeugdzorgpakket naar gemeentes): In de 'Handreiking voor het melden aan de verwijsindex' van de Rijksoverheid staat geschreven: 2. Er is sprake van ongezonde/onvoldoende voeding, onvoldoende consultatiebureaubezoek, onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg, onvoldoende psychische/psychiatrische zorg. Ouders er-/herkennen problemen/handicaps onvoldoende en/of bieden hierop onvoldoende zorg.' Vraag: Zal het niet- of gedeeltelijk vaccineren (minder frequent CB-bezoek) eveneens onder deze verwijscriteria vallen? Antwoord RIVM: 'Vaccinatie is een vrije keus, dit gaat over kindermishandeling en verwaarlozing.'

* Dubbele dosis: de WHO vindt het toedienen van een extra polio-vaccin in risicolanden noodzakelijk. Kinderen die al een oraal vaccin hebben gehad, zullen als booster het (duurdere) vaccin krijgen. http://www.theguardian.com/society/2014/aug/22/polio-double-vaccine-study-who


* Ondersteunende cijfers : de onderzoekscommissie die het promoten van een groter gebruik van statines (cholesterolverlagende middelen) in de UK ondersteunde, bleek te worden gesponsord door farmaceutische bedrijven. Vooral Merck (één van de grootse statineproducenten) speelde hierin een grote rol met een financiële injectie van maar liefst 217 miljoen dollar... Ook dit achtergehouden feit werd door een alerte klokkenluider ont-sluierd: http://www.wddty.com/independent-statin-research-group-funded-by-drugs-industry.html

* Simpel vraagje: zou er binnen de wetenschap een onderbouwd argument te vinden zijn voor de reden waarom kinderen die al op een natuurlijke wijze de kinderziekte bof, mazelen en/of rode hond hebben doorgemaakt, alsnog gevaccineerd moeten worden?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sjoemelen aan de top

Een klokkenluider van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (Centers of Disease Control) heeft naar buiten gebracht dat deze organisatie opzettelijk gegevens heeft achtergehouden over het verband tussen het BMR-vaccin en autisme bij Afro-Amerikaanse kinderen, met name bij jongetjes. Het betreft resultaten van een studie tussen 1986 en 1993 onder schoolkinderen in Atlanta.

Hij speelde dit nieuws door naar dr. Brian Hooker die eerder dit jaar al voor een deel openheid gaf in de door hem via Wob-verzoeken opgevraagde CDC-documenten. In mei verscheen zijn publicatie over de relatie van thimerosal (kwik) en autisme. Deze rapporten tonen aan dat kwik in het aan zwangeren en kinderen toegediende griepvaccin gelinkt wordt aan autisme.
Het recent opgedoken document laat zien dat jongens die binnen 24-36 maanden hun eerste BMR-vaccin kregen, een verhoogde kans hadden op autisme. Feit dat door de CDC al die jaren werd verzwegen...

Dr. Hooker, “Gebaseerd op de wetenschappelijke bevindingen verzuimde de CDC om het verband te vermelden tussen de leeftijd van toediening van de eerste BMR-inenting en het autismeresultaat bij Afro-Amerikaanse jongens. Deze resultaten zijn belangrijk bij het nemen van een beslissing door ouders over vaccinveiligheid.” Brian Hooker wil nu zijn onderzoek voortzetten om aan te tonen dat het beter en vooral veiliger zou zijn de BMR-prik op latere leeftijd toe te dienen (of er helemaal van af te zien).

De verguisde en wereldwijd als een paria beschouwde Andrew Wakefield, die tot dezelfde conclusie kwam, volgt deze ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet...

Studie BMR-autisme 8 augustus 2014: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114790
Studie Thimerosal-autisme 19 februari 2014: http://www.prweb.com/releases/ASOT/Thimerosal/prweb11598819.htm

Laatste nieuws: de CDC werknemer die dit naar buiten bracht, is inmiddels uit zijn functie ontheven. De website Autisme Media Channel waarop bovenstaand filmpje geplaatst werd en waarin de naam van de klokkenluider werd genoemd, is ook uit de lucht gehaald. Men vreest nu voor zijn leven... De tv-zender CNN heeft hier, als enig nieuwsmedium, (even) aandacht aan besteed. Hun bericht werd 45.000x bekeken, kreeg vele reacties en werd snel verwijderd. Ook de petitie, gisteren opgestart door Natural News, is inmiddels verdwenen. CNN en CDC blijken buren in Atlanta...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beproefde dieren

Stel je eens voor, een gezonde labrador die op een operatietafel ligt. Niet om geholpen te worden. maar om een pacemaker te plaatsen met de bedoeling het hart op hol te jagen.

De kans is groot dat de labrador dit experiment niet overleeft. Sowieso zal de hond na afloop worden afgemaakt en het hart verwijderd.

Maar liefst 39 labradors staan op de nominatie om gebruikt te worden in zeer pijnlijke experimenten aan de Universiteit Maastricht. Onderzoekers hebben toestemming gekregen om deze honden te gebruiken.

Er wordt opzettelijk hartfalen opgewekt bij de labradors over een periode van zes weken. Deze experimenten vallen onder de een na hoogste ongerief codering. Met andere woorden: de dieren zullen ontzettend lijden. Zo'n 30% van de honden bezwijken al tijdens het experiment. De rest wordt na afloop afgemaakt.

Laatste nieuws: De Universiteit Maastricht (UM) schort de experimenten op 39 labradors op. ADC is blij met deze eerste stap maar wil nu dat de Universiteit Maastricht doorpakt. Volledige stopzetting is het enige dat telt. ADC campagneleider Robert Molenaar: “In slechts drie dagen tijd hebben al bijna 100.000 mensen onze petitie online getekend. ADC wordt overspoeld door reacties van dierenvrienden. We kunnen alle 39 labradors direct plaatsen in warme gezinnen. De mensen pikken de experimenten niet en willen stopzetting.” http://www.stopdierproeven.org/adc/opschorten-is-niet-voldoende-stopzetting-is-wat-adc-eist

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is nog veel erger

De radioactiviteit van de verwoeste kernreactoren in Fukushima is inmiddels dodelijk gebleken voor het leven langs de westkust van Alaska, Canada en de Verenigde Staten.
De vissers van Alaska deden een eigen onderzoek naar de stralingsbelasting, omdat zij geen sardientje meer hebben kunnen vinden...

Een voormalig professioneel duiker met 30+ jaar ervaring heeft samen met een vriend een reis gemaakt langs de westkust van Canada, vanaf Vancouver eiland 200 kilometer naar het zuiden. Zij fotografeerden de kustlijn bij laag water, en daar waar ooit 5000 species floreerden, waren nu nog 4 soorten van leven te vinden... De rest is allemaal verdwenen, vermoedelijk dood. Ook: geen insecten op de voorruit, en geen vogels op het strand.

Een zeiler die onlangs een reis maakte van Osaka naar San Francisco, een traject dat hij meermalen heeft afgelegd waarbij hij vroeger het uitbundige leven in de oceaan zag en elke dag zijn maaltje kon vissen, rapporteerde dat er naast het geluid van wind, golven en schip nu een ijzige stilte was, er was geen leven te zien. Met uitzondering van één walvis met een tumor op zijn kop, en drie vogels...


Noot: het is te hopen dat de kinderen die in september deelnemen aan de Kids Climate Conference in Nijmegen (thema 'oceanen') over deze uitroeiïngsramp aan de bel zullen trekken...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drogreden

Homeopathische middelen zijn nog in elke drogist te vinden. Er staat alleen niet meer op waarvoor ze bedoeld zijn. Daarvoor in de plaats staat er nu: 'Dit is een homepatisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopatische geneeswijze'. Een hele mond vol, met eigenlijk niets...

Een jaar na invoering van de wet die bepaalt dat op homeopathische middelen niet meer mag staan waar ze voor bedoeld zijn, maakt de Consumentenbond de balans op: 'Het is er niet duidelijker op geworden'.

De Consumentenbond geeft in haar recentste uitgave te kennen dat zij vindt dat minister Schippers zich nog eens moet buigen over de regelgeving van homeopathische zelfzorgmiddelen.


"Consumenten moeten goed geïnformeerd kunnen kiezen: geïnformeerd over de voor- en nadelen van reguliere en alternatieve geneesmiddelen. Wat heb je er aan dat er producten in het schap staan zonder dat daarop staat wat je ermee moet? Enige aanduiding van de fabrikant waar hij het middel voor bedoelde, lijkt dan toch voor de hand te liggen; met de toevoeging dat voor de werking geen wetenschappelijk bewijs is. Minister Schippers zou er goed aan doen zich nog eens te buigen over de (on)begrijpelijkheid van deze regeling voor consumenten, en een verbetering door te voeren".

http://www.vereniginghomeopathie.nl/nieuws/2014/203/wat-vindt-de-consumentenbond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De prijs van het leven

Hoeveel is een mensenleven waard? Het is een vraag die bijna niemand durft te stellen. Tijdens een speciale thema-uitzending spreekt EenVandaag met voor- en tegenstanders van een maximumprijs in de zorg. Zitten artsen op een prijsplafond te wachten? Maakt dat hun werk makkelijker of juist moeilijker? We vroegen het samen met de Orde van Medisch Specialisten aan ruim 2000 artsen. Een meerderheid is voor de invoering van een prijsplafond.


De farmaceutische industrie boekte de afgelopen vijf jaar gemiddeld een winst van 20 procent. De topman van Bayer, Dekkers, was openhartig. Wij maken kankermiddelen voor westerlingen die het kunnen betalen, ‘niet voor Indiërs’. Sorafenib is in India honderden malen goedkoper dan in het westen. Nederland moet dan ook spijkerhard gaan onderhandelen met de medicijnfabrikanten.

Het is een verkeerde ontwikkeling als specialisten zich opstellen als burgemeesters in oorlogstijd en op de stoel van managers en economen gaan zitten. Het is een griezelige gedachte voor patiënten dat de prijs van een leven een rol speelt in het handelen van de arts. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat een arts het welzijn en het belang van de patiënt als leidraad neemt en niets anders. Een prijsplafond voor medische behandelingen? Niet doen!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indiaas gesjoemel

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bekijkt momenteel of er in België medicijnen op de markt zijn die door een Indiaas farmaceutisch bedrijf getest zijn. Er is ongerustheid over de "good clinical practices" die dat bedrijf gebruikte bij het uitvoeren van "bio-equivalentiestudies".

Dergelijke studies gaan na of twee versies van eenzelfde geneesmiddel (zoals een origineel en een generische variant) even werkzaam en veilig zijn. Een inspectie bij het bedrijf GVK Biosciences in Hyderabad (India) heeft volgens het CMDh, een onderdeel van het Europese Geneesmiddelenagentschap, 'ernstige ongerustheid' teweeggebracht over de goede klinische praktijken bij studies die in de periode gaande van juli 2008 tot en met dit jaar zijn uitgevoerd.

"We maken een soort van risicoanalyse voor wat het effect op de vergunning zou zijn", zegt Sophie Colyn, verantwoordelijk voor markttoelatingen. "We moeten de klinische gegevens analyseren. Nadien zullen we intern zien welke maatregelen worden genomen. Het agentschap kan een product schorsen als het dat nodig acht."

Colyn wou niet kwijt of er in ons land al producten in het vizier zijn gekomen. Wel zegt ze dat er nog geen enkele tijdelijke maatregel is genomen. Over de oorsprong van de "ongerustheid" na de inspectie werd eveneens geen informatie gegeven. Volgens Colyn is die informatie confidentieel. In de loop van september zou de oefening op Belgische bodem afgerond moeten zijn.


Noot (in de herhaling): Het NVI (Nederlands Vaccin Instituut/RIVM) werd in 2012 verkocht aan een Indiaas famaceutisch bedrijf...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor het grijpen

De gegevens van 4,5 miljoen patiënten zijn in april en juni gestolen uit de database van de grote Amerikaanse ziekenhuisketen Community Health Systems.

De hackers zouden de zogeheten Heartbleed-bug hebben gebruikt om in te loggen. Met deze ‘bug’ is het mogelijk gedeeltelijk het interne geheugen van een server binnen te dringen en uit te lezen. Waarschijnlijk zijn alleen social security-nummers, namen en adressen buit gemaakt. Medische gegevens hebben de hackers, die vanuit China opereerden, links laten liggen, zo liet een woordvoerder van de keten weten.

Mogelijk zijn hackers met behulp van Heartbleed, waarvan het bestaan sinds april bekend is, wereldwijd in meer systemen binnengedrongen. De diefstal van de patiëntgegevens zou dan de eerste in een reeks gevallen kunnen zijn, zo vrezen deskundigen.

Gestolen elektronische patiëntendossiers zijn interessant voor cybercriminelen, omdat ze daarmee toegang krijgen tot burgerservicenummers en de personalia van patiënten en al hun medische gegevens. De criminelen persen particulieren en bedrijven af door te dreigen alle gegevens online te publiceren tenzij er grof wordt betaald.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triclosan (2)

In april 2014 berichtte GoedGezond dat het volgens onderzoek verstandig is om van de antibacteriële zeep af te blijven, omdat dit een staphylococcus aureus infectie kan veroorzaken. Het chemische bestanddeel triclosan, dat ook in duizenden consumentproducten zit, is de boosdoener. Nu wordt er weer gewaarschuwd.

Onderzoekers van UC San Francisco zeggen dat mensen die veel antibacteriële zeep gebruiken blootgesteld staan aan aanzienlijk onveilige hoeveelheden triclosan. De studie werd deze maand gepubliceerd in Journal of Occupational and Environmental Medicine. De onderzoekers analyseerden urinemonsters van 38 artsen en verpleegkundigen uit 2 ziekenhuizen. De werknemers hadden duidelijk hogere triclosanwaarden in de urine.

Hoofdauteur en professor medicijnen Paul Blanc: “
De studie laat zien dat mensen deze chemische stof absorberen, thuis en op het werk. Kies een alternatief. De toevoeging van deze stof moet herzien worden en indien nodig: van de markt gehaald worden.”

Er zijn tal van wetenschappelijke studies die het verband tussen hormoonverstoring en triclosan aantonen. Voor tieners zijn deze verbindingen risicovol, omdat ze nog niet volgroeid zijn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks na-denkertje

Infobesitas, gedefinieerd als een continue honger naar informatie met de onderliggende angst om dingen te missen (Fear of Missing Out, FOMO), is een aandoening die zichtbaar toeneemt in de samenleving. In de medische wereld bestaat er zoiets als het 'recht op het niet-weten'; dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO. Dit staat soms haaks op de plicht van de arts om informatie te verstrekken. Deze controverse zien we ook tussen producenten en consumenten van nieuws; dat we het van beide kanten gezond moeten houden is evident.Bertho Nieboer (gynaecoloog)

DiCaprio/Carbon in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=pP-Twj2lzB8
Mondige tiener in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=wdLNIDA8ApY
Luis in de pels in de kijker http://antidierproeven.wordpress.com/
Gezonde lezingen in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: