2 sep. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 135


In de kijker :
* De remedie
* Prikkeltjes
* Big brother in Europe
* Voorpaginanieuws
* De rijke weide
* Massahysterie?
 
* De prijs was te hoog
* De laatste druppel
* Melk en honing 
* Dagelijkse oppepper

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De remedie

Canadese en Amerikaanse onderzoekers melden vandaag in de online versie van het vakblad Nature dat het experimentele serummengsel ZMapp apen tegen het ebolavirus beschermt. Alle 18 apen die met ebola werden besmet en vervolgens met ZMapp behandeld overleefden de infectie, zelfs wanneer de behandeling pas in een vergevorderd stadium van de ziekte werd gestart.

De experimentele therapie moet nog bij mensen op veiligheid worden getest, maar deze resultaten tonen aan dat ZMapp een veelbelovende optie is voor de behandeling van ebola. Hoewel ZMapp nu al in West-Afrika bij 6 ebolapatiënten – waarvan er 4 overleefden – is toegediend, moet de effectiviteit en veiligheid nog worden getest.

Dat doen is uiterst moeilijk, omdat een bewuste besmetting van vrijwilligers in een klinische studie gevaarlijk en onethisch is. Bovendien kost het opzetten van dergelijke studies veel geld, net als het uiteindelijke opdrijven van de productie voor een massale inzet van het middel. Dat geld verwachten de onderzoekers niet vanuit de farmaceutische industrie, voor wie de ontwikkeling van een middel tegen ebola nooit rendabel zal zijn. Financiering zal met andere woorden van een gulle overheid moeten komen.

Overpeinzing: Ebola-specialisten zullen ongetwijfeld ook op de hoogte zijn van de doeltreffende resultaten van vitamine c, met name via intraveneuze toediening. Deze informatie wordt ze immers van diverse, helaas alternatieve, kanten op een presenteerblaadje aangeboden, dus waarom dan niet simpelweg proberen? Voor de kosten hoeven ze het niet te laten...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Gezonde vrijwilligers gezocht: De Universiteit van Oxford (Jenner Instituut) is op zoek naar testpersonen voor het ebola-vaccin. De instelling liet weten 60 gezonde personen tussen de 18 en 50 jaar nodig te hebben om een vaccin van GlaxoSmithKline uit te testen. Het kandidaat-vaccin zal als onderdeel van een serie veiligheidsonderzoeken toegediend worden aan gezonde vrijwilligers in de UK, Gambia en Mali. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt dankzij giften voor een totaal van £2,8 miljoen. Tegelijkertijd zal er door GSK een stock worden aangelegd van 10.000 doses. Men verwacht de 'fase 1 testen' eind van dit jaar te hebben afgerond. Intussen is niet duidelijk welke vergoeding hier tegenover zal staan (zou het bedrag voor de 'vrijwilligers' in die 3 landen gelijk zijn?): http://www.ox.ac.uk/news/2014-08-28-oxford-lead-ebola-vaccine-trial

* Tuberculose vaccin: de GGD meldt op hun website voor reizigers dat het BCG-vaccin levenslang zou beschermen, maar (hoe verwarrend!) geen volledige bescherming biedt. De bijsluiter heeft het daarentegen over een duur van slechts 'een aantal jaren'. Kinderen vanaf 6 mnd uit 'risicogroepen' komen voor deze prik in aanmerking. Maar willen we dit wel?: De werkzame bestanddelen in het vaccin komen overeen met 2.000.000 tot 8.000.000 levende bacteriën per ml... Advies Gezondheidsraad 2011: Het vaccin is veilig te noemen: bij een juiste toediening is het aantal bijwerkingen gering. Het verdient aanbeveling de BCG-vaccinatie op te nemen in het RVP... http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/preventie/vaccinatie-van-kinderen-tegen-tuberculose

* Inenten van zwangeren in de overdrive: Het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen lanceert een sensibilisatiecampagne om zwangere vrouwen en hun omgeving te informeren over de risico's van kinkhoest. Via affiches en folders bij gynaecologen, huisartsen, materniteiten, wil de Vlaamse overheid zwangere vrouwen en hun omgeving informeren over de risico's van kinkhoest, het belang van vaccinatie tijdens de zwangerschap en het gratis aanbod van kinkhoestvaccinatie. Noot: het alom gepromote 'kinkhoestvaccin' bestaat niet! Er is altijd sprake van een meervoudige cocktail (difterie-tetanus en/of polio er gratis bij): http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16674

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Big brother in Europe

Op 25 mei 2012 werd het startsein gegeven: 'De Europese Commissie heeft plannen om het gedrag van internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet.'

De voorgestelde verplichte identificatie is de volgende stap in de richting van een internet-Big Brother. De nieuwe 'internet-identiteitskaart' zou alle burgers van de EU verplichten om zichzelf te identificeren voordat ze toegang krijgen tot internet, online informatie en de meeste online winkels. De identiteit van elke internetgebruiker blijft zo via een 'elektronische handtekening' steeds onder toezicht, en zijn gedrag onderhevig aan controle van Europa.

Het voorstel voor de nieuwe wet werd gelanceerd door de 'Digital Agenda Commissioner' Neelie Kroes. Als het wordt goedgekeurd, zou dit het einde kunnen betekenen van de vrijheid op internet en het begin van een draconisch en autoritair beleid waarbij ons gedrag en onze mening in toenemende mate aan banden wordt gelegd door de politieke elite. De poging van de politiek om internet onder controle te krijgen gebeurt natuurlijk in ons eigen belang en dat van de ‘veiligheid’.

Op 23 juli 2014 was het blijkbaar zover: VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (wie wijs kan worden uit de ambtelijke taal van de tekst en hier een leesvriendelijke samenvatting van kan maken, krijgt een pluimpje...): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorpaginanieuws

Autisme is deze weken volop in het nieuws. En als er dan nogmaals/eindelijk een plausibele reden wordt aangereikt voor de zorgwekkende toename van autisme en andere aandoeningen, wordt dit in een mum van tijd door hogerhand radicaal met vragenoproepende tegengeluiden van tafel geveegd, want... het gaat immers over vaccinaties ('heilig en veilig'). De nu al beruchte CDC-affaire lijkt inmiddels naar een tweede Wakefield-schandaal te evolueren. En nee, dit is/was geen voorpaginanieuws in de reguliere media...

De realiteit van vandaag de dag:

Nederland: Bijna 3% van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis en komt bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD. Ouders rapporteerden in de periode 2011/2013 bij ruim 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar ADHD-symptomen, ofwel hyperactiviteit met aandachtsstoornis. Dit blijkt vaak samen te gaan met autisme of een aanverwante stoornis. Van de kinderen met autisme heeft 26% ADHD-symptomen, van de kinderen zonder autisme 2%. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4113-wm.htm

Vlaanderen: uit de resultaten blijkt dat 7.5% (!!) van alle leerlingen minstens één diagnose heeft: dat varieert van 3.5% in het eerste leerjaar tot 10.5% in het zesde leerjaar. Deze cijfers zijn vrij hoog in vergelijking met internationaal prevalentieonderzoek, vooral omdat er rekening moet worden gehouden met het feit dat in deze cijfers de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs niet meegerekend werden, en omdat er in de eerste jaren van het secundair onderwijs nog een aantal bijkomende diagnoses gesteld worden. Het percentage kinderen met een diagnose autismespectrum ligt net zoals uit studies in het buitenland blijkt, hoger dan de ‘oude’ prevalentiecijfers (0.6%) laten vermoeden.http://www.vub.ac.be/PE/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=93


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De rijke weide

Boer Bink wil de bloemen, bijen en vogels terug in zijn weide.

Tijdens de Dutch Bird Fair is 'De Rijke Weide van Boer Bink' in première gegaan. De animatie gaat over boer Bink, die de bloemen, bijen en vogels terug wil in zijn weide. In het filmpje van twee minuten wordt de kijker meegenomen in het verhaal over het belang van rijke weides.
De campagne 'Red de Rijke Weide' van Vogelbescherming Nederland startte vorig voorjaar en heeft als doel de rijke weide terug te brengen in Nederland. Veel weilanden zijn kaal en stil geworden: van alle grasland is nog maar vier procent natuurrijk en bloemrijk. Niet alleen weidevogels hebben bloemrijke weides nodig voor hun overleving. Ook bijen, vlinders en andere insecten dreigen uit te sterven zonder.

Met boer Bink wil Vogelbescherming Nederland nog meer mensen bereiken en het verhaal op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier verspreiden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massahysterie?

In het noorden van Colombia zijn ruim 200 meisjes in het ziekenhuis opgenomen met onverklaarbare lichamelijke klachten. De ouders zijn bang dat dit een gevolg is van de bijwerkingen na het vaccineren van hun dochters tegen baarmoederhalskanker.

De gezondheidsautoriteiten denken de oorzaak te hebben gevonden... massahysterie.

Volgens de ouders zijn alle meisjes, variërend in de leeftijd van 9 tot 16 jaar, de afgelopen maanden tegen baarmoederhalskanker ingeënt met het vaccin Gardasil. Woensdag hielden de bewoners een vreedzame mars om een onderzoek af te dwingen.

De minister van Volksgezondheid heeft de aandacht van de media rond deze affaire intussen fel bekritiseerd.
'Er is geen enkele reden voor paniek. Het vaccin is aan 2,9 miljoen vrouwen in Colombia toegediend.'

Een woordvoerster van de fabrikant van Gardasil (Merck) in Latijns Amerika hield het kort in haar reactie op de vraag om meer informatie: '
we geven geen commentaar op speculaties van onze producten'. http://www.miamiherald.com/2014/08/27/4313178/girls-in-colombian-town-struck.html

Noot: In Nederland zit het Cervarix vaccin in het RVP-programma. In België wordt ook Gardasil gebruikt...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De prijs was te hoog

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op prijs gesteld. U wordt zelfs negatief beoordeeld. U wordt genegeerd, ze moeten u niet meer.

Het overkomt
Arthur Gotlieb, 50 jaar en senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij komt in verweer, schrijft een dik rapport voor zijn hoogste baas. Hij luidt de noodklok over grote misstanden.

Twee weken later maakt Gotlieb een eind aan zijn leven. Omdat de NZa van zins lijkt om de affaire stil te houden, stapt de familie van Arthur naar de pers. En zo wordt Arthur Gotlieb postuum klokkenluider.

4 september: ZEMBLA onderzoekt hoe een toegewijde ambtenaar tot wanhoop wordt gedreven:
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/04-09-2014

NB: Wat er uitspringt in het dossier van Gotlieb: patiëntengegevens en vertrouwelijke documenten zijn niet veilig bij de toezichthouder die een jaarlijkse geldstroom van 90 miljard controleert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De laatste druppel

"Als de zorgpremie volgend jaar inderdaad omhoog gaat met 120 euro, en het eigen risico stijgt naar 400 euro dan is dat bovenmatig en komen veel mensen in de problemen", zegt Wilna Wind, algemeen directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Gezinnen met een klein inkomen, een echtpaar met een klein pensioen, ze betalen samen straks 800 euro per jaar aan eigen risico. En dit naast de maandelijkse premie van ruim honderd euro per persoon.

Niet alleen de zorgpremie en het eigen risico stijgen fors maar tegelijkertijd worden ook nog compensatieregelingen afgeschaft. Zo krijgen mensen met lage inkomens sinds dit jaar geen 'tegemoetkoming eigen risico' meer, en stopt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Mensen begrijpen niet waarom de kosten zo ver blijven oplopen, en waarom het in plaats van ‘beter’ en ‘betaalbaar’ alleen maar duurder wordt zonder dat er zicht is op verbetering.

We zien de belofte van ‘doelmatige zorg’, en het ‘voorkomen van onnodige zorgkosten’. Maar wat levert dat mensen op? Tot nu toe niks.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melk en honing

Brussel blijft 'het land van melk en honing': EU betaalt interim-commissarissen 500.000 euro voor vier maanden werk.

Vier EU-commissarissen, die na de verkiezingen van mei ll. tijdelijk ‘oude’ commissarissen vervingen die als parlementariër waren verkozen in het Europees Parlement, krijgen voor vier maanden werk elk ruim een half miljoen euro uitbetaald. Zo genieten dit kwartet een maandsalaris van 20.832 tot 23.147 euro, twee maanden salaris als verhuisvergoeding, 15% van het salaris als verblijfsvergoeding en 607 tot 1.418 euro als maandelijkse representatievergoeding. Verder moeten daarbij de opgebouwde pensioenrechten worden bijgeteld. Tenslotte heeft een commissaris die vier maanden zetelt drie jaar lang recht op 40% van zijn basissalaris; in dit geval zo’n 300.000 euro, een voordeel dat voor alle commissarissen geldt, ongeacht de tijd die ze in de Commissie zetelen.

Volgens Pieter Cleppe van de Brusselse denktank Open Europe is het vergoedingssysteem van de EU volledig voorbijgestreefd en zouden interim-commissarissen er geen deel van mogen uitmaken.De salarissen van EU-officials zijn gewoon te hoog, aldus Cleppe: "Ik heb niets tegen officials die veel verdienen. Maar wanneer vele duizenden onder hen meer verdienen dan de staatshoofden in de lidstaten is er iets grondig mis. Het geeft enkel aan dat deze EU-officials niet begrijpen dat dit gedrag het imago van de EU schaadt. ”

De Commissie heeft die hoge salarissen altijd verdedigd onder het motto dat 'ze nodig zijn om de meest getalenteerde mensen aan te trekken, die anders worden weggekaapt door topbanken en multinationals, waar de salarissen nog veel hoger liggen.'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dagelijkse oppepper

Een dagelijks supplement met 382 mg magnesium corrigeert vele metabole afwijkingen bij mannen en vrouwen met een normaal lichaamsgewicht, maar die wel het metabool syndroom en magnesiumtekort hebben. In de studie vergeleken artsen 24 personen die gedurende vier maanden magnesium namen met 23 personen die placebo kregen.

De effecten op het metabolisme waren ingrijpend:
  • daling van systolische bloeddruk
  • daling van diastolische bloeddruk
  • daling van insulineresistentie
  • daling nuchtere glucosespiegel
  • daling triglyerideniveaus
Metabole afwijkingen leiden tot het metabool syndroom, prediabetes, en op termijn tot diabetes. Vele bevolkingsstudies bevestigen de relatie tussen lage magnesiuminname en het risico op insulineresistentie.

De deelnemers van deze studie waren niet-obees en relatief gezond. Magnesiumtekort lijkt dus onafhankelijk te werken van overtollig lichaamsgewicht. De deelnemers kampten wel met een ernstig magnesiumtekort.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks na-denkertje

Kracht van herhaling:
De grootste vijand van de waarheid is niet altijd de leugen - bewust, kunstmatig en oneerlijk – maar het is de mythe: volhardend, overtuigend en irreëel. Het geloven in mythes geeft het voordeel van het hebben van een mening, zonder de moeite te hoeven nemen van het nadenken.
John F. Kennedy

Gezond leesvoer in de kijker : http://www.succesboeken.com/
Varkensleed in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=88lgHufjtI8
Kasteel Schoten 6/9 in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: