9 sep. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 136 


In de kijker :

* Zorg om zorg
* Prikkeltjes
* Privacy in de zorg
* Betrouwbaar testen?
* De trollenpatrouille
* Onder de mat
 
* Op het matje
* Draad- en radeloos
* De tijd dringt 
* Geen rook zonder vuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg om zorg

Over krap vier maanden gaat in het kader van decentralisatie het volledige Nederlandse zorgstelsel op de schop. Zware zorgtaken die nu nog worden geregeld door de overheid worden met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Van psychiatrie tot thuiszorg, van geriatrie tot jeugdzorg.

Elke gemeente heeft speciale ambtenaren aangesteld/is speciale ambtenaren aan het aanstellen/moet nog speciale ambtenaren aanstellen die in hun gemeente verantwoordelijk worden voor het inkopen en verdelen van de zorg. Maar wie zijn die ambtenaren eigenlijk?

Wat is hun achtergrond? Hebben zij ervaring met werken in de zorg, of gaan zij een voor hen geheel nieuwe taak op zich nemen? Op welke manier worden de zorginkopers voorbereid op de decentralisatie? Worden ze überhaupt geschoold? En door wie dan?

Wat zijn hun eigen verwachtingen van dit nieuwe zorgsysteem? Wat is hun motivatie om deze belangrijke taak op zich te nemen? Waar gaan zij straks zorg inkopen, en waarom precies daar? Wie vragen zij zelf om advies over dit nieuwe systeem? En vooral: waarom zijn juist zij de aangewezen persoon om te bepalen wie recht heeft op welke zorg, voor hoelang, en tegen welke prijs?

Kortom: wie gaat vanaf 1 januari 2015 onze zorg inkopen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Uit de duim gezogen?: De publieke verklaring van dr. Thompson (CDC-klokkenluider) volgde op de openbaarmaking van geheime e-mails door Natural News. Dr. Williams koos ervoor om, nog geen dag nadat Natural News twee van een reeks geheime e-mails publiceerde, zijn publieke verklaring vrij te geven. Het opduiken van deze mails kan cruciaal zijn geweest in de keuze van dr. Thompson om publiek te gaan met zijn eigen verklaring. De ‘vaccin elite’ die onmiddellijk en voorspelbaar Natural News beschuldigde van het fabriceren van de twee e-mails is nu zo snel als mogelijk de boel aan het terugdraaien, in de volle wetenschap dat de verklaring van dr. Thompson de authenticiteit van deze mails bevestigt en ondersteunt. http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/fraude-in-officiele-verklaring-over-bmr-vaccin/

* Oeps, foutje : Door een menselijke fout bij het farmaciebedrijf GlaxoSmithKline in Rixensart, in Waals-Brabant, lekte 45 liter besmet water de afgelopen week in een waterzuiveringsstation. Volgens het Belgische ministerie van Volksgezondheid is er geen groot gevaar geweest voor de volksgezondheid omdat 96 procent van de Belgische bevolking is ingeënt tegen polio. Wat er in de meeste (nederlandstalige) persberichten niet werd vermeld, is dat het betrokken personeel van GSK na dit incident direct tegen polio werd ingeënt... Testen hebben zondag uitgewezen dat het water niet besmet is. Storm in een glas water dus...? http://nos.nl/artikel/695398-poliovirus-in-belgische-rivier.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacy in de zorg


Directeur Illya Soffer van Ieder(in) stelt dat gemeenten duidelijk moeten aangeven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in het kader van de AWBZ hebben ontvangen.

Ieder(in) heeft op BNR nieuwsradio aandacht gevraagd voor de privacy van mensen die vanaf 2015 hun zorg en ondersteuning van de gemeente zullen ontvangen. Duizenden mensen die nu hun zorg nog via de AWBZ ontvangen, krijgen deze vanaf 2015 via hun gemeente. In juli zijn de gegevens van de mensen die het betreft al overgedragen naar gemeenten. Dit is nodig omdat de gemeenten de zorginkoop dit najaar moeten starten. Zij moeten bovendien de burgers die zij gaan ondersteunen zorgvuldig en tijdig informeren. Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt helaas dat veel gemeenten niet duidelijk maken hoe zij omgaan met de gegevens en hoe zij deze gaan verwerken

Illya Soffer: “Niemand weet echt wat er in gemeente met AWBZ-gegevens gebeurt. Dat is niet juist! Een zorgvuldig omgang met gegevens van kwetsbare mensen is uitermate belangrijk.“ In het interview pleit Soffer een duidelijk protocol voor de verwerking van persoonsgegevens. Het moet duidelijk zijn hoe de gemeente met gegevens omgaat en welke instantie welke gegevens mag raadplegen. Richtlijnen vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) helpen hierbij, maar gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om aan hun burgers uit te leggen hoe zij met gevoelige informatie omgaan.

Gemeenten hebben nog vier maanden om dit onderwerp goed te regelen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betrouwbaar testen?

Van de geneesmiddelen die gebruikt worden tegen ADHD bij kinderen is de veiligheid en de werkzaamheid op de lange termijn onvoldoende onderzocht. Dat blijkt uit in studie in PLOS One.

Uit een overzicht van 32 klinische tests, die uitgevoerd werden voor de goedkeuring van 20 ADHD-medicijnen bij kinderen, blijkt dat elf middelen (55%) werden goedgekeurd nadat minder dan 100 deelnemers werden bestudeerd en 14 (70%) met minder dan 300 deelnemers. De mediane duur van de test vóór de goedkeuring was 4 weken, met 5 middelen (38%) die goedgekeurd werden na minder dan 4 weken en 10 (77%) na minder dan 6 maanden.

Bron: www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0102249


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De trollenpatrouille

Het Europees Parlement maakte vorig jaar 2 miljoen euro vrij om de Europese media te monitoren en debatten op sociale media te beïnvloeden in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Het gaat dus niet om een gewone observatie van wat zich in de media afspeelt, maar om het samenstellen van een cel die zich snel en efficiënt kan mengen in en invloed kan uitoefenen op discussies die op sociale media worden gevoerd over de toekomst van Europa. Vooral die landen worden gemonitord waar de eurosceptici aan invloed winnen.

De EU wilde naar eigen zeggen de discussie aangaan en beïnvloeden, door feiten aan te brengen en mythes onderuit te halen. Het gaat voornamelijk om het intercepteren van de zogenaamde 'trollen'. Wikipedia : 'Een trol in een internetomgeving is een persoon die op fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, desinformatie geeft - en dit als informatie laat overkomen - of in een rol kruipt en een vertekend beeld van zichzelf geeft.

Bron : http://www.express.be/joker/nl/platdujour/europese-troll-patrol-gaat-anti-eu-discussies-op-sociale-media-beinvloeden/186147.htm

Aanvullende info: op de schriftelijke vraag kortgeleden (plus reminder) aan mevrouw Neelie Kroes (Digital Agenda Commissioner EU) om een actuele update over dit onderwerp heeft zij niet gereageerd...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onder de mat

Boehringer Ingelheim, de producent van dabigatran, zou belangrijke informatie achtergehouden hebben die een veiliger gebruik van het medicament beter had kunnen waarborgen. Dabigatran is een antistollingsmiddel die gegeven wordt aan patiënten met hartritmeproblemen. Dabigatran zou goedgekeurd zijn als een antistollingsmiddel waarbij monitoring van plasmaniveaus niet meer nodig was. Echter zijn er in 2011 542 patiëntdoden geassocieerd met dabigatran, vergeleken met 72 patiënten geassocieerd met gebruik van warfarine. In dezelfde periode waren er 2367 meldingen van bloeding.

Een onderzoek van The BMJ heeft aan het licht gebracht dat Boehringer wel informatie had over het nut van monitoring. Het bedrijf had dabigatran vergeleken met warfarine en uit die test bleek wel degelijk dat het meten van plasmaconcentraties nuttig is. Aanpassen van de dosis in functie van antistollingsactiviteit kan helpen om aantal bloedingen te voorkomen. Boehringer wist dat en heeft die informatie niet willen delen. Op die manier had dabigatran een groot marktvoordeel ten opzichte van andere antistollingsmiddelen.

Boehringer Ingelheim is een bedrijf als een ander: uit op winst. Het testen van nieuwe medicamenten in de klinische praktijk heeft steeds minder prioriteit, dat stellen academici ook vast. Bedrijven zijn niet bereid gevoelige informatie te delen met (onafhankelijke) academici; het gaat dan om 'vertrouwelijke informatie.'

Even verontrustend is dat Amerikaanse en Europese regelinstanties (FDA, EMA) zich volledig berusten op onderzoek en informatie van het bedrijf zelf. Ze namen hun boodschap (lees: hun verkoopargument) gewoon over, hoewel uit de gegevens bleek dat plasmaconcentraties een grillig karakter vertoonden. Dabigatran had blijkbaar genoeg aan een fase-3-studie, normaal vereisen regulatoren twee trials.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op het matje

Ministerie verzwijgt details medicijndeal (aanvulling artikel hierboven): Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid besloten dat de Tweede Kamer niets mag weten over de details van prijsafspraken over een bepaald soort dure medicijnen. Hoewel de interne regels van het ministerie 'maximale transparantie' voorschrijven, ging minister Schippers akkoord met de geheimhouding. Ambtenaren lieten fabrikant Böhringer Ingelheim ook meedenken over de tekst van de regeringsbrief aan de Tweede Kamer. Dat blijkt uit stukken in het bezit van de krant over de aanschaf van de medicijnen tegen bloedstolling, NOAC's. Deze zijn veel duurder dan de bestaande middelen. Schippers kon bij de aankoop kwantumkorting krijgen. Onduidelijk is hoeveel. http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/ministerie-verzwijgt-details-medicijndeal/

Vervanging voorraad griepremmers: De overheid schafte in de periode 2005-2009 vijf miljoen kuren aan van de griepremmers oseltamivir (Tamiflu) en zanamivir (Relenza) vanwege de dreiging van een grote grieppandemie. Deze oude voorraad griepremmers raakt ‘over de datum’. Deze herfst verwacht het ministerie van Volksgezondheid het nieuwe advies van de Gezondheidsraad (GR). Daarin zal staan of deze oude voorraad (deels) vervangen moet worden. Bij de eerste grote inkoop heeft de overheid geen medisch inhoudelijke eisen gesteld, zoals extra onderzoek of transparantie van bestaand onderzoek, ondanks onzekerheid over de werking en bijwerkingen. De eis om (inzage in) onderzoek is geen overbodige luxe, bleek onlangs uit onderzoek in The BMJ. Zelfs de registratieautoriteit EMA had niet alle klinische onderzoeken in handen, laat staan de overheden van de EU-landen die beslisten over de inkoop van de grote voorraden. SP Kamerlid Henk van Gerven heeft in de tussentijd Kamervragen gesteld over de kwestie. Hij wil onder meer weten waarom er bij de inkoop in 2005-2009 geen extra onderzoek is verlangd door het ministerie.

VWS hielp Erasmus met miljoenen: Het ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla. Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd dat "het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag" . Het ministerie zegde 100 miljoen euro extra toe, bedoeld om de stijgende kosten van de verbouwing van het ziekenhuis te betalen. Uitzending Zembla: http://m.nos.nl/artikel/693537-vws-hielp-erasmus-met-100-mln.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Draad- en radeloos

Dat draadloze straling afkomstig van mobiele telefoons, zendmasten en draadloos internet nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid is volgens de Nederlandse overheid ‘niet wetenschappelijk bewezen’. Volgens een groep experts op het gebied van straling is dit onjuist en worden o.a. ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken die negatieve effecten van straling aantonen ten onrechte terzijde geschoven. Deze onderzoeken worden in de landen om ons wel serieus genomen en zijn daar aanleiding tot voorzorgsmaatregelen.

Ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken tussen 1990 en 2014 rapporteren biologische effecten van elektromagnetische straling. Van de vorming van stresshormonen en vrije radicalen tot aan een verlaging van het melatoninegehalte, DNA-breuken en lekken van de bloed-hersenbarrière.Voor de WHO was dit aanleiding om in 2012 mobiele telefoons op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ te plaatsen en voor de Raad van Europa om in 2011 te adviseren voorzorgsmaatregelen te treffen zoals het weren van mobiele telefoons en wifi uit scholen. Terwijl landen om ons heen daar gehoor aan geven blijft de lezing van de Nederlandse overheid dat ‘wetenschappelijk bewijs van mogelijke schadelijkheid ontbreekt’. Hoe kan de visie van Nederland zo afwijken van die van organisaties die waken over onze gezondheid als de Raad van Europa en de WHO?

De Gezondheidsraad blijkt op de hoogte van het bestaan van de ruim 1800 wetenschappelijke onderzoeken die biologische effecten van straling aantonen maar heeft zijn eigen ‘meetlat’ om de kwaliteit van deze onderzoeken te beoordelen en deze meetlat ligt volgens de experts te hoog. Alle onderzoeken op dieren en planten worden terzijde geschoven met het argument dat mensen geen dieren of planten zijn. Zoals dat ook gebeurt met peer-review studies, waaronder het BioInitiative Rapport en praktijkervaringen van mensen die melding maken van gezondheidsklachten door straling.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tijd dringt

Gemeenten die achterlopen om de jeugdzorg te regelen hebben hun zaken voor 1 januari op orde. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het overgrote deel van de jeugdzorgorganisaties zal er volgens de VNG uitkomen met gemeenten, ‘al is dat dan pas in oktober’.

Gemeenten moeten de jeugdzorg vanaf volgend jaar zelf regelen. Hiervoor werken zij samen in 42 zogeheten jeugdzorgregio’s. Elf regio’s hebben volgens de staatssecretarissen nog niet genoeg zekerheid geboden over hoever ze zijn met de inkoop van zorg. De 31 andere regio’s zouden wel zo goed op stoom zijn dat zij naar verwachting voor 1 november contracten kunnen tekenen met aanbieders van jeugdzorg. 

Door de ontbrekende duidelijkheid over het budget kunnen zorgaanbieders niet langer garant staan voor kwalitatief goede zorg en veiligheid, dreigde Jeugdzorg Nederland. ‘Bovendien komt de daadwerkelijke beschikbaarheid van jeugdzorg in gevaar.’ De koepelorganisatie pleitte donderdag daarom voor een noodwet die de overgang van de jeugdzorgaanbieders naar de gemeenten zorgvuldig zou moeten regelen.

De VNG zegt vrijdag het beeld van het inkoopproces zoals Jeugdzorg Nederland dat schetst niet te herkennen en dat het overgrote deel van de jeugdzorgorganisaties eruit zal komen met de gemeenten. ‘Bij het inkopen van jeugdhulp moeten gemeenten zorgvuldig te werk gaan, opdat voldoende en effectief wordt ingekocht. Dit gaat soms ten koste van door velen gewenste snelheid. Immers voorop staat dat zorgcontinuïteit gegarandeerd moet worden voor kinderen.’

"Wat heet 'op orde hebben'? Het ergste is nog dat het allemaal niet zozeer komt door het doorvoeren van veranderingen op zich, maar door de politieke filosofie die de manier waarop bepaalt. Onvermijdelijk leed is beter te verdragen dan nodeloos leed. En achter nodeloos leed gaan verantwoordelijken schuil."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen rook zonder vuur

Nieuw onderzoek toont aan hoezeer de tabakslobby de nieuwe antirookmaatregelen uit Brussel heeft beïnvloed. De lobby van de tabaksindustrie om de zogeheten Tabaksproductenrichtlijn van de Europese Unie af te zwakken, heeft zijn effect niet gemist.

Met een geautomatiseerde woordenanalyse hebben onderzoekers van de Universiteit van Oxford aangetoond dat tijdens het wetgevingsproces de Tabaksproductenrichtlijn (TPD) in de richting van de tabakslobby is opgeschoven.

Uit de analyses blijkt dat met opeenvolgende versies van de TPD, termen die refereren aan "gezondheid" meer naar de achtergrond verdwijnen om plaats te maken voor economisch gerelateerde termen. Daarmee laat het onderzoek zien dat de tabakslobby profijt heeft gehad van zijn miljoeneninvesteringen in dit dossier. Juist om die reden heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in de Framework Convention on Tobacco Control, het verdrag over tabaksontmoediging dat door 179 landen inclusief de Europese Unie is ondertekend, een artikel opgenomen dat elke invloed van de tabakslobby op beleidvorming moet voorkomen.

De Europese Commissie, de lidstaten én het Europees Parlement hadden volgens die bepaling geen enkele ruimte mogen geven aan de tabakslobby. Dit onderzoek maakt duidelijk waarom.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks na-denkertje

Zoals opgeslagen warmte
wordt omgezet in energie,
kan woede die beheerst word,
worden omgezet in een kracht
die de wereld kan bewegen.
Mahatma Gandhi

Website in de kijker : http://impact-academy.nl/home.php
Winter Sleep in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=5qGCJyyhFEA
Rudolf Steiner in de kijker http://www.kunsthal.nl/22-721-Rudolf-Steiner.html
Gezonde lezingen in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: