16 sep. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 137In de kijker :

* Steuntje in de rug
* Zorgmijders
* Prikkeltjes
* GeZONd en wel
* Goede nacht
* Knorrend leed
* EU-zorgen
* Pensioenperikelen
* Hondenverdriet
* Grof geld
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steuntje in de rug

Velen onder ons kennen Rudy Van Damme door zijn jarenlange gedreven inzet bij het op alle vlak bijdragen van bewustwording en het via meerdere kanalen verspreiden van nuttige informatie voor alle leeftijden (Agenda Plus, Pure Child, Bridge, Purefoodforchildren, videointerviews, lezingen...). Drie maanden geleden werd hij tot onze grote schrik helaas gevloerd door een zware hersenbloeding. Hij en zijn stimulerende levenspartner Magdalena gaan door een moeilijke periode, maar we mogen dankbaar zijn dat het met kleine stapjes (letterlijk) langzaam maar zeker vooruit gaat. Zullen we Rudy even met een kaartje ver-blijden? (Die ene nog lege muur in zijn kamer vraagt om behangen te mogen worden!)...

Adresgegevens:

Rudy Van Damme
Revalidatieziekenhuis RevArte
Kamer 261 (2e verdieping)
Drie Eikenstraat 659
B-2650 EDEGEM (België)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaccins wel degelijk oorzaak van autisme: 'Autisme komt onder kinderen sinds 2000 drie maal meer voor. Het verband met vaccinatie wordt steeds ontkend. Een nieuwe studie versterkt echter het vermoeden dat dit niet veroorzaakt wordt door de metalen bij de ontwikkeling van vaccins, maar door de toepassing van menselijke foetale cellen. Het team bestudeerde gegevens uit de VS, de UK, Denemarken en Australië en vond dat de grote toenamen in de diagnose van autisme in de vroege jaren negentig begonnen na de introductie van verschillende vaccins met menselijk foetaal DNA en retrovirussen, en opnieuw na het uitgebreidere gebruik van die vaccins'. (Héél bijzonder dat een reguliere krant hier aandacht aan besteedt! Ter aanvulling: niet in het artikel genoemd, maar ook het bij ons gebruikte BMR-vaccin wordt gekweekt op de foetale cellijn WI-38). http://www.ggznieuws.nl/home/vaccins-wel-degelijk-oorzaak-van-autisme/

* Werkzaamheid HPV-vaccin blijft onzeker: een recent gepubliceerde studie (verschenen in het BMJ) met een opmerkelijke en veelzeggende conclusie: 'De WHO-aanbeveling voor het routinematig toedienen van HPV-vaccinatie, is gebaseerd op een zwakke bewijsvorming met vage surrogaat uitkomstresultaten. Data over lange-termijn effecten ontbreken.' http://jech.bmj.com/content/68/Suppl_1/A57.2

* Teruglopend animo tetanus vaccin?: RIVM bulletin - 'Voor onvolledig gevaccineerde zuigelingen geldt dat na toediening van TIG (tetanus immune globulin) de actieve vaccinatie via het consultatiebureau bij voorkeur binnen een week moet plaatsvinden.' http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/September_2014/Inhoud_september_2014/Hoe_snel_tetanusvaccin_toedienen_na_verwonding
Noot: Niet vergeten dat er de laatste jaren maar zegge en schrijven 1 (één) tetanusopname werd genoteerd...

* Autisme en BMR-vaccin: jongens hebben 69% meer kans op autisme als zij voor 36 maanden ingeënt zijn met het BMR-vaccin. 'Dit zou een prioriteit op het hoogste niveau van de overheid moeten zijn', zegt Dr. Brownstein, die eraan toevoegd dat vandaag de dag 1 op 68 kinderen aan autisme lijdt, tegen 1 op 150 in het jaar 2000. http://www.naturalnews.com/046820_MMR_vaccine_autism_scientific_fraud.html#ixzz3CzNJl6zZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorgmijders

Doktersassistenten constateren dat kosten vaker een reden zijn voor patiënten om af te zien van een behandeling, medicatie of vervolgonderzoek. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten onder haar leden.

Uit de enquête komt naar voren dat 97 procent van de doktersassistenten een tot enkele keren per maand meemaakt dat patiënten uit financieel oogpunt zorg mijden. Het aantal zorgmijdende patiënten is volgens hen verdubbeld ten opzichte van 2013. 80 procent van de doktersassistenten ziet patiënten met dezelfde aanhoudende of verergerde klachten op consult terugkomen.

Volgens de assistenten weten patiënten vaak niet of een door de huisarts aangevraagd of geadviseerd vervolgonderzoek of behandeling onder het eigen risico valt. De geënquêteerden geven aan dat patiënten bijvoorbeeld afzien van soa-tests, het laten opsturen van een moedervlek voor een PA-onderzoek, een onderzoek door een medisch specialist of vaccinaties voor buitenlandse reizen.

Naar aanleiding van een recente enquête onder huisartsen, met vergelijkbare resultaten, ontkende minister Schippers van VWS dat er een toename is van patiënten die om financiële redenen afzien van zorg. Inmiddels eist een meerderheid van de Tweede Kamer een onderzoek naar zorgmijden.


Minister Schippers van VWS bagatelliseert het feit dat teveel Nederlanders om financiële redenen het advies van hun huisarts niet opvolgen. Patiënten die geen geld hebben om het doktersadvies op te volgen zijn een serieus maatschappelijk probleem. Toch lijkt het alsof de minister vooral op zoek is naar argumenten om in de aanstaande miljoenennota het eigen risico verder te verhogen. Ze gaat daarbij voorbij aan de dagelijkse realiteit waarmee duizenden huisartsen en hun patiënten geconfronteerd worden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GeZONd en wel

Gezondheidswetenschappers en -deskundigen zijn de resultaten van een wetenschappelijke studie aan het bestuderen, die de keiharde conclusie opleverde, dat vrouwen die in de zomer een overvloedig zonnebad vermijden, een 2x hoger sterftecijfer blijken te hebben, dan vrouwen die elke dág zonnebaden! De studie werd uitgevoerd aan het ‘Karolinska Instituut’ in Zweden, en omvatte een groep van maar liefst 30,000 vrouwen, die meer dan 20 jaar zijn gevolgd.

De wetenschappelijke onderzoekers toonden aan, dat de resultaten
‘sterftecijfers ongeveer het dubbele waren in de groep van vrouwen die zonneschijn meden en de groep met de hoogste blootstelling aan de zon’.Gezondheidsfunctionarissen van de Britse overheid meldden direct na het uitkomen van het onderzoek, dat ze de resultaten uiterst zorgvuldig zouden gaan bestuderen.

Experts achter de opzet van genoemde studie van het Karolinska Instituut, zeggen dat het opsmeren van zonnebrandcrèmes en het vermijden van zonlicht op het lichaam, kan leiden tot ernstige tekorten aan Vitamine D, dat steeds vaker wordt gelinkt aan het optreden van agressieve vormen van huidkanker. Vitamine D wordt gecreëerd door het lichaam, onder invloed juist van zonlicht, en deze vitamine beschermt het lichaam ook tegen ziekten als diabetes, tuberculose, multiple sclerose en zg. Engelse ziekte, waarbij deformatie van botgroei en gewrichten optreedt.

Lees verder:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschappers-kanker-door-zonlicht-een-mythe/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goede nacht

De relatie tussen benzodiazepines (slaapmiddelen) en de ziekte van Alzheimer is sterker dan eerder werd aangenomen en lijkt grotendeels dosisafhankelijk. Voor een causaal verband is vooralsnog onvoldoende bewijs. Dat concluderen Sophie Billioti de Gage e.a. in The BMJ deze week.

In hun grote Canadese patiënt-controleonderzoek is bij ongeveer 1800 alzheimerpatiënten en 7000 gezonde controlepatiënten werd uitgezocht hoe lang en welke slaaptabletten zij gebruikten. In de prodromale fase van dementie worden deze vaak voorgeschreven voor symptomen als angst, depressie en slaapstoornissen. Dit kan in onderzoek naar de onderlinge relatie een vertekend beeld geven. Om die reden is juist gekeken naar eerdere blootstelling aan benzodiazepines, namelijk minstens vijf tot tien jaar voorafgaand aan de diagnose.

In het algemeen bleek benzodiazepinegebruik geassocieerd met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Bij een cumulatief gebruik van drie tot zes maanden, was dit 30 procent verhoogd. Bij langer dan zes maanden gebruik zelfs bijna 85 procent. Daarbij bleken middelen met een lange halfwaardetijd (> 20 uur) sterker geassocieerd dan middelen met een korte halfwaardetijd. Op basis hiervan onderstrepen de auteurs het advies om bij ouderen het liefst een kortwerkend middel te geven met een korte duur van behandeling.

In een begeleidend editorial benadrukken Kristine Yaffe en Malaz Boustani dat diverse geneesmiddelen, zeker bij ouderen, cognitieve bijwerkingen kunnen geven. De hoogleraren pleiten dan ook voor een goede surveillance van deze ongewenste langetermijneffecten. Een registratiesysteem hiervoor ontbreekt tot op heden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knorrend leed

Vijfhonderd miljoen dieren, nagenoeg het totaal aantal landbouwhuisdieren dat jaarlijks in Nederland leeft, zouden volgens Hans Baaij (oprichter Varkens in Nood) onder overtredingen van boeren lijden. Het aantal verminkingen dat samenhangt met de houderijvorm en de luchtkwaliteit in de stallen (waar niet op wordt gecontroleerd volgens Baaij), maken dat hij tot zijn astronomische getallen komt. De korte samenvatting van het stuk luidt dan ook: de gehele dierhouderij in Nederland dient te worden veranderd omdat het zelfs niet aan zijn eigen normen zou voldoen.

Normale mensen die een een niet goed geventileerde varkensstal binnen komen, houden het daar maar een korte tijd vol. Daarna begint de kriebelhoest gevolgd door een branderig gevoel in de keel. Nog dagen later stinken haren en kleren. Dat de zeer zindelijke varkens met hun gevoelige neuzen en relatief kleine longen dag in dag uit in de stank van hun eigen mest staan, is absoluut verwerpelijk en zoals gezegd in strijd met de wet. Feit is evenwel dat de NVWA in 2013 niet één overtreding van het stalklimaat heeft vastgesteld terwijl er dus één miljoen varkens long(vlies)ontsteking en ademhalingsproblemen hebben.

In de debatten die afgelopen week in de Kamer werden gehouden, kwamen zowel de staatssecretaris als de NVWA met allerlei toezeggingen. Het verbeteren van de slechte mentaliteit van NVWA-ers, in het bijzonder het gebrek aan motivatie van NVWA inspecteurs om toezicht te houden op dierenwelzijn, heeft absolute prioriteit, zo liet NVWA-directeur-generaal Harry Paul weten. Staatssecretaris Dijksma komt haar toezeggingen regelmatig na, en lijkt anders dan haar voorgangers, oog te hebben voor dierenleed, maar de geschiedenis van de NVWA is helaas niet hoopgevend.
 

http://www.foodlog.nl/short-news/detail/2014-27-miljard-overtredingen-jegens-dieren-in-nederland/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-zorgen

Bedrijfswereld schrapt EU milieubeleid : De aankondiging van het team van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, is een soort staatsgreep van de bedrijfswereld en een totale torpedering van het milieubeleid. Dat is heel kort samengevat de boodschap die een coalitie van de grootste milieu-ngo's in Europa de wereld in stuurde. In plaats van duurzaamheid centraal te zetten in zijn nieuwe team, heeft Juncker besloten om het te verbannen naar de marges door het schrappen van de speciale functies van een klimaat en een milieu commissaris. Alvast één reden waarom elke EU burger zich zorgen moet maken: volgens Juncker zou niet het departement milieu, maar het departement ondernemingen moeten beslissen of chemicaliën al dan niet een gevaar voor onze gezondheid vormen. Dit is een regelrecht verraad aan de belangen van EU-burgers.

Nieuw burgerinitiatief tegen TTIP afgeblokt door Europese Commissie: De Europese Commissie deelde afgelopen vrijdag mee dat een nieuw Europees Burgerinitiatief over de controversiële onderhandelingen van het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP) niet toegelaten zal worden.Het deze zomer gelanceerde Burgerinitiatief roept de Europese Commissie en de Raad van Ministers op om het onderhandelingsmandaat voor TTIP te herroepen en het Economisch handelsverdrag met Canada (CETA) op te schorten. De Europese Groenen reageren verbolgen op het in de kiem smoren van dit burgerinitiatief en roepen de nieuwe commissievoorzitter Juncker op om deze ondemocratische beslissing ongedaan te maken.

EU-lobby: 119 van de 130 commissievergaderingen over het vrijhandelsverdrag (TTIP) werden, achter gesloten deuren, bijgewoond door lobbyisten uit de industrie.
Sorry: Zondag lanceerde 11.11.11 de campagne "Sorry is niet genoeg" waarbij ze aan het grote publiek vragen om massaal beleidsmakers op te roepen om voedselverspilling structureel aan te pakken. "Sorry" zeggen zal echter niet genoeg zijn voor de Europese Commissie, want die blokkeert haar eigen actieplan tegen voedselverspilling en voor een Europees duurzaam voedselsysteem. Bart Staes (Groen): "Dat de Commissie Barroso een actieplan tegen voedselverspilling tegenhoudt in 2014, het jaar dat werd uitgeroepen tot het Europees jaar tegen voedselverspilling is de zoveelste, cynische oorlogsverklaring van de Europese Commissie aan het gezond verstand en het algemeen belang."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pensioenperikelen

ABP, het pensioenfonds van de overheid, belegt in Chinese legbatterijen. Dat blijkt uit een onderzoek door economisch onderzoeksbureau Profundo, in opdracht van Wakker Dier. Wakker Dier vindt het absurd dat de Nederlandse overheid de kale legbatterijkooi verbiedt vanwege dierenwelzijn, maar tegelijkertijd het pensioen van haar ambtenaren laat beleggen in zo’n zelfde legbatterij in een ander land.

Wakker Dier wil dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken openheid geeft over de beleggingen van het overheidspensioenfonds en ervoor zorgt dat er geen huisvestingsystemen meer worden gefinancierd die in Nederland verboden zijn. Het onderzoek van Profundo laat zien dat niet alleen ABP, maar ook acht andere grote Nederlandse pensioenfondsen aandelen of obligaties hebben in bedrijven die gigantische megastallen bouwen vol met plofkippen of varkens in Thailand, China en Brazilië.

Wakker Dier vreest dat Nederlandse pensioenfondsen in totaal miljarden euro's investeren in de internationale vleesindustrie.http://www.wakkerdier.nl/persberichten/overheid-investeert-via-pensioenfonds-in-legbatterijen-in-china

Het ABP reageerde maandag onmiddellijk en weerlegde de stellingen van Wakker Dier. Het ABP stelt duurzaamheid en dierwelzijn juist heel hoog in het vaandel te hebben: "Wakker Dier beoordeelt langs de meetlat van Wakker Dier. Wij gebruiken daar onafhankelijke onderzoeksbureaus voor, die met hele andere uitkomsten komen", zegt Harmen Geers van ABP in het AD. Hij sprak bovendien tegen dat het om miljardeninvesteringen in legbatterijen zou gaan: "Zelfs met het totaal aan investeringen van alle pensioenfondsen in Nederland kom je daar bij lange na niet aan. Bij ABP gaat het om een totale belegging van 14 miljoen euro", aldus Geers.http://www.foodlog.nl/short-news/detail/wakker-dier-pensioenfondsen-beleggen-miljarden-in-buitenlands-dierenleed/

Wat is de invloed van de gestegen levensverwachting?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondenverdriet

De Nederlandse Hartstichting financiert al tientallen jaren experimenten op honden. De universiteit Maastricht gebruikt de honden in proeven waarbij de harten van deze dieren worden verzwakt. Vele honden sterven al tijdens het experiment.

In de Centrale Proefdier Voorzieningen (CPV) van de Universiteit Maastricht worden al tientallen jaren vele proefdieren gebruikt. Ook honden worden veelvuldig ingezet. Deze experimenten zorgen voor veel leed bij de dieren. De experimenten op honden krijgen steevast code 5 mee, de op één na hoogste schaal van ongerief (= pijn). Met geld van de Hartstichting worden honden en andere proefdieren aangekocht, instrumenten aangeschaft, de gebruikerskosten van het CPV en de betrokken dierproefnemers en -verzorgers betaald. In een groot aantal publicaties staat vermeld dat de Hartstichting deze experimenten financiert.

Volgens de cijfers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn er van 2004 tot 2012 maar liefst 323 honden gebruikt in onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Labradors, afgekeurde politiehonden, greyhounds, golden retrievers en beagles waren de dupe in vaak zeer pijnlijke experimenten.

Het bewust toebrengen van letsel aan een gezond wezen is niet iets om trots op te zijn. Maar dit is wel de kern waar het bij dierproeven om draait. In de experimenten aan de universiteit Maastricht worden moedwillig hartritmestoornissen, hartfalen en hartinfarcten opgewerkt bij gezonde honden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grof geld

Psychotropische middelen. Het verhaal over grof geld – over medicamenten die een psychiatrische industrie van 330 miljard dollar aan de gang houdt zonder één enkele genezing. De kosten in termen van menselijk leed zijn zelfs nog groter – deze middelen doden nu een geschatte 42.000 mensen per jaar. En het aantal doden blijft maar stijgen.

Met meer dan 175 interviews met advocaten, deskundigen in de geestelijke gezondheid, de families van de slachtoffers en de overlevenden zelf, verwijdert deze meeslepende documentaire het masker van het voorschijven van psychotrope middelen en onthult het een meedogenloze maar goed-verschanste winstmakende machine.

Over lijken gaan (Nederlands ondertiteld): http://www.cchr.nl/videos/making-a-killing.html
Integrale documentaire 'Psychiatrie een industrie des doods': https://www.youtube.com/watch?v=6MZvPw3IX9o

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Waarom noemen ze het
‘alternatieve geneeskunde’
als het ‘oorspronkelijke geneeskunde’ is
die de mens al duizenden jaren hanteert?
Synthetische medicatie werd pas ongeveer
100 jaar geleden ontdekt...
Anoniem

Website in de kijker : http://www.hetkanwel.net/
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: