30 sep. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 139
 


In de kijker :

* Vrijheid en democratie
* Prikkeltjes
* Oppotdrift
* Intensive care
* Een nieuw begin?
* Hondenopstand
* Uitbannen transvetten
* Bij de tandarts
* Dweilen met de kraan open
* Dampen
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijheid en democratie

Vorige week werd het rapport ‘Liberale verantwoordelijkheid’ van de VVD gepresenteerd door het eerste exemplaar uit te reiken aan oud-VVD-leider Nijpels. Maar dat was de buitenkant natuurlijk. Want één van de meest onthutsende zaken die in het rapport staan genoemd, als ‘visionair beleidsadvies’, is om ouders die weigeren hun kinderen in te enten tegen ziektes, te beschuldigen van het veroorzaken van blijvende gezondheidsschade.

Als de overheid niet dwingend ingrijpt, zo verklaart het rapport, dan geeft dat ouders de gelegenheid ‘hun eigen overtuiging boven het belang en welzijn van hun kind(eren) te stellen.’ . Voorzichtigheidshalve wordt er nog bij vermeld: ‘Wanneer onomstotelijk vaststaat dat inenting schadelijke risico’s kan voorkomen, handelen ouders in strijd met artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek, zo staat in het rapport. In artikel 247 staat onder meer dat ouders verantwoordelijk zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van hun kinderen.’

Enkele frasen uit de presentatie van het rapport ”Liberale verantwoordelijkheid” op de website van de Telders Stichting:
* De verhouding staat-ouders-kind waarover Fleur de Beaufort in het rapport schrijft is een belangrijke. Terecht merkte Patrick van Schie in zijn inleiding al op dat liberalen rond 1900 begonnen zijn de verantwoordelijkheid van ouders in te perken ter bescherming van het kind, met de kinderbescherming en met de invoering van de leerplicht.
* Nijpels is, net als Fleur de Beaufort, een overtuigd voorstander van verplichte inenting tegen ernstige ziektes.
* Verkiezingsleuze van Ed Nijpels: ‘Gewoon jezelf kunnen zijn’.

Aanvulling : 'Liberale verantwoordelijkheid'? Minister Schippers (VVD) laat zich in haar adviezen rondom het zorg- en vaccinatiebeleid onder meer (met name?) adviseren door het Apollo Netwerk, in 2007 opgericht door enkele farmaceutische bedrijven, waarin ook 3 leden van de Gezondheidsraad zetelen. Overleg- en aandachtspunten binnen deze groepering worden, bij monde van de minister, geheim gehouden. Dan hebben we ook nog de Dutch Vaccines Group (DVG) = belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins. Overigens vindt minister Schippers het niet vaccineren onverantwoord, maar voelt niets voor verplicht vaccineren (haar mening van vorig jaar).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Ryan's story (in één week meer dan 25.000x bekeken): 'Dit is het verhaal van mijn zoontje Ryan. Onze sterke held, die een heel grote reden had om mij en mijn man uit te kiezen als zijn mama en papa. Hij wilde ons bewust maken wat vaccinaties kunnen doen.' http://vimeo.com/106835235

* Tijd voor de waarheid: En als altijd zijn er tegenargumenten die bewijsmateriaal en data gebruiken die het mainstream-geloof ondersteunen dat vaccins veilig zijn en dat er geen enkel verband bestaat tussen het injecteren van je kind met een chemische cocktail en het risico van autisme. In 2004 voerden onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control een studie uit waarvan het de bedoeling was dat alle vragen over een mogelijk verband tussen het BMR-vaccin (geproduceerd door het farmaceutisch bedrijf Merck) en autisme eens en voor altijd uit de wereld geholpen zouden worden. En dat was dat… Totdat Brian Hooker, buitengewoon professor in de biologie aan de Simpson University in California, besloot met een frisse blik naar de gegevens te kijken. Lees verder: http://gedachtenvoer.nl/page/bmr-autisme-schandaal.html#sthash.IgByxqHX.apFMqjwk.dpuf

* Oh boy: jongens vaccineren met de HPV-prik (baarmoederhalskanker) loopt nog niet echt lekker volgens het gedroomde boekje van de fabrikant. Alles wordt dan ook uit de kast gehaald om die doelgroep uit te breiden. In Amerika kreeg 21% van de jongens in 2012 al minstens één dosis Gardasil en dit percentage zouden ze vanzelfsprekend graag hoger zien uitvallen. Bron: http://www.fiercevaccines.com/story/cdc-reports-strong-uptake-mercks-gardasil-boys/2013-09-04

* China 99% gevaccineerd en toch mazelenuitbraken: China is een van de meest gevaccineerde populaties in de wereld. In feite zijn daar mazelen vaccinaties verplicht. Dus waarom heeft China al meer dan 700 mazelen uitbraken gehad tussen 2009 en 2012 alleen al? Het antwoord is duidelijk: omdat de mazelen vaccins gewoon niet effectief zijn. http://worldunity.me/waarom-heeft-china-last-van-uitbraken-van-mazelen-wanneer-99-van-de-bevolking-er-tegen-gevaccineerd-worden/

* HPV en France: De Franse Gezondheidsraad wil de leeftijd van dit vaccin verlagen naar 9 jaar en op school toedienen. Professor Joyeux (oncoloog) wijst op de vele bijwerkingen en de ontoereikende efficiëntie van het vaccin. Volgens hem kan alleen maar farma-lobbying achter dit voorstel zitten. Hij roept dan ook op tot een opschorting van deze vaccinatie. Zijn petitie werd binnen 48 uur 100.000x getekend en dat trok de aandacht van de televisie FR2 (staatszender), gevolgd door een life interview op tv met de professor: http://petition.ipsn.eu/papillomavirus.php

* Afgelopen griepseizoen was erg mild: Het afgelopen griepseizoen (2013/2014) was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen ervoor. Ook liepen minder mensen een longontsteking op. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Afgelopen_griepseizoen_was_erg_mild

* Even herhalen : Spectaculaire daling animo griepprik: Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is sprake van een daling in de vaccinatiegraad van patiënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van griep. https://www.radboudumc.nl/OverhetRadboudumc/NieuwsEnMedia/archief/Nieuwsarchief2014/September/Pages/Voorvijfdejaaroprijmindermensengevaccineerdtegengriep.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppotdrift

De premie voor zorgverzekeringen kan volgend jaar flink omlaag, omdat verzekeraars ruim voldoende geld in kas hebben en elk jaar stevig winst maken. Dat stelt de Consumentenbond woensdag na eigen onderzoek. De vier grootste verzekeraars alleen al zouden een kleine 10 miljard euro in kas hebben.

De geldpot van de 'grote vier' – Achmea, CZ, Menzis en VGZ – is daarmee 5,8 miljard euro groter dan wettelijk wordt geëist. De Consumentenbond vreest bovendien dat die reserves verder groeien, omdat de verzekeraars steeds meer winst maken. Het resultaat van de vier samen lag vorig jaar bijna 17 procent hoger dan in 2012.

De consumentenorganisatie eist daarom dat er een eind komt aan deze 'oppotdrift', zo stelt directeur Bart Combée. Hij vindt dat de verzekeraars het te veel betaalde geld moeten terugbetalen aan verzekerden in de vorm van een premieverlaging. Op een basispremie maakten de grote verzekeraars vorig jaar gemiddeld 84 euro winst.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) liet op Prinsjesdag juist weten dat de jaarlijkse premie volgend jaar met 114 euro stijgt. Zorgverzekeraar DSW maakte dinsdag daarentegen bekend de prijs van een zorgverzekering niet te verhogen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensive care

Twee jaar geleden werden in België
4,96 miljard dagelijkse dossisen terugbetaalde geneesmiddelen verkocht. Daarmee heeft het verbruik over een periode van veertien jaar een verdubbeling gekend. Dat heeft de krant Le Soir gemeld op basis van een studie van de mutualiteit Solidaris

Er wordt opgemerkt dat vooral in het midden van het voorbije decennium een sterke toename kon worden opgemerkt. Die plotse stijging moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de invoering van de dekking voor kleine risico’s voor zelfstandigen.

Verder wordt benadrukt dat de
intensieve marketing van de farmaceutische industrie geleid heeft tot een gevoelige toename van het verbruik van niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

Solidaris maakt daarbij gewag van een fundamentele verschuiving in de status van geneesmiddelen. Aangevoerd wordt dat geneesmiddelen niet langer een remedie voor een gezondheidsprobleem zijn, maar een consumptieartikel zijn geworden.


http://www.express.be/sectors/?action=view&cat=chemicals&item=geneesmiddel-is-van-een-remedie-een-verkoopproduct-geworden&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een nieuw begin?

Vanaf 27 september 2014 beginnen de hoorzittingen met de nieuw aangestelde
Europese commissarissen.

Het Europees parlement kan door scherpe en kritische ondervragingen duidelijk maken dat dat een aantal van hen niet door de beugel kan. De hoorzittingen zijn wel degelijk van groot belang. Een kandidaat-Commissaris die niet voldoet of ondermaats presteert, kan naar huis gestuurd worden. Dan moet de lidstaat van de kandidaat in kwestie een andere kandidaat aanduiden. Na de hoorzittingen komt er tijdens de week van 20 oktober een plenair debat. En op 23 oktober keuren we de ploeg van Commissievoorzitter Juncker ja dan neen goed.

Vanaf november gaat dan normaal gezien die nieuwe Europese Commissie van start, onder leiding van Juncker. In ieder geval zijn we verlost van Barroso. Die heeft Europa veel te lang verkeerd geleid. "
Europa zou meer sociaal en duurzaam zijn of niet zijn" beloofde hij. Maar Europa is vandaag niet bepaald socialer en duurzamer. 

http://www.bartstaes.be/home.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondenopstand

De universiteit van Maastricht is van plan door te gaan met het testen van medisch materiaal op grote honden. De dierproeven werden enkele weken geleden opgeschort, nadat de universiteit veel kritiek had gekregen. Acht labradors werden daarop ondergebracht bij een organisatie die adoptiegezinnen voor de honden zocht. Zo'n 128.000 mensen hebben een petitie getekend om een eind te maken aan de tests op honden.

Toch heeft de universiteit besloten om door te gaan met de proeven. Het is medisch noodzakelijk, zeggen de onderzoekers. Wanneer de proeven worden hervat, is niet bekend. De universiteit test onder meer katheters en pacemakers op de honden.


Het ADC is woest! Zo'n 1000 dierenvrienden zullen op 4 oktober, dierendag, een stille tocht houden door hartje Maastricht. We zullen deze dag stilstaan bij alle proefdieren die gestorven zijn.

ADC campagneleider Robert Molenaar: 'We vragen met deze stille tocht aandacht voor al die arme dieren in laboratoria. Wij lopen met onze trouwe viervoeters door Maastricht om te laten zien dat dieren levende wezens zijn die onze bescherming verdienen.'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitbannen transvetten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar het volledig uitbannen van transvetten in alle Europese voedingsmiddelen.

In haar nieuwe '
European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020' streeft de WHO naar 'het transvet-vrij maken van Europa'. Hoewel er in veel landen en bij veel levensmiddelenfabrikanten grote vooruitgang is geboekt met het uitbannen van gezondheidsbedreigende transvetten, zijn 'populaire voedingsmiddelen met grote hoeveelheden transvetten nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar, met name in sommige delen van de EU en in bepaalde marktsegmenten', citeert FoodNavigator.

Volgens een recente Deense studie is het gehalte aan transvetten in voedingsmiddelen tussen 2005 en 2009 drastisch afgenomen. Daarmee vermindert ook het risico op hart- en vaataandoeningen (en -doden) aanzienlijk.

Maar de WHO maakt zich nog steeds zorgen: "Ondanks deze vooruitgang blijft het ontbreken van beleid in veel delen binnen de EU een punt van zorg. De meeste consumenten weten niet dat sommige soorten voedsel hoge hoeveelheden transvetten bevatten. Daardoor kunnen sommige bevolkingsgroepen, in het bijzonder armere mensen, erg veel transvetten binnenkrijgen". Voedingscategorieën die zorgen voor de hoogste inname van transvetten zijn koekjes, snacks en gefrituurde producten. Ook automatenkoffie met melk, gedroogde koffiecreamers, cappucino in poedervorm en gedroogde sausmixen vormen een ongemerkte vorm van dagelijkse transvetconsumptie.

Bron:
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/who-wil-een-transvetvrij-europa/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij de tandarts

De Bosscher Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar klachten op het gebied van de gezondheid welke worden toegeschreven aan het gebruik van lokaal anaesthetica.

In het bijzonder concentreert de Bosscher Stichting zich op het verdovingsmiddel articaïne hydrochloride als werkzame stof aanwezig in onder andere:
Ultracaine™ verkrijgbaar in Nederland, België, Duitsland en vele andere landen
Ubistesine™ verkrijgbaar in Duitsland, Nederland, België en vele andere landen

De Bosscher Stichting vermoedt dat articaïne verantwoordelijk is voor een reeks van onvermoede bijwerkingen. Indien er zich bij u tot enkele maanden na een (b.v. tandheelkundige) ingreep één van de volgende klachten voordoet is het verstandig deze site eens uitvoerig door te nemen.
  • Vermoeidheid en een algeheel gevoel van malaise (ziektegevoel)
  • Allergische reacties en voedsel intolerantie
  • Astmatische bronchitis
  • Blijvende tintelingen in vingers en tenen
  • Spieruitval aan armen en/of benen
  • Borst-, prostaat- of nierkanker
  • Vage klachten zonder herleidbare afwijkingen
  • Tremoren of spasmen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dweilen met de kraan open

Het is dweilen met de kraan open - zeker nu klimaatsverandering ervoor zorgt dat er elk jaar meer, en extremere rampen zijn. In 1975 waren er 78
natuurrampen in de wereld, vorig jaar 385. Zou je niet iets kunnen doen om de impact van zulke rampen te beperken? Huizen iets hoger bouwen? Gewassen planten die al vóór het tyfoonseizoen geoogst kunnen worden? Mensen waarschuwen, zodat ze kunnen evacueren? Zouden we, in andere woorden, niet beter kunnen voorkomen dan genezen? Het antwoord is natuurlijk ja.

In de humanitaire wereld noemen ze het disaster risk reduction (risicoreductie): het verminderen van het risico dat mensen lopen door rampen als overstromingen, droogte, stormen, bosbranden, landverschuivingen of aardbevingen. Met andere woorden: je probeert te voorkomen dat een ramp grote impact heeft. Dat is niet alleen goed omdat je mensenlevens redt, je bespaart ook geld. De EU noodhulpafdeling ECHO rekende uit dat een euro aan risicoreductie vóór een ramp, zeven euro aan hulp bespaart ná een ramp.

Maar... er is geen geld te werven voor ramppreventie. Niet bij donorlanden, en niet bij het publiek. Op dit moment is de Algemene Vergadering gaande in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Elk jaar komt de wereld daar bijeen om te praten over de meest prangende mondiale zaken: AIDS, malaria, oorlog. Maar zie daar, punt 19.C op de agenda, is dit jaar een ‘internationale strategie voor disaster reduction.’ Ingeklemd tussen 19.B: ‘de ontwikkeling van small island developing states’, en 19.D: ‘de bescherming van het klimaat voor huidige en toekomstige generaties.’


Er wordt dus gepraat. Net als tien jaar geleden in Hyogo. Een Engels gezegde lijkt hier op zijn plaats, als oproep aan de wereldleiders in New York. Put your money where your mouth is.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dampen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat er regelgeving moet komen voor elektronische sigaretten. Binnenshuis elektronisch roken moet verboden worden tot bewezen is dat de uitgeblazen damp niet schadelijk is. Ook wil de WHO een verbod op de verkoop aan minderjarigen en moeten alle reclameactiviteiten aan banden gelegd worden.

Volgens de WHO is er een ‘schijnbaar bloeiende’ wereldwijde markt met een waarde van meer dan 2 miljard euro per jaar voor de e-sigaretten. Meer dan vierhonderd merken van onafhankelijke producenten en grote tabaksfabrikanten gaan een steeds feller wordende concurrentiestrijd aan.

Het rapport wordt in oktober besproken tijdens een WHO-conferentie over het terugdringen van tabaksgebruik. Volgens het RIVM is nog niet aangetoond dat de e-sigaret veilig is. De Amerikaanse hartstichting zegt dat de apparaatjes gebruikt kunnen worden als een laatste redmiddel voor mensen die verwoed proberen te stoppen met roken.


Frankrijk heeft inmiddels al maatregelen genomen. De elektronische sigaret wordt verboden op publieke plaatsen. Het gaat daarbij om plaatsen waar veel minderjarigen komen (bijvoorbeeld scholen), het openbaar vervoer en alle gesloten werkruimten. Daarenboven wordt de publiciteit voor elektronische sigaretten beperkt, en vanaf 20 mei 2016 verboden, zoals voorzien in een Europese richtlijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Op dit moment bestaat er op school jammer genoeg geen vak ‘gezondheid’.
Toch zeggen de meeste mensen dat gezondheid het allerbelangrijkste in het leven is.
Een dergelijk vak wordt zelfs aan de faculteit geneeskunde niet gegeven.
dr. Gábor Lenkei

Vaccinvrijlezing in de kijker : http://www.wereldborstvoedingweek.nl/
Spirituele beurs in de kijker : http://nickysplace.nl/beurs/amsterdam-west/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page38.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: