7 okt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 140
In de kijker :

* Zorg is geen koopwaar
* Prikkeltjes
* Europees manifest
* De mens als risicofactor
* CC op het matje
* Ach gossie!
* Beroepsgeheim
* Kackadoris
* Perverse prikkel
* Kom je buitenspelen?
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg is geen koopwaar

Op 16 september jongstleden richtten een 30-tal Europese verenigingen die actief zijn op het gebied van de gezondheid een open brief aan de nieuwgekozen voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in verband met de overheveling van medische producten en gezondheidstechnologieën naar de nieuw gecreëerde portefeuille “Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf”.

In hun brief wijzen ze erop dat de Europese burgers recht hebben op kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en doeltreffende behandelingen, en dat farmaceutische producten en medische toestellen niet als om het even welk ander product van de interne markt kunnen en mogen worden beschouwd, aangezien ze de gezondheid van de burgers beschermen.
De commissaris bevoegd voor industrie en interne markt heeft de opdracht de competitiviteit van de industrie en de Europese economie te bevorderen. De behoeften van de patiënten vallen echter niet noodzakelijk samen met de belangen van de industrie.

Door deze overheveling geeft Jean-Claude Juncker een verkeerd signaal aan de Europese burgers en patiënten, namelijk dat economische belangen primeren op hun gezondheid. De brief van Jean-Claude Juncker, die de medische verenigingen en de patiënten helemaal niet geruststelt, moet onze voorzichtigheid en waakzaamheid aanscherpen. Alles wat met de publieke sector te maken heeft, blijft immers een bevoegdheid van het Directoraat-Generaal Gezondheid, terwijl alle privésectoren waarin innovatie zich makkelijker en sneller kan ontwikkelen, worden overgeheveld naar het Directoraat-Generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf.
Dat zal zonder enige twijfel leiden tot een geneeskunde met twee snelheden.


Noot:Uit enkele ontvangen reacties van Europarlementsleden, blijkt deze heikele kwestie tijdens de momenteel gaande zijnde parlementaire hoorzittingen hoog op de agenda te staan...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Slechts 13% ziekenhuismedewerkers tegen griep ingeënt: 'Uit ons onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad onder medewerkers van 45 Nederlandse ziekenhuizen in de winter van 2012-2013 13% was. Dit is aanzienlijk lager dan de vaccinatiegraad van 62% bij de Nederlandse hoog-risicopopulatie in dezelfde periode. De lage vaccinatiegraad in de gezondheidszorg wordt bevestigd door eerder onderzoek, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Aangezien wij geen aanwijzingen vonden voor een hogere vaccinatiegraad bij een actievere benadering van medewerkers, is het belangrijk te onderzoeken hoe een hogere vaccinatiegraad wel bereikt kan worden.' http://www.ntvg.nl/artikelen/lage-influenzavaccinatiegraad-onder-ziekenhuismedewerkers/volledig

* Ebola dagelijks in het nieuws: soortgelijk scenario als bij de mex.griep in 2009... Probleem scheppen, angst zaaien, oplossing in de vorm van een vaccin, doel bereikt. Het laatste nieuws van afgelopen donderdag (WHO) wordt door de pers echter maar mondjesmaat verspreid: 'Er zijn tekenen die wijzen op een lichte verbetering van de ebola-epidemie in West-Afrika. Het aantal geregistreerde nieuwe gevallen is voor de tweede week op rij gedaald. In Guinee is het aantal officiële nieuwe besmettingen met 50 gedaald tot het laagste aantal sinds einde augustus.' http://nl.metrotime.be/2014/10/02/news/who-merkt-lichte-verbetering-van-ebola-epidemie-op/

* 21 dagen quarantaine: het eboladraaiboek (protocollen uitgevaardigd door de WHO) schrijft voor dat ebolaverdachte mensen 21 dagen onder streng medisch toezicht geplaatst moeten worden (en daarna 'genezen' naar huis worden gestuurd). Die tijdslimiet lijkt echter niet reëel wanneer we lezen dat patiënten maar liefst tot 82 dagen nà besmetting het virus nog aantoonbaar bij zich kunnen dragen. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Virale_hemorragische_koorts_Filovirussen_ebola_marburg

* De gezonde patiënt: Als je bij een dokter komt, word je op voorhand al ‘patiënt’ genoemd en je weet het: een patiënt is iemand die ziek is. Gek eigenlijk, want dat moet nog maar blijken toch? Sinds het uitkomen van zijn boek ‘De Gezonde Patiënt’, de start van zijn website en zijn werk als panellid voor het tv-programma AVRO-Missers heeft Jannes Koetsier honderden mogelijke medische fouten onderzocht door middel van contact met de mogelijke slachtoffers en bestudering van hun medische dossiers. Als medisch adviseur werkt hij samen met het letselschade advocaten netwerk operatiefouten. De hautaine houding van gezondheidsautoriteiten heeft er in zijn ogen toe geleid, dat veel artsen wel wéten wat er speelt, maar hun mond niet durven openen, omdat het allemaal ‘toch al jaren zo gaat’. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/john-consemulder/jannes-koetsier-over-oprechte-vaccinatie-info/

* Vingerafdruk effent pad voor massale vaccinatie van kinderen: De Amerikaanse organisatie VaxTrac, die het onderzoek steunt en door de Bill & Melinda Gates Foundation gefinancierd wordt, ziet nog meer mogelijkheden voor het nieuwe procédé. 'Het oplossen van het probleem van vingerafdrukken bij jonge kinderen zal verregaande gevolgen hebben', zegt directeur Mark Thomas. 'Zo zal men kunnen nagaan of iemand in het bevolkingsregister is geregistreerd, een overheidstoelage heeft gekregen of naar school gaat.' http://www.mo.be/nieuws/vingerafdruk-effent-pad-naar-massale-vaccinatie-van-kinderen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europees manifest

280 miljoen Europeanen genieten vrijheid van
vaccinatiekeuze, maar voor velen is dit niet het geval. Vaccinatie is verplicht in België, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Macedonië, Malta, Polen, Slovakije, Slovenië en nog meer landen. Wij doen beroep op alle Europeanen de rangen te sluiten voor onze eis van een eenvormige Europese vaccinatiepolitiek die gebaseerd is op een geïnformeerde keuzevrijheid.

Verplichte vaccinatie, met boetes, uitsluiting, juridische vervolging of gevangenisstraffen voor het niet naleven daarvan, druist in tegen de bepalingen van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens omdat het een inbreuk is tegen de menselijke waardigheid, en de bescherming van de fysieke integriteit. Een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uit 2002 stelde dat ‘verplichte vaccinatie, als onvrijwillige medische behandeling, het recht op privacy doorkruist zoals gegarandeerd door artikel 8 van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden’.

Volgens het Hoog Gerechtshof van de USA zijn ‘
vaccins onvermijdelijk onveilig’. Verplichte vaccinatie betekent dus dat sommige kinderen schade zullen oplopen. Ouders moeten daarom in staat zijn en aangemoedigd worden om een geïnformeerde keuze te maken voor hun kinderen, en de risico’s van wel of niet vaccineren ten volle begrijpen. Wanneer een kind schade oploopt, dan moet de samenleving dit vergoedenen en de zorg voor dat kind financieel ten laste nemen, en dit door een schadevergoeding te eisen ten laste van de producent van het vaccin.Conclusie: Gezien het risico voor het individu en het ontbreken van elk bewijs dat een gevaccineerd kind gezonder is, moeten alle Europeanen het recht hebben op vrije keuze wat betreft vaccinaties. Daarom moeten verplichte vaccinaties afgeschaft worden in alle Europese landen.

Wij herhalen dat gedwongen vaccinatie of medicamenteuze behandeling een overtreding is die ingaat tegen onze fundamentele mensenrechten.
http://www.efvv.eu/index.php/europees-manifest-tegen-verplichte-vaccinatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De mens als risicofactor

Baby's/kinderen/adolescenten/volwassenen/senioren/hoogbejaarden als 'risicogroep'. De instanties zijn plots ietwat in paniek bij de geconstateerde terugloop in animo onder de bevolking om zich tegen de griep te laten inenten en halen alles uit de kast om de vaccinatiegraad op te krikken.

Tegenwoordig valt (bijna) iedereen immers in een doelgroep en de oproepen met promotiefoldertjes in de bus lijken zo langzamerhand onder 'ongewenste spampost' te vallen. Ze zouden daar bij de overheid eens die enorme papierverspilling onder de loep moeten nemen – medeverantwoordelijk voor de ontbossing. Lijstje risicogroepen RIVM:
 • Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
 • Mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
 • Mensen met diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • Nierpatiënten; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
 • Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • Mensen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • Mensen met verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
 • Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
 • mensen van 60 jaar en ouder.
 • Zwangeren die behoren bij één van de hierboven genoemde groepen.

Aanvulling: de animo voor de griepprik binnen de zorgsector staat de laatste jaren wel op een héél laag pitje: In de winter van 2012/2013 ontving gemiddeld 13% van de medewerkers in de gezondheidszorg de griepprik. Er zijn geen aanwijzingen dat de benadering van medewerkers tot een hogere deelname aan de griepprik leidt. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe dit wel bereikt kan worden. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Deelname_griepprik_zeer_laag_onder_medewerkers_gezondheidszorg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC op het matje

Vorige week stond het foodwatch-team bij het hoofdkantoor van Coca Cola in Rotterdam om het Gouden Windei 2014 uit te reiken; dé prijs voor het meest misleidende product. Maar de frisdrankgigant weigerde de prijs in ontvangst te nemen. Sterker nog: Coca Cola stelt zich niet in de kritiek van foodwatch te herkennen. Ouders moeten maar de achterkant van de verpakking lezen, vindt de woordvoerder. Ofwel: de oprecht kritische stem van de consument wordt niet serieus genomen!

Een gemiste kans, vindt foodwatch. Coca Cola kan een mooie voorbeeldrol spelen in het kindermarketingdebat. Help mee 's werelds grootste frisdrankproducent te overtuigen om te stoppen met het misleiden van ouders en de kindermarketing voor het mierzoete kinderdrankje Capri-Sun.

Op nummer 2: de 'Albert Heijn Ambacht Rundervink'. Slagers vinden de ambachtelijke rundervink van AH een belediging voor hun vak. En terecht: de vink bevat een scheut water, vijf soorten suiker en zeven E-nummers. 'Oud-hollandse' misleiding van AH.
(Wikipedia: 'Men noemt een product ambachtelijk of artisanaal als het op de originele of traditionele manier gemaakt wordt').

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ach gossie!

Om melkkoeien productief houden, moeten ze regelmatig geboorte geven aan een kalf. De mannelijke exemplaren, ongeveer de helft van de geboortes, worden afgemest als vleesdier en dan geslacht. Een deel van die dieren dreigt nu zonder nuttige bestemming te worden gedood. Vanaf 1 januari accepteren kalvermesterijen geen dieren meer die minder dan 36 kilo wegen.

Die
36-kilo eis brengt melkveehouders in verlegenheid. Kalveren zijn doorgaans bij hun geboorte reeds zwaarder. Tweelingen en te vroeg geboren kalfjes zitten echter vaak op een lichter gewicht dat niet meer in te halen valt. Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van boerenkoepel LTO zegt over dergelijke dieren: "Wij kunnen die dieren niet altijd simpelweg een paar weken langer houden, tot ze op gewicht zijn. Mesterijen hanteren strikte regels voor de leeftijd waarop kalveren worden aangevoerd: maximaal 35 dagen."

Volgens Henny Swinkels van kalvermester- en slachter Van Drie zijn er nog geen objectieve wetenschappelijke criteria om te bepalen wanneer een kalf gezond is. Daarom is een gewicht van 36 kilo vooralsnog de grenswaarde om te bepalen of een dier gezond is. Het dier dat onder die grens blijft steken, zal in vele gevallen worden
gedood en weggegooid. Het zou gaan om ca. 5-10% van de kalveren die worden geboren.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroepsgeheim

De oppositie in de Tweede Kamer reageert kritisch op het voorstel van minister Schippers (VVD) om zorgverzekeraars inzage te geven in medische dossiers. De minister denkt met dit voorstel zorgfraude te kunnen bestrijden. Om hoeveel zorgfraude het gaat, is niet bekend.

Het CDA, de PVV en de SP zijn zeer kritisch over de inzage door zorgverzekeraars in de medische dossiers. Zo is de SP het "hardgrondig oneens met het feit dat het medisch beroepsgeheim of de geheimhoudingsplicht wordt ingeperkt." De partij vraagt de minister of met dit wetsvoorstel "onder het mom van fraudebestrijding de deur niet wagenwijd [wordt] opengezet voor massale inzage in patiëntgegevens" en wil weten in welke zaken het opheffen van het beroepsgeheim noodzakelijk was om tot de opsporing van fraude te komen. De SP heeft er grote moeite mee dat persoonsgegevens opgevraagd worden omwille van fraudebestrijding, "zeker omdat deze ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden."

Het medisch beroepsgeheim is er om de zorg toegankelijk te maken. Mensen kunnen in vertrouwen hun problemen voorleggen, zonder dat ze bang hoeven zijn dat deze veelal intieme informatie ergens anders terecht komt.

VVD, PvdA en D66 reageren weinig kritisch op het wetsvoorstel. (De VVD, die zich vorige week nog sterk maakte voor het invoeren van verplicht vaccineren)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kackadoris

De Vereniging tegen de kwakzalverij heeft de Meester Kackadorisprijs 2014 toegekend aan de bestuursvoorzitter van ZonMw, Pauline Meurs. In de nominatie wordt als reden “het niet beteugelen van de ‘pro-alternatieve driftenvan de directie van ZonMw”. (ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren).

ZonMw heeft in april 2014 een signalement over Complementaire zorg uitgebracht. Het doel van het uitbrengen van dit signalement was om discussie en debat over complementaire zorg aan te jagen. ZonMw is geen pleitbezorger voor complementaire zorg, wel voor gedegen wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Wereldwijd en ook in Nederland gebeurt er veel op het gebied van complementaire zorg. Door gedegen onderzoek kan inzicht worden verkregen in zaken als: wat zijn de effecten, is de behandeling veilig, wat zijn eventuele bijwerkingen? Als deze kennis beschikbaar is voor gebruikers en aanbieders kunnen zij een gefundeerde keuze maken.

De bestuursvoorzitter van ZonMw neemt de prijs niet in ontvangst omdat bij de vereniging een open discussie volledig ontbreekt. ZonMw wil graag een open discussie voeren over complementaire zorg op basis van wetenschappelijk onderzoek.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perverse prikkel

De meeste nieuwe geneesmiddelen op de Nederlandse, Duitse en Franse markt voegen niets toe. Nieuwe medicijnen zijn vaak
niet beter voor de gezondheid dan hun voorganger, en soms zelfs schadelijk. Dat stelt de Stichting Wemos, die zich inzet voor het recht op gezondheid wereldwijd, onder meer op basis van cijfers van het Geneesmiddelenbulletin.

Volgens Wemos is het onder de huidige wetgeving niet vereist dat een nieuw geneesmiddel beter werkt dan een bestaand geneesmiddel om het tot de Europese markt toe te laten. Er zou een perverse prikkel bestaan om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die niets toevoegen, terwijl ze wel met patentrechten worden beschermd.

Het Geneesmiddelenbulletin beoordeelde in de afgelopen veertien jaar 112 nieuwe geneesmiddelen. Volgens Wemos worden die vrijwel allemaal vergoed door zorgverzekeraars. Van die nieuwe medicijnen heeft 50 procent in de beoordeling van het Geneesmiddelenbulletin geen toegevoegde waarde, en 45 procent een twijfelachtige toegevoegde waarde. Slechts 4 procent werd beoordeeld als nuttig geneesmiddel.


Als voorbeeldje deze hallucinante cijfertjes: in België worden op jaarbasis bijna 5 miljard dagelijkse dosissen terugbetaalde geneesmiddelen verkocht. 300 miljoen hiervan betreft antidepressiva. Dat is de helft meer dan tien jaar geleden (deze forse toename is opmerkelijk, want steeds meer gaan wetenschappers ervan uit dat antidepressiva niet het beste middel zijn om depressies te bekampen).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kom je buitenspelen?

20% van de kinderen van 6 tot en met 12 jaar speelt elke dag buiten.
22% van de kinderen speelt nooit of hooguit één keer in de week buiten.
19% van de kinderen speelt minder buiten dan ze zouden willen.
34% van de kinderen van 6 t/m 8 mag niet of alleen af en toe zonder toezicht van een volwassene buitenspelen. Bij kinderen van 9 t/m 12 is dat 11 procent.
29% van de kinderen mag niet alleen naar school lopen. Van de 6 t/m 8-jarigen mag maar 25 procent van de kinderen altijd alleen naar school lopen.
(Bron: Trouw)

De laatste decennia wordt binnen het onderwijs én thuis systematisch het aantal uren dat kinderen vrij mogen spelen kleiner en kleiner. Uiteraard met de beste bedoelingen, maar de meeste kinderen hebben een veel te drukke agenda en komen zelden toe aan het paradijs dat Peter Gray (evolutiepsycholoog) neerzet. En dat ligt niet alleen aan het feit dat in de jaren vijftig auto's nog niet zo massaal aanwezig waren in woonwijken. In dat verband heeft hij van veel culturen geprobeerd te achterhalen hoe kinderen spelen.

Conclusie: alle jonge zoogdieren spelen. En door te spelen oefenen zij die vaardigheden die ze later als volwassenen nodig hebben om te kunnen overleven en zich voort te planten. Bijzonder is dat hij heeft geconstateerd dat in bijna alle zogenaamde primitieve samenlevingen kinderen tot aan hun volwassenheid vooral bezig zijn met spelen. En in dat spel oefenen ze doorlopend zaken die ze later nodig hebben.

Tijdens hun spel leren kinderen de belangrijkste levenslessen, de lessen die ze niet op school kunnen leren. Om die kennis goed onder de knie te krijgen, moet er veel gespeeld worden - oneindig veel, zonder inmenging van volwassenen.http://www.nobb.nl/oss/collecties/citaten/4563-citaat-103

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Een uit diepe overtuiging
uitgesproken "neen"
is beter en heeft meer impact,
dan een "ja" dat enkel gezegd wordt
om te behagen, of, erger nog,
om problemen te vermijden.
Mahatma Gandhi

Evenementen in de kijker : http://www.wanttoknow.nl/agenda/
Food for all in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page38.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr


"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: