21 okt. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 142
In de kijker :

* Duizenddollarpil
* Prikkeltjes
* Risicofactor (2)
* Dierenrechten
* De knieval van Juncker
* Brrrrrrrrrr
* Natuurlijke besmetting
* Mantelzorg in opspraak
* Pillen via de achterdeur
* Wij weten waar u bent
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duizenddollarpil

Het middel sofosbuvir (Sovaldi) tegen chronische Hepatitis C wordt vanaf 1 november voor patiënten in een verder gevorderd ziektestadium vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld had over de prijs van het nieuwe middel. Gezien de hoge kosten van het middel en de relatief grote patiëntengroep, adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om in onderhandeling te treden met de fabrikant over de prijs. Het positieve onderhandelingsresultaat leidt ertoe dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel miljoenen lager uitvallen. http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/15/nieuw-medicijn-tegen-chronische-hepatitis-c-in-basispakket.html

'Vooralsnog hoeven er door deze onderhandelingen miljoenen euro's minder te worden uitgegeven aan dit medicijn.' (??). Het Financieel Dagblad geeft heel wat meer achtergrondinformatie over deze 'deal': De minister schrijft een openbare korting van 14,6% van de gebruikelijke prijs bedongen te hebben. Volgens schattingen gaat het om niet meer dan 1,5% van de patiënten die mogelijk baat zouden hebben bij het middel. Sovaldi wordt door middel van een zogenoemd financieel arrangement met fabrikant Gilead beschikbaar gesteld aan een klein aantal patiënten. De minister schrijft een openbare korting van 14,6% van de gebruikelijke prijs bedongen te hebben. Daarnaast zou nog een andere korting zijn overeengekomen, maar die wordt door het ministerie uit concurrentieoverwegingen geheim gehouden. Geneesmiddelenfabrikanten willen namelijk niet dat andere landen op de hoogte zijn van de volledige geleverde kortingen. De vertrouwelijke inkoopkortingen gelden als controversieel omdat ze internationale prijsvorming op basis van vraag en aanbod in de weg kunnen staan. De behandelkosten bedragen volgens het ministerie per patiënt tussen de € 48.000 en € 98.000 per kuur. Sovaldi leverde producent Gilead het eerste kwartaal van dit jaar $ 2,1 mrd op, bijna de helft van de totale inkomsten van het bedrijf voor die periode ($ 5 mrd). http://fd.nl/economie-politiek/898515/omstreden-medicijn-hepatitis-c-mondjesmaat-vergoed

Aanvullende feitjes:
* Gilead is ook patenthouder van het in opspraak gekomen antivirale griepmiddel Tamiflu (aflopend in 2016).
* De Belgische Etienne Davignon (voormalig voorzitter Bilderberggroep) zetelt nog altijd in de Raad van Bestuur van Gilead.
* Gilead sloot dit jaar een deal met Artsen Zonder Grenzen voor de prijs van $900 voor een 12-wekelijkse behandeling (een enorm verschil met de afgesproken prijzen voor westerse landen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Ebola help-line: Voor wie zich geroepen voelt daar een paar (lastige?) vraagjes te stellen. 'Op 20 oktober 2014 start het RIVM Ebola-informatiepunt. Dit gratis landelijke telefoonnummer 0800–0480 is opengesteld voor mensen die vragen hebben over ebola. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en is op werkdagen geopend van 8.00 – 18.00 uur. Iedereen die vragen heeft over ebola kan dit gratis nummer bellen.' http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Start_landelijk_Ebola_informatiepunt

* Kille cijfers: Wil maternale vaccinatie effectief zijn, dan moeten de antilichaamconcentraties die tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het ongeboren kind, hoog genoeg zijn. Deze dalen echter in de moeder binnen 1 jaar tot een niveau dat als onvoldoende wordt beschouwd voor bescherming. Bij maternale vaccinatie moet een vrouw dus bij elke zwangerschap opnieuw worden gevaccineerd om haar ongeboren kind voldoende antistoffen mee te kunnen geven. Als er jaarlijks 1 sterftegeval onder zuigelingen voorkomen kan worden, zal de kosteneffectiviteit onder €50.000 per QALY vallen. Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van hun baby’s te voorkomen, NIET kosteneffectief is. Het kan onethisch zijn om mensen die zelf een klein risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het risico op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse

*
Vaccinatieschema 'toen en nu' (verschil in aantal vaccins binnen één generatie):
In de jaren vijftig (vanaf 3/4 maanden) : 3x DKTP
Anno 2014 (vanaf 6/8 weken – of nog vroeger, zoals in de praktijk blijkt) : 5x DKTP – 1x DTP - 4x HIB – 4x Hep.B - 3x Pneu – 1x Men.C – 2x BMR – 2x HPV

* Meldingen bijwerking griepprik gestegen: In het seizoen 2013-2014 ontving Lareb 348 meldingen van mogelijke bijwerkingen na vaccinatie met een griepvaccin (waarvan 4 overleden). Het aantal meldingen is toegenomen met 57,5% ten opzichte van vorig seizoen. (Als we rekening houden met het feit dat slechts 1-10% wordt gemeld, dan zal dit cijfer veel hoger uitvallen). http://www.lareb.nl/Nieuws/2014/Rapportage-meldingen-griepvaccin-seizoen-2013-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risicofactor (2)

In de Aleph 141 stond een lijstje van de doelgroepen voor de griepprik in Nederland, maar ook België heeft dit op een rijtje... En maar even herhalen: vrijwel elke burger wordt tegenwoordig door de overheid als risicofactor beschouwd. Niet vergeten ook dat de huisarts door de overheid verplicht wordt deze prik aan te bieden...

Want wie moet zich volgens de Hoge Gezondheidsraad (B) laten vaccineren?

Zwangere vrouwen (in vette letters op hun website), die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen.
• Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met een chronische aandoening:
- een hartziekte
- een longziekte zoals ernstig astma of COPD,
- een lever- of nierziekte
- diabetes,
- een chronische spierziekte
- verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
- kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinebehandeling ondergaan.
• Iedereen die ouder dan 65 jaar is
• Iedereen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is
• Alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Het gaat dan vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17057&preview&utm_source=Gezondheid&utm_medium=email&utm_content=Nu%20vaccineren%20tegen%20seizoensgriep&utm_campaign=email_nieuwsbrief_NB20141015&utm_term=linkje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierenrechten

Brussel sleept Nederland voor de rechter omdat de overheid nog steeds niet voldoende doet om proefdieren voor wetenschappelijke experimenten te beschermen. De Europese Commissie eist een boete.

Dat maakte het dagelijks bestuur van de EU donderdag bekend. Nederland had de Europese regels over de bescherming van proefdieren uiterlijk in november 2012 moeten omzetten in nationale wetgeving, laakt Brussel. De commissie eist nu 51.156 euro voor elke dag dat Nederland dat nog nalaat.

Met de Europese regels wil Brussel het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijke experimenten zo veel mogelijk verminderen. Waar het kan, moeten alternatieven worden ingezet. Verder gelden er minimumnormen voor de huisvesting en verzorging van dieren. Ook moeten wetenschappers bij het gebruik van proefdieren rekening houden met bijvoorbeeld pijn, lijden, angst en blijvende schade bij de dieren.

De Europese Commissie waarschuwde Nederland al vanaf begin 2013 om de Europese regels om te zetten. Hoewel aan een nieuwe wet wordt gewerkt, is het ontwerp nog niet in de Eerste Kamer besproken, stelt Brussel.

Het ministerie van Economische Zaken in Den Haag verwacht dat Nederland zijn wetgeving zal hebben aangepast voordat de rechters uitspraak doen. ,,Van daadwerkelijke financiële consequenties van deze stap van de Europese commissie is dus geen sprake'', aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat Nederland nu al strengere eisen aan dierproeven stelt dan Europa vraagt.


ADC (Anti Dierproeven Coalitie) vernam vorige week dat enkele KU Leuven bedrijfjes een aanvraag hebben ingediend om 6 keer meer proefdieren te gaan gebruiken! In Leuven worden nu al meer dan 100.000 dieren per jaar gebruikt voor dierproeven. Bio-Incubator N.V. vraagt uitbreiding van het aantal proefdieren van 1.700 naar 6.870 in totaal. Leuven is op weg om het grootste centrum van de dierproefindustrie te worden in Europa. Aan de KU Leuven en in de laboratoria van de bedrijven in de Leuvense wetenschapsparken worden momenteel al meer dan honderdduizend dieren gebruikt voor experimenten. De dierproefindustrie maakt Leuven tot de schandvlek van Europa waar industriële en economische belangen primeren boven respect en mededogen voor zwakkere wezens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De knieval van Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ziet af van zijn beslissing om de bevoegdheid voor geneesmiddelen over te hevelen van het DG Gezondheid naar het DG Interne Markt. Juncker komt daarmee tegemoet aan het brede protest van verenigingen en organisaties uit de sector van de gezondheidszorg.
'Geneesmiddelen zijn geen gewone consumptiegoederen', stelde ook APB (Algemene Pharmaceutische Bond) in een open brief aan de regeringsformateurs en de Belgische Europolitici.

Toenmalig Commissievoorzitter José Manuel Barroso besliste vijf jaar geleden om geneesmiddelen en het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) onder te brengen bij het DG Gezondheid. Dat zijn opvolger die beslissing terug wou draaien, veroorzaakte een storm van protest. Een grote groep van Europese verenigingen en organisaties uit de sector van de gezondheidszorg, waaronder de PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union), protesteerde hiertegen via een brief open brief aan Juncker.

APB pleitte in een open brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen om al het mogelijke te doen om de beslissing van Juncker ongedaan te maken: "Het is een slecht signaal aan Europese burgers en patiënten, namelijk dat de economische belangen primeren op de volksgezondheid. Geneesmiddelen zijn geen gewone consumptiegoederen en moeten de bevoegdheid blijven van het DG Gezondheid."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brrrrrrrrrr

De winter komt eraan! Tijd om jezelf te verwennen met een heerlijke wollen trui, sjaal of een paar dikke sokken. Veel van dit soort kleding wordt gemaakt van merinowol, afkomstig van het merinoschaap. Er gaan vreselijke filmpjes over het internet van dierenwelzijnsorganisatie PETA, over schapen die mishandeld worden tijdens het wol scheren.

Hoe weet je nou als consument of de merinowol, die je in de winkel koopt, van die boerderijen vandaan komt? Zeker 80 procent van de Merinowol gebruikt in Nederlandse kleding of schoenen komt namelijk uit Australië. De wol gaat veelal via Chinese veilingen naar de Europese en Nederlandse markt.

Radar benadert een aantal winkelketens als zijnde consument met de vraag; weten jullie waar de Merino wol vandaan komt? Over het algemeen wordt er weinig informatie gegeven in de winkels en ook antwoorden de meeste winkelketens niet op de mails die naar de klantenservice zijn gestuurd. Alleen Esprit en H&M geven meer informatie over de herkomst in een mail. Ook het begrip 'mulesing' komt aan de orde.

Wat is mulesing precies? Mulesing is het wegsnijden, of eigenlijk knippen (met mulesing shears) van delen van de huid rond het achterste van een schaap. Dit wordt gedaan om een wolvrij gedeelte te creëren waar minder urine- en poepvlekken in komen. Mulesing wordt alleen gedaan in Australië waar het probleem met de blowfly het grootste is in bepaalde klimaatgebieden.

De Australische boeren hadden in 2004 toegezegd dat ze in 2010 zouden stoppen met mulesing, maar dat is niet gebeurd. De alternatieven voor mulesing, bijvoorbeeld medicatie, zijn namelijk duurder.

Er zijn een aantal winkelketens die garanderen geen wol te verkopen van schapen waarbij sprake was van mulesing. Dat zijn bijvoorbeeld; H&M, Hugo Boss, Esprit, Timberland, New Look, Columbia, Adidas en Victoria’s Secret.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuurlijke besmetting

De meeste producten die in de Verenigde Staten worden verkocht onder de noemer ‘natuurlijk’, bevatten genetisch gemanipuleerde (gmo) ingrediënten, blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Consumentenbond. Die testte meer dan tachtig producten die maïs en soja bevatten. Producten met het label ‘geen gmo’s (ggo’s) en ‘biologisch’ bleken inderdaad vrij van genetisch veranderde maïs en soja. Maar vrijwel alle producten met het label ‘natuurlijk’ bleken wel gmo’s te bevatten. De consumentenbond noemt het label ‘natuurlijk’ daarom misleidend.

Ook in Nederland worden we steeds vaker ongewild met genetisch gemanipuleerde gewassen in onze voeding geconfronteerd. Want hoewel er in Nederland op commerciële schaal geen gentechgewassen worden geteeld, komen ze via de achterdeur, als grondstof voor veevoer, al jaren massaal ons land binnen, zo stelt Bionext. Een lapje industrievlees in de supermarkt kan afkomstig zijn van een dier dat een volledig gentech-rantsoen heeft gehad. Wereldwijd is intussen meer dan zestig procent van de soja en een groeiend aandeel van de maïs genetisch gemodificeerd. Zo neemt het aandeel ggo’s in gangbaar veevoer steeds verder toe.

Bovendien stijgt het risico van besmetting van reguliere en biologische gewassen door het werken met proefvelden voor gmo gewassen in de open lucht. Vooral in de VS en in Zuid Amerika, waar wel op grote schaal gmo’s commercieel worden geteeld, is die besmetting een toenemend probleem.

Vanuit duurzaam perspectief is er momenteel maar een standpunt tegenover gmo’s mogelijk: het kan (nu in elk geval nog) niet. De twee belangrijkste argumenten daarvoor zijn 1) het voorzorgsprincipe: als je de risico’s van toepassing van een technologie niet kan overzien, dien je deze niet toe te passen, en 2) ter ondersteuning van 1: elk onderzoek tot nu toe bestrijkt een veel te korte periode om effecten van gmo’s op de gezondheid van mensen op termijn te kunnen bepalen.
Afblijven dus.http://www.duurzaamnieuws.nl/natuurlijke-producten-vs-vol-met-gmo-s-ook-besmetting-nederland/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantelzorg in opspraak

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor onder meer de thuishulp. Tegelijk wordt hier fors op bezuinigd. Om de thuishulp betaalbaar te houden, lobbyde de VNG vorig jaar voor een wettelijke plicht tot mantelzorgen. De hoogste rechter bepaalde in mei echter dat mensen hier niet toe mogen worden gedwongen.

Via een omweg probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog mantelzorg op te leggen aan huisgenoten van langdurig zieken. Daarvoor waarschuwt CDA-Kamerlid Mona Keijzer woensdag in De Telegraaf.

De VNG adviseert gemeenten om bij de berekening van hoeveel zorg iemand nodig heeft standaard te rekenen op anderhalf uur hulp per dag van medebewoners. Deze adviezen worden vaak letterlijk overgenomen. ‘Ik waarschuw gemeenten alvast: als je dit invoert, zal je rechtszaak na rechtszaak verliezen’, zegt Keijzer in de krant.

De insteek van de VNG is volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) dan ook verkeerd. ‘Het lijkt er nu op dat de gemeente eerst kijkt of er mantelzorg verleend wordt, en dan bekijkt hoeveel zorg extra er nog nodig is. Maar het moet juist andersom’, zegt hij in de krant.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pillen via de achterdeur

Veel volwassenen met ADHD gebruiken methylfenidaat (onder andere Ritalin en Concerta). Het European Medicines Agency (EMA) wees registratie af, maar de psychiaters zien toch een belangrijke plaats in de praktijk, aldus radioprogramma Argos.

Methylfenidaat wordt jaarlijks aan 12.500 volwassen patiënten voorgeschreven, terwijl het daarvoor niet geïndiceerd is, zo laten cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen zien.

De geneesmiddelenwet uit 2007 schrijft voor dat een arts een geneesmiddel alleen buiten de indicaties in de bijsluiter mag voorschrijven (offlabel) als er een richtlijn of standaard voor is van de beroepsvereniging. Door opname in de richtlijn maken psychiaters gebruik van deze uitzondering in het offlabelverbod.

Het bijzondere aan dit geval is dat er voor het merkmiddel Concerta in 2011 een aanvraag is gedaan voor registratie. Die werd echter afgewezen, vanwege het risico op ernstige bijwerkingen zoals hartproblemen en agressie. De richtlijncommissie van de psychiaters kan zich niet vinden in de afwijzing, en vreest onkunde en onbekendheid met de materie bij de registratieautoriteiten.

Dat deze registratie voor Concerta was afgewezen, kwam toevallig aan het licht doordat een Zweedse journalist de betreffende documenten in handen kreeg van de Britse registratieautoriteit, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij signaleert het Gebu dat de industrie een consensusbijeenkomst heeft gesponsord waarin het offlabel voorschrijven van methylfenidaat werd gestimuleerd.


Nederlandse experts willen ons doen geloven dat 650.000 volwassenen in Nederland aan ADHD lijden en zo snel mogelijk aan de pillen moeten. Maar hoe komen ze tot deze conclusie? Uit een geheim Europees rapport blijkt dat het ADHD-medicijn voor volwassenen niet is goedgekeurd. Het heeft te veel gevaarlijke bijwerkingen. Maar rapport of niet; de verkoop gaat gewoon door. Aart Zeeman over hoe een stoornis bij onze kinderen, ook een probleem voor onze volwassenen moest worden. http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/19-10-2014/fragmenten/pillen-via-de-achterdeur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij weten waar u bent

Het is niet alleen een goede bron van inkomsten voor de NS, maar de OV-chip kaart wordt vooral gebruikt om te '
tracken en te tracen', met andere woorden: het verzamelen van je gegevens. Waar je was en op welk moment. Het bedrijf achter de OV-chip kaart is Translink Systems, ze benoemen op hun website dat de OV-chip kaart gebruikt wordt als 'identificatiemiddel': https://www.translink.nl/nl-NL/Cases/Voorbeeld-6

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) zou het jammer vinden als de sfeer ontstaat dat de ov-chipkaart kan worden weggegooid. 'Want dat is niet aan de orde', zei ze donderdag in een debat met de Tweede Kamer over het openbaar vervoer. Mansveld reageerde op berichten in media dat diverse partijen af willen van de ov-chipkaart, omdat die klantonvriendelijk zou zijn en het klachten regent. Bij de Consumentenbond kwamen in 3 maanden 2400 klachten binnen, onder meer over het vele in- en uitchecken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Er zijn maar twee manieren om met moeilijke situaties om te gaan.
Je kunt proberen de situaties te veranderen,
of je kunt de manier veranderen waarop je ertegen aan kijkt.
Paul Wilson


Symptoombestrijding in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=iFDQResU4YA
Evenement in de kijker : http://nickysplace.nl/beurs/de-kwakel/
Braco in A'dam in de kijker : http://www.braco.me/en/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page38.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr


"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: