5 aug. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 131

In de kijker :

* Medeplichtig
* Prikkeltjes
* Dus toch?
* Gokken met genen
* Gewoon dik
* Burgerprotest
* Haarfijn
* RIVM groeit door
* Gezond vs ongezond 
* Uitbehandeld 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medeplichtig

Na de juristen en de artsen hebben nu ook tientallen schrijvers, kunstenaars, journalisten en academici een oproep voor Gaza ondertekend. Zij richten zich tot de Belgische politici en roepen hen op alles in het werk te stellen om de slachtpartij in Gaza te stoppen. "Wij snakken ernaar om eens fier te zijn dat we in België wonen, een land met een regering die het opneemt voor de Palestijnen en die Israël op zijn plaats durft te zetten."

Sla heel hard op tafel binnen de Raad van Ministers van de Europese Unie en alle andere internationale organen waarin ons land vertegenwoordigd is. De bombardementen moeten stoppen en het embargo tegen Gaza moet worden opgeheven. Stop niet met slaan voor dat gebeurd is.

Dit is geen vrijblijvend lijstje aanbevelingen. Wij gaan u hier op afrekenen. Wie wegkijkt bij een genocide is medeplichtig. Wij vatten deze eisen samen in een petitie en gaan veel handtekeningen ophalen. Wij snakken ernaar om eens fier te zijn dat we in België wonen, een land met een regering die het opneemt voor de Palestijnen en die Israël op zijn plaats durft te zetten. U kan daarvoor zorgen. U hebt er geen idee van wat dit teweeg zou brengen in ons land. U zou eindelijk alle burgers van dit land het gevoel geven dat er naar hen geluisterd wordt en dat hun woede en verdriet ernstig genomen worden.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Prikje voor een prikkie (70 eurocent) - B12 bij vage klachten: http://stichtingb12tekort.nl/artikel-uit-de-telegraaf-van-3-mei-over-b12/

* Kinkhoest in opmars: Noord-Californië zucht onder een hevige kinkhoestepidemie. Opmerkelijk is zo'n 95% van de zieke kinderen volledig in orde met het vaccinatieboekje. Men heeft het over een toename van maar liefst 900% van het aantal gevallen ten opzichte van vorig jaar - en we zijn nog maar halverwege het jaar... Voordat Amerikaanse kindertjes vijf jaar oud zijn, hebben ze al 5 kinkhoestvaccins ingespoten gekregen. Hier komt nog bij dat gevaccineerde kinderen niet alleen de ziekte meedragen, maar ook nog eens anderen met een verminderd immuunsysteem in hun omgeving kunnen infecteren. Alleen ongevaccineerde kinderen die een levenslange bescherming hebben opgebouwd, dankzij het op een natuurlijke wijze doormaken van de ziekte, zijn hiervan gevrijwaard. Het zoveelste bewijs dat het vaccin niet werkt... Noot: er is géén apart kinkhoestvaccin (alleen in combi met difterie en tetanus). http://www.naturalnews.com/046085_whooping_cough_child_vaccinations_immune_system.html#ixzz38sUjwXgB

* Malaria: GlaxoSmithKline (GSK) heeft vorige week bij de European Medicines Agency (EMA) een aanvraag voor goedkeuring ingediend voor het allereerste malariavaccin (RTS,S/Mosquirix) bestemd voor kinderen in Afrika. Het vaccin bevat het adjuvant AS01 (booster). Eventuele bijwerkingen op lange termijn zijn natuurlijk nog niet bekend en voorlopige onderzoeksresultaten wijzen op een beschermingsduur van (slechts) maximaal 12 maanden na 3 toegediende doses. Ook stellen de onderzoekers zich de vraag of verzwakte en ondervoede kinderen in Afrika voldoende weerstand zullen hebben om profijt te hebben van dit vaccin. De studies/testen/experimenten werden enkel uitgevoerd op gezonde kinderen. GSK ziet daarentegen een groot marktpotentieel... http://www.reuters.com/article/2014/07/24/us-gsk-malaria-vaccine-idUSKBN0FT13220140724

* Man of mietje: slogan van GGD en RIVM als propaganda voor het inenten tegen Hepatitis B voor MSM'ers = Mannen die Seks hebben met Mannen: term die gebruikt wordt in de medische zorg en die het seksuele gedrag beschrijft. Ze waren er bij in Tilburg tijdens de Roze Maandag, ze zijn erbij tijdens de Gay Pride in Amsterdam met hun mobiele vaccinatie-unit (versierd met roze ballonnen). De stoeren krijgen nà de gratis prik (die 'helemaal geen, of maar een beetje, pijn doet'), een kadootje... een roze armbandje. Vorig jaar nog werd in het kader van de vaccinatiecampagne 'ik ben geen watje', het coole armbandje dat kinderen na het vaccineren met DKT/BMR kregen (met 9 jr), door de Reclame Code Commissie als ongeoorloofd en pestgedrag in de hand werkend beschouwd. Bron: http://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/gratis-hepatitis-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dus toch?

Er is één opzienbarend feit dat autisme onderscheidt van alle andere chronische ziektes van deze tijd: de explosieve stijging van het aantal gevallen in de afgelopen dertig jaar. In 1985 werd autisme wereldwijd bij slechts vijf op de tienduizend kinderen vastgesteld. Momenteel heeft een op de honderd kinderen deze ziekte, hoewel sommigen denken dat het eigenlijk om een op de vijftig kinderen gaat.

Specialisten denken dat deze stijging een weerspiegeling is van het feit dat we ons beter bewust zijn van het probleem en er meer over weten. Maar dit kan de enorme groei van het aantal gevallen niet volledig verklaren. Door de jaren heen zijn allerlei mogelijke boosdoeners de revue gepasseerd: genen, antibiotica, bewerkte voedingsmiddelen en – meer omstreden – de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond: de BMR-prik.

De Britse autismevereniging (The National Autistic Society) zegt dat alle mogelijkheden nog worden onderzocht, behalve de BMR-prik. Want volgens de vereniging is bewezen dat deze de oorzaak niet is. Ook het Nederlandse RIVM ziet het vaccin inmiddels niet langer als mogelijke oorzaak. Maar iemand die daar anders over denkt, is onderzoeker Graham Ewing. Hij schreef het boek The great medical controversy of our time, waarin hij stelt dat vaccinaties op de een of andere manier een rol bij autisme moeten spelen (zie het kader ‘Opnieuw twijfels over BMR-prik’).

Ook nieuw onderzoek wijst steeds duidelijker in een bepaalde richting. Hoewel autisme omschreven wordt als een ‘neurologische ontwikkelingsstoornis’, wordt het steeds waarschijnlijker dat de ziekte in de darmen begint. De gastro-enteroloog (maag-darm-leverarts) Andrew Wakefield meldde dit al toen hij als eerste een verband legde tussen autisme en de BMR-vaccinatie. Dit werd hem niet in dank afgenomen.

Toch heeft zijn theorie tot een reeks nieuwe behandelingen en benaderingen geleid, waarmee kleine successen worden geboekt. Een van deze therapieën is de neuromodulatietechniek, die in een gecontroleerd onderzoek bij achttien autistische kinderen een positieve uitwerking had.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gokken met genen

Wij (De Burgers en Stichting VoMiGEN) zijn bezig met een bezwaar tegen een gentech vaccinproef fase 3 voor mannen met prostaatkanker.

Je wilt niet weten wat ze in vier grote ziekenhuizen in Amsterdam (2x), Rotterdam, Maastricht, allemaal willen gaan mixen met soorten pokkenvirussen die ze genetisch hebben veranderd. De proefpersonen hebben er geen enkel profijt van, “misschien de patiënten na hen”. Er zijn wel talrijke ernstige bijwerkingen. En de proefpersonen mogen na de vaccinatie gewoon naar huis....

Zeer ernstig, lijkt ons. Wil je zelf ook bezwaar maken ga dan naar onze website. Een kort briefje met bezwaar tegen GGO IM-MV 14-001, GGO IM-MV 14-002, GGO IM-MV 14-003 en GGO IM-MV 14-004. en een reden hiervoor met je naam, adres, datum en handtekening volstaat. Deadline 6 augustus (morgen!), dus kort dag.

Zie voor bijzonderheden: http://www.gentechvrij.nl/k5a.html

Aanvullende info uit het pokkendraaiboek van het RIVM: Het vaccinatiewondje, het blaasje en de puist die als reactie op (re-)vaccinatie ontstaan, zijn infectieus totdat het korstje dat zich op de laesie heeft gevormd, is afgevallen. Tot die tijd moet voorkomen worden dat de patiënt zichzelf of anderen direct of indirect via het wondje besmet. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/Infectieziekten/LCI_draaiboeken/Pokken/Download//Draaiboek_Pokken/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gewoon dik

Ouders zien nogal wat door de vingers van hun kinderen. Ze willen zelfs over het hoofd zien dat hun kind te dik is. Zelfs als dat overgewicht schadelijke gezondheidseffecten heeft. Dat concludeert een recent Amerikaans onderzoek dat werd gepubliceerd in Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics.

Onderzoekers (University of Californa San Diego, Brown University) richtten zich op de ouders van kinderen (5 tot 20 jaar oud) die door hun kinderarts doorverwezen waren naar een speciale kinderobesitaskliniek. De kinderen hadden vanuit medisch oogpunt dus al een behandeladvies gekregen. De onderzoekers wilden weten in hoeverre de ouders bereid waren bij de behandeling te helpen.

De overgrote meerderheid van de ouders (93,5%) onderkende dat hun kind te zwaar of obees was, maar 30% zag dat niet als een probleem. Nog eens 30% beoordeelde de gezondheid van hun kind als uitstekend. Onderzoeksleider Kyung Rhee noemt dit 'the normalization of obesity' in een land waar inmiddels 1 op de 5 kinderen en 1 op de 3 volwassenen obees is (volgens de CDC). Omdat er zoveel dikke mensen zijn, wordt 'te dik' niet meer als een probleem, of als een bedreiging voor de gezondheid gezien.

Een gedragsverandering doorvoeren is lastig, maar zonder inzicht in waarom die verandering nodig zou zijn, is het zelfs onbegonnen werk. Het zijn immers nog altijd de ouders die de boodschappen doen, bepalen wat er op tafel komt, hoe de vrije tijd besteed wordt en - (te) vaak - daarbij het slechte voorbeeld geven.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burgerprotest

De rechtbank Den Haag geeft de Nederlandse Staat een vrijbrief om zonder rechtsbescherming grote hoeveelheden gegevens van haar burgers te verzamelen via buitenlandse inlichtingendiensten. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de rechtszaak Burgers tegen Plasterk. De coalitie gaat in hoger beroep.

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm: “Kennelijk vindt de rechtbank dat het recht op privacy minder gewicht in de schaal legt bij de inzet van bevoegdheden van inlichtingendiensten. Dat is nogal wat. Met name het voorzienbaarheidsvereiste is volgens de rechtbank minder relevant. Het omgekeerde is waar: juist waar de werkwijze van geheime diensten zich onttrekken aan de democratische controle, moet die werkwijze voldoende duidelijke, wettelijke basis hebben.

Bart Nooitgedagt, een van de procespartijen: “Massale inbreuken op het recht op privacy van individuele burgers lijken hiermee te zijn gelegitimeerd. De rechtbank overweegt dat alleen rechtsbescherming noodzakelijk is indien de verkregen informatie in een concreet geval wordt gebruikt. Wij hebben het recht op privacy, inbreuken zijn alleen toegestaan als daar een wettelijke basis voor is. Dat principe wordt door de rechtbank ten onrechte miskend.”

Na de onthullingen van Edward Snowden startte een coalitie van burgers en organisaties een procedure tegen de Nederlandse Staat. De Staat veroordeelt de spionage- en afluisterpraktijken van de Amerikanen, maar profiteert er ook van door gegevens met de NSA en andere diensten uit te wisselen. Zo komen gegevens die door de NSA in strijd met het Nederlandse recht zijn verkregen alsnog in handen van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Bron: http://www.duurzaamnieuws.nl/rechter-nsa-mag-data-van-nl-burgers-verzamelen/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haarfijn

Een vreemd bericht vonden we online. Haren van dieren en ook mensen zouden als grondstof dienen voor een middel dat in ons brood wordt verwerkt. Brood daar zit wat in, maar wat precies blijkt een lastige vraag. Geen bakker die het ons haarfijn kan uitleggen. De Keuringsdienst op zoek, want is het waar van dat haar? http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/06-02-2014

Je hebt naar aanleiding van de uitzending misschien snel gecontroleerd of jouw bakker ook L-cysteïne gebruikt. En waarschijnlijk stond het niet op de ingrediëntenlijst. Betekent dit dat het niet in je brood zit? Nee. Volgens de Europese wetgeving hoeft de broodverbeteraar E920 namelijk niet vermeld te worden. L-cysteïne valt niet onder die grondhulpstoffen. De stof heeft een functie in de bereiding van het brood en wordt daarom op grond van de wet gedefinieerd als technische hulpstof. Het zorgt ervoor dat het deeg soepeler wordt, wat de bereiding van brood versnelt. Technische hulpstoffen zijn wettelijk gezien iets anders dan ingrediënten en hoeven daarom niet op het etiket te worden vermeld. Dit betekent niet dat het niet meer in het eindproduct zit. L-cysteïne zit wel degelijk in je brood maar staat dus als gevolg van Europese wetgeving niet op de verpakking.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIVM groeit door

De Weg tot de Wetenschap is de nieuwbouw voor de huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het Utrecht Science Park. Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit gebouw komt aan de Weg tot de Wetenschap op het Utrecht Science Park in Utrecht te liggen.

Het transparante onderzoeksgebouw faciliteert het werk van het RIVM en CBG. Daglicht, uitzicht en ruimtelijkheid dragen bij aan een prettige en inspirerende werkomgeving. Een glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen begroeide plint met verschillende functies.

De werkzaamheden van het RIVM en CBG bepalen het ontwerp. Kennis ontwikkelen en delen zijn cruciaal. Het ontwerp biedt een heldere en open structuur die stimuleert dat mensen samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar gepland en ongepland ontmoeten. Bij binnenkomst zijn alle functies te vinden op een logische plek.

Bijzonder is dat het gebouw niet alleen kantoren maar ook laboratoria bevat. Enkele laboratoria zijn bijzonder beveiligd en bevatten voorzieningen op het niveau van high containment (ML-III). In dergelijke laboratoria zijn alle mogelijke beheersmaatregelen genomen om risico’s van bijvoorbeeld verspreiding van micro-organismen te voorkomen. De laboratoria worden gebruikt door zes verschillende disciplines. Te weten: Biologisch, Moleculair Biologisch, Chemisch–Fysisch, Veldlaboratoria, High Containment en Radionucliden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond vs ongezond

Internetgigant Google gaat zijn zoekrobot loslaten op genetische en biologische gegevens van duizenden anonieme vrijwilligers om zo een compleet beeld te maken van wat een gezonde mens precies is.

Daarvoor zullen ze onder andere urine, bloed en speeksel doneren, hun complete genoom en familiegeschiedenis laten uitlezen, testen hoe ze op medicijnen en voeding reageren, en 24 uur per dag draagbare medische meetapparatuur bij zich hebben, zoals een door Google zelf ontwikkelde contactlens die de glucosespiegel meet. Daarna laat Google zijn zoekrobotten los op die tonnen data om de genetische en moleculaire opbouw en het gedrag van elke vrijwilliger gedetailleerd in kaart te brengen, een definitie te maken van het begrip 'gezond' en in detail uit te spitten hoe een gezond lichaam ziek wordt.

Het einddoel van dit gigantische project, Baseline genaamd, is een detectiemethode die onze gezondheid op de allerkleinste niveaus in de gaten houdt en de vroegste signalen van bijvoorbeeld kanker en hartfalen kan detecteren. Zo zouden artsen sneller dan vandaag ziektes en aandoeningen kunnen behandelen of voorkomen.

Als Google slaagt in zijn opzet, dan beschikt het immers over een uiterst nauwkeurig gezondheidsprofiel - tot op het niveau van de moleculen in cellen - van duizenden mensen. Verzekeraars bijvoorbeeld zouden maar wat graag dat gezondheidsprofiel van hun potentiële klanten onder ogen krijgen om zo hun risico’s zo klein mogelijk te houden.

Google verdedigt zich alvast door te verzekeren dat het de onderzoeksgegevens enkel voor medische doeleinden zal gebruiken, en dat die compleet anoniem blijven.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitbehandeld

Als je geconfronteerd wordt met een dodelijke of slopende ziekte die niet behandeld kan worden met de bestaande behandeltechnieken, heb je een enorme strijd in het vooruitzicht. De situatie accepteren is erg moeilijk en een zoektocht naar andere behandelmogelijkheden hoort vaak bij het onder ogen zien van de wekelijkheid. Alhoewel er misschien veelbelovend onderzoek plaatsvindt, tikt de tijd. Wachten tot eventuele medicijnen beschikbaar komen is gewoon geen optie als je geen tijd te verliezen hebt.

Maar wachten hoeft niet de enige optie te zijn. Veelbelovende nieuwe medicijnen kunnen onder strikte voorwaarden beschikbaar gemaakt worden voordat de formele en langdurige autorisatieprocessen van deze medicijnen afgerond zijn. Wij hebben het bij dit soort versnelde toegang graag over Fast Track Treatments.

Fast Track Treatments voorzien jou van een keuzemogelijkheid als er geen reguliere opties meer beschikbaar zijn voor jou. Je kunt ervoor kiezen een veelbelovend medicijn te gebruiken dat jouw situatie kan verbeteren en je accepteert daarbij de risico’s die gepaard gaan met een medicijn dat nog niet volledig geregistreerd is.

Bij myTomorrows geloven we in keuzevrijheid. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat patiënten in nood kunnen kiezen voor versnelde toegang tot de nieuwste veelbelovende behandelingen die hun leven wellicht zouden kunnen verlengen of hen zelfs zouden kunnen redden.

We zijn een commerciële sociale onderneming, ten zeerste bewust van de grote verantwoordelijkheid die we dragen....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Ook deze nacht zullen er rivieren van bloed vloeien
Als ik 's avonds ga slapen, wil ik een concreet antwoord kunnen geven op de vraag:
« Heb ik vandaag mijn best gedaan voor andere mensen?
Als je dat niet doet, kun je evengoed vierentwintig uur in je bed blijven liggen. »
Mads Gilbert (Noorse urgentiearts in Gaza)

Nicky's agenda in de kijkerhttp://nickysplace.nl/agenda
Gezonde boeken (1) in de kijkerhttps://www.ortho.nl/boeken
Gezonde boeken (2) in de kijker: http://www.succesboeken.com
Gezonde lezingen in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: