29 jul. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 130In de kijker :

* Slaap maar rustig verder
* Prikkeltjes
* Patiënt online
* Zwanger in Europa
* Gezond groen
* De flopkip
* Bezwaren
* Aspartaam en Alzheimer
* Wob op de schop
* Mag het ietsje meer zijn?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slaap maar rustig verder

Mensen die het vlees van varkens of kalveren hebben gegeten dat was besmet met het verboden antibioticum furazolidon, lopen geen gezondheidsrisico. Dat schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit had vrijdagmiddag, op basis van het lopende onderzoek, al bekendgemaakt dat consumenten 'geen ontoelaatbaar gezondheidsrisico' hebben gelopen. "De inname door mensen is lager dan die in het algemeen als veilig kan worden aangeduid", aldus Dijksma. Eerder vrijdag werd bekend dat de afgelopen week meer dan honderd bedrijven in de veeteelt hun deuren hebben moeten sluiten omdat ze vervuild voer hadden gekregen. In Europa rust een verbod op dat middel, omdat het kankerverwekkende stoffen bevat. Bij de gesloten bedrijven stonden duizenden varkens en kalveren op stal. http://www.nieuws.nl/algemeen/20140725/Vervuild-varkens--en-kalfsvlees-niet-gevaarlijk

Het Openbaar Ministerie zegt intussen: 'Furazolidon is een in Nederland verboden antibioticum. Het eten van vlees van dieren die behandeld zijn met dit middel kan schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid.': http://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162930/doorzoeking/

'Het zou kunnen dat...' : De veiligheid van het nanomateriaal SAS in voeding blijft onzeker. Voedseladditief E551 bestaat uit ‘synthetisch amorf silica’ (SAS) en wordt toegepast als antiklontermiddel. Het is aanwezig in producten als coffeecreamer, soep-, saus- en kruidenmixen. In de studie heeft het RIVM berekend hoe hoog de concentratie van silica in de lever van de mens kan worden als hij levenslang voedingsmiddelen met SAS eet. Vervolgens is deze concentratie vergeleken met de concentratie in de lever van proefdieren waar SAS ontstekingseffecten veroorzaakte. De berekende concentratie in de lever van de mens waren op hetzelfde niveau als bij deze proefdieren waar effecten zijn gevonden. Dit suggereert dat gezondheidseffecten als gevolg van SAS in voeding mogelijk zijn:  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Veiligheid_nanomateriaal_SAS_silica_in_voeding_onzeker

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Hepatitis E : gisteren was het World Hepatitis Day 2014. Door de internationale media wordt met name  aandacht geschonken aan de milde hepatitis E aandoening. Een studie heeft namelijk uitgewezen dat één op de 3000 bloeddonors in de UK drager is van dit virus. Ondanks dat er nog geen medicijn tegen de E-variant bestaat, zal een vaccin zeker niet lang op zich laten wachten. China heeft hier al sinds 2011 de beschikking over en de WHO verwacht in oktober van dit jaar een evaluatierapport van een speciale commissie. Met wereldwijd 20 miljoen infecties per jaar, zal dit ongetwijfeld voor big farma weer een kaskraker van jewelste zijn : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/en/

* Jongens en kanker: Kanker van de orofarynx (het deel van de keelholte net achter de mondholte) als gevolg van een besmetting met een virus uit de klasse Humaan Papillomavirus (HPV) is de laatste jaren sterk toegenomen. De vraag stelt zich of we ook jongens tussen 12 en 18 jaar moeten vaccineren. Daarover zijn de meningen verdeeld. Het is immers nog niet onomstotelijk bewezen dat de huidige vaccins ook preventief zullen zijn tegen keelkanker door HPV en bovendien is het aantal gevallen van keelkanker klein in vergelijking met baarmoederhalskanker: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=%20%2016370%20%20%20%20&preview

* Huisarts geprikkeld: Velen met medische indicatie worden elk jaar gevaccineerd tegen de griep en de Mexicaanse griep. Nu is er een supervaccin in de maak en er is een nieuw poedervaccin dat u twintig jaar beschermt. Of u een griepprik zelf moet betalen, hangt van een aantal factoren af. Als u behoort tot de groep met medische indicatie, hoeft u niet te betalen. De huisarts krijgt dan een vaste vergoeding vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vergoeding vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie bedraagt voor het seizoen 2014-2015 van € 10,22 per toegediend vaccin: http://financieel.infonu.nl/verzekering/84917-vergoeding-griepprik-2014.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patiënt online

De plannen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier dateren uit 2008. Uitstel op uitstel volgde en toen de Eerste Kamer in 2011 tegen stemde leek het project definitief van de baan. Toch maakte het Landelijke Schakelpunt (LSP), de spil van het EPD eind 2012 een doorstart met hulp van Zorgverzekeraars Nederland. Voorwaarde: voldoende steun bij huisartsen en de Nederlandse bevolking. In januari 2014 hadden ruim 2,3 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor regionale gegevensuitwisseling.

Een poging van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tegen te houden is woensdag afgewezen door de rechtbank in Utrecht.

De manier waarop het systeem, het zogeheten Landelijk Schakelpunt, is ingericht is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. Uitwisseling van medische gegevens kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen, aldus de rechtbank. Artsen schenden ook hun geheimhoudingsplicht niet. In overleg met de patiënt kunnen bepaalde delen uit hun dossier worden weggelaten.

De VPH is de kleinste huisartsenvereniging in Nederland. Andere grotere belangenclubs zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging gingen wel akkoord met het uitrollen van het Landelijk Schakelpunt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwanger in Europa

Al vier jaar lang houden de Europese lidstaten een door het parlement goedgekeurde richtlijn over een uitgebreid zwangerschapsverlof en verbeterde rechten van jonge moeders in de diepvries. Het is immers crisis en dan wegen sociale rechten niet echt door. De Commissie wil het voorstel zelfs helemaal schrappen. Ze gebruikt daarvoor een trucje, namelijk zwangerschapsverlof en vrouwenrechten klasseren als administratieve rompslomp.

Vooral het argument dat er in tijden van crisis geen ruimte is voor fundamentele rechten is bizar. Precies omdat Europa kampt met een  crisis, ervaren steeds meer vrouwen discriminatie op het werk. Ondanks wetgeving die dat verbiedt, moeten vrouwen in sommige landen bij de ondertekening van hun contract meteen ook een niet-gedateerde ontslagbrief signeren. Die wordt dan gedateerd op het ogenblik dat ze zwanger zijn. Dat soort praktijken neemt toe in Europa.

De lidstaten blokkeren nu al vier jaar een democratisch gestemde Europese wet. De Commissie, die eerder welwillend was ten opzichte van de directieve lijkt nu gedwee de lidstaten te willen volgen, in plaats van het parlement te verdedigen.

Commissaris Kallas bevestigde eerder dat het zwangerschapsverlof 'een kandidaat is voor terugtrekking'. Het is goed dat alle jonge moeders en vaders dat weten. Voor de Unie is de bescherming van hun rechten als jonge ouders dus simpelweg 'rompslomp'.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond groen

Rijksoverheid : 'Groene thee voorkomt cognitieve achteruitgang'

Een onderzoeksgroep van Kanazawa University heeft, op basis van hun cohortstudie, geopperd dat het drinken van groene thee cognitieve achteruitgang voorkomt.

Het begin van (milde) cognitieve gebreken bij mensen die groene thee drinken, komt minder voor dan bij mensen die geen groene thee drinken. Koffie en zwarte thee vertoonden geen effect. De resultaten van deze meer dan vijf jaar durende studie zijn gepubliceerd in Plos One (online, op 14  mei 2014).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De flopkip

De ‘Hollandse kip’ die Albert Heijn sinds kort verkoopt als vervanger van de plofkip, is niet ‘verantwoord’ en leeft niet onder ‘goede leefomstandigheden’. Albert Heijn misleidt haar klanten door dit toch te beweren. Zo heeft de Reclame Code Commissie bepaald na een klacht van Wakker Dier. De Hollandse kip is de Albert Heijn-variant van de ‘Kip van Morgen’. Deze kip was het antwoord van de supermarkten na aanhoudende kritiek op de plofkip.

De nieuwe kip heeft het echter amper beter. Zo leeft ze met 19 in plaats van 21 kippen op een vierkante meter, komt nooit buiten en mag slechts enkele dagen langer leven. Zowel over het dierenleed als over de milieuvervuiling liegt Albert Heijn, oordeelt de Reclame Code Commissie. De Commissie noemt Albert Heijn ‘misleidend en daardoor oneerlijk’. De Reclame Code Commissie is het eens met Wakker Dier dat sprake is van ‘minimale verbeteringen in dierenwelzijn’ ten opzichte van de plofkip.

De kippen worden echter nog steeds met 19 – in plaats van 21 bij de plofkip – per vierkante meter in de stal gestopt. Dat is een smartphone extra aan leefruimte per kip. Ze komen nooit buiten en leven slechts een paar dagen langer dan hun ploffende soortgenoten. Wakker Dier noemde deze nieuwe kip dan ook ‘plofkip in flauwekulsaus’. In een publieksverkiezing werd ‘flopkip’ gekozen omdat dit uit dezelfde letters bestaat, waardoor er – net als voor de plofkip – nauwelijks iets verandert.

http://www.duurzaamnieuws.nl/albert-heijn-misleidt-hollandse-kip-net-plofkip/

Update: Albert Heijn zal zijn Hollandse kip niet meer aanprijzen met mededelingen als '100 procent verantwoorde kip' en 'goede leefomstandigheden'. Naar aanleiding van de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) zegt de supermarkt de betreffende woorden in de reclame aan te passen. In plaats van de leefomstandigheden van de dieren daadwerkelijk te verbeteren, passen zij vooralsnog dus enkel de woorden uit de reclame aan. http://www.biojournaal.nl/artikel/16441/AH-past-kip-advertentie-aan-in-plaats-van-leefomstandigheden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezwaren

In de brochure 'Bezwaren tegen vaccinaties' geeft het RIVM min of meer toe dat vaccineren gelijk staat aan experimenteren (in hun woorden : 'voortschrijdend inzicht').

Kritische prikkers : De kritische prikkers stellen wetenschappelijke resultaten ter discussie en benadrukken risico’s en bijwerkingen van vaccinatie. Zij wijzen er op dat nog niet alle bijwerkingen bekend zijn, met name bij de introductie van nieuwe vaccins. Per definitie hebben zij dan gelijk, omdat alleen op lange termijn bekend is welke langetermijneffecten er zijn". Soms ontstaat het beeld dat er sprake is van een soort verzet tegen de overheid, zoals dat ook op allerlei andere manieren zichtbaar kan worden in de samenleving.

Antroposofen : Een deel van de antroposofisch denkende ouders komt dus niet op een regulier consultatiebureau. Dit in tegenstelling tot de bevindelijk gereformeerden. Er zijn voor zover bekend geen bevindelijk gereformeerde artsen die vaccinatie afwijzen, of zij manifesteren zich niet publiekelijk. Voor de langere termijn mag verwacht worden dat er vaccinatie-weigeraars zullen blijven in antroposofische kring. Gezien de groei van het aantal leerlingen op vrije scholen in de afgelopen 25 jaar, zullen steeds meer mensen in aanraking komen met deze ideeën en ze overnemen.

Homeopaten : Bij homeopaten ligt de nadruk op de (vermeende) schadelijke gevolgen van vaccinaties. Ze verschillen hierin van antroposofen die de zinvolle betekenis van kinderziekten benadrukken. Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dat wil zeggen dat deze methode het zelfgenezend vermogen op een natuurlijke manier stimuleert en versterkt. Homeopathie bestaat ruim 200 jaar.

Conclusie RIVM : Dat vaccinaties bijwerkingen kunnen geven staat niet ter discussie. Ook staan kritische prikkers niet alleen in hun kritiek. Bij alle groeperingen die aarzelend of afwijzend staan tegenover vaccinatie zal een dreiging met dwang een tegengesteld effect hebben en het gesprek bemoeilijken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspartaam en Alzheimer

De meeste volksgezondheid instanties en voedingsdeskundigen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland bevelen nog steeds kunstmatige zoetstoffen aan als een aanvaardbaar alternatief, dat zelfs de voorkeur heeft boven suiker. Dit gebrekkige advies kan zeer ernstige gevolgen hebben voor degenen die dat advies opvolgen.

Alle soorten kunstmatige zoetstoffen kunnen grote schade aanrichten aan uw gezondheid op een aantal verschillende manieren. Aspartaam is misschien wel de ergste van het stel. Het heeft een lange lijst van studies die wijzen op de schadelijke gevolgen, variërend van hersenbeschadiging tot een voortijdige geboorte.

Aspartaam is ook de nummer één bron van klachten over bijwerking bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), met meer dan 10.000 ingediende klachten en meer dan 91 gedocumenteerde symptomen die verband houden met het gebruik ervan.

Onlangs bewezen studies ook het aanhoudende vermoeden dat kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, een ernstige vorm van dementie waarvan nu wordt gedacht dat ieder jaar meer dan een half miljoen Amerikanen hier de dood door vinden.

De belangrijkste oorzaak van de schade blijkt vergiftiging door methanol te zijn, een probleem dat veel in verband wordt gebracht met aspartaam in het bijzonder.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wob op de schop

Met een nieuw wetsvoorstel maakt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) het moeilijker om overheidsinformatie op te vragen. De minister wil vermeend misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur stoppen (WOB). Misbruik dat schromelijk wordt overschat, blijkt uit nieuwe cijfers. Als het om transparantie bij de overheid gaat, blijft het in Nederland bij mooie woorden.
Vooral gemeenten en politie zouden door gesjeesde juristen en gehaaide commerciële bureautjes bestookt worden met geniepige, zinloze en zeer omvangrijke Wobverzoeken. Dit in de hoop dat het betreffende orgaan niet op tijd kan reageren en dus een dwangsom moet uitbetalen. Aan deze verspilling van gemeenschapsgeld wil Plasterk een einde maken. Wie kan hier nu op tegen zijn?

In 2012 deed toenmalig Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) een voorstel voor een nieuwe Wob die veel bezwaren van activisten zou ondervangen. Dit voorstel sloot aan bij enkele internationale verdragen en hoe andere landen met de Wob omgaan. Er zou bijvoorbeeld een landelijk register van openbare documenten komen, net zoals in Noorwegen. En overheidsinformatie zou actief openbaar gemaakt moeten worden, een streven dat al sinds de invoering van de eerste Wob in 1980 telkenmale wordt genoemd. Actieve openbaarmaking dwingt de overheid immers haar eigen informatie op orde te krijgen, iets waar burgers én de overheid zelf enorm van profiteren.

Er is op dit moment maar één echt machtsmiddel om onwillige overheidsdiensten bij de les te houden: de dwangsom. Activistische wobbers zijn niet uit op geldelijk gewin, maar willen wél een stok achter de deur hebben om bestuursorganen aan het werk te zetten.

https://decorrespondent.nl/1462/Alle-mooie-woorden-ten-spijt-de-overheid-blieft-geen-pottenkijkers/106256684842-68185806

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mag het ietsje meer zijn?

De website Gezondheid en Wetenschap is een initiatief van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, financieel mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. 'U vindt het moeilijk om kaf van koren te scheiden? Gezondheid-en-Wetenschap wil daar iets aan doen. Voor u houden we dag in dag uit het mediagenieke gezondheidsnieuws tegen het licht. We becommentariëren de meest opvallende krantenkoppen en brengen ruimere achtergrondinformatie over de wetenschappelijke oorsprong van het nieuws. Zo nodig brengen we nuanceringen aan. Om dat te realiseren werken we nauw samen met onafhankelijke artsen en experts van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, kortweg Cebam.' 
Voorbeeldje van een G&W artikel : 'Momenteel nemen 1,5 miljoen Belgen elke dag een statine of cholesterolverlager. Als het van sommige Belgische experten afhangt, zou dit aantal beter verdubbelen. De nieuwe Amerikaanse richtlijnen hadden reeds in de VS heel wat stof doen opwaaien omdat ze aanzetten tot een sterk verhoogd gebruik van statines. Tachtig procent van de mensen die tussen 60 en 75 jaar oud zijn zouden ervoor in aanmerking komen.'

Conclusie van G&W : 'Gezonde mensen moeten op basis van correcte en volledige informatie zelf oordelen of ze het de moeite waard vinden om dagelijks een statine in te nemen. Het is te verwachten dat burgers hierover een verschillend idee hebben, omdat het gaat om het afwegen van kleine voordelen tegenover kleine nadelen of ongemakken.'


Kritische kanttekening : 'Gezonde mensen moeten op basis van correcte en volledige informatie ZELF oordelen....'??? Statines krijg je niet zonder recept, dus zal het oordeel van de huisarts/specialist (die je zegt dat je ziek of dood kan gaan wanneer je deze pillen niet neemt) heel wat zwaarder wegen dan je eigen gevoel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Als je niet oppast,
zorgen de kranten ervoor
dat je mensen gaat haten
die onderdrukt worden.

Terwijl je ondertussen
de mensen gaat waarderen
die voor die onderdrukking
verantwoordelijk zijn...
Malcolm Little (X)

Foodwatch in de kijker : https://www.foodwatch.org/nl/
Paarden in de kijker: http://www.animuluce.be/agenda.html
Gezonde agenda in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: