15 jul. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 129


In de kijker :

* Uit de oude doos
* Prikkeltjes
* Prikzorg
* Lager opgeleiden
* Vette beurs
* Breindoping
* België-Nederland
* Zwarte zorgdag
* Verhelderende docu's
* Dag vogels

Mededeling : bij hoge uitzondering zal er volgende week (wegens activiteiten elders) geen Aleph verschijnen. Dus graag tot over 2 weken!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit de oude doos

Medewerkers van een Amerikaans laboratorium hebben flesjes met het dodelijke pokkenvirus gevonden in een kartonnen doos. Tijdens het opruimen van het oude lab kwam de doos uit de jaren 50 tevoorschijn. Volgens een woordvoerder is er niemand in gevaar geweest; het virus was gevriesdroogd en ingesloten in zes dichtgesmolten reageerbuisjes. Wel wordt nog gekeken of het virus mensen ziek had kunnen maken als een buisje was gebroken. Dat onderzoek duurt zo'n twee weken. Ook zal worden onderzocht hoe de buisjes in de jaren 50 in het archief terecht zijn gekomen en waarom niemand meer wist dat zo'n gevaarlijk monster in het laboratorium bij de stad Washington werd bewaard. Het pokkenvirus, dat blaasjes op de huid van het slachtoffer veroorzaakt, kostte in het verleden het leven aan miljoenen mensen. Door een wereldwijd vaccinatieprogramma werd de ziekte in de jaren '70 volledig uitgeroeid in de natuur. De buisjes zijn inmiddels veiliggesteld door het Center for Disease Control, een van de twee plekken op de wereld waar het virus nog wordt bewaard. http://nos.nl/artikel/672526-pokkenvirus-in-kartonnen-doos.html

Update : twee van de zes buisjes bleken inderdaad nog een levend intact virus te bevatten en hadden een potentieel infectiegevaar voor de buitenwereld kunnen opleveren.

Miltvuur: Het CDC wordt de laatste tijd behoorlijk in verlegenheid gebracht. Nog geen 4 weken geleden ontsnapte een levensgevaarlijke Antrax bacterie door een ongelukje in een overheidslaboratorium. 'Dit had nooit mogen gebeuren', zegt de directeur van het CDC. http://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/anthrax-exposed-scientists-cdc-atlanta-live-bacteria

En het houdt niet op : afgelopen vrijdag werd een derde labknutselfoutje genoteerd : een relatief goedaardig griepmonster kwam in contact met een gevaarlijke H5N1 vogelgriepstam (bron: zie nytimes link hierboven).

Uit de oude doos (1) : Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 17-06-1999: Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bewaart als enige instantie ter wereld levend verzwakt pokkenvirus om vaccins mee te maken. De Volkskrant (22 april 1999) schreef onlangs dat dit instituut een Amerikaanse bestelling had gehad voor 40 miljoen doses pokkenvaccin. Blijkbaar neemt de Amerikaanse overheid de dreiging van een pokkenepidemie uiterst serieus. http://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/terroristen-redden-pokkenvirus

Uit de oude doos (2) : In een vriezer troffen medewerkers van de afdeling Virologie van het Erasmus MC ruim honderd griepvirussen aan, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën. “Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968 dat is overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien., aldus moleculair viroloog dr. Ron Fouchier - Erasmus MONITOR (april/mei 2006) : http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/225480/2295298/pag_11-18_knutselen.pdf

Slotopmerking : officieel zijn er 2 plekken op aarde waar het pokkenvirus opgeslagen zou liggen (het RIVM/Erasmus wordt echter nergens genoemd) : in Atlanta (Amerika) en in Novosibirsk (Rusland). Conclusie : het gevaar van het incidenteel verspreiden van een virus 'van binnenuit' lijkt inmiddels vele malen groter dan het risico op een terroristische bio-aanval...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* De kip en het ei : Het zal weinigen bekend zijn dat sinds 2006 kippen volgens een EU-verordening blijken te worden gevaccineerd tegen o.a. salmonella (3x). Vaccinbijsluiter AviPro SALMONELLA DUO vermeldt als waarschuwing : 'Aangezien het vaccin is vervaardigd met levende, geattenueerde micro-organismen, dienen passende maatregelen te worden genomen om besmetting van de behandelaar en andere mensen die aan het proces meewerken te voorkomen. Een ander soortgelijk beschikbaar vaccin, Nobilis Salenvac, bevat als adjuvans thiomersal (kwik). Aanvullende info: 'Nederlandse pluimveehouders, dus ook biologische, zijn wettelijk verplicht om hun dieren te vaccineren tegen New Castle Disease (NCD). Daarnaast worden de biologische vleeskuikens, net als gangbare, gevaccineerd tegen enkele veelvoorkomende aandoeningen om te voorkomen dat ze ziek worden. Bron: http://www.bionext.nl/consument/wat-is-biologisch/antibioticachecker/vragen-en-antwoorden-over-biologische-kip#sthash.v6I90Yca.dpuf

* Vaccin werkt nog steeds niet : Bij één op de vijf Britse kinderen die langdurig hoest, is sprake van een recente kinkhoestinfectie. Dit stellen Kay Wang e.a. vast op basis van een prospectieve cohortstudie waarover ze in The BMJ schrijven. Vaccinatie kon de infectie niet tegenhouden. Bijna alle kinderen hadden de eerste drie prikken gekregen (bij 2, 3 en 4 maanden), en twee derde ook nog een booster op driejarige leeftijd. Bij 1 op de 5 kinderen was sprake van een recente kinkhoestinfectie, ook bij de kinderen die alle vaccinaties hadden gekregen. De kans op kinkhoest was duidelijk hoger bij de kinderen die de booster langer dan zeven jaar terug hadden gekregen dan bij de rest. Sommige kinderen hadden een boostervaccin gekregen dat tegen drie kinkhoestcomponenten werkt, andere een vaccin met vijf componenten: tussen die groepen was geen verschil. Overigens is het Britse schema vergelijkbaar met het Nederlandse: hier krijgen kinderen in het eerste levensjaar vier prikken en op 4-jarige leeftijd nog één. http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-1/145614/britse-kinderen-nog-vaak-kinkhoest.htm

* Uitbreiding doelgroep : Het HPV-vaccin Gardasil mag voortaan van de Europese Commissie ook worden gebruikt voor de preventie van anale kanker en premaligne anale laesies bij zowel vrouwen als mannen. Dat meldt de farmaceutische joint venture Sanofi Pasteur MSD. Deze verruimde indicatie kan de vraag oproepen of ook jongens tegen HPV moeten worden ingeënt. Vorige week is een zogenaamd vaccinatiezorgmodel gepresenteerd aan de Tweede Kamer dat tot doel heeft om beschikbare vaccins die niet in het RVP zitten, toch een plek te geven in het zorgaanbod. De Gezondheidsraad en het ministerie van VWS willen dergelijke vaccins meer onder de aandacht brengen van zorgverleners en risicogroepen die er baat bij kunnen hebben. HPV-vaccinatie voor bepaalde risicogroepen die nu niet worden bereikt, kan onderdeel zijn van dit nieuwe zorgmodel, aldus de RIVM-woordvoerster. http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/145679/hpvvaccin-ook-inzetbaar-tegen-anale-kanker.htm

* Ab Osterhaus en het Ebola-virus : ('er wordt hard aan een vaccin gewerkt'): http://www.rtlxl.nl/#!/special-de-kijker-aan-zet-209937/89713e31-676f-3831-b6d0-05c7a4a9086f

* Pleit gewonnen : een ander Nederlands echtpaar uit Vlaanderen dat zich voor de rechtbank voor dezelfde feiten (weigeren verplichte poliovaccin) moest verantwoorden als een koppel vorige maand, is bijzonder verheugd dat ook hun zaak vorige week door de rechter werd opgeschort (zonder straf, zonder boete). Beetje vreemd lijkt de totale mediastilte over deze zaak, terwijl de kranten hieraan een maand geleden ruimschoots aandacht gaven. Doorgaans worden alle gerechtelijke uitspraken in het nieuws opgenomen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikzorg

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een vaccinatiezorgmodel waarin alle vaccins de weg naar de burger kunnen vinden, ook wanneer zij niet worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De minister aan het woord : 'Met de Gezondheidsraad constateer ik dat in Nederland geregistreerde vaccins op de markt zijn die bijna niet worden gebruikt. Hierdoor blijft er gezondheidswinst liggen.

Vaccins die niet via het Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden en vaccins die niet specifiek bedoeld zijn voor patiënten met een individuele medische indicatie, worden nu nauwelijks gebruikt. Het gaat nu nog om een beperkt aantal vaccins, maar ik verwacht dat dit aantal in de toekomst toe zal nemen, vanwege de ontwikkeling van nieuwe vaccins met nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Het bekendste publieke vaccinatieprogramma, het Rijksvaccinatieprogramma, is op dit moment als een individuele aanspraak ondergebracht in de AWBZ. Ik ben voornemens om dit programma als een overheidsaanbod op te nemen in de Wet publieke gezondheid. In de praktijk zal er voor ouders niets veranderen. Wel biedt dit de mogelijkheid om de samenhang met de jeugdgezondheidszorg die in de praktijk vanzelfsprekend is, ook juridisch goed vast te leggen.

Begin volgend jaar zal ik hiertoe een wetswijziging naar uw Kamer sturen. Het is mij bekend dat bij het algemene publiek weinig kennis aanwezig is over vaccins die geen onderdeel uitmaken van de publieke vaccinatieprogramma’s. Ik kan mij dan ook goed vinden in het advies van de Gezondheidsraad om in te zetten op meer en betere publieksvoorlichting.'


Toevallig zou dit dan min of meer samenvallen met het op 1 januari 2015 overhevelen van de Jeugdgezondheidszorg naar gemeenten, die dan verantwoordelijk worden voor alle vormen van jeugdhulp.

Aanvullende informatie: De Wet publieke gezondheid is een Nederlandse wet die in 2008 is vastgesteld. Het is de wet die de uitvoering van door de Wereldgezondheidsorganisatie (WH0) aangenomen Internationale Gezondheidsregeling uit 2005 voorschrijft. De wet regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. De Nederlandse gemeente heeft op basis van deze wet de taak te zorgen voor een stabiele en goed samenwerkende openbare gezondheidszorg. Het aanbieden voor jeugdigen van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma valt hier eveneens onder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lager opgeleiden

Sinds 1 juli 2014 kunnen zwangere vrouwen in Vlaanderen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest bij hun arts of gynaecoloog. 'Dat is nodig', toont een Leuvense studie aan: vrouwen met een lagere opleiding of van buitenlandse origine zijn minder goed gevaccineerd tegen kinkhoest en griep tijdens de zwangerschap.

Vaccineren tijdens de zwangerschap is een vrij nieuw concept in Vlaanderen. Enkele jaren geleden deed de Hoge Gezondheidsraad de aanbeveling om zwangere vrouwen in te enten tegen kinkhoest en griep. De Vlaamse overheid wil dat tegen 2020 50% van de zwangere vrouwen zich laat vaccineren. Omdat er geen gegevens zijn over de opvolging van die aanbeveling, deed een Leuvense studie een steekproef. Die toont aan dat de vaccinatie in UZ Leuven op die korte tijd al op ruime schaal gebeurt: 42,8% van de zwangere vrouwen kreeg een vaccin voor griep, 39,2 voor kinkhoest.

Omdat de huisarts de aangewezen persoon is voor vaccinaties van volwassenen, werkt de dienst gynaecologie van UZ Leuven met een systeem waarbij de gynaecologen niet zelf vaccineren, maar vrouwen doorsturen naar hun huisarts.
http://www.uzleuven.be/gynaecologie-en-verloskunde/news/14/07/08/te-weinig-zwangere-vrouwen-laten-zich-vaccineren

De logica van de wetenschap : 'We weten pas of een vaccin werkt, als we het grootschalig hebben uitgetest.'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vette beurs

Pak hem beet 240 miljoen euro. Dat heeft Nationale-Nederlanden alvast opzij gezet om onder meer zijn allerhoogste medewerkers de komende tijd een extraatje van te kunnen geven. Het gaat om een pakket aandelen dat de verzekeraar vast heeft “gereserveerd” bij de beursgang van afgelopen week. 3 procent van de ruim 350 miljoen aandelen maximaal. De komende jaren zal een aanzienlijk deel daarvan hoogstwaarschijnlijk als bonus worden uitgekeerd aan de top.

Als dat allemaal terecht zou komen bij het topkader, komt dat neer op 2,4 miljoen euro per persoon. Het topkader bestaat uit ongeveer 100 man. Maar je moet nog wel corrigeren voor het feit dat een deel van de aandelen zal worden gebruikt voor een ‘spaarprogramma’ voor gewone medewerkers.  Een deel  wordt ook aangewend voor het uitkeren van in het verleden toegekende bonussen. Daar tegenover staat weer dat de waarde van het pakket is gebaseerd op de aandelenprijs nú. Mocht de koers stijgen, dan wordt de bonus weer hoger. Het gaat dus sowieso om een groot bedrag.

Het allerhoogste personeel van Nationale-Nederlanden, inmiddels omgedoopt tot NN Group, krijgt daarnaast nog een contante bonus uitgekeerd. Doorgaans is die even hoog als de aandelenbonus.  Over hoeveel jaar dat geld en die aandelen worden uitgekeerd, is niet duidelijk. Maar volgens een woordvoerder zou vijf jaar “aan de lage kant” zijn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breindoping

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid vindt het onwenselijk dat nogal wat jongeren medicijnen slikken om examenperiodes door te komen, terwijl die middelen daar niet voor bedoeld zijn.

Daar komt bij dat de middelen vaak illegaal worden aangeschaft, onder meer via internet. Het gaat vooral om angstremmers, slaapmiddelen en ADHD-medicijnen zoals ritalin. Deze middelen worden normaal gesproken onder strikte voorwaarden door een arts voorgeschreven.

Aanleiding was een enquête van EenVandaag onlangs waaruit bleek dat één op de tien jongeren dit soort middelen als 'breindoping' gebruikt als zij tentamens moeten doen, terwijl ze geen recept daarvoor hebben. Dat gebeurt veelal met medeweten van hun ouders. Eén op de 20 slikt ritalin, dat een oppeppend effect heeft.

Schippers overweegt in een publiekscampagne aandacht te schenken aan de illegale aanschaf van dit soort medicijnen.

De minister heeft geen aanwijzingen dat artsen dergelijke zware medicatie ten onrechte zouden voorschrijven. Ze neemt dan ook aan dat ze bijvoorbeeld via internet zijn gekocht, waar onder meer particulieren ze aanbieden. Dat is verboden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt volgens haar regelmatig meldingen hierover, waarna ze de websitehouder verzoekt deze advertenties te verwijderen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
België-Nederland

Jaarlijks laten grote aantallen Nederlanders zich over de grens behandelen. Het populairste land is België, om verschillende redenen. Het ligt nu eenmaal dichtbij, en veel Nederlanders in de zuidelijke grensstreek zijn al georiënteerd op Vlaanderen. Maar er speelt ook iets anders, iets wat rondzingt onder veel Nederlandse patiënten: die Belgische dokters zijn aardiger, doen meer voor de patiënt, nemen de tijd en gaan verder. Kortom: het idee bestaat dat de
Belgische zorg beter is dan die in Nederland.

Het is bepaald geen enkeling die zorg over de grens zoekt, blijkt uit navraag bij de zorgverzekeraars. Jaarlijks zoeken tienduizenden Nederlanders hun heil over de grens, om uiteenlopende redenen. Een woordvoerder van CZ laat weten dat in 2012 zo’n 23.000 van hun verzekerden naar België gingen voor zorg vanuit de basisverzekering, en nog eens 2900 voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Volgens de woordvoerder zijn de voornaamste redenen waarom mensen nu naar het buitenland gaan de verhalen over goede kwaliteit en snelle service, en het feit dat zij sowieso al op België gericht zijn. Soms is het dichtstbijzijnde ziekenhuis net over de grens.

Lees verder:
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/145499/is-belgie-beter.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwarte zorgdag

Een zwarte dag voor de zorg. Dat zegt voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV, nu de Eerste Kamer er dinsdag mee heeft ingestemd dat
gemeenten er zorgtaken bij krijgen. Dat proces gaat volgens haar 'te snel en onzorgvuldig'.

Van Brenk vreest dat tienduizenden werknemers in de zorg hun baan kwijtraken en dat 'ouderen, zieken en gehandicapten' aan hun lot worden overgelaten.

Zorgen zijn er ook bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de belangenvereniging Per Saldo, die opkomt voor mensen met persoonsgebonden budget.
'Wij merken grote onrust bij mensen die vrezen hun zorg of hun baan kwijt te raken', verklaart NPCF-directeur Wilna Wind. Ze is bang dat 'gemeenten op het laatste moment en tegen een zo laag mogelijke prijs gaan inkopen. Dat past helemaal niet bij de bedoelingen die er waren.'

Ouderenbond ANBO is juist wel positief.
'Uitstellen was geen optie meer; anders zouden mensen nog langer in onzekerheid zitten. Burgers én gemeenten hebben duidelijkheid nodig', verklaarde directeur Liane den Haan. Ze wijst er wel op dat iedereen moet wennen aan het nieuwe systeem. 'Ik hoop dat gemeenten de teugels niet te streng aantrekken en coulant zijn.'

Gemeenten zijn momenteel al verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp. Met ingang van volgend jaar komen daar de dagbesteding en begeleiding van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten bij.

Bron:
http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/zwarte-dag-voor-de-zorg/
Stel dat het Nederlandse zorgsysteem een gezicht heeft, hoe zou dat er dan uit zien? OPEN: https://www.youtube.com/watch?v=u2UNqQdZ1qk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verhelderende docu's

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Rundfunk) zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt. Nederlands ondertiteld: https://www.youtube.com/watch?v=GNXud8bkHDs#t=159

Ook deze bijzonder grondige documentaire 'Wir Impfen Nicht' over de vaccinatieproblematiek is het bekijken waard. Alle aspecten worden belicht, vele artsen komen aan het woord en natuurlijk ook gevallen van ernstige gevolgen. Een voorbeeld: alleen hulpstoffen die na de primaire bereiding van het antigeen (bacterie, virus, toxine) worden toegevoegd moeten gedeclareerd worden. In Infanrix Hexa (ook in België en Nederland gebruikt) trof een onderzoek toch kwik aan dat niet vermeld wordt. Thiomersal kan al in zeer kleine hoeveelheden problemen geven. Deze film zou de moeite waard zijn om Nederlands te ondertitelen.

Lees verder.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dag vogels

Bijen, vlinders, vissen, amfibieën en insectenetende vogels, ze lijden allen onder het gebruik van neonicotinoïden, een klasse van populaire pesticiden. Wetenschappers dringen aan op een verbod, of op zijn minst een meer gecontroleerd gebruik.

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceert deze week een studie van biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zij legden voor het eerst een verband bloot tussen de lokale achteruitgang van spreeuwen en zwaluwen en de aanwezigheid van het veelgebruikte landbouwgif imidacloprid, een soort neonicotinoïde.

De auteurs van de uitgebreide studie hebben ook een raad voor de bevoegde instanties. Die moeten plannen opstellen voor een sterke reductie van de giftige stoffen, en dat liefst over de hele wereld. In de Europese Unie is het gebruik van drie neonicotinoïden sinds december 2013 verboden op gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. Maar de wetgeving geldt voorlopig tot eind 2015.

In België en Nederland worden neonicotinoïden onder meer gebruikt in de fruitteelt, op mais, bieten, groenten zoals kool, sla en wortels maar ook op sierplanten en grasvelden. In tuincentra zijn ze onder meer als sproeistof, sticks en oplosbaar poeder te koop onder de namen Provado, Admire, Pokon (bevatten imidacloprid), Axoris (bevat thiamethoxam) en Calypso (thiacloprid).

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge concentraties neonicotinoïde : https://www.youtube.com/watch?v=C5e9uG-L-zM

-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Soms lijkt iets onmogelijk
tot het is gedaan
Nelson Mandela

Change in de kijker : http://www.changethinkpositive.eu/
Boek in de kijker : http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872497&PC=wk1428
Anders denken in de kijker: http://omdenken.nl/
Gezonde agenda in de kijkerhttp://www.gezondverstandavonden.nl/page32.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.


Geen opmerkingen: