1 jul. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 127


In de kijker :

* De rechter en het kind
* Prikkeltjes
* Oppeppertje
* Handenineen
* Darm en autisme
* Gezond verstand
* Cupje gezond (?)
* Hormoonverstoorders
* Paradox
* Kiplekker

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De rechter en het kind

Het begon op 1 mei 2011 : “Geen Ritalin voor dochter”

De rechtbank te Breda heeft aan een moeder de toestemming geweigerd haar zesjarige dochter het medicijn Ritalin toe te dienen. Ritalin wordt voorgeschreven in geval van adhd. Alhoewel de ziekte niet onomstotelijk werd gediagnostiseerd vroeg de vrouw in kort geding toch om deze toestemming omdat haar ex-echtgenoot en vader van het kind nadrukkelijk weigerde met het gebruik van Ritalin in te stemmen. De advocate van de man, mr. Lucy Habets: “Ritalin wordt ook wel ‘Kiddy’s cocaïne’ genoemd.

Er zijn vele studies waaruit blijkt dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij het gebruik ervan, met name vanwege de bijwerkingen op lange termijn. De studies zijn van dien aard dat er in ieder geval grote terughoudendheid op zijn plaats is bij het voorschrijven ervan. ‘Kinderen maken of breken’, dat lijkt de keuze voor Ritalin”, aldus de advocaat.

De voorzieningrechter laat zich niet uit over de vraag wie van de ouders, die beiden belast zijn met het ouderlijk gezag, het recht heeft te bepalen welk medicijn aan hun kind kan worden gegeven. Mr. Habets: “Voor de vader is duidelijk dat hij niet zonder meer buitenspel gezet kan worden. Het belang van het kind dient voorop te staan”. http://www.mulders-advocaten.nl/public/muldersadvocaten/media/flipbook/mei_2011/files/assets/seo/page1.html

Het eindigde op 26 juni 2014 : Na hoger beroep van de moeder en vervolgens van de vader heeft de rechter nu in al zijn wijsheid rechtgesproken.... de moeder is in het gelijk gesteld.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kindersterfte is het hoogst in landen waar het meest gevaccineerd wordt: 'Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Statistically significant differences in mean IMRs (infant mortality rate) were found between nations giving 12–14 vaccine doses and those giving 21–23, and 24–26 doses.' http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

* Toekomstverwachting farmaverkoop 5 topvaccins 2020 (kassa!) :
- Prevnar 143 (pneumokokken) – Pfizer : 2013 : 3,76 miljard – 2020 : 6,08 miljard
- Pentacel (DKTP-Hib) – Sanofi : 2013 : 1,53 miljard – 2020 : 2,34 miljard
- Gardasil (HPV) – Merck : 2013 :1,83 miljard – 2020 : 2,06 miljard
- Fluzone (griep) – Sanofi : 2013 : 1,23 miljard – 2020 : 1,82 miljard
- Pediarix (DKTP/Hep.B) – GSK : 2013 : 1,35 miljard – 2020 : 1,72 miljard

* Ouders mogen kind niet ongevaccineerd naar school sturen in NYC : Een rechter in New York City heeft beslist dat ouders hun kind niet ongevaccineerd naar school mogen sturen wanneer een andere leerling een ziekte heeft die via vaccinatie te voorkomen is. Maar ouders mogen, net als in andere staten, beroep doen op een uitzondering om religieuze redenen. Toen drie families onlangs gebruik maakten van deze regel, werden hun kinderen van school verbannen. Daarop spanden de gezinnen een rechtszaak aan tegen de stad New York. William Kuntz, rechter in het federale district Brooklyn, oordeelde dat religieuze bezwaren niet opwegen tegen de volksgezondheid. http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1928405/2014/06/25/Ouders-mogen-kind-niet-ongevaccineerd-naar-school-sturen-in-NYC.dhtml

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppeppertje

Vanaf 1 augustus 2014 basisimmuniteit altijd opbouwen met DKTP, ook bij kinderen vanaf 6 jaar :

In augustus 2013 is een nieuw DKTP-schema in het informatiesysteem Praeventis ingevoerd. Dit past bij het beleid dat sinds 1 januari 2012 gehanteerd wordt en in de Uitvoeringsregels RVP vermeld staat. Het betreft het beleid dat alle kinderen de basisimmuniteit opbouwen met DKTP, al of niet in combinatie met Hib en HepB. Ook kinderen van 6 jaar en ouder. Voorheen kreeg die oudere groep DTP aangeboden.

Omdat er in augustus 2013 nog veel kinderen waren die nog DTP-oproepkaarten hadden ontvangen, werd in de praktijk ook nog DTP-vaccin toegediend. Er werd daarom een overgangsperiode afgesproken tot 1 augustus 2014, waarin DTP-vaccinaties voor kinderen van 6 jaar en ouder ook goedgekeurd worden.

Voor kinderen die nog niet basis immuun zijn, plant Praeventis DKTP-vaccinaties. Wanneer er een DKTP-vaccinatie wordt gegeven wordt deze goedgekeurd, maar ook wanneer een DTP-vaccinatie wordt gegeven, zal Praeventis deze goedkeuren, mits het kind 6 jaar of ouder is.

Het goedkeuren van deze DTP-vaccinaties duurt tot 1 augustus 2014. Wanneer er na die datum nog ten onrechte een DTP-vaccinatie wordt gegeven, zal Praeventis deze afkeuren en ongeldig verklaren. Dit komt op de signaallijst en het wordt door DVP teruggekoppeld naar de JGZ. De JGZ dient dan alsnog een DKTP aan te bieden.

Bron : RVP Nieuws Jaargang 11, Nummer 7 / 26 juni 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handenineen

Gezamenlijke inkoop vaccins en geneesmiddelen wordt realiteit in EU. Tijdens de Raad van 20 juni in Luxemburg hebben de gezondheidsministers een overeenkomst gesloten over een gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor medische maatregelen tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals besmettelijke ziekten. De overeenkomst bepaalt een kader voor de gezamenlijke aankoop van vaccins en andere maatregelen tegen pandemieën.

Samen kunnen de EU-landen genoeg gewicht in de schaal leggen om ervoor te zorgen dat voldoende vaccins en medicijnen tegen redelijke prijzen beschikbaar zijn. Zo kan worden voorkomen dat bepaalde landen achter het net vissen, zoals nog gebeurd is bij de H1N1-pandemie in 2009 (de "Mexicaanse griep"). Die toestand was de aanleiding voor de Europese Commissie om een initiatief op dit gebied te nemen.

Maar deze overeenkomst gaat niet alleen over vaccins tegen pandemieën. De EU-landen kunnen de overeenkomst uitbreiden tot medische maatregelen tegen andere besmettelijke ziekten, zoals hiv/aids, hepatitis B of HPV.

De ondertekening van de overeenkomst is louter vrijwillig. Al 14 landen nemen deel aan dit baanbrekende initiatief. Nog eens acht landen hebben verklaard dat zij de overeenkomst later willen ondertekenen. Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken : « Ik feliciteer de landen die de overeenkomst hebben ondertekend, en ik roep de andere lidstaten op om zo snel mogelijk gebruik te maken van deze unieke gelegenheid om hun eigen burgers en de hele Europese bevolking te beschermen ».


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Darm en autisme

Een promotieonderzoek van Caroline de Theije van de Universiteit Utrecht laat een overtuigend verband zien tussen darmproblemen en afwijkingen in de hersenen. Zo ontdekte zij dat bij muizen die autistisch gedrag vertonen, ook de werking van de darmen is verstoord. Andersom blijkt een activatie van het immuunsysteem in de darmen gepaard te gaan met veranderingen in de hersenen en afwijkingen in het gedrag. Een dieet met speciale voedingsstoffen kan darmproblemen en afwijkend gedrag voorkomen. Caroline de Theije promoveert op 25 juni.

Kinderen met autisme hebben relatief vaak darmproblemen, maar over de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een relatie tussen de darmen en de hersenen bij autisme, waren onderzoekers het tot nu toe niet eens. Met haar promotieonderzoek laat Caroline de Theije nu overtuigend zien dat dit verband er bij muizen inderdaad is én dat het mogelijk is met een dieet processen in de hersenen te beïnvloeden. "Wij denken dat de interactie tussen de darmen en de hersenen ook voor mensen van belang is, maar om dat hard te kunnen maken is nog veel vervolgonderzoek nodig", benadrukt co-promotor dr. Aletta Kraneveld.

Het onderzoek van De Theije levert een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor de relatie tussen autisme-gerelateerde gedragsveranderingen en darmproblemen. In de darmen en hersenen van de muizen die autistisch gedrag vertonen, blijken namelijk ook de concentraties van bepaalde neurotransmitters af te wijken. Neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, spelen een belangrijke rol in de hersenen bij sociaal en emotioneel gedrag en in de darmen bij bijvoorbeeld het reguleren van ontstekingen.

Noot: Dit onderzoek is onder meer gefinancierd door Nutricia Research.

http://pers.uu.nl/verband-tussen-hersen--en-darmproblemen-aangetoon/

“De studie kan nog niet vertaald worden naar adviezen voor mensen”, aldus farmacologisch onderzoekster Caroline de Theije in De Volkskrant. “Maar dit betekent dat voeding mogelijk in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de behandeling van autisme.”
http://www.vakbladvroeg.nl/nieuws/artikel/518/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezond verstand

Gent
bant wifi uit kleuterscholen en crèches. "Voor zulke jonge kinderen heeft draadloos internet geen enkel nut. Op basisscholen kan draadloos internet wel maar als het geen verschil maakt, leggen we UTP-kabels", zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).

"We willen dat elk kind toegang heeft tot het internet op school maar we willen ook voorzichtig zijn", zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere. "Uit een rapport van de Vlaamse Overheid en contacten met wetenschappers blijkt dat we omzichtig moeten omgaan met de blootstelling aan straling veroorzaakt door draadloos internet of 'wifi'. Zeker bij jonge kinderen wordt aangeraden hen niet voortdurend aan sterke straling bloot te stellen en dat willen we dan ook garanderen in alle klassen. Het aantal scholen met wifi is trouwens vrij beperkt."

In haar nieuwe beleidsplan voor de scholen staat te lezen dat op alle plaatsen waar kinderen tussen 0 en 3 jaar verblijven wifi-installaties uit den boze zijn. Dat betekent dus dat in kinderdagverblijven en kleuterscholen geen draadloos netwerk aan zal mogen staan. Waar het geen verschil maakt, zullen UTP-kabels gebruikt worden in plaats van draadloze netwerken. Scholen waar al veel met tablets gewerkt wordt, zullen uiteraard wel wifi kunnen krijgen", zegt Decruynaere. "Er zijn nu nog scholen waar de leerlingen geen toegang hebben tot internet. Dat moet veranderen maar den wel met oog voor de risico's."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cupje gezond (?)

De Zwitserse voedingsreus Nestlé werkt aan een product dat mineralen en vitaminen à la de Nespresso-cups bevat.

Het product, mogelijk verkocht met een apart apparaat, zou je op jouw persoonlijke situatie afgestemde dosering kunnen leveren. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van een gesprek met een onderzoeksafdeling van Nestlé.

Op dit moment werken zo’n 15 man aan het project dat Iron Man is gedoopt. Nestlé heeft al een team van meer dan honderd onderzoekers die onder andere kijken naar de relatie tussen voeding en ziektes.

Nestlé brengt al medische voeding op de markt. De Zwitserse multinational, vooral bekend van koffiemerken Nescafé en Nespresso, denkt dat er een markt is voor voedingssupplementen op maat. De huidige producten zoals multivitamines zijn te generiek, aldus het bedrijf. Het zegt wel dat het nog vele jaren kan duren voordat voeding op maat voor consumenten mogelijk is.

Dus het duurt nog even voordat we onze dagelijkse maaltijden kunnen vervangen door een cupje voedingssupplementen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hormoonverstoorders

Wist jij dat voedselbedrijven zoals Unilever en McDonalds reclame maken op onze scholen en kinderdagverblijven onder het mom van educatie? Dit is mogelijk omdat er helaas geen wet is die dit verbied. foodwatch vindt het onacceptabel dat, in een tijd waarin één op de zeven kinderen te dik is, een bedrijf zoals McDonald's onze scholen kan binnendringen. Bovendien vindt 91% van de Nederlanders dat voedseleducatie geen taak is van de voedselindustrie. En 77% vindt dat kinderen op het kinderdagverblijf beschermd moeten worden tegen reclame van voedselproducenten. foodwatch wil dan ook dat de overheid een wet maakt die reclame van voedselbedrijven op scholen en kinderdagverblijven verbiedt!

De reclame van voedselproducenten op scholen en kinderdagverblijven is verpakt als 'educatieve activiteit', maar heeft in de praktijk vaak een commerciële boodschap. Denk aan de smeerdiploma's van Unilever op kinderdagverblijven, beweeg- en veiligheidsshows van Ronald McDonald op scholen en gesponsorde schoolontbijtjes met onder meer Venz hagelslag op de ontbijttafels. We moeten niet willen dat voedselproducenten zich bezig houden met de educatie van onze kinderen. De educatieve doelen van scholen en kinderdagverblijven zijn namelijk niet te verenigen met de commerciële belangen van de voedselindustrie. Kinderen zijn geen marketingobject en zeker binnen de onderwijsmuren moeten zij veilig kunnen leren en spelen.

Het mag duidelijk zijn: onderwijs, kinderopvang en voedselindustrie hebben volstrekt andere belangen. Kinderdagverblijven en scholen leren kinderen mondige burgers te worden; voedselbedrijven willen producten verkopen.

Vind jij ook dat kinderen beschermd moeten worden tegen deze kindermarketing? Teken dan onze petitie, gericht aan de Tweede Kamer. Eis samen met foodwatch van de overheid dat zij elke vorm van reclame voor voedselproducten op kinderdagverblijven en scholen verbiedt!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradox

Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken : Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder chronische ziekte. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal waarschijnlijk niet verder toenemen. Dit zijn enkele uitkomsten uit ‘Een gezonder Nederland’, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM, die op 24 juni werd aangeboden aan minister Schippers.

De levensverwachting van Nederlandse mannen is 79 jaar en behoort daarmee tot de hoogste van de Europese Unie. Vrouwen verwachten 83 jaar te worden; dat ligt rond het Europese gemiddelde.

Tussen 2012 en 2030 krijgen Nederlandse mannen er 3 jaar bij en vrouwen ruim 2 jaar. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is groot (6 jaar). De sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte is sterk gedaald en zal naar verwachting verder afnemen. De sterfte aan longkanker en dementie zal stijgen: in 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiplekker

Het overgrote deel van het kipschap in supermarkten is nog gevuld met plofkip. Zo blijkt uit een onderzoek van Wakker Dier naar het vleesschap van 10 verschillende winkels van de 10 grootste supermarktketens. Hoewel de supermarkten begin 2013 verklaarden dat de plofkip niet meer van deze tijd is en zo snel mogelijk vervangen moet worden, schotelen zij hun klanten nog steeds voornamelijk plofkip voor.  Zelfs in het best scorende filiaal was nog altijd 58% van het kipschap gevuld met plofkip, in de slechtste winkel was dit zelfs 95%.

Naar biologische kip moet de consument goed zoeken, want minder dan 1 op de 20 bakjes in het kipschap draagt het EKO-keurmerk. Dat is opmerkelijk want de supermarkten verklaarden ook ruim een jaar geleden ‘dat zij zich zullen inzetten om het marktaandeel aan scharrel en biologisch vlees te verhogen’.

Wakker Dier: “Nu, een jaar later, vullen supermarkten de schappen nog steeds met die kip die ze zelf niet meer van deze tijd vinden”.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het is niet de sterkste of de intelligentste die overleeft,
maar diegene die het beste kan omgaan met verandering”
(Charles Darwin)

Misvormde groenten in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=p2nSECWq_PE
Website in de kijker :  http://www.foodlog.nl/
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.nl/?PC=wk1426
Planetary Panoramas in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=azJaOQAGTJo
Agenda in de kijker http://www.gezondverstandavonden.nl/page33.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: