24 jun. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 126


In de kijker :

* Prikregistratie
* Prikkeltjes
* Veelbelovende speltherapie
* Read my lips
* De waakhond in de opvang
* In de grond boren
* Baby's gedijen in vuil
* Hormoonverstoorders
* De grote trukendoos
* Censuur (10)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikregistratie

Minister Asscher wil met de GGD in gesprek over de noodzaak van het registreren van de vaccinatiestatus van kinderen in de kinderopvang. Het RIVM adviseerde kinderdagverblijven onlangs om te registreren of kinderen wel of niet gevaccineerd zijn. Dit advies kwam naar aanleiding van de mazelenbesmetting in een Haags kinderdagverblijf eerder dit jaar.

Minister Asscher vindt het begrijpelijk dat ouders willen weten of er niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang zijn. Maar hij benadrukt dat kinderdagverblijven ouders niet kunnen verplichten om medische persoonsgegevens te delen. Dit is verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het RIVM is een voorstander van het registreren van deze gegevens. Dat kan dus alleen als ouders deze gegevens willen delen.

Zoals Asscher eerder al aangaf, is het juridisch niet mogelijk dat een kinderdagverblijf kinderen weigert op basis van hun vaccinatiestatus. Dit is in strijd met de wet. Gebeurt het toch, dan moet een rechter bepalen of het kinderdagverblijf een legitiem doel dient en of het weigeren van kinderen eraan bijdraagt dit doel te bereiken. Zo'n legitiem doel zou kunnen zijn dat een bepaalde ziekte zich in een bepaalde regio plotseling voordoet. Een kinderdagverblijf zou dan, met het oog op de veiligheid, ervoor kunnen kiezen niet-gevaccineerde kinderen tijdelijk te weigeren.

Kinderopvangeigenaren vinden het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen niet zo vreemd. Uit een enquête van RTL Nieuws onder 560 eigenaren bleek onlangs dat 5 kinderdagverblijven kinderen al weigeren vanwege hun vaccinatiestatus. Nog eens 118 vinden dat ze niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren als die zich aandien. Ze vinden dat de gezondheid van de andere kinderen en medewerkers gaat boven het recht van ouders om hun kind niet in te enten.
http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2014/6/Asscher-wil-aandacht-voor-registratie-vaccinatiestatus-1542147W/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Géén paracetamol vóór vaccinatie: Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het effect van paracetamol op het immuunsysteem van jongvolwassenen. Als paracetamol vóór vaccinatie werd ingenomen, was de hoeveelheid antistoffen lager dan wanneer vooraf géén paracetamol werd ingenomen. Dat komt omdat paracetamol een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem, het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het lichaam. Als paracetamol werd ingenomen ná de vaccinatie, werkte het vaccin even goed als wanneer er geen paracetamol werd ingenomen. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Paracetamol_ter_voorkoming_bijwerkingen_verlaagt_de_respons_op_vaccinatie

* Een ongeluk zit in een klein labhoekje: 75 laboranten in Atlanta (wetenschappers in dienst van de federale overheid) werden hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 13 juni door een procedurefout tijdens hun werk blootgesteld aan de levensgevaarlijke Anthrax bacterie. De werknemers worden nauwlettend in de gaten gehouden op symptomen van de ziekte en krijgen intussen een behandeling met antibiotica en een Anthrax-vaccin. 'Dit had nooit mogen gebeuren', zei de directeur van het CDC. http://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/anthrax-exposed-scientists-cdc-atlanta-live-bacteria

* Eye-opener : verschil in het aantal vaccins tot 14 mnd (net 1 jr) 'vroeger' en nu (net 30 jaar geleden, dus de jonge ouders van nu...) :
Vaccinatieschema 1983 (vanaf 3 maanden) : 3x DKTP + mazelen
Vaccinatieschema 2014 (vanaf 6/8 weken) : 4x DKTP – 4x HIB – 4x Hep.B - 3x Pneu – 1x Men.C – 1x BMR

* Vaccinatiefonds : Tsjechië is wereldwijd het 20e land dat een compensatieprogramma vaccinatieschade opricht (en nee, FR/Ndl/B horen hier nog steeds niet bij)... http://www.liberties.eu/en/news/vaccination-fund
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veelbelovende speltherapie

Drukke kleuters die de eerste tekenen van ADHD vertonen, kunnen worden geholpen met een nieuwe therapie, waar geen medicatie aan te pas komt.

De diagnose van ADHD wordt normaal gezien pas gesteld op de leeftijd van zeven of acht jaar, wanneer duidelijk wordt dat de kinderen zich niet kunnen concentreren in de klas. De kinderen krijgen dan vaak medicatie, zoals Rilatine, voorgeschreven.

Maar ook vier- of vijfjarigen kunnen al tekenen van ADHD vertonen. Een nieuwe behandelmethode richt zich op die kleuters, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er in de hersenen van heel jonge kinderen in hoog tempo nieuwe verbindingen worden gemaakt, zodat ze op die leeftijd heel goed kunnen leren. Na het vijfde levensjaar neemt dat leervermogen af. Therapeuten hopen daarom het brein van kleuters zo te veranderen dat ze helemaal geen ADHD krijgen, of althans in een minder ernstige vorm.

De therapie houdt in dat het kind een vijftal weken lang een aantal spelletjes speelt die bedoeld zijn om het concentratievermogen te versterken, net als het vermogen om te plannen, het geheugen en de impulsbeheersing. Het gaat bijvoorbeeld om variaties op bekende spelletjes als ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ of ‘Freeze dance’, een soort stoelendans zonder stoelen. Instructies krijgen de kinderen en hun ouders van de therapeut, maar de spelletjes spelen ze thuis, het liefst dagelijks.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Read my lips

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden…. Dit oude spreekwoord is overbekend en toch wordt het niet altijd serieus genomen.

Maar… een met
lippenstift charmant gekleurde mond is niet alleen maar mooi om te zien. Diezelfde lippenstift bergt ook een gevaar voor de gezondheid in zich, want er kunnen behoorlijk wat gifstoffen inzitten, die doordat de lippen met de tong natgemaakt worden, tenminste deels door het speeksel worden opgenomen en zo in het lichaam terecht komen.

Veel van de gebruikte stoffen in een conventionele lippenstift geven aanleiding tot zorgen, want ze zijn voor zover bekend een gevaar voor de gezondheid. Enkele van die stoffen worden ervan verdacht allergische reacties te geven en andere tonen zelfs een carcinogene werking. Hoewel dat al lang bekend is, zijn deze stoffen in zowel alle lippenstiften te vinden – evengoed in goedkope stiften als in dure merken.

Tot de gezondheid bedreigende stoffen horen bv. de uit aardolie gewonnen paraffine en mineraalolie. Formaldehyde als conserveringsmiddel en diethyl phthalate als bescherming tegen licht zit ook in veel lippenstiften. Beide stoffen geven een hoog risico op kanker.
Een Amerikaanse studie van de Universiteit van Californië, Berkeley (UCB), ontdekte dat lippenstiften een gevaarlijke hoeveelheid aan metalen als Aluminium, Cadmium, Koper, Titanium en vele anderen Toxinen bevat. Deze verschillende metalen worden in het lichaam opgeslagen en kunnen behoorlijke gezondheidsproblemen geen. Als koper en aluminium in de hersens komen, dan kunnen ze daar onherstelbare schade veroorzaken.

Ook de FDA (Food and Drug Administration) gaf opdracht voor een studie, waarbij 400 lippenstiften op koper werden getest. Het resultaat was, dat 95 % van de geteste lippenstiften een koperconcentratie aangaf, die de hoogst toegelaten waarde in chocoladerepen (!) overtrof. Toch kwam de FDA tot de conclusie, dat deze hoeveelheden koper geen gevaar voor de gezondheid betekenden…

Ben je een fan van je lippenstift, begin dan direct met het volgende: koop een nieuwe lippenstift. Er zijn uitstekende alternatieven voor de gangbare producten. U vindt ze in de natuurcosmetica! Deze gecertificeerde natuurlijke cosmetica ligt onder strenge controle. Hier worden voor het maken van lippenstiften uitsluitend gecontroleerde planten-extracten en/of gecontroleerde mineralen of natuurlijke pigmenten gebruikt met als geurstof etherische olie.
 

Bron (met dank aan Greet Berveling voor de samenvattende vertaling): http://www.zentrum-der-gesundheit.de/gift-im-lippenstift-ia.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De waakhond in de opvang

Wat zou er gebeuren als de Consumentenbond werd gefinancierd door Albert Heijn, Unilever en het ministerie van Economische Zaken? In de kinderopvang is dat een feit. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (
BOinK), vertegenwoordiger van 80 procent van de ouders, wordt grotendeels betaald door de ondernemers zelf. Hoe is BOinK zo'n machtige vertegenwoordiger van gevestigde belangen geworden?

Sinds 1995 worden ouders met kinderen op de crèche vertegenwoordigd door de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Waar in Kamerbrieven en regeringsstukken over dit beleidsterrein de woorden ‘na overleg met’ of ‘in samenspraak met de ouders’ staat, gaat het over BOinK. Een knappe positie voor deze belangenvereniging.

BOinK vertegenwoordigt naar eigen zeggen 80 procent van de ouders met kinderen in de kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en naschoolse opvang. Die 80 procent slaat op het percentage oudercommissies dat lid is van BOinK. Dit getal is
niet te controleren: de jaarverslagen zijn niet openbaar en BOinK weigert niet-leden inzage in de stukken.

Van verontwaardigde ouders strijdend voor de goede zaak, is BOinK veranderd in een projectbureau dat aan elke onderhandelingstafel zit. En sinds de invoering van de Wet Kinderopvang is er nauwelijks sprake van een verbetering voor de positie van ouder of kind.

Er zijn twee pogingen ondernomen een alternatieve oudervereniging op te zetten. Als nieuwkomers komen ze allerlei obstakels tegen. Zij komen niet in aanmerking komt voor subsidie: BOinK is er immers al. En dat is precies waar alle andere vernieuwers tegenaan lopen: BOinK is er al.
https://decorrespondent.nl/1259/de-waakhond-voor-ouders-in-de-kinderopvang-zal-nooit-echt-bijten/91502849669-4f17d9cb

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De grond inboren

Schaliegas is niet een stap voorwaarts, maar een stap achteruit. Deze fossiele brandstof kan grote lokale milieuvervuiling veroorzaken en is door methaanlekkages nog klimaatbelastender dan steenkool. De winningstechniek veroorzaakt aardbevingen – die het vervolgens weer onmogelijk maken om sterk vergiftigd water te scheiden van bodem, drinkwater, natuur en landbouw. Tegelijk is de voorraad klein, en de winning in Nederland niet of nauwelijks rendabel.

In Den Haag wordt hard gewerkt aan een ‘Structuurvisie Schaliegas’ – een plan wat aangeeft waar mogelijk schaliegasboringen kunnen plaatsvinden. Voor dergelijke plannen moet ook altijd een milieu-effect rapportage opgesteld worden. Een goede milieu-effect rapportage onderzoekt altijd verschillende mogelijkheden, in dit geval hoort daar ook de mogelijkheid ‘geen schaliegas’ bij.

Maar wie goed het plan voor het onderzoek leest, komt er al snel achter dat het onderzoek naar dit alternatief eigenlijk niet serieus wordt genomen en het vooral gaat om waar er naar schaliegas geboord kan worden – en dat is bijna overal.

De petitie van Milieudefensie is al meer dan 67 000 keer ondertekend: 'Ik roep de Tweede Kamer op geen boringen naar schaliegas toe te staan. Deze kunnen drinkwater, lucht en landbouwgrond vervuilen. Zijn slecht voor het klimaat en staan de overgang naar duurzame energie in de weg. Kunnen leiden tot aardbevingen en tasten het landschap aan met boortorens en tankwagens.'


Maar wat te denken van dit bericht ? Moskou financiert Europees verzet tegen schaliegas: Russische geheime diensten werken samen met en financieren Europese milieugroepen die campagne voeren tegen schaliegas. Op die manier wil Moskou de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verzekeren. Dat heeft de secretaris-generaal van de Navo, de Deen Anders Fogh Rasmussen, gezegd bij de vraag- en antwoordronde na een speech die hij gaf voor de internationale denktank Chatham House in Londen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baby's gedijen in vuil

De hygiënehypothese lijkt opnieuw waar te zijn. Een Amerikaans onderzoek toonde aan dat kinderen die gedurende hun eerste jaar vaak aan dierlijke huidschilfers, allergenen en normale huishoudelijke bacteriën werden blootgesteld,
minder vaak last kregen van astma, allergieën en piepende ademhaling. De resultaten werden gepubliceerd in het "Journal of Allergy and Clinical Immunology".

Eerdere studies hadden al aangetoond dat kinderen die op een boerderij opgroeien minder vaak leden aan astma en allergieën, terwijl kinderen die in de stad opgroeien er vaker last van hadden. Hoewel het onderzoek dat door de Johns Hopkins University in Baltimore werd uitgevoerd dit bevestigde, bleek dat timing een doorslaggevende rol speelt. Als kinderen die in de stad opgroeiden grotendeels vóór hun eerste verjaardag aan dierlijke huidschilfers, allergenen en huishoudelijke bacteriën werden blootgesteld, verminderde het aantal gevallen van allergie en astma in vergelijking met kinderen die later met deze factoren in aanraking kwamen.

Het onderzoek omvatte 467 pasgeborenen in de binnenstad van Baltimore, Boston, New York en St. Louis en duurde tot hun derde verjaardag. Gedurende deze tijd werden de kinderen regelmatig onderzocht en getest op allergieën, de ouders werden ondervraagd en er werden bacteriemonsters uit hun huizen genomen.

Het bleek dat kinderen die al vroeg in aanraking waren gekomen met dierlijke huidschilfers, uitwerpselen van kakkerlakken en bacteriën, tot hun derde verjaardag gezonder waren. Het beschermende effect bleek zelfs cumulatief te zijn: hoe meer allergenen waaraan een baby blootgesteld wordt, des te lager het risico op astma en allergieën. Van de kinderen die aan het eind van het onderzoek gezond waren, groeide 41 procent tijdens hun eerste levensjaar op in huizen met veel allergenen en bacteriën, maar dit was slechts het geval bij acht procent van de kinderen die leden aan allergieën en ademhalingsproblemen.
http://www.univadis.nl/medical-news/637cb1c0e806413fb968c05bcff261ba?WT.mc_id=UNI_UNL_WED_NL_nl_72#?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hormoonverstoorders

Per jaar € 31 miljard aan besparingen mogelijk in de Europese gezondheidsuitgaven door vermindering blootstelling hormoonverstorende stoffen.

HEAL, de Health and Environment Alliance, een netwerk van 65 NGO’s in Europa, waaronder WECF, die zich richten op de gezondheidsgevolgen van milieuschade, is naar buiten gekomen met cijfers waaruit blijkt dat blootstelling aan hormoonverstorende stoffen verantwoordelijk kan zijn voor meer dan 31 miljard euro per jaar aan gezondheidskosten in de Europese Unie.

Het onderzoek van HEAL toont duidelijk aan dat de gezondheidsvoordelen voor de publieke gezondheid enorm zijn  als de EU actie neemt om de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in ons dagelijks leven drastisch te verminderen.  Het volledige rapport van HEAL is hier beschikbaar.

Tegelijkertijd werd ook de roadmap over de definitie van criteria voor het identifceren van EDC's in pesticides en biocides werd gepresenteerd in het Europees Parlement. Een Roadmap to Nowhere, zo wordt de nieuwe richtlijn omschreven door WECF partner PAN-Europe.
http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2014/HEALrapport-gezondheidskosten.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De grote trukendoos

Sinds vorige week zagen al meer dan 4 miljoen mensen de nieuwste film van Compassion in World Farming. In deze film laten we zien met welke trucs reclamemakers en marketeers voedsel aan de man brengen.

De lezing in de film wordt gegeven door een actrice, maar alle feiten en het publiek zijn echt, evenals de ontzetting van het publiek bij de onthulling aan het eind van de film.

Doe mee: laat je vrienden zien hoe consumenten overgehaald worden vlees uit de vee-industrie te kopen. Deel de film op Facebook en Twitter.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (10)

Tiende en laatste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Dit laatste hoofdstuk heb ik opgedragen aan u, mijn collega-artsen.

Wij geneeskundigen vervullen een zeer belangrijke rol in de vormgeving van onze nationale cultuur. Artsen geven – in de meeste gevallen – richting aan de publieke opinie. Wat wij denken en zeggen wordt als betekenisvol ervaren. De beroemdste artsen uit de geschiedenis waren niet alleen eminent in hun beroep, maar stonden ook bekend om hun geletterdheid, hun toewijding aan hun geneeskunst en hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarvan ze deel uitmaakten. Ze stippelden de koers uit voor de spirituele cultuur van hun tijdperk.

Wij artsen hebben onze verantwoordelijkheden :
1. We moeten zorgen dat op ons gebied een werkelijk wetenschappelijke mentaliteit heerst.
2. We moeten een lans breken voor het gebruik van die methoden en therapieën die de belangen van onze patiënten het best dienen.
3. Om bovenstaande te bereiken moeten wij onze mennge en handelingen kunnen herzien.

Het resultaat van ons werk is gezondheid. Als wij ons best doen, is het resultaat gezondheid alom. Onze taak wordt steeds mooier. De methoden bestaan al. Wij hoeven ze alleen nog maar te leren. Xe kunnen vooruitgang boeken en verbeteren.

Om te beginnen moeten we de ontdekkingen van de moderne wetenschap in onze dagelijkse praktijk introduceren. Laten we beginnen met het inzetten van het principe van de deficiëntieziekten in therapie en preventie. Het werkt !


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het probleem is vaak
niet het gebrek aan nieuwe ideeën,
maar het loslaten van oude inzichten.
Dee Hock

Natuurwonderen in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=FiZqn6fV-4Y#t=426
Website in de kijker: http://soulvability.nl
Gezondheidsradio in de kijker : http://www.uitdaging.net/SLOG_podcast_2014.html
Geboortesite in de kijker : http://www.geboortebeweging.nl

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: