10 jun. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 124


In de kijker :

* De septische put
* Prikkeltjes
* Dus toch?
* Arts aan het woord
* De plaszak
* In het veld
* Smakelijk!
* Who pays the doc
* Geen weg terug
* Censuur (8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De septische put

In het nieuws op 3 juni: Drieënvijftig jaar nadat een katholieke instelling voor de opvang van zwangere meisjes in het West-Ierse Tuam werd gesloten, zijn er op het domein van de instelling ongeveer 800 babylichaampjes gevonden. De lijkjes - uit de periode van 1925 tot 1961 - werden aangetroffen in een grote septische put van het tehuis dat gerund werd door nonnen. Er was geen sprake van lijkkisten of een gedenkteken. 

Normaal kwamen zwangere Ierse meisjes in het opvangtehuis van de nonnen van Bon Secours hun onwettige baby's baren om de kinderen er dan veilig te laten opgroeien. Het tehuis was tussen 1925 en 1961 in handen van katholieke nonnen.

In het nieuws op 7 juni: Meer dan 2000 Ierse kinderen en baby's in katholieke instellingen waren volgens een recent opgedoken schokkend rapport uit de jaren '30 proefkonijn bij een (illegaal) difterie-vaccinexperiment van farmagigant Burroughs Wellcome (voorloper van GlaxoSmithKline). Uit het rapport blijkt dat de medische gegevens uit die tijd geen uitsluitsel geven over details van deze testen, noch wat er is gebeurd met de kinderen die tussen 1930 en 1936 dit experimentele vaccin kregen toegediend. Overleden? Ernstige bijwerkingen?

De Ierse minister van gezondheid werd inmiddels ingelicht en een woordvoerder van GSK heeft toegezegd dat de fabrikant een grondig onderzoek zal instellen naar deze, al meer dan 70 jaar oude, kwestie.

Bron :
http://www.irishcentral.com/news/Religious-orders-allowed-over-2000-Irish-children-to-be-used-in-medical-experiments.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes
 
* Een ziekte waar niet tegen ingeënt wordt : 'In 2012 is het aantal tbc-patiënten in Nederland voor het eerst onder de 1.000 gebleven. De voorlopige cijfers van 2013 laten zien dat er in dat jaar 848 tbc-patiënten in Nederland zijn gemeld. Dat betekent dat de dalende trend van tuberculose in Nederland ook in 2013 is doorgezet.' Logische gevolgtrekking: de verregaande plannen voor het ontwikkelen van een nieuw vaccin kunnen nu dus in de ijskast... http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Voor_het_eerst_in_de_Nederlandse_geschiedenis_minder_dan_1_000_tbc_patienten

* HPV-vaccin in de aanbieding : GAVI was al eerder in het nieuws met een jaarlijks toegezegd douceurtje van de Europese Commissie van 25 miljoen euro (ter ondersteuning van hun mondiale vaccinatieprogramma). Een extra geldprikkel van (hoe toevallig) 25 miljoen dollar ontvingen zij van The Children's Investment Fund Foundation om ook hun laatste droom te verwezenlijken : 30 miljoen meisjes in 40 landen tegen 2020 ingeënt met het HPV-vaccin. Er werd een superdeal gesloten met GSK (Cervarix) en Merck (Gardasil) waar GAVI de vaccins mag aankopen voor de luttele prijs van 4,50 dollar (meer dan 100 euro/dollar per prik goedkoper dan voor de 'rijke' westerse bevolking). http://www.fiercevaccines.com/story/gavi-nets-50m-mercks-gardasil-gsks-cervarix/2014-06-05#ixzz3440g3Fy1

* Vetspuitje : Uit een onderzoek bij meer dan 4.000 proefpersonen bleek dat een dagelijkse injectie met 3 mg liraglutide gedurende twaalf maanden een gewichtsverlies van gemiddeld 9 kilo veroorzaakte. Het blijven veelbelovende resultaten en daarom diende farmareus Novo Nordisk een aanvraag tot erkenning in bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA en zijn Europese tegenhanger EMA. Het Deense bedrijf maakt zich sterk dat het spuitje nog binnen het jaar op de markt kan komen. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=16287

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dus toch?

Natural News onderzocht een in Amerika gangbaar griepvaccin (Flulaval) dat ook aan zwangeren wordt toegediend. Het vaccin blijkt kwik (thimerosal, mercury) in een opmerkelijk hoge dosis te bevatten (25.000x hoger dan de EPA norm voor kwik in drinkwater). En dit ondanks de sussende verzekering van internationale overheidsinstanties dat kwik al lang niet meer als toevoeging in vaccins wordt gebruikt.

Dit prikkelde de nieuwsgierigheid... Laten we als voorbeeld 'VAXIGRIP' eens onder de loep nemen. Eén van de beschikbare griepvaccins in Nederland en België (ook aan zwangeren toegediend).

Wat blijkt ?
- De nederlandstalige bijsluiter van dit vaccin vermeldt GEEN thimerosal.
- De engelstalige bijsluiter van hetzelfde vaccin, maar in multidoses, vermeldt echter WEL kwik (met als extra waarschuwing: 'Thimerosal wordt geassocieerd aan allergische reacties').

Aan de fabrikant van het vaccin Sanofi werd om opheldering gevraagd. Het antwoord was duidelijk: Er wordt door Sanofi Pasteur MSD in Nederland geen Vaxigrip geleverd dat thiomersal bevat. Het zou interessant zijn om te weten of grootverpakkingen (multidoses van 10) tijdens het jaarlijks terugkerend griepseizoen gebruikt worden door huisartsenpraktijken en bejaardenoorden/verpleegtehuizen.

Interessant weetje uit het RIVM rapport 'Kwik en kwikverbindingen': Het Kwikbesluit heeft GEEN betrekking op het gebruik van kwikhoudende farmaceutische producten.

De officiële overheidswebsite (ANSM) in Frankrijk heeft daarentegen een lijstje van vaccins die nog steeds kwik bevatten, waaronder Vaxigrip en Hepatitis B. Met de veelzeggende opmerking : 'Het opstapelend effect van kwik in verschillende organen via voedsel en medicijnen, dient nauwlettend in de gaten worden gehouden'.

Wordt vervolgd (want verwarrende informatie)...

Bronvermelding:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arts aan het woord

Vroeger reageerde ik lichtelijk verontwaardigd, wanneer mensen mijn studie 'Medicijnen' noemden in plaats van Geneeskunde. Dat was het vak wat ik aan het leren was, de kunst van het genezen. Ik studeerde geen Medicijnen. Ik werd toch geen apotheker?

Ik leerde hoe het lichaam gebouwd is, hoe organen werken, hoe cellen werken, over bacteriën, virussen en schimmels, over ziekten en wat je ertegen kunt doen en ook hoe je met patiënten om moest gaan. Ja, ik leerde veel meer dan alleen 'medicijnen'. Wat dachten ze wel niet?

Zes jaar studie, honderden uren college, waarvan welgeteld 1 uur over voeding. En dat ging alleen over voedselallergieën bij kinderen. Misschien was het zelfs minder, want ik kan mij er niks van herinneren. Over de noodzaak van vitamines en mineralen voor de functies van het lichaam is nooit met enig woord gerept.

Artsen noemen Hippocrates de grondlegger van de geneeskunde, maar zijn belangrijkste boodschap klinkt niet door in de Geneeskunde opleiding, althans niet in de opleiding die ik gevolgd heb. Deze boodschap is: De natuur geneest, de arts is niet de meester, maar de dienaar van de natuur; hij dient de zieke terug te leiden naar gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur.

Ik leerde allerlei ziektebeelden en wat ik ertegen kon doen. De oorzaak van de ziekte was niet altijd duidelijk, maar het lag zeker niet aan de voeding, werd mij geleerd. But there’s a pill for every ill. Antibiotica, ibuprofennetjes, prednisonnetjes en wat nog meer gingen over de toonbank als snoepjes. "U heeft een klacht, die past bij die ziekte en daar heb ik dit pilletje voor." Of: "u heeft een klacht, geen idee waar het vandaan komt. Het gaat vast wel vanzelf over en anders zie ik u over twee weken terug." Of: "u heeft een klacht, alle mogelijke onderzoeken zijn gedaan. Er is niks gevonden, het zal wel tussen uw oren zitten."

De dokter van de toekomst is gespecialiseerd in de hele mens. De dokter van de toekomst bestrijdt geen ziekten, maar helpt de patiënt terug naar de natuur. Zij behandelt mensen in plaats van ziekten. Kijkt jouw huisarts verder dan de ziekte?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De plaszak

Medicijngebruikers in Overijssel mogen niet meer naar de wc, maar moeten hun urine opvangen in een plaszak. Dat is volgens het waterschap beter voor het milieu...

'Wij wilden manieren bedenken waarmee minder medicijnresten in het milieu terechtkomen. Het opvangen van de urine is er één van', zegt Charlotte van der Gun, projectleider bij het waterschap Groot Salland. Het gaat om een proef waarbij deelnemers hooguit een paar dagen een plaszak gebruiken.

In de zak zit een speciale gel die de urine omzet in een vaste stof waardoor de zak na gebruik gewoon in de kliko kan. 'De zak gaat in de verbrandingsoven en is dan veel minder schadelijk dan als de medicijnstoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.'

De resultaten van de proef moeten in 2015 bekend zijn.


Het wachten is op de volgende zak...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het veld

Iedereen staat dagelijks - thuis en op het werk - bloot aan elektromagnetische velden van telecommunicatie- en elektriciteitstoepassingen. De velden zijn afkomstig van bijvoorbeeld mobiele telefoons, zendstations, elektrische apparaten en elektriciteitsnetwerken. Deze apparatuur en de velden moeten voldoen aan Europese blootstellingslimieten ter bescherming van burgers of werknemers. Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken.

Michiel Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, zoekt naar oplossingen om problemen met EMV (elektromagnetische velden) communiceerbaar te maken. Het is belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en daardoor zelf keuzevrijheid hebben. Met de juiste kennis over EMV is het maken van keuzes makkelijker en weet u dat er alternatieven zijn. Niet iedereen is in staat om zelf deze keuzes te maken, denk bijvoorbeeld aan jonge kinderen. Als maatschappij moeten wij daarom nadenken over praktische oplossingen en afspraken over blootstelling aan EMV.
https://www.youtube.com/watch?v=R5nSZftyPAs

Het Kennisplatform EMV bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smakelijk!

PETA deelt een foto van snoep die laat zien waar de gelatine vandaan komt en de reacties klinken als: ‘Wonderlijk dat hier snoep van gemaakt wordt maar het kan me niets schelen want het is gewoon lekker’. Kortom het interesseert mensen niet hoe hun voeding in elkaar zit en waar het van gemaakt wordt.

Gelatine is een dierlijk product waarvan wel gezegd wordt dat het van varkenshuid gemaakt wordt maar pas op, er kan ook koeien en vissen materiaal in zitten. De productie van gelatine is niet consistent, men gebruikt wat er voor handen is.

Maar ach, daar gaat het niet om, het gaat in dit geval over de desinteresse voor de ingrediënten en sommige reacties waren zelfs zoiets van: ‘Ik ga nu naar de winkel, lekker snoep kopen!’. Zoals het er uit ziet maakt het mensen niks uit al wordt er overheen geplast als het maar zoet is en de zinnen bevredigd.

Blijkt maar weer dat de grote voedingscorporaties geen moeite hoeven doen om na te denken over de inhoud van hun producten, niemand lijkt het wat te kunnen schelen wat ze in hun maag krijgen.

Smakelijk eten! Wat zijn we ver verwijderd geraakt van de uitspraak van Hippocrates: ‘Laat voeding uw medicijn zijn en het medicijn uw voeding’.

Leg je vork eens neer en kijk naar wat er op je bord ligt. Ben je bewust van wat je in je lichaam stopt en stop met jezelf vergiftigen. Geef om wat je eet...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Who pays the doc

Als patiënt ben je soms erg onwetend. Schrijft je huisarts nu een geneesmiddel voor omdat een farmaceutisch bedrijf bij hem reclame ervoor heeft gemaakt? Ondanks dat het duurder en van lagere kwaliteit is. Werd hij vergoed om een wetenschappelijk congres bij te wonen? Krijgt hij commissie op een voedingssupplement? Of gaan zijn belangen nog veel verder en is hij aandeelhouder van een geneesmiddel?

Zelfs kleine geschenken hebben een impact op het voorschrijfgedrag van een huisarts, zo heeft onderzoek aangetoond. Blootstelling aan reclameactiviteiten van de industrie kan zelfs leiden tot een slechtere behandeling voor de patiënt!

Dat zijn zaken die de patiënt erg aanbelangen. Dr. Margaret McCartney maakt zich over de toestand in Groot-Brittannië erg veel zorgen en heeft daarom een website opgestart, whopaysthisdoctor.org. De website moet een (vrijwillig) registreerpunt zijn voor artsen, die er hun belangen kunnen declareren. Ze doen dit best vrijwillig vooraleer iemand anders dit aan de kaak stelt. Want de website is maar een eerste stap naar meer transparantie inzake financiële belangenvermengingen.

Hopelijk krijgt de Britse patiënt meer inzicht in waarheen de £40 miljoen per jaar gaat die de farma-industrie aan gezondheidswerkers besteedt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen weg terug

Gepensioneerd cardioloog Peter Bernink heeft in eigen beheer een thriller uitgegeven waarin hij een zorgverzekeraar en een ziekenhuis neerzet als misdadige organisaties.

Dat vertelt Bernink in een interview met het Dagblad van het Noorden. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis vertonen sterke overeenkomsten met Menzis en het Martini Ziekenhuis. Hoofdpersoon neuroloog Justus van Halen wordt door de zorgverzekeraar en het ziekenhuis dwarsgezeten bij het oprichten van een zelfstandige kliniek.

Dat is geen toeval, zo vertelt Bernink in het Dagblad van het Noorden, want het lukte hem niet om een Zelfstandig Behandel Centrum Cardiologie op te richten in Groningen, omdat Menzis een contract weigerde. Toch benadrukt hij in het interview dat zijn boek fictie is en dat bijvoorbeeld topman Roger van Boxtel in het echt niet net zo’n schurk is als de topman van verzonnen zorgverzekeraar Tauzorg.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (8)

Zevende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Het farmaceutisch kartel heeft door middel van zorgvuldig geplande propaganda-inspanningen een fiks aantal valse gegevens in onze geest weten te verankeren.

Enkele voorbeelden hiervan :

Bewering nummer 1 : Teveel vitamine C veroorzaakt nierstenen. Onjuist. Er is wetenschappelijk bewijs dat de onwaarheid van deze stelling staaft.

Bewering nummer 2 : In vet oplosbare vitaminen kunnen gevaarlijk zijn omdat ze zich in het lichaam opstapelen en giftig kunnen worden. Een slimme truc. Dat klinkt heel geloofwaardig. Het is zulke slimme PR, dat zelfs het merendeel van de dokters er oprecht in gelooft. Het wordt hen dan ook onderwezen. Ze hebben er nooit bewijs voor gezien, maar het stond zo in hun leerboeken.

Valse gegevens zijn wijd en zijd verspreide, ongeldige redeneringen, die na verloop van tijd als waarheid geaccepteerd worden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het grote gevaar is niet dat computers gaan denken
als mensen, maar dat mensen gaan denken als computers.
Sidney J. Harris

Website in de kijker : http://www.stefbos.nl/page/Home
Markt in de kijker : http://www.hollandsemarkten.nl

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
 
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: