17 jun. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 125


In de kijker :

* Minimaliseren
* Prikkeltjes
* Levensgevaarlijk
* Harddrugs over de grens
* De zes in de zorg
* Ecoland-tv
* Mededogen
* Transparante EU
* Bio-logisch
* Censuur (9)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimaliseren

Zeep en tandpasta bevatten antibacteriële stoffen als triclosan. In allerlei plastic producten stoppen fabrikanten graag de stof bisfenol A, omdat die bijdraagt aan de sterkte, duurzaamheid en hittebestendigheid ervan. Weekmakers worden gebruikt om kunststoffen buigbaar te maken, bijvoorbeeld in medische toepassingen als bloedzakken en maagsondes. Meubels en elektronische apparatuur bevatten vlamvertragers. En in cosmetische producten als shampoos en dagcrèmes zitten parabenen, conserveringsmiddelen die schimmelvorming tegengaan.

Dit alles in doses die zo minimaal zijn dat er geen enkele reden tot zorg is, verzekeren vertegenwoordigers van de fabrikanten. Zo stelt de Nederlandse Cosmetica Vereniging. dat parabenen onmisbaar en volstrekt veilig zijn, ook voor kinderen.

Het zijn niet alleen overbezorgde consumentenorganisaties en oververhitte milieuactivisten die aan de bel trekken. Afgelopen woensdag, op de Nationale Milieudag 2014, deden enkele verontruste wetenschappers bij een Ronde Tafel een poging de beschikbare kennis op een rij te zetten.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Geen straf voor ouders poliovaccinatie-weigering : Sinds 1966 is het in België verplicht, kinderen tussen twee en de achttien maanden oud tegen deze ziekte te laten vaccineren. Een koppel uit Riemst (B) weigerde echter hun dochtertje te laten vaccineren tegen polio, omdat zij van mening zijn dat het officieel-gebruikte vaccin te gevaarlijk is. Afgelopen woensdag heeft de correctionele rechter in Tongeren een opschorting van de straf uitgesproken, die het echtpaar had opgelegd gekregen in een eerdere zaak.  En dezelfde dag stond er in de rechtbank van Tongeren opnieuw een stel terecht voor een gelijkwaardige zaak en ook voor hen vorderde het openbaar ministerie de opschorting van de vaccinatieplicht.. Het betekent concreet dus, dat de plicht blijft bestaan, maar dat ouders die werkelijk bezwaar maken, nu een gefundeerde grond hebben voor hun beslissing om NIET te vaccineren en daardoor het ministerie van Gezondheid kunnen sommeren deze plicht op te schorten : http://www.wanttoknow.nl/nieuws/geen-straf-belgische-ouders-voor-vaccinatie-weigering/

* 'Van het melden van een bijwerking wordt iedereen beter ': nieuwe slogan van het Lareb (Nederlands Bijwerkingen Centrum) : http://www.lareb.nl/getdoc/7c269da3-50a6-4574-b9bc-f68660f40b06/Lareb-magazine.aspx

* Hoe serieus neemt Lareb meldingen van vaccinatieschade? : Uit een presentatie van Lareb op de Vaste Prikdag 2014 lijkt het alsof Lareb meldingen over schadelijke effecten van vaccinaties niet objectief beoordeelt of serieus neemt. In de presentatie zegt Lareb: meldingen zijn vaak ingegeven door:
1) geruchten (farmacomplot),
2) onzekerheid bij ouders/zorgverleners en
3) het verkeerd interpreteren van ‘diagnoses die in de mode zijn’.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Presentaties/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Veiligheidsbewaking_RVP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levensgevaarlijk

Wetenschappers van de universiteit van Wisconsin hebben een extreem dodelijk griepvirus ontwikkeld. Het virus evolueerde uit de Spaanse griep van 1918 die meer dan 50 miljoen levens eiste, dat schrijft de Britse krant The Guardian. De universiteit zegt dat ze de virussen ontwikkelt om zo toekomstige bedreigingen beter te kunnen behandelen. De evolutiemechanisme van griepvirussen worden onder de loep genomen door professor Kawaoka. Het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding oordeelde al dat het onderzoek iets kan bijdragen voor de algemene ziektebestrijding. Critici verwijten de wetenschappers echter dat het onderzoek gevaarlijk is en vraagt sponsors om geen financiële steun te bieden aan het onderzoek. "Het is een riskante bezigheid, zelfs in de veiligste labo's", zegt Lipsitch, professor epidemiologie aan Harvard School of Public Health. Verschillende wetenschappers bestempelen het onderzoek zelfs als krankzinnig. http://www.vandaag.be/wetenschap/152111_amerikaanse-universiteit-ontwikkelt-dodelijk-griepvirus.html

De commotie rond het labknutselen dichterbij huis (R'dam) van de afgelopen jaren ligt ons nog vers in het geheugen : 'Het ministerie van Economische Zaken heeft twee jaar geleden terecht een verbod uitgesproken op de publicatie van een onderzoek naar het H5N1-griepvirus. De rechtbank in Haarlem geeft het ministerie gelijk, onder meer omdat de onderzoekers iets nieuws hebben bedacht, namelijk hoe je het H5N1-virus via de lucht kan verspreiden: http://nos.nl/artikel/555836-verbod-artikel-erasmus-mc-terecht.html

Ron Fouchier (2012): 'Het virus van Kawaoka is net zo gevaarlijk als het mijne. Alleen zijn wij door Science gevraagd een experiment te doen waarbij je het virus direct ingeeft in de longen. Daar vallen die fretten van dood.' http://larsanderson.com/groene/interview-ron-fouchier/

Collegiale uitwisseling ? PANDEMIEVIRUSSEN ONTDEKT IN VRIEZER (2006) : In een vriezer troffen medewerkers van de afdeling Virologie van Erasmus MC Rotterdam ruim honderd pandemie-griepvirussen aan, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën. “Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968,” vertelt moleculair viroloog dr. Ron Fouchier, “dat is overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien.” Erasmus MONITOR (april/mei 2006): http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/225480/2295298/pag_11-18_knutselen.pdf

How H5N1 becomes airborne in mammals : https://www.youtube.com/watch?v=mM-2FwZNL58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harddrugs over de grens

Vakantiegangers die slaapmiddelen gebruiken of ADHD-middelen zoals Ritalin slikken, moeten opletten. Deze medicijnen mogen namelijk niet zomaar mee de grens over. Daarvoor waarschuwt apothekersorganisatie KNMP woensdag.

Op het invoeren van medicijnen die onder de
Opiumwet vallen, zoals een aantal slaap- en kalmeringsmiddelen en morfine-achtige pijnstillers, maar ook ADHD-middelen zoals Ritalin en Concerta, staan strenge straffen. Veel gebruikers zijn hiervan niet op de hoogte, zegt de apothekersvereniging.

Reizigers met een Europese bestemming moeten een Schengenverklaring bij zich hebben om deze geneesmiddelen mee de grens over te mogen nemen. Het aanvragen van zo'n verklaring kan tot vier weken duren.

De regels rond het invoeren van geneesmiddelen voor landen buiten Europa verschillen per land. De apothekers verwijzen reizigers naar informatiesite van het ministerie van Volksgezondheid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De zes in de zorg

Er is veel discussie over de waarde van griepvaccinatie voor gezonde 60-plussers. Volgens critici is niet bewezen dat deze ouderen baat hebben bij de jaarlijkse griepprik. De bewijskracht voor de effectiviteit is weliswaar niet optimaal, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat vaccinatie ouderen beschermt tegen griep en de complicaties daarvan. Ook lijken de kosten van het vaccinatieprogramma binnen (inter)nationaal genoemde grenzen voor doelmatigheid te blijven. Op dit moment zijn er geen goede argumenten om gezonde zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep. Dit schrijft de Gezondheidsraad in haar advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/griepprik-gezonde-ouderen-wel-gezonde-zwangeren-niet


Reactie van huisarts Hans van der Linde : De minister van VWS zou het rapport kunnen laten toetsen door methodologen alvorens door te gaan met 60 miljoen euro per jaar uit te geven aan influenzavaccinatie met onbewezen nut. De minister kan tonen dat bezuinigen haar ernst is en dat de tijd voorbij is dat in de gezondheidszorg op speculatieve gronden grote bedragen worden uitgegeven. http://artsinspe.artsennet.nl/artikel/Discussie-over-nut-griepprik-houdt-aan.htm
Plus het feit dat huisartsen gemiddeld zo’n € 6.000,- per jaar verdienen aan het zetten van de prik.
Opmerkelijk veel 'zesjes' : 60-plussers, 60 miljoen, 6000 euro....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoland-tv

Waar menig zenderbaas in Hilversum jaren voor nodig heeft stampt Reinier van den Berg binnen een kleine 12 maanden een tv-kanaal uit de grond. In oktober lanceert RTL-weerman
Reinier van den Berg, zijn eigen televisiezender. Vanaf 10 oktober zijn op Ecoland.tv allemaal programma’s te zien over duurzaamheid. “Het wordt positieve televisie hoor”, benadrukt Van den Berg die zijn grote droom werkelijkheid ziet worden door een sterke samenwerking met onder andere Brava-directeuren Rob Overman en Robert Rutten. “Deze heren weten de weg in de televisieland. Misschien is het daarom allemaal zo snel gelukt.”

Ecoland.tv wil continu aandacht geven aan bijvoorbeeld de gevolgen van het overschrijden van planetaire grenzen. Hoe we meer in overeenstemming met de ecologische grenzen van de aarde kunnen leven. Omdat iedere burger een ecologische voetafdruk heeft, kan iedereen een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

Ecoland.tv, nu alleen nog zichtbaar op internet, wordt op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, op televisie gelanceerd. Van den Berg hoopt deze uiteindelijk te hebben ondergebracht in het basispakket van alle grote kabelaars in Nederland.


http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/reinier-van-den-berg-start-ecoland-tv/comment-page-1/#comment-156424

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededogen
Vorige week raakte bekend dat een 57-jarige diaken uit Wevelgem mogelijk ruim tien ziekenhuispatiënten zou hebben omgebracht, zonder dat die daarvoor de toestemming hadden gegeven. We worden wel vaker opgeschrikt door berichten over verpleegkundigen die patiënten van het leven beroven. Zoiets verwachten we niet van mensen die vrijwillig voor een verzorgend beroep kozen. Wat bezielt hen en hoe kunnen we zulke tragedies voorkomen?

Verscheidene daders konden hun fatale activiteiten ongestoord uitvoeren doordat niemand hen een strobreed in de weg legde, hoewel er duidelijke aanwijzingen waren dat er strafbare feiten werden gepleegd. In de dossiers van deze rechtszaken zijn tal van bewijzen te vinden dat collega’s en leidinggevenden soms opzettelijk de andere kant opkeken.

Als gevolg van de ‘industrialisering’ van de zorg in de moderne maatschappij is het voor de medewerkers dikwijls onmogelijk de patiënten en tehuisbewoners voldoende aandacht te geven. Ook blijft er nauwelijks tijd over om met collega’s te overleggen en de arbeidsomstandigheden laten vaak niet toe dat collega’s goed op elkaar letten en respectvol met elkaar omgaan. Deze situatie maakt het moeilijk een menswaardige behandeling en verpleging te realiseren. In zo’n atmosfeer worden zieke en oude mensen gemakkelijk gedegradeerd tot kostenposten, en zo gaan ze zichzelf dan ook zien.

Het zal dus duidelijk zijn dat seriemoorden in ziekenhuizen en zorgcentra niet alleen een individuele, maar ook een maatschappelijke dimensie hebben. Of een potentiële dader uiteindelijk bereid is de beslissende stap te zetten, hangt mede af van de omstandigheden op de werkvloer en van de manier waarop de samenleving als geheel omgaat met ziekte, handicaps, ouderdom en dood.


http://eoswetenschap.eu/artikel/verzorgers-die-daders-worden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transparante EU

Het EMA werkt al een tijd aan een nieuw transparantiebeleid. Dat was hard nodig, want de Europese ombudsman had het agentschap zwaar op de vingers getikt omwille van zijn gesloten houding. We prezen deze instelling vorig jaar nog om haar progressieve visie en openheid. Onze Europese koepel BEUC steunt het EMA zelfs in de rechtszaak die de firma’s AbbVie en Intermune aanspanden omdat deze hun gegevens kost wat kost geheim willen houden.

De firma Abbvie legde onlangs de strijdbijl neer. Een positieve zaak, zo oordeelden we, maar sindsdien lijkt het geneesmiddelenagentschap een bocht van 180° te hebben gemaakt. Volgens de huidige plannen zullen de rapporten van de studies in het registratiedossier niet integraal worden gepubliceerd . De publieke inhoud zou worden bepaald door de firma’s in overleg met het EMA. Bovendien zouden de rapporten in kwestie alleen leesbaar zijn op scherm, en niet afprintbaar, noch downloadbaar. Allesbehalve consumentvriendelijk dus!

Wij eisen samen met de andere Europese consumentenorganisaties dat het EMA zijn beleid uittekent volgens de geest van de nieuwe regelgeving. Transparantie redt immers levens en is een fundamenteel recht! Onze Europese koepel BEUC schreef het EMA aan om het tot de orde te roepen, net zoals de Europese ombudsvrouw. We hopen dat onze oproep een gepast gevolg krijgt.

http://www.test-aankoop.be/gezondheid/geneesmiddelen/nieuws/europese-geneesmiddelenagentschap-maakt-bocht-van-180

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bio-logisch

In de plaatselijke supermarkt schuift een echtpaar van 80+ door de groenteafdeling. Ze stoppen bij een kleine uitstalling van lokale en soms vergeten groenten. Biologisch, staat boven de houten kistjes.

Weet jij wat dat is, biologisch?”, vraagt de man aan de vrouw.
„Ja, dat is iets met diertjes”, zegt de vrouw.
„Diertjes? Zitten daar diertjes in?”, vraagt de man.
„Ja”, antwoordt de vrouw, „het is iets met diertjes.”
„Maar dan kunnen die diertjes toch ook naar die andere groenten lopen?”, vervolgt de man.
„Nee hoor”, zegt de vrouw, „die andere groenten zijn toch ingepakt, daar komen ze gewoon niet bij.”
De man kijkt vertwijfeld en zegt: „Maar dan kunnen ze in de nacht gewoon de winkel inlopen.”
„Nee joh”, zucht de vrouw, „ze dweilen elke avond de winkel.”

Na een korte overpeinzing besluit de vrouw: „Ik denk dat biologisch gewoon goed voor de natuur is.”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (9)

Negende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Het farmaceutisch kartel heeft achter onze rug om besloten hoeveel vitaminen, mineralen en sporenelementen we nodig hebben. Of juister : hoeveel zij willen dat wij innemen ! Ze moeten de macht hebben over dit gebied. En dat doen ze op twee manieren :

1. Door waar ze kunnen wettelijke beperkingen op te leggen. Doel hiervan is het tegengaan van de vrije handel in voedingssupplementen die de werkelijk noodzakelijke hoeveelheden aan micronutriënten bevatten en die derhalve effectief zijn. Dit is het minste probleem.
2. Door gebruik te maken van PR brengen ze onjuiste, eenzijdige ideeën in omloop. Dit is een veel gevaarlijker tactiek. Ze creëren onjuiste ideeën over gezondfheid, over de werkelijke factoren die onze gezondheid bepalen en over de feitelijke rol van geneesmiddelen en voedingssupplementen. De meest effectieve beperkingen worden in onze geest geschapen als resultaat van onderdrukte waarheden en geforceerde vervalste werkelijkheden.

Ze laten ons denken dat wij zelf onze beslissingen nemen. Maar de ideeën van mensen over vitaminen zijn voor het grootste deel het resultaat van dure reclamecampagnes. Met veel geld, en de farmaceutische industrie heeft diepe zakken, kun je veel publiciteit kopen...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

De weinigen die het systeem zullen begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie in deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa aan mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen… de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, en wellicht niet door zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen.
Rothschild Brothers Londen (communiqué to associates in New York, June 25, 1863)

Gezondheidsbeurs in de kijker : http://www.healingsoundmovement.com/new
Expeditie zwangerschap in de kijker: natuurlijkbewustouderschap.wordpress.com
Braco Amsterdam in de kijker : http://braco-info.com/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: