3 jun. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 123
 

In de kijker :

* WIJ waken over u
* Prikkeltjes
* Oeps - foutje
* Privacyschenders
* Dierlijk toemaatje
* Jeugdzonde
* Chemo-brain
* Kooikinderen
* Geen weg terug
* Censuur (7)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIJ waken over u

De jaarlijkse Bilderberg-bijeenkomst (Kopenhagen-2014) is weer achter de rug. Het lijkt verstandig om in de nabije toekomst het (wereld)nieuws met een kritische blik te volgen...

Nederland was er natuurlijk bij, met maar liefst 7 afgevaardigden ... een royale delegatie voor een klein landje naast Duitsland en Frankrijk met 6 deelnemers (de USA spant de kroon met 33 deelnemers):
- Prinses Beatrix
- Diederik Samsom (PvdA-leider)
- Edith Schippers (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport),
- Ben van Beurden (CEO Shell)
- Victor Halberstadt (professor Universiteit Leiden),
- Paul Scheffer (professor Universiteit van Tilburg) 
- Gerrit Zalm (ABN-Amro)

België heeft, zoals gebruikelijk, 2 kopstukken afgevaardigd:
- Etienne Davignon, minister van staat
- Thomas Leysen, KBC-groep
De volledige gastenlijst is hier te bekijken: http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html

De agenda van dit jaar:
- Is het economisch herstel duurzaam? 
- Wie betaalt de prijs voor de demografie
- Bestaat privacy
?
- Hoe belangrijk is de relatie in het delen van informatie
- Grote verschuivingen in technologie en werkgelegenheid- De toekomst van de democratie en de valkuil van de middenklasse
- China’s politieke en economische vooruitzichten

- De nieuwe architectuur van het Midden Oosten

- Oekraïne

- Hoe verder met Europa?

- Actuele ontwikkelingen


Zoals de Guardian het afgelopen zaterdag zo treffend omschreef: 'This is Nato business. US military business. Government business.' Met andere woorden: 'Laat het denken maar aan ons over...'

Bilderberg, wie weet wat daar gebeurt?: https://www.youtube.com/watch?v=Rnbyxg4ibDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

Kinkhoestuitbraak : Er is kinkhoest uitgebroken in een lagere school in Kalmthout, bij Antwerpen. Een tiental mensen zijn getroffen: leerlingen, leerkrachten en ouders. De meeste kinderen zijn gevaccineerd tegen de ziekte. Voor artsen en gynaecologen een extra argument om hun zwangere cliënten alsnog over de streep te halen zich te laten inenten met het drievoudige Booster-vaccin (+ difterie en tetanus).

Top 10 : De tien best verkochte vaccins van 2013 (3 marktleiders :Sanofi-Merck-GSK) :
1. Prevnar 13 (pneumokokken) : $4.048 miljard
2. Gardasil (HPV) : $2.167 miljard
3. PENTAct-HIB (DKTP-Hib) : $1.525 miljard
4. Fluzone/Vaxigrip (griep) : $1.396 miljard
5. Varivax (waterpokken) : $1.377 miljard
6. Pediarix (DKTP-Heb.B : $1.349 miljard
7. Hepatitis vaccine franchise (Hep.A+B) : $984 miljoen
8. Zostavax (gordelroos) : $826 miljoen
9. RotaTeq (rotavirus) : $691 miljoen
10. Pneumovax (pneu) : $653 miljoen
Dit maakt een totale omzet (10 vaccins – binnen één jaar) van rond de $ 15.000.000.000

Vaccineren vs. niet-vaccineren : Niet één enkele studie is er nog uitgevoerd met betrekking tot de gezondheidsgevolgen van gevaccineerde mensen vs. ongevaccineerden in de VS, door het CDC (Centers for Disease Control (onze GG-GD), noch door enig ander overheidslichaam, in de meer dan 50 jaar, waarbij een steeds intenser vaccinatieschema werd doorgevoerd. In een hoorzitting van de Amerikaanse overheid, rapporteerde dokter Philip Incao datgene, wat al zo veel doktoren steeds maar herhalen: “In mijn medische carrière heb ik gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen behandeld, en telkens blijkt dat de ongevaccineerde kinderen GEZONDER zijn dan de gevaccineerden..” http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/vaccineren-vs-niet-vaccineren-het-verschil/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oeps - foutje

Toedienfouten met medicatie staat op nummer één van meest gemaakte fouten in de (gezondheids)zorg. Ongeveer 6% van alle medicatieopdrachten bevat fouten, waarvan naar schatting 10% tot schade bij de patiënt leidt. Door medicatiefouten belanden jaarlijks ongeveer 19.000 mensen in het ziekenhuis en komen 1250 mensen om het leven. Dit maakt dat medicatieveiligheid en het voorkomen van medicatiefouten op de agenda van steeds meer zorginstellingen verschijnt. De meeste voorkomende oorzaken van medicatiefouten ontstaan wanneer patiënten onder behandeling zijn bij meer dan twee specialisten, bij de overgang van thuismedicatie naar ziekenhuisopname en wanneer patiënten veelvuldig gebruik maken van diverse medicatie.
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/95622-medicatiefouten-en-het-voorkomen.html

De redactie van het RD wil aandacht schenken aan fouten die gemaakt worden in de zorg. Dit naar aanleiding van een recent rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat melding maakte van diverse fouten die vorig jaar in ziekenhuizen plaatshadden.
De inspectie rapporteerde een operatie aan een verkeerd been, het inbrengen van een lens met de verkeerde sterkte en het achterblijven van gazen of scharen in het lichaam.
Naast fouten tijdens operaties kunnen er ook op andere vlakken dingen misgaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het stellen van de juiste diagnose, het toedienen van medicijnen en het verwisselen van belangrijke gegevens. De redactie komt graag in contact met lezers die ervaringen hebben met fouten in de zorg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacyschenders
 

Big Brother is overal... in uw supermarkt, in uw straat, in uw wetten, in uzelf. Er is geen enkel domein in je dagelijks leven waarin je niet wordt geregistreerd, gesurveilleerd of geanalyseerd… zij het voor je veiligheid, voor commerciële redenen of zelfs voor puur entertainment. Soms met jouw toestemming in ruil voor wat gemak of kortingen, dikwijls buiten je weten om maar nooit helemaal gratis. En wie zijn privacy terug wil, moet ervoor betalen. Wie zijn ze? Hoe schenden ze jouw privacy? En wat weten ze van jou?

Internet en Privacy: een knellend schoentje. Wie surft op het net en zichzelf blootgeeft op sociale netwerksites krijgt daar zelden veel privacy voor terug. Net het tegendeel is waar. We betalen met onze persoonsgegevens voor het gebruik van gratis online diensten. Gaan beide dan niet samen? Heel zeker wel, volgens een aantal pientere marketeers die het privacy gat in de markt ontdekten. Wie privacy wil, wil daar zeker ook voor betalen, moeten ze hebben gedacht. En een nieuwe generatie privacyvriendelijke tools was geboren. Maar tegen welke prijs?

Omdat onze privacy het grootste slachtoffer lijkt te zijn van de online registratiedrang steken alsmaar meer bedrijven de kop op die privacyvriendelijke alternatieven aanprijzen. Maar voor het terugwinnen van je privacy moet je wel iets over hebben. Aan de “online privacy diensten” hangt een prijskaartje dat menig privacy activist doet vrezen voor een nieuwe trend: het commercialiseren van mensenrechten. Privacy verwordt stilaan tot een luxeproduct, enkel weggelegd voor diegenen die het zich kunnen veroorloven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierlijk toemaatje

Welke E-nummers en additieven bevatten dierlijke producten ?‏ Deze vraag wordt zeer regelmatig gesteld, door mensen met een geheel verschillende achtergrond, zoals vegetariërs, veganisten, moslims, joden en andere groepen die om persoonlijke of religieuse redenen geen dierlijke producten willen/mogen eten.

In dit document willen we aangeven welke E-nummers mogelijk een dierlijke oorsprong hebben. Ook producten, waarvan de naam lijkt op een dierlijk product, maar die niet van dierlijke oorsprong zijn, worden aangegeven. Onderstaande producten kunnen dierlijke elementen bevatten. Bij een groot aantal is de oorsprong duidelijk, een aantal andere producten bevatten vetzuren, deze kunnen dierlijk of plantaardig zijn (zie onderaan de tabel).

Veganisten dienen al deze nummers te vermijden, om zeker te zijn dat ze geen dierlijk materiaal binnen krijgen. Andere groepen kunnen aan de hand van de oorsprong bepalen of producten geschikt zijn of niet.

http://www.food-info.net/nl/qa/qa-fi45.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeugdzonde

Gemeenten in de Bible Belt lijken door het rijk financieel te worden gestraft voor hun sterke sociale cohesie en dus hun lage beroep op bijvoorbeeld de jeugdzorg. Gemeenten in de Biblebelt krijgen bijvoorbeeld weinig geld omdat zij problemen met jongeren zelf oplossen en dus niet vaak een beroep hebben gedaan op jeugdzorg
Een 'jonge' gemeente als Bunschoten krijgt maar 402 euro per jongere, terwijl het landelijk gemiddelde op 919 euro ligt. Dat komt door een combinatie van factoren. Gemeenten zijn voor de berekening van de ‘jeugdzorgconsumptie’ mede afhankelijk van het beleid dat provincies tussen 2009 en 2011 voerden en het budget dat ze toen tot hun beschikking hadden. 

Hoe meer de provincie besteedde, hoe meer een gemeente straks per jeugdige krijgt. Verder zijn er bijvoorbeeld gemeenten met een sterke sociale cohesie, waar de inwoners de problemen met hun jongeren zelf oplossen, zoals Bunschoten, Lingewaal, Neerijnen, Staphorst, Elburg en voor meer gemeenten in de Bible Belt. Die gordel met relatief veel gereformeerden en strenggelovigen loopt globaal van de Zeeland, Goeree-Overflakkee via het rivierengebied door de Gelderse Vallei en de Veluwe naar Overijssel. 

Door hun lage beroep op jeugdzorg in het verleden hebben deze gemeenten vanaf januari per jongere minder te besteden. Het omgekeerde geldt voor gemeenten en provincies waar om wat voor reden dan ook verhoudingsgewijs veel geld in jongeren ging zitten. Deze gemeenten hebben vanaf januari 2015 veel meer te besteden.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bible-belt-financieel-gestraft-door-rijk.9354401.lynkx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemo-brain
 
Wie kanker overleeft, blijft soms jarenlang last hebben van geheugen- en concentratiestoornissen. Studies wijzen naar chemotherapie als de boosdoener.
 
Het percentage kankerpatiënten dat geneest stijgt, zeker als het bijvoorbeeld over borstkanker gaat. Maar velen blijven last hebben van de chemotherapie die ze ondergingen. Ze kunnen zich moeilijk concentreren, hebben geheugenproblemen en hebben het lastig met multitasken.

Onderzoek wijst uit dat mensen die chemo kregen tot lange tijd na de behandeling slechter scoren op cognitieve tests dan patiënten die een andere behandeling (zoals bestraling) kregen, of dan gezonde proefpersonen. Hersenscans tonen aan dat chemo inderdaad het brein verandert.

http://eoswetenschap.eu/artikel/chemotherapie-schaadt-geheugen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kooikinderen

Om de 'veiligheid' van kinderen te garanderen, heeft de kinderopvang aangepast materiaal voor in de slaapzaal. Een soort kooien, die kinderen niet zelf kunnen openen. Voor minstens een uur per dag worden de kinderen gevangen gezet. De leidsters hebben immers ook pauze. En kinderen kunnen ook best lastig zijn.

Vanaf 2016 zijn deze kooien verplicht. Allemaal voor de 'veiligheid' van uw kind.

Technisch klopt het misschien, maar psychisch werkt het averechts. Hoe veilig voelt zo'n kind zich? Een sociaal wezen dat in contact probeert te blijven met de omgeving. Veel kinderen huilen tevergeefs een uur achter elkaar. Ze leren al jong dat ze er niet toe doen en niemand zich iets van hen aantrekt. Hun wil wordt gebroken. Later doen ze braaf wat hen gezegd wordt, of ze komen juist in opstand en schoppen tegen de maatschappij aan.

Kinderen gaan slapen als ze zich veilig vóelen en hun lichaam behoefte heeft aan slaap. Niet omdat het de opvoeders uitkomt. De ouders hebben vaak het besef niet om voor hun kinderen op te komen. Ze laten zich van alles aanpraten door allerlei deskundigen, zonder naar het kind zelf te kijken.

In de kinderzorg lijkt alles te draaien om 'veiligheid' en 'controle'. Westerse kinderen komen steeds minder in de natuur. Deels omdat die gebieden verdwijnen, maar ook omdat opvoeders bang zijn voor ongelukken. Paradoxaal krijgen kinderen juist meer ongelukken naarmate ze meer worden beschermd en betutteld. Kinderen die vrij kunnen rennen, spelen en ravotten leren zichzelf en hun lichaam kennen. Ze ontwikkelen een goede motoriek en zijn veerkrachtig en soepel. Ze kunnen hoogten, diepten en afstand beter inschatten. Ze kunnen zichzelf beter bijsturen.

Maar de op angst gebaseerde maatschappij zit vaak niet te wachten op positieve berichten....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen weg terug

Gepensioneerd cardioloog Peter Bernink heeft in eigen beheer een thriller uitgegeven waarin hij een zorgverzekeraar en een ziekenhuis neerzet als misdadige organisaties.

Dat vertelt Bernink in een interview met het Dagblad van het Noorden. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis vertonen sterke overeenkomsten met Menzis en het Martini Ziekenhuis. Hoofdpersoon neuroloog Justus van Halen wordt door de zorgverzekeraar en het ziekenhuis dwarsgezeten bij het oprichten van een zelfstandige kliniek.

Dat is geen toeval, zo vertelt Bernink in het Dagblad van het Noorden, want het lukte hem niet om een Zelfstandig Behandel Centrum Cardiologie op te richten in Groningen, omdat Menzis een contract weigerde. Toch benadrukt hij in het interview dat zijn boek fictie is en dat bijvoorbeeld topman Roger van Boxtel in het echt niet net zo’n schurk is als de topman van verzonnen zorgverzekeraar Tauzorg.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censuur (7)

Zevende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid' geschreven door Dr. Gábor Lenkei (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

De marktplaats van de farmaceutische industrie is het menselijk lichaam en winst uit investering is afhankelijk van de continuering en verdere uitbreiding van ziekten. De winsten zijn afhankelijk van de patenteerbaarheid van de geneesmiddelen, wat deze industrie de meest winstgevende op aarde maakt. Omgekeerd krimpen markten voor geneesmiddelen of kunnen deze zelfs verdwijnen als een willekeurige ziekte voorkomen of uitgeroeid wordt. En dat is precies de reden waarom farmaceutische corporaties preventie en het uitroeien van ziekten systematisch tegenwerken.

Voor het begaan van deze misdaden maken de farmaceutische corporaties gebruik van een netwerk aan uitvoerenden en handlangers in de wetenschap, geneeskunde, massamedia en politiek. Complete regeringen van staten worden gemanipuleerd of gemanaged door lobbyisten en oud-leidinggevenden uit de farmaceutische industrie.

Decennia lang al wordt de wetgeving van complete staten gecorrumpeerd en misbruikt om de multibiljoenen ziekte-industrie te ondersteunen, waarbij de gezondheid en levens van honderden miljoenen onschuldigen op het spel worden gezet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Er zijn slechts twee dagen in het jaar waarop niets gedaan kan worden.
De ene noemen we gisteren en de andere morgen.
Vandaag is de juiste dag om lief te hebben, te geloven, te doen en vooral om te leven.
Dalai Lama

Kasteel Schoten 7 juni in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page26.html Fire in the blood in de kijker : http://fireintheblood.com/
Voedingsindustrie in de kijker : http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1421997

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop 'Aleph', of op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: