11 nov. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 145
In de kijker :

* Sluipend gif
* Prikkeltjes
* Demente zorg
* Oeps vergeten
* Wel of geen fruit
* Medicatie op maat
* Zorg op het matje
* Hollands welvaren
* Moerstaal
* ADHD richtlijn
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sluipend gif

De GGD promoot al geruime tijd een wekelijks 'fluorspoelen op school'. Op hun website staat te lezen: 'Het spoelen is bedoeld voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Behalve de fluoride spoelvloeistof en nog wat attributen heb je alleen maar 2 (spoel)ouders nodig die 1 morgen per week 1 uur op school komen.' http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/onderwijsprojecten/fluoride-spoelen/

Pardon – waar zijn ze mee bezig??
* Plannen voor fluortoevoeging aan het drinkwater werden in Nederland (1976) dankzij de tomeloze inzet van arts Hans Moolenburgh, met succes gestopt.
* Tien jaar geleden kwam het amper voor, nu hebben vijf tot tien procent van de kinderen ‘kaasmolaren’ (hollandse gatenkaas). Hun kiezen zijn zacht en brokkelen af.
* Op sommige mineraalwaterverpakkingen staat de waarschuwing: 'wegens verhoogd fluorgehalte niet geschikt voor kinderen'.
* Na het bestuderen van toxicologische gegevens over fluoride, concludeerde de Amerikaanse National Research Council (NRC) in 2006: “Het is duidelijk dat fluoride in staat is om hersenfuncties te verstoren.”
* In 2002 eiste de toenmalige Belgische minister van gezondheid een verbod op fluortabletjes voor kinderen. Volgens de EU druiste dit in tegen de internationale richtlijnen.
* Besluit Europese Commissie 30 oktober 2002: 'De Commissie is niet voornemens fluoride in voedingssupplementen te verbieden. Een chronische blootstelling aan opnames van 10-25 mg per dag kan wel gevolgen hebben voor de spieren en het skelet die zich kunnen uiten in voortschrijdende spier- en skeletafwijkingen.' http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2002-2560&language=NL

Als ouder zul je bij de school moeten aangeven wanneer je dit niet wilt, anders gebeurt het gewoon. Bijkomend probleem is dat kinderen zich buitengesloten voelen als ze niet mogen meedoen met die 'gezellige roze drankjes'. Volgens getuigenissen blijkt het spoelen ondanks een 'nee' soms toch gedaan te worden. En dan staat de tandarts ook nog eens op het 2x per jaar fluorhappen of het direct met een spuit op de tanden aanbrengen van fluoride...

Scholen zijn er (uit onwetendheid) van overtuigd dat ze er goed aandoen. De enige manier om dit te doorbreken is schooldirecties met onderbouwde feiten te informeren over de kwalijke achtergronden van fluor. In de praktijk blijkt dit positief te werken en enkele scholen hebben het spoelprogramma inmiddels afgeschaft. Vraagje: is deze methode op school zonder medische begeleiding wettelijk wel geoorloofd?

Hoogste tijd om directeur Hugo Backx van de GGD even bij te praten: postbus@ggdghor.nl/communicatie@ggdghor.nl - (030) 252 30 04 - twitter @Hugo_Backx.

Bio-energetisch tandarts Fred Neelissen zette het voor ons op een rijtje:

Samenvatting van aan fluoride gerelateerde pathologie:
1 Fluorose van het gebit.
2 Neurotoxische effecten:
- hersenbeschadigingen bij ratten
- verhoogde opname van lood in het bloed van kinderen in relatie tot silicofluoriden in gebruik bij waterfluoridering
- lager IQ bij kinderen.
3 Vermindering van de schildklieractiviteit.
4 Osteosarcomen bij jonge mannen.
5 Botfracturen bij kinderen.
6 Verhoging van het aantal heupfracturen bij ouderen.
7 Vermindering van de vruchtbaarheid.
8 Overgevoeligheid voor fluoride.
9 Veroudering en verstijving van bindweefsel.
 
http://www.tigweb.nl/TIG21-22_13_Neelissen.pdf

Even samenvattend: elke dag tandenpoetsen (99% van de tandpasta's bevat fluoride), elke week spoelen, 2x/jr happen... Beetje veel, niet? De gevleugelde uitspraak van Juvenalis, 'geef het volk brood en spelen' in een nieuw jasje gestoken?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Werkzaamheid vaccin ver te zoeken: Onderzoek toont aan dat de progressieve afname van antistoffen tegen kinkhoest de belangrijkste verklaring is voor de toename van kinkhoest. Een progressieve verzwakking van de immuniteit bij wie al gevaccineerd was of vroeger geïnfecteerd werd, is aangetoond. De antilichaamconcentraties die tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het ongeboren kind dalen in de moeder binnen 1 jaar tot een niveau dat als onvoldoende wordt beschouwd voor bescherming. Bij maternale vaccinatie moet een vrouw dus bij elke zwangerschap opnieuw worden gevaccineerd om haar ongeboren kind voldoende antistoffen mee te kunnen geven.

* Prioriteiten (?) WHO in Afrika: sterftecijfer ebola 4.800 – Aids 1 miljoen – Diarree 600.000 - Malaria 554.000....

* Kenia probeert wantrouwen over tetanusvaccin te sussen: De regering van Kenia ontkent dat een vaccin dat gebruikt wordt bij een inentingscampagne tegen tetanus vrouwen onvruchtbaar kan maken. Rooms-katholieke bisschoppen trokken aan de bel. De campagne die maandag begon, wordt gehouden in het noorden van Kenia. Het is de bedoeling dat vrouwen tussen de negentien en 49 jaar ingeënt worden tegen de ziekte (5x binnen twee jaar). Tetanusvaccins die eerder dit jaar zijn getest, bleken het antigeen hCG te bevatten, waardoor bij vrouwen onvruchtbaarheid kan optreden, aldus dr. Stephen Karanja, voorzitter van de vereniging van katholieke artsen in Kenia.
http://www.bbc.com/news/world-africa-29594091.
1993: A birth control vaccine is on the horizon for family planning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7683889.
De film Children of Men, fictie? http://www.imdb.com/video/imdb/vi1555955993/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demente zorg

Dementerenden thuis met dwang verzorgd: Vier op de tien thuiswonende dementerenden worden wel eens in hun vrijheid beperkt en bijna acht op de tien krijgen wel eens ‘onvrijwillige zorg’. Dat schrijft Trouw op basis van een onderzoek van de Universiteit Maastricht onder bijna duizend thuiswonende dementerenden.

Het onderzoek, getiteld ‘Behind closed doors’, wordt volgende week gepresenteerd op een congres in Washington. Het laat zien dat thuiswonende dementerenden soms worden opgesloten in huis of gefixeerd met bedhekken, tafelbladen of onrustbanden. Ook krijgen ze geregeld stiekem medicatie toegediend of een douchebeurt onder dwang. Allemaal zaken die in verpleeghuizen inmiddels – onder druk van de overheid – zoveel mogelijk worden vermeden.

Hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers vreest een toename van vrijheidsbeperking van demente ouderen omdat de overheid hen steeds langer thuis laat wonen, zo zegt hij in Trouw. Hij vindt dat voor zorg thuis snel soortgelijke regels moeten gaan gelden als voor zorg in verpleeghuizen. ‘Anders blijven we in Nederland maar wat aanhannessen.’


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oeps vergeten
Een groep van vijftienduizend kinderen met ADHD is vergeten bij de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten. Twee maanden voor de datum slaat de transitiecommissie alarm. Dit had in het voorjaar al geregeld moeten zijn, stelt commissievoorzitter Leonard Geluk.

Na 1 januari moeten gemeenten de zorg betalen voor kinderen met ADHD die in het ziekenhuis behandeld worden. Daarmee zou in totaal een bedrag zijn gemoeid van tussen de zeven en tien miljoen euro.

Volgens het ministerie van VWS werkt staatssecretaris Van Rijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een oplossing. Iedereen die nu jeugdzorg krijgt, krijgt dat ook na 1 januari, zo stelt VNG.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wel of geen fruit

Nederland geen voorstander van EU regeling schoolfruit': Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de leden van de Tweede Kamer. Het kabinet heeft echter wel besloten om de bestaande schoolfruitregeling mogelijk te maken op voorwaarde dat er 'private cofinanciering' wordt gevonden.

De staatscecreatris schrijft haar brief naar aanleiding van geluiden in de media die afkomstig zijn van dit bericht op Foodlog.

Een schoolfruitleverancier legde uit waarom de regeling niet meer kan worden uitgevoerd. Volgens de staatssecretaris zaten er in de regeling aanvankelijk fouten door verkeerde uitvoering van Europese regels door het Productschap Tuinbouw. Met de schoolfruitleveranciers is over de gevolgen daarvan inmiddels een schikking getroffen. Ook zou zij de regeling zodanig hebben aangepast dat die toch uitvoerbaar is.

In een reactie op Foodlog kenmerkte Peter de Boer van schoolfruit.nu deze houding van de overheid als een jammerlijke vorm van met modder gooien die hij graag had willen voorkomen.
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/nederland-geen-voorstaander-van-eu-regeling-schoolfruit/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicatie op maat

Personalised medicine (behandeling op maat) staat voor een behandeling van de patiënt op basis van zijn individuele kenmerken. Een individueel kenmerk dat de behandeling met medicatie kan beïnvloeden, is bijvoorbeeld de genetische achtergrond van een patiënt. Deze kan worden bepaald door genetische tests.

Door medicatie op maat kan een patiënt beter behandeld worden. Er bestaan echter verschillende wettelijke kaders voor medicijnen enerzijds en genetische tests anderzijds, die optimale keuzes voor behandeling in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld omdat informatie ontbreekt en de wetgeving niet eenduidig is. Ook blijkt het noodzakelijk professionals in de gezondheidszorg te trainen om adequate behandeling op maat te stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

Voor medicijnen is het wettelijk geregeld dat er een bijsluiter is voor de patiënt en een wetenschappelijke bijsluiter voor artsen en apothekers. Voor het veilige gebruik van medicatie op maat is niet alleen het geneesmiddel zelf van belang, maar ook de genetische test. Informatie over welke test het beste kan worden gebruikt, is niet altijd opgenomen in de bijsluiters. Het is mogelijk dat niet alle beschikbare tests even geschikt zijn om een besluit over de behandeling van een patiënt te kunnen nemen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, zouden er studies gedaan moeten worden die duidelijk maken dat het medicijn en de tests voldoende op elkaar afgestemd zijn. (Prima gelegenheid om ook vaccins hierin te betrekken. Red.).http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Medicatie_op_maat_biedt_kansen_voor_optimale_behandeling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg op het matje

De Friese gemeente Dantumadeel wordt voor de rechter gesleept door een vrouw, die bezwaar maakt tegen de zorghervorming. De vrouw is de dochter van een hoogbejaard hulpbehoevend echtpaar dat volgend jaar door de hervorming in de zorg geen huishoudhulp meer krijgt. Het is de eerste keer dat een burger een rechtszaak begint tegen de zorghervorming.

In het proefproces krijgt de vrouw steun van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking. Volgens de organisatie Ieder(in) is het het schrappen van huishoudelijke hulp voor mensen met een beperking en ouderen door de gemeenten in strijd met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het stopzetten kan alleen als het gebeurt na onderzoek en behoorlijke motivering. Soms moet de gemeente alsnog schoonmaakhulp 'op maat' aanbieden.

De dochter van het Friese echtpaar van 88 en 89 jaar oud stelt dat zij zonder de wekelijkse zeven uur huishoudelijke hulp niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen. De rechter moet nu bepalen of de gemeente Dantumadeel in haar recht staat bij het intrekken van de vergoeding voor huishoudelijke hulp voor hulpbehoevenden zonder eerst met deze inwoners te bespreken of zij zichzelf dan kunnen redden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hollands welvaren

Wie als baby antibiotica slikt, wordt vaker een dikke kleuter.

Dik worden heeft meer oorzaken dan ‘te veel eten’ of ‘te weinig bewegen’. Ook onze darmflora speelt een rol, concluderen onderzoekers van het Children’s Hospital in Philadelphia. Charles Bailey en zijn collega’s volgden tussen 2001 en 2013 bijna 65.000 kinderen van bij hun geboorte tot hun vijfde verjaardag. Ze zochten, én vonden, een verband tussen het slikken van antibiotica voor de leeftijd van twee jaar en het ontwikkelen van obesitas voor de leeftijd van vijf.

De bacteriën in onze darmen spelen een belangrijke rol in ons metabolisme en bij de vertering van vetzuren en koolhydraten, schrijven de onderzoekers in het vakblad JAMA Pediatrics. Antibiotica kunnen een ware ravage aanrichten in onze darmflora en op die manier het evenwicht tussen wat we uit onze voeding halen en wat ons lichaam uitstoot, misschien zelfs op lange termijn veranderen, klinkt het.

Vooral kinderen die breedspectrumantibiotica namen – medicijnen die gericht zijn op meerdere bacteriesoorten – bleken een verhoogd risico te lopen: zo’n tien procent meer dan wie geen antibiotica had gekregen. Bij kinderen die vier of meer kuren met breedspectrumantibiotica hadden gekregen, liep dat op tot bijna twintig procent.

De onderzoekers benadrukken nog dat het gaat om een associatiestudie: antibioticagebruik en obesitas blijken vaak samen voor te komen, maar of er ook echt sprake is van oorzaak en gevolg, moet blijken uit nieuwe studies. De onderzoekers baseerden zich op cijfers van een netwerk van eerstelijnsgezondheidszorg in Pennsylvania, New Jersey en Delaware, in het oosten van de Verenigde Staten. 69 procent van de kinderen kreeg voor de leeftijd van twee jaar antibiotica voorgeschreven, 41 procent kreeg minstens één keer breedspectrumantibiotica.

De onderzoekers raden artsen aan om het voorschrijven van antibiotica te beperken tot ziektes waarbij de werking goed bewezen is, en de voorkeur te gevan aan smalspectrumantibiotica, zoals penicilline en amoxicilline. In de VS is 8,4 procent van de kleuters obees.
http://eoswetenschap.eu/artikel/antibiotica-verhogen-risico-op-obesitas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moerstaal

Nederlandse universiteiten moeten Nederlandstalig blijven. Door docenten te dwingen colleges in het Engels te geven, verzwaar je hun taak en wordt het veel moeilijker om kennis over te brengen.

Dat schrijven Lucinda Dirven, Emilie van Opstall, Mieke Koenen en Piet Gerbrandy, docenten aan de VU en de UvA, in een opiniestuk.

Beide Amsterdamse universiteiten spannen zich in om hun campussen Engelstalig te maken, maar de docenten vinden dat geen goed idee. De meeste studenten, betogen ze, vinden na het voltooien van hun studie emplooi in Nederland. Bovendien is het overbrengen van wetenschappelijke kennis, met alle nuances en fijnzinnigheden, al moeilijk genoeg in het Nederlands.

Erger is dat goede docenten hun welsprekendheid wordt afgenomen. In plaats van bevlogen en inspirerende sprekers worden ze, in het beste geval, adequate docenten. Dat is een onschatbaar verlies’, aldus het viertal.http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hou-de-campus-nederlandstalig

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADHD richtlijn

Op 5 november verschijnt een nieuwe richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) die de huisarts handvatten geeft voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen. Deze NHG-Standaard adviseert om probleemgedrag eerst met voorlichting, ouder- en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie proberen te verhelpen. Alleen als dit onvoldoende effect heeft, komt ondersteunende medicatie aan de orde.

Naar schatting 3 tot 5% van de kinderen onder de 16 jaar voldoet aan de criteria voor ADHD. Met de nieuwe richtlijn kunnen huisartsen bepalen of er aanleiding is om bij een kind aanvullend onderzoek naar ADHD te laten verrichten

Het gebruik van medicatie voor ADHD is in vijf jaar tijd verdubbeld. Ongeveer 5% van alle schoolkinderen gebruikt een medicijn voor ADHD. De NHG-Standaard adviseert alleen medicatie in te zetten als ouder- en leerkrachtbegeleiding en gedragstherapie van het kind onvoldoende effect hebben. Bovendien: “
medicatie is ondersteunend, nooit de enige vorm van behandeling”, staat in de standaard geschreven. De huisarts controleert kinderen met ADHD twee keer per jaar om het effect van de behandeling te evalueren en zo nodig een herhaalrecept voor de medicatie uit te schrijven.

De standaard is ontwikkeld in samenspraak met de jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.
http://www.medicalfacts.nl/2014/11/04/nieuwe-huisartsenrichtlijn-adhd-bij-kinderen-terughoudend-met-medicatie/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

'Het afschilderen van de farma-industrie als octopus, die de medisch wereld in een wurggreep houdt en daardoor dood en verderf over ons uitstrooit, dient, los van de waarheidsduiding, misschien wel sowieso een nuttig doel. We zijn nu eenmaal gevoelig voor overdrijving. Met een hamer word je wakkerder dan met een tikje op de schouder'. Yvo Smulders, hoogleraar interne geneeskunde

Don't worry be happy in de kijker : http://vimeo.com/110876578
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl/?PC=wk1444
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: