18 nov. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 146












In de kijker :

* Slaapverwekkend
* Prikkeltjes
* De broekriem aanhalen
* Dik voor mekaar
* De dokter en de praktijk
* Allo Allo
* Scharreleitje
* Red de patiënt
* Spiegel van de ziel
* Ebola achter de rug?
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slaapverwekkend

Tientallen Nederlandse kinderen hebben de ernstige slaapziekte narcolepsie gekregen na te zijn ingeënt tegen de Mexicaanse griep. Dat heeft Agnes Kant bekend gemaakt bij EenVandaag. Kant is directeur van het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb, waar de meldingen zijn binnengekomen.

Bij Lareb zijn volgens Kant tot nu toe 20 gevallen gemeld. In mei lag het aantal meldingen nog op 7. Kant wil dat er nader onderzoek wordt gedaan omdat het niet makkelijk aan te tonen is of de ziekte 1 op 1 is veroorzaakt door het vaccin. Maar Kant noemt het in de uitzending “niet uitgesloten".

Volgens Roel de Boer van de Narcolepsie Stichting gaat het om nog veel meer gevallen van mensen die narcolepsie hebben gekregen na inenting met het middel Pandemrix. Hij noemt nog eens 29 extra gevallen, waaronder 18 kinderen, waarvan het merendeel geen melding heeft gemaakt aan Lareb.
"Het gaat om 29 mensen die symptomen van narcolepsie meldden naar aanleiding van die prik", aldus De Boer.
In 2009 heerste de gevaarlijke Mexicaanse griep wereldwijd, ook wel H1N1 genoemd. Veel landen, zoals Nederland gingen toen over tot vaccinatie, van de inwoners. In ons land werden vooral de 0 - 5 jarigen ingeënt met het vaccin Pandemrix.

Narcolepsie is een slaapstoornis. Mensen met narcolepsie zijn de hele dag slaperig en hebben soms onbedwingbare slaapaanvallen. Voor meer informatie, kijk op narcolepsie.nl.
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/294542/Eenvandaag.html

De WHO en Lareb/RIVM zijn ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat het al in 1928 bekend was dat vaccins narcolepsie kon veroorzaken.
'Narcolepsy is being mentioned in ad by the American Medical Liberty League about mandatory smallpox vaccinations:
"Holland took away compulsory vaccination in 1928 because of the alarming frequency of 'sleeping sickness' it caused...."

http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdf

Noot: Bijna 500.000 ouders maakten gebruik van dit vaccin in Nederland. In België werden 633 403 vaccinaties met Pandemrix® geregistreerd, maar volgens de gezondheidsautoriteiten aldaar zijn er géén gevallen van narcolepsie bekend.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* RIVM: Om meer inzicht te krijgen in de informatie over griep en griepvaccinatie hebben we met behulp van een monitoringsprogramma meer dan 10.000 Nederlandse websites doorzocht. Gezondheidsautoriteiten als het RIVM maken steeds meer gebruik van sociale media zoals Twitter om mensen van betrouwbare informatie te voorzien. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/November_2014/Inhoud_November_2014/Informatie_over_griepvaccinatie_op_nieuwswebsites_en_in_de_sociale_media

* 4-D aandoeningen: Wetenschappers hebben vastgesteld dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kunnen zijn van het inbrengen van vreemd DNA door op zeer jonge leeftijd te vaccineren. De Amerikaanse kinderarts Kenneth Brock heeft de term 4-A aandoeningen geïntroduceerd voor autisme, ADHD, astma en allergieën. Ongeveer een derde van alle kinderen in de VS wordt getroffen door één van deze vier aandoeningen. Alle vier namen ze zo’n twintig jaar geleden plotseling snel in aantal toe. De stijging valt samen met de introductie van de tweede generatie van het BMR-vaccin en het waterpokkenvaccin, beide gekweekt in menselijk foetaal weefsel.http://www.amazon.com/Healing-New-Childhood-Epidemics-Groundbreaking/dp/0345494512

* Nog meer twijfels over werkzaamheid HPV-vaccin: Professor dr. Uzi Beller (gynaecoloog) van een gerenommeerd Israëlisch ziekenhuis, zegt dat er geen bewijs is dat het vaccin beschermt tegen baarmoederhalskanker en dat men 20.000 meisjes moet vaccineren om één geval van baarmoederhalskanker te voorkomen. Hij voegt hier aan toe dat kinderartsen belangrijke voorstanders zijn van preventieve vaccinatie, maar dat zij maar weinig over HPV-infectie en baarmoederhalskanker weten. Verloskundigen en gynaecologen weten wel het een en ander over HPV en baarmoederhalskanker, maar hebben vaak te weinig kennis over vaccins en immunisatie. Eindconclusie van de recente studie over de werkzaamheid van HPV-vaccins: 'er zijn géén vaccins op de markt voor hen die al geïnfecteerd zijn. Voor degenen die de infectie nog niet hebben opgelopen beschermt het vaccin slechts tegen 4 van de meer dan 40 HPV-virusstammen.' http://www.prweb.com/releases/2014/10/prweb12246687.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De broekriem aanhalen

Er wordt zoveel bezuinigd op de jeugdhulp, dat verantwoorde zorg niet meer mogelijk is. Dat zeggen veel aanbieders van jeugdhulp in een rondgang door koepelorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra.

De korting op het budget voor jeugdhulp was landelijk afgesproken op 3 procent, maar in de praktijk dreigen gemeenten veel scherper te contracteren. De korting is daardoor veel hoger, tot wel 10 tot 30 procent, zegt meer dan de helft van de 73 ondervraagde jeugdhulpaanbieders. En dat is onverantwoord volgens twee van de vijf aanbieders, ze verwachten dat ze voor dit geld ‘de zorgcontinuïteit voor kwetsbare kinderen en jongeren niet kunnen garanderen’. Concreet verwachten de aanbieders minder dagbesteding te kunnen aanbieden, en dat er wachtlijsten zullen ontstaan.

Martin van Rijn schreef 31 oktober nog aan de Tweede Kamer dat vrijwel alle gemeenten vinden dat de zorgcontinuïteit goed geborgd is. Ook hebben gemeenten aangegeven dat de helft van de contracten was getekend op de deadline van 1 november, de rest dacht dat snel te kunnen doen, in ieder geval voor 1 december. De brancheorganisaties zien echter een ander beeld. Uit hun rondgang langs zorgaanbieders blijkt dat er slechts 29 procent van de contracten was getekend op 1 november.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dik voor mekaar

Kinderen staan ongewenst en veelvuldig bloot aan speciaal op hen afgestemde marketing voor onverantwoorde producten. Dit heeft ernstige gevolgen voor de volksgezondheid: nu al is één op de zeven kinderen en jongeren te dik. Veel kinderen die te dik zijn, zijn als volwassene ook te zwaar en lopen daarmee een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en aandoeningen aan het bewegingsstelsel. Ziekten waarvoor de samenleving als geheel een forse prijs betaalt en die onder te dikke kinderen zelf sociaal-emotionele problemen veroorzaken.

De voedselindustrie heeft laten zien dat zelfregulering niet werkt. Integendeel: voedselbedrijven dringen steeds verder binnen in het dagelijks leven van steeds jongere kinderen. De overheid moet kinderen hiertegen beschermen en kindermarketing voor onverantwoorde producten verbieden. Daarom is foodwatch een petitie gestart die in het najaar van 2014 aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer.

Wat wil foodwatch?
- De overheid moet maatregelen nemen die het aantrekkelijk maken voor voedselfabrikanten om te concurreren op goed en verantwoord voedsel
- Een externe, onafhankelijke organisatie bepaalt wát goed en verantwoord voedsel is
- Alle marketing en reclame voor onverantwoorde producten, die nu eenmaal niet verantwoord te máken zijn (zoals chips en snoep), gericht op kinderen tot 16 jaar moet verboden worden. Of dit nu gebeurt op de verpakking, online, via tv-commercials of (sport)evenement en ‘voorlichtingscampagnes’ op scholen en kinderdagverblijven: het mag gewoon niet.

Wil jij kinderen ook beschermen tegen kindermarketing voor onverantwoorde producten? Vind jij dat voedselproducenten aangespoord moeten worden om hun kinderproducten gezonder te maken? Teken dan nú de petitie en help kinderen aan goed en verantwoord voedsel!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De dokter en de praktijk

Als huisarts viel het me op dat ouderen juist ziek werden ná een griepvaccin, terwijl ze daarvoor nooit enige last hadden van griep. Tientallen mensen vertelden me dat spontaan, waardoor ik me ging afvragen wat er nu met dat griepvaccin aan de hand was. Misschien moeten we het nog anders stellen: jaarlijks overlijden er in Nederland mensen! En dat lijkt haast tegennatuurlijk, iets wat met man en macht bestreden moet worden.

Voortdurend wordt erop gehamerd dat het aantal doden omlaag moet, of het nu aan de griep, aan borstkanker (spotjes op de radio) of aan A.L.S. (posters op de stations) is.

Is dat niet merkwaardig? Het lijkt wel of we niet meer dood mogen gaan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er partijen belang hebben om emoties, zoals angst voor ziekten of voor de dood, te manipuleren om bepaalde doelen te bereiken. Controle over de samenleving bijvoorbeeld (overheid), geldstromen voor onderzoek (patiëntenorganisaties) of simpel winstbejag (farmaceutische industrie).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allo Allo

Gebruik van gsm en draadloze telefoon verhoogt het risico op hersentumoren, zegt een Zweeds onderzoek. Het gsm-gebruik van 600 patiënten met een hersentumor werd vergeleken met 1.300 gezonde personen. Gemiddeld steeg het risico met 70%, maar de onderzoekers zagen dat het risico verdrievoudigde na gebruik van 25 jaar.

Naarmate gsm-gebruik langer ingeburgerd geraakt, kunnen we een scherper beeld schetsen rond de relatie tussen gsm's en hersentumoren. In deze studie zien we duidelijk een toenemend risico bij langduriger gsm-gebruik. Een studie uit 2010 (
INTERPHONE study) vond enkel suggestieve verbanden, namelijk bij de grootgebruiker van mobieltjes. Gebruik langer dan 10 jaar en draadloze telefonie werden er echter niet vastgesteld.

Dierstudies tonen bovendien dat elektromagnetische straling met radiofrequentie de productie van vrije radicalen kan uitlokken. Gsm's zijn niet de enige bron van straling: wifi-routers, bluetooth en andere draadloze verbindingen: we worden steeds intensiever blootgesteld aan straling. En wat zullen de effecten op termijn bij kinderen en adolescenten zijn?
https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/1052

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scharreleitje

Het RIVM meldde twee weken geleden dat Nederland zich niet ongerust hoeft te maken over de hoeveelheid dioxine die wij met ons eten naar binnen krijgen. Echter, mensen die zelf kippen houden, kunnen maar beter niet meer dan drie eieren per week van hun eigen kippen eten.

Het Rikilt onderzocht eieren van 62 hobbykippenhouders uit het hele land. In de helft van de gevallen was in de eieren een te hoog gehalte aan dioxine aanwezig.
'Er zijn geen regionale verschillen aangetoond en geen duidelijke bronnen voor de besmettingen', schrijft Boerderij.

Omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat kippen dioxinen met name uit de grond opnemen, raden de onderzoekers kippenhouders aan tegels te leggen, eventueel de bodem in de ren te vervangen en voer in een voerbak aan te bieden. Hobbykippenhouders wordt dus afgeraden hun kippen zelf torretjes, kevertjes en wurmpjes bij elkaar te laten scharrelen, tenzij de aarde wordt vervangen door schone grond of wordt betegeld.
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/hobby-eieren-bevatten-wel-teveel-dioxinen/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Red de patiënt

De Eerste Kamer stemt op 9 december over het wetsvoorstel dat
vrijheid van burgers beperkt om zelf een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

Volgens de organisaties staat het kabinet op het punt een historische aantasting van een fundamenteel recht door te voeren. Als de Eerste Kamer namelijk instemt met het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om op elk moment zelf een arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan dan worden beperkt door de zorgverzekeraar. Het zal de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk zetten.

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft, moet de zorgverzekeraar nu nog zo'n 80 procent van de kosten vergoeden. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel van minister Schippers verandert dit. Zorgverzekeraars hoeven verzekerden met een naturapolis (het overgrote deel van de inwoners van Nederland) vanaf 2016 niets meer te vergoeden als ze naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan.

De keuzevrijheid van verzekerden wordt daarmee ernstig beperkt, stellen de Consumentenbond, AbvakaboFNV, Ieder(in) en VvAA. In de paginagrote oproep in landelijke kranten lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze een onjuiste beslissing is.
  • Democratische grondbeginselen worden bij het grofvuil gezet.
  • De macht in de zorg komt in handen van private partijen: de zorgverzekeraars.
  • Er is geen solide financiële onderbouwing voor het wetsvoorstel.
  • Voorwaarden van de wetswijzigingen zoals afgesproken in de Tweede Kamer kunnen niet worden uitgevoerd.
  • Deugdelijkheid van het voorstel - ook in een Europese context - staat op zijn minst ter discussie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiegel van de ziel

De allerzwaksten in onze maatschappij, de dieren, worden nog steeds massaal gebruikt in experimenten. Zoals deze beelden aantonen, is er geen enkel mededogen met deze dieren. In naam van de wetenschap worden vaak zeer jonge dieren angst, pijn en stress toegebracht. Maar het is niet genoeg voor de onderzoekers. Recentelijk heeft het bedrijf Bio-Incubator een vergunning aangevraagd om
4 x meer proefdieren te gebruiken. 4x meer dierenleed!

Leuven is een vreselijke plek voor proefdieren. Konijnen, muizen en ratten worden blootgesteld aan derdegraads brandwonden, verminkingen en uithongeringsexperimenten.

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) legt met dit rapport de vinger op de zere plek. Aan de hand van 3 voorbeelden willen we aantonen dat Leuven verantwoordelijk is voor onbeschrijfbaar dierenleed. ADC roept de Vlaamse regering op om in te grijpen.

ADC riep direct op om massaal een bezwaarschrift in te dienen. Vele honderden dierenvrienden gaven hier gehoor aan. Ook organiseren wij op 19 november een protestactie in Leuven.

Laat het duidelijk zijn. ADC wil niet MEER maar GEEN dierproeven.
http://www.stopdierproeven.org/adc/dierenmishandeling-in-leuven

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ebola achter de rug?

Slechts weinig van de experimentele behandelingen die op het ogenblik in ontwikkeling zijn, beloven een oplossing voor het ebolavirus. Dat zegt Martin Friede, die bij de Wereldgezondheidsorganisatie de zoektocht naar een ebolamedicijn leidt.

Artsen zonder Grenzen maakte gisteren bekend dat experimentele middelen tegen ebola komende maand voor het eerst worden getest op patiënten in de West-Afrikaanse klinieken van de hulporganisatie. Tot nu toe zijn ze alleen toegediend aan patiënten in Europa en de Verenigde Staten.

Maar de verwachtingen moeten niet te hoog gespannen zijn, aldus Friede. Volgens hem hebben wetenschappers vele experimentele behandelingen gepresenteerd, maar nog geen enkele daarvan is grondig tegen het licht gehouden.


Ebola in het nieuws vanaf begin oktober (officiële verklaringen WHO):
- Nigeria en Senegal hebben uitbraken van de ziekte tot staan gebracht
- In Guinee is het aantal officiële nieuwe besmettingen met 50 gedaald tot het laagste aantal sinds einde augustus.
- In de drie ergst getroffen landen - Guinee, Liberia en Sierra Leone - is het aantal geregistreerde nieuwe gevallen gedaald.
- De uitbraak van ebola in Congo is voorbij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Maar weinig overheden geven een hogere prioriteit aan de volksgezondheid dan aan big business.Margaret Chan (hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO)

Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: