25 nov. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 147
In de kijker :

* Marktveroveraar
* Prikkeltjes
* We wisten niet beter
* Stralingsvrij sporen
* Biobrokken
* Blije bijen
* Tenenkrommend
* Onveilig vlees
* We zullen braaf zijn
* Zorg onder vuur
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marktveroveraar

Gilead toen: een stad en streek in de Hebreeuwse Bijbel, een gebied bekend om haar geneeskrachtige kruiden.

Gilead nu: een zéér winstgevend farmaceutisch bedrijf, bekend om zijn man-made geneesmiddelen.

Nogmaals aandacht voor het winstgevende paradepaardje van Gilead Sciences: Sovaldi (Hep.C medicijn).

Marktpotentieel: volgens de WHO draagt 185 miljoen mensen wereldwijd, vaak zonder te weten, het hepatitis c virus bij zich. Verschillende landen wereldwijd (ook Europa) hebben dit peperdure medicijn inmiddels toegelaten na 'scherpe' onderhandelingen met ministers van gezondheid.

Gilead heeft binnen een kort tijdsbestek flink aan de markt getimmerd met opmerkelijk uiteenlopende prijsafspraakjes (per patiënt en per kuur van 12 weken):
- USA: $ 84.000
- UK: $ 57.000
- Artsen zonder grenzen: $ 900 (en zelfs hierop wordt nog winst gemaakt..)

Voorbeeld van het jaarlijks kostenplaatje (voor één medicijn):
Nederland: meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de € 57 en € 79 miljoen in 2014, en tussen de € 44 en € 62 miljoen jaarlijks in 2015-2016.
Frankrijk: € 800 miljoen per jaar...

Gilead maakt zo te zien maar liefst 10.000% winst op dit medicijn!! In iedere andere tak van de industrie zouden dat woekerwinsten worden genoemd. Een bijkomend gevolg van deze deals voor de patiënt? Een strikte selectieprocedure onder strenge door overheden ingestelde voorwaarden, waarbij meerderen buiten de boot dreigen te vallen. Een ervaren specialist in een algemeen ziekenhuis, kan het niet voorschrijven, en een arts in opleiding in een universitair ziekenhuis wel. Onaanvaardbaar vindt Marc Moens (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten).

Gilead is tevens patenthouder van het in opspraak gekomen antivirale middel
Tamiflu. Het patent hiervan loopt in februari 2015 af... 'Just in time' dus voor het bedrijf dat tot en met 2018 een omzetgroei van gemiddeld 15% verwacht.

Omzetcijfer Sovaldi 3e kwartaal 2014: $ 2,80 miljard. Tel uit je winst...

Bron: samenvatting van diverse pers- en beursberichten - VWS - WHO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Melden Pandemrix vaccinatie als oorzaak van narcolepsie: Al enige tijd houdt het Pandemrix vaccin tegen de mexiaansegriep de gemoederen in ‘narcolepsie land’ bezig. Van belang is dan ook dat alle nieuwe gevallen bij het Lareb worden gemeld. Tevens mag er melding bij de Stichting worden gedaan: info@narcolepsiestichting.nl o.v.v. melding narcolepsie na vaccinatie. Momenteel is er een advocaat bezig in verband met het ontstaan van narcolepsie n.a.v deze vaccinatie.

* Kassa: De Franse farmaceut Sanofi is van plan tot en met 2020 18 nieuwe geneesmiddelen te lanceren en stelt daarmee zijn omzet te kunnen verhogen met maximaal €30 miljard over een periode van vijf jaar. Het bedrijf is van plan in 2015 zes nieuwe geneesmiddelen te lanceren, om vervolgens in de periode vanaf 2016 tot 2018 iedere zes maanden een nieuw medicijn te introduceren. http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3592941/sanofi-ziet-impuls-omzet-van-38-miljard-uit-verkoop-nieuwe-medicijnen

*
Poliomosselen: Op 2 september 2014 vond in België een incident plaats waarbij met poliovirus besmet water in de rivier de Laan is geloosd. Hoewel de kans bestond dat dit besmette water via diverse rivieren uiteindelijk in de Westerschelde terecht zou komen, is er daar geen poliovirus aangetoond. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Geen_poliovirus_aangetroffen_in_Westerschelde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We wisten niet beter

Minister Edith Schippers zegt dat nieuwe inzichten in de wetenschap geen rol konden spelen bij de aanschaf van de miljoenen kuren oseltamivir en zanamivir in 2005 (w.o. Tamiflu). Dat staat in haar reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Het ministerie van VWS heeft in 2005 voor een derde van alle Nederlanders griepremmers gekocht, vanwege de dreigende grieppandemie.

Het ministerie deed dit op advies van de Gezondheidsraad (GR), die daarbij aantekende dat er weinig wetenschappelijke gegevens waren over deze griepremmers. Schippers: ‘Het eerste advies van de GR over antivirale middelen uit 2004, is direct opgevolgd. Na deze eerste aankoop zijn geen nieuwe aankopen gedaan. De aanbevelingen in het tweede advies uit 2005 zijn dus niet aan de orde.’

Deze reactie is opmerkelijk, omdat de stukken laten zien dat de koop is gesloten in september 2005, NA het verschijnen van het verdiepende GR-rapport eerder dat jaar. Uit de Wob-stukken blijkt dat levering en betaling van 2005 tot 2007 hebben plaatsgevonden. Daarbij werd in 2009 besloten om 780.000 kinderdoseringen oseltamivir in te slaan. De ingekochte kuren zijn inmiddels aan vervanging toe. De Gezondheidsraad buigt zich nu over een advies hierover.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stralingsvrij sporen

In januari 2014 stuurde Beperk de Straling een brief naar de NMBS om onze bezorgdheid te uiten over de plannen voor WiFi of 4G op de trein. Ze kregen een antwoord waarin de NMBS kortweg aangeeft dat de geldende blootstellingsnormen gerespecteerd zullen worden.

In juli stuurden ze dan ook een nieuwe brief, waarin ze aangaven dat dit antwoord niet in staat is om hun bezorgdheid weg te nemen. De kern van die bezorgdheid is immers dat de huidige stralingsnormen ontoereikend zijn en niet geschikt om de menselijke gezondheid op een adequate manier te beschermen.

In deze brief onderstrepen ze de noodzaak om op zijn minst ook coupés te voorzien zonder wifi of 4G-signaal. Zeker niet álle reizigers hebben immers behoefte aan internet op de trein en het lijkt hen cruciaal, in het licht van de wetenschappelijke onzekerheid en het onvermogen van de NMBS of enige andere instantie om de onschadelijkheid van WiFi te garanderen, om mensen de vrije keuze te laten om al dan niet in een WiFi/4G-coupé plaats te nemen. Met een icoon op de wand van de wagon zou men makkelijk kunnen aangeven of het al dan niet gaat om een coupé met WiFi/4G.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biobrokken

De Italiaanse voorzitter van de Europese Raad zet alles op alles op om voor het einde van haar voorzitterschap (eind 2014) met de lidstaten een akkoord te bereiken over een nieuwe wet voor de biologische sector. Bionext benadrukt dat de haast waarmee nu mogelijk compromissen worden gesloten niet anders dan tot brokken kan leiden. De schade komt terecht bij de biologische sector, die opgescheept wordt met slechte Europese regels, een juridisch rammelende wettekst en jarenlange onzekerheid over de gedetailleerde invulling. Dit alles kan de groei van de biologische sector ernstig gaan belemmeren.

Bionext en IFOAM EU, de Europese koepel van de biologische sector, houden de herziening van de wetgeving nauwlettend in de gaten. Vanaf het begin is onderstreept dat het voorstel in deze vorm onacceptabel is. Haastige compromissen maken het niet ineens tot een goed voorstel. De huidige biologische wetgeving, die pas vanaf 2009 in werking is getreden, biedt een goede basis om de ontwikkeling van de biologische sector te stimuleren en tegelijkertijd garantie te waarborgen. Bionext wordt daarin gesteund door de schaduwrapporteur van het Europese Parlement, de heer Andrieu, die op het IFOAM EU Processing Congres een vernietigend oordeel velde over het Commissie voorstel. Bionext gaat in samenwerking met IFOAM EU alles op alles zetten om het huidige voorstel van tafel te krijgen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blije bijen

Tuincentrum
Intratuin, marktleider met 59 tuinwinkels, waarvan vijf in België, gaat alle bestrijdingsmiddelen uitbannen die in verband worden gebracht met de sterfte van bijen en hommels.Het bedrijf belooft binnen zes jaar negen gewasbeschermingsmiddelen die in verband worden gebracht met bijensterfte van de planten te halen.

In april bleek uit onderzoek van Greenpeace dat tuincentra massaal verboden en omstreden middelen gebruiken op sierplanten.

Het besluit is een succes voor de milieuorganisaties die al langer actie voeren tegen de omstreden bestrijdingsmiddelen. Sinds vorig jaar is een meerderheid van de Tweede Kamer, op initiatief van de Partij voor de Dieren, voor een wettelijk verbod op de nu nog toegelaten neonicotinoïden. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw (PvdA) houdt een nationale wettelijke regeling tegen. Het is volgens haar efficiënter die op Europees niveau te regelen, maar dat is nog niet gebeurd.

Komend jaar haalt Intratuin de voor bijen risicovolle chemische bestrijdingsmiddelen die consumenten zelf kunnen kopen uit het schap. Ook komt het tuincentrum met een assortiment vlinder- en bijenlokkende planten die gegarandeerd vrij zijn van de middelen.
http://swen.co/intratuin-weert-middelen-die-tot-bijensterfte-leiden-902692/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenenkrommend
In de tweede klas van de middelbare school in Amsterdam, krijgen kinderen van 12-13 jaar tijdens een speciaal hiervoor bestemd lesuur, tegelijk met zijn of haar klasgenoten, een gezondheidsvragenlijst in te vullen (32 pagina's maar liefst!).

Op de website van de GGD staat het volgende te lezen: De vragen gaan over voeding en beweging, seksualiteit en of uw kind genotmiddelen gebruikt zoals sigaretten, alcohol of drugs. Ook zijn of haar geestelijke gezondheid en de omgang met anderen komen aan bod. Na het invullen van de vragenlijst krijgt uw kind een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien. Aan de hand van dit profiel krijgt hij of zij advies over de onderwerpen uit de vragenlijst en adressen van betrouwbare en informatieve internetsites waarop meer informatie over deze onderwerpen is te vinden.

En het gaat verder met: Ouders zijn daar in principe niet bij aanwezig. Aan het eind van het onderzoek kan het kind aangeven welke informatie mag worden besproken met de school. Mochten er problemen worden gesignaleerd tijdens het onderzoek, of andere bijzonderheden zijn, dan neemt Jeugdgezondheidszorg contact met u op.
(De ouders die vervolgens door Jeugdzorg op het matje worden geroepen, zullen blij zijn met hun, op het moment van invullen van deze vragenlijst, dwarsliggende/recalcitrante zoon/dochter..).

Een paar voorbeeldjes van vragen:
- Heb je het gevoel dat je ouders van je houden?
- Heb je de laatste 12 maanden een poging ondernomen om een eind te maken aan je leven?
- Wil je aangeven door wie je lichamelijk wordt/werd mishandeld en waar dit gebeurde?
- Wil je aangeven met wie je tegen je zin een seksuele ervaring hebt gehad en waar dit gebeurde?
- Met hoeveel verschillende personen heb je tot nu toe geslachtsgemeenschap gehad?
- Hoeveel dagen per week eet je groente?
enzovoorts...

'De vragenlijst is strikt persoonlijk, alleen de verpleegkundige of arts weet wat jij hebt
ingevuld' (zeggen ze...). Maar wat dan te denken van een slimme meid die de privacygevoelige antwoorden van haar klasgenootje in no-time op internet kon terugvinden?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onveilig vlees

Op 19 november 2014 maakte foodwatch in samenwerking met RTL Z bekend in welke producten het mogelijk onveilige (paarden)vlees van fraudeur Willy Selten zat. foodwatch ontving na 1,5 jaar juridisch touwtrekken een deels geanonimiseerde lijst met producten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Nog steeds zijn niet alle merk- en productnamen openbaar gemaakt, omdat de NVWA bang is dat de betrokken bedrijven onterechte reputatieschade oplopen. foodwatch vindt dat consumenten het recht hebben op de informatie en is inmiddels een beroepsprocedure bij de rechtbank Amsterdam gestart, om vastgesteld te krijgen dat de overheid dit soort informatie niet zomaar achter kan houden.

De NVWA heeft een lijst met gemaakte meldingen van betrokken bedrijven openbaar gemaakt. De autoriteit wilde deze lijst geanonimiseerd aanleveren om reputatieschade voor de bedrijven te voorkomen, maar heeft enkele merknamen laten staan. foodwatch maakt vandaag de lijst met producten en merknamen openbaar en eist van de NVWA dat er duidelijkheid komt over alle producten waar het mogelijk onveilige vlees in terecht is gekomen. Deze duidelijkheid komt volgens foodwatch zowel de consument als de voedselindustrie ten goede.

Gegeven het feit dat de huidige lijst incompleet is, doordat niet alle namen te herleiden waren, eist foodwatch dat de NVWA de volledige lijst met merknamen en eindproducten direct openbaar maakt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We zullen braaf zijn

De twintig grootste farmaceutische bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer moeite gedaan om de toegang van arme mensen tot medicijnen te vergroten. Maar ook hebben achttien van de twintig zich schuldig gemaakt aan omkoping van artsen, valse voorlichting en het tegenhouden van generieke geneesmiddelen. Dat blijkt uit de Access to Medicine-index.

Voor deze tweejaarlijkse index hebben onderzoekers van de Access to Medicine Foundation de twintig grootste farmaceutische bedrijven beoordeeld op zeven categorieën, waaronder toegangsbevordering, marktbeïnvloeding, onderzoek en ontwikkeling en filantropische activiteiten. GlaxoSmithKline kwam voor de vierde keer als beste uit de bus, ondanks een groot corruptieschandaal in China, zo schrijft The BMJ. Op plaats twee, drie en vier staan respectievelijk Novo Nordisk, Johnson & Johnson en Novartis.

Alle onderzochte bedrijven besteedden de afgelopen twee jaar meer aandacht aan sociaaleconomische factoren, zoals draagkracht en op maat gesneden prijzen, dan in de twee jaar daarvoor. Ook gaven ze vaker toestemming voor het vermarkten van generieke medicijnvarianten in arme landen.

Directeur Wim Leereveld wijst er in The BMJ op dat er naast filantropische ook duidelijke economische motieven achter dit verbeterde gedrag zitten: terwijl de medicijnenmarkt in ontwikkelde landen tot 2017 met 2 tot 3 procent zal groeien, wordt in ontwikkelingslanden een groei van 13 procent verwacht. De corruptie en omkoping waaraan de meeste grote farmaceuten zich schuldig maken, doet bovendien weer af aan de verbeterde toegang tot de juiste en betaalbare medicijnen, aldus de Access to Medicine Foundation.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorg onder vuur

De zorgverzekeraar is de kop van jut tijdens het eerste termijn van de begrotingsbesprekingen van het ministerie van VWS vorige week in de Tweede Kamer. Verzekeraars voeren hun publieke taak niet goed uit en kopen een aantal veel geroemde zorgvormen niet of nauwelijks in. Bovendien eisen Kamerleden dat verzekeraars overtollig opgepot geld laten terugvloeien naar de premiebetalers.

'Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat zorgverzekeraars momenteel inkopen op prijs en niet op kwaliteit', zegt CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. 'Het kan toch niet zo zijn dat we de regie van het zorgstelsel overlaten aan een partij die kwaliteit klaarblijkelijk van ondergeschikt belang acht?' Het is een van de vele verwijten die door verschillende fracties worden gemaakt aan het adres van de zorgverzekeraars. Zo wijst Bruins Slot op een aantal vernieuwende zorgvormen die niet of nauwelijks worden ingekocht door verzekeraars.

Met name Kamerlid Lea Bouwmeester van regeringspartij PvdA krijgt het vuur aan de schenen gelegd. Bouwmeester is met de oppositie van mening dat verzekeraars nu niet goed voldoen aan de publieke taken. Ze wil dat de minister verzekeraars dwingt om zich publiek te verantwoorden over hun reilen en zeilen. Bouwmeester wil echter niet, zoals onder andere SP-Kamerlid Renske Leijten voorstelt, afstand nemen van het schrappen van artikel 13. 'Ik vind wel dat de vrije artsenkeuze alleen kan worden afgeschaft wanneer verzekeraars hun taken goed uitvoeren', zegt Bouwmeester. 'Ik roep de minister dan ook op om daar bij haar wetswijziging voor de vrije artsenkeuze zeer kritisch naar te kijken.' http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/11/Zorgverzekeraars-flink-onder-vuur-in-begrotingsdebat-1647811W/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Onthoud altijd dat iedereen zijn best doet,
en handelt met de kennis, het inzicht en het bewustzijn
die hij op dat moment heeft.”
(Traditionele wijsheid)

Boek in de kijker : http://voedingengedrag.nl/
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page40.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: