2 dec. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 148
In de kijker :

* Mij een zorg
* Prikkeltjes
* Klacht gehonoreerd
* Op een kluitje
* Dodelijke prik
* Rokershit
* Nostalgie
* Het mandarijnennetje
* Brussels vingertje
* Fataal
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mij een zorg

Cura ut valeas: "Draag zorg, opdat het je goed zou gaan".

In 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Tegelijk wordt er bezuinigd op ondersteuning en begeleiding van hulpbehoevenden en op de huishoudelijke hulp
(-40%). Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren dit gat gaan vullen door meer voor elkaar te zorgen.

Ruim tweederde (70%) van de zorgbehoevende burgers heeft geen netwerk om een beroep op te doen als er volgend jaar bezuinigd wordt op de hulp die ze nu hebben. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 5000 mensen die zelf te maken krijgen met de veranderingen in de zorg of van wie een naast familielid hiermee te maken krijgt. Eén op de vijf (19%) zegt wel over familie of vrienden te beschikken die kunnen bijspringen.

Volgens veel ondervraagden is dit in de praktijk een groot probleem omdat hun familie te ver weg woont of geen tijd heeft. Ze beschikken vaak maar over een kleine vriendenkring en wonen in buurten waar hun buren ook op leeftijd en hulpbehoevend zijn. Het gebrek aan netwerk komt vaker voor in grote steden dan in dorpen of op het platteland. Veel hulpbehoevenden uit het onderzoek (60%) hebben nu al mantelzorg. Driekwart (73%) voelt zich bezwaard om volgend jaar bij familie en vrienden aan te kloppen voor meer hulp.

De ondervraagden maken zich veel zorgen (71%) over de veranderingen die over een maand op hen afkomen. Slechts drie op de tien heeft een persoonlijk bericht van de gemeente ontvangen met informatie wat er volgend jaar voor hen gaat veranderen.
De rest zegt niet geïnformeerd te zijn (56%) of het niet te weten (14%).

Van de mensen die al geïnformeerd zijn zegt de helft (48%) dat ze er volgend jaar op achteruit gaan of dat hun hulp helemaal stopt. Bij 30 procent blijft de situatie ongeveer hetzelfde en 1 procent verwacht een verbetering. 21 Procent begrijpt ook na het contact met de gemeente nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Griep via de neus: Het griepvaccin toegediend via een neusspray wordt dringend geadviseerd voor kinderen in de UK (2-3-4 jr oud, omdat 'deze leeftijdsgroep de griep het meest verspreidt, waardoor ouderen een groot risico lopen'). Ook aangeboden aan zwangeren, senioren vanaf 65, zorgpersoneel en aan iedereen met een onderliggende gezondheidsprobleem ('gratis'). Volgens de gezondheidsautoriteit 'moeten' ouders hun kind(eren) dit vaccin laten toedienen, want zij zijn 'immers de superverspreiders' van het virus. Echter, kinderen met eiwit-allergie of astma mogen het vaccin niet in deze versie toegediend krijgen (trigger van ongewenste reacties).

* De geschiedenis herhaalt zich: in oktober 2013 heeft Glasgow (Schotland), na protest van moslimouders, het toedienen van het griepvaccin dmv een neusspray, waarmee 100.000 kinderen op school zouden worden gevaccineerd, moeten stopzetten. Reden: het vaccin bevat varkensgelatine. (Het momenteel verleggen van de leeftijdsgroep lijkt een slimme zet om de weerstand tegen dit vaccin te verminderen). http://www.bbc.com/news/uk-scotland-24394844

* Gele koorts: dit vaccin blijkt gevaarlijk voor babies tot 1 jaar en verre van veilig voor ouderen vanaf 55 jaar. Reden: het vaccin kan op die leeftijden juist gele koorts verschijnselen veroorzaken. Maar vanaf 1jr+1dg en 55jr+1dg zijn er dus geen problemen te verwachten.

* Betrouwbare informatie: De website Volksgezondheidenzorg.info is online. Deze nieuwe RIVM-website biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Het RIVM verzamelt en bewerkt de informatie in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten. Volksgezondheidenzorg.info brengt de informatie uit de websites Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, de Zorgbalans, de Kosten van Ziekten website en Zorggegevens.nl samen tot een overzichtelijk geheel. https://www.volksgezondheidenzorg.info/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klacht gehonoreerd

Een causaal verband tussen een vaccinatie en het ontstaan van autisme bij baby's is wetenschappelijk nooit aangetoond. Maar deze Italiaanse rechter denkt er anders over. Het ministerie van Volksgezondheid in Italië moet een autistisch kind van negen jaar een levenslange uitkering betalen omdat het verantwoordelijk is voor het ontstaan van de afwijking van het kind. Het kind zou autistisch zijn geworden als gevolg van een inenting in zijn eerste levensjaar (polio, difterie, tetanus, Hepatitus B, kinkhoest en Hib). http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/11/Volgens-deze-rechter-kan-een-vaccinatie-autisme-veroorzaken-1652618W/?masterpageid=158493%3D

Nog een andere Italiaanse rechter die in 2004 een familie schadeloos stelde met €174,000, nadat het Italiaans ministerie van volksgezondheid had toegegeven dat het BMR vaccin autisme veroorzaakte bij hun negen-jaar-oude zoon Valentino.http://www.autism-site.com/autism-site/index.php/vermoeden-autisme/37-news/latest-news/179-italiaanse-rechter-geeft-familie-compensatie-na-vaccinatieschade
(Noot: ietwat kromme tekst op deze website; vermoedelijk google-vertaling van origineel artikel uit The Independent).

Het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program, beter bekend als de ‘vaccinatie-rechtbank’, heeft onlangs
miljoenen dollars schadevergoeding toegekend aan twee kinderen met autisme. In 2009 boog de vaccinatie-rechtbank zich over de zaak. Anderhalf jaar later stelde de overheid vast dat het BMR-vaccin verantwoordelijk was geweest voor Ryans encefalopathie. http://www.autism-site.com/autism-site/index.php/adhd/39-news/650-vaccinatie-rechtbank-keert-miljoenen-uit-aan-kinderen-met-autisme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op een kluitje

De Partij voor de Dieren heeft vorige week mondelinge vragen gesteld over de uitbraak van de vogelpest. Voortzetting van de bio-industrie vindt de partij onverantwoord vanwege de gevolgen voor dierenwelzijn en volksgezondheid. Om onhoudbare uitbraken van vogelpest en andere dierziekten te voorkomen moet er een einde komen aan de hoge concentraties dieren in de veehouderij. Op dit moment zijn er al 220.000 kippen en eenden vergast. Dit gaat gepaard met veel dierenleed.

Marianne Thieme: “Opnieuw is er een ernstige vogelgriepcrisis, 11 jaar na het Dit-Nooit-Meer van 2003. Er lijkt weinig geleerd van eerdere dierziekten. Grote concentraties dieren en de concentratie van stallen vormen samen een tikkende tijdbom. De afgelopen 11 jaar is de concentratie van dieren alleen maar toegenomen, mede door de komst van megastallen.”

Thieme wilde weten of het niet vaccineren te maken heeft met de economische belangen van de sector: het exporteren van kipproducten naar met name Duitsland. Dit land accepteert geen producten van gevaccineerde dieren. De vraag is of de sector met dit handelen welbewust het risico op een uitbraak heeft genomen. Thieme wilde ook van de staatssecretaris weten wat het kabinet sinds 2003 heeft gedaan om de bio-industrie aan te pakken die, door de hoge concentraties dieren met een verzwakt immuunsysteem, een verhoogd risico vormt voor de uitbraak van dierziekten.


Vogelgriep en vaccins: 'Nog geen vaccin tegen vogelgriep' verklaarde staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, vorige week, maar ze heeft twijfels over de werkzaamheid/veiligheid wanneer er wél een vaccin beschikbaar zou zijn, WANT zegt ze: "Met inenten laat je de dieren misschien wel niet meer ziek worden, maar het virus sluimert gewoon door, met alle gevolgen voor de volksgezondheid". In principe zou deze stelling dan (virologisch gezien) ook moeten opgaan voor mensenvaccins.

Volgens het RIVM is dit niet het geval, WANT zeggen ze in antwoord op vragen: er zitten grote verschillen tussen vaccinatie van dieren tegen vogelgriep en vaccinaties van kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma. Bij dieren is de optie om dieren te ruimen, dit is bij mensen uiteraard nooit aan de orde. Circulatie van menselijk griepvirus is niet te voorkomen met de huidige vaccins (die beschermen vooral tegen de ziekteverschijnselen), circulatie van vogelgriepvirussen is door een strenge aanpak wel te voorkomen. Duidelijk dus (?!)...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke prik

Of inderdaad het griepvaccin Novartis de schuldige is, welke ervoor gezorgd heeft dat 13 ouderen zijn overleden kort nadat zij het ‘griepprik’ toegediend hebben gekregen, moet nog onderzocht worden.

Wel zorgt het feit dat 13 mensen in Italië zijn overleden kort nadat zij het griepvaccin toegediend hadden gekregen voor veel onrust in Italië.

Het AIFA, het Italiaanse Medische Agentschap, heeft aangekondigd dat er snel een onderzoek zal komen. Dit onderzoek zal in samenspraak met het Europese Medisch Agentschap worden uitgevoerd en de eerste resultaten zullen donderdag openbaar worden gemaakt.


Noot: in oktober 2012 trokken Duitsland/Italië/Zwitserland/Oostenrijk/Frankrijk/UK eveneens plotseling grote partijen griepvaccins van Novartis (Aggripal/Fluad) terug wegens 'onverklaarbaar klonteren van de inhoud'...

Volop in de media nu, maar over nederlandse doden wordt niet gerept. In het seizoen 2013-2014 ontving Lareb 348 meldingen van mogelijke bijwerkingen na vaccinatie met een griepvaccin. Het aantal meldingen is toegenomen met 57,5% ten opzichte van vorig seizoen. In totaal zijn er 4 meldingen van overlijden en 12 spoedopnames. Meer dan de helft werd geklassificeerd als '
zeker-waarschijnlijk-mogelijk' verband houdend met het toegediende griepvaccin (heel bijzonder dat ze dit vermelden!). Meerderen kregen 2 verschillende griepvaccins toegediend, één zo te zien zelfs 4 tegelijk.


Opmerking: Zoals gebruikelijk, zal ook hier het vaccin ongetwijfeld weer worden vrijgepleit. Wereldwijd worden keer op keer verbanden gelegd met vaccinatie, maar bewijzen kunnen (willen) ze het nog steeds niet. En toch krijgen wetenschappers/virologen/autoriteiten via studies, rapporten en vooral praktijkervaringen de nodige informatie keer op keer op een presenteerblaadje aangeboden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rokershit

De e-sigaret is een hit. Veel rokers hopen het tij te keren door over te stappen op de ‘gezondere’ elektronische variant van hun stinkstokje. Helaas moet dat gezonder inderdaad tussen aanhalingstekens. Volgens Japanse wetenschappers bevat de elektronische sigaret zelfs tien keer zoveel kankerverwekkende stoffen als gewone tabak.

Bij het gebruik van een e-sigaret wordt een gearomatiseerde vloeistof verhit zodat er dampen ontstaan. Die worden vervolgens geïnhaleerd. Nu hebben Japanse onderzoekers echter vastgesteld dat er in die dampen kankerverwekkende stoffen zitten zoals formaldehyde en acetaldehyde, soms wel tot tien keer zoveel als in gewone sigaretten. Dat meldden de Japanners aan het Franse persbureau AFP.

Onderzoeker Naoki Kunugita verklaart: ‘Vooral als de draad, die zorgt voor de verdamping van de vloeistof, oververhit raakt, komen grotere hoeveelheden van schadelijke stoffen vrij’.

In augustus waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al voor het gebruik van de e-sigaret en ook ons eigen RIVM benadrukte eerder dat elektronisch roken net zo goed ‘giftig en gevaarlijk’ is.

Toch worden elektronische sigaretten steeds populairder. De omzet is opgelopen tot 3 miljard dollar per jaar. Dat is veel maar nog altijd gebruikt slechts 1 tot 2 procent van de Europese rokers de e-sigaret. Tabaksfabrikanten verwachten echter dat dat aantal snel gaat toenemen en kopen daarom e-sigaretproducenten op, bang als ze zijn de boot te missen. Of de groei doorzet, zal vooral afhangen van verder onderzoek dat uitwijst hoe ongezond elektronisch roken daadwerkelijk is.


Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de regels voor e-sigaretten aangescherpt. In de Warenwet staan vanaf vandaag een aantal specifieke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, etikettering en reclame. 'Bovendien laat ik nader onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Dat verschijnt in de eerste maanden van 2015. Eventuele nieuwe inzichten uit dat onderzoek kunnen leiden tot extra stappen.' http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2014/11/28/van-rijn-verscherpt-regels-e-sigaretten.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nostalgie

60 procent van de Nederlanders wil de zorgverzekeraars afschaffen en in plaats daarvan een publieke basisverzekering invoeren. Dat blijkt uit een peiling die de SP heeft laten uitvoeren. De VVD voelt weinig voor het SP-plan. En dat terwijl uit de peiling blijkt dat een meerderheid van de VVD-stemmers ook voor afschaffing is.

Sinds 2006 is elke Nederlander verplicht verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij. Deze zorgverzekeringswet is een doorn in het oog van de SP.
Uit de peiling die de partij liet uitvoeren door Maurice de Hond blijkt dat ze niet alleen staat. 60 procent van de ondervraagden wil ook wel dat de huidige zorgverzekeringen wordt afgeschaft en dat er één publieke basisverzekering voor in de plaats komt.

Opvallend is dat onder de VVD stemmers, 53 procent daar vóór is. Ook vindt 68 procent van de ondervraagden dat de marktwerking in de zorg gestopt moet worden. En ook daar stemt weer meer dan de helft van de VVD-stemmers mee in.

Minister van Volksgezondheid Schippers (VVD) liet vorige week in het zorgdebat al weten, weinig voor het SP voorstel te voelen. Dat de zorgverzekeringswet zal sneuvelen is onwaarschijnlijk. De meerderheid in de Tweede Kamer denkt er op dit moment anders over dan de ondervraagden in het onderzoek.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/nederlanders-willen-ziekenfonds-terug

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het mandarijnennetje

Borstimplantaten die gaan lekken. Bekkenbodemmatjes die zo ernstig verkleefd zijn dat ze constante pijn opleveren en niet meer te verwijderen zijn. Heupimplantaten die metaaldeeltjes afgeven welke vervolgens door het lichaam gaan zwerven en schade aanrichten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van complicaties bij inwendige medische hulpmiddelen. Zulke implantaten zouden patiënten moeten helpen, maar in plaats daarvan zorgen ze vaak voor veel schade en ernstige (pijn)klachten.

De vraag rees bij de redactie hoe medische hulpmiddelen uiteindelijk in patiënten terecht komen. Wordt er eerst onderzoek gedaan naar de gevolgen van plaatsing van deze hulpmiddelen? Hoe zit het systeem eigenlijk in elkaar om een implantaat op de markt te krijgen? En hoe makkelijk is het om een medisch hulpmiddel te ontwikkelen en te verkopen?

Radar verzon een
bekkenbodemmatje (een hulpmiddel dat gebruikt worden bij vrouwen die last hebben van een verzakking), dat gebaseerd is op vier modellen van verschillende fabrikanten die in Europa verkocht worden of werden. Het matje van Radar bestaat uit een mandarijnennetje. Dit product is uitgewerkt en beschreven in een brochure en een technisch dossier. Radar bouwde in het technisch dossier een aantal 'booby traps' in, die door Notified Bodies (door de overheid aangewezen particuliere keurings- of testinstituten die beoordelen of medische hulpmiddelen voldoen aan de geldende Europese richtlijnen) gemakkelijk te doorzien zouden moeten zijn. Volgens deskundigen zou iemand met enig verstand van bekkenbodemmatjes direct moeten en kunnen zien dat dit matje een heel slecht idee is.

De beoordeling van de Notified Bodies is gedaan op basis van de brochure en het technisch rapport. Het zou in de lijn der verwachting liggen dat de Notified Bodies veel vragen zouden stellen over de boobytraps in het dossier. Na de beoordeling van het dossier, eigenlijk de belangrijkste stap, zal de Notified Body nog een bezoek brengen aan de fabriek. Deze stap kan echter niet genomen worden: Radar heeft geen fabriek. Toch geven de Notified Bodies nu al aan dat we ons geen zorgen hoeven te maken over deze ‘hobbel’.

Tüv maakt duidelijk dat zij Radar 99% kans geven op een CE-Markering.
Eurofins geeft Radar 90-95% kans op een CE-Markering.
Kiwa geeft Radar 100% zekerheid dat zij de CE-markering zullen krijgen.

De schokkende resultaten van het 9-maanden durende onderzoek zie je in de uitzending van Radar (1 december en 8 december): http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/01-12-2014/goedkeuring-implantaten-is-een-farce/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brussels vingertje

Brussel wil dat Nederland vaart maakt met het recht van een patiënt om in een ander EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen. Volgens de Europese Commissie voldoet de Nederlandse wetgeving nog steeds niet volledig aan de Europese regels.

De commissie wil binnen twee maanden horen welke maatregelen Nederland gaat nemen, anders overweegt zij naar de rechter te stappen. Nederland moet vastleggen dat patiënten het recht hebben om in een andere EU-lidstaat zorg te kiezen, en dat zij de kosten in het thuisland kunnen declareren. Daarnaast moeten patiënten de informatie krijgen die nodig is om een bewuste keuze over hun behandeling te maken.

De commissie tikte woensdag in deze kwestie niet alleen Nederland, maar ook Portugal op de vingers. Ook dat land had de Europese regels ruim een jaar geleden al moeten omzetten.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fataal

De
International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO maakte bekend dat een hoge BMI correspondeert met een significant kankerrisico. In 2012 zou het gezorgd hebben voor 3,6 procent van van alle nieuwe kankergevallen. In dat jaar waren dat er 481.000. Noord-Amerikanen maken bijna 25% van die groep uit. Het veel grotere China droeg daarentegen (nog) slechts 50.000 nieuwe met overgewicht geassocieerde gevallen bij. Dat correspondeert met 1,6% van de jaarlijkse nieuwe gevallen.

Melina Arnold, de co-auteur van het IARC onderzoek, merkt op dat vrouwen proportioneel het zwaarst worden getroffen door met gewicht geassocieerde kankers. Zo zou 10% van de borstkankers onder oudere vrouwen kunnen worden vermeden door een gezonder gewicht.
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/overgewicht-zorgt-jaarlijks-voor-half-miljoen-kankerdoden/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Al wat ik deed dat had geen zin
In het licht van de eeuwigheid
Soms was het goed, maar meestal fout
Ik stond er al niet meer bij stil.
Luc de Vos († 29 november – zanger/schrijver)

Vrouwen in Europa in de kijker: http://www.wecf.eu/nederland/
Tsjernobyl 28jr later in de kijker : http://vimeo.com/112681885
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page42.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: