16 dec. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 150
In de kijker :

* Focus op vaccins
* Prikkeltjes
* Plastic soep
* De belangen zijn groot
* Evident
* Een netje volstaat
* Hypertensie in blik
* Slikken we dit nog?
* Onderbuikgevoel
* De botte bijl van Juncker
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Focus op vaccins

Het RIVM aan het woord: In Nederland wordt de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gemonitord met behulp van Praeventis (elektronisch vaccinatieregister). Het monitoren van de vaccinatiegraad geeft alleen geen volledig inzicht in de (veranderende) motivatie van ouders om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren. Het doel van dit onderzoeksproject is om een monitoringsysteem op te zetten om de acceptatie van het RVP te evalueren onder ouders en consultatiebureaumedewerkers.

Door middel van focusgroepstudie (groepsdiscussies) onder ouders wilden we inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn geweest bij de keuze van ouders om hun kinderen al dan niet te laten vaccineren.

Op basis van het onderzoek bevelen we een monitoringsysteem aan om de acceptatie van het RVP te evalueren. Het monitoringsysteem zou moeten bestaan uit verschillende onderdelen:
  • focusgroepen onder ouders en CB-medewerkers (alleen als er veranderingen zijn of onrust is binnen het RVP);
  • een maandelijkse vragenlijst voor ouders, om inzicht te krijgen in de factoren die de keuze tot vaccineren beïnvloeden;
  • een jaarlijkse vragenlijst voor CB-medewerkers om inzicht te krijgen in de ervaring en attitude ten aanzien van het RVP;
  • CB’s als peilstations laten functioneren;
  • gebruiken van een internetmonitor.
CB-medewerkers geven 1 tot 2 minuten of 2 tot 5 minuten voorlichting over het RVP per consult. Als ze informatie geven over het RVP gaat dit met name over mogelijke bijwerkingen na vaccinaties en het RVP-schema. Ze geven aan in staat te zijn om te communiceren met (kritische) ouders over het RVP, maar willen desondanks hier beter in opgeleid worden. Daarom moeten effectieve opleidingsprogramma’s worden opgezet voor CB-medewerkers over hoe te communiceren met (kritische) ouders.

Ouders zouden een weloverwogen keuze moeten kunnen maken, wat betekent dat ze geïnformeerd moeten worden door het RIVM en de CB-medewerkers over de voor-en nadelen van vaccineren.

!!Overtuigingen ten aanzien vaccinaties zijn belangrijker dan de overtuigingen ten aanzien van ziektes. Communicatie moet daarom meer focussen op de karakteristieken van vaccins dan op die van de ziektes!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Groen licht voor Gardasil-9 vaccin: de FDA heeft Merck & Co toestemming gegeven om een door hen nieuw ontwikkeld HPV-vaccin op de markt los te laten. Volgens zeggen schijnt deze versie meisjes EN jongens te beschermen tegen negen verschillende HPV-types: 31, 33, 45, 52, 58, 6, 11, 16 en 18 (baarmoeder, vaginale, schaamlippen, anale kankers en genitale wratten). http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm426485.htm

* Oei oei: De testen in Genève met het 'veelbelovende' experimentele ebolavaccin dat in Canada werd ontwikkeld, heeft blijkbaar onverwachte bijwerkingen. Enkele vrijwilligers klagen over gewrichtspijn in handen en voeten. VSV-ZEBOV is een van de twee ebolavaccins die momenteel klinisch getest worden op vrijwilligers. Sinds 10 november krijgen zij per week een injectie, ofwel met het vaccin, ofwel met een placebo. Uit voorzorg werden de tests bij alle 59 vrijwilligers een week eerder dan gepland gestopt. Als de pijn tijdelijk blijkt, zal het experiment vanaf 5 januari hervatten. http://www.cbsnews.com/news/ebola-vaccine-trial-suspended-over-unexpected-side-effects/

* Werkzaamheid griepprik blijft de gemoederen bezighouden: Voor de eerste keer komt het CDC naar buiten met de mededeling dat het griepvaccin dit jaar niet zal werken. Deze waarschuwing kom net voor het drukste gedeelte van het griepseizoen, in januari en februari. http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/12/cdc-geeft-toe-dat-griepvaccin-niet-werkt/#.VIlo2MlMd-S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastic soep

Er drijven naar schatting 5,25 biljoen plasticdeeltjes, of 269.000 ton, in de wereldzeeën.

Dat schatten onderzoekers van het
Five Gyres Institute, een organisatie die strijdt tegen plasticvervuiling. Ze baseren hun cijfers op waarnemingen en waterstalen die genomen werden tijdens 24 expedities in de zogenoemde vijf grote gyren - ringvormige stromingen van honderden of duizenden kilometers doorsnee in de Indische, Grote en Atlantische oceaan.

De gegevens vormden de basis voor een model voor alle plastic in alle oceanen. Er zouden naar schatting 5,25 biljoen plasticdeeltjes in de oceaan drijven die samen 269.000 ton wegen. De grootste stukken plastic, zoals flessen en visnetten, bevinden zich in kustwateren, de kleinste microplastics in meer afgelegen gebieden in de gyren – wat doet vermoeden dat de stroming het plastic vermaalt. De kleinste plasticdeeltjes werden gevonden in het water nabij de Noordpool.

De Nederlandse student
Boyan Slat ontving onlangs de VN-milieuprijs voor zijn plan om de 'plastic soep' in zee aan te pakken. Slat bedacht een V-vormige installatie, die plastic dat in de V drijft, zuivert uit het water. De installatie is nog niet gemaakt.http://eoswetenschap.eu/artikel/269000-ton-plastic-de-oceaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De belangen zijn groot

Tal van medewerkers van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit, de Food and Drug Administration (FDA), hebben belangenconflicten, zo meldt
The Wall Street Journal. Slechts 1 procent van die banden wordt door de FDA wereldkundig gemaakt, aldus de krant.

Het probleem doet zich vooral voor bij de beoordeling van medische hulpmiddelen op het gebied van cardiologie, orthopedie en gynaecologie. De afgelopen twee jaar heeft een derde van de 122 beoordelaars op die terreinen op enige wijze financiële ondersteuning ontvangen van de farmaceutische industrie. Het gaat om bedragen tot meer dan 10.000 dollar.

Bovendien evalueerde ongeveer een tiende van de beoordelaars bij de FDA ooit een product van het bedrijf waarmee een financiële relatie bestond.

Volgens een FDA-official hoeven bindingen met bedrijven op zichzelf geen probleem te zijn, zolang een beoordelaar maar geen producten evalueert van het bedrijf dat hem sponsort. Als dat laatste wel een punt wordt, dan zou de FDA een probleem kunnen krijgen: nu al zijn 13 tot 17 procent van de plaatsen in de diverse beoordelingspanels onbezet. De suggestie is dat het moeilijk is deskundigen te vinden zonder enige binding met de industrie.

De regel is dat iemand die meer dan 50.000 dollar heeft ontvangen, bijvoorbeeld om een onderzoek op te zetten, automatisch door de FDA wordt uitgesloten van beoordeling. Maar daar zijn uitzonderingen op, die de FDA vervolgens niet naar buiten brengt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evident

Marc van Impe (voorzitter van het Vlaams Instituut voor Journalistiek): Het nieuwe gezondheidsbeleid wil meer gebruik maken van evidence based medicine. Dat is een eerzaam streven maar EBM heeft zo zijn beperkingen.

Ik herinner me zo'n jaar of tien geleden dat een Grieks-Amerikaanse epidemioloog – er zijn gevaarlijker combinaties- zwart op wit bewees dat de 49 meest geciteerde wetenschappelijke ontdekkingen uit de allerbeste medische vakbladen gewoon geen stand hielden aan de kritische toets van de onafhankelijke onderzoeker. De zogenaamde "doorbraken" waren of verzinsels, vereenvoudigingen, aannames of doodgewoon verkeerde conclusies.

Een tweede probleem is dat die wetenschappers hun twijfelachtige onderzoeksresultaten laten bevestigen door collega's of ondergeschikte promovendi die er alle belang bij hebben hen niet af te vallen. Op die manier wordt een verzameling zogenaamde wetenschappelijke artikelen een spelletje me, myself and I. Vooral in de psychologie en psychiatrie is men in dat bedje ziek, zoals de New Scientist nog niet zo lang geleden nog schreef. De psy's zijn altijd sterk geweest in het zichzelf citeren. Hun claims hebben dan ook meer met geloof dan met wetenschap te maken. Maar daar komt verandering in. Steeds vaker gaat men heel strenge onderzoeksprotocollen opleggen en past men embedded replicatie toe, wat wil zeggen dat resultaat eerst door meerdere onafhankelijke teams moeten worden bevestigd voor ze gepubliceerd worden.

Eén zaak is zeker: EBM heeft betrekking op populaties en niet op individuen. In The limits of evidence-based medicine stelde Tonelli al dat "kennis vergaard uit medische onderzoeken niet een direct antwoord geven op de primaire medische vraag wat het beste is voor de betrokken patiënt". Tonelli stelt dat voorstanders van EBM vaak de waarde van medische ervaring negeren. Clinici moeten bij elke medische beslissing met vijf factoren rekening houden, schrijft Tonelli: empirisch bewijs, experimenteel bewijs, fysiologische principes, de ethiek en de systeemfuncties. Het relatieve gewicht van al die factoren is niet van tel en varieert van geval tot geval.

Tenslotte nog dit, Winston Churchill zei ooit: Je kunt slechts die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebt. Of zoals Ioannidis stelt: de kans dat een ontdekking nep is, neemt toe naarmate de kans de op toeval groot is...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een netje volstaat

Het aantal mensen dat aan malaria sterft, is sinds 2000 sterk afgenomen. Vorig jaar overleden ongeveer 584.000 mensen aan de ziekte. In 2000 waren dat er nog bijna twee keer zo veel, deelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mee.

De belangrijkste reden voor de vermindering is de betere bescherming tegen steken door de mug die malaria veroorzaakt. Vorig jaar gebruikte bijna de helft van alle Afrikanen een net dat met een insecticide is behandeld. Tien jaar geleden was dat nog slechts één op de 33 Afrikanen.


Met een simpel netje, en dat zonder vaccin!

Het aantal doden had vorig jaar waarschijnlijk verder beperkt kunnen worden als er meer geld beschikbaar was geweest.In 2012 konden er door geldgebrek maar 70 miljoen nieuwe
muskietennetten worden verspreid in plaats van de voorziene 150 miljoen. In 2013 was dat probleem echter verholpen en werden er 136 miljoen netten geleverd. De WHO rekent voor 2014 op 200 miljoen netten.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypertensie in blik

Bisfenol-A is een chemische stof die sinds de jaren '60 van de vorige eeuw veel toepassingen kent. Het zit in kassabonnen, contactlenzen, babyspenen, plastic bakjes en flessen en in de coating van blikjes. Chronische blootstelling aan BPA wordt geassocieerd met hartziekten, kanker en andere gezondheidsproblemen.

De stof zou werken als een endocriene verstoorder, reden voor de Amerikaanse FDA in 2012 het gebruik in kinderflesjes te verbieden. In Canada wordt BPA sinds 2010 gezien als een 'toxische stof'. Het aantal producten met een 'BPA-free' label groeit met de dag (hoewel helaas niet gezegd is dat de als vervanging gebruikte stoffen 'beter' zouden zijn, schrijft LiveScience).

Nieuw onderzoek zou aantonen dat BPA-verpakkingen het stofje onmiddellijk terecht laten komen in voedsel en dranken. Via het voedsel komt het vervolgens direct in ons lichaam. En daar blijkt het een het een direct meetbaar gezondheidseffect te hebben:
je bloeddruk gaat er van omhoog.
Na het drinken van de sojamelk uit blik bleek het BPA-gehalte in de urine heel fors te stijgen: tot 16 keer zo hoog als normaal. Bij drinken uit glas liep het BPA-niveau niet omhoog. De bloeddruk (bovendruk) van de blikjesdrinkers bleek gemiddel met 5 mm Hg te stijgen. Dat alles dus binnen twee uur.

Volgens dr. Karin Michels (
Harvard Medical School), een expert op het gebied van BPA, is een enkele keer een verhoogde bloeddruk niet erg. Maar als mensen iedere dag wel een blikje (of meer) drinken, kan die herhaaldelijke blootstelling wel degelijk een bijdrage leveren aan het ontstaan van chronische hoge bloeddruk. In de VS kampt 30% van de volwassen daarmee. Ook wordt bij 95% van de Amerikanen BPA in de urine aangetroffen.http://www.foodlog.nl/short-news/detail/bpa-in-blikjes-heeft-onmiddellijk-effect-op-bloeddruk/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slikken we dit nog?

Er is twijfel over de betrouwbaarheid van studies die GVK Biosciences heeft gedaan en die de basis vormen van een groot aantal in Europa, 69 in Nederland, toegelaten generieke geneesmiddelen. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA onderzoekt op dit moment welke gevolgen er zijn voor de betrokken geneesmiddelen.

Hoewel het vertrouwen geschaad is, zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er met de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van deze geneesmiddelen zelf iets mis is. Om deze reden heeft het CBG voor nu besloten om het onderzoek en besluit van de EMA af te wachten. Het CBG is hierbij intensief betrokken. Patiënten blijven hierdoor beschikking houden over hun medicatie. Het CBG werkt in deze zaak nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Franse inspectie autoriteit heeft een inspectie uitgevoerd bij het Indiase bedrijf GVK Biosciences. Dit bedrijf doet onderzoek voor farmaceutische bedrijven om de gelijkwaardigheid (bio-equivalentie) tussen merkgeneesmiddelen (innovator) en generieke geneesmiddelen vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het toelaten van generieke geneesmiddelen tot de markt.

Tijdens de inspectie is naar voren gekomen dat er bij bepaalde onderdelen van het onderzoek niet volgens de richtlijnen (zogenaamde Good Clinical Practices) is gewerkt. Er zijn sterke aanwijzingen dat er niet correct is omgegaan met de afname van ECG’s bij de vrijwilligers die aan het onderzoek hebben meegedaan. Dit onderdeel is echter niet cruciaal voor het aantonen van de bio-equivalentie.

Het vertrouwen is ernstig geschaad en roept vragen op. Daarom zijn de betrokken farmaceutische bedrijven gevraagd om deze vragen te beantwoorden en eventuele twijfels weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door alsnog met aanvullend bewijs te komen voor bio-equivalentie.

Sommige Europese landen hebben besloten om vooruitlopend op een Europees besluit op nationaal niveau al actie te ondernemen. Nederland vindt het echter niet in het belang van de volksgezondheid om overhaast maatregelen te nemen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderbuikgevoel


Uit onderzoek van het RIVM en UMC Utrecht blijkt dat kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan vaker buikgriep (gastro-enteritis) hebben. Dat heeft medische en economische gevolgen. Zo bezoeken ze gemiddeld tweemaal zo vaak de huisarts en worden ze tweemaal zo vaak opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties als kinderen die niet naar een kinderdagverblijf gaan. In Nederland worden de totale maatschappelijke kosten voor buikgriep gerelateerd aan de kinderopvang geschat op 25 miljoen euro per jaar.

Kinderen hebben een grotere kans om buikgriep op te lopen in het kinderdagverblijf. Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op buikgriep. Dat komt omdat de weerstand van jonge kinderen nog volop in ontwikkeling is. Het risico op ziekenhuisopname vanwege complicaties van buikgriep is bijvoorbeeld het hoogst vlak na het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf. “Maar kinderen die een kinderdagverblijf bezoeken ontwikkelen op de lange termijn geen betere weerstand tegen ernstige gastro-enteritis dan kinderen die thuis worden opgevangen”, aldus de onderzoeker.

De verschillen in maatschappelijke kosten komen grotendeels voort uit de lagere arbeidsproductiviteit van de ouders vanwege de zorg voor hun kind. Enserink: “Ouders die gebruikmaken van kinderopvang werken en verdienen over het algemeen meer dan ouders die daar geen gebruik van maken. Ik vermoed zelfs dat de werkelijke productiviteitsverliezen nog veel hoger kunnen liggen omdat ouders aangestoken kunnen worden door hun zieke kind. We zien bijvoorbeeld dat gezinsleden een vijf keer zo hoog risico lopen om ziek te worden via hun zieke kind. Daar hebben we in onze kostenberekeningen nu geen rekening mee gehouden.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De botte bijl van Juncker

De nieuwe Commissie-Juncker wil af van belangrijke milieuwetgeving. Geplande richtlijnen rond luchtvervuiling en de kringloopeconomie zouden de economie teveel schaden, blijkt uit gelekte documenten. Om lekken rond de nieuwe plannen te vermijden, deelde vicepresident Frans Timmermans de voorstellen op een vergadering vrijdag enkel op papier uit aan zijn collega’s. Na de bespreking werden de documenten vervolgens weer opgehaald.

Toch lekte het voorstel naar de pers. Daarin stelt de Commissie dat de creatie van werkgelegenheid en de schuldafbouw prioriteit hebben, en dat Europese burgers bovendien niet willen dat de EU zich moeit in zaken die ook nationaal geregeld kunnen worden. Bijna tachtig EU-richtlijnen in aanmaak worden geschrapt.

Daarbij is onder meer een belangrijke richtlijn rond luchtvervuiling die lidstaten een plafond oplegt voor de uitstoot van zes gevaarlijke stoffen. Dat was nodig, want luchtvervuiling is verantwoordelijk voor jaarlijks 58.000 voortijdige overlijdens in de EU.

Ook een richtlijn rond recyclage en de kringloopeconomie vindt geen genade in de ogen van de Commissie-Juncker. Het plan legt lidstaten op om 70 procent van het gemeentelijk afval en 80 procent van de verpakkingen te recycleren tegen 2030. De nieuwe commissie wil van de richtlijn af, officieel omdat lidstaten er geen overeenstemming over kunnen vinden.

Elf lidstaten, waaronder België, Duitsland en Frankrijk, hadden er in een brief aan de Commissie eerder al op aangedrongen om de richtlijnen in leven te houden. Vandaag komt de Commissie opnieuw samen om het voorstel te bespreken. Woensdag zou er in principe een officiële aankondiging moeten zijn voor het Europees Parlement.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

'Clinical trials geneesmiddelen': Wanneer er bij medicijn A 450 mensen sterven en bij B maar 400, dan zijn er ondertussen wel vijftig mensen onnodig gestorven omdat zij in de onderzoeksfase het 'foute' medicijn voorgeschreven kregen
Maurits Kaptein (statisticus Universiteit Nijmegen)

Website in de kijker: https://milieudefensie.nl/
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page42.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: