30 dec. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 152
In de kijker :

* Dure jongens
* Prikkeltjes
* Ebolafondsen
* Boerenkennis
* Politieke afrekening
* Er zijn grenzen
* Antibio
* Zorgelijk
* Groene voornemens
* Grote gemene deler
* Even stilstaan

Morgen alweer de laatste dag van een roerig jaar. Aan allen een gezellig en vredig uiteinde gewenst en alle goeds voor het komende jaar met nieuwe, en ongetwijfeld weer interessante, uitdagingen...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dure jongens

De top van de Nederlandse zorgverzekeraars behoort tot de best betaalde in de (semi)publieke sector. Gemiddeld verdient een
topbestuurder bij bijvoorbeeld Menzis, Achmea of VGZ bijna 300.000 euro op jaarbasis. Bij Defensie ligt het gemiddelde het laagst. Daar verdient een topbestuurder gemiddeld minder dan 60.000 euro per jaar.
Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van topsalarissen-2013 in de publieke sector van minister Plasterk van Nederlandse Zaken.

De allerhoogste werknemers van de zorgclubs gaan nog eens ruim over de 3 ton heen. Zo verdiende bijvoorbeeld topman Van Boxtel van Menzis ruim 397.000 euro, Rob Hillebrand van VGZ 354.000 euro en de topman van Achmea Zorg, Roelof Konterman, ruim een ton voor slechts vier maanden werk. De topman van CZ verdiende 375.000 euro. In dit rijtje valt op dat de kleinste van de drie genoemde verzekeraars, Menzis, haar bestuursvoorzitter verreweg het meest betaalt.
Zorgverzekeraars vallen onder de Wet Normering Topinkomens. Daardoor mag het inkomen van geen enkele werknemer in de sector meer dan 300.000 euro bedragen. Voor de relatief nieuwe wet geldt echter nog een overgangsregime. De komende jaren zullen de inkomens van de bestuurders moeten dalen naar dat niveau.
Noot: het verzekerde bedje is intussen alvast gespreid voor minister Schippers - Wim van der Meeren, baas van topverzekeraar CZ: Wanneer Schippers precies tot het bestuur van CZ zal toetreden, kan ik nog niet zeggen: https://decorrespondent.nl/2231/Brekend-nieuws-Democratie-functioneert-naar-behoren/162146828921-4057fc32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Tja... en nog werkt het niet: De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014. Geschiedenis van een niet-werkend vaccin:
  • 1999:Baby’s worden een maand eerder gevaccineerd (eerste inenting met 2mnd).
  • 2001:Kinderen krijgen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie.
  • 2005:Het cellulaire kinkhoestvaccin (bevat hele, gedode, bacteriën) is vervangen door een a-cellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes van de bacterie). Hiermee werd een hogere effectiviteit en een lagere kans op bijwerkingen verwacht.

Sinds 2008 neemt het aantal meldingen van heftige bijwerkingen na de boostervaccinatie DaKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) op 4-jarige leeftijd toe. De bijwerkingen lijken vaker voor te komen bij kinderen die op de zuigelingenleeftijd eveneens gevaccineerd zijn met acellulair kinkhoestvaccin. (Marina Conyn (RIVM) afgelopen augustus: ‘' Er zijn gesprekken geweest met de industrie. We hebben de kennis en de mensen, maar er is meer geld nodig’)... http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_23_2012/Oktober_2012/Inhoud_oktober_2012/Bijwerkingen_van_de_kinkhoestboostervaccinatie_op_4_jarige_leeftijd

* Compensatie vaccinatieschade : vorige week werd door de US overheid het 2014-rapport gepubliceerd over uitbetalingen aan slachtoffers vaccinatieschade. Hieruit blijkt dat er afgelopen jaar 134 gevallen financieel schadeloos werden gesteld. Opmerkelijk ook te lezen dat het griepvaccin een grote boosdoener blijkt te zijn (79 gevallen - waarvan 3 overlijdens).http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/?utm_content=buffer6b6fd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Ter opfrissing van het geheugen: waarom hebben er inmiddels al 20 landen wereldwijd een compensatieprogramma vaccinatieschade ingevoerd (sinds de jaren '60), terwijl Nederland/België hier geen deel van uitmaken (Duitsland, Frankrijk, UK, US bv wel)? 'We identified 19 countries with current vaccine compensation schemes' (Tsjechië werd hier recent aan toegevoegd, dus in totaal 20 landen):http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/

* Vaccins: het ware verhaal (nog maar eens uit de kast halend, want uit 2011 en blijkbaar zonder vervolg): Een document van 80 dokters die het lef hebben gehad om hun handtekening te zetten onder een document dat vaccinaties voor kinderen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zij onderschrijven dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voorhanden is die de stellingen van de farmaceutische industrie onderbouwen. Het document is opgesteld in 9 talen en moest de aanzet gaan vormen om een einde te maken aan de gevaarlijk cocktails waarmee kinderen worden volgespoten, een einde maken aan een decennialange mythologie. Het document is te downloaden in 9 verschillende talen (hoewel de -google?-vertaling soms te wensen overlaat – voorbeeldje: boostervaccin = hulpschot): http://www.naturalnews.com/vaccines_get_the_full_story.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ebolafondsen

De gezondheidsindustrie heeft rond ebola een hype gecreëerd met als enig doel fondsen binnen te halen en een epidemie te bestrijden die ze -net als vele van haar voorgangers- gewoon onder controle had. Dat schrijft Forbes-journalist Michael Fumento in een opiniestuk in de New York Post.

De bureaucraten van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zullen uiteraard niet toegeven dat de epidemie haar piek al had bereikt vooraleer de organisatie actie ondernam. Net als dat met Aids, Sars, de vogelgriep en de laatste twee ebola-uitbraken was gebeurd. Maar zolang de media hier gretig op inspelen en politici hen miljarden dollars blijven toegooien mag weinig of geen verandering worden verwacht, merkt Fumento op.

Hij verwijst daarbij naar een artikel dat een aantal weken geleden door The New York Times werd gepubliceerd en waarin werd gesteld dat ebola snel 10.000 nieuwe besmettingen per week zou kunnen veroorzaken en meer geld nodig is om de epidemie te bestrijden. Wat en wanneer ‘snel’ is wordt niet gestipuleerd. Ian Smith, de directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie spreekt nog sterkere taal. Volgens hem is ebola ‘de gevaarlijkste en meest dringende noodsituatie uit de moderne tijd.’ Vandaag blijkt dat ebola helemaal onderaan het lijstje van andere epidemieën als Aids, Sars en andere voornoemde ziektes rangschikt. De WHO blonk vooral uit in het geven van cijfers die daarna weinig acuraat bleken, zoals die 10.000 per week.

Dan was er nog het Centers for Disease Control and Prevention, dat voorspelde dat tegen 20 januari 2015 het aantal besmettingen tussen de 540.000 en 1,5 miljoen zou liggen. Voorspellingen die in de verste verste niet in de buurt van de ware omvang van de ebola-epidemie komen.

Eén maand voor die datum zijn in totaal nu minder dan 19.000 gevallen gerapporteerd.
Schaars zijn de media die de foute berichtgeving en de valse cijfers, door de gezondheidsindustrie naar voren geschoven, hebben weten temperen, besluit Fumento. Kranten, tv-kanalen en andere magazines sprongen zoals altijd gretig op de sensatiekar van wat vandaag als 'de grote ebola-leugen' mag worden omschreven.


Noot: Aantal doden PER DAG in Guinea-Liberia-Nigeria-Sierra Leone (bron WHO) op 11/8/14: Ebola: 4 - TBC: 110 - Diarree: 404 - Malaria: 552 - HIV/Aids: 685

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boerenkennis

In oktober riep de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) een meldpunt voor 'valse lesstof' over boeren en het boerenbedrijf in het leven. Dat leidde tot een zwartboek van 30 pagina's dat vorige week aan de Tweede Kamer werd aangeboden. De NVV stelt dat daarin scholen gebruik maken van 'onjuiste, niet-objectieve en misleidende lesstof' over de Nederlandse landbouw.

Ter gelegenheid van de Wintershow Achterveld, een grote agrarische beurs, liet tractor-importeur Mechan Groep een eigen onderzoek uitvoeren bij 500 lagere schoolkinderen naar hun kennis over het boerenleven. Vooral bij de jongste schoolkinderen (6 en 7-jarigen) bleek de basiskennis erg laag. In zijn persbericht schrijft Mechan: 


Uit een enquête onder ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen blijkt dat ruim een kwart van hen denkt dat leren schoenen worden gemaakt van kunststof. Volgens één op de acht scholieren bemest een boer zijn land vooral omdat ‘ie niet weet waar ‘ie de uitwerpselen anders moet laten. Meer dan een vijfde denkt dat aardappelen bovengronds groeien. En nog niet de helft van de ondervraagde scholieren weet dat biefstuk van de haas van een koe komt. Het meest genoemde alternatief? Een haas.

Dat het met de kennis van lagere schoolkinderen droef gesteld is, is een constatering die in meer landen is gedaan, zoals in Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië. Maar ook jong-volwassenen weten maar weinig van het boerenleven. Twee jaar geleden deed de Britse charity Leaf al eens een vergelijkbaar onderzoek naar de meest basale kennis over het boerenleven bij jong-volwassenen in Groot-Brittannië. Meer dan een derde van de 16- tot 23-jarige deelnemers wist daarbij niet de link te leggen tussen bacon en een varken. Vier op de tien wisten niet dat melk van een koe komt, en maar 41% kon boter aan een melkkoe koppelen. En hoewel twee derde het ei aan de kip wist te koppelen, dacht nog altijd 11% dat een ei van tarwe of mais gemaakt werd. 

http://www.foodlog.nl/short-news/detail/boerenkennis-kinderen-schokkend/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politieke afrekening

De SP wil meteen na het kerstreces een debat met premier Mark Rutte over de opstelling van de VVD-ministers Stef Blok en Edith Schippers bij de aanscherping van de wet voor topinkomens in de publieke sector.

Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) meldden de Tweede Kamer dinsdag dat het te kort dag is om bij de woningcorporaties en de zorginstellingen de wet per 1 januari al in te voeren. SP-Kamerlid Ronald van Raak is daar laaiend over: "Ministers die wetten frustreren moeten maar eens nadenken of ze wel minister kunnen zijn. Hier is sprake van een politieke afrekening en vereffening door de VVD en dat is heel erg slecht voor het landsbestuur. Als ze niet op hun schreden terugkeren moet de premier na het reces maar komen uitleggen hoe het kan dat binnen zijn regering aangenomen wetten niet worden uitgevoerd."

De SP denkt dat de opstelling van de VVD-ministers Blok en Schippers een reactie is op het dwarsliggen van drie PvdA-senatoren vorige week bij een belangrijke zorgwet van minister Schippers. Blok ontkende dat dinsdag al en woensdag benadrukt een woordvoerster van Blok dat de twee ministers gebruik maken van een mogelijkheid in de wet om nog een jaar de oude situatie (met een staffel in de salarissen) toe te passen.
"Daar is niets onwettigs aan. De nieuwe regeling moet met de sector worden vastgesteld en dat hebben we nog niet kunnen doen."

Van Raak kan daar met z'n verstand niet bij. "Deze wet was al heel lang in de maak en is eerder ook al aangenomen door de Tweede Kamer. De ministers hebben alle tijd gehad om zich hier op voor te bereiden."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn grenzen

Een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) is de enige chronische leverziekte die te genezen is. Een succesvolle behandeling kan het proces van voortwoekerende ontsteking en fibrose stoppen zodat de leverarchitectuur kan herstellen. De gedachte is dat de mortaliteit gerelateerd aan de leverziekte daarmee verbeterd kan worden.

Het grootste probleem zijn de kosten van deze nieuwe middelen. Het eerste middel dat de Nederlandse markt heeft bereikt is sofosbuvir. Dit middel kan de centrale rol van interferon overnemen, maar het is enorm duur. De prijs van sofosbuvir varieert van € 44.000 tot € 88.000 voor een eenmalige kuur, vergeleken met € 3670 - € 7340 voor peginterferon en ribavirine. Geschat wordt dat sofosbuvir de Nederlandse schatkist in het eerste jaar zo’n € 57 miljoen tot € 78 miljoen extra gaat kosten. Daarmee zijn we er nog niet, want bij de meeste patiënten zijn nog 1 of 2 andere tabletten nodig zoals simeprevir of daclatasvir. Deze zullen weliswaar goedkoper zijn, maar hebben toch ook hun prijskaartje.

Als een middel unieke eigenschappen heeft, kan de fabrikant de prijs bepalen op grond van de waarde die aan het middel kan worden toegedicht (‘value based pricing’). Deze wijze van het berekenen van de prijs kan worden geaccepteerd onder een aantal voorwaarden: (a) als er weinig competitie is, (b) als het probleem dat met het middel wordt opgelost als urgent wordt gezien, of (c) als door het medicijn de totale maatschappelijke kosten van de patiënt lager worden, bijvoorbeeld door een kortere ziekteduur of een snellere terugkeer van de patiënt in het arbeidsproces. Juist dit is wat de maker van sofosbuvir heeft gedaan.

Waarom moeten nieuwe middelen steeds duurder worden? Een continue groei van het geneesmiddelenbudget is niet mogelijk. Het is simpel: of een dure pil, of handen aan het bed. Natuurlijk moeten we bereid zijn om voor innovatieve geneesmiddelen een goede prijs te betalen, maar de gezondheidszorg is geen pinautomaat. Een reële prijs, waardoor bij meer patiënten het gewenste doel kan worden bereikt, is ook in het maatschappelijke belang van de fabrikant.
Genezing heeft een prijs, maar er zijn grenzen.

http://www.ntvg.nl/artikelen/betekent-beter-altijd-duurder/volledig

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibio

België moet meer inspanningen doen om verantwoord om te gaan met antibiotica. Bacteriële resistentie betekent immers een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Dat heeft Maggie De Block, federaal minister van volksgezondheid, gezegd naar aanleiding van de lancering van een nieuwe campagne bij de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (Bapcoc).

Na een eerste campagne bij de eeuwwisseling kon het gebruik van antibiotica over een periode van zes jaar met 36 procent worden afgebouwd. Toen kwam echter een einde aan de daling. Op het gebied van antibiotica-gebruik staat België in Europa op dit ogenblik op een zesde plaats.

Per duizend inwoners worden jaarlijks achthonderd voorschriften geteld. Dat moet tegen het einde van dit decennium worden teruggebracht naar zeshonderd voorschriften. Tegen het midden van het volgende decennium zou nog slechts van vierhonderd voorschriften sprake mogen zijn. Het diergeneeskundig gebruik zou tegen het einde van dit decennium met 50 procent moeten worden afgebouwd.


http://www.express.be/sectors/?action=view&cat=chemicals&item=belg-is-een-frequent-consument-van-antibiotica&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorgelijk

De huidige AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt per 1 januari 2015 vervangen door nieuwe regelingen. Veel mensen zullen dan bij de gemeente moeten aankloppen met hun zorgvraag. Alleen: bijna niemand heeft nog bericht gekregen van de eigen gemeente. Dit blijkt uit een enquête onder het Radar Testpanel.

Een deel van de mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben, zal onder de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 gaan vallen, een groep jongeren onder de nieuwe Jeugdwet. Dit zijn de twee wetten waar de gemeente per 2015 verantwoordelijk voor wordt. Onder deze groepen heerst veel onrust nu de datum nadert, maar zij vanuit de gemeentes nog maar weinig infomatie hebben ontvangen. Ze hebben namelijk nog geen idee of er iets voor hen gaat veranderen en zo ja, wát er dan gaat veranderen

Radar heeft aan ruim 40.000 panelleden een vragenlijst voorgelegd. Bijna 5000 respondenten vallen onder de huidige AWBZ regelingen. 51 procent van deze mensen zullen straks onder de gemeente vallen. Van deze groep heeft nog 85 procent niets gehoord van de gemeente. De helft van hen vindt dat ronduit zorgelijk.


 http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/27-10-2014/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Groene voornemens

Met het nieuwe jaar in zicht zet Milieu Centraal tien groene voornemens op een rij. Goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee én goed voor uw gezondheid.

Energiebesparende maatregelen zijn volgens Milieu Centraal zo belangrijk en rendabel dat tip één tot en met vijf bestaan uit: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, dubbel glas en zonnepanelen. Andere klappers: zuinig stoken, minder in het vliegtuig, vaker op de fiets, minder vlees eten en vervang die oude koelkast! 

Tip 1 t/m 5: Investeer in een comfortabelere woning
Met de huidige lage spaarrentes kunt u uw geld beter besteden aan energiebesparende maatregelen in je woning dan op de bank zetten.  
Tip 6: Verwarm zonder verspilling
Bijna de helft van de energierekening gaat op aan het verwarmen van uw huis. Het loont dus de moeite om zuinig te stoken!
 
Tip 7: Vakantie dicht bij huis
Vervang uw vliegvakantie door een (sportieve) vakantie dichter bij huis. 
Tip 8: Korte ritten op de fiets
Een op de drie autoritten is korter dan vijf kilometer. Een afstand die ook prima af te leggen is op de fiets. Goed voor uw gezondheid en goed voor het milieu.
 
Tip 9: Minder vlees
In Nederland eten we jaarlijks zo’n 40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen); dat is ruim twee maal zo veel als vijftig jaar geleden.
 
Tip 10: Vervang oude onzuinige apparaten
Een grote energieslurper in veel huishoudens is een oude koelkast.

Meer uitleg over deze tips:
http://www.duurzaamnieuws.nl/tien-groene-voornemens-voor-2015/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grote gemene deler

Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten zoogdieren, vogels, reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen hebben zijn:

1. Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw, onbewerkt, ongekookt voedsel direct uit de natuur.
2. Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.
3. Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met verborgen chemicaliën.
4. Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur / monoculturen
5. Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en internet

Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf deze zaken, door het vergiftigen van hun eigen lichaam en geest en die van hun kinderen met zware metalen, pesticiden, kwik, vaccin adjuvantia, bewustzijnsveranderende medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO's en programmeren zij hun geest met waanvoorstellingen.

Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische hersenbeschadiging.

We leven in een maatschappij waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal waar je kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging te maskeren, waardoor zij zich nog verder met medicijnen vergiftigen.

De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de maatschappij wilt herstellen, zul je eerst het voedsel moeten herstellen!

Bron: GVA-nieuwsbrief 24/12/14:
http://www.gezondverstandavonden.nl/page11.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Alleen zij die onderweg zijn,
kunnen de hoop koesteren
ooit aan te komen.
Alberto del Niente al Nada

Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page45.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: