6 jan. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 153
In de kijker :

* Spreekplicht arts
* Prikkeltjes
* Welkom
* Dure jongens (2)
* Oh baby
* Dame met lef
* Bacterieoorlog
* Online therapie
* Onze portemonnee
* EDC's en de EU
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spreekplicht arts

Per 1 januari 2015 krijgt de gezinsvoogd een eigenstandig recht op informatie. Het gevolg is dat artsen, en elke andere derde met een beroepsgeheim, desgevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht). Dit geldt alleen als de informatieverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Dit is het geval als de informatie kan bijdragen aan het voorkomen van een bedreiging in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast maakt deze wetswijziging het juridisch mogelijk dat de arts uit eigen beweging de gezinsvoogd informeert. Ook hierbij geldt dat de informatieverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Dat een gezinsvoogd recht krijgt op informatie is het gevolg van de wetswijziging ‘herziening kinderbeschermingsmaatregelen’. Concreet betekent deze wetswijziging dat de arts verplicht is om medewerking te verlenen aan een verzoek om noodzakelijke informatie van de gezinsvoogd.

Bovendien heeft de arts het recht om op eigen initiatief contact te zoeken met de gezinsvoogd en noodzakelijke informatie aan hem te verstrekken over het gezin. Zo nodig zonder toestemming van betrokkenen.
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/147881/Gezinsvoogd-krijgt-recht-op-noodzakelijke-informatie.htm

NB: Vadertje staat in een nieuw jasje... Een gezinsvoogd is er om in de gaten te houden of het goed met je gaat. De gezinsvoogd moet bekijken of jij je ontwikkelt zoals gezonde kinderen dat doen. Dat gaat niet alleen over gezondheid, maar ook over schoolvorderingen, je leefomgeving, vriendengroep en vrijetijdsbesteding (werk, hobby’s, sport). De gezinsvoogd hoeft niet precies te doen wat jij wilt en mag een andere beslissing nemen. http://www.akj.nl/jongeren/nieuws/wat-doet-een-gezinsvoogd-eigenlijk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Hersenhuilen: Dit ontroostbaar en abnormaal uuuurenlang huilen komt vooral voor nà vaccinatie, vlgs de bijsluiter 'zeer vaak' 1-10%, (en is niet te vergelijken met een 'groeisprongetje'). Op een onlangs gehouden symposium vertelde de alom gerespecteerde dr. Hans Moolenburgh dat als een baby hersenhuilt, het voelt alsof het hoofdje in brand staat. Hij heeft het ook over een pandemie aan encephalitis (ontsteking van de hersenen) als gevolg van vaccinatie. Het zogenaamd ’normale’ hersenhuilen van baby’s na hun DKTP-prik houdt hiermee verband; deze vermelde ’bijwerking’ (vlgs de bijsluiter) is dus allerminst ’gewoon’, maar een duidelijk signaal dat er met de baby iets ernstig mis is. De baby laat ons weten dat we geen stoffen in het bloed moeten spuiten die niet thuis horen in het lijfje van een jong kind. Het rivm vindt dit 'langer dan 3u ontroostbaar huilen' op zich niet zorgwekkend... De kinkhoest component in de cocktail DKTP/Hib wordt geacht de meeste bijwerkingen te geven. Tevens wordt dit gelinkt aan de opstapeling in de hersentjes van aluminium. Noot: de meeste RVP-vaccins bevatten aluminium hydroxide of fosfaat (0,5 mg met DTP als uitschieter, 1,5 mg)...

*
Polio en aids: Het SIV-virus (Simian lmmunodeficieney Virus) is een retrovirus bij de aap, dat zeer sterk verwant is aan het menselijke HIV-virus, dat bij AIDS patiënten wordt aangetroffen. Er zijn enkele publicaties verschenen die aannemelijk maken dat dit SIV virus via de vaccinbereiding in het poliovaccin is terecht gekomen en daarmee de oorzaak van het ontstaan van AIDS. Vooral het indrukwekkend goed gedocumenteerde boek van Edward Hooper: The River, van ruim 1000 blz. maakt deze hypothese zeer aannemelijk. Zijn conclusies worden uiteraard heftig bestreden. http://www.centrumvitaal.nl/polio
Documentaire The Origin of AIDS examines how a combination of benevolence, careless lab procedures, and the need of a desperate few to cover their tracks could have led to one of the most serious pandemics of the 20th century. https://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY

* Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie: Naast (persoonlijke) beschermingsmiddelen, rekent de commissie daartoe ook vervangende werkzaamheden voor de werknemer. In aanvulling hierop bepleit de commissie om in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een patiëntengroep voor wie infectie een zeer ernstig gezondheidsrisico inhoudt, de mogelijkheid te onderzoeken vaccinatie van werknemers wettelijk te verplichten. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-arbeidsomstandigheden/werknemers-en-infectieziekten-criteria-voor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom

Ben je net uit de baarmoeder gekropen, komt er iemand in je hiel prikken om zeldzame aandoeningen op te sporen. Dat heeft zin, maar dat weet je dan allemaal nog niet en je zet het dus op een krijsen. Die baarmoeder was blijkbaar niet veilig want je moest al beschermd worden door goedwillende dokters die je moeder verboden te drinken, en die haar dringend adviseerden foliumzuur te slikken, de kattenbak niet te verschonen en geen rauwmelkse kaas te eten.

De komende 80 jaar zul je worden lastiggevallen door jeugdartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, mdl-artsen, cardiologen en oncologen met preventieve aspiraties, en sinds kort ook door dementiedokters. Van de een moet je dit en mag je dat niet meer en andersom. Je krijst niet meer, maar vraagt er zelf om: ‘Dokter, wil je me niet eens helemaal, maar dan ook hélemaal nakijken?’

Je leven staat in het teken van het vermijden van het risico op doodgaan, maar die eindstreep haal je gemakkelijk. De een doet er wat langer over dan de ander, dat wel. De korte baan is voor je weggelegd als je uit een moeilijk nest komt, in de Schilderwijk woont, weinig opleiding hebt gekregen en dus geen of een rottig baantje hebt, bent gaan roken en te veel drinkt. Kom je uit een beter nest en was je al een kwartje, dan kun je dat meestal langer uitgeven. Al die preventieve screenende dokters veranderen daar nauwelijks iets aan. Integendeel, met een beetje pech beland je door hen eerder in je graf. Was er al flinke discussie over het nut van borstkankerscreening, nu blijkt de verhoging van de leeftijdsgrens van 69 naar 75 jaar helemaal niets anders op te leveren dan de kans op onnodige behandelingen.

Al die dokters houden zich vooral bezig met het opsporen van ellende die je eerst zelf hebt veroorzaakt of die gewoon het noodlot is. Al die zogenaamde preventie in allemaal losse hokjes zonder aandacht voor de sociaal-economische achtergrond van ziekte en gezondheid is vermoeiend, kost geld en levert weinig op. Laat uw patiënt stoppen met roken, stimuleer het afmaken van een opleiding, maar vergeet griepprikken en andere onzin.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dure jongens (2)

De VVD en de PvdA wilden vorige week niet terugkomen van reces voor een spoeddebat over de topinkomens in de publieke en semipublieke sector.

Dat laten de partijen desgevraagd aan NU.nl weten. Daarmee kan er geen meerderheid in de Kamer worden gevonden voor een spoeddebat, een wens van oppositiepartij de ChristenUnie.

Afgelopen maandag werd in de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor directeuren in de (semi)publieke sector zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties vanaf 1 januari niet meer kunnen verdienen dan een minister.

Een dag na het besluit van de Senaat lieten ministers Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Zorg) weten de deadline van 1 januari niet te kunnen halen.


Ach ja: ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was...

De voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol hekelt ondertussen het voornemen van het kabinet om via een omweg de zorgwet van minister Schippers door de Senaat te loodsen. Ze vindt dat in strijd met de Grondwet en een ondermijning van het parlementaire stelsel. http://nos.nl/artikel/2011271-senaatsvoorzitter-doordrukken-wet-in-strijd-grondwet.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oh baby

Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan bepaalde weekmakers in plastic blijken in de lagere school gemiddeld zes punten lager te scoren op een IQ-test. Dat blijkt uit onderzoek van de Columbia University.
Weekmakers of ftalaten liggen al langer onder vuur omdat steeds meer onderzoek erop wijst dat ze de hormoonhuishouding kunnen verstoren, en zo bijvoorbeeld genitale afwijkingen kunnen veroorzaken bij baby's of tot astma kunnen leiden.

Nu blijkt uit onderzoek van de Colombia University dat bepaalde varianten ook een invloed kunnen hebben op de intelligentie van jonge kinderen. De onderzochte stoffen, DnBP en DiBP, zijn alomtegenwoordig in consumentenproducten, zoals plastic folie, vinyl, cosmetica en zeep.

De wetenschappers volgden 328 zwangere vrouwen en hun kinderen. Ze gingen specifiek na in welke mate de vrouwen tijdens hun zwangerschap werden blootgesteld aan vier soorten ftalaten, door reststoffen in hun urine te meten. Vervolgens wachtten ze zeven jaar, om dan het IQ van de kinderen te meten. Met name voor DnBP en DiBP bleken de resultaten schokkend: kinderen van de moeders met een hoogste blootstelling aan die stoffen bleken gemiddeld zes punten lager te scoren op de IQ-test dan kinderen van de moeders die het minst waren blootgesteld.

'Zwangere vrouwen worden in de VS bijna dagelijks blootgesteld aan ftalaten, vaak in dosissen vergelijkbaar met die we optekenden en die een substantiële vermindering van het IQ veroorzaken', zegt hoofdauteur Pam Factor-Litvak, hoogleraar Epidemiologie aan de Colombia University. 'De grootte van die IQ-verschillen is verontrustend', zegt ook zijn collega Robin Whyatt, hoogleraar Milieu en Gezondheidswetenschappen. 'Een vermindering van 6 tot 7 punten kan ernstige gevolgen hebben voor de prestaties in het onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt.'

De wetenschappers raden zwangere vrouwen aan om hun blootstelling tijdens de zwangerschap zoveel mogelijk te beperken, en bijvoorbeeld geen eten in plastic op te warmen in de microgolf. Ook geparfumeerde producten zoals luchtsprays zijn uit den boze.
http://www.mo.be/nieuws/weekmakers-plastic-schaden-iq-van-kinderen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dame met lef

In 2025 zal de helft van de baby’s autistisch zijn’. En dat zou het gevolg zijn van GMO-gewassen die aangepast zijn aan een onkruidverdelger.

Die gedurfde uitspraak deed de Amerikaanse toxicoloog Dr. Stephanie Seneff, senior research scientist aan het bekende Massachusetts Institute of Technology (MIT), in de week voor Kerst tijdens een conferentie. Seneff is de auteur van 170 als deugdelijk erkende wetenschappelijke artikelen, schrijft Alliance for Natural Health. Haar wetenschappelijke credits maken dat we op zijn minst naar haar zouden moeten luisteren, lijkt het blad te willen zeggen.

Seneff uit haar zorgen over
glyfosaat al geruime tijd en dringt nu door tot de grotere media. Daarmee zorgt ze voor nieuwe olie op het vuur. Omdat ze geen harde conclusies omtrent de oorzakelijke relatie tussen glyfosaat en autisme aan haar onderzoek kan ontlenen, ontmoette ze in The Huffington Post reeds begin dit jaar felle kritiek vanwege de bad science die ze zou praktizeren. Ze zou moeten weten dat ze slechts met vermoedens werkt en dat ook moeten uitdrukken.

Voor Seneff is dat geen reden om zich de mond te laten snoeren of haar toon te wijzigen. Ze gaat verder met het citeren van wat volgens haar criticasters niet eens als circumstantial evidence mag gelden. Volgens haar zit er in de moedermelk van Amerikaanse vrouwen tussen de 760 en 1.600 maal meer glyfosaat dan de EU in zijn drinkwater toestaat. Urinetesten laten zien dat Amerikanen 10 maal zoveel glyfosaat in hun lichaam hebben opgeslagen als Europeanen (in Europa is GMO-teelt zeer spaarzaam toegestaan; wij krijgen alleen glyfosaat binnen door het eten van producten die met behulp ervan zijn geteeld). Wat Seneff betreft is de situatie duidelijk genoeg. In plaats van meer onderzoek zegt ze "volgens mij zijn we al te ver en moeten we heel drastische maatregelen nemen."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bacterieoorlog

Winnen we de oorlog tegen resistente bacteriën? Op dit moment loopt in België – en in 40 andere landen - een campagne om mensen aan te zetten tot verantwoord gebruik van antibiotica (u hoorde of zag de beestjes met hun hoge stemmetjes vermoedelijk wel al op de radio of televisie?) De kans is groot dat u in 2015 nog veel meer van de strijd tegen antibioticaresistentie zult horen. We dreigen letterlijk zonder antibiotica te vallen. Een Britse studie die in 2014 werd gepubliceerd voorspelt dat er vanaf het jaar 2050 wereldwijd jaarlijks tien miljoen mensen zullen overlijden aan de gevolgen van infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen medicijnen. Malaria, tuberculose en de E. Coli-bacterie vormen de grootste bedreiging. De Wereldgezondheidsorganisatie publiceert in mei 2015 een wereldwijd actieplan om antibioticaresistentie aan te pakken.http://eoswetenschap.eu/artikel/welke-vragen-beantwoordt-de-wetenschap-2015

Het is te hopen dat de WHO ook deze signalen in het actieplan mag meenemen en zich niet alleen zal baseren op het ontwikkelen van wéér nieuwe medicijnen:

Er is inmiddels afdoende bewijs dat homeopathie effectief is bij acute bovenste luchtweginfecties, de indicatie waarvoor antibiotica het meest worden toegepast. In een tussentijdse evaluatie hebben onderzoekers gemeld dat maar liefst 75% van de participanten in dat onderzoek aanvullende CAM-zorg heeft bovenop de reguliere zorg en dat zij tegelijkertijd 25% minder reguliere geneesmiddelen nemen en 25% minder vaak de huisarts bezoeken.
http://www.ppcg.nl/documents/Antibioticabeleid%20minister%20Schippers%20-%20brief%20PPCG_AVIG%20041213.pdf

15% besparing zorgkosten door zelfgenezend vermogen van de mens:
http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=6383

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online therapie
 
Psychotherapie volgen vanachter je computer, zonder je behandelaar ooit te ontmoeten. Even wennen, maar de resultaten zijn veelbelovend. Soms zelfs beter dan die van persoonlijke gesprekken.

Momenteel kun je via internet zo’n 120 verschillende psychologische therapieën volgen. Je hebt dan online contact met een therapeut die je informatie, huiswerkopdrachten en advies geeft. Meestal gaat het om kortdurende hulpprogramma’s (vijf tot acht sessies) voor veelvoorkomende klachten, zoals depressie, angst en overmatig alcoholgebruik.

"Nederland loopt hier internationaal voorop", vertelt prof. dr. Heleen Riper, gespecialiseerd in e-mental health aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Bijna iedereen heeft een internetaansluiting. Bovendien heerst hier een cultuur van 'ik los het zelf wel op'. Dat maakt ons land tot een perfecte kweekvijver voor internettherapie."

De verschillende onlinetherapieën worden aangeboden door GGZ-instellingen of door geheel nieuwe organisaties, die speciaal hiervoor in het leven zijn geroepen. Alle erkende internetbehandelingen worden inmiddels vergoed uit de
basisverzekering; maximaal vijf sessies per jaar; hetzelfde aantal als voor persoonlijke therapie (februari 2012 - red).

Huisartsen en psychologen wijzen patiënten nog maar nauwelijks op de internetbehandelingen. Ze weten niet wat er allemaal mogelijk is of hebben er onvoldoende vertrouwen in.

Lees verder:
http://www.gezondheidsnet.nl/pak-je-depressie-aan/online-therapie-anoniem-en-laagdrempelig

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze portemonnee

1 Januari en 1 juli zijn de dagen waarop elk jaar veel maatregelen worden ingevoerd die van invloed zijn op je portemonnee. In het overzicht hieronder lees je met welke
veranderingen je te maken kan krijgen per 1 januari

Heffingskortingen gaan omhoog
Verandering belastingschijven
Stijging belastingtarief eerste schijf
Levenslooptegoed opnemen met korting
Pensioenopbouw wordt beperkt
Afschaffing AOW-partnertoeslag
Kinderbijslag stijgt niet
Kinderopvangtoeslag stijgt wel
Kindgebonden budget sterker afhankelijk inkomen
Veel veranderingen voor gescheiden ouders
Ouderschapsverlofkorting verdwijnt
Enz....

De lijst is lang, heel lang en voor meer informatie, zie de website van 'Wijzer in Geldzaken':
http://www.wijzeringeldzaken.nl/2014---q4/dit-verandert-per-1-januari-2015-voor-je-portemonnee.aspx
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDC's en de EU

Wetenschappers uitten al hun zorgen over EDC's omdat die waarschijnlijk bijdragen aan de toename van ernstige ziekten en gezondheidsproblemen, zoals voortplantings- en vruchtbaarheidsproblemen, borst-, prostaat- en teelbalkanker, problemen met de hersenontwikkeling en het zenuwstelsel, en diabetes en obesitas.

Recente biologische monitoringstudies uit heel Europa hebben aangetoond dat mensen doorgaans meerdere chemicaliën in hun lichaam hebben. Speciale aandacht moet gaan naar het terugdringen van blootstelling vóór en tijdens de zwangerschap, in de vroege kinderjaren en in de puberteit.

Veel mensen komen dagelijks in contact met EDC's, o.a. via consumptiegoederen, de lucht binnenskamers, water, voedsel of de werkplek. Dieren in het wild hebben ook te leiden van hormoonverstoorders en er zijn meldingen van aan EDC's gelinkte voortplantings- en groeistoornissen bij veel soorten, inclusief vissen, vogels, otters en zelfs ijsberen.

De beleidsopties die de Commissie geeft om hormoonverstorende stoffen (endocrine disrupting chemicals - EDCs) te reguleren bestaan uit vier verschillende mogelijkheden voor wat betreft de criteria om te bepalen welke chemicaliën hormoonverstorende eigenschappen hebben.
OPTIE 1: De tussentijdse criteria worden behouden.
Deze optie houdt in dat een aantal hormoonverstorende stoffen onopgemerkt zullen blijven.
OPTIE 2: De definitie van de World Health Organization International Programme on Chemical Safety (WHO/IPCS) gebruiken om hormoonverstorende chemicaliën te identificeren (risico-identificatie). Deze optie zal “potentiële hormoonverstorende stoffen (EDC’s)” buiten beschouwing laten.
OPTIE 3: De WHO/IPCS-definitie gebruiken om hormoonverstorende chemicaliën te identificeren en categorieën te bepalen op basis van de kracht van bewijsmateriaal. De beste optie om de volksgezondheid te beschermen.
OPTIE 4: De WHO/IPCS-definitie gebruiken om hormoonverstoorders te identificeren en de potentiële kracht mee incalculeren. In geen geval. Slechtste optie.

De publieke raadpleging loopt nog tot 16 januari 2015: http://www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl#take-action-form

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

We kunnen het een kind makkelijk vergeven wanneer het bang is
voor het donker;
de ware tragedie van het leven ontstaat wanneer volwassenen
bang zijn van het licht.
Plato

The E-Waste tragedy - zondag 11/1 op Eén: http://www.een.be/tv-gids/day7
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page45.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: