13 jan. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 154In de kijker :

* Het vrije woord
* Prikkeltjes
* Medisch omdenken
* Geen gehoor
* Slimme meter
* Allemaal allergisch
* Stappenplan
* De wijkteams
* Onterecht beschuldigd
* De pillengeneratie
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het vrije woord

De zweer is opengebarsten, de wonde gedept. Om haar te helen, zullen kundige heelmeesters nodig zijn. In de politiek, maar ook in de samenleving. Opkomen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap doe je immers niet alleen op een kille zondag in Parijs. Dat doe je elke dag.
Bart Eeckhout (journalist De Morgen)

Het vrije woord
houdt niet van een minuut stilte
het vrije woord moet vrij klinken
moet worden gehoord
niet met kogels doorboord
Leidse stadsdichter Jaap Montagne 9 januari 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Ebola-vaccintesten in Ndl: Het vaccin van Johnson & Johnson bestaat uit twee injecties en werkt in grote lijnen net zoals andere vaccins. 'De twee injecties bevatten verschillende virussen als verpakkingsmateriaal van het stukje genetisch materiaal van het ebolavirus. In het eerste vaccin gebruiken we een verkoudheidsvirus dat nauwelijks voorkomt bij mensen. Ons lichaam heeft dat virus niet eerder gezien en herkent het dus niet als ziekteverwekker, waardoor het vaccin zijn werk kan doen. Bij een tweede injectie zou het lichaam het verkoudheidsvirus herkennen en opruimen. Daarom gebruiken we in het tweede vaccin een verzwakt pokkenvirus.' zegt virologe Schuitemaker. J&Jhoudt rekening met een succesvol vaccin. Schuitemaker: 'We hebben nu al 400.000 doses van beide injecties op de plank liggen en mocht het nodig zijn dan kunnen we dit jaar in totaal 2 miljoen doses leveren’.http://www.npowetenschap.nl/nieuws/artikelen/2015/Januari/Ebola-vaccinatie.html

Noot: in juli vorig jaar deed men (o.a. in Ndl en B) vaccinproeven op vrijwilligers met prostaatkanker. Een vaccin dat eveneens genetisch gemodificeerde pokkenvirussen bevatte... Zouden die testen misschien aan de basis liggen van dit ebola-vaccin?

* Afschaffen!: U kent het verhaal: “we moeten wel vaccineren, want door de vaccinatie kunnen onze kinderen de natuurlijke ziekte niet meer doormaken”. Blijkbaar is niets minder waar. Zeker niet wat bof betreft. “Bof lijkt niet te stoppen”. Nu ja, dat wisten we al. Bof onder de universiteitsstudenten! Hoezo? En wij die ons hadden laten overtuigen dat De Geneeskunde altijd alles onder controle heeft... Niet dus.“Experten pleiten voor beter vaccin”. Hoe kan dat nu? Tot nog toe niks dan lof voor het bestaande vaccin, o zo goed en veilig, en nu ineens klagen dat het beter moet... We volgen de logica niet meer. We herhalen, tot in den treure, de enige efficiënte oplossing om dit soort toestanden te voorkomen: het hele zootje vaccins tegen kinderziekten (mazelen, bof, rodehond) afschaffen, kinderen terug de kans geven de ziekte door te maken, levenslange immuniteit op te bouwen, en beschermd te zijn tegen dat ze naar ‘t fabriek of de uniefbanken trekken. Dit is niet alleen een valabel alternatief voor de huidige vaccinatiestrategie, het is het ENIGE alternatief ! Afschaffen van het BMR-vaccin is een noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van een natuurlijke kudde-immuniteit. https://www.facebook.com/preventie.vaccinatieschade/posts/671902929593425

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medisch omdenken

Voor degene die verwacht dat het er in de farmaceutische industrie anders aan toe gaat dan in de wapenindustrieof in het bankwezen, verscheen ’
Deadly medicines and organised crime’ met ondertitel ’How big pharma has corrupted healthcare’.

De auteur
Peter C. Gøtzsche was een aantal jaren werkzaam in de farmaceutische industrie, internist in ziekenhuizen in Kopenhagen, en vanaf 2010 hoogleraar ’Clinical research design and analysis’ aan de universiteit van Kopenhagen. Gøtzsche is medeoprichter van de Cochrane Collaboration in 1993 en initiatiefnemer van het Nordic Cochrane Centre. Twee redacteuren van toonaangevende internationale medische tijdschriften, het British Medical Journal en het Journal of the American Medical Association onderstrepen het belang van dit boek met twee voorwoorden.

Dit boek gaat over wat er mis is in deze industrie. Het gaat niet over waardevolle geneesmiddelen die vanaf het laatste deel van de 19e eeuw mede door de farmaceutische industrie zijn ontwikkeld. Met name de zogenoemde Big Ten, de top 10 van grote farmaceutische multinationals, worden onderworpen aan een streng requisitoir. Deze giganten zijn beeldbepalend voor de farmaceutische industrie. Een industrie die zegt maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, effectiviteit en veiligheid hoog in het vaandel te hebben. In tweeëntwintig hoofdstukken voorzien van veel referenties, ontvouwt de auteur de werkelijkheid van een industrie die aan de top staat van industrieën die zich schuldig maken aan misdadige praktijken op systematische schaal.

Dit boek kan een aanzet geven tot meer besef bij de farmaceutische industrie, de overheid, de politiek en de medische beroepsgroep van de noodzaak tot een cultuuromslag. De farmaceutische industrie moet wetenschappelijke integriteit en patiëntbetrokkenheid centraal stellen en de winst in overeenstemming brengen met een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Peter Gøtzsche schrijft geen sciencefiction, maar beschrijft de werkelijkheid. Deskundigheid en betrokkenheid van een goed ingevoerde wetenschapper staan garant voor de authenticiteit van dit opmerkelijk kritische boek.

Bron: Geneesmiddelen bulletin december 2014:
http://gebu.artsennet.nl/Archief/Tijdschriftartikel/Wie-het-geld-heeft-bepaalt-de-evidence.-Hoe-de-farmaceutische-industrie-de-uitkomsten-van-klinisch-onderzoek-met-geneesmiddelen-beinvloedt.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen gehoor

Het lukt huisartsen niet om echt met zorgverzekeraars van gedachten te wisselen over de contracten die aan hen zijn voorgelegd. ‘Gesprekken, brieven en e-mails leveren niets op’, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek . ‘Er lijkt geen echte communicatie mogelijk.’

Huisartsen zijn ‘zeer gefrustreerd. Niet alleen staat hun professionaliteit onder druk, ook als ondernemers komen zij in de knel: 'Huisartsen willen zaken doen met een betrouwbare inkoper, zodat zij ook voor lange termijn investeringen kunnen doen. In de ketenzorg, om een voorbeeld te noemen, neemt het aantal deelnemende huisartsen toe, maar daalt tegelijkertijd de prijs. Dat kan de huisarts ertoe brengen om te bezuinigen op praktijkondersteuning. En dat is nou net wat we niet willen.'

Maar de frustratie gaat verder. Een Amsterdamse huisartsenpraktijk laat op de website zien hoe vier van hun innovatieve plannen door de zorgverzekeraar werden afgewezen: wachtkamergesprekken, een website met bekkenbodemoefeningen, opsporen en begeleiden van rokende zwangeren, internettherapie: de zorgverzekeraar zag er niets in. Kalsbeek herkent het probleem: ‘Huisartsen die hun best doen krijgen geen gehoor, hun plannen worden niet serieus genomen. Zoals die voor een meekijkconsult. Daar was de reactie van de verzekeraar: “Jullie zijn maar met vier praktijken, daar beginnen we niet aan!”

De LHV gaat met Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS over de problemen praten.
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht-1/148000/LHV-Verzekeraars-spreken-niet-echt-met-huisartsen.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slimme meter

De deurbel gaat. "Goedemorgen. Ik kom uw energiemeter vervangen. U krijgt vandaag een 'slimme meter'."
"Goedemorgen. Ik dacht het niet."
"Hè? Hoe bedoelt u?"
"Ik weiger de 'slimme meter'."

De zogenaamde 'slimme meter' is niet persé slim, maar registreert veel details over je energieverbruik. Door aan de slimme meter een app of tablet te koppelen, kan je analyses van de opgeslagen gegevens maken. De slimme meter is via een verbinding ook voor het energiebedrijf toegankelijk, zodat ze op afstand uw energieverbruik kunnen uitlezen. Een slimme meter registreert elk kwartier uw energieverbruik en bewaart dat tien dagen. De eindstand per dag wordt veertig dagen bewaard en de maandstanden dertien maanden. Met sommige slimme meters kan het energiebedrijf u op afstand afsluiten van stroom en/of gas.

De slimme meter is er gekomen door een lobby van energiebedrijven en milieuorganisaties. De energiebedrijven willen de slimme meter inclusief uw gedetailleerde gegevens om er geld mee te verdienen. De milieuorganisaties, en in hun voetsporen de politiek, dachten dat met de slimme meter mensen meer bewust zouden worden van hun energieverbruik en daardoor energie gaan besparen. Tot op heden komt daar niets van terecht. Er zijn ruim een half miljoen slimme meters in gebruik en volgens een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken uit maart 2014 is de behaalde besparing waarschijnlijk 0,6%. Waarschijnlijk, want de onderzoekers constateren zelf dat het verschil te klein is om goed te meten. Lekker slim.

Door de druk van politiek, energiebedrijven en milieuorganisaties, lijkt het of je niet kan ontkomen aan de slimme meter. Maar installatie is geheel vrijwillig. Met dank aan de Eerste Kamer.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allemaal allergisch

Het gebruik van allergiemedicijnen is in enkele jaren tijd met bijna
70 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV. 'Allergieën worden nog steeds stiefmoederlijk behandeld, terwijl we op een epidemie afstevenen', benadrukt expert Didier Ebo (UZ Antwerpen).

Het RIZIV betaalde in 2005 bijna 108 miljoen dagdosissen van allergiemedicijnen terug. In 2013 liep dat op tot 182 miljoen dosissen, een stijging van 68 procent. Professor Didier Ebo, allergoloog aan het UZ Antwerpen, is niet verbaasd. "Als je het vergelijkt met dertig, veertig jaar geleden is de stijging enorm", vertelt hij. "Allergie wordt dé epidemie van de 21ste eeuw."

Volgens de prof krijgt een op de vier mensen er ooit mee te maken. "Dat staat niet in verhouding met het onderzoek naar de materie", benadrukt Ebo. "In ons land houden hoogstens tien mensen zich ermee bezig, terwijl het om een kwart van de patiënten gaat. Allergieën worden nog steeds stiefmoederlijk behandeld."

Kinderallergologe Margo Hagendorens (UZ Antwerpen) beaamt dit. "Kinderen die geen pinda's, vis, enzovoort kunnen verdragen. Vroeger kwam dit sporadisch voor. Nu kampt zowat 40 procent van mijn patiënten ermee. Een echte verklaring heb ik niet." Wat een allergie veroorzaakt, is nog steeds niet duidelijk."

Sommigen beweren dat het komt omdat we té hygiënisch zijn", zegt Hagendorens. "We worden geboren met een immuunsysteem dat geneigd is om allergisch te reageren. Het is belangrijk dat we tijdens onze eerste levensmaanden blootgesteld worden aan microben en bepaalde infecties. We moeten dus niet panisch reageren als een baby een koekje opeet dat op de grond is gevallen. Maar het betekent natuurlijk niet dat we kinderen niet meer moeten wassen. Hygiëne blijft belangrijk."

Allergie moet hoger op de agenda volgens de experts. Hagendorens: "Het gaat om meer dan een loopneus. Het tast de levenskwaliteit ernstig aan."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stappenplan

Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd over de behandeling van ADHD.

Deze standaard geeft diagnostische criteria voor ADHD bij kinderen aan de hand van kenmerken van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. De behandeling gebeurt aan de hand van een stappenplan. Goed leren omgaan met de kenmerken van ADHD is het belangrijkste om klachten en problemen te verminderen. Zorg bijvoorbeeld voor duidelijke regels voor kinderen met ADHD. Laat ze vooral vaak weten wat ze goed doen, met complimenten en andere beloningen. Ouders kunnen hun kind zo goed helpen. Vaak zijn medicijnen dan niet nodig, omdat het na een aantal maanden beter gaat, thuis en op school.

Bij onvoldoende effect van gedragsmatige interventies kan de huisarts methylfenidaat overwegen.

De belangrijkste kernboodschappen van de standaard zijn:
• Ook als kinderen niet voldoen aan de beschreven criteria voor ADHD, maar wel lichte beperkingen in het functioneren vertonen door druk, impulsief of onoplettend gedrag, kunnen dezelfde voorlichting, opvoedingsadviezen en –ondersteuning nuttig zijn.
• Huisartsen kunnen kinderen vanaf 6 jaar zelf begeleiden, mits zij beschikken over voldoende kennis, expertise en samenwerkingsmogelijkheden met andere hulpverleners.
• Behandeling van ADHD zonder bijkomende psychiatrische aandoening volgt een stappenplan, te beginnen met voorlichting, ouder- en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie voor het kind. Bij onvoldoende effect hiervan kan de huisarts methylfenidaat voorschrijven in overleg met ouders, kind en andere behandelaars.
• De huisarts controleert kinderen met ADHD periodiek.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=%20%2017463%20%20%20%20%20%20&preview
Noot: geen woord echter over de gunstige resultaten van verandering van eetpatroon, zonder e-nummers, aspartaam, light-producten, chemische kleurstoffen in voeding...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De wijkteams

Per 1 januari is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor delen van de langdurige zorg. Ook de financiering van de medisch-specialistische en de huisartsenzorg is veranderd.


Gemeenten zijn met ingang van 1 januari verantwoordelijk voor een grote reorganisatie van de Nederlandse verzorgingsstaat. Op die datum traden de Participatiewet en de Wet op de Jeugdzorg in werking, en werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgebreid, waardoor talloze (zorg-)voorzieningen zijn overgeheveld naar gemeentelijk niveau.

Spil in de decentralisatie zijn de wijkteams, waarover inmiddels 70 procent van de gemeenten beschikt. Het idee is dat deze multidisciplinaire teams zorgen voor oplossingen ‘dichtbij huis’ en dus minder doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Veel wordt verwacht van ‘eigen kracht’, van patiënten en mantelzorgers.

Te veel, betoogde politicoloog Margo Trappenburg in haar Els Borst-lezing op 27 november: ‘Een strenge gemeente die voluit afkoerst op de participatiemaatschappij zegt tegen burgers: het werk van bescheiden professionals (zoals ziekenverzorgenden, red.) kunnen jullie zelf ook, als jullie je best maar doen en er de tijd voor nemen. Als je er geen tijd voor hebt omdat je een voltijds betaalde baan hebt, verdien je vast wel genoeg om zorg in te kunnen kopen.’

Een ‘mildere gemeente’ zegt volgens haar: ’Jij zou misschien zelf kunnen leren hoe je moet zorgen voor bejaarden met beginnende dementie. Maar we hebben betaalde ziekenverzorgenden die daar beter in zijn en we snappen dat jij ook een eigen leven hebt. Voor je dementerende moeder regelen wij dus betaalde hulp.’ Anders gezegd: zo’n gemeente zorgt dat er wijkteams zijn die kijken wat er speelt om vervolgens op verstandige wijze hulp te organiseren.
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/147926/Zorgstelsel-op-de-schop.htm?utm_source=subscribers_medischcontact_dagelijks&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=20150108

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Onterecht beschuldigd

Het '
shaken-baby-syndroom' (SBS) is een medisch veronderstelde vorm van mishandeling van een baby van 1 tot 6 maanden. Deze 'diagnose' is niet met zekerheid te stellen. Veelal worden andere medische oorzaken voor het letsel over het hoofd gezien. Het gevolg is dat ouders ten onrechte kunnen worden beschuldigd door de kinderarts, met afgrijselijke gevolgen.

Stichting Shakenbaby.nl is opgericht om ouders die onterecht verdacht worden van het mishandelen van hun baby (shaken-baby-syndroom) te helpen, zowel juridische als via medische second opinion(s) en het huidige beleid in Nederland te doen aanpassen zodat minder onterechte beschuldigingen van ‘shaken-baby-syndroom’ plaatsvinden.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is onder druk van een kort geding akkoord gegaan met overleg over betere procedures gericht op minder overhaaste en meer zorgvuldige diagnosestelling van vermoedens van shaken-baby-syndroom, tegenwoordig ook ‘
abusive-head-trauma’ genoemd. Jannes Koetsier, voorzitter, wordt in dit overleg gesteund door twee kinderartsen, waaronder een emeritus hoogleraar.

Goed nieuws: de zaak CvdB (straf-eis 4 jaar) heeft – met dank aan advocaat Joost Dionisius en onze voorzitter Jannes Koetsier - tot vrijspraak geleid. Dat betekent dat naast één vrijspraak, nu twee zaken zijn geseponeerd en dat voor één vijf jaar oude veroordeling hoger beroep is ingesteld. In totaal zijn 15 zaken in behandeling (geweest).

Onderzoeksjournalist
Daan de Wit gaat het boek ‘De andere kant van het shaken-baby-syndroom’ schrijven waarvoor hij op dit moment diverse gedupeerde ouders interviewt.
http://us9.campaign-archive1.com/?u=20a46d57261f42c026c5d4b9d&id=804cafa33d

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De pillengeneratie

Voel je je ziek, zwak en misselijk? Of is je kind altijd druk? Grijp dan niet meteen naar de medicijnen. “Eerst voeding, dan medicijnen”, vindt apotheker en doctor in geneeskunde
Gert Schuitemaker. Maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. “Ik stel vast dat er een pillengeneratie wordt gekweekt.” gezondNU werd nieuwsgierig naar de visie van Schuitemaker en ging met hem in gesprek.

Als het gaat om je beter voelen, nemen pillen steeds meer de plek in van goede voeding. In 2013 kregen bijvoorbeeld 25 duizend jongeren onder de tien jaar ritalin voorgeschreven. Maar is dat ook echt nodig? Ik betwijfel dat. We eten steeds meer lege calorieën; voeding waar weinig vitaminen en mineralen inzitten en juist veel suiker en vet. Voedingstekorten maken je lichamelijk ziek, maar hebben ook invloed op je gedrag en psychische gesteldheid. Pillen pakken de symptomen aan, maar niet de oorzaak.”

“Pillen hebben de overhand door het gemak. De gezondheid, waaronder de geestelijke gezondheid, begint in de baarmoeder. Eigenlijk al daarvoor. Als de moeder ook al problemen heeft met de suikerspiegel, dan krijgt een kind dat mee na zijn geboorte. En als een kind dat gaat ‘oplossen’ door snelle suikers te eisen, dan gaat dat van kwaad tot erger. Ouders gaan naar de huisarts, maar die heeft geen voeding in zijn gereedschapskist. Gedurende een artsenopleiding krijgen ze maar 25 lesuren over voeding. En het is veel makkelijker om een kind medicijnen te geven, dan de stofwisseling te corrigeren met goede voeding.”

Over tien jaar kijken we terug en denken we ‘waarom deden we niets’? Het gebeurt onder onze ogen. Niemand doet iets, we kijken allemaal toe. Mensen realiseren zich de ernst niet. Geef je kind het meest kostbare mee voor zijn verdere leven; een gezond lichaam. En goede voeding is de basis voor een gezond lichaam. Verdiep je erin. Laat je adviseren door mensen die verstand hebben van voeding. En niet de huisarts, die is op dat gebied niet deskundig.”

Lees verder:
https://www.gezondnu.nl/dossiers/gezonde-voeding/eerst-voeding-dan-medicijnen-voeding-vergeten-factor-bij-gedrag?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:

Geloof niets.
Waar je het ook leest,
wie het ook zegt,
zelfs als ik het gezegd heb.
Geloof het alleen
als het voor jouw gevoel klopt,
als je gezond verstand het ermee eens is.”
(Boeddha)

In de kijker:

Vinger aan de pols: http://www.gezond24.nl/vinger-aan-de-pols/
Lezing Jannes Koetsier 26/1 Emmen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page45.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: