17 nov. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 184
In de kijker:

* Hommage
* Prikkeltjes
* Oeps - foutje
* Link linken
* Failliete zorg
* Blacklisted
* Krakende kisten
* Misselijk
* Oud en w(gr)ijs
* Afwijkend advies
* Even stilstaan

De waanzin regeert... Het lijkt bijna ongepast om in het licht van de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs van afgelopen vrijdag (en van die vele andere brandhaarden wereldwijd), aandacht te vragen voor zaken die hier ogenschijnlijk niets mee te maken hebben. 'Ogenschijnlijk', want ook het aankaarten van de hierna genoemde misstanden maakt deel uit van het grotere plaatje. Onze wereld in beweging...

-------------------------------------------------------------------------------------------
Hommage

In ruim vijftig jaar artsenpraktijk heeft dr. Hans Moolenburgh sr. de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’-kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand?

Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden laat hij zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Juist de goedbedoelde vaccinaties blijken niet zelden grote schade in een kind aan te richten. Moderne technieken en producten - van onzichtbare straling tot geraffineerde suikers en kunstmatige toevoegingen in ons eten - hebben een negatieve invloed op de gezondheid van onze kinderen. Dr. Moolenburgh geeft iedere ouder de middelen in handen om zijn of haar kind gezond op te laten groeien. Vooral met het boek:
‘U kunt veel meer dan u denkt – wat u zelf kan doen om uw kind gezond te houden’, reikt hij ons en vooral (toekomstige) ouders, grootouders en begeleiders een schat aan informatie aan.

Hans Moolenburgh (1925), een van Nederlands meest vooraanstaande artsen op het gebied van complementaire kankerbehandeling met meer dan vijftig jaar ervaring met de behandeling van kankerpatienten op een alternatieve manier, door hem een hippocratische benaderingswijze genoemd. Hij gaat er van uit dat elk mens uniek is en dat er geen standaardbehandeling toegepast kan worden. Hij ziet een ziekte, als een levensles voor mensen waarbij men een proces doormaakt om er na de ziekte beter uit te komen.

Hij is ook de man die er in de jaren zeventig mede voor heeft gezorgd dat wij niet elke dag fluoride via ons drinkwater naar binnen krijgen. Hij wist op zijn zesde al dat hij dokter zou worden en hij heeft nooit wat anders gewild. Zijn keuze was niet zo gek, want Moolenburgh stamt uit een artsengeslacht. Een verre voorvader hield zich al bezig met de bestrijding van de pestepidemie. Dat hij zich tijdens zijn studie interesseerde voor de alternatieve geneeskunde is evenmin vreemd. Zijn grootvader was als huisarts al een vernieuwer. Hij zette zich in Groningen in voor het aanleggen van een waterleiding. Hij had ook een kruidentuin en brouwde zelf geneesmiddelen.

Moolenburgh volgde dus zijn hart en heeft vele jaren zijn vak met veel plezier uitgeoefend. Zijn missie was altijd: mensen helpen zichzelf beter te maken. In oktober 2007 is hij pas gestopt met werken, hij was toen 82 jaar. Aanvankelijk is hij als huisarts en arts voor natuurgeneeswijzen begonnen, later legde hij zich alleen nog toe op de natuurgeneeskunde.


Het is opvallend hoe gemakkelijk Moolenburgh zich heen en weer beweegt tussen verschillende – voor menig arts tegenstrijdige – werelden. Alternatief, orthodox, homeopathisch, spiritueel, chemisch, psychologisch, hypermodern en oeroud: hij heeft overal kennis van genomen en test het simpelweg op zijn verdiensten. Als het werkt, werkt het en wordt het toegevoegd aan het arsenaal. Om de natuurgeneeskunde te beoefenen, maakt hij gebruik van een oeroud schema, dat van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Het net sluit zich in de US: Een nieuw wetsvoorstel ('bill') in Amerika om àlle kinderen in àlle staten te verplichten tot het vaccineren volgens de aanbevolen (uitgebreide!) schema's, anders geen toegang tot lager en middelbaar onderwijs. Dit in navolging van de in juli door de gouveneur ingevoerde verplichting in Californië (het wachten is nu op de bill voor volwassenen), https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2232/text

* Bought (ingekorte versie – nederlands ondertiteld): Big Pharma-Artsen en klokkenluiders aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=BZGrNfjaYRI&feature=share


* Dr. Andrew Wakefield komt naar Aalsmeer: Uiteraard wordt zijn onderzoek naar de relatie tussen kwik in vaccins en autisme besproken, maar ook over het CDC-vaccinatieschandaal en de vermeende veiligheid en effectiviteit van vaccinaties wordt uitgebreid gesproken. Tevens komt de toekomst van (zuivere) wetenschap en geneeskunst breed aan bod. Aangekondigd voor 13 en 14 februari 2016: http://www.centrumzonnewijzer.nl/agenda/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oeps - foutje

Forensisch experts Richard en Selma Eikelenboom (nederlanders) halen de ene na de andere doorbraak in spraakmakende moordzaken in de Verenigde Staten, maar er zijn veel ernstigere zaken die eigenlijk de aandacht zouden moeten krijgen. In de uitzending van RTL vorige week, spraken zij over maar liefst 17 tot 20 duizend (!) sterfgevallen per jaar in Ndl door medische fouten én medicijngebruik:http://rtllatenight.nl/item/1306/17.000_sterfgevallen_door_medische_foute

Het echtpaar is hard op weg de beste DNA-experts ter wereld te worden met hun DNA-analyses in moordzaken. Ze losten onlangs een nieuwe zaak op in de VS. Door hun DNA-speurwerk kwam een Amerikaanse politieman vrij, nadat hij dertien jaar onschuldig had vastgezeten voor de moord op zijn vrouw en kinderen.
http://pauwenwitteman.vara.nl/Misdaad-Recht.4222.0.html?tx_varamedia[mediaid]=304580&cHash=50409a212f041b1a7acd88b1d22bb378

Ook zij waren aanwezig bij de lezing afgelopen donderdag in Rotterdam bij de lancering van het zojuist uitgekomen boek van Peter Gøtzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad - Achter de schermen van de farmaceutische industrie:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link linken

De Europese Commissie werkt aan een plan dat het linken naar andere websites op internet tot een juridisch klauwen dreigt te maken. Volgens Julia Reda, die in het Europees Parlement zetelt voor de Duitse Piratenpartij, zou het verwijzen naar informatie op internet onder bepaalde omstandigheden onder het auteursrecht vallen. Iemand die linkt naar een ander zou dus eerst toestemming moeten vragen aan degene die dat andere stuk heeft gemaakt of gepubliceerd. Reda verwijst naar een gelekt document van de EC waarin staat dat de Commissie duidelijk wil gaan definiëren wat precies geldt als nieuwe openbaarmaking en wat niet.

Dit auteursrecht-op-links zou volgend jaar in een definitieve versie worden gegoten, aldus Reda, die het document 'een frontale aanval op de hyperlink' noemt, 'de bouwsteen waarop het internet dat we kennen is gebouwd.' Ze verwijst op haar website naar uitspraken van eurocommisaris Günther Oettinger die al maandenlang de introductie van een instrument bepleit dat in gans de EU de dalende inkomsten van uitgevers, veroorzaakt door gedaalde verkopen en minder advertentie-inkomsten, wil compenseren en er op neerkomt dat een partij als Google uitgevers moet gaan betalen.

In De Volkskrant zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet dat er voorlopig geen reden is tot paniek en dat het implementeren van zo'n fundamentele wijziging vijf jaar tijd zou vergen:

'Ik zou van mijn stoel vallen als deze voorstellen het daadwerkelijk gaan halen. Ze gaan lijnrecht in tegen uitspraken van het Europees Hof, dat duidelijk heeft bepaald dat hyperlinks geen inbreuk van auteursrechten kunnen zijn. Feitelijk gezien zou de Europese Commissie daar tegenin kunnen gaan, maar dat gebeurt vrijwel nooit.'

Exact een maand geleden waarschuwde de Amerikaanse nieuwsaggregator Matt Drudge voor eenzelfde fenomeen in de Verenigde Staten. Ook daar zou een wet in de maak zijn die linken naar andere websites zou verbieden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Failliete zorg

"Tachtig procent van de thuiszorgorganisaties verwacht binnen twee jaar failliet te zijn als de situatie blijft zoals die nu is." Dat zei Hans Buijing van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) bij het radioprogramma Dit is de Dag.

Het is de bedoeling dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar als zij een beroep doen op de thuiszorg die dit mogelijk maakt, blijkt het in de praktijk steeds lastiger om passende hulp te vinden. Het probleem is dat ongeveer driekwart van de BTN-leden, volgens Buijing, al door het productieplafond heen is voor het lopende jaar. "Wat ze nu leveren aan zorg, wordt niet gefinancierd door de verzekeraars of ze krijgen daar strafkortingen over." Een groot deel van de zorgaanbieders raakt hierdoor in de problemen.

Thuiszorgaanbieders hebben een budget gekregen dit jaar dat 'veel te krap' is, volgens Buijing. Dit erkennen de zorgverzekeraars, maar Den Haag schuift het op de lange baan. Staatssecretaris Van Rijn wil pas volgend jaar praten over de budgetten en over de vraag of er voldoende geld voor thuiszorg is. Ditzelfde heeft hij laten weten aan ActiZ, dat al meerdere malen aan de bel heeft getrokken over de tekorten in de budgetten voor de wijkverpleging.

De tekorten in de thuiszorg leiden er volgens de BTN-voorman 'nog niet' toe dat mensen geen zorg krijgen. Wel gebeurt het nogal eens dat aanbieders mensen doorverwijzen naar een andere thuiszorgaanbieder omdat het budget op is. Een ander gevolg is dat bijvoorbeeld mensen die het ziekenhuis verlaten, langduriger moeten rondbellen voordat ze een partij vinden die de benodigde zorg kan leveren. Sommige aanbieders stellen noodgedwongen zelfs patiëntenstops in.

Politiek Den Haag gaat ervan uit dat mensen in de omgeving van de cliënt steeds meer doen en dat er een mix komt van formele en informele zorg. Maar volgens Buijing zal het steeds lastiger worden om de professionele zorg te leveren. Als zorgaanbieders omvallen, zal dit leiden tot een 'rampscenario'.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blacklisted

Britse gezondheidsautoriteiten buigen zich over de vraag of homeopathie op de zwarte lijst (blacklisted) hoort en of er maatregelen moeten worden genomen om artsen in hun voorschrijfgedrag te beknotten.

Het kostenplaatje voor de zorg in deze sector bedraagt rond de 4 miljoen pond.

Minister van gezondheid: ''Met de toenemende gezondheidsvraag, moeten we ervan verzekerd zijn dat de kosten evenredig verdeeld zullen worden en we de fondsen zo effectief mogelijk kunnen besteden. We onderzoeken nu of homeopathische behandelingen wel of geen deel kunnen blijven uitmaken van het zorgconcept.

Een ministrieel voorstel hierover wordt begin 2016 verwacht...


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Krakende kisten

Het gaat niet goed met de traditionele luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM. Zij worden bedreigd door low cost carriers en goedkoper opererende maatschappijen uit het Midden-Oosten.

Er woedt al jaren een felle concurrentiestrijd in de Europese luchtvaartindustrie. Niet alleen de Low Cost Carriers en de traditionele maatschappijen vechten om de gunst van de passagiers, ook opkomende maatschappijen uit de Golfstaten betreden het strijdperk, waar ze het verdienmodel van de traditionele Flag Carriers bedreigen. Naast Air France-KLM dus ook Lufthansa, Iberia en British Airways.

Wat is er dan aan de hand in de luchtvaart en specifieker, wat is er mis met KLM? Vooral de liberalisering van de Europese luchtvaartmarkt zorgt voor deining in de markt. De Europese interne markt is in 1993 al geliberaliseerd, op de cabotage-rechten na, die vluchten door buitenlandse carriers tussen twee punten in een ander land mogelijk maken. Finland, Oostenrijk en Zweden zijn op dat moment net toegetreden tot de EU, de vrije interne luchtvaartmarkt bestrijkt daarmee bijna geheel West-Europa.

Lees verder:
http://www.ftm.nl/exclusive/legt-klm-het-loodje-tegen-de-prijsvechters/

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Misselijk

Elk jaar vindt in november een misselijkmakende gebeurtenis plaats in het Spaanse stadje Medinaceli, in de buurt van Madrid. Afgelopen zaterdag werd weer een jonge stier met brandend materiaal gemarteld.

Om middernacht wordt een jonge stier op een volgepakt plein, dat wordt verlicht door vijf vreugdevuren, met een touw aan een paal vastgebonden. Het bange dier, dat geen kant op kan, heeft brandbaar materiaal bevestigd aan zijn hoorns. Dat materiaal wordt aangestoken en de stier wordt losgemaakt.

Terwijl er vuurwerk ontploft en het publiek brult rent het dier, zijn kop in vlammen gehuld, doelloos en in blinde paniek rond. Hij schudt wanhopig zijn kop om de vlammen te doven. Hete vonken en gloeiende kolen regenen op hem neer en de stier hijgt in angst en paniek. De hele tijd wordt hij getergd door de joelende, brullende menigte in een geïmproviseerde arena en wordt daarbij ook gekweld door jonge mannen die toejuichingen van het publiek willen.

Na soms meer dan een uur deze verschrikking te hebben doorgemaakt, blijft de stier uitgeput achter; zijn huid verschroeid en verbrand door de hete vonken die op hem neer zijn gedaald.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oud en w(gr)ijs

Statines versnellen het verouderingsproces. Dat verklaart wellicht enkele veel voorkomende bijwerkingen, zoals geheugenverlies, spierproblemen, staar en het verhoogde risico op diabetes.

Dat stellen onderzoekers van de Tulane University in het Amerikaanse New Orleans. Statines zijn net als in Nederland in de Verenigde Staten het meest gebruikte medicijn bij een verhoogd cholesterolniveau. Het onderzoek is gepubliceerd in The American Journal of Physiology.

De wetenschappers verzamelden stamcellen van jonge gezonde vrijwilligers (gemiddeld 38 jaar) en oudere gezonde vrijwilligers (gemiddeld 56 jaar). Al na enkele weken waren er grote effecten te zien van de twee verschillende typen statines. Stamcellen bleken minder goed in staat​ om beschadigde cellen te repareren en om nieuwe cellen aan te maken. Bij ouderen waren de gevolgen groter dan bij de jongeren.

Statines verminderen aanzienlijk het vermogen van stamcellen om te groeien en om nieuwe cellen aan te maken”, concludeert Eckhard Alt, directeur van de cardiovasculaire onderzoeksgroep van het Tulane Heart en Vascular Institute in New Orleans. “In de hersenen kan het gebrek aan nieuwe zenuwcellen resulteren in geheugenverlies en vergeetachtigheid. In gewrichten kan het ontbreken van de aanmaak van kraakbeen leiden tot osteoporose.”


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Afwijkend advies

"Monsanto kan op zijn twee oren slapen, de volksgezondheid moet andermaal even wachten." Zo reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) op het bekend gemaakte advies van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) over de onkruidverdelger glyphosaat.

De Europese Commissie moet volgend jaar besluiten of het de vergunning voor het op de markt brengen van dit herbicide verlengt of niet. EFSA's verbijsterende aanbeveling is om dit inderdaad te doen. De analyse van EFSA is grotendeels gebaseerd op dat van de bevoegde Duitse dienst (BfR) en die lag in dit dossier al onder vuur van verschillende organisaties, omdat bepaalde recente studies die wezen op de schadelijkheid van glyphosaat niet in overweging werden genomen.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dit advies volstrekt afwijkt van dat van het "International Agency for Research on Cancer" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De IARC oordeelde dit voorjaar dat glyphosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. Zeer belangrijk om weten is ook dat de toxiciteit van al dit soort pesticiden en herbiciden nooit in samenhang wordt onderzocht - in hoeverre versterken ze elkaar? - maar steeds middel per middel worden getest. Dit verhaal past dan ook in het enorme, overkoepelende schandaal van de hormoon verstorende stoffen, waarbij de Europese Commissie weigert op te treden, onder het motto van wetenschappelijke onzekerheid. Van hormoonverstorende stoffen is nochtans aangetoond dat de schade voor de volksgezondheid gigantisch is en ons elk jaar miljarden en nog eens miljarden euro kost.

De groene fractie roept de Europese Commissie op om rond glyphosaat te kiezen voor het wettelijk verankerde voorzorgsprincipe. Als - in het licht van onder andere het IARC oordeel - de producent niet kan aantonen dat glyphosaat niet kankerverwekkend is, moet het niet langer te koop worden aangeboden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Food Ingredients is niet het domein van landbouwers en tuinders, maar van ingenieurs en scheikundigen, die denken : wat de natuur doet, kunnen wij veel beter en winstgevender
Producenten gaan uit van safety in numbers : iedereen eet het, dus zal het wel oké zijn. Hoe kun je aantonen dat iemand ziek werd door E-nummers ? Maar als je ziet dat steeds meer mensen te maken krijgen met darmproblemen, voedselallergieën, obesitas en type 2-diabetes, dan is het verband onmiskenbaar.

Joanna Blythman (auteur 'Slik je dat ?')

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page43.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: